รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดชุมพร

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดชุมพร จำนวน 92 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 9,920 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่ม ศ.หลังสวนเบญจรงค์
312 ม.4 ซ.- ถ.- ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110 โทรศัพท์ 0-7758-1449
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
เครื่องเบญจรงค์
10/2556
แบบสีสมัยนิยม ประเภทที่ใช้กับอาหาร และประเภทใช้งานทั่วไป 48-1/10(ชพ) 17 ธ.ค. 2561 16 ธ.ค. 2564
2 กลุ่ม อสม. บาติกผาแดงหาดทรายรี
107/5 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หาดทรายรี อ.เมือง จ.ชุมพร 86120 โทรศัพท์ 0-7752-2010
ผ้าเขียนลาย
1479/2558
แบบใช้งานที่สัมผัสกับร่างกาย (เส้นใยประดิษฐ์) 62726-2/1479 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
3 กลุ่มดอกไม้จากรังไหม
291 ม.11 ซ.- ถ.- ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160 โทรศัพท์ 8-7164-3225
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ
24/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากรังไหม 65025-412/24 3 ก.ค. 2560 17 มิ.ย. 2562
4 กลุ่มบอลทองวังใหม่
50 ม.9 ซ.- ถ.- ต.วังใหม่ อ.เมือง จ.ชุมพร 86190 โทรศัพท์ 9-8010-4741
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
ผลิตภัณฑ์ผ้าใยบัว
413/2558
ผลิตภัณฑ์ผ้าใยบัว 2-1/413(ชพ) 4 ก.ค. 2560 3 ก.ค. 2563
5 กลุ่มบอลทองวังใหม่
50 ม.9 ซ.- ถ.- ต.วังใหม่ อ.เมือง จ.ชุมพร 86190 โทรศัพท์ 9-8010-4741
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
ผลิตภัณฑ์เส้นด้าย
568/2547
ผลิตภัณฑ์เส้นด้าย 6-1/568(ชพ) 26 ก.ย. 2560 25 ก.ย. 2563
6 กลุ่มบาติกผาแดง
11/2 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หาดทรายรี อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 โทรศัพท์ 0-7752-1895
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทเสื้อ ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 10-1/835(ชพ) 26 ก.ย. 2560 25 ก.ย. 2563
7 กลุ่มบาติกผาแดง
11/2 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หาดทรายรี อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 โทรศัพท์ 0-7752-1895
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
เสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย
836/2554
ประเภทเสื้อ ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 9-1/836(ชพ) 26 ก.ย. 2560 25 ก.ย. 2563
8 กลุ่มบาติกผาแดง
11/2 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หาดทรายรี อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 โทรศัพท์ 0-7752-1895
ผ้าบาติก
51/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) และชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 63785-464/51 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
9 กลุ่มบาติกผาแดง
11/2 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หาดทรายรี อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 โทรศัพท์ 0-7752-1895
ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก
611/2558
แบบใช้งานที่ต้องสัมผัสกับร่างกาย (เส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย)) 63644-95/611 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
10 กลุ่มแปรรูปกล้วยเล็บมือนางบ้านท่ามะปริง
13 ม.3 ซ.- ถ.- ต.แหลมทราย อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110 โทรศัพท์ 8-6511-9577
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
กล้วยอบ
112/2558
กล้วยเล็บมือนางอบ 21-4/112(ชพ) 26 ก.ย. 2560 25 ก.ย. 2563
11 กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
8/3 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ทะเลทรัพย์ อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160 โทรศัพท์ 0-7765-5026
กล้วยอบ
112/2558
กล้วยเล็บมือนางอบ และกล้วยเล็บมือนางอบเคลือบช็อคโกแล็ต 63647-256/112 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
12 กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
8/3 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ทะเลทรัพย์ อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160 โทรศัพท์ 0-7765-5026
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
ทุเรียนทอดอบกรอบ 63332-193/1038 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
13 กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
8/3 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ทะเลทรัพย์ อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160 โทรศัพท์ 0-7765-5026
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยเล็บมือนางอบเนย 18-1/1038(ชพ) 26 ก.ย. 2560 25 ก.ย. 2563
14 กลุ่มผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าวบ้านน้ำชล
62/1 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งระยะ อ.สวี จ.ชุมพร 86130 โทรศัพท์ 0-3102-2555
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
8/2560
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว 35-1/8(ชพ) 15 มิ.ย. 2561 14 มิ.ย. 2564
15 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเขาสวนทุเรียนสามัคคี
99/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.นาโพธิ์ อ.สวี จ.ชุมพร 86130 โทรศัพท์ 8-1968-5772
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
น้ำตาลมะพร้าว
5/2552
น้ำตาลมะพร้าว 14-1/5(ชพ) 26 ก.ย. 2560 25 ก.ค. 2562
16 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองแซะสามัคคี
124/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.นาสัก อ.สวี จ.ชุมพร 86130 โทรศัพท์ 0-4062-9917
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
กาแฟผสม
1315/2558
กาแฟโบราณ 3-1/1315(ชพ) 4 ก.ค. 2560 3 ก.ค. 2563
17 กลุ่มไม้กวาดดอกอ้อ
10 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ท่าหิน อ.สวี จ.ชุมพร 86130 โทรศัพท์ 8-1415-6629
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2546
ไม้กวาดดอกอ้อ 4-1/9(ชพ) 4 ก.ค. 2560 17 มิ.ย. 2562
18 กลุ่มไม้กวาดดอกอ้อ
49/1 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ด่านสวี อ.สวี จ.ชุมพร 86130 โทรศัพท์ 0-7271-2251
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2546
ไม้กวาดดอกหญ้า 12-2/9(ชพ) 26 ก.ย. 2560 17 มิ.ย. 2562
19 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตเกษตรตำบลนากระตาม
83 ม.3 ซ.- ถ.- ต.นากระตาม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140 โทรศัพท์ 8-6281-5701
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยเล็บมือนางฉาบรสหวาน 60660-172/1038 26 ก.พ. 2559 25 ก.พ. 2562
20 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตเกษตรตำบลนากระตาม
83 ม.3 ซ.- ถ.- ต.นากระตาม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140 โทรศัพท์ 8-6281-5701
กล้วยอบ
112/2558
กล้วยเล็บมือนางอบแห้ง 65027-268/112 3 ก.ค. 2560 2 ก.ค. 2563
21 กลุ่มหัตถกรรมเครื่องหนังบ้านเขาแรด
55/10 ม.12 ซ.- ถ.- ต.บางลึก อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 โทรศัพท์ 0-1539-4322
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากหนังแท้
595/2559
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากหนังแท้ 33-1/595(ชพ) 15 มิ.ย. 2561 14 มิ.ย. 2564
22 กลุ่มหัตถกรรมเครื่องหนังบ้านเขาแรด
55/10 ม.12 ซ.- ถ.- ต.บางลึก อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 โทรศัพท์ 0-1539-4322
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
เข็มขัดหนังแท้
377/2559
เข็มขัดหนังแท้ 32-1/377(ชพ) 15 มิ.ย. 2561 14 มิ.ย. 2564
23 กลุ่มหัตถกรรมเครื่องหนังบ้านเขาแรด
55/10 ม.12 ซ.- ถ.- ต.บางลึก อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 โทรศัพท์ 0-1539-4322
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
กระเป๋าหนังแท้
592/2559
กระเป๋าหนังแท้ 34-1/592(ชพ) 15 มิ.ย. 2561 14 มิ.ย. 2564
24 นาง กอบกูล แย้มงาม
348/5 ม.6 ซ.- ถ.- ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140 โทรศัพท์ 8-1326-8352
กล้วยอบ
112/2558
กล้วยเล็บมือนางอบเคลือบช็อคโกแล็ต 63646-255/112 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
25 นาง กอบกูล แย้มงาม
348/5 ม.6 ซ.- ถ.- ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140 โทรศัพท์ 8-1326-8352
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยเล็บมือนางทอดกรอบรสเค็ม 63339-195/1038 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
26 นาง กอบกูล แย้มงาม
348/5 ม.6 ซ.- ถ.- ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140 โทรศัพท์ 8-1326-8352
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยเล็บมือนางทอดกรอบรสหวาน 25-4/1038(ชพ) 27 มี.ค. 2561 26 มี.ค. 2564
27 นาง กอบกูล แย้มงาม
348/5 ม.6 ซ.- ถ.- ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140 โทรศัพท์ 8-1326-8352
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยเล็บมือนางทอดกรอบรสหวาน 20-2/1038(ชพ) 26 ก.ย. 2560 25 ก.ย. 2563
28 นาง กอบกูล แย้มงาม
348/5 ม.6 ซ.- ถ.- ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140 โทรศัพท์ 8-1326-8352
กล้วยอบ
112/2558
กล้วยเล็บมือนางอบแห้ง 60421-233/112 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
29 นาง จันทร์อำภา สวัสดี
47/2 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ตากแดด อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 โทรศัพท์ 8-1535-5804
ถ่านไม้หุงต้ม
657/2547
ถ่านไม้หุงต้ม 63881-1/657 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
30 นาง นิ่มนวล เปียสวน
142/8 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ชุมพร 86120 โทรศัพท์ 0-7755-3178
ผ้าบาติก
51/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 61414-450/51 24 พ.ค. 2559 23 พ.ค. 2562
31 นาง บุษรินทร์ เหมทานนท์
23 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160 โทรศัพท์ 8-9978-9950
ขนมปั้นสิบ
751/2554
ขนมปั้นสิบไส้ปลา 61253-38/751 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
32 นาง พรชนก พรหมมาศ
124/1 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งคา อ.เมือง จ.ชุมพร 86100 โทรศัพท์ 8-9871-6935
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
น้ำมันนวดตัวสำหรับสปา
259/2553
น้ำมันมะพร้าวสำหรับสปา 44-3/259(ชพ) 26 ก.ย. 2561 25 ก.ย. 2564
33 นาง พึงใจ ภูมิสุวรรณ
20/5 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หาดทรายรี อ.เมือง จ.ชุมพร 86120 โทรศัพท์ 8-9651-9500
ผ้าบาติก
51/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 63784-463/51 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
34 นาง เพ็ญศรี มากผล
234 ม.2 ซ.- ถ.- ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140 โทรศัพท์ 8-1892-3848
กล้วยอบ
112/2558
กล้วยเล็บมือนางอบ 63645-254/112 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
35 นาง ยุพา รอดรักษา
31 ม.14 ซ.- ถ.- ต.บางน้ำจืด อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86150 โทรศัพท์ 8-0527-8582
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
ผลิตภัณฑ์เปลือกหอย
367/2547
ผลิตภัณฑ์เปลือกหอย 46-1/367(ชพ) 17 ธ.ค. 2561 16 ธ.ค. 2564
36 นาง รพีพร ศิลาน้อย
318 ม.2 ซ.- ถ.- ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140 โทรศัพท์ 8-5882-5890
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
กล้วยอบ
112/2558
กล้วยเล็บมือนางอบแห้ง 45-6/112(ชพ) 26 ก.ย. 2561 25 ก.ย. 2564
37 นาง รพีพร ศิลาน้อย
318 ม.2 ซ.- ถ.- ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140 โทรศัพท์ 8-5882-5890
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
กล้วยอบ
112/2558
กล้วยเล็บมือนางอบเคลือบช็อคโกแลต 52-8/112(ชพ) 17 ธ.ค. 2561 16 ธ.ค. 2564
38 นาง ระพีพัฒน์ สิทธิศักดิ์
68/26 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ตากแดด อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 โทรศัพท์ 8-3180-9076
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 61146-173/623 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
39 นาง รักใจ จิตญาภาษ
118/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.หงษ์เจริญ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140 โทรศัพท์ 0-7024-1229
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
สบู่เหลว
95/2552
สบู่เหลวผสมขมิ้นและน้ำผึ้ง 1-1/95(ชพ) 4 ก.ค. 2560 3 ก.ค. 2563
40 นาง รัชนี อุ้ยนอง
93 ม.6 ซ.- ถ.- ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140 โทรศัพท์ 8-1477-0053
กล้วยอบ
112/2558
กล้วยเล็บมือนางอบเคลือบช็อคโกแลต 62382-245/112 2 ส.ค. 2559 1 ส.ค. 2562
41 นาง รัชนี อุ้ยนอง
93 ม.6 ซ.- ถ.- ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140 โทรศัพท์ 8-1477-0053
กล้วยอบ
112/2558
กล้วยเล็บมือนางอบน้ำผึ้ง 60837-237/112 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
42 นาง วลัยรัตน์ รัตนดำรงภิญโญ
70/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.นาทุ่ง อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 โทรศัพท์ 8-2412-4861
น้ำมันมะพร้าว
670/2547
น้ำมันมะพร้าว 60807-61/670 26 ก.พ. 2559 25 ก.พ. 2562
43 นาง วลัยรัตน์ รัตนดำรงภิญโญ
70/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.นาทุ่ง อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 โทรศัพท์ 8-2412-4861
น้ำมันนวดตัวสำหรับสปา
259/2553
น้ำมันมะพร้าวสำหรับสปา 61255-497/259 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
44 นาง วลัยรัตน์ รัตนดำรงภิญโญ
70/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.นาทุ่ง อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 โทรศัพท์ 8-2412-4861
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว
551/2553
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวน้ำมันมะพร้าวผสมใบบัวบก 62962-227/551 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
45 นาง วลัยรัตน์ รัตนดำรงภิญโญ
70/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.นาทุ่ง อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 โทรศัพท์ 8-2412-4861
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรปรับกลิ่นอากาศชนิดเหลว
842/2553
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรปรับกลิ่นอากาศชนิดเหลว กลิ่นยูคาลิปตัส 41-1/842(ชพ) 26 ก.ย. 2561 25 ก.ย. 2564
46 นาง สมบุญ ไชยขันธ์
12/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ปากตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร 86220 โทรศัพท์ 8-9972-5588
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 26-1/20(ชพ) 27 มี.ค. 2561 26 มี.ค. 2564
47 นาง สุนันทา พรหมชาติ
96/4 ม.1 ซ.- ถ.- ต.วังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 โทรศัพท์ 8-3982-5652
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 7-1/417(ชพ) 26 ก.ย. 2560 25 ก.ย. 2563
48 นาง สุวารีสา พูลทรัพย์
372 ม.- ซ.พินิจคดี ถ.ประชาอุทิศ ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 โทรศัพท์ 9-1727-4983
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2546
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์ 63890-824/195 25 ต.ค. 2559 17 มิ.ย. 2562
49 นาง อริยา ปานสวี
51/2 ม.2 ซ.- ถ.- ต.นาสัก อ.สวี จ.ชุมพร 86130 โทรศัพท์ 0-7751-2482
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
กล้วยอบ
112/2558
กล้วยเล็บมือนางอบแห้ง 11-3/112(ชพ) 26 ก.ย. 2560 25 ก.ย. 2563
50 นางสาว กุศล ศรีไทย
12 ม.5 ซ.- ถ.- ต.วิสัยเหนือ อ.เมือง จ.ชุมพร 86100 โทรศัพท์ 8-1607-6693
ผลิตภัณฑ์เดคูพาจ
935/2548
ผลิตภัณฑ์เดคูพาจ 60180-62/935 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
12

สืบค้นเมื่อ วันที่17 ม.ค. 2562