รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 91 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 10,456 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มจักสานบ้านต้นลำแพน
72/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ยี่สาร อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 โทรศัพท์มือถือ 08-1642-3668
ผลิตภัณฑ์ก้านมะพร้าว
351/2547
ผลิตภัณฑ์ก้านมะพร้าว 60833-89/351 26 ก.พ. 2559 18 ก.ย. 2561
2 กลุ่มทอพรมเช็ดเท้าจากเศษผ้า
78 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บางขันแตก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์มือถือ 09-0092-8336
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 60382-585/412 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
3 กลุ่มบ้านเบญจรงค์บางช้างเครื่องเคลือบศิลาดล
51/2 ม.9 ซ.วัดลังกา ถ.สมุทรสงคราม-บางแพ ต.บางช้าง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 โทรศัพท์มือถือ 08-9746-2433
เครื่องปั้นดินเผาเซลาดอน
245/2556
ประเภทที่ใช้กับอาหาร 59757-32/245 9 ธ.ค. 2558 8 ธ.ค. 2561
4 กลุ่มบ้านเบญจรงค์บางช้างเครื่องเคลือบศิลาดล
51/2 ม.9 ซ.วัดลังกา ถ.สมุทรสงคราม-บางแพ ต.บางช้าง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 โทรศัพท์มือถือ 08-9746-2433
เครื่องเบญจรงค์
10/2556
ประเภทใช้งานทั่วไป 59758-302/10 9 ธ.ค. 2558 8 ธ.ค. 2561
5 กลุ่มแป้งร่ำตำบลบางนางลี่
130 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บางนางลี่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 โทรศัพท์มือถือ 08-9613-4855
แป้งร่ำ
772/2548
แป้งร่ำเกลือจืดผสมทานาคา และแป้งร่ำเกลือจืดผสมขมิ้น 61012-10/772 21 เม.ย. 2559 14 ก.ย. 2561
6 กลุ่มแป้งร่ำตำบลบางนางลี่
130 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บางนางลี่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 โทรศัพท์มือถือ 08-9613-4855
แป้งร่ำ
772/2548
แป้งร่ำกลิ่นพฤกษาพรรณ 60225-9/772 18 ม.ค. 2559 14 ก.ย. 2561
7 กลุ่มแป้งร่ำตำบลบางนางลี่
130 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บางนางลี่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 โทรศัพท์มือถือ 08-9613-4855
ผลิตภัณฑ์ขัดหน้า
261/2554
ชนิดของเหลวข้น 62437-14/261 2 ส.ค. 2559 13 ก.ย. 2561
8 กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลบางกุ้ง
47 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บางกุ้ง อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120 โทรศัพท์มือถือ 08-4721-2309
ผลิตภัณฑ์ดินเผาตกแต่งด้วยผ้า
191/2556
ผลิตภัณฑ์ดินเผาตกแต่งด้วยผ้า 64649-132/191 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
9 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดาวเรือง
32 ม.10 ซ.บางตีนเป็ด ถ.- ต.บางขันแตก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์มือถือ 08-6794-9798
แชมพู
92/2552
แชมพูผสมประคำดีควาย 62966-648/92 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
10 กลุ่มสตรีพัฒนาวัดศรีศรัทธาธรรม
65 ม.9 ซ.- ถ.- ต.คลองเขิน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์มือถือ 08-8854-5901
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
ขนมบ้าบิ่น
1046/2559
ขนมบ้าบิ่น 26-2/1046(สส) 31 ม.ค. 2561 30 ม.ค. 2564
11 กลุ่มสมุนไพรบ้านสวนบางคนที
- ม.7 ซ.- ถ.- ต.บางคนที อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120 โทรศัพท์มือถือ 08-1792-6630
ลูกประคบสมุนไพรสเตอริไลซ์
667/2553
ลูกประคบสมุนไพรสเตอริไลซ์ 61013-11/667 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
12 กลุ่มหัตถกรรมกะลามะพร้าว
12 ม.5 ซ.- ถ.- ต.จอมปลวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120 โทรศัพท์มือถือ 08-7401-5301
ผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว
8/2546
ประเภทที่ใช้เป็นของใช้ทั่วไป 61453-478/8 24 พ.ค. 2559 18 ก.ย. 2561
13 กลุ่มอาชีพเกษตรกรจักสานบางแค
18 ม.5 ซ.บางแค 4 ถ.สาธุ - บางยี่รงค์ ต.บางแค อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 โทรศัพท์มือถือ 08-7917-3121
ผลิตภัณฑ์ก้านมะพร้าว
351/2547
ผลิตภัณฑ์ก้านมะพร้าว 64906-95/351 21 เม.ย. 2560 18 ก.ย. 2561
14 กลุ่มอาชีพเกษตรจักสานบางแค
18 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บางแค อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 โทรศัพท์มือถือ 08-7917-3121
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 64637-806/20 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
15 กลุ่มอาชีพสตรีคลองเขิน
11 ม.8 ซ.- ถ.- ต.คลองเขิน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์มือถือ 08-6006-7682
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
น้ำตาลมะพร้าว
5/2552
น้ำตาลมะพร้าว 28-2/5(สส) 31 ม.ค. 2561 30 ม.ค. 2564
16 กลุ่มอาชีพสตรีคลองเขิน
11 ม.8 ซ.- ถ.- ต.คลองเขิน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์มือถือ 08-6006-7682
น้ำตาลมะพร้าว
5/2552
น้ำตาลมะพร้าว 60186-85/5 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
17 นาง โชติกา จินดาไทย
119/29 ม.12 ซ.เอนกพัฒนา ถ.เอกชัย ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์มือถือ 08-7665-6491
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
ผลิตภัณฑ์ของจิ๋ว
424/2547
ผลิตภัณฑ์ของจิ๋ว 19-1/424(สส) 22 ก.ย. 2560 21 ก.ย. 2563
18 นาง วาราดา สุวรรณบำรุงชัย
68/6 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120 โทรศัพท์มือถือ 08-4930-8664
ผลิตภัณฑ์เดคูพาจ
935/2548
ผลิตภัณฑ์เดคูพาจ 58505-56/935 21 ก.ย. 2558 20 ก.ย. 2561
19 นาง สุนีย์ ชื่นชม
2/4 ม.6 ซ.เกษมสุข ถ.ปาท่อ-ธนบุรี ต.ท้ายหาด อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์ 0-3476-3471
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 42-1/20(สส) 6 มิ.ย. 2561 5 มิ.ย. 2564
20 นางสาว คณิศร อมรภากรณ์
45 ม.1 ซ.- ถ.อัมพวา-บางนกแขวก ต.บางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120 โทรศัพท์ 0-3471-2907
แชมพูสำหรับสุนัข
553/2547
แชมพูสำหรับสุนัขผสมเหงือกปลาหมอ และแชมพูสำหรับสุนัขผสมทองพันช่าง 58314-29/553 21 ก.ย. 2558 14 ก.ย. 2561
21 นางสาว จำนงค์ พงษ์พิทักษ์
6 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บางช้าง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 โทรศัพท์มือถือ 08-1378-5824
ผลิตภัณฑ์ก้านมะพร้าว
351/2547
ผลิตภัณฑ์ก้านมะพร้าว 64907-96/351 21 เม.ย. 2560 18 ก.ย. 2561
22 นางสาว จำเนียร ทับทิมทอง
34 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บางแค อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 โทรศัพท์มือถือ 06-3193-6488
ผลิตภัณฑ์ก้านมะพร้าว
351/2547
ผลิตภัณฑ์ก้านมะพร้าว 62390-91/351 2 ส.ค. 2559 18 ก.ย. 2561
23 นางสาว พรพิมล เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
35 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บางพรม อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120 โทรศัพท์มือถือ 08-1908-1835
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 63664-1156/417 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
24 นางสาว พรพิมล เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
35 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บางพรม อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120 โทรศัพท์มือถือ 08-1908-1835
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 21-3/196(สส) 22 ก.ย. 2560 21 ก.ย. 2563
25 นางสาว พัชราภรณ์ รุ่งศรี
9 ม.10 ซ.- ถ.- ต.บางขันแตก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์มือถือ 08-1378-3892
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
ผลิตภัณฑ์ผ้าใยบัว
413/2558
ผลิตภัณฑ์ผ้าใยบัว 6-1/413(สส) 7 ก.ค. 2560 6 ก.ค. 2563
26 นางสาว ภัทรภร สร้อยทอง
9809 ม.1 ซ.แพรกหนามแดง 3 ถ.- ต.แพรกหนามแดง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 โทรศัพท์มือถือ 09-5815-4274
ผลิตภัณฑ์เชือกไนลอน
353/2547
ผลิตภัณฑ์เชือกไนลอน 62365-124/353 2 ส.ค. 2559 18 ก.ย. 2561
27 นางสาว มนัสนันท์ อภิจิรวัฑฒ์
19/4 ม.5 ซ.- ถ.- ต.แพรกหนามแดง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 โทรศัพท์มือถือ 09-0969-5421
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 61616-1095/417 24 พ.ค. 2559 23 พ.ค. 2562
28 นางสาว มนัสนันท์ อภิจิรวัฑฒ์
19/4 ม.5 ซ.- ถ.- ต.แพรกหนามแดง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 โทรศัพท์มือถือ 08-1643-9518
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 7-1/196(สส) 7 ก.ค. 2560 6 ก.ค. 2563
29 นางสาว วันเพ็ญ พลกล้า
28 ม.6 ซ.- ถ.- ต.บางช้าง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 โทรศัพท์ 0-9909-0874
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 63898-1176/417 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
30 นางสาว สมาพร บรรเลงจิตร์
62 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บางสะแก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120 โทรศัพท์มือถือ 08-7759-1284
ข้าวเกรียบ
107/2554
ชนิดข้าวเกรียบพร้อมบริโภค (ข้าวเกรียบปลาทู) 64512-207/107 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
31 นางสาว สุพรทิพย์ มีคง
1/8 ม.3 ซ.สิริสุข ถ.สมุทรสงคราม-ปากท่อ ต.ปลายโพงพาง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 โทรศัพท์มือถือ 08-5376-2969
หัวโขน
221/2547
ประเภทใช้เป็นของประดับตกแต่งหรือของที่ระลึก 61528-82/221 24 พ.ค. 2559 23 พ.ค. 2562
32 นาย เกรียงศักดิ์ ศรีจันทร์รัตน์
36/1 ม.6 ซ.- ถ.อัมพวา-บางนกแขวก ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120 โทรศัพท์มือถือ 08-5815-6967
ผลิตภัณฑ์เรซิน
366/2547
ผลิตภัณฑ์เรซิน 60768-169/366 26 ก.พ. 2559 25 ก.พ. 2562
33 นาย ชั้น บุญประสิทธิ์
25/1 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บางแค อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 โทรศัพท์มือถือ 08-6832-5663
ไม้กวาดทางมะพร้าว
182/2546
ไม้กวาดทางมะพร้าว 61734-196/182 24 พ.ค. 2559 23 พ.ค. 2562
34 นาย ถิรายุทธ์ ทรัพย์สงวน
88/1 ม.- ซ.- ถ.- ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์มือถือ 08-1551-8921
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 63673-1158/417 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
35 นาย ถิรายุทธ์ ทรัพย์สงวน
88/1 ม.- ซ.- ถ.แหลมใหญ่ ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์มือถือ 08-1551-8921
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 8-2/196(สส) 7 ก.ค. 2560 6 ก.ค. 2563
36 นาย ประยูร เกศราษฎร์
38/1 ม.8 ซ.วัดแว่นจันทร์ ถ.- ต.สวนหลวง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 โทรศัพท์มือถือ 08-7972-3797
ผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว
8/2546
ประเภทที่ใช้เป็นของใช้ทั่วไป 64245-490/8 25 ม.ค. 2560 18 ก.ย. 2561
37 นาย เลอศักดิ์ กองสินธุ์
519/26 ม.- ซ.- ถ.เกษมสุขุม ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์มือถือ 08-3781-8165
เปลือกไข่วิจิตร
219/2547
เปลือกไข่วิจิตร 64195-42/219 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
38 นาย วิญญู ยวดยง
185/18 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ปลายโพงพาง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 โทรศัพท์มือถือ 09-5948-1211
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
น้ำตาลมะพร้าว
5/2552
น้ำตาลมะพร้าว 13-1/5(สส) 7 ก.ค. 2560 6 ก.ค. 2563
39 นาย สิรินทร์ ยศรุ่งเรือง
7 ม.5 ซ.- ถ.- ต.โรงหีบ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120 โทรศัพท์มือถือ 08-8184-9281
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินผสม 34-1/25(สส) 6 มิ.ย. 2561 17 มิ.ย. 2562
40 บริษัท มู จัง (ไทยแลนด์) จำกัด
2/38 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์มือถือ 09-7247-9097
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
แยม
342/2547
แยมน้ำพริกเผา: รสมะตูม รสเห็ด รสปลา รสองุ่น 27-2/342(สส) 31 ม.ค. 2561 30 ม.ค. 2564
41 บริษัท มู จัง (ไทยแลนด์) จำกัด
2/38 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์ 0-3412-1079
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
ขนมดอกจอก
1045/2548
ขนมดอกจอกรสปลาทูและขนมดอกจอกรสกุ้ง 40-1/1045(สส) 6 มิ.ย. 2561 5 มิ.ย. 2564
42 บริษัท มู จัง (ไทยแลนด์) จำกัด
2/38 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์ 0-3412-1079
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
แยม
342/2547
แยมน้ำพริกเผารสสตรอเบอรี่ แยมน้ำพริกเผารสพลัม แยมน้ำพริกเผารสทุเรียน แยมน้ำพริกเผารสมะเขือเทศ 23-1/342(สส) 22 ก.ย. 2560 21 ก.ย. 2563
43 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านกล้วยกวนเพชรสมุทร (ชุมชนโรงเจ)
37 ม.- ซ.มังกร ถ.ประชาอุทิศ ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 โทรศัพท์มือถือ 08-9671-9285
ผักและผลไม้กวน
35/2558
กล้วยกวน 64658-570/35 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
44 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร หมู่ 3 ตำบลบ้านปรก
19 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บ้านปรก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์ 0-3472-0236
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
แชมพู
92/2552
แชมพูสระผมสมุนไพรอัญชัน 35-4/92(สส) 4 มิ.ย. 2561 3 มิ.ย. 2564
45 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดาวเรือง (น้ำตาลมะพร้าว)
32 ม.10 ซ.- ถ.- ต.บางขันแตก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์มือถือ 08-6794-9798
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
น้ำตาลมะพร้าว
5/2552
น้ำตาลมะพร้าว 31-3/5(สส) 31 ม.ค. 2561 30 ม.ค. 2564
46 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดาหลา
54 ม.3 ซ.ดาหลา ถ.- ต.ท้ายหาด อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์มือถือ 08-5186-9261
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยทอดกรอบ 59329-157/1038 21 ต.ค. 2558 20 ต.ค. 2561
47 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทานตะวัน
19/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ท้ายหาด อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์มือถือ 08-3159-8789
แชมพู
92/2552
แชมพูผสมน้ำมันส้มโอ 62965-647/92 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
48 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทานตะวัน
19/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ท้ายหาด อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์ 0-8315-9878
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว
551/2553
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวน้ำมันส้มโอ 63909-236/551 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
49 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านบางแก้ว
16 ม.7 ซ.- ถ.พระรามที่ 2 ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์มือถือ 08-2631-6862
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
ไข่เค็ม
27/2550
ประเภทไข่เค็มดองน้ำเกลือชนิดต้มสุก 22-1/27(สส) 22 ก.ย. 2560 21 ก.ย. 2563
50 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มศักดาเบญจรงค์ชุมชนวัดบางกะพ้อม
116/1 ม.- ซ.วัดบางกะพ้อม ถ.- ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 โทรศัพท์มือถือ 08-5908-1689
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
เครื่องเบญจรงค์
10/2556
ประเภทที่ใช้กับอาหาร 41-5/10(สส) 6 มิ.ย. 2561 5 มิ.ย. 2564
12

สืบค้นเมื่อ วันที่21 ก.ค. 2561