รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดสมุทรสาคร

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 64 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 10,991 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 CHABA
89/19 ม.6 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์มือถือ 08-9060-9922
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
ผ้ามัดย้อม
52/2557
ผ้ามัดย้อมชนิดเส้นใยผสม 12-1/52(สค) 6 มี.ค. 2561 5 มี.ค. 2564
2 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตลาดกระทุ่มแบน
107/282 ม.5 ซ.พุทธชาด 4 ถ.เศรษฐกิจ ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 โทรศัพท์มือถือ 09-0299-7996
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
เสื้อ (เส้นใยผสม) 22-1/835(สค) 13 ก.ย. 2561 12 ก.ย. 2564
3 กลุ่มเรือจำลอง "เรือฉลอมชายฝั่ง"
260 ม.4 ซ.เทศบาล 13 ถ.- ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์มือถือ 08-1805-8737
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
เรือจำลอง
80/2546
เรือจำลอง 27-1/80(สค) 13 ก.ย. 2561 12 ก.ย. 2564
4 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกระเป๋าหนังนาดี
31/515 ม.4 ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์มือถือ 08-5-70-1213
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
กระเป๋าหนังแท้
592/2559
กระเป๋าหนังวัวแท้ 13-1/592(สค) 6 มี.ค. 2561 5 มี.ค. 2564
5 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกระเป๋าหนังนาดี
31/515 ม.4 ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์มือถือ 08-5701-2131
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากหนังแท้
595/2559
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากหนังวัวแท้ 14-1/595(สค) 6 มี.ค. 2561 5 มี.ค. 2564
6 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรเก้าสิบ
15/3 ม.10 ต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 โทรศัพท์มือถือ 08-0439-9888
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
แชมพู
92/2552
แชมพูผสมดอกอัญชัน ว่านหางจระเข้ และแชมพูผสมมะกรูด 37-5/92(สค) 13 ก.ย. 2561 12 ก.ย. 2564
7 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสตรีพัฒนาสาครบุรี
59 ม.5 ต.กาหลง อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์มือถือ 09-4-56-5549
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
น้ำพริกเผา
4/2556
น้ำพริกเผากุ้ง 3 รส 38-1/4(สค) 13 ก.ย. 2561 12 ก.ย. 2564
8 กลุ่มสวนส้มถ้วยรางวัล
109/9 ม.1 ซ.- ถ.- ต.สวนส้ม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120 โทรศัพท์ 0-3486-6007
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
ผลิตภัณฑ์เซรามิกประดิษฐ์
1120/2556
ผลิตภัณฑ์เซรามิกประดิษฐ์ 5-1/1120(สค) 11 ต.ค. 2560 10 ต.ค. 2563
9 กลุ่มหมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี
32 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 โทรศัพท์ 0-3447-3408
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
เครื่องเบญจรงค์
10/2556
ประเภทใช้งานทั่วไป 3-3/10(สค) 11 ต.ค. 2560 10 ต.ค. 2563
10 นาง จิตต์ติมา สงวนศักดิ์โยธิน
109/9 ม.1 ซ.- ถ.- ต.สวนส้ม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120 โทรศัพท์มือถือ 08-9036-5370
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
เครื่องเบญจรงค์
10/2556
ประเภทใช้งานทั่วไป แบบสีสมัยนิยม 25-7/10(สค) 13 ก.ย. 2561 12 ก.ย. 2564
11 นาง จิตต์ติมา สงวนศักดิ์โยธิน
22/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.สวนส้ม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120 โทรศัพท์ 0-3441-2030
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
เครื่องเบญจรงค์
10/2556
ประเภทใช้กับอาหารแบบสีสมัยนิยม 45-12/10(สค) 14 ก.พ. 2562 13 ก.พ. 2565
12 นาง ณัฐฐ์รดา รัตนกีรติธนินท์
1300/521 ม.- ซ.- ถ.นรราชอุทิศ ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์ 0-9933-0571
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
ผลิตภัณฑ์บำรุงเท้า
552/2553
ผลิตภัณฑ์บำรุงเท้าผสมมะพร้าว 35-1/552(สค) 13 ก.ย. 2561 12 ก.ย. 2564
13 นาง ณัฐฐ์รดา รัตนกีรติธนินท์
1300/521 ม.- ถ.นรราชอุทิศ ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์ 0-9933-0571
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
เกลือหอมปรับกลิ่นอากาศ
664/2560
เกลือหอมปรับกลิ่นอากาศกลิ่นส้ม 34-1/664(สค) 13 ก.ย. 2561 12 ก.ย. 2564
14 นาง รัชนี ทองเพ็ญ
146 ม.1 ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 โทรศัพท์ 0-3447-3471
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
เครื่องเบญจรงค์
10/2556
ประเภทใช้งานทั่วไป 2-2/10(สค) 11 ต.ค. 2560 10 ต.ค. 2563
15 นางสาว จุฑากาญจน์ ลี้แปด
24/170 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์มือถือ 08-2359-9196
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
ผลิตภัณฑ์ผ้าใยบัว
413/2558
ผลิตภัณฑ์ผ้าใยบัว 10-1/413(สค) 11 ต.ค. 2560 10 ต.ค. 2563
16 นางสาว จุฑากาญจน์ ลี้แปด
24/170 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์มือถือ 08-2359-9196
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด
193/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด 7-1/193(สค) 11 ต.ค. 2560 10 ต.ค. 2563
17 นางสาว ณัฏฐานิช ซื่อผาสุข
92/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 โทรศัพท์ 0-3441-2030
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยธรรมชาติ 51-2/835(สค) 14 ก.พ. 2562 13 ก.พ. 2565
18 นางสาว ธนญา นิ่มเนียม
203/10 ม.2 ซ.- ถ.- ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 โทรศัพท์ 0-3441-2030
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
เครื่องเบญจรงค์
10/2556
ประเภทใช้กับอาหารและประเภทใช้งานทั่วไปแบบสีสมัยนิยม 44-11/10(สค) 14 ก.พ. 2562 13 ก.พ. 2565
19 นางสาว ธรรญวรรณ แช่ซิ้ม
360/37 ถ.สุคนธวิท ต.ตลาดกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 โทรศัพท์มือถือ 08-9477-7366
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
ผ้าเขียนลาย
1479/2558
ประเภทใช้งานทั่วไป 23-1/1479(สค) 13 ก.ย. 2561 12 ก.ย. 2564
20 นางสาว บุญช่วย ฤทธิ์เดช
20/23 ม.13 ซ.วัดใหม่หนองพระองค์ ถ.เพชรเกษม 91 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130 โทรศัพท์ 0-2420-9897
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
เครื่องเบญจรงค์
10/2556
ประเภทใช้งานทั่วไป 1-1/10(สค) 11 ต.ค. 2560 10 ต.ค. 2563
21 นางสาว เพ็ญวรรณ กาวไธสง
150/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 โทรศัพท์ 0-8864-4245
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
เครื่องเบญจรงค์
10/2556
ประเภทใช้งานทั่วไปแบบสีสมัยนิยม 41-8/10(สค) 14 ก.พ. 2562 13 ก.พ. 2565
22 นางสาว สราญจิต จนิษฐ
55/1 ม.10 ซ.- ถ.- ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 โทรศัพท์มือถือ 08-7913-7380
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
ผลิตภัณฑ์บำรุงหน้า
550/2553
ผลิตภัณฑ์บำรุงหน้าผสมหัวไชเท้า 36-3/550(สค) 13 ก.ย. 2561 12 ก.ย. 2564
23 นางสาว สุกฤตา สาลีวานิช
237/95-96 ม.- ซ.- ถ.เอกชัย ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์มือถือ 08-1563-5634
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
น้ำว่านหางจระเข้
127/2556
น้ำว่านหางจระเข้ 6-1/127(สค) 11 ต.ค. 2560 10 ต.ค. 2563
24 นางสาว อโนทัย ลีรัตนนุรัตน์
3 ม.9 ซ.- ถ.- ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์มือถือ 08-9748-0571
ผลิตภัณฑ์ซักผ้าชนิดเหลว
178/2553
ผลิตภัณฑ์ซักผ้าชนิดเหลว 65062-85/178 11 ก.ย. 2560 10 ก.ย. 2563
25 นาย กฤตภาส เกตุแก้ว
1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 โทรศัพท์ 0-3441-2030
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
เครื่องเบญจรงค์
10/2556
ประเภทใช้งานทั่วไป แบบสีดั้งเดิม 42-9/10(สค) 14 ก.พ. 2562 13 ก.พ. 2565
26 นาย เฉลิมชัย จีนสุขประเสริฐ
33/2 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120 โทรศัพท์ 0-3441-2030
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
หมี่กรอบ
153/2559
หมีกรอบ 49-1/153(สค) 14 ก.พ. 2562 13 ก.พ. 2565
27 นาย ชวการ เมตตะธำรงค์
200/320 ม.5 ซ.- ถ.- ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์มือถือ 08-2334-4449
ผลิตภัณฑ์หินสี
1125/2549
ผลิตภัณฑ์หินสี 64557-22/1125 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
28 นาย ชวการ เมตตะธำรงค์
200/320 ม.5 ซ.- ถ.- ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์มือถือ 08-2334-4449
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด
193/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด 64569-518/193 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
29 นาย ชวการ เมตตะธำรงค์
200/320 ม.5 ซ.- ถ.- ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์มือถือ 08-2334-4449
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 64555-739/421 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
30 นาย ชวการ เมตตะธำรงค์
200/320 ม.5 ซ.- ถ.- ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์มือถือ 08-2334-4449
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
กำไรเชือกถัก 21-1/418(สค) 18 พ.ค. 2561 17 พ.ค. 2564
31 นาย ชิษณุพงศน์ ลมัยกุล
64/169 ม.3 ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 โทรศัพท์มือถือ 09-5576-9930
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
เครื่องเบญจรงค์
10/2556
เครื่องเบญจรงค์ ประเภทใช้งานทั่วไป 18-5/10(สค) 18 พ.ค. 2561 17 พ.ค. 2564
32 นาย ชูชัย พงษ์อุดมปัญญา
427/546 ม.2 ซ.คลองแค ถ.เศรษฐกิจ ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130 โทรศัพท์มือถือ 08-1809-8142
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
ขนมเปี๊ยะ
115/2555
ขนมเปี๊ยะ 16-1/115(สค) 6 มี.ค. 2561 5 มี.ค. 2564
33 นาย ชูชัย พงษ์อุดมปัญญา
427/546 ม.2 ซ.คลองแค ถ.เศรษฐกิจ ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130 โทรศัพท์มือถือ 08-1809-8142
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
กล้วยอบ
112/2558
กล้วยอบ 15-1/112(สค) 6 มี.ค. 2561 5 มี.ค. 2564
34 นาย ธนกฤต ดาราโรจน์
84 ม.9 ซ.- ถ.- ต.บ้านบ่อ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์มือถือ 09-9449-2868
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด
193/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด 65056-528/193 11 ก.ย. 2560 10 ก.ย. 2563
35 นาย ธนกฤต ดาราโรจน์
84 ม.9 ซ.- ถ.- ต.บ้านบ่อ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์มือถือ 09-9449-2868
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 65058-747/421 11 ก.ย. 2560 10 ก.ย. 2563
36 นาย ธนกฤต ดาราโรจน์
84 ม.9 ซ.- ถ.- ต.บ้านบ่อ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์มือถือ 09-9449-2868
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 26-2/418(สค) 13 ก.ย. 2561 12 ก.ย. 2564
37 นาย นายสุรสิทธิ์ ชันนันท์
16/11 ม.1 ซ.สีบุญเรือง ถ.- ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 โทรศัพท์ 0-3441-2030
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
เครื่องเบญจรงค์
10/2556
ประเภทใช้กับอาหารและประเภทใช้งานทั่วไปแบบสีสมัยนิยม 43-10/10(สค) 14 ก.พ. 2562 13 ก.พ. 2565
38 นาย ยุทธชัย โฆสิตวิสุทธิคุณ
10/208 ม.7 ซ.- ถ.- ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์มือถือ 08-1668-6535
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรปรับกลิ่นอากาศชนิดเหลว
842/2553
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรปรับกลิ่นอากาศชนิดเหลว 65060-44/842 11 ก.ย. 2560 10 ก.ย. 2563
39 นาย วรวุฒิ บุญรัตนทองเลิศ
107/282 ม.5 ซ.- ถ.เศรษฐกิจ ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 โทรศัพท์มือถือ 08-9012-5553
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
แชมพู
92/2552
แชมพูสมุนไพรผสมดอกอัญชัน 28-3/92(สค) 18 พ.ค. 2561 17 พ.ค. 2564
40 นาย วริทธิ์ธร หวังฤทธิไกรกุล
75/3 ม.3 ซ.- ถ.- ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์มือถือ 09-6351-6869
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
ผลิตภัณฑ์เรซิน
366/2547
ผลิตภัณฑ์เรซิน 9-1/366(สค) 11 ต.ค. 2560 10 ต.ค. 2563
41 นาย สิทธิพงษ์ อ่อนเทศ
22/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 โทรศัพท์มือถือ 06-3269-9789
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
เครื่องเบญจรงค์
10/2556
ประเภทใช้งานทั่วไป และประเภทที่ใช้กับอาหาร แบบสีสมัยนิยม 24-6/10(สค) 13 ก.ย. 2561 12 ก.ย. 2564
42 นาย อนันตชัย เตชะทวีชัย
93/29 ม.5 ซ.- ถ.- ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์ 0-3441-2030
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 47-1/623(สค) 14 ก.พ. 2562 13 ก.พ. 2565
43 บริษัท ซีซ่าฟูดส์ จำกัด
42/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.คอกกระบือ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์ 0-3441-2030
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
ผักและผลไม้แห้ง
136/2558
ว่านหางจระเข้อบแห้ง 50-1/136(สค) 14 ก.พ. 2562 13 ก.พ. 2565
44 บริษัท แต้ง่วนไถ่ จำกัด
15/19 ม.5 ซ.ทรัพย์ไพศาล ถ.เลียบคลองสี่วา ต.คอกกระบือ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์ 0-3483-2308
เนื้อปลาปรุงรสพร้อมบริโภค
301/2553
ปลาเส้นปรุงรสบาร์บีคิว 64527-17/301 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
45 บริษัท แต้ง่วนไถ่ จำกัด
15/19 ม.5 ซ.ทรัพย์ไพศาล ถ.เลียบคลองสี่วา ต.คอกกระบือ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์ 0-3483-2308
เนื้อปลาปรุงรสพร้อมบริโภค
301/2553
ปลาแผ่นปรุงรส รสเผ็ด 65113-18/301 11 ก.ย. 2560 10 ก.ย. 2563
46 บริษัท อินฟินิทไทย จำกัด
29/9 ม.6 ซ.บางปลา ถ.เศรษฐกิจ1 ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์ 0-3483-0218
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
มุ้ง
380/2547
ประเภทมุ้งสี่เหลี่ยม 48-1/380(สค) 14 ก.พ. 2562 13 ก.พ. 2565
47 ผลิตภัณฑ์งานกระดาษเปเปอร์อาร์ตไทย
38/162 ม.2 ซ.- ถ.- ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์ 0-3441-2030
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
ผลิตภัณฑ์เปเปอร์มาเช่
428/2547
ผลิตภัณฑ์เปเปอร์มาเช่ 46-1/428(สค) 14 ก.พ. 2562 13 ก.พ. 2565
48 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทรัพย์สมุนไพร
88/1 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บางกระเจ้า อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์มือถือ 08-6849-3210
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว
551/2553
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวขมิ้นชัน 17-1/551(สค) 6 มี.ค. 2561 5 มี.ค. 2564
49 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทรัพย์สมุนไพร
5/38 ม.9 ซ.- ถ.- ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์มือถือ 08-6849-3210
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
สบู่เหลว
95/2552
สบู่เหลวผสมมะขาม 40-1/95(สค) 13 ก.ย. 2561 12 ก.ย. 2564
50 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทรัพย์สมุนไพร
5/38 ม.9 ซ.- ถ.- ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์มือถือ 08-6849-3210
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
แชมพู
92/2552
แชมพู 33-4/92(สค) 5 มิ.ย. 2561 4 มิ.ย. 2564
12

สืบค้นเมื่อ วันที่30 ม.ค. 2563