รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดเพชรบูรณ์

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 159 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 12,516 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มข้าวหลามน้ำหนาวแม่เสลี่ยง
269 ม.5 ซ.- ถ.- ต.น้ำหนาว อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ 67260 โทรศัพท์ 8-9698-4118
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
ข้าวหลาม
746/2548
ข้าวหลาม 11-1/746(พช) 31 ม.ค. 2561 30 ม.ค. 2564
2 กลุ่มเครื่องจักสาน บ้านติ้ว
5 ม.2 ต.บ้านติ้ว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110 โทรศัพท์ 9-5169-7195
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 121-1/40(พช) 13 ส.ค. 2562 12 ส.ค. 2565
3 กลุ่มจักสานตะกร้าด้วยซองกาแฟ
66 ม.7 ซ.- ถ.- ต.พุเตย อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67180 โทรศัพท์ 8-7061-2817
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้
823/2548
ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้ 125-1/823(พช) 3 ก.ย. 2562 2 ก.ย. 2565
4 กลุ่มจักสานบ้านวังศาล
23 ม.1 ซ.- ถ.- ต.วังศาล อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ 67240 โทรศัพท์มือถือ 08-5269-9201
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 123-3/418(พช) 3 ก.ย. 2562 2 ก.ย. 2565
5 กลุ่มจิรชัยเครื่องนอน
205/4 ม.2 ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170 โทรศัพท์ 8-8564-1945
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
ผ้าปูที่นอนและปลอกหมอน
1446/2553
ปลอกหมอน ชนิดปลอกหมอนหนุน (เส้นใยธรรมชาติ) (สีขาว) 112-2/1446(พช) 13 ส.ค. 2562 12 ส.ค. 2565
6 กลุ่มชาววัง
1 ม.10 ซ.- ถ.- ต.พุเตย อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67180 โทรศัพท์ 8-6316-5570
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
ไม้กวาดทางมะพร้าว
182/2561
ไม้กวาดทางมะพร้าว 127-1/182(พช) 3 ก.ย. 2562 2 ก.ย. 2565
7 กลุ่มชาววัง
157 ม.10 ซ.- ถ.- ต.พุเตย อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67180 โทรศัพท์ 8-6316-5570
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 76-1/418(พช) 7 พ.ค. 2562 6 พ.ค. 2565
8 กลุ่มดงมูลเหล็กดอกไม้ประดิษฐ์
26/1 ม.1 ต.ดงมูลเหล็ก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 โทรศัพท์ 9-6737-1069
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
ผลิตภัณฑ์ผ้าใยบัว
413/2558
ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว 113-1/413(พช) 13 ส.ค. 2562 12 ส.ค. 2565
9 กลุ่มดงมูลเหล็กดอกไม้ประดิษฐ์
26/1 ม.1 ต.ดงมูลเหล็ก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 โทรศัพท์ 9-6662-3184
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์จากโสนหุ้มไฟประดับ 122-2/24(พช) 3 ก.ย. 2562 2 ก.ย. 2565
10 กลุ่มดอกไม้จันทน์
25 ม.1 ต.บึงกระจับ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130 โทรศัพท์ 9-3135-1796
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากกระดาษ
651/2560
ดอกไม้จันทน์ 117-1/651(พช) 13 ส.ค. 2562 12 ส.ค. 2565
11 กลุ่มทรัพย์บุญส่ง
72/1 ม.12 ต.ซับไม้แดง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160 โทรศัพท์ 9-0805-0811
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
สายรัดเอนกประสงค์ 142-5/418(พช) 3 ก.ย. 2562 2 ก.ย. 2565
12 กลุ่มทอผ้ากี่กระตุกบ้านวังร่อง
58 ม.8 ซ.- ถ.- ต.สักหลง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110 โทรศัพท์ 8-6812-1605
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
ผ้ายกดอก
63/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 10-1/63(พช) 21 ก.ย. 2560 20 ก.ย. 2563
13 กลุ่มทอผ้ากี่กระตุกบุมะกรูด
276 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130 โทรศัพท์ 8-8415-1815
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 92-2/17(พช) 7 พ.ค. 2562 6 พ.ค. 2565
14 กลุ่มทอผ้าบ้านคลองบนใต้
307 ม.20 ซ.- ถ.- ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150 โทรศัพท์ 8-2775-2793
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 31-4/417(พช) 20 มิ.ย. 2561 19 มิ.ย. 2564
15 กลุ่มทอผ้าบ้านคลองบนใต้
307 ม.20 ซ.- ถ.- ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150 โทรศัพท์ 8-2775-2793
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 29-2/412(พช) 20 มิ.ย. 2561 19 มิ.ย. 2564
16 กลุ่มทอผ้าบ้านคลองบนใต้
307 ม.20 ซ.- ถ.- ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150 โทรศัพท์ 8-2775-2793
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 34-1/7(พช) 20 มิ.ย. 2561 19 มิ.ย. 2564
17 กลุ่มทอผ้าบ้านเนินละคร
9 ม.12 ต.นาสนุ่น อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170 โทรศัพท์ 6-3803-4190
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 166-5/17(พช) 27 ม.ค. 2563 26 ม.ค. 2566
18 กลุ่มทอผ้าบ้านเนินละคร
9 ม.12 ต.นาสนุ่น อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170 โทรศัพท์ 6-3803-4190
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 167-3/197(พช) 27 ม.ค. 2563 26 ม.ค. 2566
19 กลุ่มทอผ้าบ้านวังขอนพัฒนา
58 ม.17 ซ.- ถ.- ต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170 โทรศัพท์ 8-9641-6512
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 67-1/17(พช) 7 พ.ค. 2562 6 พ.ค. 2565
20 กลุ่มทอผ้าบ้านวังชุมนุม
139 ม.2 ต.วังศาล อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ 67240 โทรศัพท์ 8-5726-7787
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 107-1/197(พช) 13 ส.ค. 2562 12 ส.ค. 2565
21 กลุ่มทอผ้าฝ้าย
11 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บ้านติ้ว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110 โทรศัพท์ 8-2945-3190
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยผสม 143-2/197(พช) 3 ก.ย. 2562 2 ก.ย. 2565
22 กลุ่มไทบ้านสมุนไพรไทหล่ม
17/1 ม.13 ซ.- ถ.- ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110 โทรศัพท์ 9-0058-2953
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
น้ำมันหอมระเหย
668/2548
น้ำมันหอมระเหยกลิ่นตะไคร้หอม 16-1/668(พช) 31 ม.ค. 2561 30 ม.ค. 2564
23 กลุ่มเบญจรงค์วังใหญ่
53/1 ม.9 ซ.- ถ.- ต.วังใหญ่ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67180 โทรศัพท์ 8-9239-9662
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
เครื่องเบญจรงค์
10/2556
ประเภทเครื่องประดับตกแต่ง แบบสีสมัยนิยม 19-1/10(พช) 20 มิ.ย. 2561 19 มิ.ย. 2564
24 กลุ่มแปรรูปผลไม้บ้านยาวี
258 ม.1 ซ.- ถ.- ต.วังชมภู อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67210 โทรศัพท์ 8-5928-2898
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
ผักและผลไม้กวน
35/2558
มะขามกวนท๊อฟฟี่ 9-1/35(พช) 21 ก.ย. 2560 20 ก.ย. 2563
25 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์มะขาม
50/4 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ตะเบาะ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 โทรศัพท์ 9-5904-0650
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
ผักและผลไม้กวน
35/2558
มะขามกวน 78-4/35(พช) 7 พ.ค. 2562 6 พ.ค. 2565
26 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์มะขาม
50/4 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ตะเบาะ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 โทรศัพท์ 9-5904-0650
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
ผักและผลไม้หยี
521/2558
ผักและผลไม้หยีชนิดแห้ง (มะขามคลุก) 81-5/521(พช) 7 พ.ค. 2562 6 พ.ค. 2565
27 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์เสื่อทอบ้านพุเตย
277/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.พุเตย อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67180 โทรศัพท์ 8-9812-5537
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 75-2/7(พช) 7 พ.ค. 2562 6 พ.ค. 2565
28 กลุ่มผลิตเซรามิคบึงสามพัน
195 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ซับสมอทอด อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160 โทรศัพท์ 8-1801-6619
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
เครื่องปั้นดินเผาสโตนแวร์
930/2556
ประเภทใช้งานทั่วไป 55-1/930(พช) 13 ก.พ. 2562 12 ก.พ. 2565
29 กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนลีซอ บ้านเพชรดำ
145 ม.10 ต.เขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 67270 โทรศัพท์ 9-3229-9042
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 128-2/20(พช) 3 ก.ย. 2562 2 ก.ย. 2565
30 กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนลีซอ บ้านเพชรดำ
145 ม.10 ซ.- ถ.- ต.เขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 67270 โทรศัพท์ 9-3229-9042
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษไม้
410/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษไม้ 129-1/410(พช) 3 ก.ย. 2562 2 ก.ย. 2565
31 กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนลีซอ บ้านเพชรดำ
145 ม.10 ต.เขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 67270 โทรศัพท์ 9-3229-9042
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ประเภทใช้งานทั่วไป 130-5/45(พช) 3 ก.ย. 2562 2 ก.ย. 2565
32 กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนลีซอ บ้านเพชรดำ
145 ม.10 ต.เขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 67270 โทรศัพท์ 9-3229-9042
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ประเภทใช้กับอาหาร 131-6/45(พช) 3 ก.ย. 2562 2 ก.ย. 2565
33 กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนลีซอ บ้านเพชรดำ
145 ม.10 ต.เขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 67270 โทรศัพท์ 9-3229-9042
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 132-4/418(พช) 3 ก.ย. 2562 2 ก.ย. 2565
34 กลุ่มผ้าฝ้ายไทหล่ม (สมศักดิ์ผ้าไทย)
67 ม.10 ต.บ้านติ้ว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110 โทรศัพท์ 8-3000-0338
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภททำจากผ้าทอ แบบเสื้อ (ชนิดเส้นใยผสม) 158-2/835(พช) 27 ม.ค. 2563 26 ม.ค. 2566
35 กลุ่มพัฒนาฝีมือแรงงานแม่บ้านนาตะกรุด
37 ม.15 ซ.- ถ.- ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170 โทรศัพท์ 0-5673-7190
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
หมอนอิง
199/2553
หมอนอิง 60-1/199(พช) 13 ก.พ. 2562 12 ก.พ. 2565
36 กลุ่มพัฒนาฝีมือแรงงานแม่บ้านนาตะกรุด
37 ม.15 ซ.- ถ.- ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170 โทรศัพท์ 8-6600-8769
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
ผ้าห่มนวม
202/2553
ประเภททำจากผ้าทอทั้งผืนเส้นใยประดิษฐ์ชนิดไส้ใยสังเคราะห์ 66-2/202(พช) 13 ก.พ. 2562 12 ก.พ. 2565
37 กลุ่มพัฒนาอาชีพกี่กระตุกบ้านเกาะบรเพ็ด
ศาลาประชาคม ม.10 ต.บึงกระจับ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130 โทรศัพท์ 9-7114-4892
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 162-4/17(พช) 27 ม.ค. 2563 26 ม.ค. 2566
38 กลุ่มพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชนตำบลบ่อรัง
244 ม.11 ซ.- ถ.- ต.บ่อรัง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130 โทรศัพท์ 0-5673-7190
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
ที่นอน
200/2546
ที่นอน 22-1/200(พช) 20 มิ.ย. 2561 19 มิ.ย. 2564
39 กลุ่มพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชนตำบลบ่อรัง
244 ม.11 ซ.- ถ.- ต.บ่อรัง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130 โทรศัพท์ 8-9564-8799
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
เบาะนั่ง
379/2559
ประเภททำจากผ้าทอทั้งผืน 25-1/379(พช) 20 มิ.ย. 2561 19 มิ.ย. 2564
40 กลุ่มพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชนตำบลบ่อรัง
244 ม.11 ซ.- ถ.- ต.บ่อรัง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130 โทรศัพท์ 8-9564-8799
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
หมอนหนุนศีรษะ
381/2547
หมอนหนุนศีรษะ 26-1/381(พช) 20 มิ.ย. 2561 19 มิ.ย. 2564
41 กลุ่มเฟอร์นิเจอร์ไม้
204 ม.1 ต.นางั่ว อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 โทรศัพท์ 9-4184-4277
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ประเภทใช้งานทั่วไป 116-3/45(พช) 13 ส.ค. 2562 12 ส.ค. 2565
42 กลุ่มภูมิไทร่วมใจ
288 ม.4 ซ.- ถ.- ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110 โทรศัพท์ 0-5673-7190
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
ผักและผลไม้แช่อิ่ม
161/2558
ผักและผลไม้แช่อิ่มชนิดแห้ง (มะขามแช่อิ่มแห้ง) 5-1/161(พช) 21 ก.ย. 2560 20 ก.ย. 2563
43 กลุ่มภูมิไทร่วมใจ
288 ม.4 ซ.- ถ.- ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110 โทรศัพท์ 8-1962-9922
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
ผักและผลไม้หยี
521/2558
ผักและผลไม้หยีชนิดแห้ง (มะขามหวานไร้เมล็ดคลุกน้ำตาล มะขามจี๊ดจ๊าดบ๊วย) 1-1/521(พช) 9 ส.ค. 2560 8 ส.ค. 2563
44 กลุ่มภูมิไทร่วมใจ
288 ม.4 ซ.- ถ.- ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110 โทรศัพท์ 8-1962-9922
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
ผักและผลไม้หยี
521/2558
ผักและผลไม้หยีชนิดแห้ง (มะขามจี๊ดจ๊าดดั้งเดิม) 4-2/521(พช) 21 ก.ย. 2560 20 ก.ย. 2563
45 กลุ่มภูมิไทร่วมใจ
288 ม.4 ซ.- ถ.- ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110 โทรศัพท์ 8-1962-9922
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
กล้วยอบ
112/2558
กล้วยสอดไส้มะขาม 3-1/112(พช) 21 ก.ย. 2560 20 ก.ย. 2563
46 กลุ่มมูลมังวัดท่ากกแก
69 ม.4 ต.ตาลเดี่ยว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110 โทรศัพท์ 9-0689-5024
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 181-4/197(พช) 27 ม.ค. 2563 26 ม.ค. 2566
47 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคลองศาลาพัฒนา
184/4 ม.13 ซ.- ถ.- ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 โทรศัพท์ 8-1379-9527
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
ผักและผลไม้กวน
35/2558
มะขามกวน 74-3/35(พช) 7 พ.ค. 2562 6 พ.ค. 2565
48 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคลองศาลาพัฒนา
184/4 ม.13 ซ.- ถ.- ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 โทรศัพท์ 8-1379-9527
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
ผักและผลไม้หยี
521/2558
มะขามคลุกไร้เมล็ด และมะขามคลุกจี๊ดจ๊าด 79-4/521(พช) 7 พ.ค. 2562 6 พ.ค. 2565
49 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคลองศาลาพัฒนา
184/4 ม.13 ซ.- ถ.- ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 โทรศัพท์ 8-1379-9527
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
ผักและผลไม้แช่อิ่ม
161/2558
ผักและผลไม้แซ่อิ่มชนิดแห้ง (มะขามแซ่อิ่มแห้ง) 82-2/161(พช) 7 พ.ค. 2562 6 พ.ค. 2565
50 กลุ่มแม่บ้านซับเจริญ
184 ม.9 ต.ซับไม้แดง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160 โทรศัพท์ 8-9859-3737
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
ขนมไทย
1/2552
ทองพับสมุนไพรไส้หมูหยอง ทองพับรสใบเตยไส้หมูหยอง ทองม้วนรสงา และทองม้วนรสใบเตย 153-3/1(พช) 27 ม.ค. 2563 26 ม.ค. 2566
1234

สืบค้นเมื่อ วันที่5 มิ.ย. 2563