รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดเพชรบุรี

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 96 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 10,456 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มเครื่องเบญจรงค์บ้านห้วยตะแกะ
124 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ท่าแลง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130 โทรศัพท์ 0-3242-6666
เครื่องเบญจรงค์
10/2556
ประเภทใช้งานทั่วไป 59872-304/10 9 ธ.ค. 2558 8 ธ.ค. 2561
2 กลุ่มตัดเย็บผ้ากันเปื้อนและเสื้อผ้า
49 ม.3 ซ.- ถ.- ต.สระพัง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140 โทรศัพท์ 0-3242-6666
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 61276-1189/196 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
3 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านหนองจิก
- ม.1 ซ.- ถ.- ต.หนองปรง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 63476-2899/18 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
4 กลุ่มประดิษฐ์เปลือกหอยบ้านบางเกตุ
47 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บางเก่า อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ผลิตภัณฑ์เปลือกหอย
367/2547
ผลิตภัณฑ์เปลือกหอย 64613-74/367 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
5 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์งานฝีมือไทยดำ
23 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ห้วยท่าช้าง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140 โทรศัพท์มือถือ 08-4127-7161
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 58278-2599/18 21 ก.ย. 2558 20 ก.ย. 2561
6 กลุ่มผลิตภัณฑ์ไม้ป่าน้ำเค็ม
8 ม.4 ซ.- ถ.- ต.หนองปลาไหล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ประเภทใช้งานทั่วไป 61277-682/45 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
7 กลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมหวานเพชรบุรี
584/12 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บ้านหม้อ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ขนมผิง
745/2548
ขนมผิง 62941-16/745 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
8 กลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมหวานเพชรบุรี
584/12 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บ้านหม้อ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ขนมไทย
1/2552
ขนมอลัว 62947-960/1 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
9 กลุ่มแม่บ้านชุมชนเจ้าพ่อเขาใหญ่
600/2 ม.- ซ.- ถ.เพชรเกษม ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120 โทรศัพท์มือถือ 08-8907-5859
ผลิตภัณฑ์เปลือกหอย
367/2547
ผลิตภัณฑ์เปลือกหอย 58104-68/367 21 ส.ค. 2558 20 ส.ค. 2561
10 กลุ่มแม่บ้านชุมชนเจ้าพ่อเขาใหญ่
600/2 ม.- ซ.- ถ.เพชรเกษม ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120 โทรศัพท์มือถือ 08-8907-5859
ผลิตภัณฑ์เดคูพาจ
935/2548
ผลิตภัณฑ์เดคูพาจ 58103-55/935 21 ส.ค. 2558 20 ส.ค. 2561
11 กลุ่มแม่บ้านชุมชนเจ้าพ่อเขาใหญ่
600/2 ม.- ซ.- ถ.เพชรเกษม ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120 โทรศัพท์มือถือ 08-8907-5859
โมบาย
569/2547
โมบาย 58109-76/569 21 ส.ค. 2558 20 ส.ค. 2561
12 กลุ่มแม่บ้านต้นตาลประดิษฐ์
47/2 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ถ้ำรงค์ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ต้นไม้ประดิษฐ์
579/2557
ต้นตาลประดิษฐ์ 61566-14/579 24 พ.ค. 2559 23 พ.ค. 2562
13 กลุ่มแม่บ้านไร่หัวลุ่ม
99 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บ้านหาด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ขนมไทย
1/2552
ทองม้วนรสหวาน และทองม้วนรสเค็ม 64473-970/1 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
14 กลุ่มแม่บ้านไร่หัวลุ่ม
99 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บ้านหาด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ทอฟฟี่
265/2559
ทอฟฟี่ถั่ว ทอฟฟี่ถั่วกรอบ ทอฟฟี่กะทิ และทอฟฟี่ทุเรียน 64455-39/265 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
15 กลุ่มไม้กลึงบ้านใหม่
111 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บางครก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ประเภทใช้งานทั่วไป 61565-692/45 24 พ.ค. 2559 23 พ.ค. 2562
16 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนป่านศรนารายณ์อารยา
201 ม.10 ซ.- ถ.- ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ผลิตภัณฑ์จากป่านศรนารายณ์
55/2546
ผลิตภัณฑ์จากป่านศรนารายณ์ 59631-36/55 21 ต.ค. 2558 18 ก.ย. 2561
17 กลุ่มสตรีผ้าทอมือรางจิก
32 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ไร่ใหม่พัฒนา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 63472-1152/197 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
18 กลุ่มสตรีพัฒนา หมู่ที่ ๒ หนองเตียน
59 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130 โทรศัพท์ 0-3242-6666
น้ำพริกแกง
129/2556
น้ำพริกแกงป่า 64811-96/129 21 เม.ย. 2560 20 เม.ย. 2563
19 กลุ่มสตรีศิลปาชีพพิเศษป่านศรนารายณ์
99 ม.8 ซ.- ถ.- ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ผลิตภัณฑ์จากป่านศรนารายณ์
55/2546
ผลิตภัณฑ์จากป่านศรนารายณ์ 62472-39/55 2 ส.ค. 2559 18 ก.ย. 2561
20 กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาชุมชนตำบลบางแก้ว
90 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บางแก้ว อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110 โทรศัพท์ 0-3242-6666
หอยปรุงรสพร้อมบริโภค
314/2553
หอยตลับสามรส 62942-4/314 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
21 กลุ่มหัตถกรรมงานฝีมือหนองหญ้าปล้อง
323 ม.4 ซ.- ถ.- ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี 76160 โทรศัพท์ 0-3242-6666
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 63470-1146/417 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
22 กลุ่มหัตถกรรมงานฝีมือหนองหญ้าปล้อง
323 ม.4 ซ.- ถ.- ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี 76160 โทรศัพท์มือถือ 08-9441-0357
ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้
823/2548
ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้ 58569-133/823 21 ก.ย. 2558 20 ก.ย. 2561
23 กลุ่มอาชีพเกลือทะเลกังหันทอง
90 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บางแก้ว อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110 โทรศัพท์ 0-3242-6666
เกลือแช่ตัว
1348/2554
เกลือแช่ตัว 63615-11/1348 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
24 กลุ่มอาชีพขนมหวานตำบลตำหรุ
22/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ตำหรุ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150 โทรศัพท์ 0-3258-8085
ขนมไทย
1/2552
ขนมงาอ่อน 64456-968/1 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
25 กลุ่มอาชีพขนมหวานตำบลตำหรุ
22/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ตำหรุ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150 โทรศัพท์ 0-3258-8085
ขนมไทย
1/2552
ขนมข้าวเม่าคลุกแป้ง 64631-971/1 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
26 กลุ่มอาชีพสตรีจักรสานป่านศรนารายณ์
25 ม.8 ซ.- ถ.- ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120 โทรศัพท์ 0-3442-6666
ผลิตภัณฑ์จากป่านศรนารายณ์
55/2546
ผลิตภัณฑ์จากป่านศรนารายณ์ 59623-35/55 21 ต.ค. 2558 18 ก.ย. 2561
27 กลุ่มอาชีพสตรีบ้านร่องระกำ
99 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ขนมไทย
1/2552
ทองม้วนรสใบเตย ทองม้วนรสหวาน และทองม้วนรสเค็ม 64457-969/1 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
28 นาง กรพัชรา เหล็กดี
143/3 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ต้นมะม่วง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย 61563-2605/25 24 พ.ค. 2559 23 พ.ค. 2562
29 นาง กิ้มสิ้น บัวศิริ
30 ม.2 ซ.- ถ.- ต.หนองพลับ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทรศัพท์มือถือ 08-9412-7982
ลูกประคบสมุนไพร
176/2553
ลูกประคบสมุนไพร 58255-384/176 21 ก.ย. 2558 20 ก.ย. 2561
30 นาง จินดารัตน์ รื่นมา
244/2 ม.- ซ.- ถ.ราชดำเนิน ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทรศัพท์ 0-3242-6666
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 62943-1231/196 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
31 นาง เฉลา ขำชื่น
348/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 76170 โทรศัพท์มือถือ 08-9914-2916
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากกระดาษ
651/2547
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากกระดาษ 60932-59/651 21 เม.ย. 2559 18 ก.ย. 2561
32 นาง เฉลา ขำชื่น
348/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 76170 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษ 63475-2658/25 25 ต.ค. 2559 17 มิ.ย. 2562
33 นาง เฉลา ขำชื่น
348/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 76170 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ผลิตภัณฑ์ถักสานทอจากกระดาษ
231/2547
ผลิตภัณฑ์ถักสานทอจากกระดาษ 63471-49/231 25 ต.ค. 2559 18 ก.ย. 2561
34 นาง เฉลา ขำชื่น
348/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 76170 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2546
ชนิดเชือกพลาสติก 63473-818/195 25 ต.ค. 2559 17 มิ.ย. 2562
35 นาง นงนุช สิงห์เทียน
43/3 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 64460-668/412 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
36 นาง บุญรวม ทองดี
10/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ไร่โคก อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ขนมไทย
1/2552
ฝอยทอง 63620-963/1 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
37 นาง บุญรวม ทองดี
10/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ไร่โคก อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ผักและผลไม้เชื่อม
264/2558
ผักและผลไม้เชื่อมชนิดไม่แห้ง (ลูกตาลเชื่อม) 63583-15/264 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
38 นาง ยาใจ อำพันธ์
109 ม.2 ซ.- ถ.- ต.หนองกะปุ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150 โทรศัพท์ 0-3242-6666
น้ำตาลโตนด
113/2546
น้ำตาลโตนดไซรัป 61275-21/113 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
39 นาง ยุพิน สีชมภู
130/2 ม.10 ซ.- ถ.- ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120 โทรศัพท์มือถือ 08-3311-0749
ผลิตภัณฑ์จากป่านศรนารายณ์
55/2546
ผลิตภัณฑ์จากป่านศรนารายณ์ 63606-40/55 25 ต.ค. 2559 18 ก.ย. 2561
40 นาง วนิดา แสงศรี
569 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บ้านหม้อ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทรศัพท์ 0-3242-6666
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 63573-1245/196 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
41 นาง สมหมาย ศิริเรือง
183 ม.1 ซ.- ถ.- ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140 โทรศัพท์ 0-3242-6666
หมอนฟักทอง
414/2547
หมอนฟักทอง 63584-153/414 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
42 นาง สวง อารีกิจ
72/1 ม.10 ซ.- ถ.- ต.ช่องสะแก อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ผลิตภัณฑ์กาบตาล
1130/2549
ผลิตภัณฑ์กาบตาล 63612-1/1130 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
43 นาง สวง อารีกิจ
72/1 ม.10 ซ.- ถ.- ต.ช่องสะแก อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2546
ชนิดเชือกพลาสติก 63474-819/195 25 ต.ค. 2559 17 มิ.ย. 2562
44 นาง สำเนา เกาะเกตุ
5 ม.8 ซ.- ถ.- ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120 โทรศัพท์ 0-3259-3142
ผลิตภัณฑ์จากป่านศรนารายณ์
55/2546
ผลิตภัณฑ์จากป่านศรนารายณ์ 62470-38/55 2 ส.ค. 2559 18 ก.ย. 2561
45 นาง อรุณี เวสสุวรรณ
82/34 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บ้านกุ่ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทรศัพท์ 0-3242-6666
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 63307-1138/417 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
46 นาง อังคณา สินช้ย
24 ม.6 ซ.- ถ.- ต.บางแก้ว อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110 โทรศัพท์ 0-3242-6666
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 64611-1268/196 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
47 นาง อังคณา สินชัย
24 ม.6 ซ.- ถ.- ต.บางแก้ว อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110 โทรศัพท์ 0-3242-6666
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 63585-1150/417 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
48 นาง อุษา ทรัพย์เกิด
19/1 ม.11 ซ.- ถ.- ต.บ้านกุ่ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทรศัพท์ 0-3242-6666
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 60473-1172/196 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
49 นาง อุษา ทรัพย์เกิด
19/1 ม.11 ซ.- ถ.- ต.บ้านกุ่ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทรศัพท์ 0-3242-6666
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 63613-1153/417 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
50 นางสาว นฤนาท สีม่วง
18 ม.4 ซ.- ถ.- ต.โพพระ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทรศัพท์มือถือ 09-1871-6448
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 64612-1269/196 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
12

สืบค้นเมื่อ วันที่21 ก.ค. 2561