รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 75 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 11,246 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มจักสานเชือกพลาสติกบ้านตลิ่งงาม
98 ม.3 ต.ตลิ่งงาม อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140 โทรศัพท์ 8-9727-1978
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 102-5/20(สฎ) 23 ก.ย. 2562 22 ก.ย. 2565
2 กลุ่มทำไม้กวาดดอกหญ้าตำบลเสวียด
- ม.4 ต.เสวียด อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 84150 โทรศัพท์ 0-8189-3384
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 70-4/9(สฎ) 26 มิ.ย. 2562 25 มิ.ย. 2565
3 กลุ่มผลิตชมรมขนมไทย ม.6 อบต.คลองฉนวน
81 ม.6 ต.คลองฉนวน อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190 โทรศัพท์ 8-6102-7505
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากริบบิ้น
972/2548
เหรียญโปรยทาน 96-4/972(สฎ) 23 ก.ย. 2562 22 ก.ย. 2565
4 กลุ่มผลิตชมรมขนมไทย ม.6 อบต.คลองฉนวน
81 ม.6 ต.คลองฉนวน อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190 โทรศัพท์ 8-6102-7505
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้
823/2548
กระเป๋า 97-1/823(สฎ) 23 ก.ย. 2562 22 ก.ย. 2565
5 กลุ่มผลิตพวงหรีด ดอกไม้จันทน์บ้านเกาะยวน
- ม.1 ต.ท่ากระดาน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี 84180 โทรศัพท์ 6-3095-9388
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากริบบิ้น
972/2548
เหรียญโปรยทาน 93-3/972(สฎ) 23 ก.ย. 2562 22 ก.ย. 2565
6 กลุ่มผลิตพวงหรีด ดอกไม้จันทน์บ้านเกาะยวน
- ม.1 ต.ท่ากระดาน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี 84180 โทรศัพท์ 0-6309-5938
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษ 71-2/24(สฎ) 26 มิ.ย. 2562 25 มิ.ย. 2565
7 กลุ่มผลิตไม้กวาดดอกเลาบ้านหญ้าปล้อง
5/2 ม.5 ต.คลองศก อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี 84250 โทรศัพท์ 8-3391-9703
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากริบบิ้น
972/2548
เหรียญโปรยทาน 91-2/972(สฎ) 23 ก.ย. 2562 22 ก.ย. 2565
8 กลุ่มผลิตไม้กวาดดอกเลาบ้านหญ้าปล้อง
5/2 ม.5 ต.คลองศก อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี 84250 โทรศัพท์ 8-3391-9703
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์จากเส้นพลาสติก 92-4/24(สฎ) 23 ก.ย. 2562 22 ก.ย. 2565
9 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านยวนสาว
- ม.13 ต.ท่าขนอน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี 84180 โทรศัพท์ 8-9221-3665
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 90-3/20(สฎ) 23 ก.ย. 2562 22 ก.ย. 2565
10 กลุ่มร่วมใจพัฒนาอาชีพบ้านท่าอู่
26/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100 โทรศัพท์ 0-7727-2590
ผลิตภัณฑ์การบูร
348/2553
ผลิตภัณฑ์การบูร 64165-337/348 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
11 กลุ่มสัมมาชีพชุมชนบ้านหนองม่วง
- ม.4 ต.คลองปราบ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120 โทรศัพท์ 0-8728-0618
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษ 73-3/24(สฎ) 26 มิ.ย. 2562 25 มิ.ย. 2565
12 กลุ่มสัมมาชีพชุมชนบ้านหนองม่วง
- ม.4 ต.คลองปราบ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120 โทรศัพท์ 0-8728-0618
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากริบบิ้น
972/2548
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากริบบิ้น 74-1/972(สฎ) 26 มิ.ย. 2562 25 มิ.ย. 2565
13 กลุ่มสัมมาชุมชนบ้านช่องช้าง
52 ม.7 ต.พรุพี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84270 โทรศัพท์ 8-7280-3007
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 101-6/9(สฎ) 23 ก.ย. 2562 22 ก.ย. 2565
14 กลุ่มอาชีพทำไม้กวาดดอกหญ้า
- ม.13 ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160 โทรศัพท์ 8-4847-8410
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 89-5/9(สฎ) 23 ก.ย. 2562 22 ก.ย. 2565
15 นาง เกสร ทองมั่ง
199 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ปากแพรก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี 84340 โทรศัพท์ 8-7898-4794
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผลิตภัณฑ์จากต้นคลุ้มหรือต้นคล้า
188/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานจากต้นคลุ้ม 11-1/188(สฎ) 28 ก.ย. 2560 27 ก.ย. 2563
16 นาง ทับทิม ใจซื่อ
85/1 ม.1 ต.หน้าเมือง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140 โทรศัพท์ 0-8167-6548
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ไม้กวาดทางมะพร้าว
182/2561
ผลิตภัณฑ์ไม้กวาดทางมะพร้าว 63-2/182(สฎ) 26 มิ.ย. 2562 25 มิ.ย. 2565
17 นาง นางสำอางค์ แก้วปาน
102 ม.6 ต.เลม็ด อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110 โทรศัพท์ 0-8182-9247
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ไข่เค็ม
27/2550
ประเภทไข่เค็มพอกชนิดดิบ 49-3/27(สฎ) 15 ก.พ. 2562 14 ก.พ. 2565
18 นาง รุจิรา หิรัญสาลี
33/113 ม.2 ถ.กาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์ 8-6470-4709
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผลิตภัณฑ์ล้างหน้า
173/2554
ผลิตภัณฑ์ล้างหน้าเจลขมิ้น 4-1/173(สฎ) 18 ส.ค. 2560 17 ส.ค. 2563
19 นาง รุจิรา หิรัญสาลี
33/113 ม.2 ซ.- ถ.กาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์ 8-6470-4709
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สบู่เหลว
95/2552
สบู่เหลวผสมขมิ้นชัน 3-1/95(สฎ) 18 ส.ค. 2560 17 ส.ค. 2563
20 นาง รุจิรา หิรัญสาลี
33/113 ม.2 ซ.- ถ.กาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์ 8-6470-4709
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว
551/2553
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว 2-1/551(สฎ) 18 ส.ค. 2560 17 ส.ค. 2563
21 นาง อุไรพร จึงสุวรรณ์
166 ม.15 ซ.- ถ.- ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 84170 โทรศัพท์ 6-2525-6407
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานเส้นพลาสติก 1-1/20(สฎ) 18 ส.ค. 2560 17 ส.ค. 2563
22 นางสาว จุรีรัตน์ มิตรป่าเว
35/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.วัง อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 84170 โทรศัพท์ 0-7727-2590
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานเส้นพลาสติก 8-2/20(สฎ) 28 ก.ย. 2560 27 ก.ย. 2563
23 นางสาว ณัฏฐนิชา สีดำ
20 ม.9 ต.อิปัน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 84120 โทรศัพท์ 6-2148-6739
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ตะกร้า 94-1/418(สฎ) 23 ก.ย. 2562 22 ก.ย. 2565
24 นางสาว ธันยา ช่วยประดิษฐ์
47 ม.1 ต.อิปัน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 84120 โทรศัพท์ 0-9792-9196
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
กระเป๋าหนังแท้
592/2559
กระเป๋าหนังแท้ 56-1/592(สฎ) 26 เม.ย. 2562 25 เม.ย. 2565
25 นางสาว มณี สองวิหค
202 ม.6 ต.คลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี 84250 โทรศัพท์ 6-2526-9703
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2561
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์ 95-2/195(สฎ) 23 ก.ย. 2562 22 ก.ย. 2565
26 นางสาว วรรณศิริ กอสุราษฎร์
18 ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130 โทรศัพท์ 0-8137-0131
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2561
ผลิตภัณฑ์การถักโครเชต์ 65-1/195(สฎ) 26 มิ.ย. 2562 25 มิ.ย. 2565
27 นางสาว อัจฉราพร รำเพย
696/11 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เขาพัง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี 84230 โทรศัพท์มือถือ 08-1457-9959
สบู่ก้อนกลีเซอรีน
665/2553
สบู่ก้อนกลีเซอรีนผสมสมุนไพรรวมใบย่านาง 64948-293/665 21 เม.ย. 2560 20 เม.ย. 2563
28 นาย โกมล พัฒน์จร
303/2 ม.2 ต.บ้านนา อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี 84240 โทรศัพท์ 0-8727-3028
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
8/2560
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว 55-3/8(สฎ) 26 เม.ย. 2562 25 เม.ย. 2565
29 นาย คมกฤต บุญร่ม
58 ม.2 ต.คลองน้อย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์ 0-8052-8385
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผลิตภัณฑ์พอกหน้า
175/2554
ผลิตภัณฑ์พอกหน้าผสมสมุนไพรเหงือกปลาหมอ 69-1/175(สฎ) 26 มิ.ย. 2562 25 มิ.ย. 2565
30 นาย คมกฤต บุญร่ม
58 ม.2 ต.คลองน้อย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์ 0-8052-8385
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แชมพู
92/2552
แชมพูผสมสมุนไพรเหงือกปลาหมอ 68-7/92(สฎ) 26 มิ.ย. 2562 25 มิ.ย. 2565
31 นาย จงรักษ์ สมบัติ
65/6 ม.2 ต.ทุ่งหลวง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190 โทรศัพท์ 6-4045-1341
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ไม้กวาดไม้ไผ่
983/2561
ไม้กวาดไม้ไผ่ 103-1/983(สฎ) 23 ก.ย. 2562 22 ก.ย. 2565
32 นาย ปกรณ์ สุพันทวี
81/2 ม.6 ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84330 โทรศัพท์ 0-9526-3478
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ไม้กวาดทางมะพร้าว
182/2561
ผลิตภัณฑ์ไม้กวาดทางมะพร้าว 62-1/182(สฎ) 26 มิ.ย. 2562 25 มิ.ย. 2565
33 นาย ภาณุเดช แจ้งไธสง
149 ม.6 ต.เลม็ด อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110 โทรศัพท์ 0-8160-6523
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ไข่เค็ม
27/2550
ประเภทไข่เค็มพอกชนิดดิบ 50-4/27(สฎ) 15 ก.พ. 2562 14 ก.พ. 2565
34 นาย วิศิษฎ์ จันทร์สิทธิพงศ์
213 ม.4 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320 โทรศัพท์ 0-8604-2775
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
น้ำมันมะพร้าว
670/2547
น้ำมันมะพร้าว 60-1/670(สฎ) 26 มิ.ย. 2562 25 มิ.ย. 2565
35 นาย วิษณุ มีทา
18 ม.- ซ.1 ถ.มุ่งพัฒนา ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130 โทรศัพท์ 8-7466-5606
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผลิตภัณฑ์แผ่นกระจก
1410/2550
ผลิตภัณฑ์แผ่นกระจก 15-1/1410(สฎ) 28 ก.ย. 2560 27 ก.ย. 2563
36 นาย ศุภชาติ ศรีเทพ
109 ม.3 ต.บางใบไม้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์ 0-8158-9863
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผลิตภัณฑ์บำรุงผม
346/2553
ผลิตภัณฑ์บำรุงผม 57-2/346(สฎ) 26 เม.ย. 2562 25 เม.ย. 2565
37 นาย ศุภชาติ ศรีเทพ
109 ม.3 ต.บางใบไม้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์ 0-8158-9863
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แชมพู
92/2552
แชมพู 59-6/92(สฎ) 26 เม.ย. 2562 25 เม.ย. 2565
38 นาย ศุภชาติ ศรีเทพ
109 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บางใบไม้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์มือถือ 08-1589-8635
ผลิตภัณฑ์หมักผม
549/2553
ผลิตภัณฑ์หมักผมผสมน้ำมันมะพร้าว 64891-44/549 21 เม.ย. 2560 20 เม.ย. 2563
39 นาย ศุภชาติ ศรีเทพ
109 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บางใบไม้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์มือถือ 08-1589-8635
ผลิตภัณฑ์ปรับสภาพเส้นผม
93/2553
ผลิตภัณฑ์ปรับสภาพเส้นผมผสมน้ำมันมะพร้าว 64882-309/93 21 เม.ย. 2560 20 เม.ย. 2563
40 นาย ศุภชาติ ศรีเทพ
109 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บางใบไม้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์มือถือ 08-1589-8635
ผลิตภัณฑ์บำรุงริมฝีปาก
452/2553
ผลิตภัณฑ์บำรุงริมฝีปากผสมน้ำมันมะพร้าว 64892-22/452 21 เม.ย. 2560 20 เม.ย. 2563
41 นาย ศุภชาติ ศรีเทพ
109 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บางใบไม้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์มือถือ 08-1589-8635
สบู่เหลว
95/2552
สบู่เหลวผสมน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น 64889-390/95 21 เม.ย. 2560 20 เม.ย. 2563
42 นาย ศุภชาติ ศรีเทพ
109 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บางใบไม้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์ 8-1589-8635
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไล่หรือป้องกันแมลงชนิดเหลว
841/2553
ประเภทไล่ยุง 65136-28/841 8 ธ.ค. 2560 7 ธ.ค. 2563
43 นาย ศุภชาติ ศรีเทพ
109 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บางใบไม้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์มือถือ 08-1589-8635
ผลิตภัณฑ์บำรุงหน้า
550/2553
ผลิตภัณฑ์บำรุงหน้าน้ำมันมะพร้าว 64946-156/550 21 เม.ย. 2560 20 เม.ย. 2563
44 นาย ศุภชาติ ศรีเทพ
109 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บางใบไม้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์มือถือ 08-1589-8635
ผลิตภัณฑ์ล้างหน้า
173/2554
ผลิตภัณฑ์ล้างหน้า 64944-53/173 21 เม.ย. 2560 20 เม.ย. 2563
45 นาย ศุภชาติ ศรีเทพ
109 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บางใบไม้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์มือถือ 08-1589-8635
น้ำมันมะพร้าว
670/2547
น้ำมันมะพร้าว 64943-66/670 21 เม.ย. 2560 20 เม.ย. 2563
46 นาย ศุภชาติ ศรีเทพ
109 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บางใบไม้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์มือถือ 08-1589-8635
ผลิตภัณฑ์บำรุงเท้า
552/2553
ผลิตภัณฑ์บำรุงเท้า 64947-58/552 21 เม.ย. 2560 20 เม.ย. 2563
47 นาย ศุภชาติ ศรีเทพ
109 ม.3 ต.บางใบไม้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์ 0-8158-9863
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว
551/2553
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว 58-2/551(สฎ) 26 เม.ย. 2562 25 เม.ย. 2565
48 นาย ศุภลักษณ์ ทิศหมุน
64/1 ม.1 ต.ตลิ่งงาม อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140 โทรศัพท์ 8-6272-0908
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ประเภทใช้งานทั่วไป 72-3/45(สฎ) 26 มิ.ย. 2562 25 มิ.ย. 2565
49 นาย สมเกียรติ จำปาดง
125/4 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190 โทรศัพท์มือถือ 08-1893-3841
ถุงมือผ้าเคลือบน้ำยางธรรมชาติ
1489/2559
ถุงมือผ้าเคลือบน้ำยางธรรมชาติ 64890-1/1489 21 เม.ย. 2560 20 เม.ย. 2563
50 นาย สุนทร โพธิ์น้อยงาม
54/2 ม.1 ต.ตลิ่งงาม อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140 โทรศัพท์ 0-8127-3877
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ประเภทใช้งานทั่วไป 67-2/45(สฎ) 26 มิ.ย. 2562 25 มิ.ย. 2565
12

สืบค้นเมื่อ วันที่21 พ.ย. 2562