รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดระนอง

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดระนอง จำนวน 86 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 11,434 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มงานฝีมือบ้านบางนอน
41/28 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์มือถือ 08-7386-5601
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2546
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์ 62416-802/195 2 ส.ค. 2559 1 ส.ค. 2562
2 กลุ่มจักสานบางพระใต้
8 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บางพระใต้ อ.ละอุ่น จ.ระนอง 85130 โทรศัพท์มือถือ 09-1-32-6268
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2546
ไม้กวาดดอกหญ้า 57352-528/9 21 ก.ค. 2558 20 ก.ค. 2561
3 กลุ่มณัฎฐนันท์แฮนด์เมดผ้าใยบัว
31/3 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บางใหญ่ อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110 โทรศัพท์มือถือ 09-3607-8546
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป 12-1/25(รน) 26 ก.ค. 2560 25 ก.ค. 2563
4 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป
146 ม.6 ซ.- ถ.- ต.น้ำจืด อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110 โทรศัพท์มือถือ 08-6596-2710
เสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย
836/2554
เสื้อ (เส้นใยประดิษฐ์) 55869-433/836 25 ก.พ. 2558 24 ก.พ. 2561
5 กลุ่มทอผ้าบ้านโตนกลอย
16 ม.6 ซ.ดาวเรือง ถ.- ต.กำพวน อ.กิ่งอำเภอสุขสำราญ จ.ระนอง 85120 โทรศัพท์มือถือ 08-0696-0933
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2546
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์ 56568-685/195 28 พ.ค. 2558 27 พ.ค. 2561
6 กลุ่มทอเสื่อกก
21 ม.- ซ.- ถ.- ต.ในวงเหนือ อ.ละอุ่น จ.ระนอง 85130 โทรศัพท์มือถือ 08-6274-5181
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
เสื่อกก 2-1/7(รน) 1 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2563
7 กลุ่มทำไม้กวาดดอกอ้อ
45/2 ม.2 ซ.- ถ.- ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง 85120 โทรศัพท์มือถือ 08-6300-3161
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2546
ไม้กวาดดอกหญ้า 55956-507/9 25 ก.พ. 2558 24 ก.พ. 2561
8 กลุ่มบุบผาผ้าปักเมืองระนอง
169 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์มือถือ 08-9652-1009
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 23-4/417(รน) 25 ก.ย. 2560 24 ก.ย. 2563
9 กลุ่มบุบผาผ้าปักเมืองระนอง
169 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์มือถือ 08-9652-1009
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
ผลิตภัณฑ์ปักเลื่อมและลูกปัด
789/2558
ผลิตภัณฑ์ปักเหลือมและลูกปัด 22-1/789(รน) 25 ก.ย. 2560 24 ก.ย. 2563
10 กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกายมุสลิม
- ม.4 ซ.บ้านภูเขาทอง ถ.- ต.กำพวน อ.กิ่งอำเภอสุขสำราญ จ.ระนอง 85120 โทรศัพท์มือถือ 08-7380-5398
ผ้าคลุมผมสตรี
385/2557
แบบสำเร็จรูป ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 56965-147/385 28 พ.ค. 2558 27 พ.ค. 2561
11 กลุ่มผู้ผลิตผ้าบาติกและตัดเย็บตำบลบางริ้น
86 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์ 8-9971-3753
ผ้ามัดย้อม
52/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 63286-142/52 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
12 กลุ่มผู้ผลิตผ้าบาติกและตัดเย็บตำบลบางริ้น
86 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์มือถือ 08-3507-4171
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 14-2/417(รน) 26 ก.ค. 2560 25 ก.ค. 2563
13 กลุ่มแม่บ้านชุมชนคนเชี่ยวเหลียง
32/26 ม.7 ซ.- ถ.- ต.เชี่ยวเหลียง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง 85120 โทรศัพท์มือถือ 09-1-70-7993
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 62271-611/412 2 ส.ค. 2559 1 ส.ค. 2562
14 กลุ่มไม้กวาดดอกอ้อบ้านสองแพรก
787 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ลำเลียง อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110 โทรศัพท์ 8-5472-4070
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2546
ไม้กวาดดอกหญ้า 61442-578/9 24 พ.ค. 2559 23 พ.ค. 2562
15 กลุ่มรักษ์โครเชต์
37 ม.6 ซ.- ถ.- ต.กำพวน อ.กิ่งอำเภอสุขสำราญ จ.ระนอง 85120 โทรศัพท์มือถือ 08-8451-4022
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2546
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์ 64743-849/195 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
16 กลุ่มลูกปัดประดิษฐ์
182/15 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์มือถือ 08-1737-5577
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด
193/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด 62270-483/193 2 ส.ค. 2559 1 ส.ค. 2562
17 กลุ่มสบู่สมุนไพรตำบลหาดส้มแป้น
108 ม.2 ซ.- ถ.- ต.หาดส้มแป้น อ.เมือง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์มือถือ 08-3505-3472
สบู่ก้อน
94/2552
สบู่ก้อนน้ำแร่ผสมเปลือกมังคุด 59288-102/94 21 ต.ค. 2558 20 ต.ค. 2561
18 กลุ่มสิ่งประดิษฐ์ของที่ระลึกจากดินขาว
- ม.1 ซ.- ถ.จัดสรรพัฒนา ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์ 0-7783-5371
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินขาว 59286-2537/25 21 ต.ค. 2558 20 ต.ค. 2561
19 กลุ่มหัตกรรมบ้านบางมัน 70
10/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.นาคา อ.กะเปอร์ จ.ระนอง 85120 โทรศัพท์มือถือ 08-6272-6835
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2546
กระเป๋าถักโครเชต์ 8-1/195(รน) 26 ก.ค. 2560 25 ก.ค. 2563
20 กลุ่มหัตถกรรมบ้านบางมัน 70
10/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.นาคา อ.กะเปอร์ จ.ระนอง 85120 โทรศัพท์มือถือ 08-6272-6835
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
พรมเอนกประสงค์ 9-1/412(รน) 26 ก.ค. 2560 25 ก.ค. 2563
21 กลุ่มอาชีพ ส.ก.ต. สายพินลูกปัด
17/5 ม.4 ซ.ห้วยท่อม ถ.- ต.ลำเลียง อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110 โทรศัพท์มือถือ 08-9453-1279
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 58008-644/421 21 ก.ค. 2558 20 ก.ค. 2561
22 กลุ่มอาชีพเทศบาลเมืองระนอง
ศูนย์ผู้สูงอายุ ม.- ซ.- ถ.- ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์มือถือ 08-1797-1978
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2546
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์ 57356-695/195 21 ก.ค. 2558 20 ก.ค. 2561
23 กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์รองเท้าบ้านชาคลี
69 ม.1 ซ.หาดทนายความ ถ.เพชรเกษม ต.บางหิน อ.กะเปอร์ จ.ระนอง 85120 โทรศัพท์มือถือ 08-1271-4817
ผลิตภัณฑ์เชือกไนลอน
353/2547
ผลิตภัณฑ์เชือกไนลอน 58022-112/353 21 ก.ค. 2558 20 ก.ค. 2561
24 กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์รองเท้าบ้านชาคลี
69 ม.1 ซ.หาดทนายความ ถ.เพชรเกษม ต.บางหิน อ.กะเปอร์ จ.ระนอง 85120 โทรศัพท์มือถือ 08-1271-4817
รองเท้าหนัง
206/2546
รองเท้าหนัง 63651-221/206 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
25 กลุ่มอาชีพไหมพรม
61 ม.10 ซ.- ถ.- ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง 85120 โทรศัพท์ 0-2354-8330
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2546
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์ 56007-667/195 25 ก.พ. 2558 24 ก.พ. 2561
26 นาง กนกวรรณ นิมิตรพันธกุล
50/55 ม.- ซ.- ถ.ท่าเมือง ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์มือถือ 09-7-14-7806
ผลิตภัณฑ์เชือกมัด
567/2547
ผลิตภัณฑ์เชือกมัด 63013-118/567 25 ต.ค. 2559 18 ก.ย. 2561
27 นาง กัลยา ลาภวงศ์ประเสริฐ
4/5 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์มือถือ 09-0485-3691
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 64742-184/623 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
28 นาง จิตฤทัย ทองปัทม์
15/56 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์มือถือ 08-1693-5911
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ
24/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากใบยางพารา 13-1/24(รน) 26 ก.ค. 2560 25 ก.ค. 2563
29 นาง ชุลีพร ชื่นชม
78/86 ม.- ซ.ตรอกชายโสด ถ.ท่าเมือง ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์มือถือ 09-3-77-3933
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 17-3/417(รน) 25 ก.ย. 2560 24 ก.ย. 2563
30 นาง ชุลีพร ชื่นชม
78/86 ม.- ซ.ตรอกชายโสด ถ.ท่าเมือง ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์มือถือ 09-3773-9331
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 11-1/196(รน) 26 ก.ค. 2560 25 ก.ค. 2563
31 นาง ชุลีพร ชื่นชม
78/86 ม.- ซ.- ถ.ท่าเมือง ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์มือถือ 09-3773-9331
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 57782-641/421 21 ก.ค. 2558 20 ก.ค. 2561
32 นาง ชุลีพร ชื่นชม
78/86 ม.- ซ.- ถ.ท่าเมือง ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์มือถือ 08-1737-5577
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด
193/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด 62273-484/193 2 ส.ค. 2559 1 ส.ค. 2562
33 นาง ทองพูล ศุภลักษณ์
67 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บางพระเหนือ อ.ละอุ่น จ.ระนอง 85130 โทรศัพท์ 8-3394-0386
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2546
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์ 60318-761/195 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
34 นาง นารีรัตน์ ตะโฉ
218/12 ม.2 ซ.- ถ.เพชรเกษม ต.หงาว อ.เมือง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์ 0-7782-3745
เมล็ดมะม่วงหิมพานต์อบ
684/2547
เมล็ดมะม่วงหิมพานต์อบเนย เมล็ดมะม่วงหิมพานต์อบเกลือ และเมล็ดมะม่วงหิมพานต์แบบเผา 60119-40/684 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
35 นาง ประไพ นรสิงห์
6 ม.5 ซ.- ถ.- ต.น้ำจืด อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110 โทรศัพท์มือถือ 08-9727-3070
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
ผลิตภัณฑ์จากต้นจาก
352/2559
ผลิตภัณฑ์จากต้นจาก 25-1/352(รน) 25 ก.ย. 2560 24 ก.ย. 2563
36 นาง ปิยพร ขำสม
127/5 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หงาว อ.เมือง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์มือถือ 08-1892-2451
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด
193/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด 63653-501/193 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
37 นาง พึงพิศ เนียมรัตน์
89/45 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์มือถือ 08-1893-5524
ผลิตภัณฑ์เปลือกหอย
367/2547
ผลิตภัณฑ์เปลือกหอย 57117-66/367 28 พ.ค. 2558 27 พ.ค. 2561
38 นาง ภัทรานิษฐ์ พูลทรัพย์
10/42 ม.- ซ.- ถ.ชาติเฉลิม ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์มือถือ 08-9469-7031
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 3-1/623(รน) 1 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2563
39 นาง มณีรัตน์ เพิ่มผล
172/6 ม.- ซ.โรงพยาบาลอันดามัน ถ.สะพานปลา ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์มือถือ 08-3648-3045
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2546
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์ 58251-726/195 21 ส.ค. 2558 20 ส.ค. 2561
40 นาง วันดี สารณียกิจ
146 ม.5 ซ.- ถ.- ต.น้ำจืด อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110 โทรศัพท์มือถือ 08-9867-5713
ผลิตภัณฑ์จากต้นจาก
352/2559
ผลิตภัณฑ์จากต้นจาก 64255-10/352 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
41 นาง ศาริณี ดิษฐประดับ
15/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.เชี่ยวเหลียง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง 85120 โทรศัพท์มือถือ 08-5082-9097
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2546
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์ 59189-746/195 21 ต.ค. 2558 20 ต.ค. 2561
42 นาง สุจินดา วิภาดาพิสุทธิ์
226/2 ม.- ซ.- ถ.ท่าเมือง ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์มือถือ 09-0937-9566
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2546
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์ 57357-696/195 21 ก.ค. 2558 20 ก.ค. 2561
43 นาง สุวรรณา เกื้อบาง
13/56 ม.1 ซ.13 ถ.- ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์มือถือ 09-1037-1817
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 4-1/417(รน) 1 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2563
44 นาง อรชุมา ซ้อนเพชร
139/8 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์มือถือ 08-6945-7483
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด
193/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด 63652-500/193 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
45 นาง อรชุมา ซ้อนเพชร
139/8 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์มือถือ 08-6945-7483
ผ้าคลุมผมสตรี
385/2557
แบบสำเร็จรูป (เส้นใยผสม) 64287-161/385 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
46 นาง อุดม ลออวงศ์ไพศาล
105 ม.3 ซ.- ถ.- ต.หาดส้มแป้น อ.เมือง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์มือถือ 08-6281-3243
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2546
ไม้กวาดดอกหญ้า 59201-557/9 21 ต.ค. 2558 20 ต.ค. 2561
47 นาง อุทุมพร นาคกุล
1/38 ม.2 ซ.- ถ.- ต.เกาะพยาม อ.เมือง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์มือถือ 08-7278-7997
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
กระเป๋าหนังแท้
592/2559
กระเป๋าหนังแท้ 18-2/592(รน) 25 ก.ย. 2560 24 ก.ย. 2563
48 นาง เอื้อม ไกรลาศ
301/92 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์มือถือ 08-6954-3466
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2546
ไม้กวาดดอกหญ้า 55815-506/9 25 ก.พ. 2558 24 ก.พ. 2561
49 นางสาว เกริดา แก้วหนู
13/56 ม.1 ซ.13 ถ.- ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์มือถือ 08-6393-1181
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 20-2/196(รน) 25 ก.ย. 2560 24 ก.ย. 2563
50 นางสาว ฐายิกา ขอสันติกุล
132/25 ม.- ซ.สหพันธ์ ถ.ท่าเมือง ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์ 0-7783-4217
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 60919-1182/196 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
12

สืบค้นเมื่อ วันที่21 ม.ค. 2561