รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดเพชรบูรณ์

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 95 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 9,920 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มข้าวหลามน้ำหนาวแม่เสลี่ยง
269 ม.5 ซ.- ถ.- ต.น้ำหนาว อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ 67260 โทรศัพท์ 0-5673-7190
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
ข้าวหลาม
746/2548
ข้าวหลาม 11-1/746(พช) 31 ม.ค. 2561 30 ม.ค. 2564
2 กลุ่มตัดเย็บผ้านวม
12 ม.11 ซ.- ถ.- ต.ห้วยสะแก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67210 โทรศัพท์ 0-5673-7190
หมอนข้าง
1106/2548
หมอนข้าง 62219-35/1106 2 ส.ค. 2559 1 ส.ค. 2562
3 กลุ่มตัดเย็บผ้านวม
12 ม.11 ซ.- ถ.- ต.ห้วยสะแก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67210 โทรศัพท์ 0-5673-7190
หมอนหนุนศีรษะ
381/2547
หมอนหนุนศีรษะ 62236-290/381 2 ส.ค. 2559 1 ส.ค. 2562
4 กลุ่มทอผ้ากี่กระตุกบ้านเนินสะเดา
24 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ท่าแดง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140 โทรศัพท์ 0-5673-7190
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 61382-4275/17 24 พ.ค. 2559 23 พ.ค. 2562
5 กลุ่มทอผ้ากี่กระตุกบ้านวังร่อง
58 ม.8 ซ.- ถ.- ต.สักหลง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110 โทรศัพท์ 0-5673-7190
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
ผ้ายกดอก
63/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 10-1/63(พช) 21 ก.ย. 2560 20 ก.ย. 2563
6 กลุ่มทอผ้าบ้านคลองบนใต้
307 ม.20 ซ.- ถ.- ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150 โทรศัพท์ 0-5673-7190
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 31-4/417(พช) 20 มิ.ย. 2561 19 มิ.ย. 2564
7 กลุ่มทอผ้าบ้านคลองบนใต้
307 ม.20 ซ.- ถ.- ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150 โทรศัพท์ 0-5673-7190
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 29-2/412(พช) 20 มิ.ย. 2561 19 มิ.ย. 2564
8 กลุ่มทอผ้าบ้านคลองบนใต้
307 ม.20 ซ.- ถ.- ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150 โทรศัพท์ 0-5673-7190
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 34-1/7(พช) 20 มิ.ย. 2561 19 มิ.ย. 2564
9 กลุ่มไทบ้านสมุนไพรไทหล่ม
17/1 ม.13 ซ.- ถ.- ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110 โทรศัพท์ 0-5673-7190
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
น้ำมันหอมระเหย
668/2548
น้ำมันหอมระเหยกลิ่นตะไคร้หอม 16-1/668(พช) 31 ม.ค. 2561 30 ม.ค. 2564
10 กลุ่มเบญจรงค์วังใหญ่
53/1 ม.9 ซ.- ถ.- ต.วังใหญ่ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67180 โทรศัพท์ 0-5673-7190
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
เครื่องเบญจรงค์
10/2556
ประเภทเครื่องประดับตกแต่ง แบบสีสมัยนิยม 19-1/10(พช) 20 มิ.ย. 2561 19 มิ.ย. 2564
11 กลุ่มป้ายไม้มงคล
34 ม.3 ซ.- ถ.- ต.นางั่ว อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 โทรศัพท์ 0-5673-7190
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ประเภทใช้งานทั่วไป 62591-712/45 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
12 กลุ่มแปรรูปผลไม้บ้านยาวี
258 ม.1 ซ.- ถ.- ต.วังชมภู อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67210 โทรศัพท์ 0-5673-7190
กล้วยอบ
112/2558
กล้วยอบไส้มะขามกวน 64792-264/112 21 เม.ย. 2560 20 เม.ย. 2563
13 กลุ่มแปรรูปผลไม้บ้านยาวี
258 ม.1 ซ.- ถ.- ต.วังชมภู อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67210 โทรศัพท์ 0-5673-7190
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
ผักและผลไม้กวน
35/2558
มะขามกวนท๊อฟฟี่ 9-1/35(พช) 21 ก.ย. 2560 20 ก.ย. 2563
14 กลุ่มแปรรูปผลไม้บ้านยาวี
258 ม.1 ซ.- ถ.- ต.วังชมภู อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67210 โทรศัพท์ 0-5673-7190
ผักและผลไม้แช่อิ่ม
161/2558
ผักและผลไม้แช่อิ่มชนิดแห้ง (มะขามแช่อิ่ม) 63591-60/161 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
15 กลุ่มแปรรูปผลไม้บ้านยาวี
258 ม.1 ซ.- ถ.- ต.วังชมภู อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67210 โทรศัพท์ 0-5673-7190
ผักและผลไม้หยี
521/2558
ผักและผลไม้หยีชนิดแห้ง (มะขามคลุกรสดั้งเดิม) 63577-47/521 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
16 กลุ่มพัฒนาอาชีพกี่กระตุกบ้านเกาะบอระเพ็ด
43 ม.10 ซ.- ถ.- ต.บึงกระจับ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130 โทรศัพท์ 0-5673-7190
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 61383-4276/17 24 พ.ค. 2559 23 พ.ค. 2562
17 กลุ่มพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชนตำบลบ่อรัง
244 ม.11 ซ.- ถ.- ต.บ่อรัง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130 โทรศัพท์ 0-5673-7190
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
ที่นอน
200/2546
ที่นอน 22-1/200(พช) 20 มิ.ย. 2561 19 มิ.ย. 2564
18 กลุ่มพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชนตำบลบ่อรัง
244 ม.11 ซ.- ถ.- ต.บ่อรัง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130 โทรศัพท์ 0-5673-7190
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
เบาะนั่ง
379/2559
ประเภททำจากผ้าทอทั้งผืน 25-1/379(พช) 20 มิ.ย. 2561 19 มิ.ย. 2564
19 กลุ่มพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชนตำบลบ่อรัง
244 ม.11 ซ.- ถ.- ต.บ่อรัง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130 โทรศัพท์ 0-5673-7190
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
หมอนหนุนศีรษะ
381/2547
หมอนหนุนศีรษะ 26-1/381(พช) 20 มิ.ย. 2561 19 มิ.ย. 2564
20 กลุ่มภูมิไทร่วมใจ
288 ม.4 ซ.- ถ.- ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110 โทรศัพท์ 0-5673-7190
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
ผักและผลไม้หยี
521/2558
ผักและผลไม้หยีชนิดแห้ง (มะขามหวานไร้เมล็ดคลุกน้ำตาล มะขามจี๊ดจ๊าดบ๊วย) 1-1/521(พช) 9 ส.ค. 2560 8 ส.ค. 2563
21 กลุ่มภูมิไทร่วมใจ
288 ม.4 ซ.- ถ.- ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110 โทรศัพท์ 0-5673-7190
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
ผักและผลไม้หยี
521/2558
ผักและผลไม้หยีชนิดแห้ง (มะขามจี๊ดจ๊าดดั้งเดิม) 4-2/521(พช) 21 ก.ย. 2560 20 ก.ย. 2563
22 กลุ่มภูมิไทร่วมใจ
288 ม.4 ซ.- ถ.- ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110 โทรศัพท์ 0-5673-7190
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
กล้วยอบ
112/2558
กล้วยสอดไส้มะขาม 3-1/112(พช) 21 ก.ย. 2560 20 ก.ย. 2563
23 กลุ่มภูมิไทร่วมใจ
288 ม.4 ซ.- ถ.- ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110 โทรศัพท์ 0-5673-7190
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
ผักและผลไม้แช่อิ่ม
161/2558
ผักและผลไม้แช่อิ่มชนิดแห้ง (มะขามแช่อิ่มแห้ง) 5-1/161(พช) 21 ก.ย. 2560 20 ก.ย. 2563
24 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคลองศาลาพัฒนา
184/4 ม.13 ซ.เทพาพัฒนา 7 ถ.เทพาพัฒนา ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 โทรศัพท์ 0-5673-7190
ผักและผลไม้แช่อิ่ม
161/2558
ผักและผลไม้แช่อิ่มชนิดแห้ง (มะขามแช่อิ่มแห้ง) 60923-49/161 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
25 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคลองศาลาพัฒนา
184/4 ม.13 ซ.เทพาพัฒนา 7 ถ.เทพาพัฒนา ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 โทรศัพท์ 0-5673-7190
ผักและผลไม้หยี
521/2558
มะขามหยี 60957-37/521 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
26 กลุ่มแม่บ้านทฤษฎีใหม่บ้านหนองใหญ่
121 ม.1 ซ.- ถ.- ต.นาซำ อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120 โทรศัพท์ 0-5673-7190
ผักและผลไม้เชื่อม
264/2558
ขิงสไลด์ 64366-16/264 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
27 กลุ่มแม่บ้านยาวีร่วมใจพัฒนา
12 ม.1 ซ.- ถ.- ต.วังชมภู อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67210 โทรศัพท์ 0-5656-8056
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
แยม
342/2547
แยมมะขามรสอมเปรี้ยว และแยมมะขามรสหวาน 12-1/342(พช) 31 ม.ค. 2561 25 ก.ค. 2562
28 กลุ่มแม่บ้านวังไทร
11 ม.4 ซ.- ถ.โคกยาว-ลำบัววัฒนา ต.ซับพุทรา อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150 โทรศัพท์ 0-5673-7190
ผลิตภัณฑ์ข้าวแตน
36/2554
ข้าวแตนน้ำแตงโม 60988-348/36 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
29 กลุ่มแม่บ้านวังยาวร่วมใจ
11 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ท่าพล อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67250 โทรศัพท์ 0-5656-4228
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
คุกกี้
118/2555
คุกกี้ผลไม้รวม 2-1/118(พช) 9 ส.ค. 2560 8 ส.ค. 2563
30 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนดวงทอง
281 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ห้วยโป่ง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67220 โทรศัพท์ 0-5673-7190
ผักและผลไม้หยี
521/2558
มะขามคลุก 3 รส 60956-36/521 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
31 กลุ่มศิลปะเครื่องนอนเมืองศรีเทพ
52 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170 โทรศัพท์ 0-5673-7190
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
ผ้าห่มนวม
202/2553
ประเภททำจากผ้าทอทั้งผืนเส้นใยประดิษฐ์ชนิดไส้ใยสังเคราะห์ 24-1/202(พช) 20 มิ.ย. 2561 19 มิ.ย. 2564
32 กลุ่มศิลปะประดิษฐ์บ้านห้วยมะยม
21 ม.7 ซ.- ถ.- ต.นาแซง อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120 โทรศัพท์ 0-5673-7190
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2546
ไม้กวาดดอกหญ้า 62320-595/9 2 ส.ค. 2559 17 มิ.ย. 2562
33 กลุ่มสตรีบ้านเขาสัก
26 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ตะกุดไร อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150 โทรศัพท์ 0-5673-7190
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
น้ำพริกเผา
4/2556
น้ำพริกเผา 32-2/4(พช) 20 มิ.ย. 2561 19 มิ.ย. 2564
34 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านกุดกุ่ม
7/1 ม.8 ซ.- ถ.- ต.บุ่งคล้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110 โทรศัพท์ 0-5673-7190
ขนมไทย
1/2552
ทองม้วนข้าวกล้องรสกะทิ 60865-941/1 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
35 กลุ่มสตรีแสงจันทร์
195/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.นาป่า อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 โทรศัพท์ 0-5673-7190
ผ้าปูที่นอนและปลอกหมอน
1446/2553
ผ้าปูที่นอนชนิดรัดมุม(เส้นใยประดิษฐ์) ปลอกหมอนหนุน(เส้นใยประดิษฐ์) และปลอกหมอนข้าง(เส้นใยประดิษฐ์) 63578-21/1446 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
36 กลุ่มสหกรณ์บ้านใหม่สามัคคีพัฒนา
92/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ห้วยโป่ง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67220 โทรศัพท์ 0-5673-7190
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
กระยาสารท
709/2559
กระยาสารทสูตรโบราณ 8-1/709(พช) 21 ก.ย. 2560 20 ก.ย. 2563
37 กลุ่มไส้เมี่ยงสมุนไพร
246 ม.1 ซ.- ถ.- ต.วังชมภู อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67210 โทรศัพท์ 0-5673-7190
ไส้เมี่ยง
752/2559
ไส้เมี่ยงสมุนไพร 64790-34/752 21 เม.ย. 2560 20 เม.ย. 2563
38 กลุ่มไส้เมี่ยงสมุนไพร
246 ม.1 ซ.- ถ.- ต.วังชมภู อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67210 โทรศัพท์ 0-5673-7190
กล้วยอบ
112/2558
กล้วยอบไส้มะขาม 64786-262/112 21 เม.ย. 2560 20 เม.ย. 2563
39 กลุ่มหลอมรัก
68 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บ้านโสก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110 โทรศัพท์ 0-5673-7190
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 18-2/417(พช) 31 ม.ค. 2561 30 ม.ค. 2564
40 กลุ่มหลอมรัก
68 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บ้านโสก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110 โทรศัพท์ 0-5673-7190
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2546
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์ 14-1/195(พช) 31 ม.ค. 2561 17 มิ.ย. 2562
41 กลุ่มหลอมรัก
68 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บ้านโสก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110 โทรศัพท์ 0-5673-7190
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด
193/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด 15-1/193(พช) 31 ม.ค. 2561 30 ม.ค. 2564
42 กลุ่มหัตถกรรมทอผ้าขิดวัดโฆษา
191 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ห้วยไร่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110 โทรศัพท์ 0-5673-7190
ผ้าขิด
15/2557
ชนิดเส้นใยผสม 60410-394/15 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
43 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านรวมทรัพย์
239/1 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ภูน้ำหยด อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67180 โทรศัพท์ 0-5673-7190
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
น้ำพริกเผา
4/2556
น้ำพริกเผากุ้ง น้ำพริกเผาแคปหมู และน้ำพริกเผาปลาย่าง 6-1/4(พช) 21 ก.ย. 2560 20 ก.ย. 2563
44 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านรวมทรัพย์
239/1 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ภูน้ำหยด อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67180 โทรศัพท์ 0-5673-7190
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
น้ำพริกผักผลไม้ต้ม
1224/2549
น้ำพริกมะขามปลาย่าง 7-1/1224(พช) 21 ก.ย. 2560 20 ก.ย. 2563
45 กลุ่มอาชีพแม่บ้านซับเจริญ
184 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ซับไม้แดง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160 โทรศัพท์ 0-5673-7190
ขนมไทย
1/2552
ขนมทองม้วนรสสมุนไพรไส้หมูหยอง 62215-953/1 2 ส.ค. 2559 1 ส.ค. 2562
46 กลุ่มอาชีพสตรีบ้านเล่าเน้ง
67 ม.14 ซ.- ถ.- ต.เขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 67270 โทรศัพท์ 0-5673-7190
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 28-1/412(พช) 20 มิ.ย. 2561 19 มิ.ย. 2564
47 กลุ่มอาชีพสตรีบ้านเล่าเน้ง
67 ม.14 ซ.- ถ.- ต.เขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 67270 โทรศัพท์ 0-5673-7190
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 30-3/417(พช) 20 มิ.ย. 2561 19 มิ.ย. 2564
48 กลุ่มอาชีพสตรีบ้านเล่าเน้ง
67 ม.14 ซ.- ถ.- ต.เขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 67270 โทรศัพท์ 0-5673-7190
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 64377-666/412 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
49 นาง ณิชาภา แซมลำเจียก
122 ม.12 ซ.- ถ.- ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 67280 โทรศัพท์ 0-5673-7190
ผลิตภัณฑ์ผ้าเขียนเทียนชาวไทยภูเขา
927/2558
แบบใช้งานทั่วไป 62218-4/927 2 ส.ค. 2559 1 ส.ค. 2562
50 นาง นันทนา เจริญวิชิตชัย
201 ม.11 ซ.- ถ.- ต.เข็กน้อย อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 67280 โทรศัพท์ 0-5673-7190
ผลิตภัณฑ์ผ้าปักครอสทิช
416/2558
แบบใช้งานทั่วไป 62319-17/416 2 ส.ค. 2559 1 ส.ค. 2562
12

สืบค้นเมื่อ วันที่17 ม.ค. 2562