รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดระนอง

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดระนอง จำนวน 67 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 12,516 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มบุบผาผ้าปักเมืองระนอง
169 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์มือถือ 08-9652-1009
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 23-4/417(รน) 25 ก.ย. 2560 24 ก.ย. 2563
2 กลุ่มบุบผาผ้าปักเมืองระนอง
169 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์มือถือ 08-9652-1009
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
ผลิตภัณฑ์ปักเลื่อมและลูกปัด
789/2558
ผลิตภัณฑ์ปักเหลือมและลูกปัด 22-1/789(รน) 25 ก.ย. 2560 24 ก.ย. 2563
3 กลุ่มบุบผาผ้าปักเมืองระนอง
169 ม.4 ซ.หลังโรงเรียนกิตติมาพร ถ.- ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์มือถือ 08-9652-1009
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2561
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์ 66-6/195(รน) 20 ก.พ. 2562 19 ก.พ. 2565
4 กลุ่มผู้ผลิตผ้าบาติกและตัดเย็บตำบลบางริ้น
86 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์มือถือ 08-3507-4171
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 14-2/417(รน) 26 ก.ค. 2560 25 ก.ค. 2563
5 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านชิมี
2 ม.8 ซ.- ถ.- ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง 85120 โทรศัพท์มือถือ 08-1367-1777
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 80-1/20(รน) 16 พ.ค. 2562 15 พ.ค. 2565
6 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านชิมี
2 ม.8 ซ.- ถ.- ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง 85120 โทรศัพท์มือถือ 08-1367-1777
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 87-3/418(รน) 16 พ.ค. 2562 15 พ.ค. 2565
7 กลุ่มไม้กวาดดอกอ้อบ้านหมอลำ
29/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ในวงเหนือ อ.ละอุ่น จ.ระนอง 85130 โทรศัพท์มือถือ 09-3584-1665
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 81-6/9(รน) 16 พ.ค. 2562 15 พ.ค. 2565
8 กลุ่มเรือจำลองประมงพื้นบ้าน บ้านนกงาง
34/9 ม.5 ซ.ท่าเรือพัฒนา ถ.- ต.ราชกรูด อ.เมือง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์มือถือ 08-1676-1148
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
เรือจำลอง
80/2546
เรือจำลอง 33-1/80(รน) 22 ม.ค. 2561 21 ม.ค. 2564
9 กลุ่มสตรีบ้านบางขุนแพ่ง
69 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บางพระเหนือ อ.ละอุ่น จ.ระนอง 85130 โทรศัพท์มือถือ 08-9475-0214
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
ไข่เค็ม
27/2550
ประเภทไข่เค็มพอกชนิดดิบ 34-1/27(รน) 22 ม.ค. 2561 21 ม.ค. 2564
10 กลุ่มหัตถกรรมบ้านบางมัน 70
10/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.นาคา อ.กะเปอร์ จ.ระนอง 85120 โทรศัพท์มือถือ 08-6272-6835
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
พรมเอนกประสงค์ 9-1/412(รน) 26 ก.ค. 2560 25 ก.ค. 2563
11 กลุ่มหัตถกรรมบ้านบางมัน 70
10/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.นาคา อ.กิ่งอำเภอสุขสำราญ จ.ระนอง 85120 โทรศัพท์มือถือ 09-3609-3211
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากริบบิ้น
972/2548
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากริบบิ้น 83-1/972(รน) 16 พ.ค. 2562 15 พ.ค. 2565
12 กลุ่มหัตถกรรมบ้านบางมัน 70
10/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.นาคา อ.กิ่งอำเภอสุขสำราญ จ.ระนอง 85120 โทรศัพท์มือถือ 09-3609-3211
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
ผลิตภัณฑ์จากไหมพรม
615/2561
ผลิตภัณฑ์จากไหมพรม 84-2/615(รน) 16 พ.ค. 2562 15 พ.ค. 2565
13 กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์รองเท้าบ้านชาคลี
69 ม.1 ซ.หาดทนายความ ถ.- ต.บางหิน อ.กะเปอร์ จ.ระนอง 85120 โทรศัพท์มือถือ 08-1271-4817
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 63-1/418(รน) 20 ก.พ. 2562 19 ก.พ. 2565
14 นาง กนกวรรณ นิมิตรพันธกุล
50/55 ม.- ซ.- ถ.- ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์มือถือ 09-7147-8065
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 74-2/418(รน) 16 พ.ค. 2562 15 พ.ค. 2565
15 นาง จิราพร ศรีไชยะ
76/2 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หงาว อ.เมือง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์มือถือ 08-6273-9492
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2561
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์ 64-5/195(รน) 20 ก.พ. 2562 19 ก.พ. 2565
16 นาง จิราพร ศรีไชยะ
76/2 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หงาว อ.เมือง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์มือถือ 08-6273-9492
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
ผลิตภัณฑ์จากวัสดุปั้นสำเร็จรูป
422/2556
ผลิตภัณฑ์จากวัสดุปั้นสำเร็จรูป 65-1/422(รน) 20 ก.พ. 2562 19 ก.พ. 2565
17 นาง ชุลีพร ชื่นชม
78/86 ม.- ซ.ตรอกชายโสด ถ.ท่าเมือง ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์มือถือ 09-3-77-3933
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 17-3/417(รน) 25 ก.ย. 2560 24 ก.ย. 2563
18 นาง ชุลีพร ชื่นชม
78/86 ม.- ซ.ตรอกชายโสด ถ.ท่าเมือง ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์มือถือ 09-3773-9331
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 11-1/196(รน) 26 ก.ค. 2560 25 ก.ค. 2563
19 นาง ชุลีพร ชื่นชม
78/86 ม.1 ซ.ตรอกชายโสด ถ.ท่าเมือง ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์มือถือ 09-3773-9331
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 61-4/196(รน) 20 ก.พ. 2562 19 ก.พ. 2565
20 นาง ชุลีพร ชื่นชม
78/86 ม.- ซ.- ถ.ท่าเมือง ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์มือถือ 09-3773-9331
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 32-3/623(รน) 22 ม.ค. 2561 21 ม.ค. 2564
21 นาง นารีรัตน์ ตะโฉ
218/7 ม.2 ซ.- ถ.- ต.หงาว อ.เมือง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์ 0-7781-0338
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
เมล็ดมะม่วงหิมพานต์อบ
684/2547
เมล็ดมะม่วงหิมพานต์อบเนย เมล็ดมะม่วงหิมพานต์อบเกลือ และเมล็ดมะม่วงหิมพานต์อบแบบเผา 68-1/684(รน) 20 ก.พ. 2562 19 ก.พ. 2565
22 นาง ประไพ นรสิงห์
6 ม.5 ซ.- ถ.- ต.น้ำจืด อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110 โทรศัพท์มือถือ 08-9727-3070
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
ผลิตภัณฑ์จากต้นจาก
352/2559
ผลิตภัณฑ์จากต้นจาก 25-1/352(รน) 25 ก.ย. 2560 24 ก.ย. 2563
23 นาง พึงพิศ เนียมรัตน์
89/45 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์มือถือ 08-1893-5524
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
ผลิตภัณฑ์เปลือกหอย
367/2547
ผลิตภัณฑ์เปลือกหอย 49-4/367(รน) 2 ก.ค. 2561 1 ก.ค. 2564
24 นาง พึงพิษ เนียมรัตน์
89/45 ม.2 ซ.ระนองธานี 5 ถ.- ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์ 0-8189-3552
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
8/2560
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว 50-2/8(รน) 2 ก.ค. 2561 1 ก.ค. 2564
25 นาง พึงพิษ เนียมรัตน์
89/45 ม.2 ถ.- ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์มือถือ 08-1-89-3552
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
กระเป๋าหนังแท้
592/2559
กระเป๋าหนังแท้ 51-3/592(รน) 2 ก.ค. 2561 1 ก.ค. 2564
26 นาง แย้ม ทองคำ
48/15 ม.- ซ.ลมโชย ถ.ท่าเมือง ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์มือถือ 08-6270-7596
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
8/2560
ประเภทที่ใช้เป็นของตกแต่ง 27-1/8(รน) 22 ม.ค. 2561 21 ม.ค. 2564
27 นาง ศณธิยา กรสวัสดิ์
28/11 ม.2 ซ.- ถ.- ต.หาดส้มแป้น อ.เมือง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์มือถือ 09-5320-2975
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 82-2/412(รน) 16 พ.ค. 2562 15 พ.ค. 2565
28 นาง ศารินี ดิษฐ์ประดับ
15/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง 85120 โทรศัพท์มือถือ 08-7280-5335
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2561
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์ 60-4/195(รน) 20 ก.พ. 2562 19 ก.พ. 2565
29 นาง สุรียา ทิพย์บุญทอง
62/17 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หงาว อ.เมือง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์มือถือ 09-9395-1911
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
ผ้ามัดย้อม
52/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 70-1/52(รน) 20 ก.พ. 2562 19 ก.พ. 2565
30 นาง สุวรรณา เกื้อบาง
41/53 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์มือถือ 08-1667-3802
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 30-3/196(รน) 22 ม.ค. 2561 21 ม.ค. 2564
31 นาง อรนิภารัชน์ พักร์พลเดช
19/4 ม.2 ซ.- ถ.- ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง 85120 โทรศัพท์มือถือ 08-5785-1049
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากกระดาษ
651/2560
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากกระดาษ 85-1/651(รน) 16 พ.ค. 2562 15 พ.ค. 2565
32 นาง อุทุมพร นาคกุล
1/38 ม.2 ซ.- ถ.- ต.เกาะพยาม อ.เมือง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์มือถือ 08-7278-7997
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
กระเป๋าหนังแท้
592/2559
กระเป๋าหนังแท้ 18-2/592(รน) 25 ก.ย. 2560 24 ก.ย. 2563
33 นางสาว เกริดา แก้วหนู
13/56 ม.1 ซ.13 ถ.- ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์มือถือ 08-6393-1181
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 20-2/196(รน) 25 ก.ย. 2560 24 ก.ย. 2563
34 นางสาว ฐายิกา ขอสันติกุล
132/25 ม.- ซ.สหพันธ์ ถ.ท่าเมือง ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์มือถือ 09-5293-9767
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด
193/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด 76-1/193(รน) 16 พ.ค. 2562 15 พ.ค. 2565
35 นางสาว นิตยา ราชภูติ
37/144 ม.- ซ.- ถ.ท่าเมือง ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์มือถือ 08-1667-8501
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
กระเป๋าหนังแท้
592/2559
กระเป๋าหนังแท้ 16-1/592(รน) 25 ก.ย. 2560 24 ก.ย. 2563
36 นางสาว นิตยา ราชภูติ
37/144 ม.- ซ.- ถ.ท่าเมือง ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์มือถือ 08-1667-8501
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
กระเป๋าหนังเทียม
205/2559
กระเป๋าหนังเทียม 15-1/205(รน) 25 ก.ย. 2560 24 ก.ย. 2563
37 นางสาว พัชรา สันติสถิต
489/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.หงาว อ.เมือง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์มือถือ 08-1569-9868
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
เสื้อ (เส้นใยประดิษฐ์) 77-1/835(รน) 16 พ.ค. 2562 15 พ.ค. 2565
38 นางสาว วรรณเพ็ญ ชื่นจิตร
9/12 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ราชกรูด อ.เมือง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์มือถือ 08-9871-1617
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 67-5/623(รน) 20 ก.พ. 2562 19 ก.พ. 2565
39 นางสาว ศรัณรัตน์ ยอดสุนีย์
5/35 ม.- ซ.- ถ.สะพานปลา ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์มือถือ 08-9137-0545
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษไม้
410/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษไม้ 52-1/410(รน) 2 ก.ค. 2561 1 ก.ค. 2564
40 นาย กฏปกรณ์ นวลนิ่ม
425 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บางหิน อ.กะเปอร์ จ.ระนอง 85120 โทรศัพท์มือถือ 08-2805-3435
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 62-6/417(รน) 20 ก.พ. 2562 19 ก.พ. 2565
41 นาย เกียรติศักดิ์ หงส์หาญ
1/6 ม.- ซ.- ถ.ชลระอุ ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์มือถือ 08-1802-0679
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
ผลิตภัณฑ์บำรุงหน้า
550/2553
ผลิตภัณฑ์บำรุงหน้า 73-1/550(รน) 16 พ.ค. 2562 15 พ.ค. 2565
42 นาย ดำรงค์ศักดิ์ ฝอยทอง
86 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์มือถือ 08-9971-3753
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
ผ้าบาติก
51/2557
ผ้ามัดย้อมเส้นใยธรรมชาติโดยใช้สีเคมี 35-1/51(รน) 26 มี.ค. 2561 25 มี.ค. 2564
43 นาย ทรงพล สิทธิโชควรการ
71/2 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์มือถือ 08-7380-1699
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
ผลิตภัณฑ์เปลือกหอย
367/2547
ผลิตภัณฑ์เปลือกหอย 7-1/367(รน) 26 ก.ค. 2560 25 ก.ค. 2563
44 นาย ธิระวัฒน์ สมหวัง
19 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บางหิน อ.กะเปอร์ จ.ระนอง 85120 โทรศัพท์มือถือ 08-1270-3780
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 72-6/623(รน) 20 ก.พ. 2562 19 ก.พ. 2565
45 นาย ประเสริฐ ช่วยสถิต
40 ม.- ซ.ระนองพัฒนา 1 ถ.เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์มือถือ 06-2316-7790
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบเรียบ 44-1/23(รน) 26 มี.ค. 2561 25 มี.ค. 2564
46 นาย ไพบูลย์ วุฒิปุณยวาณิชย์
27/182 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์มือถือ 08-1891-5868
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
คุกกี้
118/2555
คุกกี้สิงคโปร์งาดำ 43-1/118(รน) 26 มี.ค. 2561 25 มี.ค. 2564
47 นาย ไพบูลย์ วุฒิปุณยวาณิชย์
27/182 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์มือถือ 08-1891-5868
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
ขนมเปี๊ยะ
115/2555
ขนมเปี๊ยะไส้ถั่ว ไข่เค็ม และขนมเปี๊ยะไส้ถั่วฟัก ไข่เค็ม 41-2/115(รน) 26 มี.ค. 2561 25 มี.ค. 2564
48 นาย ไพบูลย์ วุฒิปุณยวาณิชย์
27/182 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์มือถือ 08-1891-5868
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
พายและทาร์ต
524/2555
พายสับปะรด 42-1/524(รน) 26 มี.ค. 2561 25 มี.ค. 2564
49 นาย ไพศาล สีน้ำเงิน
308 ม.- ซ.- ถ.ท่าเมือง ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์มือถือ 06-2567-6231
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
ผลิตภัณฑ์กรอบรูปวิทยาศาสตร์
438/2547
ผลิตภัณฑ์กรอบรูปวิทยาศาสตร์ 31-1/438(รน) 22 ม.ค. 2561 21 ม.ค. 2564
50 นาย แย้ม ทองคำ
48/15 ม.- ซ.ลมโชย ถ.ท่าเมือง ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์มือถือ 08-6280-7596
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ประเภทที่ใช้กับอาหาร 26-1/45(รน) 22 ม.ค. 2561 21 ม.ค. 2564
12

สืบค้นเมื่อ วันที่5 มิ.ย. 2563