รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดสงขลา

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดสงขลา จำนวน 101 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 9,414 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มกรงนกเขา หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านนา
220/9-11 ม.2 ซ.- ถ.สุขาบำรุง ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา 90130 โทรศัพท์ 0-7443-1305
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
กรงนกเขา
362/2547
กรงนกเขา 310-5/362(สข) 6 ก.ย. 2559 5 ก.ย. 2562
2 กลุ่มกรงนกเขาชวาบ้านหัวดินเหนือ
29 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ป่าชิง อ.จะนะ จ.สงขลา 90130 โทรศัพท์ 0-7431-1511
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
กรงนกเขา
362/2547
กรงนกเขา 309-4/362(สข) 6 ก.ย. 2559 5 ก.ย. 2562
3 กลุ่มก๊ะนาค้าเสื้อ
29/1 ม.1 ซ.- ถ.1 ต.ตลิ่งชัน อ.จะนะ จ.สงขลา 90130 โทรศัพท์ 8-1540-3495
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทชุดติดกันชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 325-5/835(สข) 6 ก.ย. 2559 5 ก.ย. 2562
4 กลุ่มเครื่องแกงจ่าผาด
42 ม.1 ซ.กลางบ้าน ถ.จะนะ ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา 90130 โทรศัพท์ 0-7431-1511
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
น้ำพริกแกง
129/2556
น้ำพริกแกงเขียวหวาน 299-10/129(สข) 6 ก.ย. 2559 5 ก.ย. 2562
5 กลุ่มเครื่องแกงจ่าผาด
42 ม.1 ซ.กลางบ้าน ถ.จะนะ ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา 90130 โทรศัพท์ 0-7431-1511
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
น้ำพริกแกง
129/2556
น้ำพริกแกงมัสมั่น 300-11/129(สข) 6 ก.ย. 2559 5 ก.ย. 2562
6 กลุ่มจักสานกระเป๋าเชือกมัดฟาง
29/1 ม.- ซ.- ถ.ชุมแสง4 ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90250 โทรศัพท์ 0-7431-1511
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
กระเป๋าจากเชือกมัดฟาง 396-4/418(สข) 28 มี.ค. 2561 27 มี.ค. 2564
7 กลุ่มจักสานเส้นใยพลาสติก
140 ม.2 ซ.- ถ.- ต.คูหาใต้ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180 โทรศัพท์ 9-1846-0866
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานเส้นใยพลาสติก 338-7/20(สข) 21 มี.ค. 2560 20 มี.ค. 2563
8 กลุ่มจ่าเกียรติไข่เค็ม
95/8 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ปากแตระ อ.ระโนด จ.สงขลา 90140 โทรศัพท์ 8-1599-3367
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ไข่เค็ม
27/2550
ประเภทไข่เค็มพอกชนิดดิบ 360-4/27(สข) 7 ก.ค. 2560 6 ก.ค. 2563
9 กลุ่มตัสนีมนาทับ กรุ๊ป
- ม.1 ซ.- ถ.- ต.นาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา 90130 โทรศัพท์ 0-7431-1511
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผ้าคลุมผมสตรี
385/2552
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ 312-8/385(สข) 6 ก.ย. 2559 5 ก.ย. 2562
10 กลุ่มทอผ้าร่มไทร
53/1 ม.5 ต.เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา 90100 โทรศัพท์ 0-7459-1756
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 405-5/196(สข) 28 มี.ค. 2561 27 มี.ค. 2564
11 กลุ่มทอผ้าร่มไทร
53/1 ม.5 ต.เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา 90100 โทรศัพท์ 0-7459-1756
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 404-5/417(สข) 28 มี.ค. 2561 27 มี.ค. 2564
12 กลุ่มทอผ้าร่มไทร
53/1 ม.5 ต.เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา 90100 โทรศัพท์ 0-7459-1756
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผ้ายกดอก
63/2552
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ(ผ้าย) 322-9/63(สข) 6 ก.ย. 2559 5 ก.ย. 2562
13 กลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์บ้านทุ่ง
25/3 ม.7 ซ.- ถ.- ต.สะท้อน อ.นาทวี จ.สงขลา 90160 โทรศัพท์ 0-7431-1511
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ปลาส้ม
26/2557
ปลาส้ม 359-3/26(สข) 7 ก.ค. 2560 6 ก.ค. 2563
14 กลุ่มแม่บ้านเคหะผลิตต้นธูปฤาษีและเส้นใยพืช
177/464 ม.9 ซ.- ถ.- ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 0-7432-1416
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผลิตภัณฑ์จากใบธูปฤาษี
67/2559
ผลิตภัณฑ์จากใบธูปฤาษี 374-4/67(สข) 7 ก.ค. 2560 6 ก.ค. 2563
15 กลุ่มแม่บ้านเคหะผลิตต้นธูปฤาษีและเส้นใยพืช
177/464 ม.9 ซ.- ถ.- ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 0-7432-1416
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผลิตภัณฑ์จากเชือกกล้วย
56/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือกกล้วย 399-10/56(สข) 28 มี.ค. 2561 27 มี.ค. 2564
16 กลุ่มราชวัตถ์ แสงส่องหล้าที่ 1
38 ม.3 ต.เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา 90100 โทรศัพท์ 0-7445-0029
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผ้ายกดอก
63/2546
ชนิดเส้นด้ายฝ้าย 345-10/63(สข) 21 มี.ค. 2560 20 มี.ค. 2563
17 กลุ่มศิลป์ประดิษฐ์เทียมดา
58/6 ม.6 ซ.- ถ.สงขลา-นาทวี32 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 0-7459-8689
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้
823/2548
ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้ 379-2/823(สข) 7 ก.ค. 2560 6 ก.ค. 2563
18 กลุ่มศิลป์ประดิษฐ์เทียมดา
58/6 ม.6 ซ.- ถ.สงขลา-นาทวี32 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 0-7459-8689
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผลิตภัณฑ์จากลูกสำโรง
1128/2560
ผลิตภัณฑ์จากลูกสำโรง 395-3/1128(สข) 28 มี.ค. 2561 27 มี.ค. 2564
19 กลุ่มสตรีท่าหมอไทร
96/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ท่าหมอไทร อ.จะนะ จ.สงขลา 90130 โทรศัพท์ 0-7431-1511
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑืจักสานเส้นพลาสติก 339-8/20(สข) 21 มี.ค. 2560 20 มี.ค. 2563
20 กลุ่มสตรีแปรรูปผลิตภัณฑ์
43 ม.7 ซ.- ถ.- ต.คลองทราย อ.นาทวี จ.สงขลา 90160 โทรศัพท์ 8-6297-8009
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ขนมเปี๊ยะ
115/2555
ขนมเปี๊ยะไส้ผสม 295-6/115(สข) 6 ก.ย. 2559 5 ก.ย. 2562
21 กลุ่มสตรีแปรรูปผลิตภัณฑ์
43 ม.7 ซ.- ถ.- ต.คลองทราย อ.นาทวี จ.สงขลา 90160 โทรศัพท์ 8-6297-8009
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ขนมเปี๊ยะ
115/2555
ขนมเปี๊ยะไส้ฟัก 296-7/115(สข) 6 ก.ย. 2559 5 ก.ย. 2562
22 กลุ่มสตรีแปรรูปผลิตภัณฑ์
43 ม.7 ซ.- ถ.- ต.คลองทราย อ.นาทวี จ.สงขลา 90160 โทรศัพท์ 8-6297-8009
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ขนมเปี๊ยะ
115/2555
ขนมเปี๊ยะไส้ฟัก 297-8/115(สข) 6 ก.ย. 2559 5 ก.ย. 2562
23 กลุ่มสตรีมุสลิมบ้านควนหัวช้าง
20/1 ม.20/1 ซ.- ถ.- ต.คลองเปียะ อ.จะนะ จ.สงขลา 90130 โทรศัพท์ -- -- -
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
กระเป๋าจักสานจากเส้นพลาสติก 348-12/20(สข) 21 มี.ค. 2560 20 มี.ค. 2563
24 กลุ่มสตรีมุสลิมบ้านควนหัวช้าง
20/1 ม.20/1 ซ.- ถ.- ต.คลองเปียะ อ.จะนะ จ.สงขลา 90130 โทรศัพท์ -- -- -
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
กระเป๋าจักสานจากเส้นพลาสติก 349-13/20(สข) 21 มี.ค. 2560 20 มี.ค. 2563
25 กลุ่มสบู่ตาลโตนด โหนด นาเล
11/4 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ท่าหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190 โทรศัพท์ 0-7459-0546
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
สบู่ก้อนกลีเซอรีน
665/2553
สบู่ก้อนกลีเซอรีน 385-7/665(สข) 26 ก.ย. 2560 25 ก.ย. 2563
26 กลุ่มสบู่ตาลโตนด โหนด นาเล
11/4 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ท่าหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190 โทรศัพท์ 0-7459-0546
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
สบู่ก้อนกลีเซอรีน
665/2553
สบู่ก้อนกลีเซอรีน 386-8/665(สข) 26 ก.ย. 2560 25 ก.ย. 2563
27 กลุ่มสัมมาชีพแผนกผลิตไม้กวาดและจักสาน
48 ม.1 ซ.- ถ.- ต.คูหาใต้ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180 โทรศัพท์ 9-0413-6100
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 336-4/40(สข) 21 มี.ค. 2560 20 มี.ค. 2563
28 กลุ่มสัมมาชีพแผนกผลิตไม้กวาดและจักสาน
48 ม.1 ซ.- ถ.- ต.คูหาใต้ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180 โทรศัพท์ 9-0413-6100
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ 335-6/45(สข) 21 มี.ค. 2560 20 มี.ค. 2563
29 กลุ่มหัตถกรรมใยตาลสทิงพระ(โหนดทิ้ง)
54-55 ม.4 ซ.- ถ.- ต.จะทิ้งพระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190 โทรศัพท์ 0-7431-1511
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผลิตภัณฑ์จากเส้นใยตาล
186/2546
ผลิตภัณฑ์จากเส้นใยตาล 301-5/186(สข) 6 ก.ย. 2559 5 ก.ย. 2562
30 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาหัตถกรรมเส้นใย
336/1-2 ม.3 ซ.กาญจนวนิชพะวง 92/1 ถ.กาญจนวนิช ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 90100 โทรศัพท์ 9-5096-4562
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากหนังเทียม
1412/2559
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากหนังเทียม 332-1/1412(สข) 21 มี.ค. 2560 20 มี.ค. 2563
31 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาหัตถกรรมเส้นใย
336/1-2 ม.3 ซ.กาญจนวนิชพะวง 92/1 ถ.กาญจนวนิช ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 90100 โทรศัพท์ 9-5096-4562
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผลิตภัณฑ์จากใบเตย
58/2559
ผลิตภัณฑ์จากใบเตย 330-1/58(สข) 21 มี.ค. 2560 20 มี.ค. 2563
32 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาหัตถกรรมเส้นใย
336/1-2 ม.3 ซ.กาญจนวนิชพะวง 92/1 ถ.กาญจนวนิช ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 90100 โทรศัพท์ 9-5096-4562
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผลิตภัณฑ์หางอวน
357/2547
ผลิตภัณฑ์หางอวน 331-4/357(สข) 21 มี.ค. 2560 20 มี.ค. 2563
33 กลุ่มอาชีพคิตัง
3 ม.- ซ.- ถ.สงขลา-นาทวี32 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 8-6598-0633
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 333-3/196(สข) 21 มี.ค. 2560 20 มี.ค. 2563
34 กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์น้ำตาลโตนดบ้านคลองฉนวน
11/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ชุมพล อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190 โทรศัพท์ 0-7431-1511
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
น้ำตาลโตนด
113/2546
น้ำตาลแว่น 294-1/113(สข) 6 ก.ย. 2559 25 ก.ค. 2562
35 กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์น้ำตาลโตนดบ้านคลองฉนวน
11/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ชุมพล อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190 โทรศัพท์ 0-7431-1511
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
น้ำตาลโตนดผง
1175/2549
น้ำตาลโตนดผง 100% และน้ำตาลโตนดผง 70% 298-1/1175(สข) 6 ก.ย. 2559 25 ก.ค. 2562
36 เดลิเชียล คอฟฟี่
78/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.นาหว้า อ.จะนะ จ.สงขลา 90130 โทรศัพท์ 8-6374-9216
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
กาแฟผงปรุงสำเร็จ
1069/2558
กาแฟปรุงสำเร็จ 293-1/1069(สข) 6 ก.ย. 2559 5 ก.ย. 2562
37 ทัณฑสถานหญิงสงขลา
164 ม.4 ซ.4 ถ.สงขลา-นาทวี ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 0-7433-6620
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ผ้าคลุมไหล่ 406-2/246(สข) 28 มี.ค. 2561 27 มี.ค. 2564
38 นาง ฉัตรพิฏา โอทอง
116/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ท่าบอน อ.ระโนด จ.สงขลา 90140 โทรศัพท์ 8-0874-5964
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
น้ำพริกป่นแห้ง
130/2556
น้ำพริกนรก 394-2/130(สข) 26 ก.ย. 2560 25 ก.ย. 2563
39 นาง ฉัตรพิฏา โอทอง
116/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ท่าบอน อ.ระโนด จ.สงขลา 90140 โทรศัพท์ 8-0874-5964
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
น้ำพริกป่นแห้ง
130/2556
น้ำพริกแมงดานรก 384-1/130(สข) 26 ก.ย. 2560 25 ก.ย. 2563
40 นาง ฉัตรพิฏา โอทอง
116/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ท่าบอน อ.ระโนด จ.สงขลา 90140 โทรศัพท์ 8-0874-5964
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
น้ำพริกกุ้งเสียบ
322/2556
น้ำพริกกุ้งเสียบ 383-1/322(สข) 26 ก.ย. 2560 25 ก.ย. 2563
41 นาง ณัชชา ศรศิลป์
34/3 ม.4 ซ.- ถ.- ต.แม่ทอม อ.บางกล่ำ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์ 8-3388-4359
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย 393-4/23(สข) 26 ก.ย. 2560 25 ก.ย. 2563
42 นาง ณัฐพร จิระพงค์
130 ม.- ซ.10(โชคสมาน5) ถ.- ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์ 0-7431-1511
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 352-13/623(สข) 21 มี.ค. 2560 20 มี.ค. 2563
43 นาง ณัฐมน เจริญศรีประภาส
111/125 ม.4 ซ.- ถ.- ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์ 8-9466-5585
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยธรรมชาติ 324-4/835(สข) 6 ก.ย. 2559 5 ก.ย. 2562
44 นาง นางมณฑิชา จิระพงศ์
352/15 ม.5 ซ.- ถ.- ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 90100 โทรศัพท์ 0-7431-1511
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 401-21/421(สข) 28 มี.ค. 2561 27 มี.ค. 2564
45 นาง นางมณฑิชา จิระพงศ์
352/15 ม.5 ซ.- ถ.- ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 90100 โทรศัพท์ 0-7431-1511
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 400-15/623(สข) 28 มี.ค. 2561 27 มี.ค. 2564
46 นาง พรชนก กอวิวัฒนาการ
66/8 ม.2 ซ.ทักษิณเมืองทอง ซ.6 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์ 0-7431-1511
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 373-14/623(สข) 7 ก.ค. 2560 6 ก.ค. 2563
47 นาง มนัสนันท์ ดิสโร
18/75 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ปากแตระ อ.ระโนด จ.สงขลา 90140 โทรศัพท์ 0-7431-1511
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบเรียบ 305-2/23(สข) 6 ก.ย. 2559 5 ก.ย. 2562
48 นาง วนิดา ปานะบุตร
654/53 ม.2 ซ.หมู่บ้านศรีวนา ถ.กาญจนวนิช ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 90100 โทรศัพท์ 0-7444-7887
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผลิตภัณฑ์จากต้นกระจูด
53/2546
ผลิตภัณฑ์จากต้นกระจูด 366-5/53(สข) 7 ก.ค. 2560 6 ก.ค. 2563
49 นาง สมศรี ไหมพรม
40/1 ม.7 ซ.- ถ.- ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม จ.สงขลา 90310 โทรศัพท์ 0-7431-1511
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผลิตภัณฑ์จักสานเส้นพลาสติก
20/2546
ผลิตภัณฑ์จักสานจาดเส้นพลาสติก 340-9/20(สข) 21 มี.ค. 2560 20 มี.ค. 2563
50 นาง สุอาภา อรุณมาศ
92 ม.- ซ.49 ถ.ไทรบุรี ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 0-7431-1511
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผลิตภัณฑ์เปลือกหอย
367/2547
ผลิตภัณฑ์เปลือกหอย 311-2/367(สข) 6 ก.ย. 2559 5 ก.ย. 2562
123

สืบค้นเมื่อ วันที่20 ก.ค. 2562