รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดกระบี่

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดกระบี่ จำนวน 13 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 10,456 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหินเพิง
10/1 ม.8 ซ.- ถ.- ต.คลองพน อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 81120 โทรศัพท์มือถือ 08-4843-1602
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
น้ำพริกแกง
129/2556
น้ำพริกแกงส้ม น้ำพริกแกงกะทิ และน้ำพริกแกงพริก 157-4/129(กบ) 24 ก.ย. 2558 23 ก.ย. 2561
2 กลุ่มไม้กวาดดอกอ้อบ้านภูผา
53 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ลำทับ อ.ลำทับ จ.กระบี่ 81120 โทรศัพท์มือถือ 09-3747-8544
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2546
ไม้กวาดดอกหญ้า 152-6/9(กบ) 24 ก.ย. 2558 23 ก.ย. 2561
3 นาง อารีย์ อัครอุดมเดช
47 ม.4 ซ.- ถ.- ต.คลองพน อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 81120 โทรศัพท์มือถือ 08-1078-2304
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 145-35/623(กบ) 24 ก.ย. 2558 23 ก.ย. 2561
4 นางสาว กนกกร หลีนะ
122 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ลำทับ อ.ลำทับ จ.กระบี่ 81120 โทรศัพท์มือถือ 09-8727-6165
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2546
ไม้กวาดดอกหญ้า 150-5/9(กบ) 24 ก.ย. 2558 23 ก.ย. 2561
5 นางสาว ลัดดาวัลย์ หมั่นมา
146 ม.4 ซ.- ถ.- ต.คลองพน อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 81120 โทรศัพท์มือถือ 08-2421-0470
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 146-36/623(กบ) 24 ก.ย. 2558 23 ก.ย. 2561
6 นาย คมวิชช์ ด้วงเกลี้ยง
154 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ 81160 โทรศัพท์มือถือ 08-7896-8313
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
มีด
82/2546
ประเภทมีดเหล็กกล้าชนิดที่ใช้ในการเกษตร 156-4/82(กบ) 24 ก.ย. 2558 23 ก.ย. 2561
7 นาย บัญชา แขวงหลี
4/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 โทรศัพท์มือถือ 08-3505-2080
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
เรือจำลอง
80/2546
เรือจำลอง 148-4/80(กบ) 24 ก.ย. 2558 23 ก.ย. 2561
8 นาย สุระ เอ่งฉ้วน
146 ม.- ซ.- ถ.เมืองเก่า ต.กระบี่ใหญ่ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 โทรศัพท์มือถือ 08-1797-2269
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
น้ำรังนก
1083/2552
น้ำรังนก 159-2/1083(กบ) 24 ก.ย. 2558 23 ก.ย. 2561
9 นาย อภิวิชญ์ กนธิชากุล
179 ม.7 ซ.- ถ.- ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130 โทรศัพท์มือถือ 08-3388-9813
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 144-34/623(กบ) 24 ก.ย. 2558 23 ก.ย. 2561
10 นาย อานนท์ พรามณี
270 ม.2 ซ.- ถ.- ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 โทรศัพท์มือถือ 08-1087-8488
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 160-38/623(กบ) 24 ก.ย. 2558 23 ก.ย. 2561
11 นาย เอกชัย คงนวล
48/2 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 โทรศัพท์มือถือ 08-0692-9007
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเหล็ก
635/2547
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเหล็ก 155-2/635(กบ) 24 ก.ย. 2558 23 ก.ย. 2561
12 บริษัท กระบี่เพิร์ล จำกัด
149 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 โทรศัพท์ 0-7561-3111
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 147-37/623(กบ) 24 ก.ย. 2558 23 ก.ย. 2561
13 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเรือหัวโทงจำลองบ้านเกาะกลาง
27 ม.1 ซ.- ถ.- ต.คลองประสงค์ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 โทรศัพท์มือถือ 08-1569-0224
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
เรือจำลอง
80/2546
เรือจำลอง 149-5/80(กบ) 24 ก.ย. 2558 23 ก.ย. 2561

สืบค้นเมื่อ วันที่21 ก.ค. 2561