รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดพังงา

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดพังงา จำนวน 166 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 11,434 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 สมภพ บุญแต่ง
4 ม.2 ต.เกาะปันหยี อ.เมือง จ.พังงา 82000 โทรศัพท์มือถือ 09-8824-1327
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 415-219/623(พง) 29 มิ.ย. 2559 28 มิ.ย. 2562
2 กลุ่มเเม่บ้านเกษตรกรบ้านปริง
72/9 ม.4 ซ.- ถ.- ต.นบปริง อ.เมือง จ.พังงา 82000 โทรศัพท์มือถือ 08-4183-7195
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
ถั่วลิสงเคลือบ
155/2552
ถั่วลิสงเคลือบโอวัลติน 424-3/155(พง) 26 ส.ค. 2559 25 ส.ค. 2562
3 กลุ่มเเม่บ้านผลิตไม้กวาดดอกอ้อบ้านบกปุย
230 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ลำภี อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120 โทรศัพท์มือถือ 08-4844-7218
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2546
ไม้กวาดดอกหญ้า 491-11/9(พง) 20 ธ.ค. 2560 19 ธ.ค. 2563
4 กลุ่มขนิมบาติก
47/5 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งมะพร้าว อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120 โทรศัพท์มือถือ 08-9972-1350
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 471-3/20(พง) 28 ก.ค. 2560 27 ก.ค. 2563
5 กลุ่มเครื่องประดับจากลูกปัด
58 ม.11 ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150 โทรศัพท์มือถือ 09-4803-3113
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
ผลิตภัณฑ์ปักเลื่อมและลูกปัด
789/2558
ผลิตภัณฑ์ปักเลื่อมและลูกปัด(กิ๊บ) 436-4/789(พง) 26 ส.ค. 2559 25 ส.ค. 2562
6 กลุ่มถักโครเชต์บ้านบางหละ
108/4 ม.10 ซ.- ถ.- ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150 โทรศัพท์มือถือ 08-5245-9502
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
ผลิตภัณฑ์ถักทอไหมพรม
615/2547
ผลิตภัณฑ์ถักทอไหมพรม 477-6/615(พง) 28 ก.ค. 2560 27 ก.ค. 2563
7 กลุ่มประดิษฐ์ด้ามไม้ประกอบอุปกรณ์การเกษตร
48/2 ม.3 ต.ทุ่งมะพร้าว อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120 โทรศัพท์มือถือ 08-1077-8110
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ 328-3/45(พง) 18 มี.ค. 2558 17 มี.ค. 2561
8 กลุ่มป้ายชื่อจากเศษไม้ธรรมชาติ
9/2 ม.6 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82140 โทรศัพท์มือถือ 08-7888-7482
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ 352-4/45(พง) 26 มิ.ย. 2558 25 มิ.ย. 2561
9 กลุ่มผลิตภัณฑ์จากต้นตาล
40/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82140 โทรศัพท์มือถือ 08-0328-2005
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิฐ์จากไม้ 439-5/45(พง) 29 ก.ย. 2559 28 ก.ย. 2562
10 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเขาตำหนอน
- ม.1 ต.ถ้ำทองหลาง อ.ทับปุด จ.พังงา 82180 โทรศัพท์มือถือ 08-1476-7441
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
ขิงผงสำเร็จรูป
121/2556
ขิงผงสำเร็จรูป 371-1/121(พง) 17 ส.ค. 2558 16 ส.ค. 2561
11 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเขาตำหนอน
- ม.1 ต.ถ้ำทองหลาง อ.ทับปุด จ.พังงา 82180 โทรศัพท์มือถือ 08-1476-7441
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
น้ำพริกแกง
129/2556
น้ำพริกแกงส้ม และน้ำพริกแกงกะทิ 372-10/129(พง) 17 ส.ค. 2558 16 ส.ค. 2561
12 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านคลองห้าง
191 ม.7 ต.ลำภี อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120 โทรศัพท์มือถือ 08-4440-8466
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2546
ไม้กวาดดอกหญ้า 327-8/9(พง) 18 มี.ค. 2558 17 มี.ค. 2561
13 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านบางปลา
16 ม.2 ต.หล่อยูง อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82140 โทรศัพท์มือถือ 08-5786-8619
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
ถั่วคั่วทราย
154/2549
ถั่วคั่วทราย 330-2/154(พง) 18 มี.ค. 2558 17 มี.ค. 2561
14 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านบางมรวน
38/2 ม.5 ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82190 โทรศัพท์มือถือ 08-9592-3403
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
น้ำพริกแกง
129/2556
น้ำพริกแกงกะทิ น้ำพริกแกงพริก และน้ำพริกแกงส้ม 354-8/129(พง) 26 มิ.ย. 2558 25 มิ.ย. 2561
15 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านปริง
72/9 ม.4 ซ.- ถ.- ต.นบปริง อ.เมือง จ.พังงา 82000 โทรศัพท์มือถือ 08-4183-7195
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
ขนมเปี๊ยะ
115/2555
ขนมเปี๊ยะไส้หวาน 441-6/115(พง) 27 ก.ย. 2559 26 ก.ย. 2562
16 กลุ่มแม่บ้านผลิตไม้กวาดดอกอ้อบ้านบกปุย
230 ม.1 ต.ลำภี อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120 โทรศัพท์มือถือ 08-4844-7218
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2546
ไม้กวาดดอกหญ้า 326-7/9(พง) 18 มี.ค. 2558 17 มี.ค. 2561
17 กลุ่มไม้กวาดดอกอ้อบ้านท่ากะได
15/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.กะปง อ.กะปง จ.พังงา 82170 โทรศัพท์มือถือ 08-7278-5546
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2546
ไม้กวาดดอกหญ้า 470-10/9(พง) 28 ก.ค. 2560 27 ก.ค. 2563
18 กลุ่มเรือมอร์แกน
71/5 ม.6 ต.แม่นางขาว อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150 โทรศัพท์มือถือ 08-7887-3887
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
เรือจำลอง
80/2546
เรือจำลอง 423-4/80(พง) 26 ส.ค. 2559 25 ส.ค. 2562
19 กลุ่มส่งเสริมอาชีพสตรีและเยาวชนเพื่อการพัฒนาชุมชนบางแดด
122 ม.7 ต.แม่นางขาว อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150 โทรศัพท์มือถือ 08-9868-0346
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
น้ำพริกแกง
129/2556
น้ำพริกแกงพริก 363-9/129(พง) 26 มิ.ย. 2558 25 มิ.ย. 2561
20 กลุ่มส่งเสริมอาชีพสตรีและเยาวชนเพื่อการพัฒนาชุมชนบางแดด
122 ม.7 ต.แม่นางขาว อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150 โทรศัพท์มือถือ 08-9868-0346
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
น้ำพริกแกง
129/2556
น้ำพริกแกงส้ม 373-11/129(พง) 17 ส.ค. 2558 16 ส.ค. 2561
21 กลุ่มสตรีนาเตย
- ม.1 ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120 โทรศัพท์มือถือ 08-0647-1481
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
ผลิตภัณฑ์เชือกไนลอน
353/2547
ผลิตภัณฑ์เชือกไนลอน 357-8/353(พง) 26 มิ.ย. 2558 25 มิ.ย. 2561
22 กลุ่มสตรีเพื่อการส่งเสริมอาชีพบ้านโคกไคร
29/1 ม.1 ต.มะรุ่ย อ.ทับปุด จ.พังงา 82180 โทรศัพท์มือถือ 08-9288-3419
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
กุนเชียงปลา
104/2555
กุนเชียงปลา 370-1/104(พง) 17 ส.ค. 2558 16 ส.ค. 2561
23 กลุ่มสตรีสวนใหม่
110/2 ม.12 ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150 โทรศัพท์มือถือ 08-2179-0015
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2546
ไม้กวาดดอกหญ้า 350-9/9(พง) 26 มิ.ย. 2558 25 มิ.ย. 2561
24 กลุ่มสตรีสวนใหม่
110/2 ม.12 ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150 โทรศัพท์มือถือ 08-2179-0015
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
ผลิตภัณฑ์เชือกไนลอน
353/2547
ผลิตภัณฑ์เชือกไนลอน 351-7/353(พง) 26 มิ.ย. 2558 25 มิ.ย. 2561
25 กลุ่มอาชีพเครื่องถมเงิน
210 ม.9 ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150 โทรศัพท์มือถือ 08-1788-6295
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย 460-1/23(พง) 13 มิ.ย. 2560 12 มิ.ย. 2563
26 โครงการอุตสาหกรรมประมงพื้นบ้าน
71 ม.6 ซ.- ถ.- ต.แม่นางขาว อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150 โทรศัพท์มือถือ 08-6968-7950
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
ขนมปั้นสิบ
751/2554
ขนมปั้นสิบ 410-1/751(พง) 18 เม.ย. 2559 17 เม.ย. 2562
27 นาง กมลชนก ธนศิริรักษ์
49 ม.2 ซ.- ถ.- ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150 โทรศัพท์มือถือ 08-4838-2713
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
ผ้าบาติก
51/2557
ผ้าบาติก 440-16/51(พง) 29 ก.ย. 2559 28 ก.ย. 2562
28 นาง กรรณิการ์ สุมาลี
27/4 ม.6 ต.บางเตย อ.เมือง จ.พังงา 82000 โทรศัพท์มือถือ 08-7383-5351
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 348-178/623(พง) 18 มี.ค. 2558 17 มี.ค. 2561
29 นาง ขวัญใจ คงเดิม
1/4 ม.2 ต.เกาะปันหยี อ.เมือง จ.พังงา 82000 โทรศัพท์มือถือ 09-8873-6099
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 432-231/623(พง) 26 ส.ค. 2559 25 ส.ค. 2562
30 นาง จรรยา เหมมินทร์
113/9 ม.2 ต.เกาะปันหยี อ.เมือง จ.พังงา 82000 โทรศัพท์มือถือ 08-4626-9073
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 359-181/623(พง) 26 มิ.ย. 2558 25 มิ.ย. 2561
31 นาง จิตติมา เหมมินทร์
94 ม.2 ต.เกาะปันหยี อ.เมือง จ.พังงา 82000 โทรศัพท์มือถือ 08-4442-6568
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 402-211/623(พง) 29 ก.พ. 2559 28 ก.พ. 2562
32 นาง เจริญศรี สำเภาทอง
62/4 ม.2 ซ.- ถ.- ต.เกาะปันหยี อ.เมือง จ.พังงา 82000 โทรศัพท์มือถือ 08-9649-2581
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 382-194/623(พง) 21 ธ.ค. 2558 20 ธ.ค. 2561
33 นาง เจะหม๊ะ พลีตา
53 ซ.สามัคคี ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 82000 โทรศัพท์มือถือ 09-5995-2618
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 331-162/623(พง) 18 มี.ค. 2558 17 มี.ค. 2561
34 นาง เจิดจิต ทองวล
8/5 ม.8 ซ.- ถ.- ต.โคกเคียน อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110 โทรศัพท์มือถือ 08-6268-9200
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 473-2/40(พง) 28 ก.ค. 2560 27 ก.ค. 2563
35 นาง เจิดจิต ทองวล
8/5 ม.8 ต.โคกเคียน อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110 โทรศัพท์มือถือ 08-6268-9200
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
ผลิตภัณฑ์จากต้นจาก
352/2559
ผลิตภัณฑ์จากต้นจาก 475-1/352(พง) 28 ก.ค. 2560 27 ก.ค. 2563
36 นาง ดวง เมฆบุตร
113/5 ม.2 ต.เกาะปันหยี อ.เมือง จ.พังงา 82000 โทรศัพท์มือถือ 06-1252-0956
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 406-212/623(พง) 18 เม.ย. 2559 17 เม.ย. 2562
37 นาง ดวงใจ เด่นมาลัย
15/1 ม.2 ต.เกาะปันหยี อ.เมือง จ.พังงา 82000 โทรศัพท์มือถือ 08-4306-5623
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 384-196/623(พง) 21 ธ.ค. 2558 20 ธ.ค. 2561
38 นาง ดารา พลีตา
29/2 ม.2 ต.เกาะปันหยี อ.เมือง จ.พังงา 82000 โทรศัพท์มือถือ 08-1979-1822
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 394-206/623(พง) 21 ธ.ค. 2558 20 ธ.ค. 2561
39 นาง ทรรศนีย์ เหมมินทร์
94/1 ม.2 ต.เกาะปันหยี อ.เมือง จ.พังงา 82000 โทรศัพท์มือถือ 08-8820-4998
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 399-208/623(พง) 29 ก.พ. 2559 28 ก.พ. 2562
40 นาง ทัศนีย์ ฟองละแอ
68/3 ม.2 ต.เกาะปันหยี อ.เมือง จ.พังงา 82000 โทรศัพท์มือถือ 09-0709-1213
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 408-214/623(พง) 18 เม.ย. 2559 17 เม.ย. 2562
41 นาง นงเยาว์ สุทธิการ
96/7 ม.2 ต.เกาะปันหยี อ.เมือง จ.พังงา 82000 โทรศัพท์มือถือ 08-7623-9394
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 412-216/623(พง) 29 มิ.ย. 2559 28 มิ.ย. 2562
42 นาง น้องนุช ปลื้มใจ
26 ม.2 ต.เกาะปันหยี อ.เมือง จ.พังงา 82000 โทรศัพท์มือถือ 08-7890-2216
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 419-223/623(พง) 29 มิ.ย. 2559 28 มิ.ย. 2562
43 นาง ปราณี ประสานพันธ์
64 ม.2 ต.เกาะปันหยี อ.เมือง จ.พังงา 82000 โทรศัพท์มือถือ 08-9909-1555
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 391-203/623(พง) 21 ธ.ค. 2558 20 ธ.ค. 2561
44 นาง ปรานอม อ่วมชิตร์
69/11 ม.11 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82140 โทรศัพท์มือถือ 08-1606-9155
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
ถั่วลิสงเคลือบ
155/2552
ถั่วลิสงเคลือบ 479-4/155(พง) 13 ก.ย. 2560 12 ก.ย. 2563
45 นาง ปรานอม อ่วมชิตร์
69/11 ม.11 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82140 โทรศัพท์มือถือ 08-1606-9155
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
มะพร้าวแก้ว
158/2558
มะพร้าวแก้ว 480-1/158(พง) 13 ก.ย. 2560 12 ก.ย. 2563
46 นาง ปิยาลักษณ์ ตันติพิสิษฐ์
8/1 ม.4 ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82130 โทรศัพท์ 0-7644-4062
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
แกงไตปลาแห้ง
323/2556
แกงไตปลาแห้ง 356-3/323(พง) 26 มิ.ย. 2558 25 มิ.ย. 2561
47 นาง ปิยาลักษณ์ ตันติพิสิษฐ์
8/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82130 โทรศัพท์มือถือ 0--7644--406
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
กุ้งปรุงรสพร้อมบริโภค
313/2553
กุ้งปรุงรสพร้อมบริโภค 445-18/313(พง) 22 มี.ค. 2560 21 มี.ค. 2563
48 นาง ฝ้าตี้หม๊ะ สิดิ
123 ม.2 ต.เกาะปันหยี อ.เมือง จ.พังงา 82000 โทรศัพท์มือถือ 08-0520-6489
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 409-215/623(พง) 18 เม.ย. 2559 17 เม.ย. 2562
49 นาง ภูริตา ขิมทองดอนดู่
555/2 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 82000 โทรศัพท์มือถือ 08-9589-4125
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
ผ้าบาติก
51/2557
ผ้าบาติก 379-15/51(พง) 24 ก.ย. 2558 23 ก.ย. 2561
50 นาง ม่ารีหย๊ะ ฟองละแอ
127/3 ม.2 ต.เกาะปันหยี อ.เมือง จ.พังงา 82000 โทรศัพท์มือถือ 08-9729-8388
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 349-179/623(พง) 18 มี.ค. 2558 17 มี.ค. 2561
1234

สืบค้นเมื่อ วันที่21 ม.ค. 2561