รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดสมุทรสาคร

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 84 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 10,456 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 CHABA
89/19 ม.6 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์มือถือ 08-9060-9922
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
ผ้ามัดย้อม
52/2557
ผ้ามัดย้อมชนิดเส้นใยผสม 12-1/52(สค) 6 มี.ค. 2561 5 มี.ค. 2564
2 กลุ่มเครื่องนอนบ้านคลองหลวง
59 ม.5 ซ.- ถ.- ต.อำแพง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120 โทรศัพท์มือถือ 08-6800-1544
ที่นอนใยมะพร้าว
782/2548
ที่นอนใยมะพร้าว 62887-9/782 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
3 กลุ่มชมรมเรือประมงจิ๋ว
279/1 ม.- ซ.- ถ.โสมนัสมรรคา ต.ท่าฉลอม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์มือถือ 08-3315-1443
เรือจำลอง
80/2546
เรือจำลอง 60479-170/80 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
4 กลุ่มมีดสวยงาม
20/39 ม.4 ซ.- ถ.เอกชัย ต.คอกกระบือ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์ 0-3445-1577
มีด
82/2546
ประเภทมีดสเตนเลสชนิดที่ใช้สำหรับโชว์หรือเป็นของที่ระลึก 59309-156/82 21 ต.ค. 2558 20 ต.ค. 2561
5 กลุ่มแม่บ้านกองพันทหารสื่อสารที่ 101
51/1 ม.3 ซ.- ถ.เศรษฐกิจ ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 โทรศัพท์ 0-2297-6811
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษ 58092-2504/25 21 ส.ค. 2558 20 ส.ค. 2561
6 กลุ่มแม่บ้านกองพันทหารสื่อสารที่ 101
51/1 ม.3 ซ.- ถ.เศรษฐกิจ ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 โทรศัพท์ 0-2297-6811
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 58142-1119/196 21 ส.ค. 2558 20 ส.ค. 2561
7 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกระเป๋าหนังนาดี
31/515 ม.4 ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์มือถือ 08-5-70-1213
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
กระเป๋าหนังแท้
592/2559
กระเป๋าหนังวัวแท้ 13-1/592(สค) 6 มี.ค. 2561 5 มี.ค. 2564
8 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกระเป๋าหนังนาดี
31/515 ม.4 ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์มือถือ 08-5701-2131
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากหนังแท้
595/2559
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากหนังวัวแท้ 14-1/595(สค) 6 มี.ค. 2561 5 มี.ค. 2564
9 กลุ่มสตรีพัฒนาชุมชนและแม่บ้านเกษตรกร
41 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 โทรศัพท์ 0-3444-8533
น้ำว่านหางจระเข้
127/2556
น้ำว่านหางจระเข้ 59317-14/127 21 ต.ค. 2558 20 ต.ค. 2561
10 กลุ่มสวนส้มถ้วยรางวัล
109/9 ม.1 ซ.- ถ.- ต.สวนส้ม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120 โทรศัพท์ 0-3486-6007
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
ผลิตภัณฑ์เซรามิกประดิษฐ์
1120/2556
ผลิตภัณฑ์เซรามิกประดิษฐ์ 5-1/1120(สค) 11 ต.ค. 2560 10 ต.ค. 2563
11 กลุ่มหมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี
32 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 โทรศัพท์ 0-3447-3408
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
เครื่องเบญจรงค์
10/2556
ประเภทใช้งานทั่วไป 3-3/10(สค) 11 ต.ค. 2560 10 ต.ค. 2563
12 นาง มณีโรจน์ นิธิเวปุลยาภา
109/1 ม.10 ซ.เทพกาญจนา ถ.- ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 โทรศัพท์มือถือ 06-1881-7591
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย 62877-2644/25 2 ก.ย. 2559 17 มิ.ย. 2562
13 นาง มณีโรจน์ นิธิเวปุลยาภา
109/1 ม.10 ซ.เทพกาญจนา ถ.- ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 โทรศัพท์มือถือ 06-1881-7591
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว 58143-2507/25 21 ส.ค. 2558 20 ส.ค. 2561
14 นาง รัชนี ทองเพ็ญ
146 ม.1 ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 โทรศัพท์ 0-3447-3471
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
เครื่องเบญจรงค์
10/2556
ประเภทใช้งานทั่วไป 2-2/10(สค) 11 ต.ค. 2560 10 ต.ค. 2563
15 นาง สุนันท์ ยงยุทธ
149/375 ม.13 ซ.แปซิฟิก ถ.เศรษฐกิจ ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130 โทรศัพท์ 0-2813-8527
น้ำพริกเผา
4/2556
น้ำพริกเผา 59551-329/4 21 ต.ค. 2558 20 ต.ค. 2561
16 นาง สุนันท์ ยงยุทธ
149/375 ม.13 ซ.แปซิฟิก ถ.เศรษฐกิจ ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130 โทรศัพท์ 0-2813-8527
น้ำพริกแกง
129/2556
น้ำพริกแกงเผ็ด และน้ำพริกแกงเขียวหวาน 59546-93/129 21 ต.ค. 2558 20 ต.ค. 2561
17 นาง สุนันท์ ยงยุทธ
149/375 ม.13 ซ.แปซิฟิก ถ.เศรษฐกิจ ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130 โทรศัพท์ 0-2813-8527
ข้าวคั่ว
1381/2550
ข้าวคั่ว 59534-3/1381 21 ต.ค. 2558 20 ต.ค. 2561
18 นางสาว จงกล จันทร์เกษม
438/69 ม.- ซ.- ถ.ดอนไก่ดี ต.ตลาดกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 โทรศัพท์ 8-1823-8425
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากธนบัตร 59255-2534/25 21 ต.ค. 2558 20 ต.ค. 2561
19 นางสาว จันทิรา แซ่อึ้ง
27/111 ม.5 ซ.16 ถ.- ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์มือถือ 05-8800-6866
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย 59314-351/23 21 ต.ค. 2558 20 ต.ค. 2561
20 นางสาว จุฑากาญจน์ ลี้แปด
24/170 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์มือถือ 08-2359-9196
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
ผลิตภัณฑ์ผ้าใยบัว
413/2558
ผลิตภัณฑ์ผ้าใยบัว 10-1/413(สค) 11 ต.ค. 2560 10 ต.ค. 2563
21 นางสาว จุฑากาญจน์ ลี้แปด
24/170 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์มือถือ 08-2359-9196
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด
193/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด 7-1/193(สค) 11 ต.ค. 2560 10 ต.ค. 2563
22 นางสาว ณัฐพร พฤกษากร
217/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.โรงเข้ อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 70210 โทรศัพท์ 8-9836-3887
ผลิตภัณฑ์ดอกไม้สดอบแห้ง
932/2548
ผลิตภัณฑ์ดอกไม้สดอบแห้ง 60813-26/932 26 ก.พ. 2559 25 ก.พ. 2562
23 นางสาว นิชนันต์ พรหมแสง
48 ม.13 ซ.- ถ.- ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 โทรศัพท์มือถือ 08-8847-3123
กระเป๋าหนังแท้
592/2559
กระเป๋าหนังวัวแท้ 64074-160/592 14 ธ.ค. 2559 13 ธ.ค. 2562
24 นางสาว นิตยา ดวงทิพย์
98/3 ม.5 ซ.- ถ.- ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์มือถือ 09-0971-0370
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
เสื้อ (เส้นใยประดิษฐ์) 59735-1140/835 21 ต.ค. 2558 20 ต.ค. 2561
25 นางสาว บุญช่วย ฤทธิ์เดช
20/23 ม.13 ซ.วัดใหม่หนองพระองค์ ถ.เพชรเกษม 91 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130 โทรศัพท์ 0-2420-9897
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
เครื่องเบญจรงค์
10/2556
ประเภทใช้งานทั่วไป 1-1/10(สค) 11 ต.ค. 2560 10 ต.ค. 2563
26 นางสาว ปรินดา แตรวิจิตรศิลป์
35/169 ม.2 ซ.- ถ.เอกชัย ต.บางน้ำจืด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์มือถือ 08-6500-5899
ผลิตภัณฑ์พืชอัด
798/2548
ผลิตภัณฑ์พืชอัด 60174-7/798 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
27 นางสาว ปรินดา แตรวิจิตรศิลป์
35/169 ม.2 ซ.- ถ.เอกชัย ต.บางน้ำจืด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์มือถือ 08-6500-5899
ผลิตภัณฑ์แผ่นอัดหญ้าแฝก
794/2548
ผลิตภัณฑ์แผ่นอัดหญ้าแฝก 60175-5/794 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
28 นางสาว วาวรัชน์ เรืองกิจไพศาล
5/1 ม.5 ซ.- ถ.เลียบทางรถไฟ ต.บ้านบ่อ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์มือถือ 08-4873-6465
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดกระเบื้องและเครื่องสุขภัณฑ์เซรามิก
663/2554
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดกระเบื้องและเครื่องสุขภัณฑ์เซรามิก 63636-5/663 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
29 นางสาว วาวรัชน์ เรืองกิจไพศาล
5/1 ม.5 ซ.- ถ.เลียบทางรถไฟ ต.บ้านบ่อ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์มือถือ 08-4873-6465
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดรถ
561/2554
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดรถ 63635-20/561 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
30 นางสาว วาวรัชน์ เรืองกิจไพศาล
5/1 ม.5 ซ.- ถ.เลียบทางรถไฟ ต.บ้านบ่อ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์มือถือ 08-4873-6465
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นชนิดเหลว
262/2553
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นชนิดเหลว 63650-39/262 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
31 นางสาว ศศิอารียา อุดมเฉลิมธีรเดช
109/2 ม.9 ซ.รุ่งโรจน์ ถ.เศรษฐกิจ1 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 โทรศัพท์ 0-2810-1802
ขนมปังใส่ไส้
526/2555
ขนมปังใส่ไส้สังขยากลิ่นวนิลา และขนมปังใส่ไส้สังขยารสช็อคโกแลต 60936-22/526 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
32 นางสาว ศศิอารียา อุดมเฉลิมธีรเดช
109/2 ม.9 ซ.รุ่งโรจน์ ถ.เศรษฐกิจ1 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 โทรศัพท์ 0-2810-1802
ขนมกุยช่าย
1041/2548
ขนมกุยช่ายไส้ผัก 61068-2/1041 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
33 นางสาว สราญจิต จนิษฐ
55/1 ม.10 ซ.ปล่องเหลี่ยม 7 ถ.- ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 โทรศัพท์ 8-7913-7380
ดินสอพองแปรรูป
453/2547
ดินสอพองแปรรูป 59268-4/453 21 ต.ค. 2558 14 ก.ย. 2561
34 นางสาว สราญจิต จนิษฐ
55/1 ม.10 ซ.ปล่องเหลี่ยม 7 ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 โทรศัพท์ 8-7913-7380
สบู่ก้อนกลีเซอรีน
665/2553
สบู่ก้อนกลีเซอรีนผสมน้ำผึ้งและมะเฟือง 59269-236/665 21 ต.ค. 2558 20 ต.ค. 2561
35 นางสาว สุกฤตา สาลีวานิช
237/95-96 ม.- ซ.- ถ.เอกชัย ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์มือถือ 08-1563-5634
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
น้ำว่านหางจระเข้
127/2556
น้ำว่านหางจระเข้ 6-1/127(สค) 11 ต.ค. 2560 10 ต.ค. 2563
36 นางสาว อโนทัย ลีรัตนนุรัตน์
3 ม.9 ซ.- ถ.- ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์มือถือ 08-9748-0571
ผลิตภัณฑ์ซักผ้าชนิดเหลว
178/2553
ผลิตภัณฑ์ซักผ้าชนิดเหลว 65062-85/178 11 ก.ย. 2560 10 ก.ย. 2563
37 นาย กิตติ ฤทธิ์สมบูรณ์
47 ม.8 ซ.- ถ.รุ่งประชา ต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 โทรศัพท์ 0-3442-7696
เครื่องทองเหลือง
73/2546
ประเภทเครื่องทองเหลืองหล่อ 63525-60/73 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
38 นาย ชวการ เมตตะธำรงค์
200/320 ม.5 ซ.- ถ.- ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์มือถือ 08-2334-4449
ผลิตภัณฑ์เชือกมัด
567/2547
ผลิตภัณฑ์เชือกมัด 64556-125/567 22 ก.พ. 2560 18 ก.ย. 2561
39 นาย ชวการ เมตตะธำรงค์
200/320 ม.5 ซ.- ถ.- ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์มือถือ 08-2334-4449
ผลิตภัณฑ์หินสี
1125/2549
ผลิตภัณฑ์หินสี 64557-22/1125 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
40 นาย ชวการ เมตตะธำรงค์
200/320 ม.5 ซ.- ถ.- ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์มือถือ 08-2334-4449
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด
193/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด 64569-518/193 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
41 นาย ชวการ เมตตะธำรงค์
200/320 ม.5 ซ.- ถ.- ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์มือถือ 08-2334-4449
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 64555-739/421 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
42 นาย ชวการ เมตตะธำรงค์
200/320 ม.5 ซ.- ถ.- ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์มือถือ 08-2334-4449
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
กำไรเชือกถัก 21-1/418(สค) 18 พ.ค. 2561 17 พ.ค. 2564
43 นาย ชิษณุพงศน์ ลมัยกุล
64/169 ม.3 ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 โทรศัพท์มือถือ 09-5576-9930
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
เครื่องเบญจรงค์
10/2556
เครื่องเบญจรงค์ ประเภทใช้งานทั่วไป 18-5/10(สค) 18 พ.ค. 2561 17 พ.ค. 2564
44 นาย ชูชัย พงษ์อุดมปัญญา
427/546 ม.2 ซ.คลองแค ถ.เศรษฐกิจ ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130 โทรศัพท์มือถือ 08-1809-8142
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
ขนมเปี๊ยะ
115/2555
ขนมเปี๊ยะ 16-1/115(สค) 6 มี.ค. 2561 5 มี.ค. 2564
45 นาย ชูชัย พงษ์อุดมปัญญา
427/546 ม.2 ซ.คลองแค ถ.เศรษฐกิจ ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130 โทรศัพท์มือถือ 08-1809-8142
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
กล้วยอบ
112/2558
กล้วยอบ 15-1/112(สค) 6 มี.ค. 2561 5 มี.ค. 2564
46 นาย ดุสิต ชัยเดโช
297/29 ม.- ซ.- ถ.สุคนธวิท ต.ตลาดกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 โทรศัพท์มือถือ 08-1810-6893
เครื่องปั้นดินเผาลายคราม
243/2556
ประเภทที่ใช้กับอาหาร 60476-26/243 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
47 นาย ธนกฤต ดาราโรจน์
84 ม.9 ซ.- ถ.- ต.บ้านบ่อ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์มือถือ 09-9449-2868
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด
193/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด 65056-528/193 11 ก.ย. 2560 10 ก.ย. 2563
48 นาย ธนกฤต ดาราโรจน์
84 ม.9 ซ.- ถ.- ต.บ้านบ่อ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์มือถือ 09-9449-2868
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 65058-747/421 11 ก.ย. 2560 10 ก.ย. 2563
49 นาย ธนกฤต ดาราโรจน์
84 ม.9 ซ.- ถ.- ต.บ้านบ่อ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์มือถือ 08-9068-1112
ผลิตภัณฑ์เชือกมัด
567/2547
ผลิตภัณฑ์เชือกมัด 59316-107/567 21 ต.ค. 2558 18 ก.ย. 2561
50 นาย ธนกฤต ดาราโรจน์
84 ม.9 ซ.- ถ.- ต.บ้านบ่อ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์มือถือ 08-9068-1112
ผลิตภัณฑ์หินสี
1125/2549
ผลิตภัณฑ์หินสี 62909-21/1125 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
12

สืบค้นเมื่อ วันที่21 ก.ค. 2561