รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดกระบี่

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดกระบี่ จำนวน 43 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 10,707 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มกระบี่แฮนด์เมด
130 ม.- ซ.- ถ.เจ้าคุณ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 โทรศัพท์มือถือ 08-1737-0116
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
กระเป๋าเชือกถัก 215-1/418(กบ) 21 มี.ค. 2561 20 มี.ค. 2564
2 กลุ่มไข่มุกแท้จากทะเลใต้
205 ม.2 ซ.- ถ.- ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 โทรศัพท์มือถือ 08-1726-8129
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 206-47/623(กบ) 21 มี.ค. 2561 20 มี.ค. 2564
3 กลุ่มเครื่องแกงบ้านเขาไว้ข้าว
128 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ลำทับ อ.ลำทับ จ.กระบี่ 81120 โทรศัพท์มือถือ 09-8014-4303
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
น้ำพริกแกง
129/2556
น้ำพริกแกงพริก และน้ำพริกแกงกะทิ 217-8/129(กบ) 28 ก.ย. 2560 27 ก.ย. 2563
4 กลุ่มจักสานพลาสติกตำบลโคกยาง
161 ม.4 ซ.- ถ.- ต.โคกยาง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130 โทรศัพท์มือถือ 09-3660-0684
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานเส้นพลาสติก 174-9/20(กบ) 27 มิ.ย. 2560 26 มิ.ย. 2563
5 กลุ่มบากันบาติก
23/5 ม.2 ซ.- ถ.- ต.อ่าวลึกน้อย อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81120 โทรศัพท์มือถือ 08-7928-7891
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ผ้าบาติก
51/2557
ผ้าบาติก 204-10/51(กบ) 28 ก.ย. 2560 27 ก.ย. 2563
6 กลุ่มแม่เกษตรกรบ้านทุ่งประสาน
109 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ปกาสัย อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130 โทรศัพท์มือถือ 08-9-59-4514
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยฉาบรสเค็ม 193-3/1038(กบ) 28 ก.ย. 2560 27 ก.ย. 2563
7 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาพรุ
17 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ลำทับ อ.ลำทับ จ.กระบี่ 81120 โทรศัพท์มือถือ 08-9292-9958
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
น้ำพริกแกง
129/2556
น้ำพริกแกงส้ม น้ำพริกแกงไตปลา และน้ำพริกแกงเขียวหวาน 172-5/129(กบ) 27 มิ.ย. 2560 26 มิ.ย. 2563
8 กลุ่มเรือหัวโทงจำลองบ้านเกาะกลาง
27 ม.1 ซ.- ถ.- ต.คลองประสงค์ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 โทรศัพท์มือถือ 08-1569-0224
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษไม้
410/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษไม้ 178-3/410(กบ) 27 มิ.ย. 2560 26 มิ.ย. 2563
9 กลุ่มลันตาบาติกบ้านทอนลิบง
91 ม.6 ซ.- ถ.- ต.เกาะลันตาน้อย อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 81150 โทรศัพท์มือถือ 09-2982-9704
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ผ้ามัดย้อม
52/2557
ผ้ามัดย้อม 202-3/52(กบ) 28 ก.ย. 2560 27 ก.ย. 2563
10 กลุ่มลันตาบาติกบ้านทอนลิบง
91 ม.6 ซ.- ถ.- ต.เกาะลันตาน้อย อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 81150 โทรศัพท์มือถือ 09-2982-9704
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ผ้าบาติก
51/2557
ผ้าบาติก 203-9/51(กบ) 28 ก.ย. 2560 27 ก.ย. 2563
11 นาง กรกนก มุสิกสาร
53/4 ม.- ซ.- ถ.- ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 โทรศัพท์มือถือ 08-9909-5514
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 197-10/421(กบ) 28 ก.ย. 2560 27 ก.ย. 2563
12 นาง กรกนก มุสิกสาร
53/3 ม.- ซ.- ถ.ร่วมจิตร ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 โทรศัพท์มือถือ 08-9909-5514
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 184-41/623(กบ) 27 มิ.ย. 2560 26 มิ.ย. 2563
13 นาง ฉวีวรรณ พรหมปรุง
61 ม.4 ซ.- ถ.- ต.คลองประสงค์ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 โทรศัพท์มือถือ 08-9730-6959
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 186-43/623(กบ) 27 มิ.ย. 2560 26 มิ.ย. 2563
14 นาง ฉ้ารี่ฝ๊า โสสัน
212 ม.8 ซ.- ถ.- ต.คลองขนาน อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130 โทรศัพท์มือถือ 08-2278-8010
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 214-55/623(กบ) 21 มี.ค. 2561 20 มี.ค. 2564
15 นาง ดาริกา เพชรรักษ์
17/54 ม.- ซ.- ถ.วัชระ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 โทรศัพท์มือถือ 08-6642-3976
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 187-44/623(กบ) 27 มิ.ย. 2560 26 มิ.ย. 2563
16 นาง นัฐชภัคสร ศรัรัฐ
116 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 โทรศัพท์มือถือ 08-6275-3153
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 195-45/623(กบ) 28 ก.ย. 2560 27 ก.ย. 2563
17 นาง บังอร เจริญลาภ
40 ม.- ซ.- ถ.นาเตย ต.กระบี่ใหญ่ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 โทรศัพท์มือถือ 08-7157-4571
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ผลิตภัณฑ์ถักทอไหมพรม
615/2547
ผลิตภัณฑ์ถักทอไหมพรม 177-10/615(กบ) 27 มิ.ย. 2560 17 มิ.ย. 2562
18 นาง อลิษา นิสกุล
145/5 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 โทรศัพท์มือถือ 08-1677-9828
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 209-50/623(กบ) 21 มี.ค. 2561 20 มี.ค. 2564
19 นางสาว จารุณี คงโส
429 ม.3 ซ.- ถ.- ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130 โทรศัพท์มือถือ 08-0885-4227
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 210-51/623(กบ) 21 มี.ค. 2561 20 มี.ค. 2564
20 นางสาว วริษา ทองคำ
22 ม.2 ซ.- ถ.- ต.แหลมสัก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81120 โทรศัพท์มือถือ 08-2803-1927
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 196-46/623(กบ) 28 ก.ย. 2560 27 ก.ย. 2563
21 นางสาว สมศรี หมานบุตร
405 ม.3 ซ.- ถ.- ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130 โทรศัพท์มือถือ 08-3790-9329
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 185-42/623(กบ) 27 มิ.ย. 2560 26 มิ.ย. 2563
22 นางสาว สุภัสสร บุญวรรณ
2/12 ม.- ซ.- ถ.ราษฎร์พัฒนา ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 โทรศัพท์มือถือ 08-0521-2663
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเมล็ดพืช
970/2548
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเมล็ดพืช 179-1/970(กบ) 27 มิ.ย. 2560 26 มิ.ย. 2563
23 นางสาว อรจิรา คลองยวน
22/1 ม.7 ซ.- ถ.- ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130 โทรศัพท์ --0817-8869
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานเส้นพลาสติก 175-10/20(กบ) 27 มิ.ย. 2560 26 มิ.ย. 2563
24 นาย ชัยวัฒน์ กุลเถกิง
576 ม.2 ซ.เทศบาล1 ถ.- ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130 โทรศัพท์มือถือ 08-9652-3483
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
เมล็ดมะม่วงหิมพานต์อบ
684/2547
เมล็ดมะม่วงหิมพานต์อบ 173-25/684(กบ) 27 มิ.ย. 2560 26 มิ.ย. 2563
25 นาย ธนพล รักษาวงศ์
187/4 ม.- ซ.- ถ.กระบี่-เขาทอง ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 โทรศัพท์มือถือ 08-7383-8538
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ผ้าบาติก
51/2557
ผ้าบาติก 183-8/51(กบ) 27 มิ.ย. 2560 26 มิ.ย. 2563
26 นาย นิวัต เกิดปากแพรก
90/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เขาใหญ่ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81120 โทรศัพท์มือถือ 08-5790-3152
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ผลไม้ลอยแก้ว
715/2547
สละลอยแก้ว 194-1/715(กบ) 28 ก.ย. 2560 27 ก.ย. 2563
27 นาย พงษ์ศักดิ์ สาระวารี
90/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เขาทอง อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 โทรศัพท์มือถือ 08-7272-1002
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 208-49/623(กบ) 21 มี.ค. 2561 20 มี.ค. 2564
28 นาย พีรติ ช่างทองเครือ
93/1 ม.12 ซ.- ถ.- ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 โทรศัพท์มือถือ 08-6593-1455
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2546
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์ 200-4/195(กบ) 28 ก.ย. 2560 17 มิ.ย. 2562
29 นาย รชานนท์ หอมรูป
91 ม.4 ซ.- ถ.- ต.คลองประสงค์ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 โทรศัพท์มือถือ 08-6743-5198
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 212-53/623(กบ) 21 มี.ค. 2561 20 มี.ค. 2564
30 นาย วีระเดช แซ่ฮ่อ
205 ม.2 ซ.- ถ.- ต.คลองประสงค์ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 โทรศัพท์มือถือ 08-9726-8129
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 207-48/623(กบ) 21 มี.ค. 2561 20 มี.ค. 2564
31 นาย สนธยา ชลธี
75/10 ม.5 ซ.- ถ.- ต.คลองพน อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 81170 โทรศัพท์ 0-8108-2692
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ผ้าคลุมไหล่
246/2547
ผ้าคลุมไหล่ 205-1/246(กบ) 28 ก.ย. 2560 27 ก.ย. 2563
32 นาย สนั่น สงเสน
75/9 ม.9 ซ.- ถ.เหนือคลอง-ชัยบุรี ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140 โทรศัพท์มือถือ 08-2285-4468
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 198-11/421(กบ) 28 ก.ย. 2560 27 ก.ย. 2563
33 นาย สุเมตต์ ศรีคง
51 ม.5 ซ.- ถ.อ่าวลึก-พระแสง ต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ 81160 โทรศัพท์มือถือ 09-3670-4038
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าวีราเน่ 216-8/25(กบ) 21 มี.ค. 2561 17 มิ.ย. 2562
34 นาย อภิวิชญ์ กนธิชากุล
179 ม.7 ซ.- ถ.- ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130 โทรศัพท์มือถือ 08-3388-9813
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 213-54/623(กบ) 21 มี.ค. 2561 20 มี.ค. 2564
35 นาย อานนท์ พรามณี
270 ม.2 ซ.- ถ.- ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 โทรศัพท์มือถือ 08-1087-8488
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 211-52/623(กบ) 21 มี.ค. 2561 20 มี.ค. 2564
36 บริษัท จี้ออ ฟู้ด จำกัด
149 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 โทรศัพท์มือถือ 08-1958-7296
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
กุ้งปรุงรสพร้อมบริโภค
313/2553
กุ้งปรุงรส 189-1/313(กบ) 27 ก.ย. 2560 26 ก.ย. 2563
37 บริษัท ไออรุณ จำกัด
11/7 ม.8 ซ.- ถ.- ต.คลองท่อมใต้ อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 81120 โทรศัพท์มือถือ 09-4656-1635
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
น้ำรังนก
1083/2552
เครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูป สูตรต้นตำหรับ และเครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูป สูตรต้นใบเคย 192-3/1083(กบ) 28 ก.ย. 2560 27 ก.ย. 2563
38 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มดอกไม้ใยประดิษฐ์บ้านสหกรณ์
167 ม.6 ซ.- ถ.- ต.คีรีวง อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ 81160 โทรศัพท์มือถือ 08-0141-6123
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ผลิตภัณฑ์ถักทอไหมพรม
615/2547
ผลิตภัณฑ์ถักทอไหมพรม 176-9/615(กบ) 27 มิ.ย. 2560 17 มิ.ย. 2562
39 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองปง
190 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ลำทับ อ.ลำทับ จ.กระบี่ 81120 โทรศัพท์มือถือ 08-5798-1696
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
น้ำพริกแกง
129/2556
น้ำพริกแกงพริก และน้ำพริกแกงกะทิ 190-6/129(กบ) 28 ก.ย. 2560 27 ก.ย. 2563
40 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านห้วยโต้
48 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 โทรศัพท์มือถือ 08-9016-0351
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
น้ำพริกแกง
129/2556
น้ำพริกแกงพริก และน้ำพริกแกงกะทิ 191-7/129(กบ) 28 ก.ย. 2560 27 ก.ย. 2563
41 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีบ้านองค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมเหนือ
60/8 ม.3 ซ.- ถ.- ต.คลองท่อมเหนือ อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 81120 โทรศัพท์มือถือ 08-1416-8150
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ผ้าเขียนลาย
1479/2558
ผ้าเขียนลาย 180-1/1479(กบ) 27 มิ.ย. 2560 26 มิ.ย. 2563
42 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีแม่บ้านองค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมเหนือ
60/8 ม.3 ซ.- ถ.- ต.คลองท่อมใต้ อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 81120 โทรศัพท์มือถือ 08-1416-8150
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ผ้าพิมพ์มือ
383/2558
ผ้าพิมพ์มือ 181-3/383(กบ) 27 มิ.ย. 2560 26 มิ.ย. 2563
43 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีแม่บ้านองค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมเหนือ
60/8 ม.3 ซ.- ถ.- ต.คลองท่อมเหนือ อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 81120 โทรศัพท์มือถือ 08-1416-8150
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 182-7/417(กบ) 27 มิ.ย. 2560 26 มิ.ย. 2563

สืบค้นเมื่อ วันที่16 ต.ค. 2561