รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดกระบี่

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดกระบี่ จำนวน 30 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 11,262 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มไข่มุกแท้จากทะเลใต้
205 ม.2 ซ.- ถ.- ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 โทรศัพท์มือถือ 08-1726-8129
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 127-33/623(กบ) 7 ก.ค. 2558 6 ก.ค. 2561
2 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหินเพิง
10/1 ม.8 ซ.- ถ.- ต.คลองพน อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 81120 โทรศัพท์มือถือ 08-4843-1602
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
น้ำพริกแกง
129/2556
น้ำพริกแกงส้ม น้ำพริกแกงกะทิ และน้ำพริกแกงพริก 157-4/129(กบ) 24 ก.ย. 2558 23 ก.ย. 2561
3 กลุ่มไม้กวาดดอกอ้อบ้านภูผา
53 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ลำทับ อ.ลำทับ จ.กระบี่ 81120 โทรศัพท์มือถือ 09-3747-8544
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2546
ไม้กวาดดอกหญ้า 152-6/9(กบ) 24 ก.ย. 2558 23 ก.ย. 2561
4 กลุ่มไม้กวาดทับปริก
94/1 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 โทรศัพท์มือถือ 09-1816-8402
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2546
ไม้กวาดดอกหญ้า 136-4/9(กบ) 7 ก.ค. 2558 6 ก.ค. 2561
5 กลุ่มอาชีพจักสานไมไผ่
126 ม.1 ซ.- ถ.- ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 โทรศัพท์มือถือ 08-9471-0258
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ผลิตภัณฑ์จากเชือกกล้วย
56/2546
ผลิตภัณฑ์เชือกกล้วย 133-1/56(กบ) 7 ก.ค. 2558 6 ก.ค. 2561
6 นาง จรินทร์ทิพย์ เอียมวรกุล
23/25 ม.7 ซ.- ถ.กระบี่ใหญ่ ต.กระบี่ใหญ่ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 โทรศัพท์มือถือ 08-6683-8032
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ผลิตภัณฑ์ถักทอไหมพรม
615/2547
ผลิตภัณฑ์ถักทอไหมพรม 131-8/615(กบ) 7 ก.ค. 2558 6 ก.ค. 2561
7 นาง ฉ้ารี่ฝ๊า โสสัน
212 ม.8 ซ.- ถ.- ต.คลองขนาน อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130 โทรศัพท์มือถือ 08-2278-8010
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 122-28/623(กบ) 7 ก.ค. 2558 6 ก.ค. 2561
8 นาง บังอร เจริญลาภ
40 ม.- ซ.- ถ.นาเตย ต.กระบี่ใหญ่ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 โทรศัพท์มือถือ 08-7157-4571
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ผลิตภัณฑ์ถักทอไหมพรม
615/2547
ผลิตภัณฑ์ถักทอไหมพรม 130-7/615(กบ) 7 ก.ค. 2558 6 ก.ค. 2561
9 นาง อลิษา นิสกุล
145/5 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 โทรศัพท์มือถือ 08-1677-9828
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 125-31/623(กบ) 7 ก.ค. 2558 6 ก.ค. 2561
10 นาง อารีย์ อัครอุดมเดช
47 ม.4 ซ.- ถ.- ต.คลองพน อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 81120 โทรศัพท์มือถือ 08-1078-2304
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 145-35/623(กบ) 24 ก.ย. 2558 23 ก.ย. 2561
11 นางสาว กนกกร หลีนะ
122 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ลำทับ อ.ลำทับ จ.กระบี่ 81120 โทรศัพท์มือถือ 09-8727-6165
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2546
ไม้กวาดดอกหญ้า 150-5/9(กบ) 24 ก.ย. 2558 23 ก.ย. 2561
12 นางสาว นุศรา จุนจงกล
52/32 ม.- ซ.- ถ.วัชระ ต.กระบี่ใหญ่ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 โทรศัพท์มือถือ 08-6948-5717
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 135-8/421(กบ) 7 ก.ค. 2558 6 ก.ค. 2561
13 นางสาว ลัดดาวัลย์ หมั่นมา
146 ม.4 ซ.- ถ.- ต.คลองพน อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 81120 โทรศัพท์มือถือ 08-2421-0470
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 146-36/623(กบ) 24 ก.ย. 2558 23 ก.ย. 2561
14 นาย คมวิชช์ ด้วงเกลี้ยง
154 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ 81160 โทรศัพท์มือถือ 08-7896-8313
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
มีด
82/2546
ประเภทมีดเหล็กกล้าชนิดที่ใช้ในการเกษตร 156-4/82(กบ) 24 ก.ย. 2558 23 ก.ย. 2561
15 นาย ทวีศักดิ์ เชี่ยวชาญ
331/11 ม.- ซ.เพชรจีน ถ.อุตรกิจ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 โทรศัพท์มือถือ 09-1805-0752
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ไข่เค็ม
27/2550
ไข่เค็มพอก ชนิดต้มสุก 141-2/27(กบ) 7 ก.ค. 2558 6 ก.ค. 2561
16 นาย บัญชา แขวงหลี
4/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 โทรศัพท์มือถือ 08-3505-2080
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
เรือจำลอง
80/2546
เรือจำลอง 148-4/80(กบ) 24 ก.ย. 2558 23 ก.ย. 2561
17 นาย พงษ์ศักดิ์ สาระวารี
90/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เขาทอง อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 โทรศัพท์มือถือ 08-7272-1002
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 124-30/623(กบ) 7 ก.ค. 2558 6 ก.ค. 2561
18 นาย รชานนท์ หอมรูป
91 ม.4 ซ.- ถ.- ต.คลองประสงค์ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 โทรศัพท์มือถือ 08-6743-5198
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 126-32/623(กบ) 7 ก.ค. 2558 6 ก.ค. 2561
19 นาย วีระเดช แซ่ฮ่อ
325/5 ม.- ซ.- ถ.มหาราช ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 โทรศัพท์มือถือ 08-9726-8129
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 123-29/623(กบ) 7 ก.ค. 2558 6 ก.ค. 2561
20 นาย สุเมตต์ ศรีคง
51 ม.5 ซ.- ถ.อ่าวลึก-พระแสง ต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ 81160 โทรศัพท์มือถือ 09-3670-4038
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าวีราเน่ 129-7/25(กบ) 7 ก.ค. 2558 6 ก.ค. 2561
21 นาย สุระ เอ่งฉ้วน
146 ม.- ซ.- ถ.เมืองเก่า ต.กระบี่ใหญ่ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 โทรศัพท์มือถือ 08-1797-2269
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
น้ำรังนก
1083/2552
น้ำรังนก 159-2/1083(กบ) 24 ก.ย. 2558 23 ก.ย. 2561
22 นาย อภิวิชญ์ กนธิชากุล
179 ม.7 ซ.- ถ.- ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130 โทรศัพท์มือถือ 08-3388-9813
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 144-34/623(กบ) 24 ก.ย. 2558 23 ก.ย. 2561
23 นาย อานนท์ พรามณี
270 ม.2 ซ.- ถ.- ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 โทรศัพท์มือถือ 08-1087-8488
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 160-38/623(กบ) 24 ก.ย. 2558 23 ก.ย. 2561
24 นาย เอกชัย คงนวล
48/2 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 โทรศัพท์มือถือ 08-0692-9007
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเหล็ก
635/2547
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเหล็ก 155-2/635(กบ) 24 ก.ย. 2558 23 ก.ย. 2561
25 บริษัท กระบี่เพิร์ล จำกัด
149 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 โทรศัพท์ 0-7561-3111
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 147-37/623(กบ) 24 ก.ย. 2558 23 ก.ย. 2561
26 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแกะหนังตลุงบ้านอ่าวลึกเหนือ
178 ม.2 ซ.- ถ.- ต.อ่าวลึกเหนือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110 โทรศัพท์ 0-8484-2981
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ภาพแกะหนังตะลุง
59/2546
ภาพแกะหนังตะลุง 139-5/59(กบ) 7 ก.ค. 2558 6 ก.ค. 2561
27 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์บ้านสหกรณ์
167 ม.6 ซ.- ถ.- ต.คีรีวง อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ 81160 โทรศัพท์มือถือ 08-0141-6123
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว 128-6/25(กบ) 7 ก.ค. 2558 6 ก.ค. 2561
28 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเรือหัวโทงจำลองบ้านเกาะกลาง
27 ม.1 ซ.- ถ.- ต.คลองประสงค์ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 โทรศัพท์มือถือ 08-1569-0224
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
เรือจำลอง
80/2546
เรือจำลอง 149-5/80(กบ) 24 ก.ย. 2558 23 ก.ย. 2561
29 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มหัตถกรรมบ้านแหลมกรวด
110/15 ม.8 ซ.- ถ.- ต.คลองขนาน อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130 โทรศัพท์มือถือ 08-0648-3616
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ผลิตภัณฑ์เกล็ดปลา
572/2547
ผลิตภัณฑ์เกล็ดปลา 134-3/572(กบ) 7 ก.ค. 2558 6 ก.ค. 2561
30 วิสาหกิจชุมชนสปา แฟคทอรี่ ไทยแลนด์
148 ม.2 ซ.- ถ.- ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 โทรศัพท์มือถือ 08-6881-1018
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
สบู่ก้อน
94/2552
สบู่ก้อน 142-1/94(กบ) 7 ก.ค. 2558 6 ก.ค. 2561

สืบค้นเมื่อ วันที่26 เม.ย. 2561