รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดกาญจนบุรี

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 87 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 9,920 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่ม DHANU
14/11 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 โทรศัพท์ 0-3460-3803
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินลงยาสี 60760-381/23 26 ก.พ. 2559 25 ก.พ. 2562
2 กลุ่มเครื่องประดับหินสี
967 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71220 โทรศัพท์ 0-8454-4014
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 60393-671/421 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
3 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองปลิง
252/2 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170 โทรศัพท์ 8-7058-7754
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ผ้ามัดหมี่ ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์ 49-1/17(กจ) 30 ม.ค. 2561 29 ม.ค. 2564
4 กลุ่มทำเปล-ไม้กวาดทางมะพร้าวบ้านน้ำโจน
15 ม.6 ซ.- ถ.- ต.หนองประดู่ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210 โทรศัพท์มือถือ 08-4477-9311
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 10-1/412(กจ) 7 ก.ค. 2560 6 ก.ค. 2563
5 กลุ่มทำเปล-ไม้กวาดทางมะพร้าวบ้านน้ำโจน
15 ม.6 ซ.- ถ.- ต.หนองประดู่ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210 โทรศัพท์มือถือ 08-4477-9311
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
ไม้กวาดทางมะพร้าว
182/2546
ไม้กวาดทางมะพร้าว 11-1/182(กจ) 7 ก.ค. 2560 17 มิ.ย. 2562
6 กลุ่มผู้ผลิตเครื่องหนังจรเข้เผือก
177/11 ม.10 ซ.- ถ.- ต.จรเข้เผือก อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 71260 โทรศัพท์ 8-9990-7679
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
รองเท้าหนังเทียม
596/2559
รองเท้าหนังเทียม 6-1/596(กจ) 7 ก.ค. 2560 6 ก.ค. 2563
7 กลุ่มผู้ผลิตเครื่องหนังจรเข้เผือก
177/11 ม.10 ซ.- ถ.- ต.จรเข้เผือก อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 71260 โทรศัพท์ 8-4414-8469
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
รองเท้าหนังแท้
206/2559
รองเท้าหนังแท้ 7-1/206(กจ) 7 ก.ค. 2560 6 ก.ค. 2563
8 กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านวังขนาย
39/3 ม.1 ซ.- ถ.- ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 โทรศัพท์มือถือ 08-0656-5558
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้
823/2548
ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้ 20-1/823(กจ) 31 ส.ค. 2560 30 ส.ค. 2563
9 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรชุมชนบ้านหนองกระทุ่ม
357 ม.2 ซ.- ถ.- ต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160 โทรศัพท์มือถือ 08-1585-3227
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยหอมทอดกรอบ 64474-205/1038 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
10 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทุ่งสมอสามัคคี
94 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งสมอ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140 โทรศัพท์ 0-7945-8846
ข้าวกล้องผงชงดื่ม
1068/2558
ข้าวกล้องผงชงดื่ม 61320-15/1068 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
11 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรไร่ใหม่สามัคคี
75/2 ม.11 ซ.- ถ.- ต.หลุมรัง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160 โทรศัพท์มือถือ 08-9256-7926
ผักและผลไม้กวน
35/2558
สับปะรดกวน 64475-568/35 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
12 กลุ่มเยาวชน นิล ณ กาญจน์ YOUNG ART OTOP
44/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.แสนตอ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 โทรศัพท์มือถือ 08-8540-9293
ประติมากรรมรูปหล่อ
637/2547
ประติมากรรมรูปหล่อ 62334-21/637 2 ส.ค. 2559 1 ส.ค. 2562
13 กลุ่มลวดประดิษฐ์บ้านทุ่งนา
45 ม.4 ซ.- ถ.- ต.หนองเป็ด อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 71000 โทรศัพท์มือถือ 08-7156-1082
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลวด
642/2547
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลวด 62330-67/642 2 ส.ค. 2559 1 ส.ค. 2562
14 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านหนองขาว
196/5 ม.2 ซ.- ถ.- ต.หนองขาว อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 โทรศัพท์ 0-3458-6144
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 60452-1109/197 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
15 กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาตำบลบ้านใหม่
33 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านใหม่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 โทรศัพท์มือถือ 08-0776-6403
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
ซอสผัดไทย
497/2556
ซอสผัดไทย 48-1/497(กจ) 30 ม.ค. 2561 29 ม.ค. 2564
16 กลุ่มหัตถกรรมทำมือตำบลพงตึก
3/2 ม.4 ซ.- ถ.- ต.พงตึก อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 โทรศัพท์ 8-1190-2858
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2546
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์ ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์ 39-3/195(กจ) 30 ม.ค. 2561 17 มิ.ย. 2562
17 กลุ่มหัตถกรรมผ้าทอบ้านใหม่
1/9 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บ้านใหม่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 โทรศัพท์มือถือ 08-1942-1445
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ
828/2558
แบบใช้งานทั่วไป 64652-53/828 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
18 กลุ่มอาชีพเครื่องปรุงแต่งรสอาหารตรา
15 ม.4 ซ.- ถ.- ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 โทรศัพท์ 8-5178-7674
ผงปรุงรสอาหาร
494/2547
ผงปรุงรสอาหาร รสหมู 64138-9/494 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
19 กลุ่มอาชีพทำเบญจรงค์ลายน้ำทอง
64/2 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 71260 โทรศัพท์ 9-1604-6276
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
เครื่องเบญจรงค์
10/2556
เครื่องเบญจรงค์ ประเภทที่ใช้กับอาหาร 35-3/10(กจ) 30 ม.ค. 2561 29 ม.ค. 2564
20 กลุ่มอาชีพผลิตรองเท้าแฟนซีตำบลช่องสะเดา
87 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ช่องสะเดา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 โทรศัพท์ 0-9228-6742
รองเท้าผ้า
597/2547
รองเท้าผ้า 60783-134/597 26 ก.พ. 2559 25 ก.พ. 2562
21 กลุ่มอาชีพผ้าเช็ดเท้าและผ้าห่ม
204/154 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 โทรศัพท์ 8-1869-6457
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 26-3/412(กจ) 31 ส.ค. 2560 30 ส.ค. 2563
22 กลุ่มอาชีพสตรีอาสาพัฒนาบ้านหนองทราย
23 ม.6 ซ.- ถ.- ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140 โทรศัพท์มือถือ 08-6076-6513
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 9-1/20(กจ) 7 ก.ค. 2560 6 ก.ค. 2563
23 นาง กนกกิต กาญจนวิทย์
109 ม.4 ต.กลอนโด อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 71260 โทรศัพท์มือถือ 08-1346-8382
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
เครื่องปั้นดินเผาพอร์ซเลน
931/2556
เครื่องปั้นดินเผาพอร์ซเลน ประเภทที่ใช้กับอาหาร 47-1/931(กจ) 30 ม.ค. 2561 29 ม.ค. 2564
24 นาง จันทร์เพ็ญ อำพันพร
89 ม.8 ซ.- ถ.- ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 โทรศัพท์ 0-1433-7629
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 60592-1067/417 26 ก.พ. 2559 25 ก.พ. 2562
25 นาง นภา ทองสุทธา
750/6 ม.2 ซ.เทศบาล17 ถ.แสงชูโต ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 โทรศัพท์ 0-3461-1078
แชมพู
92/2552
แชมพูผสมสมุนไพร 60794-617/92 26 ก.พ. 2559 25 ก.พ. 2562
26 นาง นภาพร หลักนาลาว
459/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160 โทรศัพท์ 0-3462-8096
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบเรียบ 63756-425/23 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
27 นาง นภาพร หลักนาลาว
459/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160 โทรศัพท์ 0-3462-8096
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 63254-717/421 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
28 นาง นริตา เจนวีระนนท์
95 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งสมอ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140 โทรศัพท์ 0-1736-9141
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 61250-683/421 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
29 นาง ปิยวรรณ ศรแผลง
197 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 โทรศัพท์ 8-7164-9121
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
ผลิตภัณฑ์ถักทอไหมพรม
615/2547
ผลิตภัณฑ์ถักทอไหมพรม 36-1/615(กจ) 30 ม.ค. 2561 17 มิ.ย. 2562
30 นาง เยาวลักษณ์ รงค์ฤทธิ์ไกร
335 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150 โทรศัพท์ 8-9085-7602
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้
823/2548
ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้ 25-2/823(กจ) 31 ส.ค. 2560 30 ส.ค. 2563
31 นาง เยาวลักษณ์ รงค์ฤทธิไกร
335 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150 โทรศัพท์มือถือ 09-0582-8891
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว 30-1/25(กจ) 31 ส.ค. 2560 17 มิ.ย. 2562
32 นาง ศรินทร์ จิตรบวรวงศ์
189 ม.15 ซ.- ถ.กาญจนบุรี-อู่ทอง ต.รางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71170 โทรศัพท์ 0-3465-6499
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
ชุดกีฬาชาย
838/2554
ชุดกีฬาสำหรับผู้ใหญ่ แบบเสื้อ ชนิด() 3-1/838(กจ) 7 ก.ค. 2560 6 ก.ค. 2563
33 นาง ศรีจันทร์ ร่มสบาย
173 ม.5 ซ.ท่ามะขาม 13 ถ.- ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 โทรศัพท์มือถือ 09-5156-9157
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
ต้นไม้มงคล
800/2557
ต้นไม้มงคล 40-1/800(กจ) 30 ม.ค. 2561 29 ม.ค. 2564
34 นาง ศรีจันทร์ ร่มสบาย
173 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 โทรศัพท์ 9-5516-9157
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 17-1/417(กจ) 31 ส.ค. 2560 30 ส.ค. 2563
35 นาง ศรีจันทร์ ร่มสบาย
173 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 โทรศัพท์ 9-5156-9157
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
เสื้อ (เส้นใยผสม) 63434-1265/835 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
36 นาง สัมฤทธิ์ สาดคล้า
308 ม.2 ซ.- ถ.- ต.พังตรุ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140 โทรศัพท์ 8-9899-6009
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 22-2/412(กจ) 31 ส.ค. 2560 30 ส.ค. 2563
37 นาง สุรัตน์ สมัครราช
85/10 ม.12 ซ.ผึ้งหลวง ถ.- ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 โทรศัพท์ 0-9081-2637
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว 63022-2650/25 25 ต.ค. 2559 17 มิ.ย. 2562
38 นาง สุรัตน์ สมัครราช
85/10 ม.12 ซ.- ถ.- ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 โทรศัพท์มือถือ 08-1673-7562
ผลิตภัณฑ์การบูร
348/2553
ผลิตภัณฑ์การบูร 63384-334/348 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
39 นาง อาภรณ์ ลือชา
518 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160 โทรศัพท์ 0-3458-1061
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 2-1/421(กจ) 7 ก.ค. 2560 6 ก.ค. 2563
40 นางสาว ณัฐชา หอมหวาน
181/2 ม.11 ซ.- ถ.- ต.หนองขาว อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 โทรศัพท์ 0-3458-6021
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 31-3/421(กจ) 31 ส.ค. 2560 30 ส.ค. 2563
41 นางสาว ณัฐชา หอมหวาน
181/2 ม.11 ซ.- ถ.- ต.หนองขาว อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 โทรศัพท์ 0-3458-6021
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 61737-691/421 24 พ.ค. 2559 23 พ.ค. 2562
42 นางสาว ดารณี ป้อมสกุล
125 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 71260 โทรศัพท์ 8-6775-7408
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว
551/2553
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว ผสมเยื่อฟักข้าว 42-2/551(กจ) 30 ม.ค. 2561 29 ม.ค. 2564
43 นางสาว ดารณี ป้อมสกุล
125 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 71260 โทรศัพท์ 8-6775-7408
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
สบู่เหลว
95/2552
สบู่เหลวเมล็ดฟักข้าว 43-2/95(กจ) 30 ม.ค. 2561 29 ม.ค. 2564
44 นางสาว ดารณี ป้อมสกุล
125 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 71260 โทรศัพท์ 9-5445-5187
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
ผลิตภัณฑ์ปรับสภาพเส้นผม
93/2553
ผลิตภัณฑ์ปรับสภาพเส้นผมผสมต้นฟักข้าว 41-1/93(กจ) 30 ม.ค. 2561 29 ม.ค. 2564
45 นางสาว พยอม หงษ์เวียงจันทร์
589/6 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160 โทรศัพท์ 0-6125-9334
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 60395-673/421 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
46 นางสาว ภัสสร สุวรรณชะนะ
134/5 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71000 โทรศัพท์มือถือ 08-6172-4879
ผลิตภัณฑ์เรซิน
366/2547
ผลิตภัณฑ์เรซิน 64651-179/366 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
47 นางสาว รัตญาพร บ่อนิล
18/1 ม.2 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 โทรศัพท์ 0-3456-4035
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
มันต่อเผือกรสหวานอบเนย มันหวานอบเนย เผือกหวานอบเนย และกล้วยรสหวาน 37-1/1038(กจ) 30 ม.ค. 2561 29 ม.ค. 2564
48 นางสาว สำลี การะเวก
259 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หนองฝ้าย อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210 โทรศัพท์มือถือ 08-5796-4866
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
ไม้กวาดทางมะพร้าว
182/2546
ไม้กวาดทางมะพร้าว 13-3/182(กจ) 7 ก.ค. 2560 17 มิ.ย. 2562
49 นางสาว อรชร อ่อนนิ่ม
9 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เขาสามสิบหาบ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 โทรศัพท์ 0-6324-8835
สบู่ก้อนกลีเซอรีน
665/2553
สบู่ก้อนกลีเซอรีน 63350-284/665 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
50 นาย โกมล โพธิ์แก้ว
63/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.พนมทวน อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140 โทรศัพท์มือถือ 08-5700-7886
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 28-1/196(กจ) 31 ส.ค. 2560 30 ส.ค. 2563
12

สืบค้นเมื่อ วันที่17 ม.ค. 2562