รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 94 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 11,246 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กระยาสารทสามอ่าว
108 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ธงชัย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77190 โทรศัพท์ 0-3261-1030
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
กล้วยอบ
112/2558
กล้วยอบ 65-3/112(ปข) 18 ก.พ. 2562 17 ก.พ. 2565
2 กลุ่มจักรสานพลาสติกบ้านวังไทร
89 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ไร่ใหม่ อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77180 โทรศัพท์ 0-3261-1030
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 24-1/20(ปข) 21 ก.พ. 2561 20 ก.พ. 2564
3 กลุ่มจักสานหวายบ้านห้วยเกรียบ
254/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77230 โทรศัพท์ 0-3261-1030
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ผลิตภัณฑ์จากหวาย
19/2559
ผลิตภัณฑ์จากหวาย 10-1/19(ปข) 19 มิ.ย. 2560 18 มิ.ย. 2563
4 กลุ่มทอผ้ากี่กระตุกแม่บ้านตำบลเขาล้าน
- ม.4 ซ.- ถ.- ต.เขาล้าน อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77130 โทรศัพท์ 0-3261-1030
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 67-2/197(ปข) 22 พ.ค. 2562 21 พ.ค. 2565
5 กลุ่มนิคมบาติก
10 ม.7 ซ.- ถ.- ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77210 โทรศัพท์ 0-3261-1030
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ผ้าบาติก
51/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 22-1/51(ปข) 21 ก.พ. 2561 20 ก.พ. 2564
6 กลุ่มนิคมบาติก
10 ม.7 ซ.- ถ.- ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77210 โทรศัพท์ 0-3261-1030
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก
611/2558
แบบใช้งานทั่วไป 35-1/611(ปข) 25 เม.ย. 2561 24 เม.ย. 2564
7 กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรสามร้อยยอด
39 ม.5 ซ.- ถ.- ต.สามร้อยยอด อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77180 โทรศัพท์ 0-3261-1030
ผลิตภัณฑ์บำรุงเท้า
552/2553
ผลิตภัณฑ์บำรุงเท้า 64539-57/552 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
8 กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรสามร้อยยอด
39 ม.5 ซ.- ถ.- ต.สามร้อยยอด อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77180 โทรศัพท์ 0-3261-1030
น้ำมันนวดตัวสำหรับสปา
259/2553
น้ำมันมะพร้าวสำหรับสปา 64540-503/259 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
9 กลุ่มแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรสามร้อยยอด
11/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.สามร้อยยอด อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77180 โทรศัพท์ 0-3255-9104
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
น้ำว่านหางจระเข้
127/2556
น้ำว่านหางจระเข้ผสมน้ำองุ่นขาว 30-1/127(ปข) 21 ก.พ. 2561 20 ก.พ. 2564
10 กลุ่มแปรรูปวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองคล้า
94/2 ม.9 ซ.- ถ.- ต.บางสะพาน อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170 โทรศัพท์ 0-3261-1030
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ผักและผลไม้กวน
35/2558
กล้วยกวน 81-3/35(ปข) 22 พ.ค. 2562 21 พ.ค. 2565
11 กลุ่มผลิตเหยื่อตกปลาปลอม
431 ม.1 ซ.- ถ.- ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150 โทรศัพท์ 0-3261-1030
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เหยื่อตกปลาเทียม
985/2548
เหยื่อตกปลาเทียม 39-1/985(ปข) 25 เม.ย. 2561 24 เม.ย. 2564
12 กลุ่มพัฒนาสตรีชุมชนวัดเกาะยายฉิม
491/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77230 โทรศัพท์ 0-3261-1030
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากกระดาษ
651/2560
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากกระดาษ 76-2/651(ปข) 22 พ.ค. 2562 21 พ.ค. 2565
13 กลุ่มพัฒนาอาชีพไร่ใหม่ 2003
656 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ไร่ใหม่ อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77180 โทรศัพท์ 0-3268-8888
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
น้ำพริกป่นแห้ง
130/2556
น้ำพริกนรกหมูเส้น 5-1/130(ปข) 12 เม.ย. 2560 11 เม.ย. 2563
14 กลุ่มพัฒนาอาชีพไร่ใหม่ 2003
656 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ไร่ใหม่ อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77180 โทรศัพท์ 0-3268-8888
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
หมูหย็อง
99/2553
หมูเส้นปรุงรส 6-1/99(ปข) 12 เม.ย. 2560 11 เม.ย. 2563
15 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเขาน้อยพัฒนา
55 ม.1 ซ.- ถ.รัฐบำรุง ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77160 โทรศัพท์ 0-3261-1030
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ขนมปังกรอบ
523/2555
ขนมปังชีสเชคไส้สับปะรด 53-2/523(ปข) 21 มิ.ย. 2561 20 มิ.ย. 2564
16 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทุ่งเคล็ด
147 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ศาลาลัย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77180 โทรศัพท์ 0-3261-1030
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ขนมปังกรอบ
523/2555
ขนมปังชีสเชคไส้สับปะรด 52-1/523(ปข) 21 มิ.ย. 2561 20 มิ.ย. 2564
17 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทุ่งเคล็ด
147 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ศาลาลัย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77180 โทรศัพท์ 0-3261-1030
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ผักและผลไม้กวน
35/2558
สับปะรดกวน 4-1/35(ปข) 12 เม.ย. 2560 11 เม.ย. 2563
18 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรร่องแก้ว
46/7 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เกาะหลัก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทรศัพท์ 0-3261-1030
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ปลากรอบปรุงรสพร้อมบริโภค
106/2553
ปลาจิ้งจั้งอบกรอบ รสต้มยำ 28-1/106(ปข) 21 ก.พ. 2561 20 ก.พ. 2564
19 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรร่องแก้ว
46/7 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เกาะหลัก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทรศัพท์ 0-3261-1030
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
กล้วยอบ
112/2558
กล้วยเล็บมือนางอบแห้ง 29-2/112(ปข) 21 ก.พ. 2561 20 ก.พ. 2564
20 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวังยาวพัฒนา
147/12 ม.3 ซ.- ถ.- ต.วังก์พง อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120 โทรศัพท์ 0-3261-1030
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
กระดาษเส้นใยพืช
41/2560
กระดาษใยสับปะรด 57-1/41(ปข) 18 ก.พ. 2562 17 ก.พ. 2565
21 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองข้าวเหนียว
160 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ห้วยยาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77130 โทรศัพท์ 0-3261-1030
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ผักและผลไม้หยี
521/2558
ผักและผลไม้หยีชนิดแห้ง 21-1/521(ปข) 15 ก.ย. 2560 14 ก.ย. 2563
22 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองข้าวเหนียว
160 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ห้วยยาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77130 โทรศัพท์ 0-3261-1030
เนื้อมะพร้าวอบ
685/2558
เนื้อมะพร้าวอบชนิดปรุงรส รสน้ำผึ้ง 64312-13/685 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
23 กลุ่มแม่บ้านเกาะยายฉิม
491/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77230 โทรศัพท์ 0-3261-1030
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 75-4/196(ปข) 22 พ.ค. 2562 21 พ.ค. 2565
24 กลุ่มแม่บ้านขวัญลดาร่วมใจ
115 ม.9 ซ.- ถ.- ต.สามกระทาย อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150 โทรศัพท์ 0-3261-1030
ผักและผลไม้กวน
35/2558
สับปะรดกวน 64343-566/35 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
25 กลุ่มแม่บ้านขวัญลดาร่วมใจ
115 ม.9 ซ.- ถ.- ต.สามกระทาย อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150 โทรศัพท์ 0-3261-1030
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
ขนุนอบกรอบ 32-1/1038(ปข) 21 ก.พ. 2561 20 ก.พ. 2564
26 กลุ่มแม่บ้านหนองกาพัฒนาสามัคคี
23/2 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120 โทรศัพท์ 0-3262-2738
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ผักและผลไม้กวน
35/2558
กล้วยหอมทองกวน และมะเขือเทศกวน 82-4/35(ปข) 22 พ.ค. 2562 21 พ.ค. 2565
27 กลุ่มไม้กวาด
129 ม.3 ซ.- ถ.- ต.กำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140 โทรศัพท์ 0-3261-1030
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ไม้กวาดทางมะพร้าว
182/2561
ไม้กวาดทางมะพร้าว 73-2/182(ปข) 22 พ.ค. 2562 21 พ.ค. 2565
28 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองหิน
38 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ไชยราช อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170 โทรศัพท์ 0-3261-1030
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
ทุเรียนทอด 64178-200/1038 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
29 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองหิน
38 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ไชยราช อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170 โทรศัพท์ 0-3261-1030
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยทอดกรอบ 46-2/1038(ปข) 25 เม.ย. 2561 24 เม.ย. 2564
30 กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านเขาเต่า
- ม.- ซ.หมู่บ้านเขาเต่า ถ.- ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทรศัพท์ 0-3261-1030
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 64151-1168/197 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
31 กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านเขาเต่า
- ม.- ซ.หมู่บ้านเขาเต่า ถ.- ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทรศัพท์ 0-3261-1030
ผ้ายกดอก
63/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 64150-732/63 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
32 กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านเขาเต่า
- ม.- ซ.หมู่บ้านเขาเต่า ถ.- ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทรศัพท์ 0-3261-1030
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 64149-2946/18 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
33 กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านเขาเต่า
- ม.- ซ.หมู่บ้านเขาเต่า ถ.- ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทรศัพท์ 0-3261-1030
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ประเภททอ ชนิดเส้นใยธรรมชาติ(ฝ้าย) 48-1/246(ปข) 21 มิ.ย. 2561 20 มิ.ย. 2564
34 กลุ่มอนุรักษ์ผ้าทอมือบ้านเฉลิมเกียรติพัฒนา
255 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทรศัพท์ 0-3261-1030
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยผสม 23-1/197(ปข) 21 ก.พ. 2561 20 ก.พ. 2564
35 กลุ่มอาชีพแปรรูปกระดาษสับปะรด
221 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ศาลาลัย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77180 โทรศัพท์ 0-3261-1030
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
กระดาษเส้นใยพืช
41/2560
กระดาษใยสับปะรด 72-2/41(ปข) 22 พ.ค. 2562 21 พ.ค. 2565
36 นาง ปราณี ชินวงษ์สุด
101 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทรศัพท์ 0-3261-1030
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ผลิตภัณฑ์จากทางมะพร้าว
351/2560
ผลิตภัณฑ์จากทางมะพร้าว 34-1/351(ปข) 25 เม.ย. 2561 24 เม.ย. 2564
37 นาง ศิริมา ตรีพงษ์
100/387 ม.- ซ.- ถ.- ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทรศัพท์ 0-3261-1030
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย
836/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยผสม 69-1/836(ปข) 22 พ.ค. 2562 21 พ.ค. 2565
38 นาง ศิริมา ตรีพงษ์
100/387 ม.- ซ.- ถ.- ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทรศัพท์ 0-3261-1030
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยผสม 68-1/835(ปข) 22 พ.ค. 2562 21 พ.ค. 2565
39 นาง เอื้อมพร คุ้มภัย
65 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120 โทรศัพท์ 0-3261-1030
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากกระดาษ
651/2560
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากกระดาษ 37-1/651(ปข) 25 เม.ย. 2561 24 เม.ย. 2564
40 นางสาว ชุมาพร เสนียุทธ์
81 ม.14 ซ.- ถ.- ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทรศัพท์ 0-3261-1030
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 74-3/196(ปข) 22 พ.ค. 2562 21 พ.ค. 2565
41 นางสาว วัชรีพร ลือคำหาญ
100/32 ม.14 ซ.- ถ.- ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทรศัพท์ 0-3261-1030
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากหนังเทียม
1412/2559
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากหนังเทียม 41-1/1412(ปข) 25 เม.ย. 2561 24 เม.ย. 2564
42 นางสาว ศศิธร รักษ์เมธี
251/5 ม.12 ซ.- ถ.- ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120 โทรศัพท์ 0-3261-1030
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 64240-735/421 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
43 นางสาว สุภร ศรีหะวรรณ์
67/26 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77160 โทรศัพท์ 0-3261-1030
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ผลิตภัณฑ์ดอกไม้สดอบแห้ง
932/2548
ผลิตภัณฑ์ดอกไม้สดอบแห้ง 38-1/932(ปข) 25 เม.ย. 2561 24 เม.ย. 2564
44 นาย เดชโดม เจนธัญญกรรม
31/10 ม.10 ซ.- ถ.- ต.เกาะหลัก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทรศัพท์ 0-3261-1030
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ผลิตภัณฑ์พอกหน้า
175/2554
ผลิตภัณฑ์พอกหน้าทานาคา 3-1/175(ปข) 12 เม.ย. 2560 11 เม.ย. 2563
45 นาย เดชโดม เจนธัญญกรรม
31/10 ม.10 ซ.- ถ.- ต.เกาะหลัก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทรศัพท์ 0-3261-1030
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ผลิตภัณฑ์บำรุงหน้า
550/2553
ผลิตภัณฑ์บำรุงหน้าผสมทานาคา 42-1/550(ปข) 25 เม.ย. 2561 24 เม.ย. 2564
46 นาย นวกร ปัญญาสาร
171/5 ม.3 ซ.- ถ.- ต.แสงอรุณ อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77130 โทรศัพท์ 0-3261-1030
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ผลิตภัณฑ์โมเสกและโมเสกเทียม
1409/2550
ผลิตภัณฑ์โมเสกและโมเสกเทียม 40-1/1409(ปข) 25 เม.ย. 2561 24 เม.ย. 2564
47 นาย บุญชู ตุ้มมล
71 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77190 โทรศัพท์ 0-3261-1030
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
กล้วยอบ
112/2558
กล้วยเล็บมือนางอบ 1-1/112(ปข) 12 เม.ย. 2560 11 เม.ย. 2563
48 นาย พงศ์อัมรินทร์ กลั่นเงิน
69 ม.- ซ.- ถ.นารอง ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทรศัพท์ 0-3261-1030
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
กระเป๋าหนังแท้
592/2559
กระเป๋าหนังวัวแท้ 26-1/592(ปข) 21 ก.พ. 2561 20 ก.พ. 2564
49 นาย พิสิษฐ์ รัตนประสิทธิ์
88/63 ม.- ซ.หมู่บ้านบ่อฝ้าย ถ.- ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทรศัพท์ 0-3261-1030
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรปรับกลิ่นอากาศชนิดเหลว
842/2553
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรปรับกลิ่นอากาศชนิดเหลวผสมตะไคร้ 15-1/842(ปข) 19 มิ.ย. 2560 18 มิ.ย. 2563
50 นาย วเล็ตซ์ สานไสยา
89/2 ม.1 ซ.- ถ.- ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140 โทรศัพท์ 0-3261-1030
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 70-1/9(ปข) 22 พ.ค. 2562 21 พ.ค. 2565
12

สืบค้นเมื่อ วันที่21 พ.ย. 2562