รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดสมุทรสาคร

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 64 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 9,920 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 CHABA
89/19 ม.6 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์มือถือ 08-9060-9922
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
ผ้ามัดย้อม
52/2557
ผ้ามัดย้อมชนิดเส้นใยผสม 12-1/52(สค) 6 มี.ค. 2561 5 มี.ค. 2564
2 กลุ่มเครื่องนอนบ้านคลองหลวง
59 ม.5 ซ.- ถ.- ต.อำแพง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120 โทรศัพท์มือถือ 08-6800-1544
ที่นอนใยมะพร้าว
782/2548
ที่นอนใยมะพร้าว 62887-9/782 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
3 กลุ่มชมรมเรือประมงจิ๋ว
279/1 ม.- ซ.- ถ.โสมนัสมรรคา ต.ท่าฉลอม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์มือถือ 08-3315-1443
เรือจำลอง
80/2546
เรือจำลอง 60479-170/80 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
4 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกระเป๋าหนังนาดี
31/515 ม.4 ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์มือถือ 08-5-70-1213
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
กระเป๋าหนังแท้
592/2559
กระเป๋าหนังวัวแท้ 13-1/592(สค) 6 มี.ค. 2561 5 มี.ค. 2564
5 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกระเป๋าหนังนาดี
31/515 ม.4 ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์มือถือ 08-5701-2131
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากหนังแท้
595/2559
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากหนังวัวแท้ 14-1/595(สค) 6 มี.ค. 2561 5 มี.ค. 2564
6 กลุ่มสวนส้มถ้วยรางวัล
109/9 ม.1 ซ.- ถ.- ต.สวนส้ม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120 โทรศัพท์ 0-3486-6007
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
ผลิตภัณฑ์เซรามิกประดิษฐ์
1120/2556
ผลิตภัณฑ์เซรามิกประดิษฐ์ 5-1/1120(สค) 11 ต.ค. 2560 10 ต.ค. 2563
7 กลุ่มหมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี
32 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 โทรศัพท์ 0-3447-3408
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
เครื่องเบญจรงค์
10/2556
ประเภทใช้งานทั่วไป 3-3/10(สค) 11 ต.ค. 2560 10 ต.ค. 2563
8 นาง มณีโรจน์ นิธิเวปุลยาภา
109/1 ม.10 ซ.เทพกาญจนา ถ.- ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 โทรศัพท์มือถือ 06-1881-7591
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย 62877-2644/25 2 ก.ย. 2559 17 มิ.ย. 2562
9 นาง รัชนี ทองเพ็ญ
146 ม.1 ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 โทรศัพท์ 0-3447-3471
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
เครื่องเบญจรงค์
10/2556
ประเภทใช้งานทั่วไป 2-2/10(สค) 11 ต.ค. 2560 10 ต.ค. 2563
10 นางสาว จุฑากาญจน์ ลี้แปด
24/170 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์มือถือ 08-2359-9196
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
ผลิตภัณฑ์ผ้าใยบัว
413/2558
ผลิตภัณฑ์ผ้าใยบัว 10-1/413(สค) 11 ต.ค. 2560 10 ต.ค. 2563
11 นางสาว จุฑากาญจน์ ลี้แปด
24/170 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์มือถือ 08-2359-9196
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด
193/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด 7-1/193(สค) 11 ต.ค. 2560 10 ต.ค. 2563
12 นางสาว ณัฐพร พฤกษากร
217/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.โรงเข้ อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 70210 โทรศัพท์ 8-9836-3887
ผลิตภัณฑ์ดอกไม้สดอบแห้ง
932/2548
ผลิตภัณฑ์ดอกไม้สดอบแห้ง 60813-26/932 26 ก.พ. 2559 25 ก.พ. 2562
13 นางสาว นิชนันต์ พรหมแสง
48 ม.13 ซ.- ถ.- ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 โทรศัพท์มือถือ 08-8847-3123
กระเป๋าหนังแท้
592/2559
กระเป๋าหนังวัวแท้ 64074-160/592 14 ธ.ค. 2559 13 ธ.ค. 2562
14 นางสาว บุญช่วย ฤทธิ์เดช
20/23 ม.13 ซ.วัดใหม่หนองพระองค์ ถ.เพชรเกษม 91 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130 โทรศัพท์ 0-2420-9897
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
เครื่องเบญจรงค์
10/2556
ประเภทใช้งานทั่วไป 1-1/10(สค) 11 ต.ค. 2560 10 ต.ค. 2563
15 นางสาว ปรินดา แตรวิจิตรศิลป์
35/169 ม.2 ซ.- ถ.เอกชัย ต.บางน้ำจืด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์มือถือ 08-6500-5899
ผลิตภัณฑ์พืชอัด
798/2548
ผลิตภัณฑ์พืชอัด 60174-7/798 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
16 นางสาว ปรินดา แตรวิจิตรศิลป์
35/169 ม.2 ซ.- ถ.เอกชัย ต.บางน้ำจืด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์มือถือ 08-6500-5899
ผลิตภัณฑ์แผ่นอัดหญ้าแฝก
794/2548
ผลิตภัณฑ์แผ่นอัดหญ้าแฝก 60175-5/794 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
17 นางสาว วาวรัชน์ เรืองกิจไพศาล
5/1 ม.5 ซ.- ถ.เลียบทางรถไฟ ต.บ้านบ่อ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์มือถือ 08-4873-6465
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดกระเบื้องและเครื่องสุขภัณฑ์เซรามิก
663/2554
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดกระเบื้องและเครื่องสุขภัณฑ์เซรามิก 63636-5/663 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
18 นางสาว วาวรัชน์ เรืองกิจไพศาล
5/1 ม.5 ซ.- ถ.เลียบทางรถไฟ ต.บ้านบ่อ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์มือถือ 08-4873-6465
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดรถ
561/2554
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดรถ 63635-20/561 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
19 นางสาว วาวรัชน์ เรืองกิจไพศาล
5/1 ม.5 ซ.- ถ.เลียบทางรถไฟ ต.บ้านบ่อ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์มือถือ 08-4873-6465
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นชนิดเหลว
262/2553
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นชนิดเหลว 63650-39/262 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
20 นางสาว ศศิอารียา อุดมเฉลิมธีรเดช
109/2 ม.9 ซ.รุ่งโรจน์ ถ.เศรษฐกิจ1 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 โทรศัพท์ 0-2810-1802
ขนมปังใส่ไส้
526/2555
ขนมปังใส่ไส้สังขยากลิ่นวนิลา และขนมปังใส่ไส้สังขยารสช็อคโกแลต 60936-22/526 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
21 นางสาว ศศิอารียา อุดมเฉลิมธีรเดช
109/2 ม.9 ซ.รุ่งโรจน์ ถ.เศรษฐกิจ1 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 โทรศัพท์ 0-2810-1802
ขนมกุยช่าย
1041/2548
ขนมกุยช่ายไส้ผัก 61068-2/1041 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
22 นางสาว สุกฤตา สาลีวานิช
237/95-96 ม.- ซ.- ถ.เอกชัย ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์มือถือ 08-1563-5634
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
น้ำว่านหางจระเข้
127/2556
น้ำว่านหางจระเข้ 6-1/127(สค) 11 ต.ค. 2560 10 ต.ค. 2563
23 นางสาว อโนทัย ลีรัตนนุรัตน์
3 ม.9 ซ.- ถ.- ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์มือถือ 08-9748-0571
ผลิตภัณฑ์ซักผ้าชนิดเหลว
178/2553
ผลิตภัณฑ์ซักผ้าชนิดเหลว 65062-85/178 11 ก.ย. 2560 10 ก.ย. 2563
24 นาย กิตติ ฤทธิ์สมบูรณ์
47 ม.8 ซ.- ถ.รุ่งประชา ต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 โทรศัพท์ 0-3442-7696
เครื่องทองเหลือง
73/2546
ประเภทเครื่องทองเหลืองหล่อ 63525-60/73 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
25 นาย ชวการ เมตตะธำรงค์
200/320 ม.5 ซ.- ถ.- ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์มือถือ 08-2334-4449
ผลิตภัณฑ์หินสี
1125/2549
ผลิตภัณฑ์หินสี 64557-22/1125 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
26 นาย ชวการ เมตตะธำรงค์
200/320 ม.5 ซ.- ถ.- ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์มือถือ 08-2334-4449
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด
193/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด 64569-518/193 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
27 นาย ชวการ เมตตะธำรงค์
200/320 ม.5 ซ.- ถ.- ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์มือถือ 08-2334-4449
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 64555-739/421 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
28 นาย ชวการ เมตตะธำรงค์
200/320 ม.5 ซ.- ถ.- ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์มือถือ 08-2334-4449
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
กำไรเชือกถัก 21-1/418(สค) 18 พ.ค. 2561 17 พ.ค. 2564
29 นาย ชิษณุพงศน์ ลมัยกุล
64/169 ม.3 ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 โทรศัพท์มือถือ 09-5576-9930
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
เครื่องเบญจรงค์
10/2556
เครื่องเบญจรงค์ ประเภทใช้งานทั่วไป 18-5/10(สค) 18 พ.ค. 2561 17 พ.ค. 2564
30 นาย ชูชัย พงษ์อุดมปัญญา
427/546 ม.2 ซ.คลองแค ถ.เศรษฐกิจ ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130 โทรศัพท์มือถือ 08-1809-8142
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
ขนมเปี๊ยะ
115/2555
ขนมเปี๊ยะ 16-1/115(สค) 6 มี.ค. 2561 5 มี.ค. 2564
31 นาย ชูชัย พงษ์อุดมปัญญา
427/546 ม.2 ซ.คลองแค ถ.เศรษฐกิจ ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130 โทรศัพท์มือถือ 08-1809-8142
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
กล้วยอบ
112/2558
กล้วยอบ 15-1/112(สค) 6 มี.ค. 2561 5 มี.ค. 2564
32 นาย ดุสิต ชัยเดโช
297/29 ม.- ซ.- ถ.สุคนธวิท ต.ตลาดกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 โทรศัพท์มือถือ 08-1810-6893
เครื่องปั้นดินเผาลายคราม
243/2556
ประเภทที่ใช้กับอาหาร 60476-26/243 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
33 นาย ธนกฤต ดาราโรจน์
84 ม.9 ซ.- ถ.- ต.บ้านบ่อ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์มือถือ 09-9449-2868
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด
193/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด 65056-528/193 11 ก.ย. 2560 10 ก.ย. 2563
34 นาย ธนกฤต ดาราโรจน์
84 ม.9 ซ.- ถ.- ต.บ้านบ่อ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์มือถือ 09-9449-2868
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 65058-747/421 11 ก.ย. 2560 10 ก.ย. 2563
35 นาย ธนกฤต ดาราโรจน์
84 ม.9 ซ.- ถ.- ต.บ้านบ่อ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์มือถือ 08-9068-1112
ผลิตภัณฑ์หินสี
1125/2549
ผลิตภัณฑ์หินสี 62909-21/1125 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
36 นาย ยุทธชัย โฆสิตวิสุทธิคุณ
10/208 ม.7 ซ.- ถ.- ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์มือถือ 08-1668-6535
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรปรับกลิ่นอากาศชนิดเหลว
842/2553
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรปรับกลิ่นอากาศชนิดเหลว 65060-44/842 11 ก.ย. 2560 10 ก.ย. 2563
37 นาย วรวุฒิ บุญรัตนทองเลิศ
107/282 ม.5 ซ.- ถ.เศรษฐกิจ ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 โทรศัพท์มือถือ 08-9012-5553
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
แชมพู
92/2552
แชมพูสมุนไพรผสมดอกอัญชัน 28-3/92(สค) 18 พ.ค. 2561 17 พ.ค. 2564
38 นาย วริทธิ์ธร หวังฤทธิไกรกุล
75/3 ม.3 ซ.- ถ.- ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์มือถือ 09-6351-6869
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
ผลิตภัณฑ์เรซิน
366/2547
ผลิตภัณฑ์เรซิน 9-1/366(สค) 11 ต.ค. 2560 10 ต.ค. 2563
39 นาย วิสูตร คำนวนศักดิ์
28/62 ม.1 ซ.สบันงา ถ.โคกขาม-สันดาบ ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์ 8-9060-9922
เค้ก
459/2549
เค้ก 60814-78/459 26 ก.พ. 2559 25 ก.พ. 2562
40 นาย ศิริศักดิ์ โพธิ์แก้ว
40/2 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์มือถือ 08-6331-2866
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษไม้
410/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษไม้ 61561-154/410 24 พ.ค. 2559 23 พ.ค. 2562
41 บริษัท แต้ง่วนไถ่ จำกัด
15/19 ม.5 ซ.ทรัพย์ไพศาล ถ.เลียบคลองสี่วา ต.คอกกระบือ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์ 0-3483-2308
ปลากรอบปรุงรสพร้อมบริโภค
106/2553
ปลากรอบปรุงรสพร้อมบริโภค 60176-34/106 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
42 บริษัท แต้ง่วนไถ่ จำกัด
15/19 ม.5 ซ.ทรัพย์ไพศาล ถ.เลียบคลองสี่วา ต.คอกกระบือ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์ 0-3483-2308
เนื้อปลาปรุงรสพร้อมบริโภค
301/2553
ปลาเส้นปรุงรสบาร์บีคิว 64527-17/301 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
43 บริษัท แต้ง่วนไถ่ จำกัด
15/19 ม.5 ซ.ทรัพย์ไพศาล ถ.เลียบคลองสี่วา ต.คอกกระบือ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์ 0-3483-2308
เนื้อปลาปรุงรสพร้อมบริโภค
301/2553
ปลาแผ่นปรุงรส รสเผ็ด 65113-18/301 11 ก.ย. 2560 10 ก.ย. 2563
44 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทรัพย์สมุนไพร
88/1 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บางกระเจ้า อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์มือถือ 08-6849-3210
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว
551/2553
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวขมิ้นชัน 17-1/551(สค) 6 มี.ค. 2561 5 มี.ค. 2564
45 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทรัพย์สมุนไพร
5/38 ม.9 ซ.- ถ.- ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์มือถือ 08-6849-3210
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
แชมพู
92/2552
แชมพู 33-4/92(สค) 5 มิ.ย. 2561 4 มิ.ย. 2564
46 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทรัพย์สมุนไพร
5/38 ม.9 ซ.- ถ.- ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์มือถือ 08-6849-3210
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
ผลิตภัณฑ์บำรุงหน้า
550/2553
ผลิตภัณฑ์บำรุงหน้าผสมใบตำลึง 32-2/550(สค) 5 มิ.ย. 2561 4 มิ.ย. 2564
47 วิสาหกิจชุมชนกะลาเอกบ้านกระโจมทอง
20/3 ม.5 ต.หลักสอง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120 โทรศัพท์มือถือ 08-9910-7142
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
8/2560
โคมไฟกะลามะพร้าว 19-1/8(สค) 18 พ.ค. 2561 17 พ.ค. 2564
48 วิสาหกิจชุมชนกะลาเอกบ้านกระโจมทอง
20/3 ม.5 ต.หลักสอง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120 โทรศัพท์มือถือ 08-9910-7142
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
กระดาษเส้นใยพืช
41/2560
กระดาษเส้นใยพืช 20-1/41(สค) 18 พ.ค. 2561 17 พ.ค. 2564
49 วิสาหกิจชุมชนทิพย์เสวย
1/66 ม.8 ซ.- ถ.เศรษฐกิจ ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์ 0-3486-4125
ข้าวเกรียบ
107/2554
ชนิดข้าวเกรียบพร้อมบริโภค (ข้าวเกรียบเผือก) 63870-204/107 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
50 วิสาหกิจชุมชนทิพย์เสวย
1/66 ม.8 ซ.- ถ.เศรษฐกิจ ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์ 0-3486-4125
ข้าวเกรียบ
107/2554
ชนิดข้าวเกรียบพร้อมบริโภค (ข้าวเกรียบรสปาปริก้า และรสน้ำพริกเผา) 61084-200/107 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
12

สืบค้นเมื่อ วันที่17 ม.ค. 2562