รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดกาญจนบุรี

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 111 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 9,414 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่ม DHANU
14/11 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 โทรศัพท์ 0-2275-8155
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 96-16/421(กจ) 12 ก.พ. 2562 11 ก.พ. 2565
2 กลุ่ม DHANU
14/11 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 โทรศัพท์ 0-3460-3803
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินลงยาสี 97-3/23(กจ) 12 ก.พ. 2562 11 ก.พ. 2565
3 กลุ่มเครื่องประดับหินสี
967 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71220 โทรศัพท์ 0-8454-4014
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 91-12/421(กจ) 12 ก.พ. 2562 11 ก.พ. 2565
4 กลุ่มจักสานไม้ไผ่บ้านหนองเจริญ
21 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ลิ่นถิ่น อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180 โทรศัพท์ 8-9828-8970
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 133-1/40(กจ) 11 มิ.ย. 2562 10 มิ.ย. 2565
5 กลุ่มทรัพย์ถาวรชูชีพ
62 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 71250 โทรศัพท์มือถือ 08-5289-4627
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
เสื้อชูชีพ
1101/2548
เสื้อชูชีพ 103-1/1101(กจ) 10 เม.ย. 2562 9 เม.ย. 2565
6 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองปลิง
252/2 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170 โทรศัพท์ 8-7058-7754
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ผ้ามัดหมี่ ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์ 49-1/17(กจ) 30 ม.ค. 2561 29 ม.ค. 2564
7 กลุ่มทำเปล-ไม้กวาดทางมะพร้าวบ้านน้ำโจน
15 ม.6 ซ.- ถ.- ต.หนองประดู่ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210 โทรศัพท์มือถือ 08-4477-9311
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 10-1/412(กจ) 7 ก.ค. 2560 6 ก.ค. 2563
8 กลุ่มผู้ผลิตเครื่องหนังจรเข้เผือก
177/11 ม.10 ซ.- ถ.- ต.จรเข้เผือก อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 71260 โทรศัพท์ 8-9990-7679
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
รองเท้าหนังเทียม
596/2559
รองเท้าหนังเทียม 6-1/596(กจ) 7 ก.ค. 2560 6 ก.ค. 2563
9 กลุ่มผู้ผลิตเครื่องหนังจรเข้เผือก
177/11 ม.10 ซ.- ถ.- ต.จรเข้เผือก อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 71260 โทรศัพท์ 8-4414-8469
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
รองเท้าหนังแท้
206/2559
รองเท้าหนังแท้ 7-1/206(กจ) 7 ก.ค. 2560 6 ก.ค. 2563
10 กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านวังขนาย
39/3 ม.1 ซ.- ถ.- ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 โทรศัพท์มือถือ 08-0656-5558
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้
823/2548
ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้ 20-1/823(กจ) 31 ส.ค. 2560 30 ส.ค. 2563
11 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรชุมชนบ้านหนองกระทุ่ม
357 ม.2 ซ.- ถ.- ต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160 โทรศัพท์มือถือ 08-1585-3227
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยหอมทอดกรอบ 64474-205/1038 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
12 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี
49/2 ม.2 ซ.- ถ.- ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140 โทรศัพท์ 8-3008-9747
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
ข้าวเกรียบ
107/2554
ชนิดข้าวเกรียบพร้อมบริโภค (ข้าวเกรียบ) 121-1/107(กจ) 11 มิ.ย. 2562 10 มิ.ย. 2565
13 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรไร่ใหม่สามัคคี
75/2 ม.11 ซ.- ถ.- ต.หลุมรัง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160 โทรศัพท์มือถือ 08-9256-7926
ผักและผลไม้กวน
35/2558
สับปะรดกวน 64475-568/35 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
14 กลุ่มเยาวชน นิล ณ กาญจน์ YOUNG ART OTOP
44/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.แสนตอ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 โทรศัพท์มือถือ 08-8540-9293
ประติมากรรมรูปหล่อ
637/2547
ประติมากรรมรูปหล่อ 62334-21/637 2 ส.ค. 2559 1 ส.ค. 2562
15 กลุ่มลวดประดิษฐ์บ้านทุ่งนา
45 ม.4 ซ.- ถ.- ต.หนองเป็ด อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 71000 โทรศัพท์มือถือ 08-7156-1082
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลวด
642/2547
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลวด 62330-67/642 2 ส.ค. 2559 1 ส.ค. 2562
16 กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาตำบลบ้านใหม่
33 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านใหม่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 โทรศัพท์มือถือ 08-0776-6403
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
ซอสผัดไทย
497/2556
ซอสผัดไทย 48-1/497(กจ) 30 ม.ค. 2561 29 ม.ค. 2564
17 กลุ่มหัตถกรรมผ้าทอบ้านใหม่
1/9 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บ้านใหม่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 โทรศัพท์มือถือ 08-1942-1445
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ
828/2558
แบบใช้งานทั่วไป 64652-53/828 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
18 กลุ่มอาชีพเครื่องปรุงแต่งรสอาหารตรา
15 ม.4 ซ.- ถ.- ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 โทรศัพท์ 8-5178-7674
ผงปรุงรสอาหาร
494/2547
ผงปรุงรสอาหาร รสหมู 64138-9/494 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
19 กลุ่มอาชีพทำเบญจรงค์ลายน้ำทอง
64/2 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 71260 โทรศัพท์ 9-1604-6276
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
เครื่องเบญจรงค์
10/2556
เครื่องเบญจรงค์ ประเภทที่ใช้กับอาหาร 35-3/10(กจ) 30 ม.ค. 2561 29 ม.ค. 2564
20 กลุ่มอาชีพผ้าเช็ดเท้าและผ้าห่ม
204/154 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 โทรศัพท์ 8-1869-6457
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 26-3/412(กจ) 31 ส.ค. 2560 30 ส.ค. 2563
21 กลุ่มอาชีพสตรีอาสาพัฒนาบ้านหนองทราย
23 ม.6 ซ.- ถ.- ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140 โทรศัพท์มือถือ 08-6076-6513
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 9-1/20(กจ) 7 ก.ค. 2560 6 ก.ค. 2563
22 นาง กนกกิต กาญจนวิทย์
109 ม.4 ต.กลอนโด อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 71260 โทรศัพท์มือถือ 08-1346-8382
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
เครื่องปั้นดินเผาพอร์ซเลน
931/2556
เครื่องปั้นดินเผาพอร์ซเลน ประเภทที่ใช้กับอาหาร 47-1/931(กจ) 30 ม.ค. 2561 29 ม.ค. 2564
23 นาง จันทร์เพ็ญ อำพันพร
89 ม.8 ซ.- ถ.- ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 โทรศัพท์มือถือ 08-1433-7629
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
กางเกงเลหรือเตี่ยวสะดอ
1249/2554
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 101-1/1249(กจ) 12 ก.พ. 2562 11 ก.พ. 2565
24 นาง จันทร์เพ็ญ อำพันพร
89 ม.8 ซ.- ถ.- ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 โทรศัพท์ 0-1433-7629
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 100-4/417(กจ) 12 ก.พ. 2562 11 ก.พ. 2565
25 นาง นภา ทองสุทธา
750/6 ม.2 ซ.เทศบาล17 ถ.แสงชูโต ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 โทรศัพท์ 0-3461-1078
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
แชมพู
92/2552
แชมพู 102-3/92(กจ) 12 ก.พ. 2562 11 ก.พ. 2565
26 นาง นภา ทองสุทธา
750/6 ม.2 ซ.- ถ.แสงชูโต ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 โทรศัพท์ 8-1344-5623
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
แป้งฝุ่นสมุนไพร
910/2560
แป้งฝุ่นสมุนไพร 120-1/910(กจ) 11 มิ.ย. 2562 10 มิ.ย. 2565
27 นาง นภาพร หลักนาลาว
459/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160 โทรศัพท์ 0-3462-8096
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบเรียบ 63756-425/23 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
28 นาง นภาพร หลักนาลาว
459/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160 โทรศัพท์ 0-3462-8096
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 63254-717/421 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
29 นาง เยาวลักษณ์ รงค์ฤทธิ์ไกร
335 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150 โทรศัพท์ 8-9085-7602
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้
823/2548
ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้ 25-2/823(กจ) 31 ส.ค. 2560 30 ส.ค. 2563
30 นาง รุ่งกาญจน์ รักถิ่น
328/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 โทรศัพท์ 8-5294-0381
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบเรียบ 130-7/23(กจ) 11 มิ.ย. 2562 10 มิ.ย. 2565
31 นาง รุ่งกาญจน์ รักถิ่น
328/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 โทรศัพท์ 8-5294-0381
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 129-25/421(กจ) 11 มิ.ย. 2562 10 มิ.ย. 2565
32 นาง ศรินทร์ จิตรบวรวงศ์
189 ม.15 ซ.- ถ.กาญจนบุรี-อู่ทอง ต.รางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71170 โทรศัพท์ 0-3465-6499
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
ชุดกีฬาชาย
838/2554
ชุดกีฬาสำหรับผู้ใหญ่ แบบเสื้อ ชนิด() 3-1/838(กจ) 7 ก.ค. 2560 6 ก.ค. 2563
33 นาง ศรีจันทร์ ร่มสบาย
173 ม.5 ซ.ท่ามะขาม 13 ถ.- ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 โทรศัพท์มือถือ 09-5156-9157
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
ต้นไม้มงคล
800/2557
ต้นไม้มงคล 40-1/800(กจ) 30 ม.ค. 2561 29 ม.ค. 2564
34 นาง ศรีจันทร์ ร่มสบาย
173 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 โทรศัพท์ 9-5156-9157
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
เสื้อ (เส้นใยผสม) 63434-1265/835 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
35 นาง ศรีจันทร์ ร่มสบาย
173 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 โทรศัพท์ 9-5516-9157
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 17-1/417(กจ) 31 ส.ค. 2560 30 ส.ค. 2563
36 นาง สรินทร ทวีศรี
9 ม.19 ซ.- ถ.- ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170 โทรศัพท์ 8-1193-1957
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง ประเภทกางเกง ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์ 136-2/835(กจ) 11 มิ.ย. 2562 10 มิ.ย. 2565
37 นาง สรินทร ทวีศรี
9 ม.19 ซ.- ถ.- ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170 โทรศัพท์ 8-1193-1957
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 99-3/417(กจ) 12 ก.พ. 2562 11 ก.พ. 2565
38 นาง สัมฤทธิ์ สาดคล้า
308 ม.2 ซ.- ถ.- ต.พังตรุ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140 โทรศัพท์ 8-9899-6009
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 22-2/412(กจ) 31 ส.ค. 2560 30 ส.ค. 2563
39 นาง สุกัญญา แซ่ตัน
44/4 ม.11 ซ.- ถ.- ต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160 โทรศัพท์ 8-1253-6692
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
ประติมากรรมรูปหล่อ
637/2547
ประติมากรรมรูปหล่อ 117-2/637(กจ) 10 เม.ย. 2562 9 เม.ย. 2565
40 นาง สุกัญญา แซ่ตัน
44/4 ม.11 ซ.- ถ.- ต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160 โทรศัพท์ 8-1253-6692
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบเรียบ 116-5/23(กจ) 10 เม.ย. 2562 9 เม.ย. 2565
41 นาง สุรัตน์ สมัครราช
85/10 ม.12 ซ.- ถ.- ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 โทรศัพท์มือถือ 08-1673-7562
ผลิตภัณฑ์การบูร
348/2553
ผลิตภัณฑ์การบูร 63384-334/348 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
42 นาง อาภรณ์ ลือชา
518 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160 โทรศัพท์ 0-3458-1061
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 2-1/421(กจ) 7 ก.ค. 2560 6 ก.ค. 2563
43 นางสาว จริยา พัชนะ
589/12 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160 โทรศัพท์ 6-2536-9647
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 111-18/421(กจ) 10 เม.ย. 2562 9 เม.ย. 2565
44 นางสาว ชาลี แซ่ลิ้ม
135/2 ม.1 ซ.- ถ.- ต.สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170 โทรศัพท์ 8-4912-7813
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 93-14/421(กจ) 12 ก.พ. 2562 11 ก.พ. 2565
45 นางสาว ณัฐชา หอมหวาน
181/2 ม.11 ซ.- ถ.- ต.หนองขาว อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 โทรศัพท์ 0-3458-6021
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบเรียบ 115-4/23(กจ) 10 เม.ย. 2562 9 เม.ย. 2565
46 นางสาว ณัฐชา หอมหวาน
181/2 ม.11 ซ.- ถ.- ต.หนองขาว อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 โทรศัพท์ 0-3458-6021
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 31-3/421(กจ) 31 ส.ค. 2560 30 ส.ค. 2563
47 นางสาว ดารณี ป้อมสกุล
125 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 71260 โทรศัพท์ 9-5445-5187
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
ผลิตภัณฑ์ปรับสภาพเส้นผม
93/2553
ผลิตภัณฑ์ปรับสภาพเส้นผมผสมต้นฟักข้าว 41-1/93(กจ) 30 ม.ค. 2561 29 ม.ค. 2564
48 นางสาว ดารณี ป้อมสกุล
125 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 71260 โทรศัพท์ 8-6775-7408
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว
551/2553
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว ผสมเยื่อฟักข้าว 42-2/551(กจ) 30 ม.ค. 2561 29 ม.ค. 2564
49 นางสาว ดารณี ป้อมสกุล
125 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 71260 โทรศัพท์ 8-6775-7408
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
สบู่เหลว
95/2552
สบู่เหลวเมล็ดฟักข้าว 43-2/95(กจ) 30 ม.ค. 2561 29 ม.ค. 2564
50 นางสาว นันทินา เชียงทอง
4/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.หนองขาว อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 โทรศัพท์ 8-2202-2235
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
ผ้าขาวม้า
197/2557
ผ้าขาวม้า 98-2/197(กจ) 12 ก.พ. 2562 11 ก.พ. 2565
123

สืบค้นเมื่อ วันที่20 ก.ค. 2562