รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 39 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 12,516 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มสตรีพัฒนาวัดศรีศรัทธาธรรม
65 ม.9 ซ.- ถ.- ต.คลองเขิน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์มือถือ 08-8854-5901
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
ขนมบ้าบิ่น
1046/2559
ขนมบ้าบิ่น 26-2/1046(สส) 31 ม.ค. 2561 30 ม.ค. 2564
2 นาง โชติกา จินดาไทย
119/29 ม.12 ซ.เอนกพัฒนา ถ.เอกชัย ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์มือถือ 08-7665-6491
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
ผลิตภัณฑ์ของจิ๋ว
424/2547
ผลิตภัณฑ์ของจิ๋ว 19-1/424(สส) 22 ก.ย. 2560 21 ก.ย. 2563
3 นาง สุนีย์ ชื่นชม
2/4 ม.6 ซ.เกษมสุข ถ.ปาท่อ-ธนบุรี ต.ท้ายหาด อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์ 0-3476-3471
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 42-1/20(สส) 6 มิ.ย. 2561 5 มิ.ย. 2564
4 นางสาว กนกวรรณ กิจประชา
8 ม.2 ซ.- ถ.- ต.โรงหีบ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120 โทรศัพท์มือถือ 08-7555-4315
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
ผลิตภัณฑ์เรซิน
366/2547
ผลิตภัณฑ์เรซิน 48-1/366(สส) 25 ก.ย. 2561 24 ก.ย. 2564
5 นางสาว พรพิมล เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
35 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บางพรม อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120 โทรศัพท์มือถือ 08-1908-1835
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 21-3/196(สส) 22 ก.ย. 2560 21 ก.ย. 2563
6 นางสาว พัชราภรณ์ รุ่งศรี
9 ม.10 ซ.- ถ.- ต.บางขันแตก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์มือถือ 08-1378-3892
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
ผลิตภัณฑ์ผ้าใยบัว
413/2558
ผลิตภัณฑ์ผ้าใยบัว 6-1/413(สส) 7 ก.ค. 2560 6 ก.ค. 2563
7 นางสาว มนัสนันท์ อภิจิรวัฑฒ์
19/4 ม.5 ซ.- ถ.- ต.แพรกหนามแดง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 โทรศัพท์มือถือ 08-1643-9518
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 7-1/196(สส) 7 ก.ค. 2560 6 ก.ค. 2563
8 นาย ถิรายุทธ์ ทรัพย์สงวน
88/1 ม.- ซ.- ถ.แหลมใหญ่ ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์มือถือ 08-1551-8921
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 8-2/196(สส) 7 ก.ค. 2560 6 ก.ค. 2563
9 นาย ยุธศักดิ์ ศิริสวัสดิ์
74 ม.1 ซ.- ถ.ธนบุรี-ปากท่อ ต.ปลายโพงพาง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 โทรศัพท์มือถือ 08-1775-4118
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
หัวโขน
221/2547
ประเภทใช้เป็นของประดับตกแต่งหรือของที่ระลึก 49-1/221(สส) 25 ก.ย. 2561 24 ก.ย. 2564
10 บริษัท มู จัง (ไทยแลนด์) จำกัด
2/38 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์ 0-3412-1079
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
ขนมดอกจอก
1045/2548
ขนมดอกจอกรสปลาทูและขนมดอกจอกรสกุ้ง 40-1/1045(สส) 6 มิ.ย. 2561 5 มิ.ย. 2564
11 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแป้งร่ำตำบลบางนางลี่
130 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บางนางลี่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 โทรศัพท์มือถือ 08-9613-4855
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
8/2560
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว 52-2/8(สส) 25 ก.ย. 2561 24 ก.ย. 2564
12 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร หมู่ 3 ตำบลบ้านปรก
19 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บ้านปรก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์ 0-3472-0236
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
สบู่ก้อนกลีเซอรีน
665/2553
สบู่ก้อนกลีเซอรีน 45-2/665(สส) 25 ก.ย. 2561 24 ก.ย. 2564
13 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร หมู่ 3 ตำบลบ้านปรก
19 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บ้านปรก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์ 0-3472-0236
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
แชมพู
92/2552
แชมพูสระผมสมุนไพรอัญชัน 35-4/92(สส) 4 มิ.ย. 2561 3 มิ.ย. 2564
14 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านบางแก้ว
16 ม.7 ซ.- ถ.พระรามที่ 2 ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์มือถือ 08-2631-6862
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
ไข่เค็ม
27/2550
ประเภทไข่เค็มดองน้ำเกลือชนิดต้มสุก 22-1/27(สส) 22 ก.ย. 2560 21 ก.ย. 2563
15 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มศักดาเบญจรงค์ชุมชนวัดบางกะพ้อม
116/1 ม.- ซ.วัดบางกะพ้อม ถ.- ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 โทรศัพท์มือถือ 08-5908-1689
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
เครื่องเบญจรงค์
10/2556
ประเภทใช้งานทั่วไป 53-6/10(สส) 25 ก.ย. 2561 24 ก.ย. 2564
16 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มศักดาเบญจรงค์ชุมชนวัดบางกะพ้อม
116/1 ม.- ซ.วัดบางกะพ้อม ถ.- ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 โทรศัพท์มือถือ 08-5908-1689
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
เครื่องเบญจรงค์
10/2556
ประเภทที่ใช้กับอาหาร 41-5/10(สส) 6 มิ.ย. 2561 5 มิ.ย. 2564
17 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีบ้านปราโมทย์
41/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บ้านปราโมทย์ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120 โทรศัพท์มือถือ 06-4959-4296
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
ผักและผลไม้กวน
35/2558
ส้มโอแก้วรสดั้งเดิม 43-2/35(สส) 25 ก.ย. 2561 24 ก.ย. 2564
18 วิสาหกิจชุมชนเกลือสมุนไพรลาดใหญ่
130/1 ม.4 ซ.วัดน้อยแสงจันทร์ ถ.- ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์มือถือ 08-6056-5706
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
ผลิตภัณฑ์ขัดผิว
1350/2560
เกลือขัดผิวสูตรใบบัวบก ชนิดของแข็ง (ผง) 36-2/1350(สส) 4 มิ.ย. 2561 3 มิ.ย. 2564
19 วิสาหกิจชุมชนเกษตรสวนนอก
11 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บางยี่รงค์ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120 โทรศัพท์มือถือ 08-1823-4229
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว
551/2553
โลชั่นบำรุงผิวน้ำมันมะพร้าว 39-3/551(สส) 6 มิ.ย. 2561 5 มิ.ย. 2564
20 วิสาหกิจชุมชนขนมไทยโบราณและจักสานก้านมะพร้าวบางช้าง
120/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บางช้าง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 โทรศัพท์มือถือ 08-5128-2618
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
ผลิตภัณฑ์จากทางมะพร้าว
351/2560
ผลิตภัณฑ์จากทางมะพร้าว 38-1/351(สส) 6 มิ.ย. 2561 5 มิ.ย. 2564
21 วิสาหกิจชุมชนขนมไทยโบราณและจักสานก้านมะพร้าวบางช้าง
120/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บางช้าง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 โทรศัพท์ 0-3475-1677
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
กะละแม
873/2559
กาละแม 37-1/873(สส) 6 มิ.ย. 2561 5 มิ.ย. 2564
22 วิสาหกิจชุมชนจักสานก้านมะพร้าว,น้ำตาล ท่าคา
53/3 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ท่าคา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 โทรศัพท์มือถือ 09-4695-3233
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
ผลิตภัณฑ์จากทางมะพร้าว
351/2560
ผลิตภัณฑ์จากทางมะพร้าว 44-2/351(สส) 25 ก.ย. 2561 24 ก.ย. 2564
23 วิสาหกิจชุมชนนิภาเบญจรงค์
43-45 ม.- ซ.- ถ.ริมคลองอัมพวา ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 โทรศัพท์มือถือ 08-1422-0726
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
เครื่องเบญจรงค์
10/2556
ประเภทที่ใช้กับอาหาร แบบสีดั้งเดิม 20-4/10(สส) 22 ก.ย. 2560 21 ก.ย. 2563
24 วิสาหกิจชุมชนบ้านเบญจรงค์สวนหลวง
46 ม.8 ซ.- ถ.- ต.สวนหลวง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 โทรศัพท์มือถือ 08-9022-4744
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
เครื่องเบญจรงค์
10/2556
ประเภทใช้งานทั่วไป แบบสีสมัยนิยม 18-3/10(สส) 22 ก.ย. 2560 21 ก.ย. 2563
25 วิสาหกิจชุมชนบ้านเบญจรงค์สวนหลวง
46 ม.8 ซ.- ถ.- ต.สวนหลวง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 โทรศัพท์มือถือ 08-9022-4744
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
เครื่องเบญจรงค์
10/2556
ประเภทที่ใช้กับอาหาร 11-1/10(สส) 4 ก.ค. 2560 3 ก.ค. 2563
26 วิสาหกิจชุมชนบ้านสบายใจ
84/58 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์ 0-3471-2441
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
ผักและผลไม้กวน
35/2558
กล้วยกวน 30-1/35(สส) 31 ม.ค. 2561 30 ม.ค. 2564
27 วิสาหกิจชุมชนเบญจรงค์มังกรทอง
20/2 ม.- ซ.มังกรทอง ถ.- ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 โทรศัพท์มือถือ 08-2348-6094
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
เครื่องเบญจรงค์
10/2556
เครื่องเบญจรงค์ ประเภทใช้งานทั่วไป 14-2/10(สส) 22 ก.ย. 2560 21 ก.ย. 2563
28 วิสาหกิจชุมชนเบอร์เกอร์ปลาทูไทย
33/3 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์ 0-3472-3703
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
ปลาจ๊อ
1333/2555
จ๊อปลาทู 46-1/1333(สส) 25 ก.ย. 2561 24 ก.ย. 2564
29 วิสาหกิจชุมชนเบอร์เกอร์ปลาทูไทย
33/3 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์ 0-3472-3703
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
ข้าวเกรียบ
107/2554
ชนิดข้าวเกรียบพร้อมบริโภค (ข้าวเกรียบ) 47-1/107(สส) 25 ก.ย. 2561 24 ก.ย. 2564
30 วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรกระดังงา
58 ม.9 ซ.- ถ.- ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120 โทรศัพท์มือถือ 08-1634-9456
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว
551/2553
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว 15-2/551(สส) 22 ก.ย. 2560 21 ก.ย. 2563
31 วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรกระดังงา
58 ม.9 ซ.- ถ.- ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120 โทรศัพท์มือถือ 08-1634-9456
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
ผลิตภัณฑ์บำรุงหน้า
550/2553
ผลิตภัณฑ์บำรุงหน้าว่านนางคำ 16-1/550(สส) 22 ก.ย. 2560 21 ก.ย. 2563
32 วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรกระดังงา
58 ม.9 ซ.- ถ.- ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120 โทรศัพท์มือถือ 08-1634-9456
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
แชมพู
92/2552
แชมพู 17-2/92(สส) 22 ก.ย. 2560 21 ก.ย. 2563
33 วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์บ้านมอบลัด
61/8 ม.4 ซ.- ถ.- ต.แหลมใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์มือถือ 09-5787-9645
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ตะกร้าเชือกมัดฟาง 50-1/418(สส) 25 ก.ย. 2561 24 ก.ย. 2564
34 วิสาหกิจชุมชนผลิตรองเท้าตำบลปลายโพงพาง
62/1 ม.1 ซ.วัดประชา ถ.- ต.ปลายโพงพาง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 โทรศัพท์มือถือ 08-9075-2182
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
8/2560
ประเภทที่ใช้เป็นของใช้ทั่วไป (ลูกบีบกะลาปลดล๊อค) 29-1/8(สส) 31 ม.ค. 2561 30 ม.ค. 2564
35 วิสาหกิจชุมชนผลิตรองเท้าตำบลปลายโพงพาง
62/1 ม.1 ซ.วัดประชา ถ.- ต.ปลายโพงพาง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 โทรศัพท์มือถือ 08-9075-2182
รองเท้าหนังแท้
206/2559
รองเท้าหนังวัวแท้ 65172-231/206 9 มี.ค. 2561 8 มี.ค. 2564
36 วิสาหกิจชุมชนพรนิมิตร
88/502 ม.11 ซ.- ถ.- ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์มือถือ 08-1291-1325
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
ทอฟฟี่
265/2559
ทอฟฟี่รสกะทิ 51-3/265(สส) 25 ก.ย. 2561 24 ก.ย. 2564
37 วิสาหกิจชุมชนพรนิมิตร
88/502 ม.11 ซ.- ถ.- ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์มือถือ 08-1291-1325
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
ทอฟฟี่
265/2559
ทอฟฟี่รสกล้วยหอม 32-2/265(สส) 31 ม.ค. 2561 30 ม.ค. 2564
38 วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรวัดศรี
65 ม.9 ซ.- ถ.- ต.คลองเขิน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์มือถือ 08-8854-5901
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
ขนมไทย
1/2552
ขนมกลีบลำดวน 12-1/1(สส) 4 ก.ค. 2560 3 ก.ค. 2563
39 วิสาหกิจชุมชนเรือนไม้หอม
36/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บางจะเกร็ง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์มือถือ 08-6808-2808
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
แชมพู
92/2552
แชมพูใบขลู่ 33-3/92(สส) 6 มิ.ย. 2561 5 มิ.ย. 2564

สืบค้นเมื่อ วันที่5 มิ.ย. 2563