รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 129 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 11,262 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มจักรสานพลาสติกบ้านวังไทร
89 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ไร่ใหม่ อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77180 โทรศัพท์ 0-3261-1030
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 24-1/20(ปข) 21 ก.พ. 2561 20 ก.พ. 2564
2 กลุ่มจักสานหวายบ้านห้วยเกรียบ
254/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77230 โทรศัพท์ 0-3261-1030
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ผลิตภัณฑ์จากหวาย
19/2559
ผลิตภัณฑ์จากหวาย 10-1/19(ปข) 19 มิ.ย. 2560 18 มิ.ย. 2563
3 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์
130 ม.3 ซ.- ถ.- ต.กำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140 โทรศัพท์ 0-3261-1030
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินผสม 11-1/25(ปข) 19 มิ.ย. 2560 18 มิ.ย. 2563
4 กลุ่มถักกระเป๋าเชือกร่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านห้วยพลู ม.11
10/5 ม.11 ซ.- ถ.- ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77230 โทรศัพท์ 0-3261-1030
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2546
ชนิดเชือกพลาสติก 62346-799/195 2 ส.ค. 2559 1 ส.ค. 2562
5 กลุ่มทอผ้ากี่กระตุกแม่บ้านตำบลเขาล้าน
- ม.4 ซ.- ถ.- ต.เขาล้าน อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77130 โทรศัพท์ 0-3261-1030
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 60495-1111/197 15 ม.ค. 2559 14 ม.ค. 2562
6 กลุ่มนิคมบาติก
10 ม.7 ซ.- ถ.- ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77210 โทรศัพท์ 0-3261-1030
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ผ้าบาติก
51/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 22-1/51(ปข) 21 ก.พ. 2561 20 ก.พ. 2564
7 กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรสามร้อยยอด
39 ม.5 ซ.- ถ.- ต.สามร้อยยอด อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77180 โทรศัพท์ 0-3261-1030
ผลิตภัณฑ์บำรุงเท้า
552/2553
ผลิตภัณฑ์บำรุงเท้า 64539-57/552 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
8 กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรสามร้อยยอด
39 ม.5 ซ.- ถ.- ต.สามร้อยยอด อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77180 โทรศัพท์ 0-3261-1030
น้ำมันนวดตัวสำหรับสปา
259/2553
น้ำมันมะพร้าวสำหรับสปา 64540-503/259 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
9 กลุ่มแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรสามร้อยยอด
11/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.สามร้อยยอด อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77180 โทรศัพท์ 0-3255-9104
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
น้ำว่านหางจระเข้
127/2556
น้ำว่านหางจระเข้ผสมน้ำองุ่นขาว 30-1/127(ปข) 21 ก.พ. 2561 20 ก.พ. 2564
10 กลุ่มผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าวบ้านในล็อค
174 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77230 โทรศัพท์ 0-3261-1030
ผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว
8/2546
ประเภทที่ใช้เป็นเครื่องประดับ 63267-484/8 25 ต.ค. 2559 18 ก.ย. 2561
11 กลุ่มผลิตภัณฑ์แม่บ้านดาราทองตำบลหินเหล็กไฟ
255/28 ม.15 ซ.- ถ.- ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทรศัพท์ 0-3261-1030
เสื้อผ้าสำเร็จรูปเด็กหญิง
1450/2554
กางเกง (เส้นใยผสม) 57418-20/1450 21 ก.ค. 2558 20 ก.ค. 2561
12 กลุ่มผลิตภัณฑ์แม่บ้านดาราทองตำบลหินเหล็กไฟ
255/28 ม.15 ซ.- ถ.- ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทรศัพท์ 0-3261-1030
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 61140-1187/196 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
13 กลุ่มผลิตเหยื่อตกปลาปลอม
431 ม.1 ซ.- ถ.- ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150 โทรศัพท์ 0-3261-1030
เหยื่อตกปลาเทียม
985/2548
เหยื่อตกปลาเทียม 57892-8/985 21 ก.ค. 2558 20 ก.ค. 2561
14 กลุ่มพัฒนาสตรีชุมชนวัดเกาะยายฉิม
491/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77230 โทรศัพท์ 0-3261-1030
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษ 60384-2574/25 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
15 กลุ่มพัฒนาอาชีพไร่ใหม่ 2003
656 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ไร่ใหม่ อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77180 โทรศัพท์ 0-3268-8888
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
น้ำพริกป่นแห้ง
130/2556
น้ำพริกนรกหมูเส้น 5-1/130(ปข) 12 เม.ย. 2560 11 เม.ย. 2563
16 กลุ่มพัฒนาอาชีพไร่ใหม่ 2003
656 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ไร่ใหม่ อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77180 โทรศัพท์ 0-3268-8888
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
หมูหย็อง
99/2553
หมูเส้นปรุงรส 6-1/99(ปข) 12 เม.ย. 2560 11 เม.ย. 2563
17 กลุ่มแม่บ้าน อสม. หนองหญ้าปล้อง
90 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทรศัพท์ 0-3261-1030
ขนมปังกรอบ
523/2555
ขนมปังชีสเชคไส้สับปะรด 56961-39/523 28 พ.ค. 2558 27 พ.ค. 2561
18 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรขวัญลดาร่วมใจ
115 ม.9 ซ.- ถ.- ต.สามกระทาย อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150 โทรศัพท์มือถือ 08-9965-0008
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
ขนุนทอดกรอบ 56740-123/1038 28 พ.ค. 2558 27 พ.ค. 2561
19 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเขาน้อยพัฒนา
55 ม.1 ซ.- ถ.รัฐบำรุง ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77160 โทรศัพท์ 0-3262-2207
ขนมปังกรอบ
523/2555
ขนมปังชีสเชคไส้สับปะรด 58342-40/523 21 ก.ย. 2558 20 ก.ย. 2561
20 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทุ่งเคล็ด
147 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ศาลาลัย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77180 โทรศัพท์ 0-3261-1030
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ผักและผลไม้กวน
35/2558
สับปะรดกวน 4-1/35(ปข) 12 เม.ย. 2560 11 เม.ย. 2563
21 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรร่องแก้ว
46/7 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เกาะหลัก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทรศัพท์ 0-3261-1030
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ปลากรอบปรุงรสพร้อมบริโภค
106/2553
ปลาจิ้งจั้งอบกรอบ รสต้มยำ 28-1/106(ปข) 21 ก.พ. 2561 20 ก.พ. 2564
22 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรร่องแก้ว
46/7 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เกาะหลัก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทรศัพท์ 0-3261-1030
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
กล้วยอบ
112/2558
กล้วยเล็บมือนางอบแห้ง 29-2/112(ปข) 21 ก.พ. 2561 20 ก.พ. 2564
23 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวังยาวพัฒนา
147/12 ม.3 ซ.- ถ.- ต.วังก์พง อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120 โทรศัพท์ 0-3261-1030
กระดาษสับปะรด
42/2546
กระดาษสับปะรด 63860-240/42 25 ต.ค. 2559 18 ก.ย. 2561
24 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองกาสามัคคี
23/2 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120 โทรศัพท์ 0-3261-1030
ผักและผลไม้กวน
35/2558
มะม่วงกวน และมะเขือเทศกวน 61603-549/35 24 พ.ค. 2559 23 พ.ค. 2562
25 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองกาสามัคคี
23/2 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120 โทรศัพท์ 0-3261-1030
ผักและผลไม้กวน
35/2558
กล้วยหอมทองกวน และสับปะรดกวนกะทิ 60502-538/35 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
26 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองข้าวเหนียว
160 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ห้วยยาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77130 โทรศัพท์ 0-3261-1030
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ผักและผลไม้หยี
521/2558
ผักและผลไม้หยีชนิดแห้ง 21-1/521(ปข) 15 ก.ย. 2560 14 ก.ย. 2563
27 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองข้าวเหนียว
160 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ห้วยยาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77130 โทรศัพท์ 0-3261-1030
กล้วยอบ
112/2558
กล้วยม้วนไส้สับปะรด 63510-252/112 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
28 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองข้าวเหนียว
160 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ห้วยยาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77130 โทรศัพท์ 0-3261-1030
เนื้อมะพร้าวอบ
685/2558
เนื้อมะพร้าวอบชนิดปรุงรส รสน้ำผึ้ง 64312-13/685 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
29 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองข้าวเหนียว
160 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ห้วยยาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77130 โทรศัพท์ 0-3261-1030
กล้วยอบ
112/2558
กล้วยอบ 62226-243/112 2 ส.ค. 2559 1 ส.ค. 2562
30 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองตาแต้ม
2 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120 โทรศัพท์ 0-3261-1030
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยหอมทองสุกทอดกรอบ 60503-170/1038 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
31 กลุ่มแม่บ้านขวัญลดาร่วมใจ
115 ม.9 ซ.- ถ.- ต.สามกระทาย อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150 โทรศัพท์ 0-3261-1030
ผักและผลไม้กวน
35/2558
สับปะรดกวน 64343-566/35 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
32 กลุ่มแม่บ้านขวัญลดาร่วมใจ
115 ม.9 ซ.- ถ.- ต.สามกระทาย อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150 โทรศัพท์ 0-3261-1030
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
ขนุนอบกรอบ 32-1/1038(ปข) 21 ก.พ. 2561 20 ก.พ. 2564
33 กลุ่มไม้กวาด
129 ม.3 ซ.- ถ.- ต.กำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140 โทรศัพท์ 0-3261-1030
ไม้กวาดทางมะพร้าว
182/2546
ไม้กวาดทางมะพร้าว 61182-192/182 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
34 กลุ่มไม้กวาดก้านมะพร้าว
205 ม.3 ซ.- ถ.- ต.สามร้อยยอด อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120 โทรศัพท์ 0-3261-1030
ไม้กวาดทางมะพร้าว
182/2546
ไม้กวาดทางมะพร้าว 64226-206/182 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
35 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพลายงาม
19/19 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77160 โทรศัพท์ 0-3261-1030
ขนมปังกรอบ
523/2555
ขนมปังชีสเชคไส้สับปะรด และขนมปังชีสเชคธัญพืช 56957-38/523 28 พ.ค. 2558 27 พ.ค. 2561
36 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองหิน
38 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ไชยราช อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170 โทรศัพท์ 0-3261-1030
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
ทุเรียนทอด 64178-200/1038 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
37 กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านเขาเต่า
- ม.- ซ.- ถ.- ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทรศัพท์ 0-3261-1030
ผ้าถุงทอมือ
610/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 63390-66/610 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
38 กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านเขาเต่า
- ม.- ซ.หมู่บ้านเขาเต่า ถ.- ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทรศัพท์ 0-3261-1030
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 64151-1168/197 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
39 กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านเขาเต่า
- ม.- ซ.หมู่บ้านเขาเต่า ถ.- ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทรศัพท์ 0-3261-1030
ผ้ายกดอก
63/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 64150-732/63 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
40 กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านเขาเต่า
- ม.- ซ.หมู่บ้านเขาเต่า ถ.- ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทรศัพท์ 0-3261-1030
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 64149-2946/18 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
41 กลุ่มสตรีบ้านหนองขอนเหนือ
221 ม.15 ซ.- ถ.- ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทรศัพท์ 0-3261-1030
ผลิตภัณฑ์จากลูกมะพร้าว
192/2546
ผลิตภัณฑ์จากลูกมะพร้าว 61524-50/192 24 พ.ค. 2559 18 ก.ย. 2561
42 กลุ่มสตรีบ้านหนองซอ หมู่ที่ 6
48 ม.6 ซ.- ถ.- ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทรศัพท์ 0-3261-1030
ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้
823/2548
ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้ 60401-143/823 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
43 กลุ่มสตรีพัฒนาบ้านไร่บน
112/1 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170 โทรศัพท์ 0-3261-1030
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2546
ชนิดเชือกพลาสติก 57461-702/195 21 ก.ค. 2558 20 ก.ค. 2561
44 กลุ่มสามร้อยยอดฮอลิเดย์รีสอร์ท
181 ม.4 ซ.- ถ.- ต.สามร้อยยอด อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77180 โทรศัพท์ 0-3255-9364
เนื้อปลาปรุงรสพร้อมบริโภค
301/2553
ปลาทูอบสับปะรด 60927-15/301 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
45 กลุ่มอนุรักษ์ผ้าทอมือบ้านเฉลิมเกียรติพัฒนา
255 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทรศัพท์ 0-3261-1030
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 56724-1046/197 28 พ.ค. 2558 27 พ.ค. 2561
46 กลุ่มอนุรักษ์ผ้าทอมือบ้านเฉลิมเกียรติพัฒนา
255 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทรศัพท์ 0-3261-1030
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยผสม 23-1/197(ปข) 21 ก.พ. 2561 20 ก.พ. 2564
47 กลุ่มอาชีพแปรรูปกระดาษสับปะรด
221 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ศาลาลัย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77180 โทรศัพท์ 0-6261-1303
กระดาษสับปะรด
42/2546
กระดาษสับปะรด 63859-239/42 25 ต.ค. 2559 18 ก.ย. 2561
48 กลุ่มอาชีพแปรรูปกระดาษสับปะรด
221 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ศาลาลัย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77180 โทรศัพท์ 0-3261-1030
ผลิตภัณฑ์จากกระดาษสับปะรด
44/2546
ผลิตภัณฑ์จากกระดาษสับปะรด 60039-40/44 9 ธ.ค. 2558 18 ก.ย. 2561
49 นาง ตุนา พึ่งพันธ์
80 ม.3 ซ.- ถ.- ต.กำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140 โทรศัพท์ 0-3261-1030
ผลิตภัณฑ์ถักทอไหมพรม
615/2547
ผลิตภัณฑ์ถักทอไหมพรม 56917-289/615 28 พ.ค. 2558 27 พ.ค. 2561
50 นาง บุญยวน คุ้มเขต
51/10 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120 โทรศัพท์ 0-3261-1030
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2546
ชนิดเชือกพลาสติก 58220-724/195 21 ส.ค. 2558 20 ส.ค. 2561
123

สืบค้นเมื่อ วันที่26 เม.ย. 2561