รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดภูเก็ต

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดภูเก็ต จำนวน 100 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 10,456 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มกระเป๋าสานไม้ขาว
136/5 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83140 โทรศัพท์มือถือ 08-6268-6799
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด
193/2558
ผลิตภัณฑ์ลูกปัด คละลายคละแบบ 346-13/193(ภก) 19 ก.ย. 2559 18 ก.ย. 2562
2 กลุ่มจักสานอ่าวเกใน
88/9 ม.- ซ.ตะกั่วป่า ถ.ตะกั่วป่า ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์มือถือ 08-7387-5629
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
ผ้าเขียนลาย
1479/2558
แบบใช้งานที่สัมผัสกับร่างกาย 370-6/1479(ภก) 5 มิ.ย. 2560 4 มิ.ย. 2563
3 กลุ่มจักสานอ่าวเกใน
88/9 ม.- ซ.ตะกั่วป่า ถ.ตะกั่วป่า ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์มือถือ 08-7387-5629
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
ผลิตภัณฑ์ปักเลื่อมและลูกปัด
789/2548
ผลิตภัณฑ์ปักเลื่อมและลูกปัด 339-8/789(ภก) 2 มิ.ย. 2559 1 มิ.ย. 2562
4 กลุ่มเปลือกหอยและไข่มุกสหกรณ์รัษฏาจังหวัดภูเก็ต
68/407 ม.7 ซ.11 ถ.ศรีสุทัศน์ ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์มือถือ 08-1719-6168
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 415-59/623(ภก) 26 มี.ค. 2561 25 มี.ค. 2564
5 กลุ่มผ้าปาเต๊ะเขียนลาย
64/38 ม.3 ซ.- ถ.ศรีสุทัศน์ ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์มือถือ 08-7387-3999
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
ผ้าเขียนลาย
1479/2558
ผ้าถุงเขียนลาย 353-4/1479(ภก) 19 ก.ย. 2559 18 ก.ย. 2562
6 นาง กาญจนา สุธาประดิษฐ์
24 ม.- ซ.นิมิตร 1 ถ.นิมิตร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 0-7622-0163
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
ขนมเปี๊ยะ
115/2555
ขนมเต้าส้อไส้ไข่เค็ม 356-5/115(ภก) 12 ธ.ค. 2559 11 ธ.ค. 2562
7 นาง กาญจนา สุธาประดิษฐ์
24 ม.- ซ.นิมิตร 1 ถ.นิมิตร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 0-7622-0163
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
ขนมหน้าแตก
1048/2548
ขนมหน้าแตก 357-1/1048(ภก) 8 ธ.ค. 2559 7 ธ.ค. 2562
8 นาง กาญจนา สุธาประดิษฐ์
24 ม.- ซ.นิมิตร 1 ถ.นิมิตร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 0-7622-0163
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
ขนมพริกไทย
1009/2548
ขนมพริกไทย 392-3/1009(ภก) 24 ม.ค. 2561 23 ม.ค. 2564
9 นาง ณัฐจิรา ตันตราวงศ์
88/45 ม.3 ซ.3 ถ.- ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110 โทรศัพท์มือถือ 09-5739-4242
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
แชมพู
92/2552
แชมพู 311-4/92(ภก) 26 ส.ค. 2558 25 ส.ค. 2561
10 นาง ณัฐจิรา ตันตราวงศ์
88/45 ม.3 ซ.3 ถ.- ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110 โทรศัพท์มือถือ 09-5739-4242
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
ผลิตภัณฑ์ขัดผิว
1350/2554
ชนิดของเหลวข้น 312-1/1350(ภก) 26 ส.ค. 2558 25 ส.ค. 2561
11 นาง ณัฐจิรา ตันตราวงศ์
88/5 ม.3 ซ.3 ถ.- ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110 โทรศัพท์มือถือ 09-5739-4242
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
ผลิตภัณฑ์บำรุงเท้า
552/2553
ผลิตภัณฑ์บำรุงเท้า 348-1/552(ภก) 19 ก.ย. 2559 18 ก.ย. 2562
12 นาง ณัฐจิรา ตันตราวงศ์
88/5 ม.3 ซ.3 ถ.- ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110 โทรศัพท์มือถือ 09-5739-4242
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
ผลิตภัณฑ์ฉีดพ่นระงับกลิ่นเท้า
904/2548
ผลิตภัณฑ์ฉีดพ่นระงับกลิ่นเท้าผสมส้มควาย 349-1/904(ภก) 19 ก.ย. 2559 14 ก.ย. 2561
13 นาง ณัฐจิรา ตันตราวงศ์
88/5 ม.3 ซ.3 ถ.- ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110 โทรศัพท์มือถือ 09-5739-4242
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว
551/2553
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว 350-3/551(ภก) 19 ก.ย. 2559 18 ก.ย. 2562
14 นาง ณัฐนันท์ เดชอ่อน
1/3 ม.6 ซ.- ถ.วิเศษ ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83130 โทรศัพท์มือถือ 08-9874-0802
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 341-42/623(ภก) 19 ก.ย. 2559 18 ก.ย. 2562
15 นาง นรีรัศม์ แสงเพชรอ่อน
10/424 ม.3 ซ.- ถ.ขวาง ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์มือถือ 09-9357-8759
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 338-3/421(ภก) 2 มิ.ย. 2559 1 มิ.ย. 2562
16 นาง ปรียาภา จันวัตร์
25/8 ม.7 ซ.- ถ.เจ้าฟ้า ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83130 โทรศัพท์ 0-7638-1430
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
น้ำพริกกุ้งเสียบ
322/2556
น้ำพริกกุ้งเสียบ 358-5/322(ภก) 24 ก.พ. 2560 23 ก.พ. 2563
17 นาง พรพรรณ วิทยานิพนธ์
70/171 ม.6 ซ.5 ถ.พัฒนาท้องถิ่น ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์มือถือ 08-3692-7169
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
แชมพู
92/2552
แชมพูใบย่านาง ดอกอัญชัน ปริมาณ 120 ML 340-5/92(ภก) 2 มิ.ย. 2559 1 มิ.ย. 2562
18 นาง พรพรรณ วิทยานิพนธ์
70/171 ม.6 ซ.5 ถ.พัฒนาท้องถิ่น ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์มือถือ 08-3692-7169
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
แชมพู
92/2552
แชมพู 367-8/92(ภก) 24 ก.พ. 2560 23 ก.พ. 2563
19 นาง รุจิรา หัสนัย
43/7 ม.2 ซ.บางชีเหล้า ถ.เทพกระษัตรี ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์มือถือ 08-9875-4752
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 303-36/623(ภก) 26 ส.ค. 2558 25 ส.ค. 2561
20 นาง รุจิรา หัสนัย
43/7 ม.2 ซ.บางชีเหล้า ถ.เทพกระษัตรี ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์มือถือ 08-9875-4752
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 414-58/623(ภก) 26 มี.ค. 2561 25 มี.ค. 2564
21 นาง วศินี อนันตนาคม
5 ม.- ซ.ดอกรัก ถ.หงษ์หยกอุทิศ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์มือถือ 08-9872-6153
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
แชมพู
92/2552
แชมพู 364-6/92(ภก) 24 ก.พ. 2560 23 ก.พ. 2563
22 นาง วศินี อนันตนาคม
5 ม.- ซ.ดอกรัก ถ.หงษ์หยกอุทิศ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์มือถือ 08-9872-6153
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
แชมพู
92/2552
แชมพู 365-7/92(ภก) 24 ก.พ. 2560 23 ก.พ. 2563
23 นาง วศินี อนันตนาคม
5 ม.- ซ.ดอกรัก ถ.หงษ์หยกอุทิศ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์มือถือ 08-9872-6153
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
ผลิตภัณฑ์ขัดผิว
1350/2554
ชนิดของเหลวข้น 366-2/1350(ภก) 24 ก.พ. 2560 14 ก.ย. 2561
24 นาง วศินี อนันตนาคม
5 ม.- ซ.ดอกรัก ถ.หงษ์หยกอุทิศ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์มือถือ 08-9872-6153
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว
551/2553
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว 320-2/551(ภก) 26 ส.ค. 2558 25 ส.ค. 2561
25 นาง วศินี อนันตนาคม
5 ม.5 ซ.ดอกรัก ถ.หงษ์หยกอุทิศ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์มือถือ 08-9872-6153
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
แชมพูสำหรับสุนัข
553/2547
แชมพูสำหรับสุนัขสมุนไพรธรรมชาติ 331-2/553(ภก) 2 มิ.ย. 2559 14 ก.ย. 2561
26 นาง วันดี อบรมสุข
11/16 ม.1 ซ.- ถ.ศักดิเดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์มือถือ 08-9871-6064
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 368-49/623(ภก) 24 ก.พ. 2560 23 ก.พ. 2563
27 นาง วันเพ็ญ ขุนเสถียร
2 ม.- ซ.12 ถ.อนุภาคภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์มือถือ 08-1539-2378
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
น้ำมันนวดตัวสำหรับสปา
259/2553
น้ำมันมะพร้าวสำหรับสปา 308-7/259(ภก) 26 ส.ค. 2558 25 ส.ค. 2561
28 นาง สมร นวลเขียว
56/39 ม.1 ซ.สุขนิรันดร์ 2 ถ.เจ้าฟ้าตะวันออก ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์มือถือ 08-9470-4463
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
ผลิตภัณฑ์ลูกปัด
193/2546
ผลิตภัณฑ์ลูกปัด 345-12/193(ภก) 19 ก.ย. 2559 18 ก.ย. 2562
29 นาง สมัย ชลเขตร์
84/17 ม.- ซ.- ถ.ตะกั่วป่า ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์มือถือ 08-1691-7891
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
ผ้าเขียนลาย
1479/2558
ผ้าถุงเขียนลาย 355-5/1479(ภก) 12 ก.ย. 2559 11 ก.ย. 2562
30 นาง สารีย์ ทองเจิม
80/92 ม.3 ซ.หมู่บ้านศุภาลัยซิตี้ฮิลย์ ถ.- ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์มือถือ 09-4405-0545
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 344-44/623(ภก) 19 ก.ย. 2559 18 ก.ย. 2562
31 นาง สุมาลี สังขะไชย
58 ม.- ซ.สามัคคี 2 ถ.เยาวราช ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์มือถือ 09-7941-6364
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุกคละแบบคละลาย 354-46/623(ภก) 19 ก.ย. 2559 18 ก.ย. 2562
32 นาง อังศุมาลิน แซ่แฮ
26 ม.- ซ.สามัคคี 1 ถ.เยาวราช ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์มือถือ 09-1491-8224
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 351-45/623(ภก) 19 ก.ย. 2559 18 ก.ย. 2562
33 นางสาว กฤษณา รัตนปทุมวงศ์
1/134 ม.8 ซ.- ถ.เทพกระษัตรี ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110 โทรศัพท์มือถือ 08-8619-3642
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 382-52/623(ภก) 18 ก.ย. 2560 17 ก.ย. 2563
34 นางสาว จันเพ็ญ ทำมาน
57/31 ม.5 ซ.เทิดพระเกียรติ ถ.เทพกระษัตรี ต.เกาะแก้ว อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83200 โทรศัพท์มือถือ 09-8708-0363
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 333-41/623(ภก) 2 มิ.ย. 2559 1 มิ.ย. 2562
35 นางสาว จุฑาทิพย์ รองพล
3/64 ม.1 ซ.- ถ.สาย4026 ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83140 โทรศัพท์มือถือ 08-1397-3650
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
ผลิตภัณฑ์เดคูพาจ
935/2548
ผลิตภัณฑ์เดคูพาจ 344-7/935(ภก) 19 ก.ย. 2559 18 ก.ย. 2562
36 นางสาว จุฬาลักษณ์ จุลมณีโชติ
69/90 ม.7 ซ.- ถ.ศรีสุทัศน์ ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์มือถือ 08-6683-8303
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
ผลิตภัณฑ์เดคูพาจ
935/2548
ผลิตภัณฑ์เดคูพาจ 342-8/935(ภก) 19 ก.ย. 2559 18 ก.ย. 2562
37 นางสาว ชนาภา บัวศรี
75/2 ม.5 ซ.พะเนียง3 ถ.เยาวราช ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์มือถือ 09-3952-3922
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว
551/2553
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวบอดี้ไวท์เทนนิ่ง 375-4/551(ภก) 5 มิ.ย. 2560 4 มิ.ย. 2563
38 นางสาว ชนาภา บัวศรี
75/2 ม.5 ซ.พะเนียง3 ถ.เยาวราช ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์มือถือ 09-3952-3922
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
ผลิตภัณฑ์ล้างหน้า
173/2554
ผลิตภัณฑ์ล้างหน้า โกลมิลค์ ชาวเวอร์ ครีม 376-1/173(ภก) 5 มิ.ย. 2560 4 มิ.ย. 2563
39 นางสาว ฐิตาภรณ์ เทพทอง
57/1 ม.6 ซ.มะลิ ถ.ศักดิเดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์มือถือ 08-9975-9287
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
ผ้าบาติก
51/2557
ชนิดผ้าป่านมัสลิน 361-45/51(ภก) 24 ก.พ. 2560 23 ก.พ. 2563
40 นางสาว ฐิตาภรณ์ เทพทอง
57/1 ม.6 ซ.มะลิ ถ.ศักดิเดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์มือถือ 08-9975-9287
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
ผ้ามัดย้อม
52/2557
เส้นใยธรรมชาติ เส้นใยประดิษฐ์ 362-4/52(ภก) 24 ก.พ. 2560 23 ก.พ. 2563
41 นางสาว ฐิตาภรณ์ เทพทอง
57/1 ม.6 ซ.มะลิ ถ.ศักดิเดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์มือถือ 08-9975-9287
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก
611/2558
ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก 363-6/611(ภก) 24 ก.พ. 2560 23 ก.พ. 2563
42 นางสาว ดวงใจ ฟองละแอ
55/93 ม.6 ซ.ลูกแก้ว ถ.เทพกระษัตรี ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์มือถือ 08-7263-1117
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 388-53/623(ภก) 18 ก.ย. 2560 17 ก.ย. 2563
43 นางสาว ทัชชภร ชะอุ่มวงค์
113/58 ม.1 ซ.3 ถ.รัตนโกสินทร์ 200 ปี ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์มือถือ 08-8821-3220
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 359-47/623(ภก) 24 ก.พ. 2560 23 ก.พ. 2563
44 นางสาว ธัญชนก วิมลธรรมธาดา
69/769 ม.1 ซ.ผลเจริญ5/5 ถ.เจ้าฟ้า ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์มือถือ 08-4058-6698
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
ผ้ามัดย้อม
52/2552
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ 369-5/52(ภก) 5 มิ.ย. 2560 4 มิ.ย. 2563
45 นางสาว ปรียาภา จันวัตร์
25/8 ม.7 ซ.- ถ.เจ้าฟ้าตะวันตก ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83130 โทรศัพท์ 0-7638-1430
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
น้ำพริกผัด
321/2556
น้ำพริกปลาร้าสมุนไพร 405-11/321(ภก) 24 ม.ค. 2561 23 ม.ค. 2564
46 นางสาว ปรียาภา จันวัตร์
25/8 ม.7 ซ.- ถ.เจ้าฟ้าตะวันตก ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83130 โทรศัพท์ 0-7638-1430
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
น้ำพริกผัด
321/2556
น้ำพริกปลาอินทรีย์ 404-10/321(ภก) 24 ม.ค. 2561 23 ม.ค. 2564
47 นางสาว พิมพ์มาดา กีรติวัฒนานุศาสตร์
501 ม.- ซ.- ถ.ปฎัก ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83100 โทรศัพท์มือถือ 06-2683-3518
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 418-62/623(ภก) 26 มี.ค. 2561 25 มี.ค. 2564
48 นางสาว มัทนี จารุจินดา
68/1 ม.- ซ.กระ 10 ถ.กระ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์มือถือ 09-7941-6364
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
ผลิตภัณฑ์เรซิน
366/2547
ผลิตภัณฑ์เรซิน 395-1/366(ภก) 24 ม.ค. 2561 23 ม.ค. 2564
49 นางสาว รุ่งทิวา อินทลิง
13 ม.4 ซ.บ้านแหลมตุ๊กแก ถ.ศรีสุทัศน์ ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์มือถือ 08-3635-2771
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 377-51/623(ภก) 5 มิ.ย. 2560 4 มิ.ย. 2563
50 นางสาว วันวิสาข์ เอ่งฉ้วน
1/3 ม.6 ซ.- ถ.วิเศษ ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83130 โทรศัพท์ 0-7661-3644
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
ผลิตภัณฑ์เปลือกหอย
367/2547
ผลิตภัณฑ์เปลือกหอย 313-12/367(ภก) 26 ส.ค. 2558 25 ส.ค. 2561
12

สืบค้นเมื่อ วันที่21 ก.ค. 2561