รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 93 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 9,920 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มกระจูดบ้านควนยาว
49 ม.1 ซ.- ถ.- ต.เคร็ง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180 โทรศัพท์ 8-3635-2444
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด
53/2559
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด 505-59/53(นศ) 19 พ.ค. 2560 18 พ.ค. 2563
2 กลุ่มกระจูดบ้านโคกทราง
14/1 ม.6 ซ.- ถ.- ต.นางหลง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180 โทรศัพท์ 8-1082-5516
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด
53/2559
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด 514-63/53(นศ) 15 ส.ค. 2560 14 ส.ค. 2563
3 กลุ่มกล้วยไข่กรอบแก้ว
122/1 ม.9 ซ.- ถ.- ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180 โทรศัพท์มือถือ 08-6946-0005
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
ผักและผลไม้ทอดกรอบ รสหวาน 464-1/1038(นศ) 22 ก.ย. 2559 21 ก.ย. 2562
4 กลุ่มเกษตรจักสานปลูกย่านลิเภา
147/3 ม.7 ซ.- ถ.- ต.นาเคียน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทรศัพท์ 8-5476-2852
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลิตภัณฑ์จากย่านลิเภา
54/2559
ผลิตภัณฑ์จากย่านลิเภา 535-34/54(นศ) 27 ก.ย. 2560 26 ก.ย. 2563
5 กลุ่มจักสานบ้านดอนฆ้อ
17/3 ม.2 ซ.- ถ.- ต.นาเรียง อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320 โทรศัพท์ 8-3637-3172
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลิตภัณฑ์จากหวาย
19/2559
ผลิตภัณฑ์จากหวาย 542-2/19(นศ) 27 ก.ย. 2560 26 ก.ย. 2563
6 กลุ่มจักสานย่านลิเพาโพธิ์เสด็จ
131/2 ม.1 ซ.บ้านพระมงกุฎ ถ.กะโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทรศัพท์ 8-9866-4110
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลิตภัณฑ์จากย่านลิเภา
54/2559
ผลิตภัณฑ์จากย่านลิเภา 511-32/54(นศ) 15 ส.ค. 2560 14 ส.ค. 2563
7 กลุ่มจักสานย่านลิเภา ม.4,5,6 ต.ท่าเรือ
- ม.5 ซ.- ถ.นครศรีฯ-สงขลา ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80290 โทรศัพท์ 9-2823-3962
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลิตภัณฑ์จากย่านลิเภา
54/2559
ผลิตภัณฑ์จากย่านลิเภา 485-31/54(นศ) 16 ก.พ. 2560 15 ก.พ. 2563
8 กลุ่มจักสานย่านลิเภาบ้านวังม่วง
39 ม.5 ซ.- ถ.- ต.นาทราย อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280 โทรศัพท์ 8-1367-4852
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลิตภัณฑ์จากย่านลิเภา
54/2559
ผลิตภัณฑ์จากย่านลิเภา 534-33/54(นศ) 27 ก.ย. 2560 26 ก.ย. 2563
9 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ประดับย่านลิเภา
144 ม.7 ซ.- ถ.- ต.นาเคียน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทรศัพท์ 8-0889-8637
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลิตภัณฑ์จากย่านลิเภา
54/2559
ผลิตภัณฑ์จากย่านลิเภา 484-30/54(นศ) 16 ก.พ. 2560 15 ก.พ. 2563
10 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ผ้าใยบัวและงานถักไหมพรม
199 ม.- ซ.- ถ.รถไฟ ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110 โทรศัพท์มือถือ 08-8527-6073
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลิตภัณฑ์ถักทอไหมพรม
615/2547
ผลิตภัณฑ์ถักทอไหมพรม 456-2/615(นศ) 23 พ.ค. 2559 22 พ.ค. 2562
11 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ผ้าใยบัวและงานถักไหมพรม
199 ม.- ซ.- ถ.รถไฟ ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110 โทรศัพท์มือถือ 08-8527-6073
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลิตภัณฑ์ผ้าใยบัว
413/2558
ผลิตภัณฑ์ผ้าใยบัว 457-3/413(นศ) 23 พ.ค. 2559 22 พ.ค. 2562
12 กลุ่มทอหางอวน
251/2 ม.15 ซ.- ถ.- ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 โทรศัพท์มือถือ 08-6593-5157
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลิตภัณฑ์หางอวน
357/2547
ผลิตภัณฑ์หางอวน 423-2/357(นศ) 22 ม.ค. 2559 21 ม.ค. 2562
13 กลุ่มบาติกมัดย้อมบ้านรักเฉลิมพระเกียรติ
413 ม.1 ซ.- ถ.- ต.สวนหลวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช 80290 โทรศัพท์มือถือ 09-2254-1875
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผ้ามัดย้อม
52/2557
ผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อม (ชนิดเส้นใยประดิษฐ์) 438-5/52(นศ) 25 เม.ย. 2559 24 เม.ย. 2562
14 กลุ่มบาติกมัดย้อมบ้านรักเฉลิมพระเกียรติ
413 ม.1 ซ.- ถ.- ต.สวนหลวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช 80290 โทรศัพท์มือถือ 09-2254-1875
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผ้าบาติก
51/2557
ผลิตภัณธ์ผ้าบาติก (ชนิดเส้นใยธรรมชาติ) 437-19/51(นศ) 25 เม.ย. 2559 24 เม.ย. 2562
15 กลุ่มบ้านมัดย้อม
304 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ควนพัง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130 โทรศัพท์มือถือ 09-8061-3247
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผ้ามัดย้อม
52/2557
ผ้ามัดย้อม 425-4/52(นศ) 22 ม.ค. 2559 21 ม.ค. 2562
16 กลุ่มบ้านมัดย้อม
304 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ควนพัง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130 โทรศัพท์มือถือ 09-8-06-1324
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผ้าบาติก
51/2557
ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก 424-17/51(นศ) 22 ม.ค. 2559 21 ม.ค. 2562
17 กลุ่มประดับมุกเมือง
742/9 ม.- ซ.- ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทรศัพท์ 8-1142-6571
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 490-3/623(นศ) 16 ก.พ. 2560 15 ก.พ. 2563
18 กลุ่มปลาดุกร้าท่าซัก
77 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ท่าซัก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทรศัพท์มือถือ 08-1536-0182
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ปลาดุกร้า
1029/2557
ปลาดุกร้า 461-3/1029(นศ) 22 ก.ย. 2559 21 ก.ย. 2562
19 กลุ่มแปรรูปปลูกลูกจันทน์เทศ
2/6 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130 โทรศัพท์มือถือ 08-9588-2509
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผักและผลไม้กวน
35/2558
ผักและผลไม้กวน ลูกจันทน์สามรส 463-7/35(นศ) 22 ก.ย. 2559 21 ก.ย. 2562
20 กลุ่มแปรรูปอาหารราชพฤกษ์
30/347 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ปากนคร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทรศัพท์ 8-1958-8696
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ซาลาเปา
505/2547
ซาลาเปาไส้หมูสับ ซาลาเปาไส้หมูแดง และซาลาเปาไส้งาดำ 493-2/505(นศ) 19 พ.ค. 2560 18 พ.ค. 2563
21 กลุ่มผลิตภัณฑ์กระจูดบ้านควนเคร็ง
300 ม.11 ซ.- ถ.- ต.เคร็ง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180 โทรศัพท์ 6-1216-7178
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด
53/2559
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด 538-68/53(นศ) 27 ก.ย. 2560 26 ก.ย. 2563
22 กลุ่มผ้าบาติกสำเภททอง
105/9 ม.1 ซ.- ถ.นครศรีฯ-ร่อนพิบูลย์ ต.ท้ายสำเภา อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทรศัพท์ 0-7547-0034
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
เสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย
836/2554
ประเภทเสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย (ชนิดเส้นใยผสม) 439-10/836(นศ) 25 เม.ย. 2559 24 เม.ย. 2562
23 กลุ่มผ้าบาติกสำเภาทอง
105/9 ม.1 ซ.- ถ.นครศรีฯ-ร่อนพิบูลย์ ต.ท้ายสำเภา อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทรศัพท์มือถือ 08-0389-9771
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทเสื้อ (ชนิดเส้นใยธรรมชาติ) 449-11/835(นศ) 23 พ.ค. 2559 22 พ.ค. 2562
24 กลุ่มผ้าบาติกสำเภาทอง
105/9 ม.1 ซ.- ถ.นครศรีฯ-ร่อนพิบูลย์ ต.ท้ายสำเภา อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทรศัพท์มือถือ 08-0389-9771
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผ้าบาติก
51/2557
ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก (ชนิดเส้นใยประดิษฐ์) 447-20/51(นศ) 23 พ.ค. 2559 22 พ.ค. 2562
25 กลุ่มผ้ายกบ้านมะม่วงปลายแขน
39 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280 โทรศัพท์มือถือ 08-7468-0033
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผ้ายกดอก
63/2557
ผ้ายกดอกลายดอกพิกุล ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 459-12/63(นศ) 22 ก.ย. 2559 21 ก.ย. 2562
26 กลุ่มโพธิ์เสด็จบาติก
47 ม.8 ซ.- ถ.- ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทรศัพท์มือถือ 08-7889-8646
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผ้าบาติก
51/2557
ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก (ชนิดเส้นใยธรรมชาติ) 448-21/51(นศ) 23 พ.ค. 2559 22 พ.ค. 2562
27 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านมะยิง
18 ม.6 ซ.- ถ.- ต.โพธิ์ทอง อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 โทรศัพท์มือถือ 09-3841-5766
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
เครื่องปั้นดินเผาเออร์เทนแวร์
46/2556
ประเภทใช้งานทั่วไป 488-3/46(นศ) 16 ก.พ. 2560 15 ก.พ. 2563
28 กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้า
147 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110 โทรศัพท์ 8-6740-7923
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2546
ไม้กวาดดอกหญ้า 521-8/9(นศ) 15 ส.ค. 2560 17 มิ.ย. 2562
29 กลุ่มเยาวชนแกะหนังตะลุง
131/4 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทรศัพท์ 8-2532-0073
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ภาพแกะหนังตะลุง
59/2546
ภาพแกะหนังตะลุง 541-22/59(นศ) 27 ก.ย. 2560 26 ก.ย. 2563
30 กลุ่มลายเทียนบาติกสีธรรมชาติบ้านคีรีวง
112 ม.10 ซ.- ถ.- ต.กำโลน อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230 โทรศัพท์มือถือ 08-7264-3306
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผ้าบาติก
51/2557
ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก (ชนิดเส้นใยธรรมชาติ) 436-18/51(นศ) 25 เม.ย. 2559 24 เม.ย. 2562
31 กลุ่มลายไทยเครื่องถมนคร
29 ม.- ซ.- ถ.ศรีธรรมราช ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทรศัพท์มือถือ 08-6742-0911
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
เครื่องถมเงิน
369/2547
ผลิตภัณฑ์เครื่องถมเงิน 452-12/369(นศ) 23 พ.ค. 2559 22 พ.ค. 2562
32 กลุ่มลายไทยเครื่องถมนคร
29 ม.- ซ.- ถ.ศรีธรรมราช ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทรศัพท์มือถือ 08-6742-0911
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
เครื่องถมทอง
370/2547
ผลิตภัณฑ์เครื่องถมทอง 450-8/370(นศ) 23 พ.ค. 2559 22 พ.ค. 2562
33 กลุ่มลูกไม้
342 ม.8 ซ.- ถ.- ต.กำโลน อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230 โทรศัพท์ 8-1978-1352
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด
193/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด 500-5/193(นศ) 19 พ.ค. 2560 18 พ.ค. 2563
34 กลุ่มลูกหยีสามรสแม่เอื้อน
342 ม.8 ซ.- ถ.- ต.กำโลน อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230 โทรศัพท์มือถือ 08-5790-0149
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผักและผลไม้หยี
521/2558
ผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้หยี 427-5/521(นศ) 22 ม.ค. 2559 21 ม.ค. 2562
35 กลุ่มสตรีสหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตรชะอวด
100/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.เคร็ง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180 โทรศัพท์ 8-7888-5702
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด
53/2559
ผลิตภัณฑ์จากระจูด 512-61/53(นศ) 15 ส.ค. 2560 14 ส.ค. 2563
36 กลุ่มสตรีสหกรณ์จักสานย่านลิเภาบ้านนาเคียน
136/1 ม.7 ซ.- ถ.- ต.นาเคียน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทรศัพท์ 8-9469-6848
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลิตภัณฑ์จากย่านลิเภา
54/2559
ผลิตภัณฑ์จากย่านลิเภา 483-29/54(นศ) 16 ก.พ. 2560 15 ก.พ. 2563
37 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านชะอวด
201 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ท่าเสม็ด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180 โทรศัพท์ 8-9588-6193
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด
53/2559
ผลิตภัณฑ์จากระจูด 516-65/53(นศ) 15 ส.ค. 2560 14 ส.ค. 2563
38 กลุ่มสตรีสหกรณ์หัตถกรรมดอกไม้ใบยางพารา
153/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ยางค้อม อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช 80270 โทรศัพท์มือถือ 08-9971-0188
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลิตภัณฑ์ผ้าใยบัว
413/2558
ผลิตภัณฑ์ผ้าใยบัว 473-4/413(นศ) 22 ก.ย. 2559 21 ก.ย. 2562
39 กลุ่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพบ้านลุ่มเตย
197 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ขุนทะเล อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230 โทรศัพท์มือถือ 08-9867-4900
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลิตภัณฑ์ปรับสภาพเส้นผม
93/2553
ผลิตภัณฑ์ปรับสภาพเส้นผมผสมน้ำมันมะพร้าว 433-5/93(นศ) 25 เม.ย. 2559 24 เม.ย. 2562
40 กลุ่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพบ้านลุ่มเตย
197 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ขุนทะเล อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230 โทรศัพท์มือถือ 08-9867-4900
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
แชมพู
92/2552
แชมพูน้ำมันมะพร้าว 434-6/92(นศ) 25 เม.ย. 2559 24 เม.ย. 2562
41 กลุ่มหมอนอิงโบราณ
257 ม.1 ซ.- ถ.- ต.นาหมอบุญ อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช 80180 โทรศัพท์ 8-1396-2190
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
หมอนฟักทอง
414/2547
หมอนฟักทอง 536-2/414(นศ) 27 ก.ย. 2560 26 ก.ย. 2563
42 กลุ่มหัตถกรรมเครื่องเงินบ้านท่าช้าง
10/2 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ช้างซ้าย อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทรศัพท์มือถือ 07-5761-3621
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบเรียบ 422-11/23(นศ) 22 ม.ค. 2559 21 ม.ค. 2562
43 กลุ่มอาชีพบ้านในไร่
87 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ลานสกา อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230 โทรศัพท์ 8-7266-8903
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว 502-17/25(นศ) 19 พ.ค. 2560 17 มิ.ย. 2562
44 กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์แกะหนังตะลุง "รักษ์คอน"
129/26 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ปากนคร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทรศัพท์ 8-4241-9558
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ภาพแกะหนังตะลุง
59/2546
ภาพแกะหนังตะลุง 526-20/59(นศ) 15 ส.ค. 2560 14 ส.ค. 2563
45 กลุ่มอาหารทะเลแปรรูปมันกุ้ง
218 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ปากพนังฝั่งตะวันตก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140 โทรศัพท์มือถือ 08-9866-7658
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
มันกุ้ง
324/2547
ผลิตภัณฑ์มันกุ้ง 426-2/324(นศ) 22 ม.ค. 2559 21 ม.ค. 2562
46 กลุ่มอิมออยร้อยกระเป๋าหนัง
231/2 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ทางพูน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช 80290 โทรศัพท์ 6-2210-1299
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
กระเป๋าหนังแท้
592/2559
กระเป๋าหนังแท้ 487-7/592(นศ) 16 ก.พ. 2560 15 ก.พ. 2563
47 นาง กาญจนา ภิรมรักษ์
109 ม.1 ซ.- ถ.- ต.เคร็ง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180 โทรศัพท์ 8-7263-4233
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด
53/2559
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด 539-69/53(นศ) 27 ก.ย. 2560 26 ก.ย. 2563
48 นาง จรวย สังทอง
73/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ท่าเสม็ด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180 โทรศัพท์ 9-3628-9800
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด
53/2559
ผลิตภัณฑ์จการะจูด 513-62/53(นศ) 15 ส.ค. 2560 14 ส.ค. 2563
49 นาง จิราภรณ์ อ่อนแก้ว
112 ม.8 ซ.- ถ.- ต.เขาโร อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80310 โทรศัพท์มือถือ 08-7896-0436
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
น้ำพริกแกง
129/2556
น้ำพริกแกงคั่วและน้ำพริกแกงกะทิ 446-12/129(นศ) 23 พ.ค. 2559 22 พ.ค. 2562
50 นาง ชุมศรี ธรรมรัตน์
174 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บ้านเกาะ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทรศัพท์ 8-1536-3299
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผ้าบาติก
51/2557
กระเป๋าผ้า 492-23/51(นศ) 16 ก.พ. 2560 15 ก.พ. 2563
12

สืบค้นเมื่อ วันที่17 ม.ค. 2562