รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดราชบุรี

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดราชบุรี จำนวน 27 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 11,523 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มผลิตที่นอนภู่ระหงษ์ ๓๓๘
33 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 โทรศัพท์มือถือ 08-4452-6663
เบาะนั่ง
379/2547
เบาะนั่ง 63273-167/379 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
2 กลุ่มผลิตที่นอนภู่ระหงษ์ ๓๓๘
33 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 โทรศัพท์มือถือ 08-4452-6663
หมอนหนุนศีรษะ
381/2547
หมอนหนุนศีรษะ 63275-299/381 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ครีมน้ำนม-เซรั่มบัวหิมะ
121 ม.8 ซ.- ถ.- ต.หนองปลาหมอ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 โทรศัพท์มือถือ 08-1736-1002
ผลิตภัณฑ์ล้างหน้า
173/2554
ผลิตภัณฑ์ล้างหน้า 63356-49/173 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
4 กลุ่มผู้ผลิตที่นอนภู่ระหงษ์ ๓๓๘
33 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 โทรศัพท์มือถือ 08-4452-6663
ที่นอน
200/2546
ที่นอน 62968-186/200 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
5 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลวัดยางงาม
25 ม.5 ซ.- ถ.- ต.วัดยางงาม อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140 โทรศัพท์มือถือ 08-9910-4086
กล้วยอบ
112/2558
กล้วยอบ 64479-259/112 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
6 กลุ่มสตรีทอผ้าขาวม้าไทยทรงดำ
120 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ห้วยยางโทน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140 โทรศัพท์มือถือ 08-6018-9318
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 63287-1144/197 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
7 กลุ่มหัตถกรรมพื้นบ้านราชบุรี วัดนาหนอง
38 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ดอนแร่ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทรศัพท์มือถือ 08-1868-3426
ผ้าจก
48/2557
ชนิดเส้นใยผสม 64721-280/48 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
8 นาง ปรียนันท์ ยอดโอวาท
39/12 ม.6 ซ.- ถ.- ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทรศัพท์มือถือ 08-1827-1729
ผลิตภัณฑ์ศิลปะบนแก้ว
426/2547
ผลิตภัณฑ์ศิลปะบนแก้ว 64192-141/426 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
9 นาง ปรียนันท์ ยอดโอวาท
39/12 ม.6 ซ.- ถ.- ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทรศัพท์มือถือ 08-1827-1729
ผลิตภัณฑ์เดคูพาจ
935/2548
ผลิตภัณฑ์เดคูพาจ 64191-74/935 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
10 นาง ปรียนันท์ ยอดโอวาท
39/12 ม.6 ซ.- ถ.- ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทรศัพท์มือถือ 08-1827-1729
เปลือกไข่วิจิตร
219/2547
เปลือกไข่วิจิตร 64193-41/219 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
11 นาง วาณีรัตน์ สุภาพงศ์
2/2 ม.7 ซ.- ถ.- ต.เตาปูน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 โทรศัพท์มือถือ 08-1763-6154
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว
551/2553
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว 63026-228/551 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
12 นางสาว ชนัยพร ฤทธิ์ธนอุดมพร
47 ม.4 ซ.- ถ.- ต.คูบัว อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทรศัพท์มือถือ 09-4176-4897
ผ้าจก
48/2557
ชนิดเส้นใยผสม 63503-277/48 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
13 นางสาว รุ่งทิพย์ พิกุลแก้ว
85/9 ม.3 ซ.- ถ.- ต.สามเรือน อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทรศัพท์มือถือ 08-1378-9399
น้ำพริกกุ้งเสียบ
322/2556
น้ำพริกกุ้งเสียบ 63504-40/322 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
14 นางสาว รุ่งทิพย์ พิกุลแก้ว
85/9 ม.3 ซ.- ถ.- ต.สามเรือน อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทรศัพท์มือถือ 08-1378-9399
น้ำพริกเผา
4/2556
น้ำพริกเผา 64723-336/4 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
15 นางสาว วีรมนต์ เซี่ยงจ๊ง
120/2 ม.9 ซ.- ถ.- ต.กรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70190 โทรศัพท์มือถือ 08-5225-6095
เสื้อผ้าสำเร็จรูปเด็กหญิง
1450/2554
ชุดติดกัน (เส้นใยผสม) 63500-29/1450 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
16 นางสาว สว่าง มังคโล
57 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ห้วยไผ่ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทรศัพท์มือถือ 08-3054-4530
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 64086-1182/417 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
17 นางสาว สำรวย บุญราช
239 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180 โทรศัพท์มือถือ 08-7157-0030
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยหอมทอดกรอบ 64480-206/1038 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
18 นาย บวร ฉัตรวุฒิไกร
111/9 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หัวโพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี 70160 โทรศัพท์มือถือ 09-4891-2395
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 64194-1262/196 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
19 นาย ศุภกร ขุนด้วง
67/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 โทรศัพท์ 0-3291-0325
คุกกี้
118/2555
คุกกี้สิงคโปร์ 64481-222/118 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
20 นาย อันติมะ พรหมเดชโสภา
162 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ท่าชุมพล อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 โทรศัพท์มือถือ 08-7664-3188
เรือจำลอง
80/2546
เรือจำลอง 64190-178/80 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
21 นาย เอกสิทธิ์ โกมลกิตติพงศ์
20/5 ม.- ซ.- ถ.- ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทรศัพท์มือถือ 08-9666-2029
เบาะนั่ง
379/2547
เบาะนั่ง 63274-168/379 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
22 นาย เอกสิทธิ์ โกมลกิตติพงศ์
20/5 ม.- ซ.- ถ.- ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทรศัพท์มือถือ 08-9666-2029
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 63272-1239/196 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
23 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มชุมชนมนตรีพัฒนา
256/67 ม.- ซ.- ถ.- ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทรศัพท์ 0-3232-7653
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 63396-1139/417 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
24 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มไม้ประดับเมืองโอ่ง
107/2 ม.- ซ.- ถ.- ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทรศัพท์มือถือ 08-2490-9556
ผลิตภัณฑ์ดินเผา
1457/2556
ผลิตภัณฑ์ดินเผา 64903-39/1457 21 เม.ย. 2560 20 เม.ย. 2563
25 วิสาหกิจชุมชนศิริวรรณเสื้อผ้าเด็ก
14/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.คูบัว อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทรศัพท์มือถือ 08-7531-9889
เสื้อผ้าสำเร็จรูปเด็กหญิง
1450/2554
กางเกง (เส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย)) 64720-32/1450 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
26 วิสาหกิจชุมชนเห็ดและผักหลากชนิดปลอดสารพิษสู่ชีวิตพอเพียง
99 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ปากช่อง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150 โทรศัพท์มือถือ 08-0062-4050
แชมพู
92/2552
แชมพู 64717-672/92 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
27 วิสาหกิจชุมชนเห็ดและผักหลากชนิดปลอดสารพิษสู่ชีวิตพอเพียง
99 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ปากช่อง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150 โทรศัพท์มือถือ 08-0062-4050
สบู่เหลว
95/2552
สบู่เหลว 64718-389/95 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563

สืบค้นเมื่อ วันที่22 ต.ค. 2562