รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดเพชรบุรี

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 123 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 9,920 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มกลึงไม้ตาลตำบลหนองปรง
44/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หนองปรง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ตาล 29-4/45(พบ) 26 ก.พ. 2561 25 ก.พ. 2564
2 กลุ่มเครื่องเบญจรงค์
56/2 ม.6 ซ.- ถ.- ต.บางเค็ม อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
เครื่องเบญจรงค์
10/2556
ประเภทใช้งานทั่วไป แบบสีสมัยนิยม 47-1/10(พบ) 18 ก.ค. 2561 17 ก.ค. 2564
3 กลุ่มจักสานบ้านพุตูม
34 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ห้วยลึก อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 18-1/40(พบ) 31 ก.ค. 2560 30 ก.ค. 2563
4 กลุ่มตัดเย็บผ้ากันเปื้อนและเสื้อผ้า
49 ม.3 ซ.- ถ.- ต.สระพัง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140 โทรศัพท์ 0-3242-6667
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 33-3/196(พบ) 26 ก.พ. 2561 25 ก.พ. 2564
5 กลุ่มตัดเย็บผ้ากันเปื้อนและเสื้อผ้า
49 ม.3 ซ.- ถ.- ต.สระพัง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140 โทรศัพท์ 0-3242-6666
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 61276-1189/196 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
6 กลุ่มทอผ้าพื้นบ้านพุพูลล่าง
5/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ยางน้ำกลัดใต้ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี 76160 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ย่าม
609/2547
ย่าม 49-1/609(พบ) 18 ก.ค. 2561 17 ก.ค. 2564
7 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านหนองจิก
- ม.1 ซ.- ถ.- ต.หนองปรง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 63476-2899/18 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
8 กลุ่มประดิษฐ์เปลือกหอยบ้านบางเกตุ
47 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บางเก่า อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ผลิตภัณฑ์เปลือกหอย
367/2547
ผลิตภัณฑ์เปลือกหอย 64613-74/367 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
9 กลุ่มผลิตภัณฑ์ไม้ป่าน้ำเค็ม
8 ม.4 ซ.- ถ.- ต.หนองปลาไหล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ประเภทใช้งานทั่วไป 61277-682/45 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
10 กลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมหวานเพชรบุรี
584/12 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บ้านหม้อ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ขนมผิง
745/2548
ขนมผิง 62941-16/745 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
11 กลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมหวานเพชรบุรี
584/12 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บ้านหม้อ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ขนมไทย
1/2552
ขนมอลัว 62947-960/1 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
12 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเพชรสามเรือน
27 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ท่าตะคร้อ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี 76160 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 25-1/197(พบ) 26 ก.ย. 2560 25 ก.ย. 2563
13 กลุ่มแม่บ้านชุมชนเจ้าพ่อเขาใหญ่
600/2 ม.- ซ.- ถ.เพชรเกษม ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 42-1/20(พบ) 15 พ.ค. 2561 14 พ.ค. 2564
14 กลุ่มแม่บ้านต้นตาลประดิษฐ์
47/2 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ถ้ำรงค์ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ต้นไม้ประดิษฐ์
579/2557
ต้นตาลประดิษฐ์ 61566-14/579 24 พ.ค. 2559 23 พ.ค. 2562
15 กลุ่มแม่บ้านไร่หัวลุ่ม
99 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บ้านหาด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ขนมไทย
1/2552
ทองม้วนรสหวาน และทองม้วนรสเค็ม 64473-970/1 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
16 กลุ่มแม่บ้านไร่หัวลุ่ม
99 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บ้านหาด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ทอฟฟี่
265/2559
ทอฟฟี่ถั่ว ทอฟฟี่ถั่วกรอบ ทอฟฟี่กะทิ และทอฟฟี่ทุเรียน 64455-39/265 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
17 กลุ่มแม่พานิช
5 ม.- ซ.- ถ.นเรนทร์รักษา ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ขนมไทย
1/2552
ข้าวพองกวนมะพร้าวอ่อน ข้าวตอกกวนมะพร้าวอ่อน และข้าวเม่ากวนมะพร้าวอ่อน 5-1/1(พบ) 31 ก.ค. 2560 30 ก.ค. 2563
18 กลุ่มแม่พานิช
5 ม.- ซ.- ถ.นเรนทร์รักษา ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทรศัพท์มือถือ 08-5890-4245
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ขนมไทย
1/2552
ข้าวตอกตั้ง และงาอ่อน 27-2/1(พบ) 26 ก.ย. 2560 25 ก.ย. 2563
19 กลุ่มไม้กลึงบ้านใหม่
111 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บางครก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ประเภทใช้งานทั่วไป 61565-692/45 24 พ.ค. 2559 23 พ.ค. 2562
20 กลุ่มส่งเสริมอาชีพสตรีทำดอกไม้ประดิษฐ์และหัตถกรรม
215 ม.2 ซ.- ถ.- ต.วังจันทร์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 76170 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ผลิตภัณฑ์จากวัสดุปั้นสำเร็จรูป
422/2556
ผลิตภัณฑ์จากวัสดุปั้นสำเร็จรูป 13-2/422(พบ) 31 ก.ค. 2560 30 ก.ค. 2563
21 กลุ่มส่งเสริมอาชีพสตรีทำดอกไม้ประดิษฐ์และหัตถกรรม
215 ม.2 ซ.- ถ.- ต.วังจันทร์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 76170 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ผลิตภัณฑ์ผ้าใยบัว
413/2558
ผลิตภัณฑ์ผ้าใยบัว 14-1/413(พบ) 31 ก.ค. 2560 30 ก.ค. 2563
22 กลุ่มสตรีผ้าทอมือรางจิก
32 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ไร่ใหม่พัฒนา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 63472-1152/197 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
23 กลุ่มสตรีพัฒนา หมู่ที่ ๒ หนองเตียน
59 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130 โทรศัพท์ 0-3242-6666
น้ำพริกแกง
129/2556
น้ำพริกแกงป่า 64811-96/129 21 เม.ย. 2560 20 เม.ย. 2563
24 กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาชุมชนตำบลบางแก้ว
90 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บางแก้ว อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110 โทรศัพท์ 0-3242-6666
หอยปรุงรสพร้อมบริโภค
314/2553
หอยตลับสามรส 62942-4/314 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
25 กลุ่มหัตถกรรมงานฝีมือหนองหญ้าปล้อง
323 ม.4 ซ.- ถ.- ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี 76160 โทรศัพท์ 0-3242-6666
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 63470-1146/417 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
26 กลุ่มอาชีพเกลือทะเลกังหันทอง
90 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บางแก้ว อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110 โทรศัพท์ 0-3242-6666
เกลือแช่ตัว
1348/2554
เกลือแช่ตัว 63615-11/1348 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
27 กลุ่มอาชีพขนมหวานตำบลตำหรุ
22/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ตำหรุ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150 โทรศัพท์ 0-3258-8085
ขนมไทย
1/2552
ขนมข้าวเม่าคลุกแป้ง 64631-971/1 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
28 กลุ่มอาชีพขนมหวานตำบลตำหรุ
22/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ตำหรุ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150 โทรศัพท์ 0-3258-8085
ขนมไทย
1/2552
ขนมงาอ่อน 64456-968/1 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
29 กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก
288/5 ม.- ซ.- ถ.เจ้าลาย ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก
611/2558
แบบใช้งานที่ต้องสัมผัสร่างกาย เส้นใยฝ้าย 50-1/611(พบ) 18 ก.ค. 2561 17 ก.ค. 2564
30 กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก
288/5 ม.- ซ.- ถ.เจ้าลาย ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ผ้าบาติก
51/2557
ชนิดเส้นใยฝ้าย 51-1/51(พบ) 18 ก.ค. 2561 17 ก.ค. 2564
31 กลุ่มอาชีพสตรีบ้านร่องระกำ
99 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ขนมไทย
1/2552
ทองม้วนรสใบเตย ทองม้วนรสหวาน และทองม้วนรสเค็ม 64457-969/1 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
32 นาง กนกลักษณ์ โชติกิติพัฒน์
754/30 ม.- ซ.- ถ.เกาะกะล่อม ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120 โทรศัพท์ 0-32-6-1850
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ถ่านดูดกลิ่น
180/2560
ถ่านไม้ไผ่ดูดกลิ่น 52-1/180(พบ) 18 ก.ค. 2561 17 ก.ค. 2564
33 นาง กรพัชรา เหล็กดี
143/3 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ต้นมะม่วง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย 61563-2605/25 24 พ.ค. 2559 23 พ.ค. 2562
34 นาง จินดารัตน์ รื่นมา
244/2 ม.- ซ.- ถ.ราชดำเนิน ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทรศัพท์ 0-3242-6666
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 62943-1231/196 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
35 นาง เฉลา ขำชื่น
348/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 76170 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษ 63475-2658/25 25 ต.ค. 2559 17 มิ.ย. 2562
36 นาง เฉลา ขำชื่น
348/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 76170 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2546
ชนิดเชือกพลาสติก 63473-818/195 25 ต.ค. 2559 17 มิ.ย. 2562
37 นาง ชูศรี กลิ่นตระลบ
63 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ห้วยโรง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140 โทรศัพท์มือถือ 08-5163-9128
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ผลิตภัณฑ์จากวัสดุปั้นสำเร็จรูป
422/2556
พวงมาลัยปั้นจากสบู่ 28-3/422(พบ) 26 ก.พ. 2561 25 ก.พ. 2564
38 นาง ชูศรี กลิ่นตระลบ
63 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ห้วยโรง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140 โทรศัพท์ 0-3244-7321
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ผลิตภัณฑ์แผ่นกระจก
1410/2550
ผลิตภัณฑ์แผ่นกระจก 36-1/1410(พบ) 2 เม.ย. 2561 1 เม.ย. 2564
39 นาง ชูศรี กลิ่นตระลบ
63 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ห้วยโรง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140 โทรศัพท์ 0-3244-7321
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย 35-4/25(พบ) 2 เม.ย. 2561 17 มิ.ย. 2562
40 นาง นงนุช สิงห์เทียน
43/3 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 64460-668/412 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
41 นาง นิภา ไพโรจน์จิรกาล
88/103 ม.5 ซ.- ถ.- ต.โพไร่หวาน อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ผลิตภัณฑ์ปรับสภาพเส้นผม
93/2553
ผลิตภัณฑ์ปรับสภาพเส้นผมผสมอัญชัน ว่านหางจระเข้ และน้ำมันมะกอก 2-1/93(พบ) 31 ก.ค. 2560 30 ก.ค. 2563
42 นาง บุญรวม ทองดี
10/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ไร่โคก อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ขนมไทย
1/2552
ฝอยทอง 63620-963/1 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
43 นาง บุญรวม ทองดี
10/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ไร่โคก อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ผักและผลไม้เชื่อม
264/2558
ผักและผลไม้เชื่อมชนิดไม่แห้ง (ลูกตาลเชื่อม) 63583-15/264 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
44 นาง พนิดา เจริญพร
27 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บ้านลาด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 38-1/421(พบ) 15 พ.ค. 2561 14 พ.ค. 2564
45 นาง พนิดา เจริญพร
27 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บ้านลาด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 39-1/418(พบ) 15 พ.ค. 2561 14 พ.ค. 2564
46 นาง พนิดา เจริญพร
27 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บ้านลาด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ผลิตภัณฑ์หินสี
1125/2549
ผลิตภัณฑ์หินสี 40-1/1125(พบ) 15 พ.ค. 2561 14 พ.ค. 2564
47 นาง พิบูลพรรณ ตังคะพิภพ
95/3 ม.- ซ.- ถ.ราชดำเนิน ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทรศัพท์มือถือ 08-1944-1059
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ผลิตภัณฑ์เดคูพาจ
935/2548
ผลิตภัณฑ์เดคูพาจ 37-1/935(พบ) 15 พ.ค. 2561 14 พ.ค. 2564
48 นาง ยาใจ อำพันธ์
109 ม.2 ซ.- ถ.- ต.หนองกะปุ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150 โทรศัพท์ 0-3242-6666
น้ำตาลโตนด
113/2546
น้ำตาลโตนดไซรัป 61275-21/113 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
49 นาง วนิดา แสงศรี
569 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บ้านหม้อ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทรศัพท์ 0-3242-6666
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 63573-1245/196 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
50 นาง สมหมาย ศิริเรือง
183 ม.1 ซ.- ถ.- ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140 โทรศัพท์ 0-3242-6666
หมอนฟักทอง
414/2547
หมอนฟักทอง 63584-153/414 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
123

สืบค้นเมื่อ วันที่17 ม.ค. 2562