รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดนครปฐม

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดนครปฐม จำนวน 148 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 11,246 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มจรูญโรจน์หัตถศิลป์ตุ๊กตาแม่ไม้มวยไทย
56/260 ม.5 ซ.- ถ.- ต.สนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 โทรศัพท์ 0-3424-2467
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
ตุ๊กตาแม่ไม้มวยไทย
76/2546
ชนิดวัสดุที่ไม่ใช่โลหะ 61-1/76(นฐ) 12 มี.ค. 2561 11 มี.ค. 2564
2 กลุ่มจักสานบ้านหนองแค
88/40 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรศัพท์มือถือ 08-1373-3377
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 64914-815/20 21 เม.ย. 2560 20 เม.ย. 2563
3 กลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านต้นตาล
35/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ไทรงาม อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130 โทรศัพท์มือถือ 08-1937-0135
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
39/2559
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 9-1/39(นฐ) 29 พ.ค. 2560 28 พ.ค. 2563
4 กลุ่มจักสานเส้นพลาสติกบ้านคลองนกกระทุง
26/2 ม.7 ซ.- ถ.- ต.คลองนกกระทุง อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130 โทรศัพท์ 0-3425-8899
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 64915-816/20 21 เม.ย. 2560 20 เม.ย. 2563
5 กลุ่มจักสานเส้นพลาสติกบ้านลาดหญ้าแพรก
5 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ห้วยขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 โทรศัพท์ 8-5185-3556
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 160-6/20(นฐ) 19 ก.ค. 2562 18 ก.ค. 2565
6 กลุ่มมัดย้อมกระทุ่มล้ม
88/141 ม.4 ซ.- ถ.- ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 โทรศัพท์ 8-6776-0240
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
ผ้ามัดย้อม
52/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ 147-4/52(นฐ) 19 ก.ค. 2562 18 ก.ค. 2565
7 กลุ่มแม่บ้านงานจักสานบ้านนาโพรงมะเดื่อ
68/9 ม.1 ซ.- ถ.- ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 โทรศัพท์มือถือ 08-1944-9328
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 64902-813/20 21 เม.ย. 2560 20 เม.ย. 2563
8 กลุ่มแม่บ้านสายใยรักบ้านคลองบางไทร
51 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ไทรงาม อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130 โทรศัพท์ 9-2038-4965
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
39/2559
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 47-3/39(นฐ) 27 ธ.ค. 2560 26 ธ.ค. 2563
9 กลุ่มแม่บ้านสายใยรักบ้านคลองบางไทร
51 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ไทรงาม อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130 โทรศัพท์ 9-2038-4965
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
ผลิตภัณฑ์เส้นใยพืชและหนัง
354/2547
ผลิตภัณฑ์เส้นใยพืชและหนัง 48-1/354(นฐ) 27 ธ.ค. 2560 26 ธ.ค. 2563
10 กลุ่มแม่บ้านสายใยรักบ้านคลองบางไทร
51 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ไทรงาม อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130 โทรศัพท์ 9-2038-4965
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 49-2/7(นฐ) 27 ธ.ค. 2560 26 ธ.ค. 2563
11 กลุ่มสตรีท่าตำหนัก
14/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ท่าตำหนัก อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 โทรศัพท์ 8-1944-1588
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
ผลิตภัณฑ์การบูร
348/2553
ผลิตภัณฑ์การบูร 136-1/348(นฐ) 19 ก.ค. 2562 18 ก.ค. 2565
12 กลุ่มหัตถกรรมนครชื่นชุ่ม
106 ม.7 ซ.- ถ.- ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 โทรศัพท์ 8-5941-4617
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 113-3/196(นฐ) 28 มี.ค. 2562 27 มี.ค. 2565
13 กลุ่มหัตถกรรมผ้าและไหมพรม
108 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หนองปากโลง อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 โทรศัพท์ 8-9210-4427
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 73-2/196(นฐ) 12 มี.ค. 2561 11 มี.ค. 2564
14 กลุ่มหัตถกรรมพื้นบ้าน บ้านสุขเกษม
60 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130 โทรศัพท์ 8-3716-3273
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
39/2559
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 128-6/39(นฐ) 19 ก.ค. 2562 18 ก.ค. 2565
15 กลุ่มอาชีพเครื่องปั้นดินเผาเคลือบศิลาดล
114 ม.4 ซ.- ถ.- ต.สัมปทวน อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 โทรศัพท์ 8-9413-1250
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
เครื่องปั้นดินเผาเซลาดอน
245/2556
ประเภทที่ใช้กับอาหาร 33-1/245(นฐ) 27 ธ.ค. 2560 26 ธ.ค. 2563
16 กลุ่มอาชีพศิลปะประดิษฐ์ผ้าปักมอญบ้านคลองเขื่อนขันส์ใต้
93 ม.11 ต.ตลาดจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 โทรศัพท์ 9-7015-5501
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
ผ้าปัก
249/2558
ประเภททําจากผ้าทอ แบบใช้งานทั่วไป (เส้นใยประดิษฐ์) 157-1/249(นฐ) 19 ก.ค. 2562 18 ก.ค. 2565
17 กลุ่มอาชีพสตรีบ้านใหม่พัฒนา
16/6 ม.8 ซ.- ถ.- ต.บางแขม อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 โทรศัพท์ 8-5429-2002
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 36-2/20(นฐ) 27 ธ.ค. 2560 26 ธ.ค. 2563
18 กลุ่มอาชีพสตรีบ้านใหม่พัฒนา
16/6 ม.8 ซ.- ถ.- ต.บางแขม อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 โทรศัพท์ 8-5429-2002
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรปรับกลิ่นอากาศ
454/2553
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรปรับกลิ่นอากาศผสม 115-1/454(นฐ) 28 มี.ค. 2562 27 มี.ค. 2565
19 กลุ่มอาชีพสตรีบ้านใหม่พัฒนา
16/6 ม.8 ซ.- ถ.- ต.บางแขม อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 โทรศัพท์ 8-5429-2002
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากผ้าขนหนู
971/2548
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากผ้าขนหนู 116-1/971(นฐ) 28 มี.ค. 2562 27 มี.ค. 2565
20 กลุ่มอาชีพสตรีบ้านใหม่พัฒนา
16/6 ม.8 ซ.- ถ.- ต.บางแขม อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 โทรศัพท์ 8-5429-2002
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
ผลิตภัณฑ์เดคูพาจ
935/2548
ผลิตภัณฑ์เดคูพาจ 137-1/935(นฐ) 19 ก.ค. 2562 18 ก.ค. 2565
21 กลุ่มอาชีพเสริมบ้านสุขเกษม
29 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130 โทรศัพท์ 0-3425-8899
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
39/2559
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 64911-299/39 21 เม.ย. 2560 20 เม.ย. 2563
22 นาง กิรณา ขำนพคุณโชค
39/3 ม.2 ต.นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 โทรศัพท์ 8-4118-5968
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
ผ้าบาติก
51/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ 144-1/51(นฐ) 19 ก.ค. 2562 18 ก.ค. 2565
23 นาง กิรณา ขำนพคุณโชค
39/3 ม.2 ต.นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 โทรศัพท์ 8-4118-5968
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
ผ้ามัดย้อม
52/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ 143-1/52(นฐ) 19 ก.ค. 2562 18 ก.ค. 2565
24 นาง จำลอง ใจซื่อตรง
29/9 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ศรีษะทอง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 โทรศัพท์มือถือ 08-9911-0418
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
เครื่องเบญจรงค์
10/2556
ที่ใช้งานทั่วไป แบบสีสมัยนิยม 69-6/10(นฐ) 12 มี.ค. 2561 11 มี.ค. 2564
25 นาง จิราภา แพลอย
156/114 ม.6 ซ.- ถ.- ต.คลองใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 โทรศัพท์ 8-9205-0090
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 118-4/20(นฐ) 28 มี.ค. 2562 27 มี.ค. 2565
26 นาง ชุลีรัตน์ ใจยอดศิลป์
12/24 ม.6 ซ.- ถ.- ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 โทรศัพท์ 0-2889-5505
แชมพู
92/2552
แชมพูผสมส้มป่อยพระยางิ้วดำ และแชมพูผสมเหงือกปลาหมอ 64705-670/92 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
27 นาง ณภัค อัครโฆษิต
90/2 ม.6 ต.บ่อพลับ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 โทรศัพท์ 8-1989-9664
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 149-1/412(นฐ) 19 ก.ค. 2562 18 ก.ค. 2565
28 นาง ณภัค อัครโฆษิต
90/2 ม.6 ซ.- ถ.- ต.บ่อพลับ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 โทรศัพท์ 8-1989-9664
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 150-6/417(นฐ) 19 ก.ค. 2562 18 ก.ค. 2565
29 นาง ณัฐชยา พานิชวงษ์
105 ม.4 ซ.- ถ.- ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150 โทรศัพท์มือถือ 08-6174-5580
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 58-2/417(นฐ) 12 มี.ค. 2561 11 มี.ค. 2564
30 นาง ณัฐชยา พานิชวงษ์
105 ม.4 ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150 โทรศัพท์ 8-6174-5580
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภททำจากผ้าทอ แบบเสื้อ (เส้นใยผสม) 158-4/835(นฐ) 19 ก.ค. 2562 18 ก.ค. 2565
31 นาง ณิรัชชา ผลเจริญ
157/249 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ถนนขาด อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 โทรศัพท์ 8-1755-0702
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
ผลิตภัณฑ์หินแกรนิต
645/2547
ผลิตภัณฑ์หินแกรนิต 70-1/645(นฐ) 9 มี.ค. 2561 8 มี.ค. 2564
32 นาง ดวงสมร ปราการรัตน์
64/21 ม.3 ต.นครชัยศรี อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 โทรศัพท์ 8-4642-6341
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภททำจากผ้าทอ แบบเสื้อ(เส้นใยประดิษฐ์) 142-3/835(นฐ) 19 ก.ค. 2562 18 ก.ค. 2565
33 นาง ดวงสมร ปราการรัตน์
64/21 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บางกระเบา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 โทรศัพท์ 8-4642-6341
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 30-1/417(นฐ) 27 ธ.ค. 2560 26 ธ.ค. 2563
34 นาง ทิพวัน แสงอำไพ
83 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บางกระเบา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 โทรศัพท์มือถือ 08-9777-8346
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
ผลิตภัณฑ์เป่าแก้ว
78/2546
ผลิตภัณฑ์เป่าแก้ว 2-1/78(นฐ) 29 พ.ค. 2560 28 พ.ค. 2563
35 นาง ทิพวัน แสงอำไพ
83 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บางกระเบา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 โทรศัพท์ 8-9777-8346
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด
193/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด 119-1/193(นฐ) 28 มี.ค. 2562 27 มี.ค. 2565
36 นาง ทิพวัน แสงอำไพ
83 ม.2 ต.บางกระเบา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 โทรศัพท์ 8-9777-8346
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
ผลิตภัณฑ์ศิลปะบนแก้ว
426/2547
ผลิตภัณฑ์ศิลปะบนแก้ว 135-1/426(นฐ) 19 ก.ค. 2562 18 ก.ค. 2565
37 นาง ธนพร ดอนมอญ
93/21208 ม.13 ซ.- ถ.- ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 โทรศัพท์ 6-2010-9885
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 132-5/418(นฐ) 19 ก.ค. 2562 18 ก.ค. 2565
38 นาง ธนพร พุ่มนิล
111 ม.6 ซ.- ถ.- ต.สวนป่าน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 โทรศัพท์มือถือ 08-9256-8880
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
น้ำพริกเผา
4/2556
น้ำพริกเผาไทย 15-1/4(นฐ) 29 พ.ค. 2560 28 พ.ค. 2563
39 นาง ธนพร พุ่มนิล
111 ม.6 ซ.- ถ.- ต.สวนป่าน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 โทรศัพท์มือถือ 08-9256-8880
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
น้ำพริกป่นแห้ง
130/2556
น้ำพริกนรก และน้ำพริกนรกแมงดา 16-1/130(นฐ) 29 พ.ค. 2560 28 พ.ค. 2563
40 นาง ธนพร พุ่มนิล
111 ม.6 ซ.- ถ.- ต.สวนป่าน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 โทรศัพท์มือถือ 08-9256-8880
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
น้ำพริกผัด
321/2556
น้ำพริกแมงดา 17-1/321(นฐ) 29 พ.ค. 2560 28 พ.ค. 2563
41 นาง ธนภรณ์ สุขสันต์ไพศาล
1/106-107 ซ.ทางรถไฟตะวันตก 1 ถ.ทางรถไฟตะวันตก ต.นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 โทรศัพท์ 9-4793-5558
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 152-8/417(นฐ) 19 ก.ค. 2562 18 ก.ค. 2565
42 นาง ธนภัทร นุชลออ
88/305 ม.4 ซ.- ถ.- ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรศัพท์ 0-3425-8899
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 64913-814/20 21 เม.ย. 2560 20 เม.ย. 2563
43 นาง นภาลัย แก้วแววน้อย
24/5 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บางแก้วฟ้า อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 โทรศัพท์ 8-7603-8951
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
สบู่เหลว
95/2552
สบู่เหลวผสมมะเขือเทศขมิ้น และสบู่เหลวผสมมะขามขมิ้น 51-1/95(นฐ) 27 ธ.ค. 2560 26 ธ.ค. 2563
44 นาง นภาลัย แก้วแววน้อย
24/5 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บางแก้วฟ้า อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 โทรศัพท์ 8-7603-8951
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
แชมพู
92/2552
แชมพูผสมมะกรูดอัญชัน 52-1/92(นฐ) 27 ธ.ค. 2560 26 ธ.ค. 2563
45 นาง นัทชา กองสุผล
9/1 ม.5 ต.ท่าพระยา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 โทรศัพท์ 8-1856-6390
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
ไม้กวาดใยป่านศรนารายณ์
442/2561
ไม้กวาดใยป่านศรนารายณ์ 141-2/442(นฐ) 19 ก.ค. 2562 18 ก.ค. 2565
46 นาง ปริมปราง อุดมวิฑิต
37/4 ม.10 ต.ตาก้อง อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 โทรศัพท์ 8-0273-3783
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 148-6/196(นฐ) 19 ก.ค. 2562 18 ก.ค. 2565
47 นาง พจนา โอเจริญ
104 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ท่าตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 โทรศัพท์มือถือ 08-9692-6948
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 22-1/20(นฐ) 25 ก.ค. 2560 24 ก.ค. 2563
48 นาง พรพรหม เณรโต
101/170 ม.9 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 โทรศัพท์ 8-9520-8868
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
ผ้ามัดย้อม
52/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ 146-3/52(นฐ) 19 ก.ค. 2562 18 ก.ค. 2565
49 นาง พิกุล บุญวรรณ์
88/141 ม.4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 โทรศัพท์ 8-6776-0240
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
เสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย
836/2554
ประเภททำจากผ้าถักหรือผ้ายืด แบบเสื้อ (เส้นใยธรรมชาติ) 154-2/836(นฐ) 19 ก.ค. 2562 18 ก.ค. 2565
50 นาง พิมพ์ใจ ชาตะศิริ
204 ม.4 ซ.- ถ.- ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150 โทรศัพท์ 8-3846-6610
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว
551/2553
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว(น้ำมันมะพร้าว) 53-1/551(นฐ) 27 ธ.ค. 2560 26 ธ.ค. 2563
123

สืบค้นเมื่อ วันที่21 พ.ย. 2562