รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดเพชรบูรณ์

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 114 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 9,414 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มข้าวหลามน้ำหนาวแม่เสลี่ยง
269 ม.5 ซ.- ถ.- ต.น้ำหนาว อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ 67260 โทรศัพท์ 0-5673-7190
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
ข้าวหลาม
746/2548
ข้าวหลาม 11-1/746(พช) 31 ม.ค. 2561 30 ม.ค. 2564
2 กลุ่มชาววัง
157 ม.10 ซ.- ถ.- ต.พุเตย อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67180 โทรศัพท์ 0-5673-7190
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 76-1/418(พช) 7 พ.ค. 2562 6 พ.ค. 2565
3 กลุ่มตัดเย็บผ้านวม
12 ม.11 ซ.- ถ.- ต.ห้วยสะแก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67210 โทรศัพท์ 0-5673-7190
หมอนข้าง
1106/2548
หมอนข้าง 62219-35/1106 2 ส.ค. 2559 1 ส.ค. 2562
4 กลุ่มตัดเย็บผ้านวม
12 ม.11 ซ.- ถ.- ต.ห้วยสะแก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67210 โทรศัพท์ 0-5673-7190
หมอนหนุนศีรษะ
381/2547
หมอนหนุนศีรษะ 62236-290/381 2 ส.ค. 2559 1 ส.ค. 2562
5 กลุ่มทอผ้ากี่กระตุกบ้านวังร่อง
58 ม.8 ซ.- ถ.- ต.สักหลง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110 โทรศัพท์ 0-5673-7190
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
ผ้ายกดอก
63/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 10-1/63(พช) 21 ก.ย. 2560 20 ก.ย. 2563
6 กลุ่มทอผ้ากี่กระตุกบุมะกรูด
276 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130 โทรศัพท์ 0-5673-7190
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 92-2/17(พช) 7 พ.ค. 2562 6 พ.ค. 2565
7 กลุ่มทอผ้าบ้านคลองบนใต้
307 ม.20 ซ.- ถ.- ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150 โทรศัพท์ 0-5673-7190
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 31-4/417(พช) 20 มิ.ย. 2561 19 มิ.ย. 2564
8 กลุ่มทอผ้าบ้านคลองบนใต้
307 ม.20 ซ.- ถ.- ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150 โทรศัพท์ 0-5673-7190
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 29-2/412(พช) 20 มิ.ย. 2561 19 มิ.ย. 2564
9 กลุ่มทอผ้าบ้านคลองบนใต้
307 ม.20 ซ.- ถ.- ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150 โทรศัพท์ 0-5673-7190
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 34-1/7(พช) 20 มิ.ย. 2561 19 มิ.ย. 2564
10 กลุ่มทอผ้าบ้านวังขอนพัฒนา
58 ม.17 ซ.- ถ.- ต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170 โทรศัพท์ 0-5673-7190
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 67-1/17(พช) 7 พ.ค. 2562 6 พ.ค. 2565
11 กลุ่มไทบ้านสมุนไพรไทหล่ม
17/1 ม.13 ซ.- ถ.- ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110 โทรศัพท์ 0-5673-7190
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
น้ำมันหอมระเหย
668/2548
น้ำมันหอมระเหยกลิ่นตะไคร้หอม 16-1/668(พช) 31 ม.ค. 2561 30 ม.ค. 2564
12 กลุ่มเบญจรงค์วังใหญ่
53/1 ม.9 ซ.- ถ.- ต.วังใหญ่ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67180 โทรศัพท์ 0-5673-7190
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
เครื่องเบญจรงค์
10/2556
ประเภทเครื่องประดับตกแต่ง แบบสีสมัยนิยม 19-1/10(พช) 20 มิ.ย. 2561 19 มิ.ย. 2564
13 กลุ่มป้ายไม้มงคล
34 ม.3 ซ.- ถ.- ต.นางั่ว อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 โทรศัพท์ 0-5673-7190
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ประเภทใช้งานทั่วไป 62591-712/45 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
14 กลุ่มแปรรูปผลไม้บ้านยาวี
258 ม.1 ซ.- ถ.- ต.วังชมภู อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67210 โทรศัพท์ 0-5673-7190
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
ผักและผลไม้กวน
35/2558
มะขามกวนท๊อฟฟี่ 9-1/35(พช) 21 ก.ย. 2560 20 ก.ย. 2563
15 กลุ่มแปรรูปผลไม้บ้านยาวี
258 ม.1 ซ.- ถ.- ต.วังชมภู อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67210 โทรศัพท์ 0-5673-7190
กล้วยอบ
112/2558
กล้วยอบไส้มะขามกวน 64792-264/112 21 เม.ย. 2560 20 เม.ย. 2563
16 กลุ่มแปรรูปผลไม้บ้านยาวี
258 ม.1 ซ.- ถ.- ต.วังชมภู อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67210 โทรศัพท์ 0-5673-7190
ผักและผลไม้แช่อิ่ม
161/2558
ผักและผลไม้แช่อิ่มชนิดแห้ง (มะขามแช่อิ่ม) 63591-60/161 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
17 กลุ่มแปรรูปผลไม้บ้านยาวี
258 ม.1 ซ.- ถ.- ต.วังชมภู อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67210 โทรศัพท์ 0-5673-7190
ผักและผลไม้หยี
521/2558
ผักและผลไม้หยีชนิดแห้ง (มะขามคลุกรสดั้งเดิม) 63577-47/521 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
18 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์มะขาม
50/4 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ตะเบาะ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 โทรศัพท์ 0-5673-7190
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
ผักและผลไม้กวน
35/2558
มะขามกวน 78-4/35(พช) 7 พ.ค. 2562 6 พ.ค. 2565
19 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์มะขาม
50/4 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ตะเบาะ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 โทรศัพท์ 0-5673-7190
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
ผักและผลไม้หยี
521/2558
ผักและผลไม้หยีชนิดแห้ง (มะขามคลุก) 81-5/521(พช) 7 พ.ค. 2562 6 พ.ค. 2565
20 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์เสื่อทอบ้านพุเตย
277/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.พุเตย อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67180 โทรศัพท์ 0-5673-7190
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 75-2/7(พช) 7 พ.ค. 2562 6 พ.ค. 2565
21 กลุ่มผลิตเซรามิคบึงสามพัน
195 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ซับสมอทอด อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160 โทรศัพท์ 8-1801-6619
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
เครื่องปั้นดินเผาสโตนแวร์
930/2556
ประเภทใช้งานทั่วไป 55-1/930(พช) 13 ก.พ. 2562 12 ก.พ. 2565
22 กลุ่มพัฒนาฝีมือแรงงานแม่บ้านนาตะกรุด
37 ม.15 ซ.- ถ.- ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170 โทรศัพท์ 0-5673-7190
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
หมอนอิง
199/2553
หมอนอิง 60-1/199(พช) 13 ก.พ. 2562 12 ก.พ. 2565
23 กลุ่มพัฒนาฝีมือแรงงานแม่บ้านนาตะกรุด
37 ม.15 ซ.- ถ.- ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170 โทรศัพท์ 0-5673-7190
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
ผ้าห่มนวม
202/2553
ประเภททำจากผ้าทอทั้งผืนเส้นใยประดิษฐ์ชนิดไส้ใยสังเคราะห์ 66-2/202(พช) 13 ก.พ. 2562 12 ก.พ. 2565
24 กลุ่มพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชนตำบลบ่อรัง
244 ม.11 ซ.- ถ.- ต.บ่อรัง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130 โทรศัพท์ 0-5673-7190
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
ที่นอน
200/2546
ที่นอน 22-1/200(พช) 20 มิ.ย. 2561 19 มิ.ย. 2564
25 กลุ่มพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชนตำบลบ่อรัง
244 ม.11 ซ.- ถ.- ต.บ่อรัง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130 โทรศัพท์ 0-5673-7190
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
เบาะนั่ง
379/2559
ประเภททำจากผ้าทอทั้งผืน 25-1/379(พช) 20 มิ.ย. 2561 19 มิ.ย. 2564
26 กลุ่มพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชนตำบลบ่อรัง
244 ม.11 ซ.- ถ.- ต.บ่อรัง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130 โทรศัพท์ 0-5673-7190
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
หมอนหนุนศีรษะ
381/2547
หมอนหนุนศีรษะ 26-1/381(พช) 20 มิ.ย. 2561 19 มิ.ย. 2564
27 กลุ่มภูมิไทร่วมใจ
288 ม.4 ซ.- ถ.- ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110 โทรศัพท์ 0-5673-7190
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
ผักและผลไม้หยี
521/2558
ผักและผลไม้หยีชนิดแห้ง (มะขามหวานไร้เมล็ดคลุกน้ำตาล มะขามจี๊ดจ๊าดบ๊วย) 1-1/521(พช) 9 ส.ค. 2560 8 ส.ค. 2563
28 กลุ่มภูมิไทร่วมใจ
288 ม.4 ซ.- ถ.- ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110 โทรศัพท์ 0-5673-7190
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
ผักและผลไม้หยี
521/2558
ผักและผลไม้หยีชนิดแห้ง (มะขามจี๊ดจ๊าดดั้งเดิม) 4-2/521(พช) 21 ก.ย. 2560 20 ก.ย. 2563
29 กลุ่มภูมิไทร่วมใจ
288 ม.4 ซ.- ถ.- ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110 โทรศัพท์ 0-5673-7190
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
กล้วยอบ
112/2558
กล้วยสอดไส้มะขาม 3-1/112(พช) 21 ก.ย. 2560 20 ก.ย. 2563
30 กลุ่มภูมิไทร่วมใจ
288 ม.4 ซ.- ถ.- ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110 โทรศัพท์ 0-5673-7190
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
ผักและผลไม้แช่อิ่ม
161/2558
ผักและผลไม้แช่อิ่มชนิดแห้ง (มะขามแช่อิ่มแห้ง) 5-1/161(พช) 21 ก.ย. 2560 20 ก.ย. 2563
31 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคลองศาลาพัฒนา
184/4 ม.13 ซ.- ถ.- ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 โทรศัพท์ 0-5673-7190
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
ผักและผลไม้กวน
35/2558
มะขามกวน 74-3/35(พช) 7 พ.ค. 2562 6 พ.ค. 2565
32 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคลองศาลาพัฒนา
184/4 ม.13 ซ.- ถ.- ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 โทรศัพท์ 0-5673-7190
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
ผักและผลไม้หยี
521/2558
มะขามคลุกไร้เมล็ด และมะขามคลุกจี๊ดจ๊าด 79-4/521(พช) 7 พ.ค. 2562 6 พ.ค. 2565
33 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคลองศาลาพัฒฯา
184/4 ม.13 ซ.- ถ.- ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 โทรศัพท์ 0-5673-7190
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
ผักและผลไม้แช่อิ่ม
161/2558
ผักและผลไม้แซ่อิ่มชนิดแห้ง (มะขามแซ่อิ่มแห้ง) 82-2/161(พช) 7 พ.ค. 2562 6 พ.ค. 2565
34 กลุ่มแม่บ้านทฤษฎีใหม่บ้านหนองใหญ่
121 ม.1 ซ.- ถ.- ต.นาซำ อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120 โทรศัพท์ 0-5673-7190
ผักและผลไม้เชื่อม
264/2558
ขิงสไลด์ 64366-16/264 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
35 กลุ่มแม่บ้านยาวีร่วมใจพัฒนา
12 ม.1 ซ.- ถ.- ต.วังชมภู อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67210 โทรศัพท์ 0-5656-8056
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
แยม
342/2547
แยมมะขามรสอมเปรี้ยว และแยมมะขามรสหวาน 12-1/342(พช) 31 ม.ค. 2561 25 ก.ค. 2562
36 กลุ่มแม่บ้านวังยาวร่วมใจ
11 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ท่าพล อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67250 โทรศัพท์ 0-5656-4228
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
คุกกี้
118/2555
คุกกี้ผลไม้รวม 2-1/118(พช) 9 ส.ค. 2560 8 ส.ค. 2563
37 กลุ่มแม่บ้านอารี
58 ม.11 ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 67280 โทรศัพท์ 0-5673-7190
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
ผ้ายกดอก
63/2557
เส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 89-2/63(พช) 7 พ.ค. 2562 6 พ.ค. 2565
38 กลุ่มแม่บ้านอารี
58 ม.11 ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 67280 โทรศัพท์ 0-5673-7190
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ประเภททอเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 90-1/246(พช) 7 พ.ค. 2562 6 พ.ค. 2565
39 กลุ่มศิลปะเครื่องนอนเมืองศรีเทพ
52 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170 โทรศัพท์ 0-5673-7192
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
หมอนอิง
199/2553
หมอนอิง 62-2/199(พช) 13 ก.พ. 2562 12 ก.พ. 2565
40 กลุ่มศิลปะเครื่องนอนเมืองศรีเทพ
52 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170 โทรศัพท์ 0-5673-7190
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
ผ้าห่มนวม
202/2553
ประเภททำจากผ้าทอทั้งผืนเส้นใยประดิษฐ์ชนิดไส้ใยสังเคราะห์ 24-1/202(พช) 20 มิ.ย. 2561 19 มิ.ย. 2564
41 กลุ่มสตรีบ้านเขาสัก
26 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ตะกุดไร อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150 โทรศัพท์ 0-5673-7190
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
น้ำพริกเผา
4/2556
น้ำพริกเผา 32-2/4(พช) 20 มิ.ย. 2561 19 มิ.ย. 2564
42 กลุ่มสตรีบ้านนาร่วมใจ
153 ม.6 ซ.- ถ.- ต.นางั่ว อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 โทรศัพท์ 0-5673-7192
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
ทอฟฟี่
265/2559
ทอฟฟี่มะขาม 59-1/265(พช) 13 ก.พ. 2562 12 ก.พ. 2565
43 กลุ่มสตรีสหกรณ์ทอผ้ามุก
159 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บ้านติ้ว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110 โทรศัพท์ 0-5673-7190
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
ผ้ายกมุก
49/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 68-1/49(พช) 7 พ.ค. 2562 6 พ.ค. 2565
44 กลุ่มสตรีแสงจันทร์
195/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.นาป่า อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 โทรศัพท์ 0-5673-7190
ผ้าปูที่นอนและปลอกหมอน
1446/2553
ผ้าปูที่นอนชนิดรัดมุม(เส้นใยประดิษฐ์) ปลอกหมอนหนุน(เส้นใยประดิษฐ์) และปลอกหมอนข้าง(เส้นใยประดิษฐ์) 63578-21/1446 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
45 กลุ่มสหกรณ์บ้านใหม่สามัคคีพัฒนา
92/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ห้วยโป่ง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67220 โทรศัพท์ 0-5673-7190
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
กระยาสารท
709/2559
กระยาสารทสูตรโบราณ 8-1/709(พช) 21 ก.ย. 2560 20 ก.ย. 2563
46 กลุ่มไส้เมี่ยงสมุนไพร
246 ม.1 ซ.- ถ.- ต.วังชมภู อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67210 โทรศัพท์ 0-5673-7190
ไส้เมี่ยง
752/2559
ไส้เมี่ยงสมุนไพร 64790-34/752 21 เม.ย. 2560 20 เม.ย. 2563
47 กลุ่มไส้เมี่ยงสมุนไพร
246 ม.1 ซ.- ถ.- ต.วังชมภู อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67210 โทรศัพท์ 0-5673-7190
กล้วยอบ
112/2558
กล้วยอบไส้มะขาม 64786-262/112 21 เม.ย. 2560 20 เม.ย. 2563
48 กลุ่มหลอมรัก
68 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บ้านโสก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110 โทรศัพท์ 0-5673-7190
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 18-2/417(พช) 31 ม.ค. 2561 30 ม.ค. 2564
49 กลุ่มหลอมรัก
68 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บ้านโสก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110 โทรศัพท์ 0-5673-7190
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด
193/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด 15-1/193(พช) 31 ม.ค. 2561 30 ม.ค. 2564
50 กลุ่มหัตถกรรมทอผ้าขิดวัดโฆษา
119 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ห้วยไร่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110 โทรศัพท์ 0-5673-7190
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
ผ้าขิด
15/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 69-1/15(พช) 7 พ.ค. 2562 6 พ.ค. 2565
123

สืบค้นเมื่อ วันที่20 ก.ค. 2562