รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดพิจิตร

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดพิจิตร จำนวน 28 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 12,516 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มจักสานปอเฮ
108/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66150 โทรศัพท์มือถือ 08-1285-6233
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัรฑ์จากเชือก 318-2/418(พจ) 28 มี.ค. 2561 27 มี.ค. 2564
2 กลุ่มจำลองเรือจิ๋ว
125/5 ม.- ซ.- ถ.ฝั่งสถานีรถไฟ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000 โทรศัพท์มือถือ 08-6934-0711
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร
เรือจำลอง
80/2546
เรือจำลอง 309-1/80(พจ) 21 ก.ค. 2560 20 ก.ค. 2563
3 กลุ่มเชือกร่มบ้านหัวฝาย
201/1 ม.10 ซ.- ถ.- ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66150 โทรศัพท์มือถือ 06-1298-9603
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 319-3/418(พจ) 28 มี.ค. 2561 27 มี.ค. 2564
4 กลุ่มตะกร้าเชือกมัดฟางและพรมเอนกประสงค์ชุมชนยุพราช
44 ม.- ซ.ชมฐีระเวช ถ.- ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110 โทรศัพท์มือถือ 08-1532-5424
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 314-5/412(พจ) 28 มี.ค. 2561 27 มี.ค. 2564
5 กลุ่มถักไหมญี่ปุ่น
17 ม.- ซ.โกสินทร์ 200 ปี ถ.- ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110 โทรศัพท์มือถือ 08-9704-7047
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 317-1/418(พจ) 28 มี.ค. 2561 27 มี.ค. 2564
6 กลุ่มทอผ้าไทดำ
119 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ห้วยแก้ว อ.กิ่งอำเภอบึงนาราง จ.พิจิตร โทรศัพท์มือถือ 09-7780-6703
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร
ผ้าขาวม้า
197/2557
ผ้าขาวม้า 300-4/197(พจ) 21 ก.ค. 2560 20 ก.ค. 2563
7 กลุ่มทอผ้าบ้านห้วยแก้ว
283 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ห้วยแก้ว อ.กิ่งอำเภอบึงนาราง จ.พิจิตร โทรศัพท์มือถือ 09-7350-2639
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ผ้ามัดหมี่ 295-20/17(พจ) 21 ก.ค. 2560 20 ก.ค. 2563
8 กลุ่มทอผ้าบ้านห้วยแก้ว
283 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ห้วยแก้ว อ.กิ่งอำเภอบึงนาราง จ.พิจิตร โทรศัพท์มือถือ 09-7350-2639
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร
ผ้าขาวม้า
197/2557
เส้นใยธรรมชาติ และเส้นใยประดิษฐ์ 299-3/197(พจ) 21 ก.ค. 2560 20 ก.ค. 2563
9 กลุ่มผลิตพรมเช็ดเท้าบ้านป่าหวาย
5 ม.5 ซ.- ถ.- ต.หนองปลาไหล อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180 โทรศัพท์มือถือ 08-4688-8014
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 315-6/412(พจ) 28 มี.ค. 2561 27 มี.ค. 2564
10 กลุ่มผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
17 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ห้วยร่วม อ.กิ่งอำเภอดงเจริญ จ.พิจิตร 66210 โทรศัพท์มือถือ 09-3958-4986
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
8/2560
ผลิตภัณธ์จากกะลามะพร้าว 321-10/8(พจ) 28 มี.ค. 2561 27 มี.ค. 2564
11 กลุ่มสมุนไพรวดีอร
139 ม.8 ซ.- ถ.- ต.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140 โทรศัพท์มือถือ 09-5776-0710
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร
สบู่เหลว
95/2552
สบู่เหลวผสมวิตามิน 310-8/95(พจ) 21 ก.ค. 2560 20 ก.ค. 2563
12 กลุ่มอาชีพสตรีบ้านหนองหญ้าปล้อง
218 ม.2 ซ.- ถ.- ต.วังโมกข์ อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66220 โทรศัพท์มือถือ 08-3958-4391
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร
ไข่เค็ม
27/2550
ประเภทไข่เค็มพอกชนิดดิบ 301-7/27(พจ) 21 ก.ค. 2560 20 ก.ค. 2563
13 นาง มินตรา อาอิซาว่า
276/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านบุ่ง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000 โทรศัพท์มือถือ 08-7573-1134
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 316-7/412(พจ) 28 มี.ค. 2561 27 มี.ค. 2564
14 นาง สุดท้าย บุตรธรรม
19 ม.5 ซ.- ถ.- ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140 โทรศัพท์มือถือ 08-4137-5319
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากหนังเทียม
1412/2559
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากหนังเทียม 294-3/1412(พจ) 21 ก.ค. 2560 20 ก.ค. 2563
15 นาง สุรัตดา จันทรสุดา
214/76 ม.1 ซ.- ถ.- ต.สากเหล็ก อ.กิ่งอำเภอสากเหล็ก จ.พิจิตร 66160 โทรศัพท์มือถือ 08-7312-9931
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 306-4/417(พจ) 21 ก.ค. 2560 20 ก.ค. 2563
16 นางสาว กฤตยาภร อินต๊ะวิน
335/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.สำนักขุนเณร อ.กิ่งอำเภอดงเจริญ จ.พิจิตร 66210 โทรศัพท์มือถือ 09-9365-6592
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร
ผักและผลไม้หยี
521/2558
มะขามหยี 308-3/521(พจ) 21 ก.ค. 2560 20 ก.ค. 2563
17 นางสาว กฤตยาภร อินต๊ะวิน
335/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.สำนักขุนเณร อ.กิ่งอำเภอดงเจริญ จ.พิจิตร 66210 โทรศัพท์มือถือ 09-9365-6592
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
เผือกสอดไส้มะขาม 292-3/1038(พจ) 21 ก.ค. 2560 20 ก.ค. 2563
18 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสานหวาย-ไม้ไผ่บ้านไทรโรงโขน
55 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110 โทรศัพท์มือถือ 08-9087-6806
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 305-9/40(พจ) 21 ก.ค. 2560 20 ก.ค. 2563
19 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าบ้านเขาพนมกาว
477 ม.9 ซ.- ถ.- ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110 โทรศัพท์มือถือ 08-1604-2701
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 312-21/17(พจ) 28 มี.ค. 2561 27 มี.ค. 2564
20 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผักตบชวาบ้านทุ่งโพธิ์
105 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66150 โทรศัพท์ 0-5664-7172
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
39/2559
กระเป๋าผักตบชวา 304-13/39(พจ) 21 ก.ค. 2560 20 ก.ค. 2563
21 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพรไทยทุ่งทรายทอง
477 ม.9 ซ.- ถ.- ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110 โทรศัพท์มือถือ 08-1604-2701
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร
รองเท้าสมุนไพร
913/2548
รองเท้าสมุนไพร 322-3/913(พจ) 28 มี.ค. 2561 27 มี.ค. 2564
22 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพรไทยทุ่งทรายทอง
477 ม.9 ซ.- ถ.- ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110 โทรศัพท์มือถือ 08-1604-2701
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร
สมุนไพรอบตัว
666/2553
สมุนไพรอบตัวผสมสมุนไพร 320-3/666(พจ) 28 มี.ค. 2561 27 มี.ค. 2564
23 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพรไทยทุ่งทรายทอง
477 ม.9 ซ.- ถ.- ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110 โทรศัพท์มือถือ 08-1604-2701
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร
ลูกประคบสมุนไพร
176/2553
ลูกประคบสมุนไพร 313-3/176(พจ) 28 มี.ค. 2561 27 มี.ค. 2564
24 วิสาหกิจชุมชนจักสานผักตบชวาวังหลุม
3 ม.3 ซ.- ถ.- ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66150 โทรศัพท์มือถือ 08-1283-6835
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
39/2559
กระเป๋าผักกตบชวา 303-12/39(พจ) 21 ก.ค. 2560 20 ก.ค. 2563
25 วิสาหกิจชุมชนแปรรูปกล้วยบ้านสระประทุม
64 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ไผ่รอบ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 66190 โทรศัพท์มือถือ 08-6441-3228
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร
ผักและผลไม้กวน
35/2558
กล้วยกวน 302-32/35(พจ) 21 ก.ค. 2560 20 ก.ค. 2563
26 วิสาหกิจชุมชนแปรรูปกล้วยบ้านสระประทุม
64 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ไผ่รอบ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 66190 โทรศัพท์มือถือ 08-6441-3228
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยทอดกรอบ 293-4/1038(พจ) 21 ก.ค. 2560 20 ก.ค. 2563
27 วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตเตาด้านพลังงานทดแทน
39 ม.8 ซ.- ถ.- ต.วัดขวาง อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130 โทรศัพท์มือถือ 08-4492-5857
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร
เตาถ่าน
443/2547
เตาถ่าน 307-1/443(พจ) 21 ก.ค. 2560 20 ก.ค. 2563
28 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทุ่งโพธิ์พืชผล
81 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66150 โทรศัพท์มือถือ 08-6152-5756
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร
กล้วยอบ
112/2558
กล้วยอบ 311-3/112(พจ) 28 มี.ค. 2561 27 มี.ค. 2564

สืบค้นเมื่อ วันที่5 มิ.ย. 2563