รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดเพชรบุรี

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 66 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 11,246 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มกลึงไม้ตาลตำบลหนองปรง
44/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หนองปรง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ตาล 29-4/45(พบ) 26 ก.พ. 2561 25 ก.พ. 2564
2 กลุ่มเครื่องเบญจรงค์
56/2 ม.6 ซ.- ถ.- ต.บางเค็ม อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
เครื่องเบญจรงค์
10/2556
ประเภทใช้งานทั่วไป แบบสีสมัยนิยม 47-1/10(พบ) 18 ก.ค. 2561 17 ก.ค. 2564
3 กลุ่มจักสานบ้านพุตูม
34 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ห้วยลึก อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 18-1/40(พบ) 31 ก.ค. 2560 30 ก.ค. 2563
4 กลุ่มตัดเย็บผ้ากันเปื้อนและเสื้อผ้า
49 ม.3 ซ.- ถ.- ต.สระพัง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140 โทรศัพท์ 0-3242-6667
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 33-3/196(พบ) 26 ก.พ. 2561 25 ก.พ. 2564
5 กลุ่มทอผ้าพื้นบ้านพุพูลล่าง
5/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ยางน้ำกลัดใต้ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี 76160 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ย่าม
609/2547
ย่าม 49-1/609(พบ) 18 ก.ค. 2561 17 ก.ค. 2564
6 กลุ่มประดิษฐ์เปลือกหอยบ้านบางเกตุ
47 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บางเก่า อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ผลิตภัณฑ์เปลือกหอย
367/2547
ผลิตภัณฑ์เปลือกหอย 64613-74/367 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
7 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเพชรสามเรือน
27 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ท่าตะคร้อ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี 76160 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 25-1/197(พบ) 26 ก.ย. 2560 25 ก.ย. 2563
8 กลุ่มแม่บ้านชุมชนเจ้าพ่อเขาใหญ่
600/2 ม.- ซ.- ถ.เพชรเกษม ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 42-1/20(พบ) 15 พ.ค. 2561 14 พ.ค. 2564
9 กลุ่มแม่บ้านไร่หัวลุ่ม
99 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บ้านหาด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ขนมไทย
1/2552
ทองม้วนรสหวาน และทองม้วนรสเค็ม 64473-970/1 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
10 กลุ่มแม่บ้านไร่หัวลุ่ม
99 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บ้านหาด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ทอฟฟี่
265/2559
ทอฟฟี่ถั่ว ทอฟฟี่ถั่วกรอบ ทอฟฟี่กะทิ และทอฟฟี่ทุเรียน 64455-39/265 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
11 กลุ่มแม่พานิช
5 ม.- ซ.- ถ.นเรนทร์รักษา ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทรศัพท์มือถือ 08-5890-4245
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ขนมไทย
1/2552
ข้าวตอกตั้ง และงาอ่อน 27-2/1(พบ) 26 ก.ย. 2560 25 ก.ย. 2563
12 กลุ่มแม่พานิช
5 ม.- ซ.- ถ.นเรนทร์รักษา ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ขนมไทย
1/2552
ข้าวพองกวนมะพร้าวอ่อน ข้าวตอกกวนมะพร้าวอ่อน และข้าวเม่ากวนมะพร้าวอ่อน 5-1/1(พบ) 31 ก.ค. 2560 30 ก.ค. 2563
13 กลุ่มส่งเสริมอาชีพสตรีทำดอกไม้ประดิษฐ์และหัตถกรรม
215 ม.2 ซ.- ถ.- ต.วังจันทร์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 76170 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ผลิตภัณฑ์จากวัสดุปั้นสำเร็จรูป
422/2556
ผลิตภัณฑ์จากวัสดุปั้นสำเร็จรูป 13-2/422(พบ) 31 ก.ค. 2560 30 ก.ค. 2563
14 กลุ่มส่งเสริมอาชีพสตรีทำดอกไม้ประดิษฐ์และหัตถกรรม
215 ม.2 ซ.- ถ.- ต.วังจันทร์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 76170 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ผลิตภัณฑ์ผ้าใยบัว
413/2558
ผลิตภัณฑ์ผ้าใยบัว 14-1/413(พบ) 31 ก.ค. 2560 30 ก.ค. 2563
15 กลุ่มสตรีพัฒนา หมู่ที่ ๒ หนองเตียน
59 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130 โทรศัพท์ 0-3242-6666
น้ำพริกแกง
129/2556
น้ำพริกแกงป่า 64811-96/129 21 เม.ย. 2560 20 เม.ย. 2563
16 กลุ่มอาชีพขนมหวานตำบลตำหรุ
22/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ตำหรุ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150 โทรศัพท์ 0-3258-8085
ขนมไทย
1/2552
ขนมข้าวเม่าคลุกแป้ง 64631-971/1 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
17 กลุ่มอาชีพขนมหวานตำบลตำหรุ
22/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ตำหรุ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150 โทรศัพท์ 0-3258-8085
ขนมไทย
1/2552
ขนมงาอ่อน 64456-968/1 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
18 กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก
288/5 ม.- ซ.- ถ.เจ้าลาย ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก
611/2558
แบบใช้งานที่ต้องสัมผัสร่างกาย เส้นใยฝ้าย 50-1/611(พบ) 18 ก.ค. 2561 17 ก.ค. 2564
19 กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก
288/5 ม.- ซ.- ถ.เจ้าลาย ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ผ้าบาติก
51/2557
ชนิดเส้นใยฝ้าย 51-1/51(พบ) 18 ก.ค. 2561 17 ก.ค. 2564
20 กลุ่มอาชีพสตรีบ้านร่องระกำ
99 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ขนมไทย
1/2552
ทองม้วนรสใบเตย ทองม้วนรสหวาน และทองม้วนรสเค็ม 64457-969/1 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
21 นาง กนกลักษณ์ โชติกิติพัฒน์
754/30 ม.- ซ.- ถ.เกาะกะล่อม ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120 โทรศัพท์ 0-32-6-1850
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ถ่านดูดกลิ่น
180/2560
ถ่านไม้ไผ่ดูดกลิ่น 52-1/180(พบ) 18 ก.ค. 2561 17 ก.ค. 2564
22 นาง ชูศรี กลิ่นตระลบ
63 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ห้วยโรง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140 โทรศัพท์มือถือ 08-5163-9128
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ผลิตภัณฑ์จากวัสดุปั้นสำเร็จรูป
422/2556
พวงมาลัยปั้นจากสบู่ 28-3/422(พบ) 26 ก.พ. 2561 25 ก.พ. 2564
23 นาง ชูศรี กลิ่นตระลบ
63 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ห้วยโรง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140 โทรศัพท์ 0-3244-7321
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ผลิตภัณฑ์แผ่นกระจก
1410/2550
ผลิตภัณฑ์แผ่นกระจก 36-1/1410(พบ) 2 เม.ย. 2561 1 เม.ย. 2564
24 นาง นงนุช สิงห์เทียน
43/3 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 64460-668/412 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
25 นาง นิภา ไพโรจน์จิรกาล
88/103 ม.5 ซ.- ถ.- ต.โพไร่หวาน อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ผลิตภัณฑ์ปรับสภาพเส้นผม
93/2553
ผลิตภัณฑ์ปรับสภาพเส้นผมผสมอัญชัน ว่านหางจระเข้ และน้ำมันมะกอก 2-1/93(พบ) 31 ก.ค. 2560 30 ก.ค. 2563
26 นาง พนิดา เจริญพร
27 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บ้านลาด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 38-1/421(พบ) 15 พ.ค. 2561 14 พ.ค. 2564
27 นาง พนิดา เจริญพร
27 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บ้านลาด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 39-1/418(พบ) 15 พ.ค. 2561 14 พ.ค. 2564
28 นาง พนิดา เจริญพร
27 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บ้านลาด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ผลิตภัณฑ์หินสี
1125/2549
ผลิตภัณฑ์หินสี 40-1/1125(พบ) 15 พ.ค. 2561 14 พ.ค. 2564
29 นาง พิบูลพรรณ ตังคะพิภพ
95/3 ม.- ซ.- ถ.ราชดำเนิน ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทรศัพท์มือถือ 08-1944-1059
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ผลิตภัณฑ์เดคูพาจ
935/2548
ผลิตภัณฑ์เดคูพาจ 37-1/935(พบ) 15 พ.ค. 2561 14 พ.ค. 2564
30 นาง อรุณี เวสสุวรรณ
82/34 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บ้านกุ่ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทรศัพท์มือถือ 08-0974-6227
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 34-4/196(พบ) 26 ก.พ. 2561 25 ก.พ. 2564
31 นาง อังคณา สินช้ย
24 ม.6 ซ.- ถ.- ต.บางแก้ว อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110 โทรศัพท์ 0-3242-6666
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 64611-1268/196 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
32 นางสาว นฤนาท สีม่วง
18 ม.4 ซ.- ถ.- ต.โพพระ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทรศัพท์มือถือ 09-1871-6448
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 64612-1269/196 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
33 นางสาว พเยาว์ ทิพย์ธรรม
77 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บ้านหม้อ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ถุงประคบธัญพืช
1351/2553
ถุงประคบธัญพืช 64618-9/1351 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
34 นางสาว ลาวัลย์ สังข์นิมิต
24 ม.6 ซ.- ถ.- ต.บ้านกุ่ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทรศัพท์มือถือ 08-0021-1749
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ขนมไทย
1/2552
ขนมอลัว 45-4/1(พบ) 16 พ.ค. 2561 15 พ.ค. 2564
35 นางสาว วลัยพรรณ ไก่ก้อ
5 ม.2 ซ.- ถ.- ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี 76160 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ผ้าพันคอ
247/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 64494-552/247 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
36 นางสาว วลัยพรรณ ไก่ก้อ
5 ม.2 ซ.- ถ.- ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี 76160 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ผลิตภัณฑ์เรซิน
366/2547
ผลิตภัณฑ์เรซิน 64753-182/366 21 เม.ย. 2560 20 เม.ย. 2563
37 นางสาว สุกัญญา นราพงศ์
291 ม.13 ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 76170 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 4-2/196(พบ) 31 ก.ค. 2560 30 ก.ค. 2563
38 นางสาว สุทธิมา โมลี
10 ม.- ซ.บริพัตร ถ.บริพัตร ต.ท่าราบ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทรศัพท์มือถือ 08-9254-3541
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดับลวดลายปิดทอง
625/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับลวดลายปิดทอง 21-1/625(พบ) 26 ก.ย. 2560 25 ก.ย. 2563
39 นางสาว สุพินดา รักเจียม
140 ม.4 ต.บางตะบูน อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
หอยปรุงรสพร้อมบริโภค
314/2553
หอยปรุงรสพร้อมบริโภค 26-1/314(พบ) 26 ก.ย. 2560 25 ก.ย. 2563
40 นางสาว อารีรัตน์ เทียนภู่
5 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หนองกะปุ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150 โทรศัพท์มือถือ 08-1736-8520
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ผลไม้ลอยแก้ว
715/2547
ลูกตาลลอยแก้วในน้ำตาลสด 48-1/715(พบ) 18 ก.ค. 2561 17 ก.ค. 2564
41 นาย ฐิติชัย เพชรปิ่นแก้ว
250 ม.10 ซ.- ถ.- ต.หัวสะพาน อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ถุงประคบธัญพืช
1351/2553
ถุงประคบธัญพืช 64706-10/1351 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
42 นาย ณัฐพงศ์ เสียงอ่อน
68/4 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ท่าตะคร้อ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี 76160 โทรศัพท์มือถือ 06-4143-4220
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ประเภทใช้งานทั่วไป 19-3/45(พบ) 26 ก.ย. 2560 25 ก.ย. 2563
43 นาย นฤเทพ ศิริเศรษฐ
230 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130 โทรศัพท์มือถือ 09-9262-6547
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ผักและผลไม้แช่อิ่ม
161/2558
ผักและผลไม้แช่อิ่ม ชนิดแห้ง (มะนาวแช่อิ่ม) 44-1/161(พบ) 11 พ.ค. 2561 10 พ.ค. 2564
44 นาย นฤเทพ ศิริเศรษฐ
230 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130 โทรศัพท์มือถือ 09-9262-6547
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ขนมไทย
1/2552
ทองม้วนรสเค็ม ทองม้วนรสหวาน 43-3/1(พบ) 16 พ.ค. 2561 15 พ.ค. 2564
45 นาย วงศกร ชัยสุวรรณ
19 ม.11 ซ.- ถ.- ต.บ้านกุ่ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ประเภทใช้งานทั่วไป 17-2/45(พบ) 31 ก.ค. 2560 30 ก.ค. 2563
46 นาย วงศกร ชัยสุวรรรณ
19 ม.11 ซ.- ถ.- ต.บ้านกุ่ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทรศัพท์มือถือ 08-7700-8841
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ผลิตภัณฑ์เรซิน
366/2547
ผลิตภัณฑ์เรซิน 20-1/366(พบ) 26 ก.ย. 2560 25 ก.ย. 2563
47 นาย วิชาญ บุญยืน
11/15 ม.- ซ.- ถ.- ต.ต้นมะม่วง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทรศัพท์ 0-3242-6666
เข็มขัดหนังแท้
377/2559
เข็มขัดหนังวัวแท้ 64549-35/377 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
48 นาย วิชาญ บุญยืน
11/15 ม.- ซ.- ถ.- ต.ต้นมะม่วง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทรศัพท์ 0-3242-6666
กระเป๋าหนังแท้
592/2559
กระเป๋าหนังวัวแท้ 64614-168/592 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
49 นาย วิชาญ บุญยืน
11/15 ม.- ต.ต้นมะม่วง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากหนังแท้
595/2559
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากหนังแท้ 64615-133/595 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
50 นาย สังวาลย์ วัฒนลัด
2 ม.9 ซ.- ถ.- ต.โพพระ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทรศัพท์มือถือ 08-1378-6077
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ผลิตภัณฑ์ดอกไม้สดอบแห้ง
932/2548
ผลิตภัณฑ์ดอกไม้สดอบแห้ง 31-1/932(พบ) 26 ก.พ. 2561 25 ก.พ. 2564
12

สืบค้นเมื่อ วันที่23 พ.ย. 2562