รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดราชบุรี

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดราชบุรี จำนวน 15 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 11,112 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลวัดยางงาม
25 ม.5 ซ.- ถ.- ต.วัดยางงาม อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140 โทรศัพท์มือถือ 08-9910-4086
กล้วยอบ
112/2558
กล้วยอบ 64479-259/112 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
2 กลุ่มหัตถกรรมพื้นบ้านราชบุรี วัดนาหนอง
38 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ดอนแร่ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทรศัพท์มือถือ 08-1868-3426
ผ้าจก
48/2557
ชนิดเส้นใยผสม 64721-280/48 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
3 นาง ปรียนันท์ ยอดโอวาท
39/12 ม.6 ซ.- ถ.- ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทรศัพท์มือถือ 08-1827-1729
ผลิตภัณฑ์ศิลปะบนแก้ว
426/2547
ผลิตภัณฑ์ศิลปะบนแก้ว 64192-141/426 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
4 นาง ปรียนันท์ ยอดโอวาท
39/12 ม.6 ซ.- ถ.- ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทรศัพท์มือถือ 08-1827-1729
ผลิตภัณฑ์เดคูพาจ
935/2548
ผลิตภัณฑ์เดคูพาจ 64191-74/935 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
5 นาง ปรียนันท์ ยอดโอวาท
39/12 ม.6 ซ.- ถ.- ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทรศัพท์มือถือ 08-1827-1729
เปลือกไข่วิจิตร
219/2547
เปลือกไข่วิจิตร 64193-41/219 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
6 นางสาว รุ่งทิพย์ พิกุลแก้ว
85/9 ม.3 ซ.- ถ.- ต.สามเรือน อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทรศัพท์มือถือ 08-1378-9399
น้ำพริกเผา
4/2556
น้ำพริกเผา 64723-336/4 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
7 นางสาว สว่าง มังคโล
57 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ห้วยไผ่ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทรศัพท์มือถือ 08-3054-4530
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 64086-1182/417 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
8 นางสาว สำรวย บุญราช
239 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180 โทรศัพท์มือถือ 08-7157-0030
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยหอมทอดกรอบ 64480-206/1038 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
9 นาย บวร ฉัตรวุฒิไกร
111/9 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หัวโพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี 70160 โทรศัพท์มือถือ 09-4891-2395
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 64194-1262/196 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
10 นาย ศุภกร ขุนด้วง
67/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 โทรศัพท์ 0-3291-0325
คุกกี้
118/2555
คุกกี้สิงคโปร์ 64481-222/118 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
11 นาย อันติมะ พรหมเดชโสภา
162 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ท่าชุมพล อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 โทรศัพท์มือถือ 08-7664-3188
เรือจำลอง
80/2546
เรือจำลอง 64190-178/80 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
12 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มไม้ประดับเมืองโอ่ง
107/2 ม.- ซ.- ถ.- ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทรศัพท์มือถือ 08-2490-9556
ผลิตภัณฑ์ดินเผา
1457/2556
ผลิตภัณฑ์ดินเผา 64903-39/1457 21 เม.ย. 2560 20 เม.ย. 2563
13 วิสาหกิจชุมชนศิริวรรณเสื้อผ้าเด็ก
14/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.คูบัว อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทรศัพท์มือถือ 08-7531-9889
เสื้อผ้าสำเร็จรูปเด็กหญิง
1450/2554
กางเกง (เส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย)) 64720-32/1450 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
14 วิสาหกิจชุมชนเห็ดและผักหลากชนิดปลอดสารพิษสู่ชีวิตพอเพียง
99 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ปากช่อง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150 โทรศัพท์มือถือ 08-0062-4050
แชมพู
92/2552
แชมพู 64717-672/92 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
15 วิสาหกิจชุมชนเห็ดและผักหลากชนิดปลอดสารพิษสู่ชีวิตพอเพียง
99 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ปากช่อง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150 โทรศัพท์มือถือ 08-0062-4050
สบู่เหลว
95/2552
สบู่เหลว 64718-389/95 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563

สืบค้นเมื่อ วันที่16 ธ.ค. 2562