รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดสงขลา

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดสงขลา จำนวน 33 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 13,206 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มจักสานกระเป๋าเชือกมัดฟาง
29/1 ม.- ซ.- ถ.ชุมแสง4 ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90250 โทรศัพท์ 0-7431-1511
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
กระเป๋าจากเชือกมัดฟาง 396-4/418(สข) 28 มี.ค. 2561 27 มี.ค. 2564
2 กลุ่มทอผ้าร่มไทร
53/1 ม.5 ต.เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา 90100 โทรศัพท์ 0-7459-1756
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 405-5/196(สข) 28 มี.ค. 2561 27 มี.ค. 2564
3 กลุ่มทอผ้าร่มไทร
53/1 ม.5 ต.เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา 90100 โทรศัพท์ 0-7459-1756
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 404-5/417(สข) 28 มี.ค. 2561 27 มี.ค. 2564
4 กลุ่มแม่บ้านเคหะผลิตต้นธูปฤาษีและเส้นใยพืช
177/464 ม.9 ซ.- ถ.- ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 0-7432-1416
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผลิตภัณฑ์จากเชือกกล้วย
56/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือกกล้วย 399-10/56(สข) 28 มี.ค. 2561 27 มี.ค. 2564
5 กลุ่มศิลป์ประดิษฐ์เทียมดา
58/6 ม.6 ซ.- ถ.สงขลา-นาทวี32 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 0-7459-8689
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผลิตภัณฑ์จากลูกสำโรง
1128/2560
ผลิตภัณฑ์จากลูกสำโรง 395-3/1128(สข) 28 มี.ค. 2561 27 มี.ค. 2564
6 กลุ่มสบู่ตาลโตนด โหนด นาเล
11/4 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ท่าหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190 โทรศัพท์ 0-7459-0546
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
สบู่ก้อนกลีเซอรีน
665/2553
สบู่ก้อนกลีเซอรีน 385-7/665(สข) 26 ก.ย. 2560 25 ก.ย. 2563
7 กลุ่มสบู่ตาลโตนด โหนด นาเล
11/4 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ท่าหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190 โทรศัพท์ 0-7459-0546
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
สบู่ก้อนกลีเซอรีน
665/2553
สบู่ก้อนกลีเซอรีน 386-8/665(สข) 26 ก.ย. 2560 25 ก.ย. 2563
8 ทัณฑสถานหญิงสงขลา
164 ม.4 ซ.4 ถ.สงขลา-นาทวี ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 0-7433-6620
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ผ้าคลุมไหล่ 406-2/246(สข) 28 มี.ค. 2561 27 มี.ค. 2564
9 นาง ฉัตรพิฏา โอทอง
116/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ท่าบอน อ.ระโนด จ.สงขลา 90140 โทรศัพท์ 8-0874-5964
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
น้ำพริกป่นแห้ง
130/2556
น้ำพริกนรก 394-2/130(สข) 26 ก.ย. 2560 25 ก.ย. 2563
10 นาง ฉัตรพิฏา โอทอง
116/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ท่าบอน อ.ระโนด จ.สงขลา 90140 โทรศัพท์ 8-0874-5964
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
น้ำพริกป่นแห้ง
130/2556
น้ำพริกแมงดานรก 384-1/130(สข) 26 ก.ย. 2560 25 ก.ย. 2563
11 นาง ฉัตรพิฏา โอทอง
116/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ท่าบอน อ.ระโนด จ.สงขลา 90140 โทรศัพท์ 8-0874-5964
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
น้ำพริกกุ้งเสียบ
322/2556
น้ำพริกกุ้งเสียบ 383-1/322(สข) 26 ก.ย. 2560 25 ก.ย. 2563
12 นาง ณัชชา ศรศิลป์
34/3 ม.4 ซ.- ถ.- ต.แม่ทอม อ.บางกล่ำ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์ 8-3388-4359
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย 393-4/23(สข) 26 ก.ย. 2560 25 ก.ย. 2563
13 นาง นางมณฑิชา จิระพงศ์
352/15 ม.5 ซ.- ถ.- ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 90100 โทรศัพท์ 0-7431-1511
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 401-21/421(สข) 28 มี.ค. 2561 27 มี.ค. 2564
14 นาง นางมณฑิชา จิระพงศ์
352/15 ม.5 ซ.- ถ.- ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 90100 โทรศัพท์ 0-7431-1511
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 400-15/623(สข) 28 มี.ค. 2561 27 มี.ค. 2564
15 นางสาว จำเริญ เนาวิรัตน์
100/15 ม.1 ซ.- ถ.คลองเตย ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์ 0-7421-2175
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผลิตภัณฑ์จากใยบวบ
21/2560
ผลิตภัณฑ์จากใยบวบ 397-5/21(สข) 28 มี.ค. 2561 27 มี.ค. 2564
16 นางสาว ปิยะวรรณ์ วิสุทธิ์
31/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.เขามีเกียรติ อ.สะเดา จ.สงขลา 90120 โทรศัพท์ 0-7431-1511
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 402-16/623(สข) 28 มี.ค. 2561 27 มี.ค. 2564
17 นางสาว พะเยีย สายเรี่ยม
120 ม.- ซ.- ถ.นางงาม ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 0-7431-1511
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ขนมไทย
1/2552
ขนมต้มสามเหลี่ยมใส่ไส้ 419-9/1(สข) 28 มี.ค. 2561 27 มี.ค. 2564
18 นางสาว ภัณฑิลา จิตภักดี
120/316 ม.8 ซ.- ถ.ติณสูลานนท์ ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 0-7431-3958
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ขนมเปี๊ยะ
115/2555
ขนมเปี๊ยะไส้ฟัก 413-9/115(สข) 28 มี.ค. 2561 27 มี.ค. 2564
19 นาย สมศักดิ์ คงปาน
34/3 ม.4 ซ.- ถ.- ต.แม่ทอม อ.บางกล่ำ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์ 9-3642-4544
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผลิตภัณฑ์ขนไก่
826/2548
ผลิตภัณฑ์ขนไก่ 392-1/826(สข) 26 ก.ย. 2560 25 ก.ย. 2563
20 นาย อาคม ห่อเพ็ชร
22 ม.10 ซ.- ถ.- ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90250 โทรศัพท์ 0-7431-1511
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผลิตภัณฑ์เศษไม้
410/2547
ผลิตภัณฑ์เศษไม้ 391-2/410(สข) 26 ก.ย. 2560 25 ก.ย. 2563
21 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพริกแกงบ้านตีน
71 ม.3 ซ.- ถ.- ต.เกาะสะบ้า อ.เทพา จ.สงขลา 90150 โทรศัพท์ 0-7431-1511
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
น้ำพริกแกง
129/2556
เครื่องแกงเขียวหวาน 418-16/129(สข) 28 มี.ค. 2561 27 มี.ค. 2564
22 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพริกแกงบ้านตีน
71 ม.3 ซ.- ถ.- ต.เกาะสะบ้า อ.เทพา จ.สงขลา 90150 โทรศัพท์ 0-7431-1511
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
น้ำพริกแกง
129/2556
เครื่องแกงต้มยำน้ำข้น 416-14/129(สข) 28 มี.ค. 2561 27 มี.ค. 2564
23 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหน้าควน
97/3 ม.13 ซ.- ถ.- ต.รัตภูมิ อ.ควนเนียง จ.สงขลา 90220 โทรศัพท์ 0-7431-1511
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
น้ำพริกแกง
129/2556
น้้ำพริกแกงส้ม 414-12/129(สข) 28 มี.ค. 2561 27 มี.ค. 2564
24 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหน้าควน
97/3 ม.13 ซ.- ถ.- ต.รัตภูมิ อ.ควนเนียง จ.สงขลา 90220 โทรศัพท์ 0-7431-1511
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
น้ำพริกแกง
129/2546
น้ำพริกแกงกะทิ 415-13/129(สข) 28 มี.ค. 2561 27 มี.ค. 2564
25 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพรสามราศรี
34 ม.5 ซ.- ถ.- ต.คลองกวาง อ.นาทวี จ.สงขลา 90160 โทรศัพท์ 0-7431-1511
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
แชมพู
92/2552
แชมพูผสมสารสกัดจากมะกรูด 387-11/92(สข) 26 ก.ย. 2560 25 ก.ย. 2563
26 วิสาหกิจชุมชนเครื่องแกงสมุนไพรบ้านควนเสม็ด
200/2 ม.10 ซ.- ถ.- ต.ปริก อ.สะเดา จ.สงขลา 90120 โทรศัพท์ 8-7292-8152
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
น้ำพริกแกง
129/2556
น้ำพริกแกงกะทิ 420-17/129(สข) 28 มี.ค. 2561 27 มี.ค. 2564
27 วิสาหกิจชุมชนตุ๊กตามโนราห์พรทิวาบ้านนาลิง
23/1 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ควนโส อ.ควนเนียง จ.สงขลา 90220 โทรศัพท์ 0-7431-1511
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด
193/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด 398-6/193(สข) 28 มี.ค. 2561 27 มี.ค. 2564
28 วิสาหกิจชุมชนสุชาวดี
54 ม.11 ซ.- ถ.- ต.ปริก อ.สะเดา จ.สงขลา 90120 โทรศัพท์ 0-7432-9702
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว
551/2553
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว 412-6/551(สข) 28 มี.ค. 2561 27 มี.ค. 2564
29 วิสาหกิจชุมชนสุชาวดี
54 ม.11 ซ.- ถ.- ต.ปริก อ.สะเดา จ.สงขลา 90120 โทรศัพท์ 0-7432-9702
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
สบู่ก้อน
94/2552
สบู่น้ำนมแพะ 409-4/94(สข) 28 มี.ค. 2561 27 มี.ค. 2564
30 วิสาหกิจชุมชนสุชาวดี
54 ม.11 ซ.- ถ.- ต.ปริก อ.สะเดา จ.สงขลา 90120 โทรศัพท์ 0-7432-9702
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
สบู่ก้อน
94/2552
สบู่เปลือกมังคุด-น้ำนมแพะ 410-5/94(สข) 28 มี.ค. 2561 27 มี.ค. 2564
31 วิสาหกิจชุมชนสุชาวดี
54 ม.11 ซ.- ถ.- ต.ปริก อ.สะเดา จ.สงขลา 90120 โทรศัพท์ 0-7432-9702
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว
551/2553
โลชั่นน้ำนมแพะ 411-5/551(สข) 28 มี.ค. 2561 27 มี.ค. 2564
32 อีฟแฟชั่นดีไซน์
119 ม.3 ซ.- ถ.- ต.นาหว้า อ.จะนะ จ.สงขลา 90130 โทรศัพท์ 0-7431-1511
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผ้าคลุมผมสตรี
385/2557
ผ้าคลุมผมสตรี ประเภทผ้าทอ แบบทั่วไป 407-9/385(สข) 28 มี.ค. 2561 27 มี.ค. 2564
33 อีฟแฟชั่นดีไซน์
119 ม.3 ซ.- ถ.- ต.นาหว้า อ.จะนะ จ.สงขลา 90130 โทรศัพท์ 0-7431-1511
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 408-6/835(สข) 28 มี.ค. 2561 27 มี.ค. 2564

สืบค้นเมื่อ วันที่9 ส.ค. 2563