รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดสมุทรสาคร

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 90 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 11,262 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 CHABA
89/19 ม.6 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์มือถือ 08-9060-9922
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
ผ้ามัดย้อม
52/2557
ผ้ามัดย้อมชนิดเส้นใยผสม 12-1/52(สค) 6 มี.ค. 2561 5 มี.ค. 2564
2 กลุ่มเครื่องนอนบ้านคลองหลวง
59 ม.5 ซ.- ถ.- ต.อำแพง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120 โทรศัพท์มือถือ 08-6800-1544
ที่นอนใยมะพร้าว
782/2548
ที่นอนใยมะพร้าว 62887-9/782 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
3 กลุ่มชมรมเรือประมงจิ๋ว
279/1 ม.- ซ.- ถ.โสมนัสมรรคา ต.ท่าฉลอม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์มือถือ 08-3315-1443
เรือจำลอง
80/2546
เรือจำลอง 60479-170/80 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
4 กลุ่มเบญจรงค์ตำบลท่าเสา
77/28 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ท่าเสา อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 โทรศัพท์มือถือ 08-9923-2689
เครื่องเบญจรงค์
10/2556
แบบสีดั้งเดิม ประเภทใช้กับอาหาร และแบบสีดั้งเดิม ประเภทใช้งานทั่วไป 57497-296/10 21 ก.ค. 2558 20 ก.ค. 2561
5 กลุ่มมีดสวยงาม
20/39 ม.4 ซ.- ถ.เอกชัย ต.คอกกระบือ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์ 0-3445-1577
มีด
82/2546
ประเภทมีดสเตนเลสชนิดที่ใช้สำหรับโชว์หรือเป็นของที่ระลึก 59309-156/82 21 ต.ค. 2558 20 ต.ค. 2561
6 กลุ่มแม่บ้านกองพันทหารสื่อสารที่ 101
51/1 ม.3 ซ.- ถ.เศรษฐกิจ ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 โทรศัพท์ 0-2297-6811
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษ 58092-2504/25 21 ส.ค. 2558 20 ส.ค. 2561
7 กลุ่มแม่บ้านกองพันทหารสื่อสารที่ 101
51/1 ม.3 ซ.- ถ.เศรษฐกิจ ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 โทรศัพท์ 0-2297-6811
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 58142-1119/196 21 ส.ค. 2558 20 ส.ค. 2561
8 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตลาดกระทุ่มแบน
107/282 ม.5 ซ.พุทธชาด 4 ถ.เศรษฐกิจ ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 โทรศัพท์มือถือ 08-6063-6281
เสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย
836/2554
เสื้อ (เส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย)) 56820-441/836 28 พ.ค. 2558 27 พ.ค. 2561
9 กลุ่มเรือจำลอง "เรือฉลอมชายฝั่ง"
260 ม.4 ซ.เทศบาลฯ 13 ถ.- ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์มือถือ 08-1805-8737
เรือจำลอง
80/2546
เรือจำลอง 57141-160/80 28 พ.ค. 2558 27 พ.ค. 2561
10 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกระเป๋าหนังนาดี
31/515 ม.4 ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์มือถือ 08-5-70-1213
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
กระเป๋าหนังแท้
592/2559
กระเป๋าหนังวัวแท้ 13-1/592(สค) 6 มี.ค. 2561 5 มี.ค. 2564
11 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกระเป๋าหนังนาดี
31/515 ม.4 ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์มือถือ 08-5701-2131
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากหนังแท้
595/2559
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากหนังวัวแท้ 14-1/595(สค) 6 มี.ค. 2561 5 มี.ค. 2564
12 กลุ่มสตรีพัฒนาชุมชนและแม่บ้านเกษตรกร
41 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 โทรศัพท์ 0-3444-8533
น้ำว่านหางจระเข้
127/2556
น้ำว่านหางจระเข้ 59317-14/127 21 ต.ค. 2558 20 ต.ค. 2561
13 กลุ่มสวนส้มถ้วยรางวัล
109/9 ม.1 ซ.- ถ.- ต.สวนส้ม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120 โทรศัพท์ 0-3486-6007
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
ผลิตภัณฑ์เซรามิกประดิษฐ์
1120/2556
ผลิตภัณฑ์เซรามิกประดิษฐ์ 5-1/1120(สค) 11 ต.ค. 2560 10 ต.ค. 2563
14 กลุ่มหมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี
32 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 โทรศัพท์ 0-3447-3408
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
เครื่องเบญจรงค์
10/2556
ประเภทใช้งานทั่วไป 3-3/10(สค) 11 ต.ค. 2560 10 ต.ค. 2563
15 นาง กิ่งแก้ว สิขัณฑกสมิต
427/87 ม.- ซ.- ถ.ดอนไก่ดี ต.ตลาดกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 โทรศัพท์มือถือ 08-2243-6199
เครื่องเบญจรงค์
10/2556
แบบสีดั้งเดิม ประเภทใช้งานทั่วไป 57496-295/10 21 ก.ค. 2558 20 ก.ค. 2561
16 นาง จิตต์ติมา สงวนศักดิ์โยธิน
109/9 ม.1 ซ.- ถ.- ต.สวนส้ม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120 โทรศัพท์มือถือ 08-9036-5370
เครื่องเบญจรงค์
10/2556
แบบสีดั้งเดิม ประเภทใช้งานทั่วไป 57407-293/10 21 ก.ค. 2558 20 ก.ค. 2561
17 นาง มณีโรจน์ นิธิเวปุลยาภา
109/1 ม.10 ซ.เทพกาญจนา ถ.- ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 โทรศัพท์มือถือ 06-1881-7591
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว 58143-2507/25 21 ส.ค. 2558 20 ส.ค. 2561
18 นาง มณีโรจน์ นิธิเวปุลยาภา
109/1 ม.10 ซ.เทพกาญจนา ถ.- ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 โทรศัพท์มือถือ 06-1881-7591
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย 62877-2644/25 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
19 นาง รัชนี ทองเพ็ญ
146 ม.1 ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 โทรศัพท์ 0-3447-3471
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
เครื่องเบญจรงค์
10/2556
ประเภทใช้งานทั่วไป 2-2/10(สค) 11 ต.ค. 2560 10 ต.ค. 2563
20 นาง วิวารี ประกอบทรัพย์
93 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ท่าเสา อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 โทรศัพท์มือถือ 08-1291-1383
เครื่องปั้นดินเผาลายคราม
243/2556
ประเภทที่ใช้กับอาหาร และประเภทใช้งานทั่วไป 57393-24/243 21 ก.ค. 2558 20 ก.ค. 2561
21 นาง สุขกมล สุดยอดดี
77/27 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ท่าเสา อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 โทรศัพท์มือถือ 08-9923-2689
เครื่องเบญจรงค์
10/2556
แบบสีดั้งเดิม ประเภทใช้กับอาหาร แบบสีสมัยนิยม ประเภทใช้งานทั่วไป 57495-294/10 21 ก.ค. 2558 20 ก.ค. 2561
22 นาง สุนันท์ ยงยุทธ
149/375 ม.13 ซ.แปซิฟิก ถ.เศรษฐกิจ ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130 โทรศัพท์ 0-2813-8527
น้ำพริกเผา
4/2556
น้ำพริกเผา 59551-329/4 21 ต.ค. 2558 20 ต.ค. 2561
23 นาง สุนันท์ ยงยุทธ
149/375 ม.13 ซ.แปซิฟิก ถ.เศรษฐกิจ ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130 โทรศัพท์ 0-2813-8527
น้ำพริกแกง
129/2556
น้ำพริกแกงเผ็ด และน้ำพริกแกงเขียวหวาน 59546-93/129 21 ต.ค. 2558 20 ต.ค. 2561
24 นาง สุนันท์ ยงยุทธ
149/375 ม.13 ซ.แปซิฟิก ถ.เศรษฐกิจ ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130 โทรศัพท์ 0-2813-8527
ข้าวคั่ว
1381/2550
ข้าวคั่ว 59534-3/1381 21 ต.ค. 2558 20 ต.ค. 2561
25 นาง ไสว คล้ายภมร
27/4 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120 โทรศัพท์ 0-3441-3250
เตาแกลบ
604/2547
แบบมีปล่อง 57351-7/604 21 ก.ค. 2558 20 ก.ค. 2561
26 นางสาว จงกล จันทร์เกษม
438/69 ม.- ซ.- ถ.ดอนไก่ดี ต.ตลาดกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 โทรศัพท์ 8-1823-8425
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากธนบัตร 59255-2534/25 21 ต.ค. 2558 20 ต.ค. 2561
27 นางสาว จันทิรา แซ่อึ้ง
27/111 ม.5 ซ.16 ถ.- ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์มือถือ 05-8800-6866
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย 59314-351/23 21 ต.ค. 2558 20 ต.ค. 2561
28 นางสาว จุฑากาญจน์ ลี้แปด
24/170 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์มือถือ 08-2359-9196
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
ผลิตภัณฑ์ผ้าใยบัว
413/2558
ผลิตภัณฑ์ผ้าใยบัว 10-1/413(สค) 11 ต.ค. 2560 10 ต.ค. 2563
29 นางสาว จุฑากาญจน์ ลี้แปด
24/170 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์มือถือ 08-2359-9196
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด
193/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด 7-1/193(สค) 11 ต.ค. 2560 10 ต.ค. 2563
30 นางสาว ณัฐพร พฤกษากร
217/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.โรงเข้ อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 70210 โทรศัพท์ 8-9836-3887
ผลิตภัณฑ์ดอกไม้สดอบแห้ง
932/2548
ผลิตภัณฑ์ดอกไม้สดอบแห้ง 60813-26/932 26 ก.พ. 2559 25 ก.พ. 2562
31 นางสาว ธนญา นิ่มเนียม
63 ม.2 ซ.วัดหงอนไก่ ถ.เศรษฐกิจ1 ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 โทรศัพท์มือถือ 08-9918-6096
เครื่องเบญจรงค์
10/2556
แบบสีสมัยนิยม ประเภทใช้กับอาหาร และแบบสีสมัยนิยม ประเภทใช้งานทั่วไป 57406-292/10 21 ก.ค. 2558 20 ก.ค. 2561
32 นางสาว นิชนันต์ พรหมแสง
48 ม.13 ซ.- ถ.- ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 โทรศัพท์มือถือ 08-8847-3123
กระเป๋าหนังแท้
592/2559
กระเป๋าหนังวัวแท้ 64074-160/592 14 ธ.ค. 2559 13 ธ.ค. 2562
33 นางสาว นิตยา ดวงทิพย์
98/3 ม.5 ซ.- ถ.- ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์มือถือ 09-0971-0370
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
เสื้อ (เส้นใยประดิษฐ์) 59735-1140/835 21 ต.ค. 2558 20 ต.ค. 2561
34 นางสาว นิรมล โพธิ์ร่มไทร
84 ม.9 ซ.- ถ.- ต.บ้านบ่อ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์มือถือ 08-9068-1112
ขนมกง
1049/2548
ขนมกง 57142-25/1049 28 พ.ค. 2558 27 พ.ค. 2561
35 นางสาว บุญช่วย ฤทธิ์เดช
20/23 ม.13 ซ.วัดใหม่หนองพระองค์ ถ.เพชรเกษม 91 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130 โทรศัพท์ 0-2420-9897
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
เครื่องเบญจรงค์
10/2556
ประเภทใช้งานทั่วไป 1-1/10(สค) 11 ต.ค. 2560 10 ต.ค. 2563
36 นางสาว ปรินดา แตรวิจิตรศิลป์
35/169 ม.2 ซ.- ถ.เอกชัย ต.บางน้ำจืด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์มือถือ 08-6500-5899
ผลิตภัณฑ์พืชอัด
798/2548
ผลิตภัณฑ์พืชอัด 60174-7/798 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
37 นางสาว ปรินดา แตรวิจิตรศิลป์
35/169 ม.2 ซ.- ถ.เอกชัย ต.บางน้ำจืด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์มือถือ 08-6500-5899
ผลิตภัณฑ์แผ่นอัดหญ้าแฝก
794/2548
ผลิตภัณฑ์แผ่นอัดหญ้าแฝก 60175-5/794 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
38 นางสาว เพ็ญวรรณ์ กาวไธสง
150/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 โทรศัพท์มือถือ 08-8-64-5245
เครื่องเบญจรงค์
10/2556
แบบสีสมัยนิยม ประเภทใช้งานทั่วไป 57392-290/10 21 ก.ค. 2558 20 ก.ค. 2561
39 นางสาว วันเพ็ญ รุ่งเรือง
150 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 โทรศัพท์มือถือ 08-6500-9694
เครื่องเบญจรงค์
10/2556
แบบสีดั้งเดิม ประเภทใช้งานทั่วไป 57391-289/10 21 ก.ค. 2558 20 ก.ค. 2561
40 นางสาว วาวรัชน์ เรืองกิจไพศาล
5/1 ม.5 ซ.- ถ.เลียบทางรถไฟ ต.บ้านบ่อ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์มือถือ 08-4873-6465
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดกระเบื้องและเครื่องสุขภัณฑ์เซรามิก
663/2554
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดกระเบื้องและเครื่องสุขภัณฑ์เซรามิก 63636-5/663 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
41 นางสาว วาวรัชน์ เรืองกิจไพศาล
5/1 ม.5 ซ.- ถ.เลียบทางรถไฟ ต.บ้านบ่อ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์มือถือ 08-4873-6465
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดรถ
561/2554
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดรถ 63635-20/561 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
42 นางสาว วาวรัชน์ เรืองกิจไพศาล
5/1 ม.5 ซ.- ถ.เลียบทางรถไฟ ต.บ้านบ่อ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์มือถือ 08-4873-6465
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นชนิดเหลว
262/2553
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นชนิดเหลว 63650-39/262 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
43 นางสาว ศศิอารียา อุดมเฉลิมธีรเดช
109/2 ม.9 ซ.รุ่งโรจน์ ถ.เศรษฐกิจ1 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 โทรศัพท์ 0-2810-1802
ขนมปังใส่ไส้
526/2555
ขนมปังใส่ไส้สังขยากลิ่นวนิลา และขนมปังใส่ไส้สังขยารสช็อคโกแลต 60936-22/526 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
44 นางสาว ศศิอารียา อุดมเฉลิมธีรเดช
109/2 ม.9 ซ.รุ่งโรจน์ ถ.เศรษฐกิจ1 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 โทรศัพท์ 0-2810-1802
ขนมกุยช่าย
1041/2548
ขนมกุยช่ายไส้ผัก 61068-2/1041 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
45 นางสาว สราญจิต จนิษฐ
55/1 ม.10 ซ.ปล่องเหลี่ยม 7 ถ.- ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 โทรศัพท์ 8-7913-7380
ดินสอพองแปรรูป
453/2547
ดินสอพองแปรรูป 59268-4/453 21 ต.ค. 2558 14 ก.ย. 2561
46 นางสาว สราญจิต จนิษฐ
55/1 ม.10 ซ.ปล่องเหลี่ยม 7 ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 โทรศัพท์ 8-7913-7380
สบู่ก้อนกลีเซอรีน
665/2553
สบู่ก้อนกลีเซอรีนผสมน้ำผึ้งและมะเฟือง 59269-236/665 21 ต.ค. 2558 20 ต.ค. 2561
47 นางสาว สุกฤตา สาลีวานิช
237/95-96 ม.- ซ.- ถ.เอกชัย ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์มือถือ 08-1563-5634
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
น้ำว่านหางจระเข้
127/2556
น้ำว่านหางจระเข้ 6-1/127(สค) 11 ต.ค. 2560 10 ต.ค. 2563
48 นางสาว อโนทัย ลีรัตนนุรัตน์
3 ม.9 ซ.- ถ.- ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์มือถือ 08-9748-0571
ผลิตภัณฑ์ซักผ้าชนิดเหลว
178/2553
ผลิตภัณฑ์ซักผ้าชนิดเหลว 65062-85/178 11 ก.ย. 2560 10 ก.ย. 2563
49 นางสาว อัชรี ช่วยแก้ว
427/28 ม.- ซ.- ถ.ดอนไก่ดี ต.ตลาดกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 โทรศัพท์ 0-3447-9405
เครื่องเบญจรงค์
10/2556
ประเภทใช้กับอาหาร 57405-291/10 21 ก.ค. 2558 20 ก.ค. 2561
50 นาย กิตติ ฤทธิ์สมบูรณ์
47 ม.8 ซ.- ถ.รุ่งประชา ต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 โทรศัพท์ 0-3442-7696
เครื่องทองเหลือง
73/2546
ประเภทเครื่องทองเหลืองหล่อ 63525-60/73 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
12

สืบค้นเมื่อ วันที่26 เม.ย. 2561