รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 58 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 9,854 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลบางกุ้ง
47 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บางกุ้ง อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120 โทรศัพท์มือถือ 08-4721-2309
ผลิตภัณฑ์ดินเผาตกแต่งด้วยผ้า
191/2556
ผลิตภัณฑ์ดินเผาตกแต่งด้วยผ้า 64649-132/191 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
2 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดาวเรือง
32 ม.10 ซ.บางตีนเป็ด ถ.- ต.บางขันแตก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์มือถือ 08-6794-9798
แชมพู
92/2552
แชมพูผสมประคำดีควาย 62966-648/92 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
3 กลุ่มสตรีพัฒนาวัดศรีศรัทธาธรรม
65 ม.9 ซ.- ถ.- ต.คลองเขิน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์มือถือ 08-8854-5901
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
ขนมบ้าบิ่น
1046/2559
ขนมบ้าบิ่น 26-2/1046(สส) 31 ม.ค. 2561 30 ม.ค. 2564
4 กลุ่มอาชีพเกษตรจักสานบางแค
18 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บางแค อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 โทรศัพท์มือถือ 08-7917-3121
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 64637-806/20 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
5 นาง โชติกา จินดาไทย
119/29 ม.12 ซ.เอนกพัฒนา ถ.เอกชัย ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์มือถือ 08-7665-6491
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
ผลิตภัณฑ์ของจิ๋ว
424/2547
ผลิตภัณฑ์ของจิ๋ว 19-1/424(สส) 22 ก.ย. 2560 21 ก.ย. 2563
6 นาง สุนีย์ ชื่นชม
2/4 ม.6 ซ.เกษมสุข ถ.ปาท่อ-ธนบุรี ต.ท้ายหาด อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์ 0-3476-3471
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 42-1/20(สส) 6 มิ.ย. 2561 5 มิ.ย. 2564
7 นางสาว กนกวรรณ กิจประชา
8 ม.2 ซ.- ถ.- ต.โรงหีบ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120 โทรศัพท์มือถือ 08-7555-4315
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
ผลิตภัณฑ์เรซิน
366/2547
ผลิตภัณฑ์เรซิน 48-1/366(สส) 25 ก.ย. 2561 24 ก.ย. 2564
8 นางสาว พรพิมล เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
35 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บางพรม อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120 โทรศัพท์มือถือ 08-1908-1835
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 21-3/196(สส) 22 ก.ย. 2560 21 ก.ย. 2563
9 นางสาว พรพิมล เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
35 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บางพรม อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120 โทรศัพท์มือถือ 08-1908-1835
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 63664-1156/417 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
10 นางสาว พัชราภรณ์ รุ่งศรี
9 ม.10 ซ.- ถ.- ต.บางขันแตก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์มือถือ 08-1378-3892
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
ผลิตภัณฑ์ผ้าใยบัว
413/2558
ผลิตภัณฑ์ผ้าใยบัว 6-1/413(สส) 7 ก.ค. 2560 6 ก.ค. 2563
11 นางสาว มนัสนันท์ อภิจิรวัฑฒ์
19/4 ม.5 ซ.- ถ.- ต.แพรกหนามแดง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 โทรศัพท์มือถือ 08-1643-9518
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 7-1/196(สส) 7 ก.ค. 2560 6 ก.ค. 2563
12 นางสาว วันเพ็ญ พลกล้า
9/8 ม.- ซ.โรงเจ ถ.- ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 โทรศัพท์ 0-9909-0874
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 63898-1176/417 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
13 นางสาว สมาพร บรรเลงจิตร์
62 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บางสะแก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120 โทรศัพท์มือถือ 08-7759-1284
ข้าวเกรียบ
107/2554
ชนิดข้าวเกรียบพร้อมบริโภค (ข้าวเกรียบปลาทู) 64512-207/107 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
14 นาย ถิรายุทธ์ ทรัพย์สงวน
88/1 ม.- ซ.- ถ.แหลมใหญ่ ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์มือถือ 08-1551-8921
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 8-2/196(สส) 7 ก.ค. 2560 6 ก.ค. 2563
15 นาย ถิรายุทธ์ ทรัพย์สงวน
88/1 ม.- ซ.- ถ.- ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์มือถือ 08-1551-8921
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 63673-1158/417 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
16 นาย ยุธศักดิ์ ศิริสวัสดิ์
74 ม.1 ซ.- ถ.ธนบุรี-ปากท่อ ต.ปลายโพงพาง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 โทรศัพท์มือถือ 08-1775-4118
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
หัวโขน
221/2547
ประเภทใช้เป็นของประดับตกแต่งหรือของที่ระลึก 49-1/221(สส) 25 ก.ย. 2561 24 ก.ย. 2564
17 นาย เลอศักดิ์ กองสินธุ์
519/26 ม.- ซ.- ถ.เกษมสุขุม ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์มือถือ 08-3781-8165
เปลือกไข่วิจิตร
219/2547
เปลือกไข่วิจิตร 64195-42/219 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
18 บริษัท มู จัง (ไทยแลนด์) จำกัด
2/38 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์ 0-3412-1079
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
ขนมดอกจอก
1045/2548
ขนมดอกจอกรสปลาทูและขนมดอกจอกรสกุ้ง 40-1/1045(สส) 6 มิ.ย. 2561 5 มิ.ย. 2564
19 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแป้งร่ำตำบลบางนางลี่
130 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บางนางลี่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 โทรศัพท์มือถือ 08-9613-4855
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
8/2560
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว 52-2/8(สส) 25 ก.ย. 2561 24 ก.ย. 2564
20 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านกล้วยกวนเพชรสมุทร (ชุมชนโรงเจ)
37 ม.- ซ.มังกร ถ.ประชาอุทิศ ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 โทรศัพท์มือถือ 08-9671-9285
ผักและผลไม้กวน
35/2558
กล้วยกวน 64658-570/35 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
21 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร หมู่ 3 ตำบลบ้านปรก
19 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บ้านปรก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์ 0-3472-0236
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
สบู่ก้อนกลีเซอรีน
665/2553
สบู่ก้อนกลีเซอรีน 45-2/665(สส) 25 ก.ย. 2561 24 ก.ย. 2564
22 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร หมู่ 3 ตำบลบ้านปรก
19 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บ้านปรก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์ 0-3472-0236
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
แชมพู
92/2552
แชมพูสระผมสมุนไพรอัญชัน 35-4/92(สส) 4 มิ.ย. 2561 3 มิ.ย. 2564
23 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทานตะวัน
19/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ท้ายหาด อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์มือถือ 08-3159-8789
แชมพู
92/2552
แชมพูผสมน้ำมันส้มโอ 62965-647/92 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
24 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทานตะวัน
19/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ท้ายหาด อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์ 0-8315-9878
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว
551/2553
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวน้ำมันส้มโอ 63909-236/551 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
25 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านบางแก้ว
16 ม.7 ซ.- ถ.พระรามที่ 2 ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์มือถือ 08-2631-6862
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
ไข่เค็ม
27/2550
ประเภทไข่เค็มดองน้ำเกลือชนิดต้มสุก 22-1/27(สส) 22 ก.ย. 2560 21 ก.ย. 2563
26 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มศักดาเบญจรงค์ชุมชนวัดบางกะพ้อม
116/1 ม.- ซ.วัดบางกะพ้อม ถ.- ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 โทรศัพท์มือถือ 08-5908-1689
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
เครื่องเบญจรงค์
10/2556
ประเภทใช้งานทั่วไป 53-6/10(สส) 25 ก.ย. 2561 24 ก.ย. 2564
27 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มศักดาเบญจรงค์ชุมชนวัดบางกะพ้อม
116/1 ม.- ซ.วัดบางกะพ้อม ถ.- ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 โทรศัพท์มือถือ 08-5908-1689
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
เครื่องเบญจรงค์
10/2556
ประเภทที่ใช้กับอาหาร 41-5/10(สส) 6 มิ.ย. 2561 5 มิ.ย. 2564
28 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีบ้านปราโมทย์
41/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บ้านปราโมทย์ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120 โทรศัพท์มือถือ 06-4959-4296
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
ผักและผลไม้กวน
35/2558
ส้มโอแก้วรสดั้งเดิม 43-2/35(สส) 25 ก.ย. 2561 24 ก.ย. 2564
29 วิสาหกิจชุมชนเกลือสมุนไพรลาดใหญ่
130/1 ม.4 ซ.วัดน้อยแสงจันทร์ ถ.- ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์มือถือ 08-6056-5706
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
ผลิตภัณฑ์ขัดผิว
1350/2560
เกลือขัดผิวสูตรใบบัวบก ชนิดของแข็ง (ผง) 36-2/1350(สส) 4 มิ.ย. 2561 3 มิ.ย. 2564
30 วิสาหกิจชุมชนเกลือสมุนไพรลาดใหญ่
130/1 ม.4 ซ.วัดน้อยแสงจันทร์ ถ.เอกชัย ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์มือถือ 08-6056-5706
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
สบู่ก้อนกลีเซอรีน
665/2553
สบู่ดอกเกลือสมุนไพรสูตรฟักข้าว 5-1/665(สส) 9 พ.ค. 2560 8 พ.ค. 2563
31 วิสาหกิจชุมชนเกลือสมุนไพรลาดใหญ่
130/1 ม.4 ซ.วัดน้อยแสงจันทร์ ถ.เอกชัย ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์มือถือ 08-6056-5706
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
เกลือแช่ตัว
1348/2554
เกลือแช่เท้าผสมสมุนไพรธรรมชาติ 3-1/1348(สส) 9 พ.ค. 2560 8 พ.ค. 2563
32 วิสาหกิจชุมชนเกษตรสวนนอก
11 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บางยี่รงค์ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120 โทรศัพท์มือถือ 08-1823-4229
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว
551/2553
โลชั่นบำรุงผิวน้ำมันมะพร้าว 39-3/551(สส) 6 มิ.ย. 2561 5 มิ.ย. 2564
33 วิสาหกิจชุมชนขนมไทยโบราณและจักสานก้านมะพร้าวบางช้าง
120/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บางช้าง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 โทรศัพท์มือถือ 08-5128-2618
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
ผลิตภัณฑ์จากทางมะพร้าว
351/2560
ผลิตภัณฑ์จากทางมะพร้าว 38-1/351(สส) 6 มิ.ย. 2561 5 มิ.ย. 2564
34 วิสาหกิจชุมชนขนมไทยโบราณและจักสานก้านมะพร้าวบางช้าง
120/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บางช้าง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 โทรศัพท์ 0-3475-1677
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
กะละแม
873/2559
กาละแม 37-1/873(สส) 6 มิ.ย. 2561 5 มิ.ย. 2564
35 วิสาหกิจชุมชนจักสานก้านมะพร้าว,น้ำตาล ท่าคา
53/3 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ท่าคา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 โทรศัพท์มือถือ 09-4695-3233
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
ผลิตภัณฑ์จากทางมะพร้าว
351/2560
ผลิตภัณฑ์จากทางมะพร้าว 44-2/351(สส) 25 ก.ย. 2561 24 ก.ย. 2564
36 วิสาหกิจชุมชนนิภาเบญจรงค์
43-45 ม.- ซ.- ถ.ริมคลองอัมพวา ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 โทรศัพท์มือถือ 08-1422-0726
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
เครื่องเบญจรงค์
10/2556
ประเภทที่ใช้กับอาหาร แบบสีดั้งเดิม 20-4/10(สส) 22 ก.ย. 2560 21 ก.ย. 2563
37 วิสาหกิจชุมชนบ้านเบญจรงค์สวนหลวง
46 ม.8 ซ.- ถ.- ต.สวนหลวง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 โทรศัพท์มือถือ 08-9022-4744
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
เครื่องเบญจรงค์
10/2556
ประเภทใช้งานทั่วไป แบบสีสมัยนิยม 18-3/10(สส) 22 ก.ย. 2560 21 ก.ย. 2563
38 วิสาหกิจชุมชนบ้านเบญจรงค์สวนหลวง
46 ม.8 ซ.- ถ.- ต.สวนหลวง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 โทรศัพท์มือถือ 08-9022-4744
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
เครื่องเบญจรงค์
10/2556
ประเภทที่ใช้กับอาหาร 11-1/10(สส) 4 ก.ค. 2560 3 ก.ค. 2563
39 วิสาหกิจชุมชนบ้านเพียงพอสมุนไพร
31 ม.7 ซ.- ถ.- ต.นางตะเคียน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์มือถือ 08-4903-5894
สบู่ก้อนกลีเซอรีน
665/2553
สบู่ก้อนกลีเซอรีนผสมมะขามป้อม 62967-279/665 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
40 วิสาหกิจชุมชนบ้านเพียงพอสมุนไพร
31 ม.7 ซ.- ถ.- ต.นางตะเคียน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์มือถือ 08-7982-9628
แชมพู
92/2552
แชมพูผสมใบย่านาง 63101-654/92 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
41 วิสาหกิจชุมชนบ้านสบายใจ
84/58 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์ 0-3471-2441
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
ผักและผลไม้กวน
35/2558
กล้วยกวน 30-1/35(สส) 31 ม.ค. 2561 30 ม.ค. 2564
42 วิสาหกิจชุมชนบ้านสบายใจ
84/58 ม.1 ซ.- ถ.บายพาส ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์มือถือ 08-4354-5615
กล้วยอบ
112/2558
กล้วยเล็บมือนางอบแห้ง 64661-261/112 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
43 วิสาหกิจชุมชนเบญจรงค์มังกรทอง
20/2 ม.- ซ.มังกรทอง ถ.- ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 โทรศัพท์มือถือ 08-2348-6094
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
เครื่องเบญจรงค์
10/2556
เครื่องเบญจรงค์ ประเภทใช้งานทั่วไป 14-2/10(สส) 22 ก.ย. 2560 21 ก.ย. 2563
44 วิสาหกิจชุมชนเบอร์เกอร์ปลาทูไทย
33/3 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์ 0-3472-3703
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
ปลาจ๊อ
1333/2555
จ๊อปลาทู 46-1/1333(สส) 25 ก.ย. 2561 24 ก.ย. 2564
45 วิสาหกิจชุมชนเบอร์เกอร์ปลาทูไทย
33/3 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์ 0-3472-3703
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
ข้าวเกรียบ
107/2554
ชนิดข้าวเกรียบพร้อมบริโภค (ข้าวเกรียบ) 47-1/107(สส) 25 ก.ย. 2561 24 ก.ย. 2564
46 วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรกระดังงา
58 ม.9 ซ.- ถ.- ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120 โทรศัพท์มือถือ 08-1634-9456
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว
551/2553
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว 15-2/551(สส) 22 ก.ย. 2560 21 ก.ย. 2563
47 วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรกระดังงา
58 ม.9 ซ.- ถ.- ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120 โทรศัพท์มือถือ 08-1634-9456
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
ผลิตภัณฑ์บำรุงหน้า
550/2553
ผลิตภัณฑ์บำรุงหน้าว่านนางคำ 16-1/550(สส) 22 ก.ย. 2560 21 ก.ย. 2563
48 วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรกระดังงา
58 ม.9 ซ.- ถ.- ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120 โทรศัพท์มือถือ 08-1634-9456
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
แชมพู
92/2552
แชมพู 17-2/92(สส) 22 ก.ย. 2560 21 ก.ย. 2563
49 วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์บ้านมอบลัด
61/8 ม.4 ซ.- ถ.- ต.แหลมใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์มือถือ 09-5787-9645
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ตะกร้าเชือกมัดฟาง 50-1/418(สส) 25 ก.ย. 2561 24 ก.ย. 2564
50 วิสาหกิจชุมชนผลิตรองเท้าตำบลปลายโพงพาง
62/1 ม.1 ซ.วัดประชา ถ.- ต.ปลายโพงพาง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 โทรศัพท์มือถือ 08-9075-2182
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
8/2560
ประเภทที่ใช้เป็นของใช้ทั่วไป (ลูกบีบกะลาปลดล๊อค) 29-1/8(สส) 31 ม.ค. 2561 30 ม.ค. 2564
12

สืบค้นเมื่อ วันที่23 ก.ย. 2562