รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดระนอง

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดระนอง จำนวน 81 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 9,920 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มงานฝีมือบ้านบางนอน
41/28 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์มือถือ 08-7386-5601
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2546
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์ 62416-802/195 2 ส.ค. 2559 17 มิ.ย. 2562
2 กลุ่มณัฎฐนันท์แฮนด์เมดผ้าใยบัว
31/3 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บางใหญ่ อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110 โทรศัพท์มือถือ 09-3607-8546
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป 12-1/25(รน) 26 ก.ค. 2560 17 มิ.ย. 2562
3 กลุ่มทอเสื่อกก
21 ม.- ซ.- ถ.- ต.ในวงเหนือ อ.ละอุ่น จ.ระนอง 85130 โทรศัพท์มือถือ 08-6274-5181
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
เสื่อกก 2-1/7(รน) 1 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2563
4 กลุ่มทำไม้กวาดดอกอ้อ
45/2 ม.2 ซ.- ถ.- ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง 85120 โทรศัพท์มือถือ 08-6300-3161
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2546
ไม้กวาดดอกหญ้า 45-1/9(รน) 26 มี.ค. 2561 17 มิ.ย. 2562
5 กลุ่มบุบผาผ้าปักเมืองระนอง
169 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์มือถือ 08-9652-1009
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 23-4/417(รน) 25 ก.ย. 2560 24 ก.ย. 2563
6 กลุ่มบุบผาผ้าปักเมืองระนอง
169 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์มือถือ 08-9652-1009
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
ผลิตภัณฑ์ปักเลื่อมและลูกปัด
789/2558
ผลิตภัณฑ์ปักเหลือมและลูกปัด 22-1/789(รน) 25 ก.ย. 2560 24 ก.ย. 2563
7 กลุ่มผู้ผลิตผ้าบาติกและตัดเย็บตำบลบางริ้น
86 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์มือถือ 08-3507-4171
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 14-2/417(รน) 26 ก.ค. 2560 25 ก.ค. 2563
8 กลุ่มผู้ผลิตผ้าบาติกและตัดเย็บตำบลบางริ้น
86 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์ 8-9971-3753
ผ้ามัดย้อม
52/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 63286-142/52 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
9 กลุ่มแม่บ้านชุมชนคนเชี่ยวเหลียง
32/26 ม.7 ซ.- ถ.- ต.เชี่ยวเหลียง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง 85120 โทรศัพท์มือถือ 09-1-70-7993
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 62271-611/412 2 ส.ค. 2559 1 ส.ค. 2562
10 กลุ่มไม้กวาดดอกอ้อบ้านสองแพรก
787 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ลำเลียง อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110 โทรศัพท์ 8-5472-4070
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2546
ไม้กวาดดอกหญ้า 61442-578/9 24 พ.ค. 2559 23 พ.ค. 2562
11 กลุ่มรักษ์โครเชต์
37 ม.6 ซ.- ถ.- ต.กำพวน อ.กิ่งอำเภอสุขสำราญ จ.ระนอง 85120 โทรศัพท์มือถือ 08-8451-4022
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2546
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์ 64743-849/195 22 ก.พ. 2560 17 มิ.ย. 2562
12 กลุ่มเรือจำลองประมงพื้นบ้าน บ้านนกงาง
34/9 ม.5 ซ.ท่าเรือพัฒนา ถ.- ต.ราชกรูด อ.เมือง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์มือถือ 08-1676-1148
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
เรือจำลอง
80/2546
เรือจำลอง 33-1/80(รน) 22 ม.ค. 2561 21 ม.ค. 2564
13 กลุ่มลูกปัดประดิษฐ์
182/15 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์มือถือ 08-1737-5577
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด
193/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด 62270-483/193 2 ส.ค. 2559 1 ส.ค. 2562
14 กลุ่มสตรีบ้านบางขุนแพ่ง
69 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บางพระเหนือ อ.ละอุ่น จ.ระนอง 85130 โทรศัพท์มือถือ 08-9475-0214
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
ไข่เค็ม
27/2550
ประเภทไข่เค็มพอกชนิดดิบ 34-1/27(รน) 22 ม.ค. 2561 21 ม.ค. 2564
15 กลุ่มหัตกรรมบ้านบางมัน 70
10/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.นาคา อ.กะเปอร์ จ.ระนอง 85120 โทรศัพท์มือถือ 08-6272-6835
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2546
กระเป๋าถักโครเชต์ 8-1/195(รน) 26 ก.ค. 2560 17 มิ.ย. 2562
16 กลุ่มหัตถกรรมบ้านบางมัน 70
10/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.นาคา อ.กะเปอร์ จ.ระนอง 85120 โทรศัพท์มือถือ 08-6272-6835
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
พรมเอนกประสงค์ 9-1/412(รน) 26 ก.ค. 2560 25 ก.ค. 2563
17 กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์รองเท้าบ้านชาคลี
69 ม.1 ซ.หาดทนายความ ถ.เพชรเกษม ต.บางหิน อ.กะเปอร์ จ.ระนอง 85120 โทรศัพท์มือถือ 08-1271-4817
รองเท้าหนัง
206/2546
รองเท้าหนัง 63651-221/206 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
18 นาง กัลยา ลาภวงศ์ประเสริฐ
4/5 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์มือถือ 09-0485-3691
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 64742-184/623 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
19 นาง จิตฤทัย ทองปัทม์
15/56 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์มือถือ 08-1693-5911
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ
24/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากใบยางพารา 13-1/24(รน) 26 ก.ค. 2560 17 มิ.ย. 2562
20 นาง ชุลีพร ชื่นชม
78/86 ม.- ซ.ตรอกชายโสด ถ.ท่าเมือง ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์มือถือ 09-3-77-3933
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 17-3/417(รน) 25 ก.ย. 2560 24 ก.ย. 2563
21 นาง ชุลีพร ชื่นชม
78/86 ม.- ซ.- ถ.ท่าเมือง ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์มือถือ 08-1737-5577
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด
193/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด 62273-484/193 2 ส.ค. 2559 1 ส.ค. 2562
22 นาง ชุลีพร ชื่นชม
78/86 ม.- ซ.- ถ.ท่าเมือง ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์มือถือ 09-3773-9331
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 32-3/623(รน) 22 ม.ค. 2561 21 ม.ค. 2564
23 นาง ชุลีพร ชื่นชม
78/86 ม.- ซ.ตรอกชายโสด ถ.ท่าเมือง ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์มือถือ 09-3773-9331
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 11-1/196(รน) 26 ก.ค. 2560 25 ก.ค. 2563
24 นาง ทองพูล ศุภลักษณ์
67 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บางพระเหนือ อ.ละอุ่น จ.ระนอง 85130 โทรศัพท์ 8-3394-0386
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2546
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์ 60318-761/195 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
25 นาง นารีรัตน์ ตะโฉ
218/12 ม.2 ซ.- ถ.เพชรเกษม ต.หงาว อ.เมือง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์ 0-7782-3745
เมล็ดมะม่วงหิมพานต์อบ
684/2547
เมล็ดมะม่วงหิมพานต์อบเนย เมล็ดมะม่วงหิมพานต์อบเกลือ และเมล็ดมะม่วงหิมพานต์แบบเผา 60119-40/684 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
26 นาง ประไพ นรสิงห์
6 ม.5 ซ.- ถ.- ต.น้ำจืด อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110 โทรศัพท์มือถือ 08-9727-3070
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
ผลิตภัณฑ์จากต้นจาก
352/2559
ผลิตภัณฑ์จากต้นจาก 25-1/352(รน) 25 ก.ย. 2560 24 ก.ย. 2563
27 นาง ปิยพร ขำสม
127/5 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หงาว อ.เมือง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์มือถือ 08-1892-2451
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด
193/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด 63653-501/193 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
28 นาง พึงพิศ เนียมรัตน์
89/45 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์มือถือ 08-1893-5524
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
ผลิตภัณฑ์เปลือกหอย
367/2547
ผลิตภัณฑ์เปลือกหอย 49-4/367(รน) 2 ก.ค. 2561 1 ก.ค. 2564
29 นาง พึงพิษ เนียมรัตน์
89/45 ม.2 ซ.ระนองธานี 5 ถ.- ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์ 0-8189-3552
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
8/2560
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว 50-2/8(รน) 2 ก.ค. 2561 1 ก.ค. 2564
30 นาง พึงพิษ เนียมรัตน์
89/45 ม.2 ถ.- ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์มือถือ 08-1-89-3552
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
กระเป๋าหนังแท้
592/2559
กระเป๋าหนังแท้ 51-3/592(รน) 2 ก.ค. 2561 1 ก.ค. 2564
31 นาง ภัทรานิษฐ์ พูลทรัพย์
10/42 ม.- ซ.- ถ.ชาติเฉลิม ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์มือถือ 08-9469-7031
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 3-1/623(รน) 1 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2563
32 นาง แย้ม ทองคำ
48/15 ม.- ซ.ลมโชย ถ.ท่าเมือง ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์มือถือ 08-6270-7596
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
8/2560
ประเภทที่ใช้เป็นของตกแต่ง 27-1/8(รน) 22 ม.ค. 2561 21 ม.ค. 2564
33 นาง วรรณา ธรรมเพชร
4/6 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บางพระเหนือ อ.ละอุ่น จ.ระนอง 85130 โทรศัพท์มือถือ 08-4965-6073
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2546
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์ 29-3/195(รน) 22 ม.ค. 2561 17 มิ.ย. 2562
34 นาง วันดี สารณียกิจ
146 ม.5 ซ.- ถ.- ต.น้ำจืด อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110 โทรศัพท์มือถือ 08-9867-5713
ผลิตภัณฑ์จากต้นจาก
352/2559
ผลิตภัณฑ์จากต้นจาก 64255-10/352 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
35 นาง สุวรรณา เกื้อบาง
13/56 ม.1 ซ.13 ถ.- ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์มือถือ 09-1037-1817
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 4-1/417(รน) 1 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2563
36 นาง สุวรรณา เกื้อบาง
41/53 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์มือถือ 08-1667-3802
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 30-3/196(รน) 22 ม.ค. 2561 21 ม.ค. 2564
37 นาง อรชุมา ซ้อนเพชร
139/8 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์มือถือ 08-6945-7483
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด
193/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด 63652-500/193 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
38 นาง อรชุมา ซ้อนเพชร
139/8 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์มือถือ 08-6945-7483
ผ้าคลุมผมสตรี
385/2557
แบบสำเร็จรูป (เส้นใยผสม) 64287-161/385 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
39 นาง อุทุมพร นาคกุล
1/38 ม.2 ซ.- ถ.- ต.เกาะพยาม อ.เมือง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์มือถือ 08-7278-7997
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
กระเป๋าหนังแท้
592/2559
กระเป๋าหนังแท้ 18-2/592(รน) 25 ก.ย. 2560 24 ก.ย. 2563
40 นางสาว เกริดา แก้วหนู
13/56 ม.1 ซ.13 ถ.- ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์มือถือ 08-6393-1181
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 20-2/196(รน) 25 ก.ย. 2560 24 ก.ย. 2563
41 นางสาว ฐายิกา ขอสันติกุล
132/25 ม.- ซ.สหพันธ์ ถ.ท่าเมือง ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์ 0-7783-4217
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 60919-1182/196 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
42 นางสาว ฐายิกา ขอสันติกุล
132/25 ม.- ซ.สหพันธ์ ถ.ท่าเมือง ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์ 2-7783-4217
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด
193/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด 60922-464/193 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
43 นางสาว นิตยา ราชภูติ
37/144 ม.- ซ.- ถ.ท่าเมือง ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์มือถือ 08-1667-8501
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
กระเป๋าหนังแท้
592/2559
กระเป๋าหนังแท้ 16-1/592(รน) 25 ก.ย. 2560 24 ก.ย. 2563
44 นางสาว นิตยา ราชภูติ
37/144 ม.- ซ.- ถ.ท่าเมือง ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์มือถือ 08-1667-8501
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
กระเป๋าหนังเทียม
205/2559
กระเป๋าหนังเทียม 15-1/205(รน) 25 ก.ย. 2560 24 ก.ย. 2563
45 นางสาว บัณฑิกา จันทรางกูร
292/26 ม.- ซ.- ถ.เรืองราษฎร์ ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์มือถือ 09-3135-4796
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 64589-1196/417 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
46 นางสาว วรรณภา ผลเพิ่ม
68/115 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์มือถือ 08-7801-5860
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2546
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์ 28-2/195(รน) 22 ม.ค. 2561 17 มิ.ย. 2562
47 นางสาว ศรัณรัตน์ ยอดสุนีย์
5/35 ม.- ซ.- ถ.สะพานปลา ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์มือถือ 08-9137-0545
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษไม้
410/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษไม้ 52-1/410(รน) 2 ก.ค. 2561 1 ก.ค. 2564
48 นางสาว สุภาวิกา ศิลาวุธ
84/6 ม.7 ซ.ปั้มน้ำลำเลียง ถ.- ต.ลำเลียง อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110 โทรศัพท์มือถือ 08-5472-4070
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2546
ไม้กวาดดอกอ้อ 46-2/9(รน) 26 มี.ค. 2561 17 มิ.ย. 2562
49 นาย ดำรงค์ศักดิ์ ฝอยทอง
86 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์มือถือ 08-9971-3753
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
ผ้าบาติก
51/2557
ผ้ามัดย้อมเส้นใยธรรมชาติโดยใช้สีเคมี 35-1/51(รน) 26 มี.ค. 2561 25 มี.ค. 2564
50 นาย ทรงพล สิทธิโชควรการ
71/2 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์มือถือ 08-7380-1699
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
ผลิตภัณฑ์เปลือกหอย
367/2547
ผลิตภัณฑ์เปลือกหอย 7-1/367(รน) 26 ก.ค. 2560 25 ก.ค. 2563
12

สืบค้นเมื่อ วันที่17 ม.ค. 2562