รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดสงขลา

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดสงขลา จำนวน 55 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 13,095 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มจักสานกระเป๋าเชือกมัดฟาง
29/1 ม.- ซ.- ถ.ชุมแสง4 ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90250 โทรศัพท์ 0-7431-1511
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
กระเป๋าจากเชือกมัดฟาง 396-4/418(สข) 28 มี.ค. 2561 27 มี.ค. 2564
2 กลุ่มจ่าเกียรติไข่เค็ม
95/8 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ปากแตระ อ.ระโนด จ.สงขลา 90140 โทรศัพท์ 8-1599-3367
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ไข่เค็ม
27/2550
ประเภทไข่เค็มพอกชนิดดิบ 360-4/27(สข) 7 ก.ค. 2560 6 ก.ค. 2563
3 กลุ่มทอผ้าร่มไทร
53/1 ม.5 ต.เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา 90100 โทรศัพท์ 0-7459-1756
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 405-5/196(สข) 28 มี.ค. 2561 27 มี.ค. 2564
4 กลุ่มทอผ้าร่มไทร
53/1 ม.5 ต.เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา 90100 โทรศัพท์ 0-7459-1756
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 404-5/417(สข) 28 มี.ค. 2561 27 มี.ค. 2564
5 กลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์บ้านทุ่ง
25/3 ม.7 ซ.- ถ.- ต.สะท้อน อ.นาทวี จ.สงขลา 90160 โทรศัพท์ 0-7431-1511
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ปลาส้ม
26/2557
ปลาส้ม 359-3/26(สข) 7 ก.ค. 2560 6 ก.ค. 2563
6 กลุ่มแม่บ้านเคหะผลิตต้นธูปฤาษีและเส้นใยพืช
177/464 ม.9 ซ.- ถ.- ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 0-7432-1416
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผลิตภัณฑ์จากใบธูปฤาษี
67/2559
ผลิตภัณฑ์จากใบธูปฤาษี 374-4/67(สข) 7 ก.ค. 2560 6 ก.ค. 2563
7 กลุ่มแม่บ้านเคหะผลิตต้นธูปฤาษีและเส้นใยพืช
177/464 ม.9 ซ.- ถ.- ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 0-7432-1416
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผลิตภัณฑ์จากเชือกกล้วย
56/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือกกล้วย 399-10/56(สข) 28 มี.ค. 2561 27 มี.ค. 2564
8 กลุ่มศิลป์ประดิษฐ์เทียมดา
58/6 ม.6 ซ.- ถ.สงขลา-นาทวี32 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 0-7459-8689
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้
823/2548
ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้ 379-2/823(สข) 7 ก.ค. 2560 6 ก.ค. 2563
9 กลุ่มศิลป์ประดิษฐ์เทียมดา
58/6 ม.6 ซ.- ถ.สงขลา-นาทวี32 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 0-7459-8689
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผลิตภัณฑ์จากลูกสำโรง
1128/2560
ผลิตภัณฑ์จากลูกสำโรง 395-3/1128(สข) 28 มี.ค. 2561 27 มี.ค. 2564
10 กลุ่มสบู่ตาลโตนด โหนด นาเล
11/4 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ท่าหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190 โทรศัพท์ 0-7459-0546
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
สบู่ก้อนกลีเซอรีน
665/2553
สบู่ก้อนกลีเซอรีน 385-7/665(สข) 26 ก.ย. 2560 25 ก.ย. 2563
11 กลุ่มสบู่ตาลโตนด โหนด นาเล
11/4 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ท่าหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190 โทรศัพท์ 0-7459-0546
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
สบู่ก้อนกลีเซอรีน
665/2553
สบู่ก้อนกลีเซอรีน 386-8/665(สข) 26 ก.ย. 2560 25 ก.ย. 2563
12 ทัณฑสถานหญิงสงขลา
164 ม.4 ซ.4 ถ.สงขลา-นาทวี ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 0-7433-6620
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ผ้าคลุมไหล่ 406-2/246(สข) 28 มี.ค. 2561 27 มี.ค. 2564
13 นาง ฉัตรพิฏา โอทอง
116/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ท่าบอน อ.ระโนด จ.สงขลา 90140 โทรศัพท์ 8-0874-5964
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
น้ำพริกป่นแห้ง
130/2556
น้ำพริกนรก 394-2/130(สข) 26 ก.ย. 2560 25 ก.ย. 2563
14 นาง ฉัตรพิฏา โอทอง
116/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ท่าบอน อ.ระโนด จ.สงขลา 90140 โทรศัพท์ 8-0874-5964
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
น้ำพริกป่นแห้ง
130/2556
น้ำพริกแมงดานรก 384-1/130(สข) 26 ก.ย. 2560 25 ก.ย. 2563
15 นาง ฉัตรพิฏา โอทอง
116/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ท่าบอน อ.ระโนด จ.สงขลา 90140 โทรศัพท์ 8-0874-5964
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
น้ำพริกกุ้งเสียบ
322/2556
น้ำพริกกุ้งเสียบ 383-1/322(สข) 26 ก.ย. 2560 25 ก.ย. 2563
16 นาง ณัชชา ศรศิลป์
34/3 ม.4 ซ.- ถ.- ต.แม่ทอม อ.บางกล่ำ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์ 8-3388-4359
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย 393-4/23(สข) 26 ก.ย. 2560 25 ก.ย. 2563
17 นาง นางมณฑิชา จิระพงศ์
352/15 ม.5 ซ.- ถ.- ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 90100 โทรศัพท์ 0-7431-1511
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 401-21/421(สข) 28 มี.ค. 2561 27 มี.ค. 2564
18 นาง นางมณฑิชา จิระพงศ์
352/15 ม.5 ซ.- ถ.- ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 90100 โทรศัพท์ 0-7431-1511
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 400-15/623(สข) 28 มี.ค. 2561 27 มี.ค. 2564
19 นาง พรชนก กอวิวัฒนาการ
66/8 ม.2 ซ.ทักษิณเมืองทอง ซ.6 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์ 0-7431-1511
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 373-14/623(สข) 7 ก.ค. 2560 6 ก.ค. 2563
20 นาง วนิดา ปานะบุตร
654/53 ม.2 ซ.หมู่บ้านศรีวนา ถ.กาญจนวนิช ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 90100 โทรศัพท์ 0-7444-7887
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผลิตภัณฑ์จากต้นกระจูด
53/2546
ผลิตภัณฑ์จากต้นกระจูด 366-5/53(สข) 7 ก.ค. 2560 6 ก.ค. 2563
21 นาง อัญชลี สังข์น้อย
62/29 ม.4 ซ.- ถ.- ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์ 0-7431-1511
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
เค้ก
459/2555
เค้กส้ม 364-3/459(สข) 7 ก.ค. 2560 6 ก.ค. 2563
22 นางสาว จำเริญ เนาวิรัตน์
100/15 ม.1 ซ.- ถ.คลองเตย ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์ 0-7421-2175
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผลิตภัณฑ์จากใยบวบ
21/2560
ผลิตภัณฑ์จากใยบวบ 397-5/21(สข) 28 มี.ค. 2561 27 มี.ค. 2564
23 นางสาว ปิยะวรรณ์ วิสุทธิ์
31/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.เขามีเกียรติ อ.สะเดา จ.สงขลา 90120 โทรศัพท์ 0-7431-1511
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 402-16/623(สข) 28 มี.ค. 2561 27 มี.ค. 2564
24 นางสาว พะเยีย สายเรี่ยม
120 ม.- ซ.- ถ.นางงาม ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 0-7431-1511
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ขนมไทย
1/2552
ขนมต้มสามเหลี่ยมใส่ไส้ 419-9/1(สข) 28 มี.ค. 2561 27 มี.ค. 2564
25 นางสาว ภัณฑิลา จิตภักดี
120/316 ม.8 ซ.- ถ.ติณสูลานนท์ ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 0-7431-3958
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ขนมเปี๊ยะ
115/2555
ขนมเปี๊ยะไส้ฟัก 413-9/115(สข) 28 มี.ค. 2561 27 มี.ค. 2564
26 นาย ดำรงค์กิจ แก้วละเอียด
619/24 ม.8 ซ.เจริญ ถ.- ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 90100 โทรศัพท์ 0-8588-6439
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผลิตภัณฑ์ผ้าใยบัว
413/2547
ผลิตภัณฑ์ผ้าใยบัว 363-5/413(สข) 7 ก.ค. 2560 6 ก.ค. 2563
27 นาย บวรชัย ศศิธร
80/152 ม.5 ซ.- ถ.- ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 0-9595-4671
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
กระเป๋าหนังแท้
592/2559
กระเป๋าหนังวัว 369-6/592(สข) 7 ก.ค. 2560 6 ก.ค. 2563
28 นาย พิชย จุลประสิทธิพงษ์
165 ม.1 ซ.- ถ.กาญจนวนิช ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์ 8-2429-4292
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผลไม้ลอยแก้ว
715/2547
ลสะลอยแก้ว 375-1/715(สข) 7 ก.ค. 2560 6 ก.ค. 2563
29 นาย พิชย จุลประสิทธิพงษ์
165 ม.1 ซ.- ถ.กาญจนวนิช ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์ 8-2429-4292
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผลไม้ลอยแก้ว
715/2547
ลูกตาลลอยแก้ว 376-2/715(สข) 7 ก.ค. 2560 6 ก.ค. 2563
30 นาย พิชย จุลประสิทธิพงษ์
165 ม.1 ซ.- ถ.กาญจนวนิช ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์ 8-2429-4292
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผลไม้ลอยแก้ว
715/2547
ลิ้นจี่ลอยแก้ว 377-3/715(สข) 7 ก.ค. 2560 6 ก.ค. 2563
31 นาย พิชย จุลประสิทธิพงษ์
165 ม.1 ซ.- ถ.กาญจนวนิช ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์ 8-2429-4292
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผลไม้ลอยแก้ว
715/2547
สตอว์เบอรี่ลอยแก้ว 378-4/715(สข) 7 ก.ค. 2560 6 ก.ค. 2563
32 นาย ภคิน คำนึงชาตื
16 ม. - ซ. - ถ.ทักษิณเมืองทอง2 ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม จ.สงขลา 90310 โทรศัพท์ 8-2626-9465
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 358-4/196(สข) 7 ก.ค. 2560 6 ก.ค. 2563
33 นาย ศุภชัย ไหมเกตุ
343 ม.- ซ.- ถ.เทียนจ่ออุทิศ 1 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์ 8-3638-1997
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
กระเป๋าหนังแท้
592/2559
กระเป๋าหนังวัว 370-7/592(สข) 7 ก.ค. 2560 6 ก.ค. 2563
34 นาย ศุภชัย ไหมเกตุ
343 ม.- ซ.- ถ.เทียนจ่ออุทิศ 1 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์ 8-3638-1997
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากหนังแท้
595/2559
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากหนังแท้ 371-3/595(สข) 7 ก.ค. 2560 6 ก.ค. 2563
35 นาย สมศักดิ์ คงปาน
34/3 ม.4 ซ.- ถ.- ต.แม่ทอม อ.บางกล่ำ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์ 9-3642-4544
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผลิตภัณฑ์ขนไก่
826/2548
ผลิตภัณฑ์ขนไก่ 392-1/826(สข) 26 ก.ย. 2560 25 ก.ย. 2563
36 นาย อนุรักษ์ หวังชูแก้ว
85 ม.7 ซ.- ถ.- ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม จ.สงขลา 90310 โทรศัพท์ 8-9732-2842
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
กระเป๋าหนังวัว
592/2547
กระเป๋าหนังวัว 368-5/592(สข) 7 ก.ค. 2560 6 ก.ค. 2563
37 นาย อนุรักษ์ หวังชูแก้ว
85 ม.7 ซ.- ถ.- ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม จ.สงขลา 90310 โทรศัพท์ 8-9732-2842
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
เข็มขัดหนังแท้
377/2559
เข็มขัดหนังวัว 362-3/377(สข) 7 ก.ค. 2560 6 ก.ค. 2563
38 นาย อาคม ห่อเพ็ชร
22 ม.10 ซ.- ถ.- ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90250 โทรศัพท์ 0-7431-1511
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผลิตภัณฑ์เศษไม้
410/2547
ผลิตภัณฑ์เศษไม้ 391-2/410(สข) 26 ก.ย. 2560 25 ก.ย. 2563
39 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพริกแกงบ้านตีน
71 ม.3 ซ.- ถ.- ต.เกาะสะบ้า อ.เทพา จ.สงขลา 90150 โทรศัพท์ 0-7431-1511
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
น้ำพริกแกง
129/2556
เครื่องแกงเขียวหวาน 418-16/129(สข) 28 มี.ค. 2561 27 มี.ค. 2564
40 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพริกแกงบ้านตีน
71 ม.3 ซ.- ถ.- ต.เกาะสะบ้า อ.เทพา จ.สงขลา 90150 โทรศัพท์ 0-7431-1511
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
น้ำพริกแกง
129/2556
เครื่องแกงต้มยำน้ำข้น 416-14/129(สข) 28 มี.ค. 2561 27 มี.ค. 2564
41 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหน้าควน
97/3 ม.13 ซ.- ถ.- ต.รัตภูมิ อ.ควนเนียง จ.สงขลา 90220 โทรศัพท์ 0-7431-1511
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
น้ำพริกแกง
129/2556
น้้ำพริกแกงส้ม 414-12/129(สข) 28 มี.ค. 2561 27 มี.ค. 2564
42 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหน้าควน
97/3 ม.13 ซ.- ถ.- ต.รัตภูมิ อ.ควนเนียง จ.สงขลา 90220 โทรศัพท์ 0-7431-1511
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
น้ำพริกแกง
129/2546
น้ำพริกแกงกะทิ 415-13/129(สข) 28 มี.ค. 2561 27 มี.ค. 2564
43 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพรสามราศรี
34 ม.5 ซ.- ถ.- ต.คลองกวาง อ.นาทวี จ.สงขลา 90160 โทรศัพท์ 0-7431-1511
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
แชมพู
92/2552
แชมพูผสมสารสกัดจากมะกรูด 387-11/92(สข) 26 ก.ย. 2560 25 ก.ย. 2563
44 วิสาหกิจชุมชนเครื่องแกงสมุนไพรบ้านควนเสม็ด
200/2 ม.10 ซ.- ถ.- ต.ปริก อ.สะเดา จ.สงขลา 90120 โทรศัพท์ 8-7292-8152
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
น้ำพริกแกง
129/2556
น้ำพริกแกงกะทิ 420-17/129(สข) 28 มี.ค. 2561 27 มี.ค. 2564
45 วิสาหกิจชุมชนตุ๊กตามโนราห์พรทิวาบ้านนาลิง
23/1 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ควนโส อ.ควนเนียง จ.สงขลา 90220 โทรศัพท์ 0-7431-1511
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด
193/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด 398-6/193(สข) 28 มี.ค. 2561 27 มี.ค. 2564
46 วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์ลูกหยี 3
72 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ท่าประดู่ อ.นาทวี จ.สงขลา 90160 โทรศัพท์ 0-7431-1511
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผักและผลไม้หยี
521/2558
ลูกหยีปรุงรสไร้เมล็ด 365-3/521(สข) 7 ก.ค. 2560 6 ก.ค. 2563
47 วิสาหกิจชุมชนสุชาวดี
54 ม.11 ซ.- ถ.- ต.ปริก อ.สะเดา จ.สงขลา 90120 โทรศัพท์ 0-7432-9702
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
สบู่ก้อน
94/2552
สบู่น้ำนมแพะ 409-4/94(สข) 28 มี.ค. 2561 27 มี.ค. 2564
48 วิสาหกิจชุมชนสุชาวดี
54 ม.11 ซ.- ถ.- ต.ปริก อ.สะเดา จ.สงขลา 90120 โทรศัพท์ 0-7432-9702
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
สบู่ก้อน
94/2552
สบู่เปลือกมังคุด-น้ำนมแพะ 410-5/94(สข) 28 มี.ค. 2561 27 มี.ค. 2564
49 วิสาหกิจชุมชนสุชาวดี
54 ม.11 ซ.- ถ.- ต.ปริก อ.สะเดา จ.สงขลา 90120 โทรศัพท์ 0-7432-9702
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว
551/2553
โลชั่นน้ำนมแพะ 411-5/551(สข) 28 มี.ค. 2561 27 มี.ค. 2564
50 วิสาหกิจชุมชนสุชาวดี
54 ม.11 ซ.- ถ.- ต.ปริก อ.สะเดา จ.สงขลา 90120 โทรศัพท์ 0-7432-9702
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว
551/2553
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว 412-6/551(สข) 28 มี.ค. 2561 27 มี.ค. 2564
12

สืบค้นเมื่อ วันที่6 ก.ค. 2563