รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 48 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 11,246 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มกระจูดบ้านควนยาว
49 ม.1 ซ.- ถ.- ต.เคร็ง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180 โทรศัพท์ 8-3635-2444
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด
53/2559
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด 505-59/53(นศ) 19 พ.ค. 2560 18 พ.ค. 2563
2 กลุ่มกระจูดบ้านโคกทราง
14/1 ม.6 ซ.- ถ.- ต.นางหลง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180 โทรศัพท์ 8-1082-5516
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด
53/2559
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด 514-63/53(นศ) 15 ส.ค. 2560 14 ส.ค. 2563
3 กลุ่มเกษตรจักสานปลูกย่านลิเภา
147/3 ม.7 ซ.- ถ.- ต.นาเคียน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทรศัพท์ 8-5476-2852
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลิตภัณฑ์จากย่านลิเภา
54/2559
ผลิตภัณฑ์จากย่านลิเภา 535-34/54(นศ) 27 ก.ย. 2560 26 ก.ย. 2563
4 กลุ่มจักสานบ้านดอนฆ้อ
17/3 ม.2 ซ.- ถ.- ต.นาเรียง อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320 โทรศัพท์ 8-3637-3172
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลิตภัณฑ์จากหวาย
19/2559
ผลิตภัณฑ์จากหวาย 542-2/19(นศ) 27 ก.ย. 2560 26 ก.ย. 2563
5 กลุ่มจักสานย่านลิเพาโพธิ์เสด็จ
131/2 ม.1 ซ.บ้านพระมงกุฎ ถ.กะโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทรศัพท์ 8-9866-4110
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลิตภัณฑ์จากย่านลิเภา
54/2559
ผลิตภัณฑ์จากย่านลิเภา 511-32/54(นศ) 15 ส.ค. 2560 14 ส.ค. 2563
6 กลุ่มจักสานย่านลิเภา ม.4,5,6 ต.ท่าเรือ
- ม.5 ซ.- ถ.นครศรีฯ-สงขลา ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80290 โทรศัพท์ 9-2823-3962
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลิตภัณฑ์จากย่านลิเภา
54/2559
ผลิตภัณฑ์จากย่านลิเภา 485-31/54(นศ) 16 ก.พ. 2560 15 ก.พ. 2563
7 กลุ่มจักสานย่านลิเภาบ้านวังม่วง
39 ม.5 ซ.- ถ.- ต.นาทราย อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280 โทรศัพท์ 8-1367-4852
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลิตภัณฑ์จากย่านลิเภา
54/2559
ผลิตภัณฑ์จากย่านลิเภา 534-33/54(นศ) 27 ก.ย. 2560 26 ก.ย. 2563
8 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ประดับย่านลิเภา
144 ม.7 ซ.- ถ.- ต.นาเคียน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทรศัพท์ 8-0889-8637
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลิตภัณฑ์จากย่านลิเภา
54/2559
ผลิตภัณฑ์จากย่านลิเภา 484-30/54(นศ) 16 ก.พ. 2560 15 ก.พ. 2563
9 กลุ่มประดับมุกเมือง
742/9 ม.- ซ.- ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทรศัพท์ 8-1142-6571
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 490-3/623(นศ) 16 ก.พ. 2560 15 ก.พ. 2563
10 กลุ่มแปรรูปอาหารราชพฤกษ์
30/347 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ปากนคร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทรศัพท์ 8-1958-8696
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ซาลาเปา
505/2547
ซาลาเปาไส้หมูสับ ซาลาเปาไส้หมูแดง และซาลาเปาไส้งาดำ 493-2/505(นศ) 19 พ.ค. 2560 18 พ.ค. 2563
11 กลุ่มผลิตภัณฑ์กระจูดบ้านควนเคร็ง
300 ม.11 ซ.- ถ.- ต.เคร็ง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180 โทรศัพท์ 6-1216-7178
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด
53/2559
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด 538-68/53(นศ) 27 ก.ย. 2560 26 ก.ย. 2563
12 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านมะยิง
18 ม.6 ซ.- ถ.- ต.โพธิ์ทอง อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 โทรศัพท์มือถือ 09-3841-5766
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
เครื่องปั้นดินเผาเออร์เทนแวร์
46/2556
ประเภทใช้งานทั่วไป 488-3/46(นศ) 16 ก.พ. 2560 15 ก.พ. 2563
13 กลุ่มเยาวชนแกะหนังตะลุง
131/4 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทรศัพท์ 8-2532-0073
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ภาพแกะหนังตะลุง
59/2546
ภาพแกะหนังตะลุง 541-22/59(นศ) 27 ก.ย. 2560 26 ก.ย. 2563
14 กลุ่มลูกไม้
342 ม.8 ซ.- ถ.- ต.กำโลน อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230 โทรศัพท์ 8-1978-1352
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด
193/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด 500-5/193(นศ) 19 พ.ค. 2560 18 พ.ค. 2563
15 กลุ่มสตรีสหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตรชะอวด
100/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.เคร็ง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180 โทรศัพท์ 8-7888-5702
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด
53/2559
ผลิตภัณฑ์จากระจูด 512-61/53(นศ) 15 ส.ค. 2560 14 ส.ค. 2563
16 กลุ่มสตรีสหกรณ์จักสานย่านลิเภาบ้านนาเคียน
136/1 ม.7 ซ.- ถ.- ต.นาเคียน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทรศัพท์ 8-9469-6848
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลิตภัณฑ์จากย่านลิเภา
54/2559
ผลิตภัณฑ์จากย่านลิเภา 483-29/54(นศ) 16 ก.พ. 2560 15 ก.พ. 2563
17 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านชะอวด
201 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ท่าเสม็ด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180 โทรศัพท์ 8-9588-6193
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด
53/2559
ผลิตภัณฑ์จากระจูด 516-65/53(นศ) 15 ส.ค. 2560 14 ส.ค. 2563
18 กลุ่มหมอนอิงโบราณ
257 ม.1 ซ.- ถ.- ต.นาหมอบุญ อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช 80180 โทรศัพท์ 8-1396-2190
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
หมอนฟักทอง
414/2547
หมอนฟักทอง 536-2/414(นศ) 27 ก.ย. 2560 26 ก.ย. 2563
19 กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์แกะหนังตะลุง "รักษ์คอน"
129/26 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ปากนคร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทรศัพท์ 8-4241-9558
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ภาพแกะหนังตะลุง
59/2546
ภาพแกะหนังตะลุง 526-20/59(นศ) 15 ส.ค. 2560 14 ส.ค. 2563
20 กลุ่มอิมออยร้อยกระเป๋าหนัง
231/2 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ทางพูน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช 80290 โทรศัพท์ 6-2210-1299
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
กระเป๋าหนังแท้
592/2559
กระเป๋าหนังแท้ 487-7/592(นศ) 16 ก.พ. 2560 15 ก.พ. 2563
21 นาง กาญจนา ภิรมรักษ์
109 ม.1 ซ.- ถ.- ต.เคร็ง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180 โทรศัพท์ 8-7263-4233
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด
53/2559
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด 539-69/53(นศ) 27 ก.ย. 2560 26 ก.ย. 2563
22 นาง จรวย สังทอง
73/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ท่าเสม็ด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180 โทรศัพท์ 9-3628-9800
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด
53/2559
ผลิตภัณฑ์จการะจูด 513-62/53(นศ) 15 ส.ค. 2560 14 ส.ค. 2563
23 นาง ชุมศรี ธรรมรัตน์
174 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บ้านเกาะ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทรศัพท์ 8-1536-3299
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผ้าบาติก
51/2557
กระเป๋าผ้า 492-23/51(นศ) 16 ก.พ. 2560 15 ก.พ. 2563
24 นาง ปรางทิพย์ ขุนเพชร
44/2 ม.3 ซ.- ถ.- ต.เคร็ง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180 โทรศัพท์ 8-7465-2834
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด
53/2559
ผลิตภัณฑ์จการะจูด 515-64/53(นศ) 15 ส.ค. 2560 14 ส.ค. 2563
25 นาง มลิวัลย์ คงเกื้อ
6 ม.1 ซ.- ถ.- ต.เคร็ง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180 โทรศัพท์ 8-1077-0368
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด
53/2559
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด 504-58/53(นศ) 19 พ.ค. 2560 18 พ.ค. 2563
26 นาง ราตรี นาคสุทธิ์
27 ม.- ซ.- ถ.ถาวรรัตน์ ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180 โทรศัพท์ 0-7538-0033
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด
53/2559
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด 503-57/53(นศ) 19 พ.ค. 2560 18 พ.ค. 2563
27 นาง วราภรณ์ สุวรรณภักดี
213/87 ม.- ซ.แฟลตเพชรจริก ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทรศัพท์ 8-0070-8548
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด
193/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด 523-6/193(นศ) 15 ส.ค. 2560 14 ส.ค. 2563
28 นาง สายสุดา พิทักษ์กาญจน์
624 ม.- ซ.- ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทรศัพท์ 8-3282-5477
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
กระเป๋าหนังแท้
592/2559
กระเป๋าหนังแท้ 486-6/592(นศ) 16 ก.พ. 2560 15 ก.พ. 2563
29 นางสาว กุลณัฐฐา ชูแก้ว
62 ม.- ซ.- ถ.สะพานยาว ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทรศัพท์ 8-7687-4446
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
เครื่องถมเงิน
369/2547
เครื่องถมเงิน 510-14/369(นศ) 15 ส.ค. 2560 14 ส.ค. 2563
30 นางสาว กุลณัฐฐา ชูแก้ว
62 ม.- ซ.- ถ.สะพายยาว ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทรศัพท์ 8-7687-4446
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
เครื่องถมทอง
370/2547
เครื่องถมทอง 509-11/370(นศ) 15 ส.ค. 2560 14 ส.ค. 2563
31 นางสาว ขวัญใจ อภิปรัชญาพงศ์
47/3 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทรศัพท์ 8-1537-8462
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ภาพแกะหนังตะลุง
59/2546
ผลิตภัณฑ์ภาพแกะหนังตะลุง 540-21/59(นศ) 27 ก.ย. 2560 26 ก.ย. 2563
32 นางสาว วรรธณา มีศรี
90/2 ม.7 ซ.- ถ.- ต.นางหลง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180 โทรศัพท์ 8-0829-5313
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด
53/2559
ผลิตภัณฑ์จากระจูด 518-67/53(นศ) 15 ส.ค. 2560 14 ส.ค. 2563
33 นางสาว อาภรณ์ เต็มคงแก้ว
107/4 ม.5 ซ.ขวัญใจพัฒนา ถ.บ้านในกลอง ต.ควนพัง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130 โทรศัพท์ 8-2271-8458
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
เครื่องถมเงิน
369/2547
เครื่องถมเงิน 498-13/369(นศ) 19 พ.ค. 2560 18 พ.ค. 2563
34 นางสาว อาภรณ์ เต็มคงแก้ว
107/4 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ควนพัง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130 โทรศัพท์ 8-2271-8458
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย 507-12/23(นศ) 15 ส.ค. 2560 14 ส.ค. 2563
35 นางสาว อาภรณ์ เต็มคงแก้ว
107/4 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ควนพัง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130 โทรศัพท์ 8-2271-8458
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
เครื่องถมทอง
370/2547
เครื่องถมทอง 508-10/370(นศ) 15 ส.ค. 2560 14 ส.ค. 2563
36 นาย จรัล ฤทธิ์ทอง
170/1 ม.10 ซ.- ถ.- ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130 โทรศัพท์ 8-1267-9192
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลิตภัณฑ์จากใบกะพ้อ
359/2559
ผลิตภัณฑ์จากใบกะพ้อ 525-4/359(นศ) 15 ส.ค. 2560 14 ส.ค. 2563
37 นาย จรูญ สัมฤทธิ์
142 ม.3 ซ.- ถ.- ต.เคร็ง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180 โทรศัพท์ 8-7281-8975
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด
53/2559
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด 506-60/53(นศ) 19 พ.ค. 2560 18 พ.ค. 2563
38 นาย พณรัญชน์ พลภักดี
126/3 ม.7 ซ.- ถ.- ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทรศัพท์ 9-3581-2593
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
แชมพู
92/2552
ผลิตภัณฑ์แชมพูผสมเปลือกมังคุด 527-7/92(นศ) 27 ก.ย. 2560 26 ก.ย. 2563
39 นาย พณรัญชน์ พลภักดี
126/3 ม.7 ซ.- ถ.- ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทรศัพท์ 9-3581-2593
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลิตภัณฑ์บำรุงหน้า
550/2553
ผลิตภัณฑ์บำรุงหน้าผสมฟักข้าว 528-4/550(นศ) 27 ก.ย. 2560 26 ก.ย. 2563
40 นาย อุดม ขวัญสงค์
20/154 ม.5 ซ.เลควิว ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ปากนคร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทรศัพท์ 8-6741-1759
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
เครื่องถมทอง
370/2547
เครื่องถมทอง 532-12/370(นศ) 27 ก.ย. 2560 26 ก.ย. 2563
41 บริษัท ไอ.ซี พลัส จำกัด
552/2 ม.5 ซ.- ถ.เพชรเกษม ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80290 โทรศัพท์ 8-1561-4162
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ถ่านอัดแท่ง
238/2547
ถ่านอัดแท่ง 519-4/238(นศ) 15 ส.ค. 2560 14 ส.ค. 2563
42 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกระจูดบ้านกุมแป
197/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บ้านตูล อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180 โทรศัพท์ 8-6269-1894
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด
53/2559
ผลิตภัณฑ์จากระจูด 517-66/53(นศ) 15 ส.ค. 2560 14 ส.ค. 2563
43 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกล้วยกรอบทองบ้านศาลาสามหลัง
96/2 ม.7 ซ.- ถ.- ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 โทรศัพท์ 8-3172-2086
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
ผักและผลไม้ทอดกรอบ รสโนริสาหร่ายและรสปาปริก้า 482-3/1038(นศ) 16 ก.พ. 2560 15 ก.พ. 2563
44 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลาดุกร้า 2 รส บ้านท่าเตียน
86/2 ม.10 ซ.- ถ.- ต.แหลม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170 โทรศัพท์ 8-5782-2730
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ปลาดุกร้า
1029/2557
ปลาดุกร้า 481-4/1029(นศ) 16 ก.พ. 2560 15 ก.พ. 2563
45 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรอินดี้
429/2 ม.6 ซ.- ถ.- ต.เขาพระบาท อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190 โทรศัพท์ 9-3695-9950
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด
193/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด 524-7/193(นศ) 15 ส.ค. 2560 14 ส.ค. 2563
46 วิสาหกิจชุมชนการพัฒนาอาชีพ
38/4 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ดอนตะโก อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 โทรศัพท์ 8-8169-0607
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
น้ำมันนวดตัวสำหรับสปา
259/2553
น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นสำหรับสปา 495-6/259(นศ) 19 พ.ค. 2560 18 พ.ค. 2563
47 วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์พืชสมุนไพรว่านพฤกษาพัฒนาการ
42/3 ม.- ซ.- ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทรศัพท์ 8-9646-9237
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
น้ำมันนวดตัวสำหรับสปา
259/2553
น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นสำหรับสปา 496-7/259(นศ) 19 พ.ค. 2560 18 พ.ค. 2563
48 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรรณิการ์ เฮิร์บ
420/4 ม.12 ซ.- ถ.- ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130 โทรศัพท์ 8-9725-4963
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลิตภัณฑ์บำรุงหน้า
550/2553
ผลิตภัณฑ์บำรุงหน้าผสมมะเฟืองสำหรับกลางคืน และกลางวัน 529-5/550(นศ) 27 ก.ย. 2560 26 ก.ย. 2563

สืบค้นเมื่อ วันที่21 พ.ย. 2562