รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดราชบุรี

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดราชบุรี จำนวน 136 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 13,206 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์เกาะพลับพลา
51 ม.5 ซ.- ถ.- ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทรศัพท์ 8-6163-9868
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 113-1/412(รบ) 7 ส.ค. 2562 6 ส.ค. 2565
2 กลุ่มเกาะศาลพระพัฒนา
17 ม.7 ซ.- ถ.- ต.เกาะศาลพระ อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี 70170 โทรศัพท์ 8-9914-9817
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 146-11/20(รบ) 6 ก.ย. 2562 5 ก.ย. 2565
3 กลุ่มเครื่องประดับทำมือ
4/4 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 โทรศัพท์ 9-2281-8799
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากกระดาษ
651/2560
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากกระดาษ 66-1/651(รบ) 15 ก.พ. 2562 14 ก.พ. 2565
4 กลุ่มงานจักสานเส้นพลาสติก/เดโคพาจ
15 ม.6 ซ.- ถ.- ต.เกาะศาลพระ อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี 70170 โทรศัพท์ 8-7153-8475
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานเส้นพลาสติก 103-4/20(รบ) 7 ส.ค. 2562 6 ส.ค. 2565
5 กลุ่มจักสานเถาวัลย์แดงและไม้ไผ่
93 ม.5 ซ.- ถ.- ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150 โทรศัพท์ 8-3707-7473
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 121-3/40(รบ) 7 ส.ค. 2562 6 ส.ค. 2565
6 กลุ่มจักสานไม้ไผ่
34 ม.5 ซ.- ถ.- ต.เกาะศาลพระ อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี 70170 โทรศัพท์ 9-4647-8555
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 120-2/40(รบ) 7 ส.ค. 2562 6 ส.ค. 2565
7 กลุ่มทอผ้ากะเหรี่ยง
131/3 ม.1 ซ.- ถ.- ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180 โทรศัพท์ 8-1293-7467
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ผ้าทอลายขัด 97-1/18(รบ) 6 มิ.ย. 2562 5 มิ.ย. 2565
8 กลุ่มทอผ้าจกบ้านตะโก
11 ม.5 ซ.- ถ.- ต.คูบัว อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทรศัพท์ 9-4819-6117
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ผ้าทอลายขัด 132-2/18(รบ) 6 ก.ย. 2562 5 ก.ย. 2565
9 กลุ่มทอผ้าจกวัดรางบัว
97/3 ม.1 ซ.- ถ.- ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150 โทรศัพท์ 8-9981-9550
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
ผ้าจก
48/2557
ผ้าจก 49-1/48(รบ) 30 มี.ค. 2561 29 มี.ค. 2564
10 กลุ่มนิคแน็คตู้ไม้สักจิ๋วลายไทย
8 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ศรีสุราษฎร์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130 โทรศัพท์ 8-6797-7701
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ 40-1/45(รบ) 31 ม.ค. 2561 30 ม.ค. 2564
11 กลุ่มนิคแน็คตู้ไม้สักจิ๋วลายไทย
8 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ศรีสุราษฎร์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130 โทรศัพท์ 8-6797-7701
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
ผลิตภัณฑ์ของจิ๋ว
424/2547
ผลิตภัณฑ์ของจิ๋ว 101-1/424(รบ) 6 ส.ค. 2562 5 ส.ค. 2565
12 กลุ่มเบาะรองนั่ง
60/2 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 โทรศัพท์ 9-5929-1924
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
เบาะนั่ง
379/2559
เบาะนั่ง 148-3/379(รบ) 6 ก.ย. 2562 5 ก.ย. 2565
13 กลุ่มแปรรูปกล้วย
11/1 ม.9 ซ.- ถ.- ต.วัดเพลง อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี 70170 โทรศัพท์ 8-7165-2585
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยทอดกรอบ 13-1/1038(รบ) 19 ก.ย. 2560 18 ก.ย. 2563
14 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า
37 ม.4 ซ.- ถ.- ต.วัดเพลง อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี 70170 โทรศัพท์ 8-9836-8753
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
ผลิตภัณฑ์ผ้าเขียนลาย
619/2558
ผลิตภัณฑ์ผ้าเขียนลาย 72-1/619(รบ) 15 ก.พ. 2562 14 ก.พ. 2565
15 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผึ้ง
16/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.จอมประทัด อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี 70170 โทรศัพท์ 0-3274-7285
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
สบู่เหลว
95/2552
สบู่เหลวผสมน้ำผึ้ง 26-2/95(รบ) 28 ก.ย. 2560 27 ก.ย. 2563
16 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผึ้ง
8 ม.3 ซ.- ถ.- ต.จอมประทัด อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี 70170 โทรศัพท์ 0-3274-7285
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
แชมพู
92/2552
แชมพูผสมน้ำผึ้ง 25-2/92(รบ) 28 ก.ย. 2560 27 ก.ย. 2563
17 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผึ้ง
8 ม.3 ซ.- ถ.- ต.จอมประทัด อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี 70170 โทรศัพท์ 0-3274-7285
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
ผลิตภัณฑ์ปรับสภาพเส้นผม
93/2553
ผลิตภัณฑ์ปรับสภาพเส้นผมผสม 50-2/93(รบ) 30 มี.ค. 2561 29 มี.ค. 2564
18 กลุ่มแปรรูปผ้าขาวม้า
81/5 ม.5 ซ.- ถ.- ต.คลองข่อย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 โทรศัพท์ 8-6171-1070
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 143-7/196(รบ) 6 ก.ย. 2562 5 ก.ย. 2565
19 กลุ่มแปรรูปผ้าทอพื้นเมือง
49 ม.11 ซ.- ถ.- ต.บ้านบึง อ.กิ่งอำเภอบ้านคา จ.ราชบุรี 70180 โทรศัพท์ 8-6100-4910
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
ผ้าขาวม้า
197/2557
ผ้าขาวม้า 109-3/197(รบ) 7 ส.ค. 2562 6 ส.ค. 2565
20 กลุ่มผลิตที่นอน ภู่ระหงษ์ 338
33 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 โทรศัพท์ 8-4452-6663
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
หมอนอิง
199/2553
หมอนอิง 18-2/199(รบ) 28 ก.ย. 2560 27 ก.ย. 2563
21 กลุ่มผลิตที่นอน ภู่ระหงษ์ 338
33 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 โทรศัพท์ 8-4452-6663
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
เบาะนั่ง
379/2559
เบาะนั่ง 19-1/379(รบ) 28 ก.ย. 2560 27 ก.ย. 2563
22 กลุ่มพัฒนาอาชีพตำบลบ้านสิงห์
35 ม.11 ซ.- ถ.- ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 โทรศัพท์ 8-7416-0653
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 142-7/417(รบ) 6 ก.ย. 2562 5 ก.ย. 2565
23 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรลาดบัวขาว
92/4 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ลาดบัวขาว อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 โทรศัพท์ 8-9547-6375
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยหน้าธัญพืช 28-2/1038(รบ) 28 ก.ย. 2560 27 ก.ย. 2563
24 กลุ่มแม่บ้านจักสานกระเป๋าเส้นพลาสติก
84 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ่อกระดาน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140 โทรศัพท์ 8-5184-2005
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 67-1/20(รบ) 15 ก.พ. 2562 14 ก.พ. 2565
25 กลุ่มแม่บ้านอิ่มสุข
75/9 ม.1 ซ.- ถ.- ต.วัดเพลง อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี 70170 โทรศัพท์ 8-1838-0390
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานเส้นพลาสติก 104-5/20(รบ) 7 ส.ค. 2562 6 ส.ค. 2565
26 กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้าบ้านหนองกวาง
17 ม.3 ซ.- ถ.- ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 โทรศัพท์ 8-1009-3305
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 134-1/9(รบ) 6 ก.ย. 2562 5 ก.ย. 2565
27 กลุ่มร่วมใจตำบลหนองกระทุ่ม
182/4 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หนองกระทุ่ม อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140 โทรศัพท์ 8-1199-0392
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานเส้นพลาสติก 107-8/20(รบ) 7 ส.ค. 2562 6 ส.ค. 2565
28 กลุ่มรองเท้าหนังแท้
7 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ดอนกระเบื้อง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 โทรศัพท์ 8-5998-9919
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
รองเท้าหนังแท้
206/2559
รองเท้าหนังแท้ 61-4/206(รบ) 18 มิ.ย. 2561 17 มิ.ย. 2564
29 กลุ่มลาวเวียงบ้านฆ้องพัฒนา
65/1 ม.10 ซ.- ถ.- ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 โทรศัพท์ 8-5468-1775
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
หมอนข้าง
1106/2548
หมอนข้าง 139-1/1106(รบ) 6 ก.ย. 2562 5 ก.ย. 2565
30 กลุ่มลาวเวียงบ้านฆ้องพัฒนา
65/1 ม.10 ซ.- ถ.- ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 โทรศัพท์ 8-5468-1775
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 115-3/412(รบ) 7 ส.ค. 2562 6 ส.ค. 2565
31 กลุ่มวัดเพลงสร้างสรรค์
41 ม.8 ซ.- ถ.- ต.วัดเพลง อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี 70170 โทรศัพท์ 9-2892-7856
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 145-10/20(รบ) 6 ก.ย. 2562 5 ก.ย. 2565
32 กลุ่มส่งเสริมอาชีพอาสาสมัครสาธารณสุข
54/4 ม.2 ซ.- ถ.- ต.หนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 โทรศัพท์ 8-7158-7324
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
ใบหม่อนแห้งชงดื่ม
30/2558
ชาใบหม่อน 29-1/30(รบ) 28 ก.ย. 2560 27 ก.ย. 2563
33 กลุ่มสตรีตำบลศรีสุราษฎร์
43 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ศรีสุราษฎร์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130 โทรศัพท์ 6-4961-5415
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากริบบิ้น
972/2548
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากริบบิ้น 138-1/972(รบ) 6 ก.ย. 2562 5 ก.ย. 2565
34 กลุ่มสตรีสหกรณ์ลาดบัวขาว
92 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ลาดบัวขาว อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 โทรศัพท์ 8-9613-6263
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากกระดาษ
651/2560
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากกระดาษ 123-3/651(รบ) 7 ส.ค. 2562 6 ส.ค. 2565
35 กลุ่มหัตถกรรมบ้านรางโพธิ์
74/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ดอนกระเบื้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 โทรศัพท์ 8-7415-9933
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
เสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย
836/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยธรรมชาติ 144-4/836(รบ) 6 ก.ย. 2562 5 ก.ย. 2565
36 กลุ่มหัตถกรรมรากไม้ตำบลรางบัว
93 ม.5 ซ.- ถ.- ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150 โทรศัพท์ 8-2294-9234
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
หัตถกรรมรากไม้
183/2558
หัตถกรรมรากไม้ ประเภทของใช้ทั่วไป ถาดใส่ของ 53-6/183(รบ) 30 มี.ค. 2561 29 มี.ค. 2564
37 กลุ่มอาชีพบ้านดอนเจริญ
62/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.นางแก้ว อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 โทรศัพท์ 8-9911-8120
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานเส้นพลาสติก 106-7/20(รบ) 7 ส.ค. 2562 6 ส.ค. 2565
38 กลุ่มอาชีพพอเพียงบ้านประสาทสิทธิ์
88 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ประสาทสิทธิ์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70210 โทรศัพท์ 6-1561-5891
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 82-5/417(รบ) 15 ก.พ. 2562 14 ก.พ. 2565
39 กลุ่มอาชีพแม่บ้านหนองกวาง
47 ม.3 ซ.- ถ.- ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 โทรศัพท์ 8-4571-3359
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานเส้นพลาสติก 105-6/20(รบ) 7 ส.ค. 2562 6 ส.ค. 2565
40 กลุ่มอารักษ์ตำบลลาดบัวขาว
25 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ลาดบัวขาว อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 โทรศัพท์ 8-9546-8881
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากวัสดุผสม
1122/2556
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากวัสดุผสม 128-1/1122(รบ) 6 ก.ย. 2562 5 ก.ย. 2565
41 กลุ่มโอ่งผ้าไทยบ้านใหม่
61/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หัวโพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี 70160 โทรศัพท์ 8-1773-3978
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
ผลิตภัณฑ์ดินเผาตกแต่งด้วยผ้า
191/2556
ผลิตภัณฑ์ดินเผาตกแต่งด้วยผ้า 52-1/191(รบ) 30 มี.ค. 2561 29 มี.ค. 2564
42 ธิดาขนมไทย และอาหารฟิวชั่น
24/1 ม.10 ซ.- ถ.- ต.คูบัว อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทรศัพท์ 6-4363-1623
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
ผลิตภัณฑ์เดคูพาจ
935/2548
ผลิตภัณฑ์เดคูพาจ 131-1/935(รบ) 6 ก.ย. 2562 5 ก.ย. 2565
43 นาง ณัฐณี วิภาสกตัญญู
55/6 ม.- ซ.- ถ.- ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทรศัพท์ 8-1291-4216
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 117-6/196(รบ) 7 ส.ค. 2562 6 ส.ค. 2565
44 นาง ณัฐณี วิภาสกตัญญู
55/6 ม.- ซ.- ถ.- ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทรศัพท์ 8-1291-4216
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
ผลิตภัณฑ์การบูร
348/2553
ผลิตภัณฑ์การบูร 118-1/348(รบ) 7 ส.ค. 2562 6 ส.ค. 2565
45 นาง ณัฐธภา ทิพย์วัจนะ
10 ม.6 ซ.- ถ.- ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150 โทรศัพท์ 8-0582-0910
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
ผ้าจก
48/2557
ผ้าจก 76-2/48(รบ) 15 ก.พ. 2562 14 ก.พ. 2565
46 นาง ณีภา เหลาโชติ
40/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 โทรศัพท์ 6-4347-2049
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 141-1/418(รบ) 6 ก.ย. 2562 5 ก.ย. 2565
47 นาง ธัญพร กิตติเตวิชชะ
15/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.วัดเพลง อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี 70170 โทรศัพท์ 8-1841-1179
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก
611/2558
ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก 96-2/611(รบ) 6 มิ.ย. 2562 5 มิ.ย. 2565
48 นาง ธัญพร กิตติเตวิชชะ
15/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.วัดเพลง อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี 70170 โทรศัพท์ 8-1841-1179
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยธรรมชาติ 94-4/835(รบ) 6 มิ.ย. 2562 5 มิ.ย. 2565
49 นาง ธัญพร กิตติเตวิชชะ
15/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.วัดเพลง อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี 70170 โทรศัพท์ 8-1841-1179
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
ผ้าบาติก
51/2557
ผ้าบาติก 95-1/51(รบ) 6 มิ.ย. 2562 5 มิ.ย. 2565
50 นาง นุจรินทร์ รวมสินทร์
108 ม.10 ซ.- ถ.- ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180 โทรศัพท์ 8-4759-4409
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2561
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์ 149-1/195(รบ) 6 ก.ย. 2562 5 ก.ย. 2565
123

สืบค้นเมื่อ วันที่9 ส.ค. 2563