รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดสุพรรณบุรี

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 175 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 11,246 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มจักสานเชือกมัดฟางชุมชนวัดบ้านทึง
38/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130 โทรศัพท์ 9-7054-4034
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือกมัดฟาง 124-4/418(สพ) 29 เม.ย. 2562 28 เม.ย. 2565
2 กลุ่มถักตะกร้าบ้านหนองโก
39 ม.11 ซ.- ถ.- ต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี 72240 โทรศัพท์ 8-1009-1484
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือกมัดฟาง 143-6/418(สพ) 23 ก.ค. 2562 22 ก.ค. 2565
3 กลุ่มทอผ้ากี่กระตุกบ้านยางลาว
44 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160 โทรศัพท์ 8-7971-4895
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 68-1/197(สพ) 28 มี.ค. 2561 27 มี.ค. 2564
4 กลุ่มทอผ้ากี่กระตุกบ้านยางลาว
44 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160 โทรศัพท์ 8-7971-4895
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 146-2/18(สพ) 23 ก.ค. 2562 22 ก.ค. 2565
5 กลุ่มทอผ้าบ้านกร่างทองหนองน้ำห้าม
218 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งคอก อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72190 โทรศัพท์ 8-6075-7330
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 145-1/18(สพ) 23 ก.ค. 2562 22 ก.ค. 2565
6 กลุ่มทอผ้าบ้านดอนมะนาว
39 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ดอนมะนาว อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110 โทรศัพท์ 9-3129-4689
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 38-1/17(สพ) 31 ม.ค. 2561 30 ม.ค. 2564
7 กลุ่มทอผ้าบ้านดอนมะนาว
39 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ดอนมะนาว อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110 โทรศัพท์ 9-3129-4689
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ผ้าถุงทอมือ
610/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 39-1/610(สพ) 31 ม.ค. 2561 30 ม.ค. 2564
8 กลุ่มทอผ้าบ้านทุ่งแสม
208 ม.9 ซ.- ถ.- ต.หนองขาม อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี 72240 โทรศัพท์ 9-8289-0459
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ผ้าถุงทอมือ
610/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 108-2/610(สพ) 22 ก.พ. 2562 21 ก.พ. 2565
9 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองลิง
94 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72190 โทรศัพท์ 8-7091-9084
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 59-2/17(สพ) 28 มี.ค. 2561 27 มี.ค. 2564
10 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองลิง
94 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72190 โทรศัพท์ 8-7091-9084
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ผ้าปัก
249/2558
ชนิดเส้นใยผสม (เส้นใยธรรมชาติ ผสม เส้นใยประดิษฐ์) ประเภททำจากผ้าทอ แบบใช้งานสัมผัสกับร่างกาย 29-1/249(สพ) 24 ส.ค. 2560 23 ส.ค. 2563
11 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองลิง
94 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72190 โทรศัพท์มือถือ 08-7091-9084
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ผ้าปัก
249/2558
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ(ฝ้าย) ประเภททำจากผ้าทอ แบบใช้งานสัมผัสกับร่างกาย 31-2/249(สพ) 24 ส.ค. 2560 23 ส.ค. 2563
12 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองลิง
94 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72190 โทรศัพท์มือถือ 08-7091-9084
ผ้าถุงทอมือ
610/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 64413-70/610 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
13 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองลิง
94 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72190 โทรศัพท์มือถือ 08-7091-9084
โสร่งทอมือ
924/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 64417-100/924 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
14 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองลิง
94 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72190 โทรศัพท์มือถือ 08-7091-9084
หมอนอิง
199/2553
หมอนอิง 64073-302/199 14 ธ.ค. 2559 13 ธ.ค. 2562
15 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองลิง
94 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72190 โทรศัพท์มือถือ 08-7091-9084
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 64987-1210/417 3 ก.ค. 2560 2 ก.ค. 2563
16 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองลิง
94 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72190 โทรศัพท์ 8-7091-9084
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
หมอนหนุนศีรษะ
381/2547
หมอนหนุนศีรษะ 10-1/381(สพ) 16 พ.ค. 2560 15 พ.ค. 2563
17 กลุ่มทอผ้าบ้านหัวสะแก
102 ม.5 ซ.- ถ.- ต.เนินพระปรางค์ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110 โทรศัพท์ 8-7125-8814
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 48-2/196(สพ) 31 ม.ค. 2561 30 ม.ค. 2564
18 กลุ่มทำขนมไทยบ้านหนองโดก
96 ม.4 ซ.- ถ.- ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160 โทรศัพท์ 8-1857-8728
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ขนมไทย
1/2552
ขนมทองม้วนรสมะพร้าวน้ำหอม 16-4/1(สพ) 24 ส.ค. 2560 23 ส.ค. 2563
19 กลุ่มทำขนมไทยบ้านหนองโดก
96 ม.4 ซ.- ถ.- ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160 โทรศัพท์ 8-1857-8728
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
รองเท้าผ้า
597/2547
รองเท้าผ้า 17-1/597(สพ) 24 ส.ค. 2560 23 ส.ค. 2563
20 กลุ่มผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว
807 ม.1 ซ.- ถ.- ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160 โทรศัพท์ 8-2872-3878
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
8/2560
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว ประเภทใช้ประดับตกแต่ง 92-2/8(สพ) 22 ก.พ. 2562 21 ก.พ. 2565
21 กลุ่มผลิตภัณฑ์จากกระดาษสา
977/14 ม.2 ซ.- ถ.- ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130 โทรศัพท์ 8-6893-0329
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากกระดาษ
651/2560
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากกระดาษสา 82-1/651(สพ) 28 มี.ค. 2561 27 มี.ค. 2564
22 กลุ่มผลิตภัณฑ์จากกระดาษสา
977/14 ม.2 ซ.- ถ.- ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130 โทรศัพท์ 8-6893-0329
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ผลิตภัณฑ์ของจิ๋ว
424/2547
ผลิตภัณฑ์ของจิ๋ว 107-1/424(สพ) 22 ก.พ. 2562 21 ก.พ. 2565
23 กลุ่มผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
68 ม.3 ซ.- ถ.- ต.โพธิ์พระยา อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 โทรศัพท์ 8-1297-6721
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
8/2560
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว 57-1/8(สพ) 28 มี.ค. 2561 27 มี.ค. 2564
24 กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านพุน้ำร้อน
406/1 ม.15 ซ.- ถ.- ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 72180 โทรศัพท์ 8-9523-8146
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ผ้าจก
48/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 96-2/48(สพ) 22 ก.พ. 2562 21 ก.พ. 2565
25 กลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำพริกสมุนไพรบ้านหนองนา
16/1 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ไร่รถ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี 72170 โทรศัพท์ 8-9915-9285
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
แคบหมู
101/2553
แคบหมูไร้มัน 7-1/101(สพ) 16 พ.ค. 2560 15 พ.ค. 2563
26 กลุ่มผลิตภัณฑ์เมืองโบราณอู่ทอง
458 ม.9 ซ.- ถ.- ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160 โทรศัพท์ 9-6624-6154
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2561
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์ 101-5/195(สพ) 22 ก.พ. 2562 21 ก.พ. 2565
27 กลุ่มผ้าทอโบราณ
32 ม.3 ซ.- ถ.- ต.หนองกระทุ่ม อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120 โทรศัพท์ 8-4314-4342
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 162-3/18(สพ) 23 ก.ค. 2562 22 ก.ค. 2565
28 กลุ่มผ้าทอโบราณ ลาวซี - ลาวครั่ง
25/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ป่าสะแก อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120 โทรศัพท์ 8-9920-8279
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ผ้าจก
48/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 132-3/48(สพ) 29 เม.ย. 2562 28 เม.ย. 2565
29 กลุ่มผ้าทอโบราณ ลาวซี - ลาวครั่ง
25/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ป่าสะแก อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120 โทรศัพท์ 8-9920-8279
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 131-2/197(สพ) 29 เม.ย. 2562 28 เม.ย. 2565
30 กลุ่มผ้าทอเฮือนไทดำบ้านดอน
173 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160 โทรศัพท์ 8-8458-2266
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
เสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย
836/2554
ประเภทเสื้อ ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) สีย้อมธรรมชาติ 148-1/836(สพ) 23 ก.ค. 2562 22 ก.ค. 2565
31 กลุ่มผู้ผลิตรองเท้าสตรี
58 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ดอนโพธิ์ทอง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 โทรศัพท์ 8-1986-8462
รองเท้าหนังเทียม
596/2559
รองเท้าหนังเทียม 64714-82/596 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
32 กลุ่มภูทวาร์ศิลปะผ้าประดิษฐ์
40 ม.9 ซ.- ถ.- ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160 โทรศัพท์ 9-1792-9616
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 104-3/196(สพ) 22 ก.พ. 2562 21 ก.พ. 2565
33 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรอู่ทองพัฒนา
298 ม.6 ซ.- ถ.- ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160 โทรศัพท์ 8-1941-1030
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ผักและผลไม้เทียมจากโฟม
580/2547
ผักและผลไม้เทียมจากโฟม 34-2/580(สพ) 24 ส.ค. 2560 23 ส.ค. 2563
34 กลุ่มแม่บ้านชุมชนบ้านโป่งค่าง
89 ม.13 ซ.- ถ.- ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 72180 โทรศัพท์ 8-5425-5284
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ตะกร้าจากเส้นพลาสติก 156-3/20(สพ) 23 ก.ค. 2562 22 ก.ค. 2565
35 กลุ่มแม่บ้านชุมชนบ้านโป่งค่าง
89 ม.13 ซ.- ถ.- ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 72180 โทรศัพท์ 8-5425-5284
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ผลิตภัณฑ์จากก้านตาล
69/2560
ผลิตภัณฑ์จากก้านตาล 157-1/69(สพ) 23 ก.ค. 2562 22 ก.ค. 2565
36 กลุ่มแม่บ้านพัฒนาสมุนไพรสุวรรณหงส์
163 ม.10 ซ.- ถ.- ต.หัวโพธิ์ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110 โทรศัพท์มือถือ 08-6688-3020
แชมพู
92/2552
แชมพูผสมประคำดีควาย 64319-668/92 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
37 กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้าบ้านหนองสำโรง
167 ม.10 ซ.- ถ.- ต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี 72240 โทรศัพท์ 8-7162-5669
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 138-3/9(สพ) 23 ก.ค. 2562 22 ก.ค. 2565
38 กลุ่มไม้กวาดบ้านหนองแก
297 ม.16 ซ.- ถ.- ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 72180 โทรศัพท์ 8-1008-9890
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ไม้กวาดทางมะพร้าว
182/2561
ไม้กวาดทางมะพร้าว 155-2/182(สพ) 23 ก.ค. 2562 22 ก.ค. 2565
39 กลุ่มไม้กวาดบ้านหนองแก
297 ม.16 ซ.- ถ.- ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 72180 โทรศัพท์ 8-1008-9890
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 154-4/9(สพ) 23 ก.ค. 2562 22 ก.ค. 2565
40 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเปลญวนแม่พระประจักษ์
86 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ต้นตาล อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110 โทรศัพท์มือถือ 08-7158-4808
เปล
203/2546
เปล 64674-130/203 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
41 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรสุวรรณหงษ์
163 ม.10 ซ.- ถ.- ต.หัวโพธิ์ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110 โทรศัพท์ 8-6688-3020
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดด
449/2553
ผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดดซิลิโคน ซันสกรีน สปองจี่ 75-1/449(สพ) 28 มี.ค. 2561 27 มี.ค. 2564
42 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรสุวรรณหงษ์
163 ม.10 ซ.- ถ.- ต.หัวโพธิ์ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110 โทรศัพท์ 8-6688-3020
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ผลิตภัณฑ์บำรุงริมฝีปาก
452/2553
ผลิตภัณฑ์บำรุงริมฝีปากผสมมะพร้าว และผลิตภัณฑ์บำรุงริมฝีปากผสมสตอเบอรี่ 76-2/452(สพ) 28 มี.ค. 2561 27 มี.ค. 2564
43 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรสุวรรณหงษ์
163 ม.10 ซ.- ถ.- ต.หัวโพธิ์ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110 โทรศัพท์ 8-6688-3020
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ผลิตภัณฑ์ทารอบดวงตา
1084/2552
ชนิดเจล 86-1/1084(สพ) 28 มี.ค. 2561 27 มี.ค. 2564
44 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรสุวรรณหงษ์
163 ม.10 ซ.- ถ.- ต.หัวโพธิ์ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110 โทรศัพท์ 8-6688-3020
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ผลิตภัณฑ์บำรุงหน้า
550/2553
ผลิตภัณฑ์บำรุงหน้าผสมเฟอมมิ่ง แอนไบรเทนนิ่ง เจล 78-1/550(สพ) 28 มี.ค. 2561 27 มี.ค. 2564
45 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมไม้บ้านทัพหลวง
8/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ทัพหลวง อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี 72240 โทรศัพท์ 8-4884-6821
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ 61-1/45(สพ) 28 มี.ค. 2561 27 มี.ค. 2564
46 กลุ่มส่งเสริมอาชีพพื้นบ้าน
16 ม.20 ซ.- ถ.- ต.ดอนคา อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160 โทรศัพท์ 8-1008-1419
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
มุ้ง
380/2547
ประเภทมุ้งสี่เหลี่ยม 50-1/380(สพ) 31 ม.ค. 2561 30 ม.ค. 2564
47 กลุ่มสตรีกะเหรี่ยงทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติบ้านห้วยหินดำ
- ม.6 ซ.- ถ.- ต.วังยาว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 72180 โทรศัพท์ 9-2739-9716
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ประเภททอ ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) ย้อมสีธรรมชาติ 87-1/246(สพ) 28 มี.ค. 2561 27 มี.ค. 2564
48 กลุ่มสตรีกะเหรี่ยงทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติบ้านห้วยหินดำ
- ม.6 ซ.- ถ.- ต.วังยาว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 72180 โทรศัพท์ 9-2739-9716
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ผ้าพันคอ
247/2557
ประเภททอ ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) ย้อมสีธรรมชาติ 70-1/247(สพ) 28 มี.ค. 2561 27 มี.ค. 2564
49 กลุ่มสตรีทอผ้าพื้นเมืองลายโบราณบ้านสระบัวก่ำ
102/4 ม.15 ซ.- ถ.- ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 72180 โทรศัพท์ 8-6753-3481
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ผ้าจก
48/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 43-1/48(สพ) 31 ม.ค. 2561 30 ม.ค. 2564
50 กลุ่มสตรีทอผ้าพื้นเมืองลายโบราณบ้านสระบัวก่ำ
102/4 ม.15 ซ.- ถ.- ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 72180 โทรศัพท์มือถือ 08-6753-3481
ผ้าถุงทอมือ
610/2557
ชนิดเส้นใยผสม 64069-68/610 14 ธ.ค. 2559 13 ธ.ค. 2562
1234

สืบค้นเมื่อ วันที่21 พ.ย. 2562