รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดนครปฐม

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดนครปฐม จำนวน 128 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 9,414 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มจรูญโรจน์หัตถศิลป์ตุ๊กตาแม่ไม้มวยไทย
56/260 ม.5 ซ.- ถ.- ต.สนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 โทรศัพท์ 0-3424-2467
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
ตุ๊กตาแม่ไม้มวยไทย
76/2546
ชนิดวัสดุที่ไม่ใช่โลหะ 61-1/76(นฐ) 12 มี.ค. 2561 11 มี.ค. 2564
2 กลุ่มจักสานบ้านหนองแค
88/40 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรศัพท์มือถือ 08-1373-3377
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 64914-815/20 21 เม.ย. 2560 20 เม.ย. 2563
3 กลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านต้นตาล
35/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ไทรงาม อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130 โทรศัพท์มือถือ 08-1937-0135
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
39/2559
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 9-1/39(นฐ) 29 พ.ค. 2560 28 พ.ค. 2563
4 กลุ่มจักสานเส้นพลาสติกบ้านคลองนกกระทุง
26/2 ม.7 ซ.- ถ.- ต.คลองนกกระทุง อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130 โทรศัพท์ 0-3425-8899
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 64915-816/20 21 เม.ย. 2560 20 เม.ย. 2563
5 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปบ้านดอนใหญ่
5 ม.9 ซ.- ถ.- ต.สระสี่มุม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 โทรศัพท์มือถือ 08-1750-0688
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
เสื้อ (เส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย)) และชุดติดกัน (เส้นใยผสม) 62489-1234/835 2 ส.ค. 2559 1 ส.ค. 2562
6 กลุ่มถั่วเทพ
45/20 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 โทรศัพท์มือถือ 08-1913-6949
ถั่วลิสงเคลือบ
155/2552
ถั่วลิสงเคลือบ 62951-41/155 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
7 กลุ่มแม่บ้านงานจักสานบ้านนาโพรงมะเดื่อ
68/9 ม.1 ซ.- ถ.- ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 โทรศัพท์มือถือ 08-1944-9328
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 64902-813/20 21 เม.ย. 2560 20 เม.ย. 2563
8 กลุ่มแม่บ้านสายใยรักบ้านคลองบางไทร
51 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ไทรงาม อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130 โทรศัพท์ 9-2038-4965
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
39/2559
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 47-3/39(นฐ) 27 ธ.ค. 2560 26 ธ.ค. 2563
9 กลุ่มแม่บ้านสายใยรักบ้านคลองบางไทร
51 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ไทรงาม อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130 โทรศัพท์ 9-2038-4965
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
ผลิตภัณฑ์เส้นใยพืชและหนัง
354/2547
ผลิตภัณฑ์เส้นใยพืชและหนัง 48-1/354(นฐ) 27 ธ.ค. 2560 26 ธ.ค. 2563
10 กลุ่มแม่บ้านสายใยรักบ้านคลองบางไทร
51 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ไทรงาม อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130 โทรศัพท์ 9-2038-4965
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 49-2/7(นฐ) 27 ธ.ค. 2560 26 ธ.ค. 2563
11 กลุ่มหัตถกรรมนครชื่นชุ่ม
106 ม.7 ซ.- ถ.- ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 โทรศัพท์ 8-5941-4617
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 113-3/196(นฐ) 28 มี.ค. 2562 27 มี.ค. 2565
12 กลุ่มหัตถกรรมผ้าและไหมพรม
108 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หนองปากโลง อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 โทรศัพท์ 8-9210-4427
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 73-2/196(นฐ) 12 มี.ค. 2561 11 มี.ค. 2564
13 กลุ่มอาชีพเครื่องปั้นดินเผาเคลือบศิลาดล
114 ม.4 ซ.- ถ.- ต.สัมปทวน อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 โทรศัพท์ 8-9413-1250
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
เครื่องปั้นดินเผาเซลาดอน
245/2556
ประเภทที่ใช้กับอาหาร 33-1/245(นฐ) 27 ธ.ค. 2560 26 ธ.ค. 2563
14 กลุ่มอาชีพสตรีบ้านใหม่พัฒนา
16/6 ม.8 ซ.- ถ.- ต.บางแขม อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 โทรศัพท์ 8-5429-2002
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 36-2/20(นฐ) 27 ธ.ค. 2560 26 ธ.ค. 2563
15 กลุ่มอาชีพสตรีบ้านใหม่พัฒนา
16/6 ม.8 ซ.- ถ.- ต.บางแขม อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 โทรศัพท์ 8-5429-2002
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรปรับกลิ่นอากาศ
454/2553
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรปรับกลิ่นอากาศผสม 115-1/454(นฐ) 28 มี.ค. 2562 27 มี.ค. 2565
16 กลุ่มอาชีพสตรีบ้านใหม่พัฒนา
16/6 ม.8 ซ.- ถ.- ต.บางแขม อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 โทรศัพท์ 8-5429-2002
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากผ้าขนหนู
971/2548
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากผ้าขนหนู 116-1/971(นฐ) 28 มี.ค. 2562 27 มี.ค. 2565
17 กลุ่มอาชีพเสริมบ้านสุขเกษม
29 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130 โทรศัพท์ 0-3425-8899
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
39/2559
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 64911-299/39 21 เม.ย. 2560 20 เม.ย. 2563
18 นาง จำลอง ใจซื่อตรง
29/9 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ศรีษะทอง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 โทรศัพท์มือถือ 08-9911-0418
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
เครื่องเบญจรงค์
10/2556
ที่ใช้งานทั่วไป แบบสีสมัยนิยม 69-6/10(นฐ) 12 มี.ค. 2561 11 มี.ค. 2564
19 นาง จิราภา แพลอย
156/114 ม.6 ซ.- ถ.- ต.คลองใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 โทรศัพท์ 8-9205-0090
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 118-4/20(นฐ) 28 มี.ค. 2562 27 มี.ค. 2565
20 นาง ชุลีรัตน์ ใจยอดศิลป์
12/24 ม.6 ซ.- ถ.- ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 โทรศัพท์ 0-2889-5505
ผลิตภัณฑ์บำรุงผม
346/2553
ผลิตภัณฑ์บำรุงผมผสมมะตูมนิ่มบัวบก 63868-146/346 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
21 นาง ชุลีรัตน์ ใจยอดศิลป์
12/24 ม.6 ซ.- ถ.- ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 โทรศัพท์ 0-2889-5505
แชมพู
92/2552
แชมพูผสมส้มป่อยพระยางิ้วดำ และแชมพูผสมเหงือกปลาหมอ 64705-670/92 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
22 นาง ณัฐชยา พานิชวงษ์
105 ม.4 ซ.- ถ.- ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150 โทรศัพท์มือถือ 08-6174-5580
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 58-2/417(นฐ) 12 มี.ค. 2561 11 มี.ค. 2564
23 นาง ณิรัชชา ผลเจริญ
157/249 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ถนนขาด อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 โทรศัพท์ 8-1755-0702
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
ผลิตภัณฑ์หินแกรนิต
645/2547
ผลิตภัณฑ์หินแกรนิต 70-1/645(นฐ) 9 มี.ค. 2561 8 มี.ค. 2564
24 นาง ดวงสมร ปราการรัตน์
64/21 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บางกระเบา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 โทรศัพท์ 8-4642-6341
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 30-1/417(นฐ) 27 ธ.ค. 2560 26 ธ.ค. 2563
25 นาง ทิพวัน แสงอำไพ
83 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บางกระเบา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 โทรศัพท์มือถือ 08-9777-8346
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
ผลิตภัณฑ์เป่าแก้ว
78/2546
ผลิตภัณฑ์เป่าแก้ว 2-1/78(นฐ) 29 พ.ค. 2560 28 พ.ค. 2563
26 นาง ทิพวัน แสงอำไพ
83 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บางกระเบา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 โทรศัพท์ 8-9777-8346
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด
193/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด 119-1/193(นฐ) 28 มี.ค. 2562 27 มี.ค. 2565
27 นาง ธนพร พุ่มนิล
111 ม.6 ซ.- ถ.- ต.สวนป่าน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 โทรศัพท์มือถือ 08-9256-8880
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
น้ำพริกเผา
4/2556
น้ำพริกเผาไทย 15-1/4(นฐ) 29 พ.ค. 2560 28 พ.ค. 2563
28 นาง ธนพร พุ่มนิล
111 ม.6 ซ.- ถ.- ต.สวนป่าน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 โทรศัพท์มือถือ 08-9256-8880
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
น้ำพริกป่นแห้ง
130/2556
น้ำพริกนรก และน้ำพริกนรกแมงดา 16-1/130(นฐ) 29 พ.ค. 2560 28 พ.ค. 2563
29 นาง ธนพร พุ่มนิล
111 ม.6 ซ.- ถ.- ต.สวนป่าน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 โทรศัพท์มือถือ 08-9256-8880
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
น้ำพริกผัด
321/2556
น้ำพริกแมงดา 17-1/321(นฐ) 29 พ.ค. 2560 28 พ.ค. 2563
30 นาง ธนภัทร นุชลออ
88/305 ม.4 ซ.- ถ.- ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรศัพท์ 0-3425-8899
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 64913-814/20 21 เม.ย. 2560 20 เม.ย. 2563
31 นาง นภาลัย แก้วแววน้อย
24/5 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บางแก้วฟ้า อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 โทรศัพท์ 8-7603-8951
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
สบู่เหลว
95/2552
สบู่เหลวผสมมะเขือเทศขมิ้น และสบู่เหลวผสมมะขามขมิ้น 51-1/95(นฐ) 27 ธ.ค. 2560 26 ธ.ค. 2563
32 นาง นภาลัย แก้วแววน้อย
24/5 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บางแก้วฟ้า อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 โทรศัพท์ 8-7603-8951
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
แชมพู
92/2552
แชมพูผสมมะกรูดอัญชัน 52-1/92(นฐ) 27 ธ.ค. 2560 26 ธ.ค. 2563
33 นาง นุษรา ปาละวัฒน์
92/4 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ท่าตำหนัก อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 โทรศัพท์มือถือ 08-7870-2437
ผลิตภัณฑ์ผ้าใยบัว
413/2558
ผลิตภัณฑ์ผ้าใยบัว 62332-248/413 2 ส.ค. 2559 1 ส.ค. 2562
34 นาง ปทิตตา พฤกษะศรี
150/326 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 โทรศัพท์มือถือ 08-6036-9420
ต้นไม้มงคล
800/2557
ต้นไม้มงคล 62329-237/800 2 ส.ค. 2559 1 ส.ค. 2562
35 นาง พจนา โอเจริญ
104 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ท่าตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 โทรศัพท์มือถือ 08-9692-6948
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 22-1/20(นฐ) 25 ก.ค. 2560 24 ก.ค. 2563
36 นาง พิมพ์ใจ ชาตะศิริ
204 ม.4 ซ.- ถ.- ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150 โทรศัพท์ 8-3846-6610
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว
551/2553
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว(น้ำมันมะพร้าว) 53-1/551(นฐ) 27 ธ.ค. 2560 26 ธ.ค. 2563
37 นาง ไพเราะ พ้นภัย
16/6 ม.8 ซ.- ถ.- ต.บางแขม อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 โทรศัพท์ 8-5429-2002
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 114-4/196(นฐ) 28 มี.ค. 2562 27 มี.ค. 2565
38 นาง รัชดา ศิริมาศเกษม
51/8 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บางแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 โทรศัพท์มือถือ 08-9077-0796
เรือจำลอง
80/2546
เรือจำลอง 63216-176/80 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
39 นาง ลมัย เกษกำแพง
89/3 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ไทยาวาส อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 โทรศัพท์ 8-8543-5244
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
ผลิตภัณฑ์เรซิน
366/2547
ผลิตภัณฑ์เรซิน 68-4/366(นฐ) 12 มี.ค. 2561 11 มี.ค. 2564
40 นาง วรรณี บุญยงค์
191 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ดอนยายหอม อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 โทรศัพท์มือถือ 08-6002-9394
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด
193/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด 62857-493/193 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
41 นาง ศิริกัลยา คงสถาน
46/4 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ท่าตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 โทรศัพท์มือถือ 08-0025-8568
โมบาย
569/2547
โมบาย 64461-89/569 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
42 นาง สมพิศ ประไพวรรณ
60 ม.5 ซ.- ถ.- ต.หนองปากโลง อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 โทรศัพท์ 8-1759-7039
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
หมอนหนุนศีรษะ
381/2547
หมอนหนุนศีรษะ 45-1/381(นฐ) 27 ธ.ค. 2560 26 ธ.ค. 2563
43 นาง สัณห์พจี จุลพรรณ์
101/8 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรศัพท์มือถือ 08-1616-3357
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากโลหะ
633/2547
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากโลหะ 63321-30/633 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
44 นาง สุกัญญา เทศธรรม
25/5 ม.4 ซ.- ถ.- ต.วังตะกู อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 โทรศัพท์มือถือ 08-1941-4524
ถั่วตัด
156/2559
ถั่วตัด 64313-21/156 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
45 นาง สุกัญญา เทศธรรม
25/5 ม.4 ซ.- ถ.- ต.วังตะกู อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 โทรศัพท์มือถือ 08-1941-4524
งาตัด
710/2559
งาตัด 64318-30/710 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
46 นาง สุนีย์ คำคล้าย
38/16 ม.2 ซ.- ถ.- ต.สนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 โทรศัพท์ 8-1362-7979
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
ผลิตภัณฑ์จากป่านศรนารายณ์
55/2560
ผลิตภัณฑ์จากป่านศรนารายณ์ 62-1/55(นฐ) 12 มี.ค. 2561 11 มี.ค. 2564
47 นาง อรุโณทัย วงศ์สุทธิกุล
82 ม.5 ต.ห้วยขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 โทรศัพท์ 8-6514-9967
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 87-3/417(นฐ) 31 พ.ค. 2561 30 พ.ค. 2564
48 นาง อุดม ศรีประชา
94/6 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บางกระเบา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 โทรศัพท์มือถือ 08-5704-4075
ผลิตภัณฑ์ศิลปะบนแก้ว
426/2547
ผลิตภัณฑ์ศิลปะบนแก้ว 62842-138/426 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
49 นางสาว กอบบุญ เกตุบุญลือ
49/29 ม.3 ซ.- ถ.- ต.หอมเกร็ด อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 โทรศัพท์ 0-2903-1063
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินชุบทอง 65002-455/23 3 ก.ค. 2560 2 ก.ค. 2563
50 นางสาว จำลอง ใจเที่ยงแท้
61/4 ม.7 ซ.- ถ.- ต.กระตีบ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73180 โทรศัพท์ 9-5164-4757
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
รองเท้าหนังแท้
206/2559
รองเท้าหนังแท้ 29-3/206(นฐ) 27 ธ.ค. 2560 26 ธ.ค. 2563
123

สืบค้นเมื่อ วันที่20 ก.ค. 2562