รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดนครปฐม

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดนครปฐม จำนวน 173 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 9,920 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มจรูญโรจน์หัตถศิลป์ตุ๊กตาแม่ไม้มวยไทย
56/260 ม.5 ซ.- ถ.- ต.สนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 โทรศัพท์ 0-3424-2467
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
ตุ๊กตาแม่ไม้มวยไทย
76/2546
ชนิดวัสดุที่ไม่ใช่โลหะ 61-1/76(นฐ) 12 มี.ค. 2561 11 มี.ค. 2564
2 กลุ่มจักสานบ้านหนองแค
88/40 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรศัพท์มือถือ 08-1373-3377
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 64914-815/20 21 เม.ย. 2560 20 เม.ย. 2563
3 กลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านต้นตาล
35/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ไทรงาม อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130 โทรศัพท์มือถือ 08-1937-0135
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
39/2559
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 9-1/39(นฐ) 29 พ.ค. 2560 28 พ.ค. 2563
4 กลุ่มจักสานเส้นพลาสติกบ้านคลองนกกระทุง
26/2 ม.7 ซ.- ถ.- ต.คลองนกกระทุง อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130 โทรศัพท์ 0-3425-8899
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 64915-816/20 21 เม.ย. 2560 20 เม.ย. 2563
5 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากดินผสมบ้านรางกระเบา
39/165 ม.1 ซ.7 ถ.- ต.ทุ่งกระพังโหม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 โทรศัพท์มือถือ 08-6316-5493
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินผสม 64-7/25(นฐ) 12 มี.ค. 2561 17 มิ.ย. 2562
6 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ผ้าใยบัว
68/3 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรศัพท์มือถือ 06-3153-9329
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว 62792-2641/25 2 ก.ย. 2559 17 มิ.ย. 2562
7 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปบ้านดอนใหญ่
5 ม.9 ซ.- ถ.- ต.สระสี่มุม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 โทรศัพท์มือถือ 08-1750-0688
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
เสื้อ (เส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย)) และชุดติดกัน (เส้นใยผสม) 62489-1234/835 2 ส.ค. 2559 1 ส.ค. 2562
8 กลุ่มถั่วเทพ
45/20 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 โทรศัพท์มือถือ 08-1913-6949
ถั่วลิสงเคลือบ
155/2552
ถั่วลิสงเคลือบ 62951-41/155 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
9 กลุ่มถั่วเทพ
45/20 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 โทรศัพท์มือถือ 08-1913-6949
เมล็ดมะม่วงหิมพานต์เคลือบ
332/2547
เมล็ดมะม่วงหิมพานต์เคลือบ 61245-13/332 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
10 กลุ่มถั่วเทพ
45/20 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 โทรศัพท์มือถือ 08-1913-6949
เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ทอด
1331/2549
เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ทอด 61259-14/1331 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
11 กลุ่มแม่บ้านงานจักสานบ้านนาโพรงมะเดื่อ
68/9 ม.1 ซ.- ถ.- ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 โทรศัพท์มือถือ 08-1944-9328
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 64902-813/20 21 เม.ย. 2560 20 เม.ย. 2563
12 กลุ่มแม่บ้านสายใยรักบ้านคลองบางไทร
51 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ไทรงาม อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130 โทรศัพท์ 9-2038-4965
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
39/2559
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 47-3/39(นฐ) 27 ธ.ค. 2560 26 ธ.ค. 2563
13 กลุ่มแม่บ้านสายใยรักบ้านคลองบางไทร
51 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ไทรงาม อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130 โทรศัพท์ 9-2038-4965
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
ผลิตภัณฑ์เส้นใยพืชและหนัง
354/2547
ผลิตภัณฑ์เส้นใยพืชและหนัง 48-1/354(นฐ) 27 ธ.ค. 2560 26 ธ.ค. 2563
14 กลุ่มแม่บ้านสายใยรักบ้านคลองบางไทร
51 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ไทรงาม อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130 โทรศัพท์ 9-2038-4965
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 49-2/7(นฐ) 27 ธ.ค. 2560 26 ธ.ค. 2563
15 กลุ่มสมุนไพรแปรรูปผลผลิตเกษตรอินทรีย์
40/25 ม.4 ซ.- ถ.- ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรศัพท์มือถือ 08-7727-8196
ไข่เค็ม
27/2550
ประเภทไข่เค็มพอกชนิดต้มสุก 61605-331/27 24 พ.ค. 2559 23 พ.ค. 2562
16 กลุ่มหัตถกรรมปั้นดินขาวนครปฐม
18 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ท่าตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 โทรศัพท์ 8-6077-6843
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินผสม 39-6/25(นฐ) 27 ธ.ค. 2560 17 มิ.ย. 2562
17 กลุ่มหัตถกรรมผ้าและไหมพรม
108 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หนองปากโลง อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 โทรศัพท์ 8-9210-4427
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 73-2/196(นฐ) 12 มี.ค. 2561 11 มี.ค. 2564
18 กลุ่มอาชีพเครื่องปั้นดินเผาเคลือบศิลาดล
114 ม.4 ซ.- ถ.- ต.สัมปทวน อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 โทรศัพท์ 8-9413-1250
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
เครื่องปั้นดินเผาเซลาดอน
245/2556
ประเภทที่ใช้กับอาหาร 33-1/245(นฐ) 27 ธ.ค. 2560 26 ธ.ค. 2563
19 กลุ่มอาชีพสตรีบ้านใหม่พัฒนา
16/6 ม.8 ซ.- ถ.- ต.บางแขม อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 โทรศัพท์ 0-8542-9200
ผลิตภัณฑ์เดคูพาจ
935/2548
ผลิตภัณฑ์เดคูพาจ 60798-67/935 26 ก.พ. 2559 25 ก.พ. 2562
20 กลุ่มอาชีพสตรีบ้านใหม่พัฒนา
16/6 ม.8 ซ.- ถ.- ต.บางแขม อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 โทรศัพท์มือถือ 08-5429-2002
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรปรับกลิ่นอากาศ
454/2553
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรปรับกลิ่นอากาศผสมสมุนไพร 60998-39/454 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
21 กลุ่มอาชีพสตรีบ้านใหม่พัฒนา
16/6 ม.8 ซ.- ถ.- ต.บางแขม อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 โทรศัพท์มือถือ 08-5429-2002
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากผ้าขนหนู
971/2548
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากผ้าขนหนู 60767-29/971 26 ก.พ. 2559 25 ก.พ. 2562
22 กลุ่มอาชีพสตรีบ้านใหม่พัฒนา
16/6 ม.8 ซ.- ถ.- ต.บางแขม อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 โทรศัพท์ 8-5429-2002
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 36-2/20(นฐ) 27 ธ.ค. 2560 26 ธ.ค. 2563
23 กลุ่มอาชีพเสริมบ้านสุขเกษม
29 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130 โทรศัพท์ 0-3425-8899
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
39/2559
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 64911-299/39 21 เม.ย. 2560 20 เม.ย. 2563
24 นาง จงกล ชุนเกษา
91 ม.- ซ.- ถ.หมู่บ้านสระแก้ววิว ต.พระประโทน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 โทรศัพท์มือถือ 09-9569-6454
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินผสม 62328-2629/25 2 ส.ค. 2559 17 มิ.ย. 2562
25 นาง จรัสศรี ทรงเตชะเลิศ
65 ม.- ซ.- ถ.จรเข้น้อย ต.ห้วยจรเข้ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 โทรศัพท์มือถือ 08-6136-3500
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 61557-1203/196 24 พ.ค. 2559 23 พ.ค. 2562
26 นาง จรัสศรี ทรงเตชะเลิศ
65 ม.- ซ.- ถ.จรเข้น้อย ต.ห้วยจรเข้ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 โทรศัพท์ 8-6136-3500
มุ้ง
380/2547
ประเภทมุ้งกระโจมหรือมุ้งกลม และประเภทมุ้งสี่เหลี่ยม 60812-35/380 26 ก.พ. 2559 25 ก.พ. 2562
27 นาง จำลอง ใจซื่อตรง
29/9 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ศรีษะทอง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 โทรศัพท์มือถือ 08-9911-0418
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
เครื่องเบญจรงค์
10/2556
ที่ใช้งานทั่วไป แบบสีสมัยนิยม 69-6/10(นฐ) 12 มี.ค. 2561 11 มี.ค. 2564
28 นาง ชุลีรัตน์ ใจยอดศิลป์
12/24 ม.6 ซ.- ถ.- ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 โทรศัพท์ 0-2889-5505
ผลิตภัณฑ์บำรุงผม
346/2553
ผลิตภัณฑ์บำรุงผมผสมมะตูมนิ่มบัวบก 63868-146/346 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
29 นาง ชุลีรัตน์ ใจยอดศิลป์
12/24 ม.6 ซ.- ถ.- ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 โทรศัพท์มือถือ 08-7435-6336
แชมพู
92/2552
แชมพูผสมเหงือกปลาหมอและพระยางิ้วดำ 60992-624/92 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
30 นาง ชุลีรัตน์ ใจยอดศิลป์
12/24 ม.6 ซ.- ถ.- ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 โทรศัพท์มือถือ 08-7435-6336
ผลิตภัณฑ์ปรับสภาพเส้นผม
93/2553
ผลิตภัณฑ์ปรับสภาพเส้นผมผสมดอกอัญชัน และผสมดอกอัญชันและพระยางิ้วดำ 60999-294/93 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
31 นาง ชุลีรัตน์ ใจยอดศิลป์
12/24 ม.6 ซ.- ถ.- ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 โทรศัพท์ 0-2889-5505
แชมพู
92/2552
แชมพูผสมส้มป่อยพระยางิ้วดำ และแชมพูผสมเหงือกปลาหมอ 64705-670/92 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
32 นาง ฐิตารีย์ อนันต์จรรยา
65 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ดอนพุทรา อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150 โทรศัพท์มือถือ 08-6328-5565
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2546
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์ 60954-774/195 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
33 นาง ณัฐชยา พานิชวงษ์
105 ม.4 ซ.- ถ.- ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150 โทรศัพท์มือถือ 08-6174-5580
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 58-2/417(นฐ) 12 มี.ค. 2561 11 มี.ค. 2564
34 นาง ณิรัชชา ผลเจริญ
157/249 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ถนนขาด อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 โทรศัพท์ 8-1755-0702
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
ผลิตภัณฑ์หินแกรนิต
645/2547
ผลิตภัณฑ์หินแกรนิต 70-1/645(นฐ) 9 มี.ค. 2561 8 มี.ค. 2564
35 นาง ดวงสมร ปราการรัตน์
64/21 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บางกระเบา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 โทรศัพท์ 8-4642-6341
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 30-1/417(นฐ) 27 ธ.ค. 2560 26 ธ.ค. 2563
36 นาง ดวงสมร ปราการรัตน์
64/21 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บางกระเบา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 โทรศัพท์มือถือ 08-4642-6341
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
เสื้อ (เส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย)) 60591-1172/835 26 ก.พ. 2559 25 ก.พ. 2562
37 นาง ทิพวัน แสงอำไพ
83 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บางกระเบา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 โทรศัพท์มือถือ 08-9777-8346
ผลิตภัณฑ์ศิลปะบนแก้ว
426/2547
ผลิตภัณฑ์ศิลปะบนแก้ว 61730-137/426 24 พ.ค. 2559 23 พ.ค. 2562
38 นาง ทิพวัน แสงอำไพ
83 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บางกระเบา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 โทรศัพท์มือถือ 08-9777-8346
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
ผลิตภัณฑ์เป่าแก้ว
78/2546
ผลิตภัณฑ์เป่าแก้ว 2-1/78(นฐ) 29 พ.ค. 2560 28 พ.ค. 2563
39 นาง ธนพร พุ่มนิล
111 ม.6 ซ.- ถ.- ต.สวนป่าน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 โทรศัพท์มือถือ 08-9256-8880
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
น้ำพริกเผา
4/2556
น้ำพริกเผาไทย 15-1/4(นฐ) 29 พ.ค. 2560 28 พ.ค. 2563
40 นาง ธนพร พุ่มนิล
111 ม.6 ซ.- ถ.- ต.สวนป่าน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 โทรศัพท์มือถือ 08-9256-8880
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
น้ำพริกป่นแห้ง
130/2556
น้ำพริกนรก และน้ำพริกนรกแมงดา 16-1/130(นฐ) 29 พ.ค. 2560 28 พ.ค. 2563
41 นาง ธนพร พุ่มนิล
111 ม.6 ซ.- ถ.- ต.สวนป่าน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 โทรศัพท์มือถือ 08-9256-8880
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
น้ำพริกผัด
321/2556
น้ำพริกแมงดา 17-1/321(นฐ) 29 พ.ค. 2560 28 พ.ค. 2563
42 นาง ธนภัทร นุชลออ
88/305 ม.4 ซ.- ถ.- ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรศัพท์ 0-3425-8899
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 64913-814/20 21 เม.ย. 2560 20 เม.ย. 2563
43 นาง นภาลัย แก้วแววน้อย
24/5 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บางแก้วฟ้า อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 โทรศัพท์ 8-7603-8951
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
สบู่เหลว
95/2552
สบู่เหลวผสมมะเขือเทศขมิ้น และสบู่เหลวผสมมะขามขมิ้น 51-1/95(นฐ) 27 ธ.ค. 2560 26 ธ.ค. 2563
44 นาง นภาลัย แก้วแววน้อย
24/5 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บางแก้วฟ้า อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 โทรศัพท์ 8-7603-8951
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
แชมพู
92/2552
แชมพูผสมมะกรูดอัญชัน 52-1/92(นฐ) 27 ธ.ค. 2560 26 ธ.ค. 2563
45 นาง นัทชา กองสุผล
9/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ท่าพระยา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 โทรศัพท์ 8-1941-3755
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
ไม้กวาดใยป่านศรนารายณ์
442/2547
ไม้กวาดใยป่านศรนารายณ์ 37-1/442(นฐ) 27 ธ.ค. 2560 17 มิ.ย. 2562
46 นาง นุษรา ปาละวัฒน์
92/4 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ท่าตำหนัก อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 โทรศัพท์มือถือ 08-7870-2437
ผลิตภัณฑ์ผ้าใยบัว
413/2558
ผลิตภัณฑ์ผ้าใยบัว 62332-248/413 2 ส.ค. 2559 1 ส.ค. 2562
47 นาง ปทิตตา พฤกษะศรี
150/326 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 โทรศัพท์มือถือ 08-6036-9420
ต้นไม้มงคล
800/2557
ต้นไม้มงคล 62329-237/800 2 ส.ค. 2559 1 ส.ค. 2562
48 นาง พจนา โอเจริญ
104 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ท่าตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 โทรศัพท์มือถือ 08-9692-6948
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 22-1/20(นฐ) 25 ก.ค. 2560 24 ก.ค. 2563
49 นาง พัฒน์นรี วิกละมุก
108 ม.11 ซ.- ถ.- ต.ลำพญา อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130 โทรศัพท์มือถือ 08-7762-5331
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินผสม 60951-2589/25 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
50 นาง พิมพ์ใจ ชาตะศิริ
204 ม.4 ซ.- ถ.- ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150 โทรศัพท์มือถือ 08-3846-6610
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว
551/2553
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวผสมมะหาด 60226-203/551 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
1234

สืบค้นเมื่อ วันที่17 ม.ค. 2562