รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดสงขลา

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดสงขลา จำนวน 73 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 11,073 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มจักสานกระเป๋าเชือกมัดฟาง
29/1 ม.- ซ.- ถ.ชุมแสง4 ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90250 โทรศัพท์ 0-7431-1511
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
กระเป๋าจากเชือกมัดฟาง 396-4/418(สข) 28 มี.ค. 2561 27 มี.ค. 2564
2 กลุ่มจักสานเส้นใยพลาสติก
140 ม.2 ซ.- ถ.- ต.คูหาใต้ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180 โทรศัพท์ 9-1846-0866
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานเส้นใยพลาสติก 338-7/20(สข) 21 มี.ค. 2560 20 มี.ค. 2563
3 กลุ่มจ่าเกียรติไข่เค็ม
95/8 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ปากแตระ อ.ระโนด จ.สงขลา 90140 โทรศัพท์ 8-1599-3367
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ไข่เค็ม
27/2550
ประเภทไข่เค็มพอกชนิดดิบ 360-4/27(สข) 7 ก.ค. 2560 6 ก.ค. 2563
4 กลุ่มทอผ้าร่มไทร
53/1 ม.5 ต.เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา 90100 โทรศัพท์ 0-7459-1756
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 405-5/196(สข) 28 มี.ค. 2561 27 มี.ค. 2564
5 กลุ่มทอผ้าร่มไทร
53/1 ม.5 ต.เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา 90100 โทรศัพท์ 0-7459-1756
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 404-5/417(สข) 28 มี.ค. 2561 27 มี.ค. 2564
6 กลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์บ้านทุ่ง
25/3 ม.7 ซ.- ถ.- ต.สะท้อน อ.นาทวี จ.สงขลา 90160 โทรศัพท์ 0-7431-1511
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ปลาส้ม
26/2557
ปลาส้ม 359-3/26(สข) 7 ก.ค. 2560 6 ก.ค. 2563
7 กลุ่มแม่บ้านเคหะผลิตต้นธูปฤาษีและเส้นใยพืช
177/464 ม.9 ซ.- ถ.- ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 0-7432-1416
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผลิตภัณฑ์จากใบธูปฤาษี
67/2559
ผลิตภัณฑ์จากใบธูปฤาษี 374-4/67(สข) 7 ก.ค. 2560 6 ก.ค. 2563
8 กลุ่มแม่บ้านเคหะผลิตต้นธูปฤาษีและเส้นใยพืช
177/464 ม.9 ซ.- ถ.- ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 0-7432-1416
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผลิตภัณฑ์จากเชือกกล้วย
56/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือกกล้วย 399-10/56(สข) 28 มี.ค. 2561 27 มี.ค. 2564
9 กลุ่มราชวัตถ์ แสงส่องหล้าที่ 1
38 ม.3 ต.เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา 90100 โทรศัพท์ 0-7445-0029
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผ้ายกดอก
63/2546
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย 345-10/63(สข) 21 มี.ค. 2560 20 มี.ค. 2563
10 กลุ่มศิลป์ประดิษฐ์เทียมดา
58/6 ม.6 ซ.- ถ.สงขลา-นาทวี32 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 0-7459-8689
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้
823/2548
ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้ 379-2/823(สข) 7 ก.ค. 2560 6 ก.ค. 2563
11 กลุ่มศิลป์ประดิษฐ์เทียมดา
58/6 ม.6 ซ.- ถ.สงขลา-นาทวี32 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 0-7459-8689
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผลิตภัณฑ์จากลูกสำโรง
1128/2560
ผลิตภัณฑ์จากลูกสำโรง 395-3/1128(สข) 28 มี.ค. 2561 27 มี.ค. 2564
12 กลุ่มสตรีท่าหมอไทร
96/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ท่าหมอไทร อ.จะนะ จ.สงขลา 90130 โทรศัพท์ 0-7431-1511
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑืจักสานเส้นพลาสติก 339-8/20(สข) 21 มี.ค. 2560 20 มี.ค. 2563
13 กลุ่มสตรีมุสลิมบ้านควนหัวช้าง
20/1 ม.20/1 ซ.- ถ.- ต.คลองเปียะ อ.จะนะ จ.สงขลา 90130 โทรศัพท์ -- -- -
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
กระเป๋าจักสานจากเส้นพลาสติก 348-12/20(สข) 21 มี.ค. 2560 20 มี.ค. 2563
14 กลุ่มสตรีมุสลิมบ้านควนหัวช้าง
20/1 ม.20/1 ซ.- ถ.- ต.คลองเปียะ อ.จะนะ จ.สงขลา 90130 โทรศัพท์ -- -- -
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
กระเป๋าจักสานจากเส้นพลาสติก 349-13/20(สข) 21 มี.ค. 2560 20 มี.ค. 2563
15 กลุ่มสบู่ตาลโตนด โหนด นาเล
11/4 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ท่าหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190 โทรศัพท์ 0-7459-0546
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
สบู่ก้อนกลีเซอรีน
665/2553
สบู่ก้อนกลีเซอรีน 385-7/665(สข) 26 ก.ย. 2560 25 ก.ย. 2563
16 กลุ่มสบู่ตาลโตนด โหนด นาเล
11/4 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ท่าหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190 โทรศัพท์ 0-7459-0546
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
สบู่ก้อนกลีเซอรีน
665/2553
สบู่ก้อนกลีเซอรีน 386-8/665(สข) 26 ก.ย. 2560 25 ก.ย. 2563
17 กลุ่มสัมมาชีพแผนกผลิตไม้กวาดและจักสาน
48 ม.1 ซ.- ถ.- ต.คูหาใต้ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180 โทรศัพท์ 9-0413-6100
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 336-4/40(สข) 21 มี.ค. 2560 20 มี.ค. 2563
18 กลุ่มสัมมาชีพแผนกผลิตไม้กวาดและจักสาน
48 ม.1 ซ.- ถ.- ต.คูหาใต้ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180 โทรศัพท์ 9-0413-6100
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ 335-6/45(สข) 21 มี.ค. 2560 20 มี.ค. 2563
19 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาหัตถกรรมเส้นใย
336/1-2 ม.3 ซ.กาญจนวนิชพะวง 92/1 ถ.กาญจนวนิช ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 90100 โทรศัพท์ 9-5096-4562
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากหนังเทียม
1412/2559
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากหนังเทียม 332-1/1412(สข) 21 มี.ค. 2560 20 มี.ค. 2563
20 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาหัตถกรรมเส้นใย
336/1-2 ม.3 ซ.กาญจนวนิชพะวง 92/1 ถ.กาญจนวนิช ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 90100 โทรศัพท์ 9-5096-4562
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผลิตภัณฑ์จากใบเตย
58/2559
ผลิตภัณฑ์จากใบเตย 330-1/58(สข) 21 มี.ค. 2560 20 มี.ค. 2563
21 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาหัตถกรรมเส้นใย
336/1-2 ม.3 ซ.กาญจนวนิชพะวง 92/1 ถ.กาญจนวนิช ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 90100 โทรศัพท์ 9-5096-4562
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผลิตภัณฑ์หางอวน
357/2547
ผลิตภัณฑ์หางอวน 331-4/357(สข) 21 มี.ค. 2560 20 มี.ค. 2563
22 กลุ่มอาชีพคิตัง
3 ม.- ซ.- ถ.สงขลา-นาทวี32 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 8-6598-0633
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 333-3/196(สข) 21 มี.ค. 2560 20 มี.ค. 2563
23 ทัณฑสถานหญิงสงขลา
164 ม.4 ซ.4 ถ.สงขลา-นาทวี ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 0-7433-6620
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ผ้าคลุมไหล่ 406-2/246(สข) 28 มี.ค. 2561 27 มี.ค. 2564
24 นาง ฉัตรพิฏา โอทอง
116/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ท่าบอน อ.ระโนด จ.สงขลา 90140 โทรศัพท์ 8-0874-5964
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
น้ำพริกป่นแห้ง
130/2556
น้ำพริกนรก 394-2/130(สข) 26 ก.ย. 2560 25 ก.ย. 2563
25 นาง ฉัตรพิฏา โอทอง
116/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ท่าบอน อ.ระโนด จ.สงขลา 90140 โทรศัพท์ 8-0874-5964
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
น้ำพริกป่นแห้ง
130/2556
น้ำพริกแมงดานรก 384-1/130(สข) 26 ก.ย. 2560 25 ก.ย. 2563
26 นาง ฉัตรพิฏา โอทอง
116/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ท่าบอน อ.ระโนด จ.สงขลา 90140 โทรศัพท์ 8-0874-5964
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
น้ำพริกกุ้งเสียบ
322/2556
น้ำพริกกุ้งเสียบ 383-1/322(สข) 26 ก.ย. 2560 25 ก.ย. 2563
27 นาง ณัชชา ศรศิลป์
34/3 ม.4 ซ.- ถ.- ต.แม่ทอม อ.บางกล่ำ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์ 8-3388-4359
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย 393-4/23(สข) 26 ก.ย. 2560 25 ก.ย. 2563
28 นาง ณัฐพร จิระพงค์
130 ม.- ซ.10(โชคสมาน5) ถ.- ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์ 0-7431-1511
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 352-13/623(สข) 21 มี.ค. 2560 20 มี.ค. 2563
29 นาง นางมณฑิชา จิระพงศ์
352/15 ม.5 ซ.- ถ.- ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 90100 โทรศัพท์ 0-7431-1511
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 401-21/421(สข) 28 มี.ค. 2561 27 มี.ค. 2564
30 นาง นางมณฑิชา จิระพงศ์
352/15 ม.5 ซ.- ถ.- ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 90100 โทรศัพท์ 0-7431-1511
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 400-15/623(สข) 28 มี.ค. 2561 27 มี.ค. 2564
31 นาง พรชนก กอวิวัฒนาการ
66/8 ม.2 ซ.ทักษิณเมืองทอง ซ.6 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์ 0-7431-1511
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 373-14/623(สข) 7 ก.ค. 2560 6 ก.ค. 2563
32 นาง วนิดา ปานะบุตร
654/53 ม.2 ซ.หมู่บ้านศรีวนา ถ.กาญจนวนิช ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 90100 โทรศัพท์ 0-7444-7887
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผลิตภัณฑ์จากต้นกระจูด
53/2546
ผลิตภัณฑ์จากต้นกระจูด 366-5/53(สข) 7 ก.ค. 2560 6 ก.ค. 2563
33 นาง สมศรี ไหมพรม
40/1 ม.7 ซ.- ถ.- ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม จ.สงขลา 90310 โทรศัพท์ 0-7431-1511
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผลิตภัณฑ์จักสานเส้นพลาสติก
20/2546
ผลิตภัณฑ์จักสานจาดเส้นพลาสติก 340-9/20(สข) 21 มี.ค. 2560 20 มี.ค. 2563
34 นาง อัญชลี สังข์น้อย
62/29 ม.4 ซ.- ถ.- ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์ 0-7431-1511
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
เค้ก
459/2555
เค้กส้ม 364-3/459(สข) 7 ก.ค. 2560 6 ก.ค. 2563
35 นาง อามีเน๊าะ เตะยอ
110 ม.4 ซ. - ถ. - ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา 90130 โทรศัพท์ 8-9739-2924
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด
53/2559
ผลิตภัณฑ์จากต้นกระจูด 351-4/53(สข) 21 มี.ค. 2560 20 มี.ค. 2563
36 นาง อามีเน๊าะ เตะยอ
110 ม.4 ซ. - ถ. - ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา 90130 โทรศัพท์ 8-9739-2924
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 342-11/20(สข) 21 มี.ค. 2560 20 มี.ค. 2563
37 นางสาว จำเริญ เนาวิรัตน์
100/15 ม.1 ซ.- ถ.คลองเตย ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์ 0-7421-2175
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผลิตภัณฑ์จากใยบวบ
21/2560
ผลิตภัณฑ์จากใยบวบ 397-5/21(สข) 28 มี.ค. 2561 27 มี.ค. 2564
38 นางสาว ณัฐพร จิระพงค์
130 ม.- ซ.10(โชคสมาน5) ถ.- ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์ 0-7431-1511
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 344-19/421(สข) 21 มี.ค. 2560 20 มี.ค. 2563
39 นางสาว ปิยะวรรณ์ วิสุทธิ์
31/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.เขามีเกียรติ อ.สะเดา จ.สงขลา 90120 โทรศัพท์ 0-7431-1511
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 402-16/623(สข) 28 มี.ค. 2561 27 มี.ค. 2564
40 นางสาว พะเยีย สายเรี่ยม
120 ม.- ซ.- ถ.นางงาม ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 0-7431-1511
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ขนมไทย
1/2552
ขนมต้มสามเหลี่ยมใส่ไส้ 419-9/1(สข) 28 มี.ค. 2561 27 มี.ค. 2564
41 นางสาว ภัณฑิลา จิตภักดี
120/316 ม.8 ซ.- ถ.ติณสูลานนท์ ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 0-7431-3958
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ขนมเปี๊ยะ
115/2555
ขนมเปี๊ยะไส้ฟัก 413-9/115(สข) 28 มี.ค. 2561 27 มี.ค. 2564
42 นาย ดำรงค์กิจ แก้วละเอียด
619/24 ม.8 ซ.เจริญ ถ.- ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 90100 โทรศัพท์ 0-8588-6439
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผลิตภัณฑ์ผ้าใยบัว
413/2547
ผลิตภัณฑ์ผ้าใยบัว 363-5/413(สข) 7 ก.ค. 2560 6 ก.ค. 2563
43 นาย บวรชัย ศศิธร
80/152 ม.5 ซ.- ถ.- ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 0-9595-4671
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
กระเป๋าหนังแท้
592/2559
กระเป๋าหนังวัว 369-6/592(สข) 7 ก.ค. 2560 6 ก.ค. 2563
44 นาย พิชย จุลประสิทธิพงษ์
165 ม.1 ซ.- ถ.กาญจนวนิช ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์ 8-2429-4292
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผลไม้ลอยแก้ว
715/2547
ลสะลอยแก้ว 375-1/715(สข) 7 ก.ค. 2560 6 ก.ค. 2563
45 นาย พิชย จุลประสิทธิพงษ์
165 ม.1 ซ.- ถ.กาญจนวนิช ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์ 8-2429-4292
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผลไม้ลอยแก้ว
715/2547
ลูกตาลลอยแก้ว 376-2/715(สข) 7 ก.ค. 2560 6 ก.ค. 2563
46 นาย พิชย จุลประสิทธิพงษ์
165 ม.1 ซ.- ถ.กาญจนวนิช ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์ 8-2429-4292
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผลไม้ลอยแก้ว
715/2547
ลิ้นจี่ลอยแก้ว 377-3/715(สข) 7 ก.ค. 2560 6 ก.ค. 2563
47 นาย พิชย จุลประสิทธิพงษ์
165 ม.1 ซ.- ถ.กาญจนวนิช ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์ 8-2429-4292
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผลไม้ลอยแก้ว
715/2547
สตอว์เบอรี่ลอยแก้ว 378-4/715(สข) 7 ก.ค. 2560 6 ก.ค. 2563
48 นาย ภคิน คำนึงชาตื
16 ม. - ซ. - ถ.ทักษิณเมืองทอง2 ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม จ.สงขลา 90310 โทรศัพท์ 8-2626-9465
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 358-4/196(สข) 7 ก.ค. 2560 6 ก.ค. 2563
49 นาย ภคิน คำนึงชาตื
44/3 ม.7 ซ.- ถ.- ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม จ.สงขลา 90310 โทรศัพท์ 8-2626-9465
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผ้าบาติก
51/2557
ผ้าบาติก 346-12/51(สข) 21 มี.ค. 2560 20 มี.ค. 2563
50 นาย ศุภชัย ไหมเกตุ
343 ถ.เทียนจ่ออุทิศ 1 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์ 8-3638-1997
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 350-20/421(สข) 21 มี.ค. 2560 20 มี.ค. 2563
12

สืบค้นเมื่อ วันที่17 ก.พ. 2563