รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดราชบุรี

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดราชบุรี จำนวน 113 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 11,262 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มตอไม้นกประดิษฐ์จากสำลี
52/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เขาขลุง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 โทรศัพท์มือถือ 08-9914-8602
ผลิตภัณฑ์สำลี
825/2548
ผลิตภัณฑ์สำลี 57860-19/825 21 ก.ค. 2558 20 ก.ค. 2561
2 กลุ่มต่อเรือจำลอง หมู่ที่ ๙ ตำบลคลองตาคต
42/1 ม.9 ซ.- ถ.- ต.คลองตาคต อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 โทรศัพท์มือถือ 08-5185-3583
เรือจำลอง
80/2546
เรือจำลอง 57852-161/80 21 ก.ค. 2558 20 ก.ค. 2561
3 กลุ่มนิคแน็คตู้ไม้สักจิ๋วลายไทย
8 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ศรีสุราษฎร์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130 โทรศัพท์มือถือ 08-6797-7701
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ประเภทใช้งานทั่วไป 57869-599/45 21 ก.ค. 2558 20 ก.ค. 2561
4 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผึ้ง
8 ม.3 ซ.- ถ.- ต.จอมประทัด อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี 70170 โทรศัพท์ 0-3274-7285
สบู่ก้อนกลีเซอรีน
665/2553
สบู่ก้อนกลีเซอรีนผสมน้ำผึ้ง 57330-212/665 28 พ.ค. 2558 27 พ.ค. 2561
5 กลุ่มผลิตที่นอนภู่ระหงษ์ ๓๓๘
33 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 โทรศัพท์มือถือ 08-4452-6663
เบาะนั่ง
379/2547
เบาะนั่ง 63273-167/379 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
6 กลุ่มผลิตที่นอนภู่ระหงษ์ ๓๓๘
33 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 โทรศัพท์มือถือ 08-4452-6663
หมอนหนุนศีรษะ
381/2547
หมอนหนุนศีรษะ 63275-299/381 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
7 กลุ่มผลิตภัณฑ์ครีมน้ำนม-เซรั่มบัวหิมะ
121 ม.8 ซ.- ถ.- ต.หนองปลาหมอ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 โทรศัพท์มือถือ 08-1736-1002
ผลิตภัณฑ์ล้างหน้า
173/2554
ผลิตภัณฑ์ล้างหน้า 63356-49/173 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
8 กลุ่มผลิตภัณฑ์ครีมน้ำนม-เซรั่มบัวหิมะ
121 ม.8 ซ.- ถ.- ต.หนองปลาหมอ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 โทรศัพท์ 0-8173-6100
โทเนอร์
908/2554
โทเนอร์ผสมบัวหิมะ 60797-12/908 26 ก.พ. 2559 25 ก.พ. 2562
9 กลุ่มผู้ผลิตที่นอนภู่ระหงษ์ ๓๓๘
33 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 โทรศัพท์มือถือ 08-4452-6663
ที่นอน
200/2546
ที่นอน 62968-186/200 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
10 กลุ่มมอญทอมือ
125 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บ้านม่วง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 โทรศัพท์มือถือ 08-3109-5274
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 60128-1100/197 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
11 กลุ่มมอญทอมือ
125 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บ้านม่วง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 โทรศัพท์มือถือ 08-3109-5274
โสร่งทอมือ
924/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 60143-98/924 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
12 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลวัดยางงาม
25 ม.5 ซ.- ถ.- ต.วัดยางงาม อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140 โทรศัพท์มือถือ 08-9910-4086
กล้วยอบ
112/2558
กล้วยอบ 64479-259/112 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
13 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรลาดบัวขาว
92/4 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ลาดบัวขาว อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 โทรศัพท์มือถือ 08-9547-6375
น้ำพริกผัด
321/2556
น้ำพริกเห็ดนางฟ้า 57078-96/321 28 พ.ค. 2558 27 พ.ค. 2561
14 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรลาดบัวขาว
92/4 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ลาดบัวขาว อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 โทรศัพท์มือถือ 08-9547-6375
น้ำพริกป่นแห้ง
130/2556
น้ำพริกนรก 57079-269/130 28 พ.ค. 2558 27 พ.ค. 2561
15 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรลาดบัวขาว
92/4 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ลาดบัวขาว อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 โทรศัพท์มือถือ 08-9547-6375
ถั่วลิสงอบสมุนไพร
157/2546
ถั่วลิสงอบสมุนไพร 57096-65/157 28 พ.ค. 2558 27 พ.ค. 2561
16 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรลาดบัวขาว
92/4 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ลาดบัวขาว อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 โทรศัพท์มือถือ 08-9547-6375
ผลิตภัณฑ์ข้าวตัง
119/2554
ผลิตภัณฑ์ข้าวตัง 57094-56/119 28 พ.ค. 2558 27 พ.ค. 2561
17 กลุ่มแม่บ้านตำบลบ้านสิงห์
45 ม.6 ซ.- ถ.- ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 โทรศัพท์มือถือ 08-8458-9167
เต็นท์ปิกนิก
614/2547
เต็นท์ปิกนิก 60027-9/614 9 ธ.ค. 2558 8 ธ.ค. 2561
18 กลุ่มส่งเสริมอาชีพผ้าทอมือบ้านไร่
99/9 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บ้านไร่ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทรศัพท์มือถือ 08-1195-3292
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 56796-1056/197 28 พ.ค. 2558 27 พ.ค. 2561
19 กลุ่มสตรีดอกไม้ประดิษฐ์ตำบลปากช่อง
- ม.4 ซ.- ถ.- ต.ปากช่อง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150 โทรศัพท์มือถือ 08-7153-3432
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว 57059-2462/25 28 พ.ค. 2558 27 พ.ค. 2561
20 กลุ่มสตรีเด็กและเยาวชน ปั้นดินไทยประดิษฐ์
129/1 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180 โทรศัพท์มือถือ 08-1453-2419
ผลิตภัณฑ์จากวัสดุปั้นสำเร็จรูป
422/2556
ผลิตภัณฑ์จากวัสดุปั้นสำเร็จรูป 60406-89/422 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
21 กลุ่มสตรีตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป
83/6 ม.1 ซ.- ถ.- ต.คลองตาคต อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 โทรศัพท์มือถือ 08-9798-5803
ชุดนอนหญิง
1100/2554
ชุดนอนหญิงสำหรับผู้ใหญ่ ชุดติดกัน (เส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย)) 59127-26/1100 21 ต.ค. 2558 20 ต.ค. 2561
22 กลุ่มสตรีทอผ้าขาวม้าไทยทรงดำ
120 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ห้วยยางโทน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140 โทรศัพท์มือถือ 08-6018-9318
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 63287-1144/197 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
23 กลุ่มสตรีสี่หมื่น
60 ม.1 ซ.- ถ.- ต.สี่หมื่น อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130 โทรศัพท์ 0-8188-9124
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด
193/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด 61225-467/193 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
24 กลุ่มหัตถกรรมพื้นบ้านราชบุรี วัดนาหนอง
38 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ดอนแร่ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทรศัพท์มือถือ 08-1868-3426
ผ้าจก
48/2557
ชนิดเส้นใยผสม 64721-280/48 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
25 กลุ่มอาชีพนิรันพรโครงการส่งเสริมอาชีพตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
118 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180 โทรศัพท์ 0-8331-3731
ผลิตภัณฑ์วัสดุธรรมชาติชุบทอง
624/2547
ผลิตภัณฑ์วัสดุธรรมชาติชุบทอง 60754-4/624 26 ก.พ. 2559 25 ก.พ. 2562
26 กลุ่มอาชีพนิรันพรโครงการส่งเสริมอาชีพตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
118 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180 โทรศัพท์มือถือ 08-3373-7319
ผลิตภัณฑ์เปเปอร์มาเช่
428/2547
ผลิตภัณฑ์เปเปอร์มาเช่ 58872-45/428 21 ก.ย. 2558 20 ก.ย. 2561
27 กลุ่มอาชีพเป่าแก้วประดิษฐ์
65/1 ม.10 ซ.- ถ.- ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 โทรศัพท์มือถือ 08-6080-0495
ผลิตภัณฑ์เป่าแก้ว
78/2546
ผลิตภัณฑ์เป่าแก้ว 61131-98/78 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
28 กลุ่มอาชีพพอเพียงบ้านประสาทสิทธิ์
88 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ประสาทสิทธิ์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70210 โทรศัพท์มือถือ 08-9060-6524
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
เสื้อ (เส้นใยประดิษฐ์) 60133-1144/835 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
29 กลุ่มอาชีพสตรีแปรรูปผลไม้บ้านหวายน้อย
41 ม.3 ซ.- ถ.- ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180 โทรศัพท์ 0-6152-1964
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยหอมทอดกรอบ 61220-180/1038 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
30 กลุ่มโอ่งผ้าไทยบ้านใหม่
29/1 ม.8 ซ.- ถ.- ต.วัดแก้ว อ.บางแพ จ.ราชบุรี 70160 โทรศัพท์มือถือ 08-1773-3978
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 58885-1139/196 21 ก.ย. 2558 20 ก.ย. 2561
31 นาง กลิ่นทิพย์ จุลขันธ์
136/30 ม.- ซ.- ถ.บ้านปากแรต ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 โทรศัพท์มือถือ 09-4394-1956
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 62389-701/421 2 ส.ค. 2559 1 ส.ค. 2562
32 นาง กันยารัตน์ น้องสินธุ์
93 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ป่าไก่ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140 โทรศัพท์มือถือ 08-0950-3846
ผลิตภัณฑ์ดินเผาตกแต่งด้วยผ้า
191/2556
ผลิตภัณฑ์ดินเผาตกแต่งด้วยผ้า 60030-121/191 9 ธ.ค. 2558 8 ธ.ค. 2561
33 นาง เงิน ทองรุ่ง
58 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บางโตนด อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 โทรศัพท์ 0-3274-1366
แชมพู
92/2552
แชมพูผสมดอกอัญชัน 57979-599/92 21 ก.ค. 2558 20 ก.ค. 2561
34 นาง จันทร ฟัน เดอ เซ
1/420 ม.14 ซ.- ถ.- ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทรศัพท์มือถือ 08-4664-6605
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากดิน 57883-2495/25 21 ก.ค. 2558 20 ก.ค. 2561
35 นาง ณัฐนันท์ ภูริเดชา
119 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 โทรศัพท์ 0-3223-3595
กุนเชียงไก่
105/2555
กุนเชียงไก่ 61485-12/105 24 พ.ค. 2559 23 พ.ค. 2562
36 นาง ณัฐนันท์ ภูริเดชา
119 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 โทรศัพท์มือถือ 08-1257-2060
กุนเชียงปลา
104/2555
กุนเชียงปลา 61486-16/104 24 พ.ค. 2559 23 พ.ค. 2562
37 นาง ปรียนันท์ ยอดโอวาท
39/12 ม.6 ซ.- ถ.- ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทรศัพท์มือถือ 08-1827-1729
ผลิตภัณฑ์ศิลปะบนแก้ว
426/2547
ผลิตภัณฑ์ศิลปะบนแก้ว 64192-141/426 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
38 นาง ปรียนันท์ ยอดโอวาท
39/12 ม.6 ซ.- ถ.- ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทรศัพท์มือถือ 08-1827-1729
ผลิตภัณฑ์เดคูพาจ
935/2548
ผลิตภัณฑ์เดคูพาจ 64191-74/935 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
39 นาง ปรียนันท์ ยอดโอวาท
39/12 ม.6 ซ.- ถ.- ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทรศัพท์มือถือ 08-1827-1729
เปลือกไข่วิจิตร
219/2547
เปลือกไข่วิจิตร 64193-41/219 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
40 นาง เพ็ญพรรณ สรานุกุลพันธ์
16/134 ม.17 ซ.- ถ.- ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 โทรศัพท์มือถือ 08-9910-6669
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 58883-1138/196 21 ก.ย. 2558 20 ก.ย. 2561
41 นาง เพ็ญพรรณ สรานุกุลพันธ์
16/134 ม.17 ซ.- ถ.- ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 โทรศัพท์มือถือ 08-9910-6669
ต้นไม้มงคล
800/2557
ต้นไม้มงคล 58884-219/800 21 ก.ย. 2558 20 ก.ย. 2561
42 นาง เพ็ญพรรณ สรานุกูลพันธ์
16/134 ม.17 ซ.- ถ.- ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 โทรศัพท์มือถือ 08-9910-6669
เทียนเจล
821/2548
เทียนเจล 58875-24/821 21 ก.ย. 2558 20 ก.ย. 2561
43 นาง มาลา บุญนาค
41/3 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 โทรศัพท์มือถือ 08-6564-2292
ที่นอน
200/2546
ที่นอน 60022-183/200 9 ธ.ค. 2558 8 ธ.ค. 2561
44 นาง มาลา บุญนาค
41/3 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 โทรศัพท์มือถือ 08-6564-2292
หมอนหนุนศีรษะ
381/2547
หมอนหนุนศีรษะ 60032-278/381 9 ธ.ค. 2558 8 ธ.ค. 2561
45 นาง มาลา บุญนาค
41/3 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 โทรศัพท์มือถือ 08-6564-2292
ที่นอนปิกนิก
613/2547
ที่นอนปิกนิก 60024-109/613 9 ธ.ค. 2558 8 ธ.ค. 2561
46 นาง มาลา บุญนาค
41/3 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 โทรศัพท์มือถือ 08-6564-2292
หมอนข้าง
1106/2548
หมอนข้าง 60040-33/1106 9 ธ.ค. 2558 8 ธ.ค. 2561
47 นาง มาลา บุญนาค
41/3 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 โทรศัพท์มือถือ 08-6564-2292
หมอนขวาน
198/2546
หมอนขวาน 60021-232/198 9 ธ.ค. 2558 8 ธ.ค. 2561
48 นาง ยุพยงค์ โสภา
59 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 โทรศัพท์มือถือ 08-7410-3317
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 61735-1208/196 24 พ.ค. 2559 23 พ.ค. 2562
49 นาง ยุวดี เสริมสุข
4/2 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทรศัพท์มือถือ 09-8514-7207
กะหรี่ปั๊บ
29/2554
กะหรี่ปั๊บไส้ถั่วดำ 62498-109/29 2 ส.ค. 2559 1 ส.ค. 2562
50 นาง รัตตินันท์ สวัสดิวรนันท์
158 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ดอนกรวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130 โทรศัพท์ 0-3274-5345
รองเท้าผ้า
597/2547
รองเท้าผ้า 56670-115/597 28 พ.ค. 2558 27 พ.ค. 2561
123

สืบค้นเมื่อ วันที่26 เม.ย. 2561