รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดกาญจนบุรี

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 116 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 12,516 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่ม DHANU
14/11 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 โทรศัพท์ 0-2275-8155
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 96-16/421(กจ) 12 ก.พ. 2562 11 ก.พ. 2565
2 กลุ่ม DHANU
14/11 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 โทรศัพท์ 0-3460-3803
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินลงยาสี 97-3/23(กจ) 12 ก.พ. 2562 11 ก.พ. 2565
3 กลุ่มเครื่องประดับจินดาพิทักษ์
19 ม.12 ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160 โทรศัพท์มือถือ 08-9837-2895
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 61-6/421(กจ) 10 เม.ย. 2561 9 เม.ย. 2564
4 กลุ่มเครื่องประดับหินสี
967 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71220 โทรศัพท์ 0-8454-4014
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 91-12/421(กจ) 12 ก.พ. 2562 11 ก.พ. 2565
5 กลุ่มจักสานไม้ไผ่บ้านหนองเจริญ
21 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ลิ่นถิ่น อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180 โทรศัพท์ 8-9828-8970
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 133-1/40(กจ) 11 มิ.ย. 2562 10 มิ.ย. 2565
6 กลุ่มเจียระไนนิล (Black Ornica)
118/7 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160 โทรศัพท์มือถือ 08-1466-2975
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 63-8/421(กจ) 10 เม.ย. 2561 9 เม.ย. 2564
7 กลุ่มทรัพย์ถาวรชูชีพ
62 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 71250 โทรศัพท์มือถือ 08-5289-4627
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
เสื้อชูชีพ
1101/2548
เสื้อชูชีพ 103-1/1101(กจ) 10 เม.ย. 2562 9 เม.ย. 2565
8 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองปลิง
252/2 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170 โทรศัพท์ 8-7058-7754
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ผ้ามัดหมี่ ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์ 49-1/17(กจ) 30 ม.ค. 2561 29 ม.ค. 2564
9 กลุ่มทำเปล-ไม้กวาดทางมะพร้าวบ้านน้ำโจน
15 ม.6 ซ.- ถ.- ต.หนองประดู่ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210 โทรศัพท์มือถือ 08-4477-9311
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 10-1/412(กจ) 7 ก.ค. 2560 6 ก.ค. 2563
10 กลุ่มผู้ผลิตเครื่องหนังจรเข้เผือก
177/11 ม.10 ซ.- ถ.- ต.จรเข้เผือก อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 71260 โทรศัพท์ 8-9990-7679
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
รองเท้าหนังเทียม
596/2559
รองเท้าหนังเทียม 6-1/596(กจ) 7 ก.ค. 2560 6 ก.ค. 2563
11 กลุ่มผู้ผลิตเครื่องหนังจรเข้เผือก
177/11 ม.10 ซ.- ถ.- ต.จรเข้เผือก อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 71260 โทรศัพท์ 8-4414-8469
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
รองเท้าหนังแท้
206/2559
รองเท้าหนังแท้ 7-1/206(กจ) 7 ก.ค. 2560 6 ก.ค. 2563
12 กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านทุ่งทอง
99/14 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งทอง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 โทรศัพท์มือถือ 08-1995-5901
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
อุปกรณ์ทำความสะอาดจากเชือกเกลียว
563/2547
อุปกรณ์ทำความสะอาดจากเชือกเกลียว 66-1/563(กจ) 10 เม.ย. 2561 9 เม.ย. 2564
13 กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านทุ่งทอง
99/14 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งทอง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 โทรศัพท์มือถือ 08-1995-5901
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นชนิดเหลว
262/2553
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นชนิดเหลว 59-1/262(กจ) 10 เม.ย. 2561 9 เม.ย. 2564
14 กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านวังขนาย
39/3 ม.1 ซ.- ถ.- ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 โทรศัพท์มือถือ 08-0656-5558
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้
823/2548
ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้ 20-1/823(กจ) 31 ส.ค. 2560 30 ส.ค. 2563
15 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี
49/2 ม.2 ซ.- ถ.- ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140 โทรศัพท์ 8-3008-9747
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
ข้าวเกรียบ
107/2554
ชนิดข้าวเกรียบพร้อมบริโภค (ข้าวเกรียบ) 121-1/107(กจ) 11 มิ.ย. 2562 10 มิ.ย. 2565
16 กลุ่มเยาวชนสหกรณ์บ้านหนองบัว
104/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.กลอนโด อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 71260 โทรศัพท์ 9-9635-5546
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
เครื่องเบญจรงค์
10/2556
เครื่องเบญจรงค์ (ประเภทที่ใช้กับอาหาร) 70-5/10(กจ) 30 พ.ค. 2561 29 พ.ค. 2564
17 กลุ่มสตรีพัฒนากล้วยน้ำว้าไทย
22/2 ม.3 ต.ทุ่งสมอ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140 โทรศัพท์ 0-3465-9078
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
ผักและผลไม้ทอดกรอบ ผักและผลไม้ทอดกรอบ และผักและผลไม้ททอดกรอบ 79-2/1038(กจ) 30 พ.ค. 2561 29 พ.ค. 2564
18 กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาตำบลบ้านใหม่
33 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านใหม่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 โทรศัพท์มือถือ 08-0776-6403
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
กระยาสารท
709/2559
กระยาสารท 67-1/709(กจ) 10 เม.ย. 2561 9 เม.ย. 2564
19 กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาตำบลบ้านใหม่
33 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านใหม่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 โทรศัพท์มือถือ 08-0776-6403
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
ซอสผัดไทย
497/2556
ซอสผัดไทย 48-1/497(กจ) 30 ม.ค. 2561 29 ม.ค. 2564
20 กลุ่มอาชีพทองม้วนแม่จรูญ
207 ม.11 ซ.เอื้ออารีย์ ถ.พัฒนากาญจน์ ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 โทรศัพท์มือถือ 08-6111-1488
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
ขนมไทย
1/2552
ขนมท้องม้วน 50-1/1(กจ) 10 เม.ย. 2561 9 เม.ย. 2564
21 กลุ่มอาชีพทำเบญจรงค์ลายน้ำทอง
64/2 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 71260 โทรศัพท์ 9-1604-6276
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
เครื่องเบญจรงค์
10/2556
เครื่องเบญจรงค์ ประเภทที่ใช้กับอาหาร 35-3/10(กจ) 30 ม.ค. 2561 29 ม.ค. 2564
22 กลุ่มอาชีพผ้าเช็ดเท้าและผ้าห่ม
204/154 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 โทรศัพท์ 8-1869-6457
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 26-3/412(กจ) 31 ส.ค. 2560 30 ส.ค. 2563
23 กลุ่มอาชีพสตรีอาสาพัฒนาบ้านหนองทราย
23 ม.6 ซ.- ถ.- ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140 โทรศัพท์มือถือ 08-6076-6513
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 9-1/20(กจ) 7 ก.ค. 2560 6 ก.ค. 2563
24 นาง กนกกิต กาญจนวิทย์
109 ม.4 ต.กลอนโด อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 71260 โทรศัพท์มือถือ 08-1346-8382
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
เครื่องปั้นดินเผาพอร์ซเลน
931/2556
เครื่องปั้นดินเผาพอร์ซเลน ประเภทที่ใช้กับอาหาร 47-1/931(กจ) 30 ม.ค. 2561 29 ม.ค. 2564
25 นาง จันทร์เพ็ญ อำพันพร
89 ม.8 ซ.- ถ.- ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 โทรศัพท์มือถือ 08-1433-7629
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
กางเกงเลหรือเตี่ยวสะดอ
1249/2554
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 101-1/1249(กจ) 12 ก.พ. 2562 11 ก.พ. 2565
26 นาง จันทร์เพ็ญ อำพันพร
89 ม.8 ซ.- ถ.- ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 โทรศัพท์ 0-1433-7629
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 100-4/417(กจ) 12 ก.พ. 2562 11 ก.พ. 2565
27 นาง จันทร์เพ็ญ อำพันพร
89 ม.8 ซ.- ถ.- ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 โทรศัพท์มือถือ 08-1433-7629
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 58-2/196(กจ) 10 เม.ย. 2561 9 เม.ย. 2564
28 นาง นภา ทองสุทธา
750/6 ม.2 ซ.เทศบาล17 ถ.แสงชูโต ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 โทรศัพท์ 0-3461-1078
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
แชมพู
92/2552
แชมพู 102-3/92(กจ) 12 ก.พ. 2562 11 ก.พ. 2565
29 นาง นภา ทองสุทธา
750/6 ม.2 ซ.- ถ.แสงชูโต ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 โทรศัพท์ 8-1344-5623
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
แป้งฝุ่นสมุนไพร
910/2560
แป้งฝุ่นสมุนไพร 120-1/910(กจ) 11 มิ.ย. 2562 10 มิ.ย. 2565
30 นาง นุชสรา อ่อนเทศ
109/9 ม.2 ซ.- ถ.- ต.วังเย็น อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 โทรศัพท์มือถือ 09-3350-1466
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
เครื่องเบญจรงค์
10/2556
เครื่องเบญจรงค์(ประเภทใช้งานทั่วไป) 69-4/10(กจ) 30 พ.ค. 2561 29 พ.ค. 2564
31 นาง บรรเทิง บางอ้อ
224/15 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160 โทรศัพท์มือถือ 08-4-33-1336
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 74-11/421(กจ) 30 พ.ค. 2561 29 พ.ค. 2564
32 นาง บุปผา ขำสุวรรณ
70/2 ม.7 ซ.- ถ.- ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 โทรศัพท์มือถือ 08-3157-7304
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
ผลิตภัณฑ์จากหวาย
19/2559
ผลิตภัณฑ์จากหวาย 71-1/19(กจ) 30 พ.ค. 2561 29 พ.ค. 2564
33 นาง เยาวลักษณ์ รงค์ฤทธิ์ไกร
335 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150 โทรศัพท์ 8-9085-7602
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้
823/2548
ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้ 25-2/823(กจ) 31 ส.ค. 2560 30 ส.ค. 2563
34 นาง รุ่งกาญจน์ รักถิ่น
328/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 โทรศัพท์ 8-5294-0381
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบเรียบ 130-7/23(กจ) 11 มิ.ย. 2562 10 มิ.ย. 2565
35 นาง รุ่งกาญจน์ รักถิ่น
328/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 โทรศัพท์ 8-5294-0381
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 129-25/421(กจ) 11 มิ.ย. 2562 10 มิ.ย. 2565
36 นาง รุ้งสะใบ มูลประหัส
130/3 ม.- ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 โทรศัพท์ 8-9088-2880
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 62-7/421(กจ) 10 เม.ย. 2561 9 เม.ย. 2564
37 นาง ศรินทร์ จิตรบวรวงศ์
189 ม.15 ซ.- ถ.กาญจนบุรี-อู่ทอง ต.รางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71170 โทรศัพท์ 0-3465-6499
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
ชุดกีฬาชาย
838/2554
ชุดกีฬาสำหรับผู้ใหญ่ แบบเสื้อ ชนิด() 3-1/838(กจ) 7 ก.ค. 2560 6 ก.ค. 2563
38 นาง ศรีจันทร์ ร่มสบาย
173 ม.5 ซ.ท่ามะขาม 13 ถ.- ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 โทรศัพท์มือถือ 09-5156-9157
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
ต้นไม้มงคล
800/2557
ต้นไม้มงคล 40-1/800(กจ) 30 ม.ค. 2561 29 ม.ค. 2564
39 นาง ศรีจันทร์ ร่มสบาย
173 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 โทรศัพท์ 9-5516-9157
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 17-1/417(กจ) 31 ส.ค. 2560 30 ส.ค. 2563
40 นาง สรินทร ทวีศรี
9 ม.19 ซ.- ถ.- ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170 โทรศัพท์ 8-1193-1957
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 99-3/417(กจ) 12 ก.พ. 2562 11 ก.พ. 2565
41 นาง สรินทร ทวีศรี
9 ม.19 ซ.- ถ.- ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170 โทรศัพท์ 8-1193-1957
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง ประเภทกางเกง ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์ 136-2/835(กจ) 11 มิ.ย. 2562 10 มิ.ย. 2565
42 นาง สัมฤทธิ์ สาดคล้า
308 ม.2 ซ.- ถ.- ต.พังตรุ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140 โทรศัพท์ 8-9899-6009
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 22-2/412(กจ) 31 ส.ค. 2560 30 ส.ค. 2563
43 นาง สุกัญญา แซ่ตัน
44/4 ม.11 ซ.- ถ.- ต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160 โทรศัพท์ 8-1253-6692
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
ประติมากรรมรูปหล่อ
637/2547
ประติมากรรมรูปหล่อ 117-2/637(กจ) 10 เม.ย. 2562 9 เม.ย. 2565
44 นาง สุกัญญา แซ่ตัน
44/4 ม.11 ซ.- ถ.- ต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160 โทรศัพท์ 8-1253-6692
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบเรียบ 116-5/23(กจ) 10 เม.ย. 2562 9 เม.ย. 2565
45 นาง อาภรณ์ ลือชา
518 ม.1 ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160 โทรศัพท์ 0-3458-1061
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 2-1/421(กจ) 7 ก.ค. 2560 6 ก.ค. 2563
46 นางสาว จริยา พัชนะ
589/12 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160 โทรศัพท์ 6-2536-9647
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 111-18/421(กจ) 10 เม.ย. 2562 9 เม.ย. 2565
47 นางสาว ชาลี แซ่ลิ้ม
135/2 ม.1 ซ.- ถ.- ต.สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170 โทรศัพท์ 8-4912-7813
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 93-14/421(กจ) 12 ก.พ. 2562 11 ก.พ. 2565
48 นางสาว ณภัทร กิ่งแก้ว
19/3 ม.12 ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160 โทรศัพท์มือถือ 08-4735-7354
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 64-9/421(กจ) 10 เม.ย. 2561 9 เม.ย. 2564
49 นางสาว ณัฐชา หอมหวาน
181/2 ม.11 ซ.- ถ.- ต.หนองขาว อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 โทรศัพท์ 0-3458-6021
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบเรียบ 115-4/23(กจ) 10 เม.ย. 2562 9 เม.ย. 2565
50 นางสาว ณัฐชา หอมหวาน
181/2 ม.11 ซ.- ถ.- ต.หนองขาว อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 โทรศัพท์ 0-3458-6021
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 31-3/421(กจ) 31 ส.ค. 2560 30 ส.ค. 2563
123

สืบค้นเมื่อ วันที่5 มิ.ย. 2563