รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดภูเก็ต

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดภูเก็ต จำนวน 53 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 12,577 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มจักสานอ่าวเกใน
88/9 ม.- ซ.ตะกั่วป่า ถ.ตะกั่วป่า ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์มือถือ 08-7387-5629
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
ผ้าเขียนลาย
1479/2558
แบบใช้งานที่สัมผัสกับร่างกาย 370-6/1479(ภก) 5 มิ.ย. 2560 4 มิ.ย. 2563
2 กลุ่มเปลือกหอยและไข่มุกสหกรณ์รัษฏาจังหวัดภูเก็ต
68/407 ม.7 ซ.11 ถ.ศรีสุทัศน์ ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์มือถือ 08-1719-6168
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 415-59/623(ภก) 26 มี.ค. 2561 25 มี.ค. 2564
3 กลุ่มสตรีอันดามันบางลา
79/3 ม.8 ซ.- ถ.ป่าคลอก-เมืองใหม่ ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110 โทรศัพท์มือถือ 09-5113-8952
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
ผลิตภัณฑ์ผ้าใยบัว
413/2558
ผลิตภัณฑ์ผ้าใบบัว 425-5/413(ภก) 20 มิ.ย. 2561 19 มิ.ย. 2564
4 นาง กาญจนา สุธาประดิษฐ์
24 ม.- ซ.นิมิตร 1 ถ.นิมิตร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 0-7622-0163
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
ขนมพริกไทย
1009/2548
ขนมพริกไทย 392-3/1009(ภก) 24 ม.ค. 2561 23 ม.ค. 2564
5 นาง ณัฐนันท์ เดชอ่อน
1/3 ม.6 ซ.- ถ.วิเศษ ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83130 โทรศัพท์มือถือ 08-9874-0802
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
ผลิตภัณฑ์เปลือกหอย
367/2547
ผลิตภัณฑ์เปลือกหอย 432-16/367(ภก) 29 ม.ค. 2562 28 ม.ค. 2565
6 นาง ภัณฑิลา เหมรักษ์
93/50 ม.5 ซ.- ถ.เทพกระษัตรี ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83140 โทรศัพท์มือถือ 08-1597-5223
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก
611/2558
ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก 427-7/611(ภก) 20 มิ.ย. 2561 19 มิ.ย. 2564
7 นาง ภัณฑิลา เหมรักษ์
93/50 ม.5 ซ.- ถ.เทพกระษัตรี ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110 โทรศัพท์มือถือ 08-1597-5223
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
ผ้ามัดย้อม
52/2557
ผ้ามัดย้อม 436-7/52(ภก) 29 ม.ค. 2562 28 ม.ค. 2565
8 นาง รุจิรา หัสนัย
43/7 ม.2 ซ.บางชีเหล้า ถ.เทพกระษัตรี ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์มือถือ 08-9875-4752
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 414-58/623(ภก) 26 มี.ค. 2561 25 มี.ค. 2564
9 นางสาว กฤษณา รัตนปทุมวงศ์
1/134 ม.8 ซ.- ถ.เทพกระษัตรี ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110 โทรศัพท์มือถือ 08-8619-3642
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 382-52/623(ภก) 18 ก.ย. 2560 17 ก.ย. 2563
10 นางสาว ชนาภา บัวศรี
75/2 ม.5 ซ.พะเนียง3 ถ.เยาวราช ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์มือถือ 09-3952-3922
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว
551/2553
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวบอดี้ไวท์เทนนิ่ง 375-4/551(ภก) 5 มิ.ย. 2560 4 มิ.ย. 2563
11 นางสาว ชนาภา บัวศรี
75/2 ม.5 ซ.พะเนียง3 ถ.เยาวราช ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์มือถือ 09-3952-3922
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
ผลิตภัณฑ์ล้างหน้า
173/2554
ผลิตภัณฑ์ล้างหน้า โกลมิลค์ ชาวเวอร์ ครีม 376-1/173(ภก) 5 มิ.ย. 2560 4 มิ.ย. 2563
12 นางสาว ดวงใจ ฟองละแอ
55/93 ม.6 ซ.ลูกแก้ว ถ.เทพกระษัตรี ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์มือถือ 08-7263-1117
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 388-53/623(ภก) 18 ก.ย. 2560 17 ก.ย. 2563
13 นางสาว ธัญชนก วิมลธรรมธาดา
69/769 ม.1 ซ.ผลเจริญ5/5 ถ.เจ้าฟ้า ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์มือถือ 08-4058-6698
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
ผ้ามัดย้อม
52/2552
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ 369-5/52(ภก) 5 มิ.ย. 2560 4 มิ.ย. 2563
14 นางสาว นวพัณณ์ อริยสินสมบัติ
63/60 ม.- ซ.3/7 ถ.เจ้าฟ้า ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์มือถือ 06-2095-9688
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน 434-4/23(ภก) 29 ม.ค. 2562 28 ม.ค. 2565
15 นางสาว ปรียาภา จันวัตร์
25/8 ม.7 ซ.- ถ.เจ้าฟ้าตะวันตก ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83130 โทรศัพท์ 0-7638-1430
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
น้ำพริกผัด
321/2556
น้ำพริกปลาอินทรีย์ 404-10/321(ภก) 24 ม.ค. 2561 23 ม.ค. 2564
16 นางสาว ปรียาภา จันวัตร์
25/8 ม.7 ซ.- ถ.เจ้าฟ้าตะวันตก ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83130 โทรศัพท์ 0-7638-1430
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
น้ำพริกผัด
321/2556
น้ำพริกปลาร้าสมุนไพร 405-11/321(ภก) 24 ม.ค. 2561 23 ม.ค. 2564
17 นางสาว พิมพ์มาดา กีรติวัฒนานุศาสตร์
501 ม.- ซ.- ถ.ปฎัก ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83100 โทรศัพท์มือถือ 06-2683-3518
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 418-62/623(ภก) 26 มี.ค. 2561 25 มี.ค. 2564
18 นางสาว มัทนี จารุจินดา
68/1 ม.- ซ.กระ 10 ถ.กระ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์มือถือ 09-7941-6364
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
ผลิตภัณฑ์เรซิน
366/2547
ผลิตภัณฑ์เรซิน 395-1/366(ภก) 24 ม.ค. 2561 23 ม.ค. 2564
19 นางสาว รุ่งทิวา อินทลิง
13 ม.4 ซ.บ้านแหลมตุ๊กแก ถ.ศรีสุทัศน์ ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์มือถือ 08-3635-2771
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 377-51/623(ภก) 5 มิ.ย. 2560 4 มิ.ย. 2563
20 นางสาว วิลาศินี มูลเดช
70/3 ม.3 ซ.- ถ.รัษฎานุสรณ์ ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์มือถือ 09-9317-6665
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 402-4/421(ภก) 24 ม.ค. 2561 23 ม.ค. 2564
21 นางสาว สาวิตรี สีสาเอี่ยม
44/17 ม.2 ซ.- ถ.เทพกระษัตรี ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์มือถือ 08-4840-5639
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 416-60/623(ภก) 26 มี.ค. 2561 25 มี.ค. 2564
22 นางสาว สุนีย์ ภักดี
194/15 ม.2 ซ.ขุมน้ำ ถ.- ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110 โทรศัพท์มือถือ 08-0039-9284
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 401-56/623(ภก) 24 ม.ค. 2561 23 ม.ค. 2564
23 นางสาว อธิศนันท์ ยอแสงรัตน์
1/5 ม.3 ซ.- ถ.เทพกระษัตรี ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 0-8924-4993
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
ผ้าเขียนลาย
1479/2558
ผ้าเขียนลาย 428-12/1479(ภก) 29 ม.ค. 2562 28 ม.ค. 2565
24 นางสาว อัจฉรานันท์ ธัญธัตการัณย์
19/3 ม.1 ซ.- ถ.เทพประธาน ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์มือถือ 08-1416-8787
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
เสื้อชูชีพ
1101/2548
เสื้อชูชีพ 423-5/1101(ภก) 20 มิ.ย. 2561 19 มิ.ย. 2564
25 นางสาว อาริยา วิเศษสิงห์
114 ม.2 ซ.- ถ.เทพกระษัตรี ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110 โทรศัพท์มือถือ 08-1397-3650
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานเส้นพลาสติก 385-7/20(ภก) 18 ก.ย. 2560 17 ก.ย. 2563
26 นาย จิรเวทย์ สังขะไชย
22/47 ม.- ซ.- ถ.- ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 8-6951-1199
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
ผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์จากผ้า 429-4/196(ภก) 29 ม.ค. 2562 28 ม.ค. 2565
27 นาย ทรัพย์สิน ภูผา
65/1 ม.1 ซ.- ถ.เจ้าฟ้า ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 0-7622-6125
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 431-64/623(ภก) 29 ม.ค. 2562 28 ม.ค. 2565
28 นาย นายบำรุง เรืองเกตุ
108/55 ม.1 ซ.ไพศาล ถ.เจ้าฟ้า ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 0-7624-4631
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
เมล็ดมะม่วงหิมพานต์เคลือบ
332/2547
กาหยีเคลือบน้ำตาล 371-10/332(ภก) 5 มิ.ย. 2560 4 มิ.ย. 2563
29 นาย นายบำรุง เรืองเกตุ
108/55 ม.1 ซ.ไพศาล ถ.เจ้าฟ้า ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 0-7624-4631
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
เมล็ดมะม่วงหิมพานต์เคลือบ
332/2547
เม็ดมะม่วงหิมพานต์ปรุงรสต้มยำ 372-11/332(ภก) 5 มิ.ย. 2560 4 มิ.ย. 2563
30 นาย นายบำรุง เรืองเกตุ
108/55 ม.1 ซ.ไพศาล ถ.เจ้าฟ้า ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 0-7624-4631
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
เมล็ดมะม่วงหิมพานต์เคลือบ
332/2547
เม็ดมะม่วงหิมพานต์เคลือบรสปาปริก้า 373-12/332(ภก) 5 มิ.ย. 2560 4 มิ.ย. 2563
31 นาย มาดี เครือยศ
10/1 ม.2 ซ.- ถ.เทพกระษัตรี ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110 โทรศัพท์มือถือ 06-3074-9611
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
ผ้ามัดย้อม
52/2557
ผ้ามัดย้อม 435-6/52(ภก) 29 ม.ค. 2562 28 ม.ค. 2565
32 นาย วุฒิชัย ถิรจริยาภิบาล
7/16 ม.3 ซ.บุษบง ถ.รัษฎานุสรณ์ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์มือถือ 09-1823-8763
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
ลูกชิ้นปลา
328/2555
ลูกชิ้นปลา 433-5/328(ภก) 29 ม.ค. 2562 28 ม.ค. 2565
33 นาย สิทธิโชค มังกรแก้ว
100/219 ซ.- ถ.ภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์มือถือ 08-6915-1795
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบเรียบ 378-3/23(ภก) 18 ก.ย. 2560 17 ก.ย. 2563
34 นาย สิทธิโชค มังกรแก้ว
100/219 ม.1 ซ.- ถ.ภูเก็ต ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์มือถือ 08-6915-1795
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 374-50/623(ภก) 5 มิ.ย. 2560 4 มิ.ย. 2563
35 นาย อนันตชัย เตชะทวีชัย
46 ม.- ซ.2/2 ถ.เยาวราช ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์มือถือ 08-2338-1760
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 396-55/623(ภก) 24 ม.ค. 2561 23 ม.ค. 2564
36 นาย เอกลักษณ์ มาตรา
43/75 ม.2 ซ.- ถ.- ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์มือถือ 06-2446-5868
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 417-61/623(ภก) 26 มี.ค. 2561 25 มี.ค. 2564
37 บริษัท พรทิพย์ ภูเก็ต จำกัด
108/1 ม.5 ซ.- ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 0-7626-1555
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ทอด
1331/2549
เม็ดมะม่วงหิมพานต์ทอดวาซาบิ 408-6/1331(ภก) 26 มี.ค. 2561 25 มี.ค. 2564
38 บริษัท พรทิพย์ ภูเก็ต จำกัด
108/1 ม.5 ซ.- ถ.เฉลิมพระเกียติ ร.9 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 0-7626-1555
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
ปลากรอบปรุงรสพร้อมบริโภค
106/2553
ปลาข้าวสารกรอบรสวาซาบิ 409-3/106(ภก) 26 มี.ค. 2561 25 มี.ค. 2564
39 บริษัท เมธีภูเก็ต จำกัด
9 ม.- ซ.- ถ.ดิลกอุทิศ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 0-7623-3555
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
น้ำมะม่วงหิมพานต์เข้มข้น
1001/2557
น้ำมะม่วงหิมพานต์เข้มข้น 400-6/1001(ภก) 24 ม.ค. 2561 23 ม.ค. 2564
40 บริษัท เมธีภูเก็ต จำกัด
131/2 ม.- ซ.- ถ.ปฎิพัทธฺ์ ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 0-7623-3555
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
เมล็ดมะม่วงหิมพานต์เคลือบ
332/2547
เม็ดมะม่วงหิมพานต์ปรุงรสต้มยำ 398-13/332(ภก) 24 ม.ค. 2561 23 ม.ค. 2564
41 บริษัท เมธีภูเก็ต จำกัด
131/2 ม.- ซ.- ถ.ปฎิพัทธฺ์ ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 0-7623-3555
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
เมล็ดมะม่วงหิมพานต์อบ
684/2547
เมล็ดมะม่วงหิมพานต์อบรสธรรมชาติ 399-4/684(ภก) 24 ม.ค. 2561 23 ม.ค. 2564
42 บริษัท อัญ ภูเก็ต เพิร์ล แอนด์ เจมส์ จำกัด
96/241 ม.1 ซ.- ถ.พระภูเก็ตแก้ว ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120 โทรศัพท์มือถือ 08-1958-3661
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 424-63/623(ภก) 20 มิ.ย. 2561 19 มิ.ย. 2564
43 บริษัทภูเก็ตเพิร์ลอินดัสทรี จำกัด
58/2 ม.1 ซ.- ถ.เทพกระษัตรี ต.เกาะแก้ว อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83200 โทรศัพท์ 0-7637-7730
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 413-57/623(ภก) 26 มี.ค. 2561 25 มี.ค. 2564
44 พรีม่าซิลเว่อร์ จำกัด
13 ม.- ซ.ยี่โถ ถ.หงษ์หยกอุทิศ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์มือถือ 08-6951-1199
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 393-54/623(ภก) 24 ม.ค. 2561 23 ม.ค. 2564
45 พรีม่าซิลเว่อร์ จำกัด
13 ม.- ซ.ยี่โถ ถ.หงษ์หยกอุทิศ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์มือถือ 08-6951-1199
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
ผลิตภัณฑ์เปลือกหอย
367/2547
ผลิตภัณฑ์เปลือกหอย 394-15/367(ภก) 24 ม.ค. 2561 23 ม.ค. 2564
46 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบางหวานพัฒนา
33/5 ม.5 ซ.- ถ.- ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120 โทรศัพท์มือถือ 09-3576-6401
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
ผักและผลไม้แช่อิ่ม
161/2558
ส้มแขกแช่อิ่ม 420-1/161(ภก) 26 มี.ค. 2561 25 มี.ค. 2564
47 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบางหวานพัฒนา
33/5 ม.5 ซ.- ถ.- ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120 โทรศัพท์มือถือ 09-3576-6401
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
ผ้าปัก
249/2558
ผ้าถุงปักลูกปัด 422-3/249(ภก) 20 มิ.ย. 2561 19 มิ.ย. 2564
48 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบางหวานพัฒนา
33/5 ม.5 ซ.- ถ.- ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120 โทรศัพท์มือถือ 09-3576-6401
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
ผ้าเขียนลาย
1479/2558
ผ้าถุงเขียนลาย 421-11/1479(ภก) 20 มิ.ย. 2561 19 มิ.ย. 2564
49 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มรักษ์บาติก
93/50 ม.5 ซ.- ถ.เทพกระษัตรี ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83140 โทรศัพท์มือถือ 08-1597-5223
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
ผ้าบาติก
51/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ(ฝ้าย) 380-46/51(ภก) 18 ก.ย. 2560 17 ก.ย. 2563
50 วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน้เทศบาลนครภูเก็ต
132 ม.- ซ.- ถ.ถลาง ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์มือถือ 08-3590-4828
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า ปาเต๊ะ 407-12/417(ภก) 24 ม.ค. 2561 23 ม.ค. 2564
12

สืบค้นเมื่อ วันที่30 พ.ค. 2563