รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดสุพรรณบุรี

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 220 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 11,434 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กล่มทอผ้าบ้านกร่างทองหนองน้ำห้าม
218 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งคอก อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72190 โทรศัพท์มือถือ 08-6075-7330
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 63391-1149/197 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
2 กล่มทอผ้าบ้านหัวสะแก
102 ม.5 ซ.- ถ.- ต.เนินพระปรางค์ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110 โทรศัพท์มือถือ 08-7125-8814
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยผสม 63289-1145/197 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
3 กลุ่มข้าวแตนน้ำแตงโม
8/118 ม.4 ซ.- ถ.- ต.รั้วใหญ่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 โทรศัพท์มือถือ 08-4022-0311
ผลิตภัณฑ์ข้าวแตน
36/2554
ข้าวแตนน้ำแตงโม 58734-342/36 21 ก.ย. 2558 20 ก.ย. 2561
4 กลุ่มจักสานเชือกมัดฟางชุมชนวัดบ้านทึง
38/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130 โทรศัพท์มือถือ 08-0023-0060
ผลิตภัณฑ์เชือกมัดฟาง
418/2547
ผลิตภัณฑ์เชือกมัดฟาง 64483-262/418 22 ก.พ. 2560 18 ก.ย. 2561
5 กลุ่มจักสานตะกร้าจากเชือกมัดฟาง
- ม.5 ซ.- ถ.- ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี 72250 โทรศัพท์มือถือ 09-0448-6711
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2546
ไม้กวาดดอกหญ้า 57058-521/9 28 พ.ค. 2558 27 พ.ค. 2561
6 กลุ่มจักสานตะกร้าจากเชือกมัดฟาง
- ม.5 ซ.- ถ.- ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี 72250 โทรศัพท์มือถือ 09-0448-6711
ไม้กวาดทางมะพร้าว
182/2546
ไม้กวาดทางมะพร้าว 57028-176/182 28 พ.ค. 2558 27 พ.ค. 2561
7 กลุ่มจักสานตะกร้าจากเชือกมัดฟาง
- ม.5 ซ.- ถ.- ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี 72250 โทรศัพท์มือถือ 09-0448-6711
ผลิตภัณฑ์เชือกมัดฟาง
418/2547
ผลิตภัณฑ์เชือกมัดฟาง 57029-198/418 28 พ.ค. 2558 27 พ.ค. 2561
8 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านหนองโดก
96 ม.4 ซ.- ถ.- ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160 โทรศัพท์มือถือ 08-1857-8728
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 62766-1131/417 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
9 กลุ่มทอผ้ากี่กระตุกบ้านยางลาว
44 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160 โทรศัพท์มือถือ 08-7971-4895
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 63218-640/412 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
10 กลุ่มทอผ้ากี่กระตุกบ้านยางลาว
44 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160 โทรศัพท์มือถือ 08-7971-4895
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 63656-1154/417 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
11 กลุ่มทอผ้ากี่กระตุกบ้านยางลาว
44 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160 โทรศัพท์มือถือ 08-7971-4895
เสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย
836/2554
เสื้อ (เส้นใยผสม) 63540-502/836 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
12 กลุ่มทอผ้ากี่กระตุกบ้านยางลาว
44 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160 โทรศัพท์มือถือ 08-7971-4895
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 60433-2807/18 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
13 กลุ่มทอผ้าบ้านกร่างทองหนองน้ำห้าม
218 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งคอก อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72190 โทรศัพท์มือถือ 08-6075-7330
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยผสม 60602-2810/18 26 ก.พ. 2559 25 ก.พ. 2562
14 กลุ่มทอผ้าบ้านกร่างทองหนองน้ำห้าม
218 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งคอก อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72190 โทรศัพท์มือถือ 08-6075-7330
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 60738-4259/17 26 ก.พ. 2559 25 ก.พ. 2562
15 กลุ่มทอผ้าบ้านดอนมะนาว
39 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ดอนมะนาว อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110 โทรศัพท์มือถือ 08-6029-1749
หมอนหนุนศีรษะ
381/2547
หมอนหนุนศีรษะ 56654-263/381 28 พ.ค. 2558 27 พ.ค. 2561
16 กลุ่มทอผ้าบ้านดอนมะนาว
39 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ดอนมะนาว อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110 โทรศัพท์มือถือ 08-6029-1749
ผ้าถุงทอมือ
610/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 57386-57/610 21 ก.ค. 2558 20 ก.ค. 2561
17 กลุ่มทอผ้าบ้านดอนมะนาว
39 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ดอนมะนาว อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110 โทรศัพท์มือถือ 08-6029-1749
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 56867-4086/17 28 พ.ค. 2558 27 พ.ค. 2561
18 กลุ่มทอผ้าบ้านดอนมะนาว
39 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ดอนมะนาว อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110 โทรศัพท์มือถือ 09-3129-4689
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 63537-2907/18 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
19 กลุ่มทอผ้าบ้านดอนมะนาว
39 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ดอนมะนาว อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110 โทรศัพท์มือถือ 09-3129-4689
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 63538-1158/197 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
20 กลุ่มทอผ้าบ้านดอนมะนาว
39 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ดอนมะนาว อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110 โทรศัพท์มือถือ 09-3129-4689
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
เสื้อ (เส้นใยประดิษฐ์) 63539-1267/835 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
21 กลุ่มทอผ้าบ้านดอนมะนาว
39 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ดอนมะนาว อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110 โทรศัพท์มือถือ 09-3129-4689
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 63219-641/412 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
22 กลุ่มทอผ้าบ้านดอนมะนาว
39 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ดอนมะนาว อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110 โทรศัพท์มือถือ 09-3129-4689
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 63662-1155/417 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
23 กลุ่มทอผ้าบ้านทุ่งแสม
628 ม.9 ซ.- ถ.- ต.หนองขาม อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี 72240 โทรศัพท์มือถือ 09-8289-0459
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 63378-2894/18 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
24 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองลิง
94 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72190 โทรศัพท์ 8-7091-9084
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ผ้าปัก
249/2558
ชนิดเส้นใยผสม (เส้นใยธรรมชาติ ผสม เส้นใยประดิษฐ์) ประเภททำจากผ้าทอ แบบใช้งานสัมผัสกับร่างกาย 29-1/249(สพ) 24 ส.ค. 2560 23 ส.ค. 2563
25 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองลิง
94 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72190 โทรศัพท์มือถือ 08-7091-9084
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ผ้าปัก
249/2558
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ(ฝ้าย) ประเภททำจากผ้าทอ แบบใช้งานสัมผัสกับร่างกาย 31-2/249(สพ) 24 ส.ค. 2560 23 ส.ค. 2563
26 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองลิง
94 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72190 โทรศัพท์มือถือ 08-7091-9084
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 63279-1143/197 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
27 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองลิง
94 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72190 โทรศัพท์มือถือ 08-7091-9084
ผ้าถุงทอมือ
610/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 64413-70/610 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
28 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองลิง
94 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72190 โทรศัพท์มือถือ 08-7091-9084
โสร่งทอมือ
924/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 64417-100/924 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
29 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองลิง
94 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72190 โทรศัพท์มือถือ 08-7091-9084
หมอนอิง
199/2553
หมอนอิง 64073-302/199 14 ธ.ค. 2559 13 ธ.ค. 2562
30 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองลิง
94 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72190 โทรศัพท์มือถือ 08-7091-9084
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 64987-1210/417 3 ก.ค. 2560 2 ก.ค. 2563
31 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองลิง
94 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72190 โทรศัพท์ 8-7091-9084
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
หมอนหนุนศีรษะ
381/2547
หมอนหนุนศีรษะ 10-1/381(สพ) 16 พ.ค. 2560 15 พ.ค. 2563
32 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองลิง
94 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72190 โทรศัพท์ 0-8709-1908
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 63883-2935/18 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
33 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองลิง
94 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72190 โทรศัพท์มือถือ 08-7091-9084
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ชนิดเส้นใยผสม 57290-617/246 28 พ.ค. 2558 27 พ.ค. 2561
34 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองลิง
94 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72190 โทรศัพท์มือถือ 08-7091-9084
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 56723-4061/17 28 พ.ค. 2558 27 พ.ค. 2561
35 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองลิง
94 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72190 โทรศัพท์มือถือ 08-7091-9084
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 56722-2559/18 28 พ.ค. 2558 27 พ.ค. 2561
36 กลุ่มทอผ้าบ้านหัวสะแก
102 ม.5 ซ.- ถ.- ต.เนินพระปรางค์ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110 โทรศัพท์มือถือ 08-7125-8814
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 63290-4365/17 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
37 กลุ่มทอผ้าลายโบราณบ้านผึ้งหลวง
176 ม.11 ซ.- ถ.- ต.วังคัน อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 72180 โทรศัพท์มือถือ 08-1010-7290
ผ้าจก
48/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 62737-274/48 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
38 กลุ่มทำขนมไทยบ้านหนองโดก
96 ม.4 ซ.- ถ.- ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160 โทรศัพท์ 8-1857-8728
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ขนมไทย
1/2552
ขนมทองม้วนรสมะพร้าวน้ำหอม 16-4/1(สพ) 24 ส.ค. 2560 23 ส.ค. 2563
39 กลุ่มทำขนมไทยบ้านหนองโดก
96 ม.4 ซ.- ถ.- ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160 โทรศัพท์ 8-1857-8728
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
รองเท้าผ้า
597/2547
รองเท้าผ้า 17-1/597(สพ) 24 ส.ค. 2560 23 ส.ค. 2563
40 กลุ่มประดิษฐ์โมบายจากหลอดกาแฟ
1685/17 ม.6 ซ.- ถ.- ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160 โทรศัพท์มือถือ 09-2962-1530
โมบาย
569/2547
โมบาย 60398-83/569 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
41 กลุ่มผลิตภัณฑ์จากกระดาษสา
977/14 ม.2 ซ.- ถ.- ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130 โทรศัพท์มือถือ 08-6893-0329
ผลิตภัณฑ์จากกระดาษสา
43/2546
ผลิตภัณฑ์จากกระดาษสา 58576-199/43 21 ก.ย. 2558 18 ก.ย. 2561
42 กลุ่มผลิตภัณฑ์จากกระดาษสา
977/14 ม.2 ซ.- ถ.- ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130 โทรศัพท์มือถือ 08-6893-0329
ผลิตภัณฑ์ของจิ๋ว
424/2547
ผลิตภัณฑ์ของจิ๋ว 58577-179/424 21 ก.ย. 2558 20 ก.ย. 2561
43 กลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำพริกสมุนไพรบ้านหนองนา
16/1 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ไร่รถ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี 72170 โทรศัพท์ 8-9915-9285
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
แคบหมู
101/2553
แคบหมูไร้มัน 7-1/101(สพ) 16 พ.ค. 2560 15 พ.ค. 2563
44 กลุ่มผู้ผลิตรองเท้าสตรี
58 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ดอนโพธิ์ทอง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 โทรศัพท์ 8-1986-8462
รองเท้าหนังเทียม
596/2559
รองเท้าหนังเทียม 64714-82/596 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
45 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวังหน่อไม้
21 ม.5 ซ.- ถ.- ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 72180 โทรศัพท์มือถือ 08-6169-2673
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยฉาบ 57112-128/1038 28 พ.ค. 2558 27 พ.ค. 2561
46 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรอู่ทองพัฒนา
298 ม.6 ซ.- ถ.- ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160 โทรศัพท์ 8-1941-1030
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ผักและผลไม้เทียมจากโฟม
580/2547
ผักและผลไม้เทียมจากโฟม 34-2/580(สพ) 24 ส.ค. 2560 23 ส.ค. 2563
47 กลุ่มแม่บ้านพัฒนาสมุนไพรสุวรรณหงส์
163 ม.10 ซ.- ถ.- ต.หัวโพธิ์ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110 โทรศัพท์มือถือ 08-6688-3020
สบู่ก้อนกลีเซอรีน
665/2553
สบู่ก้อนกลีเซอรีนผสมน้ำผึ้งขมิ้น ผสมมะขาม ผสมมังคุด ผสมหัวไช้เท้า และผสมแตงกวา 57013-207/665 28 พ.ค. 2558 27 พ.ค. 2561
48 กลุ่มแม่บ้านพัฒนาสมุนไพรสุวรรณหงส์
163 ม.10 ซ.- ถ.- ต.หัวโพธิ์ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110 โทรศัพท์มือถือ 08-6688-3020
แชมพู
92/2552
แชมพูผสมมะกรูด และแชมพูผสมน้ำมันมะพร้าว 57001-584/92 28 พ.ค. 2558 27 พ.ค. 2561
49 กลุ่มแม่บ้านพัฒนาสมุนไพรสุวรรณหงส์
163 ม.10 ซ.- ถ.- ต.หัวโพธิ์ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110 โทรศัพท์มือถือ 08-6688-3020
แชมพู
92/2552
แชมพูผสมประคำดีควาย 64319-668/92 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
50 กลุ่มแม่บ้านวังกุลา
70/1 ม.11 ซ.- ถ.- ต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120 โทรศัพท์มือถือ 09-5757-4347
สบู่ก้อนกลีเซอรีน
665/2553
สบู่ก้อนกลีเซอรีนผสมมะขามและน้ำผึ้ง ผสมถ่านไม้ไผ่ และผสมโปรตีนไหม 56998-204/665 28 พ.ค. 2558 27 พ.ค. 2561
12345

สืบค้นเมื่อ วันที่21 ม.ค. 2561