รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดเพชรบุรี

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 45 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 12,577 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มกลึงไม้ตาลตำบลหนองปรง
44/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หนองปรง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ตาล 29-4/45(พบ) 26 ก.พ. 2561 25 ก.พ. 2564
2 กลุ่มเครื่องเบญจรงค์
56/2 ม.6 ซ.- ถ.- ต.บางเค็ม อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
เครื่องเบญจรงค์
10/2556
ประเภทใช้งานทั่วไป แบบสีสมัยนิยม 47-1/10(พบ) 18 ก.ค. 2561 17 ก.ค. 2564
3 กลุ่มจักสานบ้านพุตูม
34 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ห้วยลึก อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 18-1/40(พบ) 31 ก.ค. 2560 30 ก.ค. 2563
4 กลุ่มตัดเย็บผ้ากันเปื้อนและเสื้อผ้า
49 ม.3 ซ.- ถ.- ต.สระพัง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140 โทรศัพท์ 0-3242-6667
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 33-3/196(พบ) 26 ก.พ. 2561 25 ก.พ. 2564
5 กลุ่มทอผ้าพื้นบ้านพุพูลล่าง
5/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ยางน้ำกลัดใต้ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี 76160 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ย่าม
609/2547
ย่าม 49-1/609(พบ) 18 ก.ค. 2561 17 ก.ค. 2564
6 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเพชรสามเรือน
27 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ท่าตะคร้อ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี 76160 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 25-1/197(พบ) 26 ก.ย. 2560 25 ก.ย. 2563
7 กลุ่มแม่บ้านชุมชนเจ้าพ่อเขาใหญ่
600/2 ม.- ซ.- ถ.เพชรเกษม ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 42-1/20(พบ) 15 พ.ค. 2561 14 พ.ค. 2564
8 กลุ่มแม่พานิช
5 ม.- ซ.- ถ.นเรนทร์รักษา ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ขนมไทย
1/2552
ข้าวพองกวนมะพร้าวอ่อน ข้าวตอกกวนมะพร้าวอ่อน และข้าวเม่ากวนมะพร้าวอ่อน 5-1/1(พบ) 31 ก.ค. 2560 30 ก.ค. 2563
9 กลุ่มแม่พานิช
5 ม.- ซ.- ถ.นเรนทร์รักษา ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทรศัพท์มือถือ 08-5890-4245
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ขนมไทย
1/2552
ข้าวตอกตั้ง และงาอ่อน 27-2/1(พบ) 26 ก.ย. 2560 25 ก.ย. 2563
10 กลุ่มส่งเสริมอาชีพสตรีทำดอกไม้ประดิษฐ์และหัตถกรรม
215 ม.2 ซ.- ถ.- ต.วังจันทร์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 76170 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ผลิตภัณฑ์จากวัสดุปั้นสำเร็จรูป
422/2556
ผลิตภัณฑ์จากวัสดุปั้นสำเร็จรูป 13-2/422(พบ) 31 ก.ค. 2560 30 ก.ค. 2563
11 กลุ่มส่งเสริมอาชีพสตรีทำดอกไม้ประดิษฐ์และหัตถกรรม
215 ม.2 ซ.- ถ.- ต.วังจันทร์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 76170 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ผลิตภัณฑ์ผ้าใยบัว
413/2558
ผลิตภัณฑ์ผ้าใยบัว 14-1/413(พบ) 31 ก.ค. 2560 30 ก.ค. 2563
12 กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก
288/5 ม.- ซ.- ถ.เจ้าลาย ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ผ้าบาติก
51/2557
ชนิดเส้นใยฝ้าย 51-1/51(พบ) 18 ก.ค. 2561 17 ก.ค. 2564
13 กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก
288/5 ม.- ซ.- ถ.เจ้าลาย ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก
611/2558
แบบใช้งานที่ต้องสัมผัสร่างกาย เส้นใยฝ้าย 50-1/611(พบ) 18 ก.ค. 2561 17 ก.ค. 2564
14 นาง กนกลักษณ์ โชติกิติพัฒน์
754/30 ม.- ซ.- ถ.เกาะกะล่อม ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120 โทรศัพท์ 0-32-6-1850
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ถ่านดูดกลิ่น
180/2560
ถ่านไม้ไผ่ดูดกลิ่น 52-1/180(พบ) 18 ก.ค. 2561 28 เม.ย. 2564
15 นาง ชูศรี กลิ่นตระลบ
63 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ห้วยโรง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140 โทรศัพท์มือถือ 08-5163-9128
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ผลิตภัณฑ์จากวัสดุปั้นสำเร็จรูป
422/2556
พวงมาลัยปั้นจากสบู่ 28-3/422(พบ) 26 ก.พ. 2561 25 ก.พ. 2564
16 นาง ชูศรี กลิ่นตระลบ
63 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ห้วยโรง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140 โทรศัพท์ 0-3244-7321
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ผลิตภัณฑ์แผ่นกระจก
1410/2550
ผลิตภัณฑ์แผ่นกระจก 36-1/1410(พบ) 2 เม.ย. 2561 1 เม.ย. 2564
17 นาง นิภา ไพโรจน์จิรกาล
88/103 ม.5 ซ.- ถ.- ต.โพไร่หวาน อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ผลิตภัณฑ์ปรับสภาพเส้นผม
93/2553
ผลิตภัณฑ์ปรับสภาพเส้นผมผสมอัญชัน ว่านหางจระเข้ และน้ำมันมะกอก 2-1/93(พบ) 31 ก.ค. 2560 30 ก.ค. 2563
18 นาง พนิดา เจริญพร
27 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บ้านลาด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 38-1/421(พบ) 15 พ.ค. 2561 14 พ.ค. 2564
19 นาง พนิดา เจริญพร
27 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บ้านลาด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 39-1/418(พบ) 15 พ.ค. 2561 14 พ.ค. 2564
20 นาง พนิดา เจริญพร
27 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บ้านลาด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ผลิตภัณฑ์หินสี
1125/2549
ผลิตภัณฑ์หินสี 40-1/1125(พบ) 15 พ.ค. 2561 14 พ.ค. 2564
21 นาง พิบูลพรรณ ตังคะพิภพ
95/3 ม.- ซ.- ถ.ราชดำเนิน ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทรศัพท์มือถือ 08-1944-1059
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ผลิตภัณฑ์เดคูพาจ
935/2548
ผลิตภัณฑ์เดคูพาจ 37-1/935(พบ) 15 พ.ค. 2561 14 พ.ค. 2564
22 นาง อรุณี เวสสุวรรณ
82/34 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บ้านกุ่ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทรศัพท์มือถือ 08-0974-6227
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 34-4/196(พบ) 26 ก.พ. 2561 25 ก.พ. 2564
23 นางสาว ลาวัลย์ สังข์นิมิต
24 ม.6 ซ.- ถ.- ต.บ้านกุ่ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทรศัพท์มือถือ 08-0021-1749
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ขนมไทย
1/2552
ขนมอลัว 45-4/1(พบ) 16 พ.ค. 2561 15 พ.ค. 2564
24 นางสาว สุกัญญา นราพงศ์
291 ม.13 ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 76170 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 4-2/196(พบ) 31 ก.ค. 2560 30 ก.ค. 2563
25 นางสาว สุทธิมา โมลี
10 ม.- ซ.บริพัตร ถ.บริพัตร ต.ท่าราบ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทรศัพท์มือถือ 08-9254-3541
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดับลวดลายปิดทอง
625/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับลวดลายปิดทอง 21-1/625(พบ) 26 ก.ย. 2560 25 ก.ย. 2563
26 นางสาว สุพินดา รักเจียม
140 ม.4 ต.บางตะบูน อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
หอยปรุงรสพร้อมบริโภค
314/2553
หอยปรุงรสพร้อมบริโภค 26-1/314(พบ) 26 ก.ย. 2560 25 ก.ย. 2563
27 นางสาว อารีรัตน์ เทียนภู่
5 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หนองกะปุ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150 โทรศัพท์มือถือ 08-1736-8520
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ผลไม้ลอยแก้ว
715/2547
ลูกตาลลอยแก้วในน้ำตาลสด 48-1/715(พบ) 18 ก.ค. 2561 17 ก.ค. 2564
28 นาย ณัฐพงศ์ เสียงอ่อน
68/4 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ท่าตะคร้อ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี 76160 โทรศัพท์มือถือ 06-4143-4220
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ประเภทใช้งานทั่วไป 19-3/45(พบ) 26 ก.ย. 2560 25 ก.ย. 2563
29 นาย นฤเทพ ศิริเศรษฐ
230 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130 โทรศัพท์มือถือ 09-9262-6547
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ผักและผลไม้แช่อิ่ม
161/2558
ผักและผลไม้แช่อิ่ม ชนิดแห้ง (มะนาวแช่อิ่ม) 44-1/161(พบ) 11 พ.ค. 2561 10 พ.ค. 2564
30 นาย นฤเทพ ศิริเศรษฐ
230 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130 โทรศัพท์มือถือ 09-9262-6547
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ขนมไทย
1/2552
ทองม้วนรสเค็ม ทองม้วนรสหวาน 43-3/1(พบ) 16 พ.ค. 2561 15 พ.ค. 2564
31 นาย วงศกร ชัยสุวรรณ
19 ม.11 ซ.- ถ.- ต.บ้านกุ่ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ประเภทใช้งานทั่วไป 17-2/45(พบ) 31 ก.ค. 2560 30 ก.ค. 2563
32 นาย วงศกร ชัยสุวรรรณ
19 ม.11 ซ.- ถ.- ต.บ้านกุ่ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทรศัพท์มือถือ 08-7700-8841
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ผลิตภัณฑ์เรซิน
366/2547
ผลิตภัณฑ์เรซิน 20-1/366(พบ) 26 ก.ย. 2560 25 ก.ย. 2563
33 นาย สังวาลย์ วัฒนลัด
2 ม.9 ซ.- ถ.- ต.โพพระ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทรศัพท์มือถือ 08-1378-6077
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ผลิตภัณฑ์ดอกไม้สดอบแห้ง
932/2548
ผลิตภัณฑ์ดอกไม้สดอบแห้ง 31-1/932(พบ) 26 ก.พ. 2561 25 ก.พ. 2564
34 นาย เสิน ทนงจิตต์
425/1 ม.8 ซ.- ถ.- ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120 โทรศัพท์มือถือ 08-1307-8692
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
เสื้อผ้าสำเร็จรูปเด็กหญิง
1450/2554
ปะเภทผ้ายืด แบบกางเกง(เส้นใยประดิษฐ์) และประเภทผ้ายืด แบบเสื้อ(เส้นใยประดิษฐ์) 23-1/1450(พบ) 26 ก.ย. 2560 25 ก.ย. 2563
35 นาย อำนาจ สิงห์ขรณ์
220 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ท่าคอย อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ผลิตภัณฑ์จากวัสดุปั้นสำเร็จรูป
422/2556
ผลิตภัณฑ์จากวัสดุปั้นสำเร็จรูป 53-4/422(พบ) 18 ก.ค. 2561 17 ก.ค. 2564
36 นาย อุดม ปี่แก้ว
70 ม.1 ต.หนองชุมพล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 3-1/196(พบ) 31 ก.ค. 2560 30 ก.ค. 2563
37 พ.ท. สิทธิพร นพคุณ
158 ม.5 ซ.- ถ.- ต.หนองจอก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
เครื่องประดับทองคำ
1246/2549
เครื่องประดับทองคำ 12-1/1246(พบ) 31 ก.ค. 2560 30 ก.ค. 2563
38 วิสากิจชุมชนกลุ่มจักสานไม้ไผ่บ้านเขาบันได
84 ม.7 ซ.- ถ.- ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี 76160 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ไผ่
184/2557
ประเภทใช้งานทั่วไป 10-1/184(พบ) 31 ก.ค. 2560 30 ก.ค. 2563
39 วิสากิจชุมชนกลุ่มปั้นแป้ง หมู่12 ตำบลท่าไม้รวก
37/1 ม.12 ซ.- ถ.- ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ผลิตภัณฑ์จากวัสดุปั้นสำเร็จรูป
422/2556
ผลิตภัณฑ์จากวัสดุปั้นสำเร็จรูป 9-1/422(พบ) 31 ก.ค. 2560 30 ก.ค. 2563
40 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสานไม้ไผ่บ้านเขาบันได
84 ม.7 ซ.- ถ.- ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี 76160 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ประเภทใช้งานทั่วไป 11-1/45(พบ) 31 ก.ค. 2560 30 ก.ค. 2563
41 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านพัฒนาสมุนไพรไทยชุมชนบ้านห้วยทรายเหนือ
1138 ม.- ซ.- ถ.ชมนิเวศน์ ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ผลิตภัณฑ์ปรับสภาพเส้นผม
93/2553
ผลิตภัณฑ์ปรับสภาพเส้นผม 7-2/93(พบ) 31 ก.ค. 2560 30 ก.ค. 2563
42 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีชุมชนบ้านเขากระจิว
84 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากริบบิ้น
972/2548
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากริบบิ้น 16-1/972(พบ) 31 ก.ค. 2560 30 ก.ค. 2563
43 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีชุมชนบ้านเขากระจิว
84 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 24-1/18(พบ) 26 ก.ย. 2560 25 ก.ย. 2563
44 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพบ้านหนองมะกอก
215 ม.2 ซ.- ถ.- ต.วังจันทร์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 76170 โทรศัพท์มือถือ 08-0652-7974
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 46-2/20(พบ) 18 ก.ค. 2561 17 ก.ค. 2564
45 วิสาหกิจชุมชนการทำผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือนในโครงการพระราชประสงค์หุบกะพง
56/1 ม.8 ซ.- ถ.- ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว
551/2553
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว 8-1/551(พบ) 31 ก.ค. 2560 30 ก.ค. 2563

สืบค้นเมื่อ วันที่30 พ.ค. 2563