รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 91 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 11,434 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มจักสานบ้านต้นลำแพน
72/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ยี่สาร อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 โทรศัพท์มือถือ 08-1642-3668
ผลิตภัณฑ์ก้านมะพร้าว
351/2547
ผลิตภัณฑ์ก้านมะพร้าว 60833-89/351 26 ก.พ. 2559 18 ก.ย. 2561
2 กลุ่มทอพรมเช็ดเท้าจากเศษผ้า
78 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บางขันแตก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์มือถือ 09-0092-8336
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 60382-585/412 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
3 กลุ่มบ้านเบญจรงค์บางช้างเครื่องเคลือบศิลาดล
51/2 ม.9 ซ.วัดลังกา ถ.สมุทรสงคราม-บางแพ ต.บางช้าง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 โทรศัพท์มือถือ 08-9746-2433
เครื่องเบญจรงค์
10/2556
ประเภทใช้งานทั่วไป 59758-302/10 9 ธ.ค. 2558 8 ธ.ค. 2561
4 กลุ่มบ้านเบญจรงค์บางช้างเครื่องเคลือบศิลาดล
51/2 ม.9 ซ.วัดลังกา ถ.สมุทรสงคราม-บางแพ ต.บางช้าง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 โทรศัพท์มือถือ 08-9746-2433
เครื่องปั้นดินเผาเซลาดอน
245/2556
ประเภทที่ใช้กับอาหาร 59757-32/245 9 ธ.ค. 2558 8 ธ.ค. 2561
5 กลุ่มแป้งร่ำตำบลบางนางลี่
130 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บางนางลี่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 โทรศัพท์มือถือ 08-9613-4855
แป้งร่ำ
772/2548
แป้งร่ำเกลือจืดผสมทานาคา และแป้งร่ำเกลือจืดผสมขมิ้น 61012-10/772 21 เม.ย. 2559 14 ก.ย. 2561
6 กลุ่มแป้งร่ำตำบลบางนางลี่
130 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บางนางลี่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 โทรศัพท์มือถือ 08-9613-4855
แป้งร่ำ
772/2548
แป้งร่ำกลิ่นพฤกษาพรรณ 60225-9/772 18 ม.ค. 2559 14 ก.ย. 2561
7 กลุ่มแป้งร่ำตำบลบางนางลี่
130 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บางนางลี่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 โทรศัพท์มือถือ 08-9613-4855
ผลิตภัณฑ์ขัดหน้า
261/2554
ชนิดของเหลวข้น 62437-14/261 2 ส.ค. 2559 13 ก.ย. 2561
8 กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลบางกุ้ง
47 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บางกุ้ง อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120 โทรศัพท์มือถือ 08-4721-2309
ผลิตภัณฑ์ดินเผาตกแต่งด้วยผ้า
191/2556
ผลิตภัณฑ์ดินเผาตกแต่งด้วยผ้า 64649-132/191 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
9 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดาวเรือง
32 ม.10 ซ.บางตีนเป็ด ถ.- ต.บางขันแตก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์มือถือ 08-6794-9798
แชมพู
92/2552
แชมพูผสมประคำดีควาย 62966-648/92 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
10 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตลาดน้ำท่าคา
1 ม.2 ซ.- ถ.ท่าคา-ดอนสาม ต.ท่าคา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 โทรศัพท์มือถือ 08-6789-8130
น้ำตาลมะพร้าว
5/2552
น้ำตาลมะพร้าว 57076-82/5 28 พ.ค. 2558 27 พ.ค. 2561
11 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรดาวเรือง
32 ม.10 ซ.- ถ.- ต.บางขันแตก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์มือถือ 08-6794-9798
น้ำตาลมะพร้าว
5/2552
น้ำตาลมะพร้าว 57084-83/5 28 พ.ค. 2558 27 พ.ค. 2561
12 กลุ่มสมุนไพรบ้านสวนบางคนที
- ม.7 ซ.- ถ.- ต.บางคนที อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120 โทรศัพท์มือถือ 08-1792-6630
ลูกประคบสมุนไพรสเตอริไลซ์
667/2553
ลูกประคบสมุนไพรสเตอริไลซ์ 61013-11/667 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
13 กลุ่มหัตถกรรมกะลามะพร้าว
12 ม.5 ซ.- ถ.- ต.จอมปลวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120 โทรศัพท์มือถือ 08-7401-5301
ผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว
8/2546
ประเภทที่ใช้เป็นของใช้ทั่วไป 61453-478/8 24 พ.ค. 2559 18 ก.ย. 2561
14 กลุ่มอาชีพเกษตรกรจักสานบางแค
18 ม.5 ซ.บางแค 4 ถ.สาธุ - บางยี่รงค์ ต.บางแค อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 โทรศัพท์มือถือ 08-7917-3121
ผลิตภัณฑ์ก้านมะพร้าว
351/2547
ผลิตภัณฑ์ก้านมะพร้าว 64906-95/351 21 เม.ย. 2560 18 ก.ย. 2561
15 กลุ่มอาชีพเกษตรจักสานบางแค
18 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บางแค อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 โทรศัพท์มือถือ 08-7917-3121
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 64637-806/20 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
16 กลุ่มอาชีพสตรีคลองเขิน
11 ม.8 ซ.- ถ.- ต.คลองเขิน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์มือถือ 08-6006-7682
น้ำตาลมะพร้าว
5/2552
น้ำตาลมะพร้าว 60186-85/5 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
17 นาง ชดช้อย อินทจันทร์
57 ม.7 ซ.- ถ.- ต.จอมปลวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120 โทรศัพท์มือถือ 08-7368-8219
น้ำตาลมะพร้าว
5/2552
น้ำตาลมะพร้าว 56111-79/5 25 ก.พ. 2558 24 ก.พ. 2561
18 นาง โชติกา จินดาไทย
119/29 ม.12 ซ.เอนกพัฒนา ถ.เอกชัย ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์มือถือ 08-7665-6491
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
ผลิตภัณฑ์ของจิ๋ว
424/2547
ผลิตภัณฑ์ของจิ๋ว 19-1/424(สส) 22 ก.ย. 2560 21 ก.ย. 2563
19 นาง วาราดา สุวรรณบำรุงชัย
68/6 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120 โทรศัพท์มือถือ 08-4930-8664
ผลิตภัณฑ์เดคูพาจ
935/2548
ผลิตภัณฑ์เดคูพาจ 58505-56/935 21 ก.ย. 2558 20 ก.ย. 2561
20 นางสาว กนกวรรณ กิจประชา
8 ม.2 ซ.- ถ.- ต.โรงหีบ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120 โทรศัพท์มือถือ 08-7158-7357
ผลิตภัณฑ์เรซิน
366/2547
ผลิตภัณฑ์เรซิน 57483-165/366 21 ก.ค. 2558 20 ก.ค. 2561
21 นางสาว คณิศร อมรภากรณ์
45 ม.1 ซ.- ถ.อัมพวา-บางนกแขวก ต.บางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120 โทรศัพท์ 0-3471-2907
แชมพูสำหรับสุนัข
553/2547
แชมพูสำหรับสุนัขผสมเหงือกปลาหมอ และแชมพูสำหรับสุนัขผสมทองพันช่าง 58314-29/553 21 ก.ย. 2558 14 ก.ย. 2561
22 นางสาว จำนงค์ พงษ์พิทักษ์
6 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บางช้าง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 โทรศัพท์มือถือ 08-1378-5824
ผลิตภัณฑ์ก้านมะพร้าว
351/2547
ผลิตภัณฑ์ก้านมะพร้าว 64907-96/351 21 เม.ย. 2560 18 ก.ย. 2561
23 นางสาว จำเนียร ทับทิมทอง
34 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บางแค อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 โทรศัพท์มือถือ 06-3193-6488
ผลิตภัณฑ์ก้านมะพร้าว
351/2547
ผลิตภัณฑ์ก้านมะพร้าว 62390-91/351 2 ส.ค. 2559 18 ก.ย. 2561
24 นางสาว ดาวเรือง ระย้าย้อย
99 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บางแค อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 โทรศัพท์มือถือ 08-1527-6951
น้ำตาลมะพร้าว
5/2552
น้ำตาลมะพร้าว 56061-78/5 25 ก.พ. 2558 24 ก.พ. 2561
25 นางสาว บุญตา ทองอุดม
50/1 ม.7 ซ.- ถ.- ต.จอมปลวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120 โทรศัพท์มือถือ 08-6097-2978
น้ำตาลมะพร้าว
5/2552
น้ำตาลมะพร้าว 56060-77/5 25 ก.พ. 2558 24 ก.พ. 2561
26 นางสาว พรพิมล เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
35 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บางพรม อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120 โทรศัพท์มือถือ 08-1908-1835
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 21-3/196(สส) 22 ก.ย. 2560 21 ก.ย. 2563
27 นางสาว พรพิมล เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
35 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บางพรม อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120 โทรศัพท์มือถือ 08-1908-1835
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 63664-1156/417 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
28 นางสาว พัชราภรณ์ รุ่งศรี
9 ม.10 ซ.- ถ.- ต.บางขันแตก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์มือถือ 08-1378-3892
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
ผลิตภัณฑ์ผ้าใยบัว
413/2558
ผลิตภัณฑ์ผ้าใยบัว 6-1/413(สส) 7 ก.ค. 2560 6 ก.ค. 2563
29 นางสาว ภัทรภร สร้อยทอง
9809 ม.1 ซ.แพรกหนามแดง 3 ถ.- ต.แพรกหนามแดง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 โทรศัพท์มือถือ 09-5815-4274
ผลิตภัณฑ์เชือกไนลอน
353/2547
ผลิตภัณฑ์เชือกไนลอน 62365-124/353 2 ส.ค. 2559 18 ก.ย. 2561
30 นางสาว มนัสนันท์ อภิจิรวัฑฒ์
19/4 ม.5 ซ.- ถ.- ต.แพรกหนามแดง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 โทรศัพท์มือถือ 08-1643-9518
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 7-1/196(สส) 7 ก.ค. 2560 6 ก.ค. 2563
31 นางสาว มนัสนันท์ อภิจิรวัฑฒ์
19/4 ม.5 ซ.- ถ.- ต.แพรกหนามแดง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 โทรศัพท์มือถือ 09-0969-5421
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 61616-1095/417 24 พ.ค. 2559 23 พ.ค. 2562
32 นางสาว วันเพ็ญ พลกล้า
28 ม.6 ซ.- ถ.- ต.บางช้าง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 โทรศัพท์ 0-9909-0874
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 63898-1176/417 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
33 นางสาว สมาพร บรรเลงจิตร์
62 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บางสะแก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120 โทรศัพท์มือถือ 08-7759-1284
ข้าวเกรียบ
107/2554
ชนิดข้าวเกรียบพร้อมบริโภค (ข้าวเกรียบปลาทู) 64512-207/107 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
34 นางสาว สุพรทิพย์ มีคง
1/8 ม.3 ซ.สิริสุข ถ.สมุทรสงคราม-ปากท่อ ต.ปลายโพงพาง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 โทรศัพท์มือถือ 08-5376-2969
หัวโขน
221/2547
ประเภทใช้เป็นของประดับตกแต่งหรือของที่ระลึก 61528-82/221 24 พ.ค. 2559 23 พ.ค. 2562
35 นาย เกรียงศักดิ์ ศรีจันทร์รัตน์
36/1 ม.6 ซ.- ถ.อัมพวา-บางนกแขวก ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120 โทรศัพท์มือถือ 08-5815-6967
ผลิตภัณฑ์เรซิน
366/2547
ผลิตภัณฑ์เรซิน 60768-169/366 26 ก.พ. 2559 25 ก.พ. 2562
36 นาย ชั้น บุญประสิทธิ์
25/1 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บางแค อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 โทรศัพท์มือถือ 08-6832-5663
ไม้กวาดทางมะพร้าว
182/2546
ไม้กวาดทางมะพร้าว 61734-196/182 24 พ.ค. 2559 23 พ.ค. 2562
37 นาย ถิรายุทธ์ ทรัพย์สงวน
88/1 ม.- ซ.- ถ.แหลมใหญ่ ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์มือถือ 08-1551-8921
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 8-2/196(สส) 7 ก.ค. 2560 6 ก.ค. 2563
38 นาย ถิรายุทธ์ ทรัพย์สงวน
88/1 ม.- ซ.- ถ.- ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์มือถือ 08-1551-8921
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 63673-1158/417 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
39 นาย ประยูร เกศราษฎร์
38/1 ม.8 ซ.วัดแว่นจันทร์ ถ.- ต.สวนหลวง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 โทรศัพท์มือถือ 08-7972-3797
ผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว
8/2546
ประเภทที่ใช้เป็นของใช้ทั่วไป 64245-490/8 25 ม.ค. 2560 18 ก.ย. 2561
40 นาย ยุธศักดิ์ ศิริสวัสดิ์
74 ม.1 ซ.- ถ.ธนบุรี-ปากท่อ ต.ปลายโพงพาง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 โทรศัพท์มือถือ 08-1775-4118
หัวโขน
221/2547
ประเภทใช้เป็นของประดับตกแต่งหรือของที่ระลึก 57484-76/221 21 ก.ค. 2558 20 ก.ค. 2561
41 นาย เลอศักดิ์ กองสินธุ์
519/26 ม.- ซ.- ถ.เกษมสุขุม ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์มือถือ 08-3781-8165
เปลือกไข่วิจิตร
219/2547
เปลือกไข่วิจิตร 64195-42/219 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
42 นาย วิญญู ยวดยง
185/18 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ปลายโพงพาง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 โทรศัพท์มือถือ 09-5948-1211
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
น้ำตาลมะพร้าว
5/2552
น้ำตาลมะพร้าว 13-1/5(สส) 7 ก.ค. 2560 6 ก.ค. 2563
43 นาย ศราวุธ ขุุนเจ๋ง
14/7 ม.5 ซ.- ถ.- ต.แพรกหนามแดง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 โทรศัพท์มือถือ 08-4904-4848
เกลือหอม
664/2547
เกลือหอม 56735-18/664 28 พ.ค. 2558 27 พ.ค. 2561
44 บริษัท มู จัง (ไทยแลนด์) จำกัด
2/38 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์ 0-3412-1079
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
แยม
342/2547
แยมน้ำพริกเผารสสตรอเบอรี่ แยมน้ำพริกเผารสพลัม แยมน้ำพริกเผารสทุเรียน แยมน้ำพริกเผารสมะเขือเทศ 23-1/342(สส) 22 ก.ย. 2560 21 ก.ย. 2563
45 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตน้ำตาลมะพร้าวแท้
63/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ท่าคา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 โทรศัพท์มือถือ 08-9231-3871
น้ำตาลมะพร้าว
5/2552
น้ำตาลมะพร้าว 56306-80/5 25 ก.พ. 2558 24 ก.พ. 2561
46 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านกล้วยกวนเพชรสมุทร (ชุมชนโรงเจ)
37 ม.- ซ.มังกร ถ.ประชาอุทิศ ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 โทรศัพท์มือถือ 08-9671-9285
ผักและผลไม้กวน
35/2558
กล้วยกวน 64658-570/35 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
47 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านปรก
19 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บ้านปรก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์ 0-3472-0236
สบู่เหลว
95/2552
สบู่เหลวผสมสมุนไพร 56728-354/95 28 พ.ค. 2558 27 พ.ค. 2561
48 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดาหลา
54 ม.3 ซ.ดาหลา ถ.- ต.ท้ายหาด อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์มือถือ 08-5186-9261
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยทอดกรอบ 59329-157/1038 21 ต.ค. 2558 20 ต.ค. 2561
49 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทานตะวัน
19/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ท้ายหาด อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์มือถือ 08-3159-8789
แชมพู
92/2552
แชมพูผสมน้ำมันส้มโอ 62965-647/92 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
50 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทานตะวัน
19/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ท้ายหาด อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์ 0-8315-9878
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว
551/2553
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวน้ำมันส้มโอ 63909-236/551 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
12

สืบค้นเมื่อ วันที่21 ม.ค. 2561