รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดกระบี่

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดกระบี่ จำนวน 56 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 12,577 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มกระบี่แฮนด์เมด
130 ม.- ซ.- ถ.เจ้าคุณ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 โทรศัพท์มือถือ 08-1737-0116
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
กระเป๋าเชือกถัก 215-1/418(กบ) 21 มี.ค. 2561 20 มี.ค. 2564
2 กลุ่มไข่มุกแท้จากทะเลใต้
205 ม.2 ซ.- ถ.- ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 โทรศัพท์มือถือ 08-1726-8129
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 206-47/623(กบ) 21 มี.ค. 2561 20 มี.ค. 2564
3 กลุ่มเครื่องแกงบ้านเขาไว้ข้าว
101 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ลำทับ อ.ลำทับ จ.กระบี่ 81120 โทรศัพท์มือถือ 09-8014-4303
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
น้ำพริกแกง
129/2556
น้ำพริกแกงพริก และน้ำพริกแกงกะทิ 217-8/129(กบ) 28 ก.ย. 2560 27 ก.ย. 2563
4 กลุ่มจักสานพลาสติกตำบลโคกยาง
161 ม.4 ซ.- ถ.- ต.โคกยาง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130 โทรศัพท์มือถือ 09-3660-0684
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานเส้นพลาสติก 174-9/20(กบ) 27 มิ.ย. 2560 26 มิ.ย. 2563
5 กลุ่มบากันบาติก
23/5 ม.2 ซ.- ถ.- ต.อ่าวลึกน้อย อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81120 โทรศัพท์มือถือ 08-7928-7891
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ผ้าบาติก
51/2557
ผ้าบาติก 204-10/51(กบ) 28 ก.ย. 2560 27 ก.ย. 2563
6 กลุ่มแม่เกษตรกรบ้านทุ่งประสาน
109 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ปกาสัย อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130 โทรศัพท์มือถือ 08-9-59-4514
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยฉาบรสเค็ม 193-3/1038(กบ) 28 ก.ย. 2560 27 ก.ย. 2563
7 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาพรุ
17 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ลำทับ อ.ลำทับ จ.กระบี่ 81120 โทรศัพท์มือถือ 08-9292-9958
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
น้ำพริกแกง
129/2556
น้ำพริกแกงส้ม น้ำพริกแกงไตปลา และน้ำพริกแกงเขียวหวาน 172-5/129(กบ) 27 มิ.ย. 2560 26 มิ.ย. 2563
8 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหินเพิง
10/1 ม.8 ซ.- ถ.- ต.คลองพน อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 81120 โทรศัพท์มือถือ 08-4843-1602
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
น้ำพริกแกง
129/2556
น้ำพริกแกงพริก และน้ำพริกแกงกะทิ 234-9/129(กบ) 25 ก.ย. 2561 24 ก.ย. 2564
9 กลุ่มไม้กวาดทับปริก
94/1 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 โทรศัพท์มือถือ 09-1816-8402
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 229-7/9(กบ) 25 ก.ย. 2561 24 ก.ย. 2564
10 กลุ่มเรือหัวโทงจำลองบ้านเกาะกลาง
27 ม.1 ซ.- ถ.- ต.คลองประสงค์ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 โทรศัพท์มือถือ 08-1569-0224
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษไม้
410/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษไม้ 178-3/410(กบ) 27 มิ.ย. 2560 26 มิ.ย. 2563
11 กลุ่มเรือหัวโทงจำลองบ้านนาตีน
4/2 ม.4 ซ.- ถ.- ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 โทรศัพท์ 0-7566-1143
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
เรือจำลอง
80/2546
เรือจำลอง 225-7/80(กบ) 25 ก.ย. 2561 24 ก.ย. 2564
12 กลุ่มลันตาบาติกบ้านทอนลิบง
91 ม.6 ซ.- ถ.- ต.เกาะลันตาน้อย อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 81150 โทรศัพท์มือถือ 09-2982-9704
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ผ้ามัดย้อม
52/2557
ผ้ามัดย้อม 202-3/52(กบ) 28 ก.ย. 2560 27 ก.ย. 2563
13 กลุ่มลันตาบาติกบ้านทอนลิบง
91 ม.6 ซ.- ถ.- ต.เกาะลันตาน้อย อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 81150 โทรศัพท์มือถือ 09-2982-9704
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ผ้าบาติก
51/2557
ผ้าบาติก 203-9/51(กบ) 28 ก.ย. 2560 27 ก.ย. 2563
14 กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาชุมชนบ้านทุ่ง
446 ม.1 ซ.- ถ.- ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 โทรศัพท์มือถือ 08-6594-5020
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
น้ำพริกแกง
129/2546
น้ำพริกแกงไตปลา 235-10/129(กบ) 25 ก.ย. 2561 24 ก.ย. 2564
15 กลุ่มหัตถกรรมเตยปาหนันบ้านวังหิน
29 ม.6 ซ.- ถ.- ต.คลองท่อมใต้ อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 81120 โทรศัพท์มือถือ 08-5782-6574
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ผลิตภัณฑ์จากใบปาหนัน
57/2559
ผลิตภัณฑ์จากใบปาหนัน 226-6/57(กบ) 25 ก.ย. 2561 24 ก.ย. 2564
16 กลุ่มอาชีพจักสานไม้ไผ่
126 ม.1 ซ.- ถ.- ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 โทรศัพท์มือถือ 08-4695-5268
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 222-2/40(กบ) 25 ก.ย. 2561 24 ก.ย. 2564
17 กลุ่มอาชีพจักสานไม้ไผ่
126 ม.1 ซ.- ถ.- ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 โทรศัพท์มือถือ 08-4305-7008
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ผลิตภัณฑ์จากเชือกกล้วย
56/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือกกล้วย 223-2/56(กบ) 25 ก.ย. 2561 24 ก.ย. 2564
18 นาง กรกนก มุสิกสาร
53/4 ม.- ซ.- ถ.- ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 โทรศัพท์มือถือ 08-9909-5514
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 197-10/421(กบ) 28 ก.ย. 2560 27 ก.ย. 2563
19 นาง กรกนก มุสิกสาร
53/3 ม.- ซ.- ถ.ร่วมจิตร ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 โทรศัพท์มือถือ 08-9909-5514
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 184-41/623(กบ) 27 มิ.ย. 2560 26 มิ.ย. 2563
20 นาง ฉวีวรรณ พรหมปรุง
61 ม.4 ซ.- ถ.- ต.คลองประสงค์ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 โทรศัพท์มือถือ 08-9730-6959
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 186-43/623(กบ) 27 มิ.ย. 2560 26 มิ.ย. 2563
21 นาง ฉ้ารี่ฝ๊า โสสัน
212 ม.8 ซ.- ถ.- ต.คลองขนาน อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130 โทรศัพท์มือถือ 08-2278-8010
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 214-55/623(กบ) 21 มี.ค. 2561 20 มี.ค. 2564
22 นาง ดาริกา เพชรรักษ์
17/54 ม.- ซ.- ถ.วัชระ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 โทรศัพท์มือถือ 08-6642-3976
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 187-44/623(กบ) 27 มิ.ย. 2560 26 มิ.ย. 2563
23 นาง นัฐชภัคสร ศรีรัฐ
116 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 โทรศัพท์มือถือ 08-6275-3153
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 195-45/623(กบ) 28 ก.ย. 2560 27 ก.ย. 2563
24 นาง อลิษา นิสกุล
145/5 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 โทรศัพท์มือถือ 08-1677-9828
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 209-50/623(กบ) 21 มี.ค. 2561 20 มี.ค. 2564
25 นาง อารีย์ อัครอุดมเดช
47 ม.4 ซ.- ถ.- ต.คลองพน อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 81120 โทรศัพท์มือถือ 08-1078-2304
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 218-56/623(กบ) 25 ก.ย. 2561 24 ก.ย. 2564
26 นางสาว กฤษติญา วัชรพินธ์
131/12 ม.1 ซ.- ถ.- ต.พรุดินนา อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 81120 โทรศัพท์มือถือ 08-6888-3488
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ยาสีฟันสมุนไพร
909/2560
ยาสีฟันสมุนไพร 236-2/909(กบ) 25 ก.ย. 2561 24 ก.ย. 2564
27 นางสาว จารุณี คงโส
429 ม.3 ซ.- ถ.- ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130 โทรศัพท์มือถือ 08-0885-4227
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 210-51/623(กบ) 21 มี.ค. 2561 20 มี.ค. 2564
28 นางสาว วริษา ทองคำ
22 ม.2 ซ.- ถ.- ต.แหลมสัก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81120 โทรศัพท์มือถือ 08-2803-1927
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 196-46/623(กบ) 28 ก.ย. 2560 27 ก.ย. 2563
29 นางสาว สมศรี หมานบุตร
405 ม.3 ซ.- ถ.- ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130 โทรศัพท์มือถือ 08-3790-9329
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 185-42/623(กบ) 27 มิ.ย. 2560 26 มิ.ย. 2563
30 นางสาว สุภัสสร บุญวรรณ
2/12 ม.- ซ.- ถ.ราษฎร์พัฒนา ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 โทรศัพท์มือถือ 08-0521-2663
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเมล็ดพืช
970/2548
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเมล็ดพืช 179-1/970(กบ) 27 มิ.ย. 2560 26 มิ.ย. 2563
31 นางสาว อรจิรา คลองยวน
22/1 ม.7 ซ.- ถ.- ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130 โทรศัพท์ --0817-8869
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานเส้นพลาสติก 175-10/20(กบ) 27 มิ.ย. 2560 26 มิ.ย. 2563
32 นางสาว เอื้อง การแข็ง
236/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.คลองพน อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 81120 โทรศัพท์มือถือ 06-3801-8909
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
กระเป๋าเชือก 228-2/418(กบ) 25 ก.ย. 2561 24 ก.ย. 2564
33 นาย ชัยวัฒน์ กุลเถกิง
576 ม.2 ซ.เทศบาล1 ถ.- ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130 โทรศัพท์มือถือ 08-9652-3483
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
เมล็ดมะม่วงหิมพานต์อบ
684/2547
เมล็ดมะม่วงหิมพานต์อบ 173-25/684(กบ) 27 มิ.ย. 2560 26 มิ.ย. 2563
34 นาย ทวีศักดิ์ เชี่ยวชาญ
331/11 ม.- ซ.เพชรจีน ถ.อุตรกิจ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 โทรศัพท์มือถือ 09-1805-0752
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ไข่เค็ม
27/2550
ประเภทไข่เค็มพอกชนิดต้มสุก 233-3/27(กบ) 25 ก.ย. 2561 24 ก.ย. 2564
35 นาย ธนพล รักษาวงศ์
187/4 ม.- ซ.- ถ.กระบี่-เขาทอง ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 โทรศัพท์มือถือ 08-7383-8538
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ผ้าบาติก
51/2557
ผ้าบาติก 183-8/51(กบ) 27 มิ.ย. 2560 26 มิ.ย. 2563
36 นาย นิวัต เกิดปากแพรก
90/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เขาใหญ่ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81120 โทรศัพท์มือถือ 08-5790-3152
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ผลไม้ลอยแก้ว
715/2547
สละลอยแก้ว 194-1/715(กบ) 28 ก.ย. 2560 27 ก.ย. 2563
37 นาย พงษ์ศักดิ์ สาระวารี
90/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เขาทอง อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 โทรศัพท์มือถือ 08-7272-1002
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 208-49/623(กบ) 21 มี.ค. 2561 20 มี.ค. 2564
38 นาย รชานนท์ หอมรูป
91 ม.4 ซ.- ถ.- ต.คลองประสงค์ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 โทรศัพท์มือถือ 08-6743-5198
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 212-53/623(กบ) 21 มี.ค. 2561 20 มี.ค. 2564
39 นาย วีระเดช แซ่ฮ่อ
205 ม.2 ซ.- ถ.- ต.คลองประสงค์ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 โทรศัพท์มือถือ 08-9726-8129
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 207-48/623(กบ) 21 มี.ค. 2561 20 มี.ค. 2564
40 นาย สนธยา ชลธี
75/10 ม.5 ซ.- ถ.- ต.คลองพน อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 81120 โทรศัพท์ 0-8108-2692
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ผ้าคลุมไหล่
246/2547
ผ้าคลุมไหล่ 205-1/246(กบ) 28 ก.ย. 2560 27 ก.ย. 2563
41 นาย สนั่น สงเสน
75/9 ม.9 ซ.- ถ.เหนือคลอง-ชัยบุรี ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140 โทรศัพท์มือถือ 08-2285-4468
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 198-11/421(กบ) 28 ก.ย. 2560 27 ก.ย. 2563
42 นาย สมมาตร บ้าเหร็ม
113/49 ม.11 ซ.- ถ.- ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 โทรศัพท์มือถือ 09-3125-1895
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 219-57/623(กบ) 25 ก.ย. 2561 24 ก.ย. 2564
43 นาย สัญญลักษณ์ อยู่รักษ์
67/1 ม.- ซ.เจ้าฟ้า ถ.อิศรา ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 โทรศัพท์มือถือ 06-4426-6562
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 220-58/623(กบ) 25 ก.ย. 2561 24 ก.ย. 2564
44 นาย อภิวิชญ์ กนธิชากุล
179 ม.7 ซ.- ถ.- ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130 โทรศัพท์มือถือ 08-3388-9813
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 213-54/623(กบ) 21 มี.ค. 2561 20 มี.ค. 2564
45 นาย อานนท์ พรามณี
270 ม.2 ซ.- ถ.- ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 โทรศัพท์มือถือ 08-1087-8488
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 211-52/623(กบ) 21 มี.ค. 2561 20 มี.ค. 2564
46 นาย อุเทน แสงสาคร
90/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บ้านกลาง อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81120 โทรศัพท์มือถือ 09-2496-2993
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 221-59/623(กบ) 25 ก.ย. 2561 24 ก.ย. 2564
47 บริษัท จี้ออ ฟู้ด จำกัด
149 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 โทรศัพท์มือถือ 08-1958-7296
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
กุ้งปรุงรสพร้อมบริโภค
313/2553
กุ้งปรุงรส 189-1/313(กบ) 27 ก.ย. 2560 26 ก.ย. 2563
48 บริษัท ไออรุณ จำกัด
11/7 ม.8 ซ.- ถ.- ต.คลองท่อมใต้ อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 81120 โทรศัพท์มือถือ 09-4656-1635
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
น้ำรังนก
1083/2552
เครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูป สูตรต้นตำหรับ และเครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูป สูตรต้นใบเคย 192-3/1083(กบ) 28 ก.ย. 2560 27 ก.ย. 2563
49 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสานบ้านห้วยโต้
193 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 โทรศัพท์มือถือ 08-8381-3470
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 227-11/20(กบ) 25 ก.ย. 2561 24 ก.ย. 2564
50 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองปง
190 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ลำทับ อ.ลำทับ จ.กระบี่ 81120 โทรศัพท์มือถือ 08-5798-1696
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
น้ำพริกแกง
129/2556
น้ำพริกแกงพริก และน้ำพริกแกงกะทิ 190-6/129(กบ) 28 ก.ย. 2560 27 ก.ย. 2563
12

สืบค้นเมื่อ วันที่30 พ.ค. 2563