รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 71 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 10,707 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มผ้ามัดย้อมสตรีตำบลเสวียด
30/1 ม.8 ซ.- ถ.- ต.เสวียด อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 84150 โทรศัพท์ 0-7727-2590
ผ้าพันคอ
247/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 63820-547/247 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
2 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสระเกศ
80/2 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ตลิ่งงาม อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140 โทรศัพท์ 0-7727-2590
กาละแม
873/2548
กาละแม 63814-73/873 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
3 กลุ่มไม้กวาดบ้านสวนกล้วยพัฒนาชุมชน
98 ม.17 ซ.- ถ.- ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190 โทรศัพท์ 0-7730-2587
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2546
ไม้กวาดดอกหญ้า 17-2/9(สฎ) 28 ก.ย. 2560 17 มิ.ย. 2562
4 กลุ่มร่วมใจพัฒนาอาชีพบ้านท่าอู่
26/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100 โทรศัพท์ 0-7727-2590
ผลิตภัณฑ์การบูร
348/2553
ผลิตภัณฑ์การบูร 64165-337/348 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
5 นาง กันต์ฤทัย จันทรทรัพย์
9/4 ม.2 ซ.- ถ.ศรีตาปี 2 ต.บางใบไม้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์ 0-7727-2590
ผ้าปูที่นอนและปลอกหมอน
1446/2553
ผ้าปูที่นอนชนิดรัดมุม ปลอกหมอนหนุน และปลอกหมอนข้าง (เส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย)) 61464-18/1446 24 พ.ค. 2559 23 พ.ค. 2562
6 นาง กันต์ฤทัย จันทรทรัพย์
9/4 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บางใบไม้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์ 0-7727-2590
หมอนหนุนศีรษะ
381/2547
หมอนหนุนศีรษะ 63819-301/381 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
7 นาง กิตติยา สุวรรณขัน
131 ม.1 ซ.- ถ.- ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์ 0-7727-2590
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินผสม 63840-2662/25 25 ต.ค. 2559 17 มิ.ย. 2562
8 นาง เกสร ทองมั่ง
199 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ปากแพรก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี 84340 โทรศัพท์ 8-7898-4794
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผลิตภัณฑ์จากต้นคลุ้มหรือต้นคล้า
188/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานจากต้นคลุ้ม 11-1/188(สฎ) 28 ก.ย. 2560 27 ก.ย. 2563
9 นาง เกสร ทองมั่ง
199 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ปากแพรก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี 84340 โทรศัพท์ 8-7898-4794
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2546
ไม้กวาดดอกหญ้า 16-1/9(สฎ) 28 ก.ย. 2560 17 มิ.ย. 2562
10 นาง จรัสศรี หนูหวาน
174/12 ม.6 ซ.- ถ.- ต.เขานิพันธ์ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190 โทรศัพท์มือถือ 09-4354-6326
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2546
ไม้กวาดดอกหญ้า 18-3/9(สฎ) 28 ก.ย. 2560 17 มิ.ย. 2562
11 นาง จันทร์สลวย ปรีชามาตร
20/1 ม.12 ซ.- ถ.- ต.ไทรขึง อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 84120 โทรศัพท์ 0-7727-2590
ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก
611/2558
ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก 63831-96/611 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
12 นาง จำเนียร นุ้ยช่วย
147/358 ม.- ซ.- ถ.- ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100 โทรศัพท์ 0-7727-2590
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
เสื้อ เส้นใยธรรมชาติ 63826-1281/835 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
13 นาง ทับทิม ใจซื่อ
85/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หน้าเมือง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140 โทรศัพท์ 0-7727-2590
ไม้กวาดทางมะพร้าว
182/2546
ไม้กวาดทางมะพร้าว 60085-187/182 9 ธ.ค. 2558 8 ธ.ค. 2561
14 นาง น้ำอ้อย มิตรกุล
39/247 ม.1 ซ.- ถ.เลี่ยงเมือง ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์ 0-7727-2590
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินผสม 63822-2660/25 25 ต.ค. 2559 17 มิ.ย. 2562
15 นาง รุจิรา หิรัญสาลี
33/113 ม.2 ถ.กาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์ 8-6470-4709
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผลิตภัณฑ์ล้างหน้า
173/2554
ผลิตภัณฑ์ล้างหน้าเจลขมิ้น 4-1/173(สฎ) 18 ส.ค. 2560 17 ส.ค. 2563
16 นาง รุจิรา หิรัญสาลี
33/113 ม.2 ซ.- ถ.กาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์ 8-6470-4709
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สบู่เหลว
95/2552
สบู่เหลวผสมขมิ้นชัน 3-1/95(สฎ) 18 ส.ค. 2560 17 ส.ค. 2563
17 นาง รุจิรา หิรัญสาลี
33/113 ม.2 ซ.- ถ.กาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์ 8-6470-4709
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว
551/2553
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว 2-1/551(สฎ) 18 ส.ค. 2560 17 ส.ค. 2563
18 นาง ละมัย กรุงแก้ว
29/4 ม.1 ซ.- ถ.- ต.คลองฉนวน อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190 โทรศัพท์ 0-7727-2590
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ประเภทใช้งานทั่วไป 63818-730/45 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
19 นาง วิมล กิตติวุฒิ
153/230 ม.1 ซ.- ถ.วัดโพธิ์-บางใหญ่ ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์ 0-7727-2590
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด
193/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด 63841-506/193 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
20 นาง วิมล กิตติวุฒิ
153/230 ม.1 ซ.- ถ.วัดโพธิ์ - บางใหญ่ ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์ 0-7727-2590
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินผสม 63842-2663/25 25 ต.ค. 2559 17 มิ.ย. 2562
21 นาง สุพรรณี แน่นอน
6/3 ม.- ซ.- ถ.เจริญลาภ ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130 โทรศัพท์ 0-7731-2503
ไข่เค็ม
27/2550
ประเภทไข่เค็มพอกชนิดดิบ และประเภทไข่เค็มพอกชนิดต้มสุก 63817-339/27 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
22 นาง อุไรพร จึงสุวรรณ์
166 ม.15 ซ.- ถ.- ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 84170 โทรศัพท์ 6-2525-6407
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานเส้นพลาสติก 1-1/20(สฎ) 18 ส.ค. 2560 17 ส.ค. 2563
23 นาง เอื้อน ชัยยศ
10 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ท่าเรือ อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี 84240 โทรศัพท์ 0-7727-2590
ผลิตภัณฑ์จากต้นกระจูด
53/2546
ผลิตภัณฑ์จากต้นกระจูด 63813-74/53 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
24 นางสาว เกศิณี สังข์ทอง
112/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ปากฉลุย อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 84150 โทรศัพท์มือถือ 08-4847-0228
มีด
82/2546
ประเภทมีดสเตนเลสชนิดที่ใช้ในการเกษตร 59824-157/82 9 ธ.ค. 2558 8 ธ.ค. 2561
25 นางสาว จิตติมา วัฒนพฤกษ์
113/57 ม.6 ซ.เสม็ดเรียง ถ.ชนเกษม ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์ 0-7793-5013
น้ำพริกเผา
4/2556
น้ำพริกเผา 63821-334/4 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
26 นางสาว จิตติมา วัฒนพฤกษ์
113/57 ม.6 ซ.- ถ.- ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์ 0-7793-5013
น้ำพริกแกง
129/2556
น้ำพริกแกงมัสมั่น 63838-95/129 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
27 นางสาว จุรีรัตน์ มิตรป่าเว
35/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.วัง อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 84170 โทรศัพท์ 0-7727-2590
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานเส้นพลาสติก 8-2/20(สฎ) 28 ก.ย. 2560 27 ก.ย. 2563
28 นางสาว ฐิติมา ทิพย์ทอง
21/2 ม.1 ซ.- ถ.- ต.คลองฉนวน อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190 โทรศัพท์ 8-1079-8292
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผลิตภัณฑ์ถักทอไหมพรม
615/2547
ผลิตภัณฑ์ถักทอไหมพรม 9-1/615(สฎ) 28 ก.ย. 2560 17 มิ.ย. 2562
29 นางสาว ธัญเพ็ญพัฒน์ คงสุทธิ์
26/445 ม.3 ซ.- ถ.พ่อขุนทะเล ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์ 0-7727-2590
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 63829-1248/196 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
30 นางสาว ธันยา ช่วยประดิษฐ์
47 ม.1 ซ.- ถ.- ต.อิปัน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 84120 โทรศัพท์ 0-7727-2590
กระเป๋าหนังต่อ
594/2547
กระเป๋าหนังต่อ 63812-36/594 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
31 นางสาว ธันยาพร หมันง๊ะ
312/5 ม.2 ซ.- ถ.- ต.พุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110 โทรศัพท์ 0-7727-2590
ไข่เค็ม
27/2550
ประเภทไข่เค็มพอกชนิดดิบ 63809-338/27 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
32 นางสาว สุริวัสสา คามบุตร
159 ม.3 ซ.- ถ.- ต.เขาหัวควาย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130 โทรศัพท์ 0-7727-2590
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
กระโปรง เส้นใยประดิษฐ์ 63828-1282/835 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
33 นางสาว อัจฉราพร รำเพย
696/11 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เขาพัง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี 84230 โทรศัพท์มือถือ 08-1457-9959
สบู่ก้อนกลีเซอรีน
665/2553
สบู่ก้อนกลีเซอรีนผสมสมุนไพรรวมใบย่านาง 64948-293/665 21 เม.ย. 2560 20 เม.ย. 2563
34 นาย โกมล พัฒน์จร
303/2 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บ้านนา อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี 84240 โทรศัพท์ 0-7727-2590
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ประเภทใช้งานทั่วไป 61413-687/45 24 พ.ค. 2559 23 พ.ค. 2562
35 นาย ธนชัย วิมล
61/3 ม.2 ซ.- ถ.- ต.เสวียด อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 84150 โทรศัพท์ 0-7727-2590
ผ้ามัดย้อม
52/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 60088-140/52 9 ธ.ค. 2558 8 ธ.ค. 2561
36 นาย ธรรมยุทธ ชุมขันธ์
58/2 ม.1 ซ.- ถ.- ต.เคียนซา อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี 84260 โทรศัพท์ 0-7727-2590
เหยื่อตกปลาเทียม
985/2548
เหยื่อตกปลาเทียม 63839-10/985 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
37 นาย ปกรณ์ สุพันทวี
81/2 ม.6 ซ.- ถ.- ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84330 โทรศัพท์ 0-7727-2590
ไม้กวาดทางมะพร้าว
182/2546
ไม้กวาดทางมะพร้าว 60081-186/182 9 ธ.ค. 2558 8 ธ.ค. 2561
38 นาย ภานุ รณรงค์
174/96 ม.1 ซ.ร่วมฤดี ถ.- ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์ 0-7727-2590
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินผสม 63830-2661/25 25 ต.ค. 2559 17 มิ.ย. 2562
39 นาย เยื้อง เสนทอง
270/7 ม.3 ซ.- ถ.- ต.สมอทอง อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 84170 โทรศัพท์ 0-7727-2590
ผลิตภัณฑ์ยางรถ
795/2548
ผลิตภัณฑ์ยางรถ 63833-17/795 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
40 นาย วิวรรธน์ โกละกะ
4/16 ม.- ซ.- ถ.พิชัยเดชะ ต.นาสาร อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120 โทรศัพท์ 0-7727-2590
น้ำพริกผัด
321/2556
น้ำพริกปลาจิ้งจั้ง 63816-105/321 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
41 นาย วิศิษฎ์ จันทร์สิทธิพงศ์
213 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320 โทรศัพท์ 0-7742-3410
น้ำมันมะพร้าว
670/2547
น้ำมันมะพร้าว 60089-60/670 9 ธ.ค. 2558 8 ธ.ค. 2561
42 นาย วิษณุ มีทา
18 ม.- ซ.1 ถ.มุ่งพัฒนา ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130 โทรศัพท์ 8-7466-5606
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผลิตภัณฑ์แผ่นกระจก
1410/2550
ผลิตภัณฑ์แผ่นกระจก 15-1/1410(สฎ) 28 ก.ย. 2560 27 ก.ย. 2563
43 นาย ศุภชาติ ศรีเทพ
109 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บางใบไม้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์มือถือ 08-1589-8635
ผลิตภัณฑ์หมักผม
549/2553
ผลิตภัณฑ์หมักผมผสมน้ำมันมะพร้าว 64891-44/549 21 เม.ย. 2560 20 เม.ย. 2563
44 นาย ศุภชาติ ศรีเทพ
109 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บางใบไม้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์มือถือ 08-1589-8635
ผลิตภัณฑ์ปรับสภาพเส้นผม
93/2553
ผลิตภัณฑ์ปรับสภาพเส้นผมผสมน้ำมันมะพร้าว 64882-309/93 21 เม.ย. 2560 20 เม.ย. 2563
45 นาย ศุภชาติ ศรีเทพ
109 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บางใบไม้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์มือถือ 08-1589-8635
ผลิตภัณฑ์บำรุงริมฝีปาก
452/2553
ผลิตภัณฑ์บำรุงริมฝีปากผสมน้ำมันมะพร้าว 64892-22/452 21 เม.ย. 2560 20 เม.ย. 2563
46 นาย ศุภชาติ ศรีเทพ
109 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บางใบไม้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์มือถือ 08-1589-8635
สบู่เหลว
95/2552
สบู่เหลวผสมน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น 64889-390/95 21 เม.ย. 2560 20 เม.ย. 2563
47 นาย ศุภชาติ ศรีเทพ
109 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บางใบไม้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์ 8-1589-8635
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไล่หรือป้องกันแมลงชนิดเหลว
841/2553
ประเภทไล่ยุง 65136-28/841 8 ธ.ค. 2560 7 ธ.ค. 2563
48 นาย ศุภชาติ ศรีเทพ
109 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บางใบไม้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์มือถือ 08-1589-8635
ผลิตภัณฑ์บำรุงหน้า
550/2553
ผลิตภัณฑ์บำรุงหน้าน้ำมันมะพร้าว 64946-156/550 21 เม.ย. 2560 20 เม.ย. 2563
49 นาย ศุภชาติ ศรีเทพ
109 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บางใบไม้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์มือถือ 08-1589-8635
ผลิตภัณฑ์ล้างหน้า
173/2554
ผลิตภัณฑ์ล้างหน้า 64944-53/173 21 เม.ย. 2560 20 เม.ย. 2563
50 นาย ศุภชาติ ศรีเทพ
109 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บางใบไม้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์มือถือ 08-1589-8635
น้ำมันมะพร้าว
670/2547
น้ำมันมะพร้าว 64943-66/670 21 เม.ย. 2560 20 เม.ย. 2563
12

สืบค้นเมื่อ วันที่16 ต.ค. 2561