รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดราชบุรี

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดราชบุรี จำนวน 62 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 9,920 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มผลิตที่นอนภู่ระหงษ์ ๓๓๘
33 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 โทรศัพท์มือถือ 08-4452-6663
เบาะนั่ง
379/2547
เบาะนั่ง 63273-167/379 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
2 กลุ่มผลิตที่นอนภู่ระหงษ์ ๓๓๘
33 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 โทรศัพท์มือถือ 08-4452-6663
หมอนหนุนศีรษะ
381/2547
หมอนหนุนศีรษะ 63275-299/381 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ครีมน้ำนม-เซรั่มบัวหิมะ
121 ม.8 ซ.- ถ.- ต.หนองปลาหมอ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 โทรศัพท์มือถือ 08-1736-1002
ผลิตภัณฑ์ล้างหน้า
173/2554
ผลิตภัณฑ์ล้างหน้า 63356-49/173 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
4 กลุ่มผลิตภัณฑ์ครีมน้ำนม-เซรั่มบัวหิมะ
121 ม.8 ซ.- ถ.- ต.หนองปลาหมอ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 โทรศัพท์ 0-8173-6100
โทเนอร์
908/2554
โทเนอร์ผสมบัวหิมะ 60797-12/908 26 ก.พ. 2559 25 ก.พ. 2562
5 กลุ่มผู้ผลิตที่นอนภู่ระหงษ์ ๓๓๘
33 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 โทรศัพท์มือถือ 08-4452-6663
ที่นอน
200/2546
ที่นอน 62968-186/200 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
6 กลุ่มมอญทอมือ
125 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บ้านม่วง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 โทรศัพท์มือถือ 08-3109-5274
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 60128-1100/197 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
7 กลุ่มมอญทอมือ
125 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บ้านม่วง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 โทรศัพท์มือถือ 08-3109-5274
โสร่งทอมือ
924/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 60143-98/924 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
8 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลวัดยางงาม
25 ม.5 ซ.- ถ.- ต.วัดยางงาม อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140 โทรศัพท์มือถือ 08-9910-4086
กล้วยอบ
112/2558
กล้วยอบ 64479-259/112 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
9 กลุ่มสตรีเด็กและเยาวชน ปั้นดินไทยประดิษฐ์
129/1 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180 โทรศัพท์มือถือ 08-1453-2419
ผลิตภัณฑ์จากวัสดุปั้นสำเร็จรูป
422/2556
ผลิตภัณฑ์จากวัสดุปั้นสำเร็จรูป 60406-89/422 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
10 กลุ่มสตรีทอผ้าขาวม้าไทยทรงดำ
120 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ห้วยยางโทน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140 โทรศัพท์มือถือ 08-6018-9318
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 63287-1144/197 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
11 กลุ่มสตรีสี่หมื่น
60 ม.1 ซ.- ถ.- ต.สี่หมื่น อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130 โทรศัพท์ 0-8188-9124
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด
193/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด 61225-467/193 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
12 กลุ่มหัตถกรรมพื้นบ้านราชบุรี วัดนาหนอง
38 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ดอนแร่ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทรศัพท์มือถือ 08-1868-3426
ผ้าจก
48/2557
ชนิดเส้นใยผสม 64721-280/48 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
13 กลุ่มอาชีพนิรันพรโครงการส่งเสริมอาชีพตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
118 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180 โทรศัพท์ 0-8331-3731
ผลิตภัณฑ์วัสดุธรรมชาติชุบทอง
624/2547
ผลิตภัณฑ์วัสดุธรรมชาติชุบทอง 60754-4/624 26 ก.พ. 2559 25 ก.พ. 2562
14 กลุ่มอาชีพเป่าแก้วประดิษฐ์
65/1 ม.10 ซ.- ถ.- ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 โทรศัพท์มือถือ 08-6080-0495
ผลิตภัณฑ์เป่าแก้ว
78/2546
ผลิตภัณฑ์เป่าแก้ว 61131-98/78 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
15 กลุ่มอาชีพพอเพียงบ้านประสาทสิทธิ์
88 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ประสาทสิทธิ์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70210 โทรศัพท์มือถือ 08-9060-6524
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
เสื้อ (เส้นใยประดิษฐ์) 60133-1144/835 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
16 กลุ่มอาชีพสตรีแปรรูปผลไม้บ้านหวายน้อย
41 ม.3 ซ.- ถ.- ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180 โทรศัพท์ 0-6152-1964
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยหอมทอดกรอบ 61220-180/1038 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
17 นาง กลิ่นทิพย์ จุลขันธ์
136/30 ม.- ซ.- ถ.บ้านปากแรต ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 โทรศัพท์มือถือ 09-4394-1956
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 62389-701/421 2 ส.ค. 2559 1 ส.ค. 2562
18 นาง ณัฐนันท์ ภูริเดชา
119 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 โทรศัพท์ 0-3223-3595
กุนเชียงไก่
105/2555
กุนเชียงไก่ 61485-12/105 24 พ.ค. 2559 23 พ.ค. 2562
19 นาง ณัฐนันท์ ภูริเดชา
119 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 โทรศัพท์มือถือ 08-1257-2060
กุนเชียงปลา
104/2555
กุนเชียงปลา 61486-16/104 24 พ.ค. 2559 23 พ.ค. 2562
20 นาง ปรียนันท์ ยอดโอวาท
39/12 ม.6 ซ.- ถ.- ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทรศัพท์มือถือ 08-1827-1729
ผลิตภัณฑ์ศิลปะบนแก้ว
426/2547
ผลิตภัณฑ์ศิลปะบนแก้ว 64192-141/426 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
21 นาง ปรียนันท์ ยอดโอวาท
39/12 ม.6 ซ.- ถ.- ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทรศัพท์มือถือ 08-1827-1729
ผลิตภัณฑ์เดคูพาจ
935/2548
ผลิตภัณฑ์เดคูพาจ 64191-74/935 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
22 นาง ปรียนันท์ ยอดโอวาท
39/12 ม.6 ซ.- ถ.- ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทรศัพท์มือถือ 08-1827-1729
เปลือกไข่วิจิตร
219/2547
เปลือกไข่วิจิตร 64193-41/219 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
23 นาง ยุพยงค์ โสภา
59 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 โทรศัพท์มือถือ 08-7410-3317
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 61735-1208/196 24 พ.ค. 2559 23 พ.ค. 2562
24 นาง ยุวดี เสริมสุข
4/2 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทรศัพท์มือถือ 09-8514-7207
กะหรี่ปั๊บ
29/2554
กะหรี่ปั๊บไส้ถั่วดำ 62498-109/29 2 ส.ค. 2559 1 ส.ค. 2562
25 นาง วาณีรัตน์ สุภาพงศ์
2/2 ม.7 ซ.- ถ.- ต.เตาปูน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 โทรศัพท์มือถือ 08-1763-6154
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว
551/2553
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว 63026-228/551 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
26 นาง ศศนันท์ ตันประเสริฐ
104 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 โทรศัพท์มือถือ 08-1935-2732
กุนเชียงไก่
105/2555
กุนเชียงไก่ 61470-11/105 24 พ.ค. 2559 23 พ.ค. 2562
27 นาง ศุภณัฐ์ โฉมฉาย
12/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180 โทรศัพท์ 0-8524-7849
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 60405-1170/196 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
28 นาง สายันต์ ม่วงแตง
80 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บัวงาม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70210 โทรศัพท์มือถือ 09-8443-4442
รองเท้าผ้า
597/2547
รองเท้าผ้า 61516-138/597 24 พ.ค. 2559 23 พ.ค. 2562
29 นาง อรวรรณ แดงประดับ
255 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ปากท่อ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140 โทรศัพท์ 0-8991-2154
ผลิตภัณฑ์บำรุงหน้า
550/2553
ผลิตภัณฑ์บำรุงหน้านมแพะ 61021-139/550 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
30 นาง อรวรรณ แดงประดับ
255 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ปากท่อ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140 โทรศัพท์ 0-8991-2154
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว
551/2553
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว 61020-208/551 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
31 นาง อรวรรณ แดงประดับ
255 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ปากท่อ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140 โทรศัพท์ 0-8991-2154
ผลิตภัณฑ์บำรุงริมฝีปาก
452/2553
ผลิตภัณฑ์บำรุงริมฝีปากผสมนมแพะ 61022-21/452 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
32 นางสาว จิรัสย์ธร อัครบุญโสภณ
147 ม.4 ซ.- ถ.- ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150 โทรศัพท์ 0-8176-3372
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากพลาสติก 60775-2584/25 26 ก.พ. 2559 25 ก.พ. 2562
33 นางสาว ชนัยพร ฤทธิ์ธนอุดมพร
47 ม.4 ซ.- ถ.- ต.คูบัว อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทรศัพท์มือถือ 09-4176-4897
ผ้าจก
48/2557
ชนิดเส้นใยผสม 63503-277/48 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
34 นางสาว บังอร สังขะไชย
61 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ปากท่อ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140 โทรศัพท์ 0-8904-9177
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษสา 60774-2583/25 26 ก.พ. 2559 25 ก.พ. 2562
35 นางสาว มานิตย์ อยู่พิพัฒน์
21 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ประสาทสิทธิ์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70210 โทรศัพท์มือถือ 08-4670-4109
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินปั้น 61724-2609/25 24 พ.ค. 2559 23 พ.ค. 2562
36 นางสาว รุ่งทิพย์ พิกุลแก้ว
85/9 ม.3 ซ.- ถ.- ต.สามเรือน อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทรศัพท์มือถือ 08-1378-9399
น้ำพริกกุ้งเสียบ
322/2556
น้ำพริกกุ้งเสียบ 63504-40/322 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
37 นางสาว รุ่งทิพย์ พิกุลแก้ว
85/9 ม.3 ซ.- ถ.- ต.สามเรือน อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทรศัพท์มือถือ 08-1378-9399
น้ำพริกเผา
4/2556
น้ำพริกเผา 64723-336/4 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
38 นางสาว วีรมนต์ เซี่ยงจ๊ง
120/2 ม.9 ซ.- ถ.- ต.กรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70190 โทรศัพท์มือถือ 08-5225-6095
เสื้อผ้าสำเร็จรูปเด็กหญิง
1450/2554
ชุดติดกัน (เส้นใยผสม) 63500-29/1450 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
39 นางสาว สว่าง มังคโล
57 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ห้วยไผ่ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทรศัพท์มือถือ 08-3054-4530
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 64086-1182/417 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
40 นางสาว สำรวย บุญราช
239 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180 โทรศัพท์มือถือ 08-7157-0030
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยหอมทอดกรอบ 64480-206/1038 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
41 นางสาว สุวภัทร ตำหนิงาม
6 ม.10 ซ.- ถ.- ต.ดอนแร่ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทรศัพท์มือถือ 08-5550-3173
ผ้าจก
48/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 60129-259/48 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
42 นาย กรนันท์ ลาลาด
24/5 ม.8 ซ.- ถ.- ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 โทรศัพท์มือถือ 06-2579-9448
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 61725-1207/196 24 พ.ค. 2559 23 พ.ค. 2562
43 นาย บวร ฉัตรวุฒิไกร
111/9 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หัวโพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี 70160 โทรศัพท์มือถือ 09-4891-2395
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 64194-1262/196 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
44 นาย บุญฤทธิ์ แก่นพุฒ
93/2 ม.1 ซ.- ถ.- ต.พงสวาย อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทรศัพท์ 0-8452-4788
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรปรับกลิ่นอากาศชนิดเหลว
842/2553
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรปรับกลิ่นอากาศชนิดเหลว 61226-36/842 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
45 นาย บุญฤทธิ์ แก่นพุฒ
93/2 ม.1 ซ.- ถ.- ต.พงสวาย อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทรศัพท์มือถือ 08-4524-7884
เกลือแช่ตัว
1348/2554
เกลือแช่ตัวกลิ่นดอกราตรี 62438-9/1348 2 ส.ค. 2559 1 ส.ค. 2562
46 นาย ประสิทธิ์ ลิ้มศรีคง
52/3 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 โทรศัพท์มือถือ 08-9547-7991
ฮ่อยจ๊อ
506/2555
ฮ่อยจ๊อ 60192-9/506 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
47 นาย ศุภกร ขุนด้วง
67/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 โทรศัพท์ 0-3291-0325
คุกกี้
118/2555
คุกกี้สิงคโปร์ 64481-222/118 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
48 นาย ศุภกร ขุนด้วง
67/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 โทรศัพท์มือถือ 08-7061-0888
ขนมปังอบกรอบ
460/2555
ขนมปังอบกรอบหน้าเนยสด 60190-16/460 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
49 นาย สวัสดิ์ ขยันกลาง
87/2 ม.7 ซ.- ถ.- ต.อ่างหิน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140 โทรศัพท์ 0-8845-3139
เสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย
836/2554
เสื้อ (เส้นใยประดิษฐ์) 60622-476/836 26 ก.พ. 2559 25 ก.พ. 2562
50 นาย อันติมะ พรหมเดชโสภา
162 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ท่าชุมพล อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 โทรศัพท์มือถือ 08-7664-3188
เรือจำลอง
80/2546
เรือจำลอง 64190-178/80 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
12

สืบค้นเมื่อ วันที่17 ม.ค. 2562