รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดสตูล

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดสตูล จำนวน 63 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 10,456 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มไข่มุกอันดามัน (มายุรีเพิร์ล)
669 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล 91110 โทรศัพท์ 0-7478-3388
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 182-22/623(สต) 28 ส.ค. 2558 27 ส.ค. 2561
2 กลุ่มไข่มุกอันดามันและผลิตภัณฑ์จากเปลือกหอย
669 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล 91110 โทรศัพท์ 0-7478-3388
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
ผลิตภัณฑ์เปลือกหอย
367/2547
ผลิตภัณฑ์เปลือกหอย 183-3/367(สต) 28 ส.ค. 2558 27 ส.ค. 2561
3 กลุ่มควนขันบาติก
181 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ควนขัน อ.เมือง จ.สตูล 91000 โทรศัพท์มือถือ 08-4713-8847
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
ผ้าบาติก
51/2557
ผ้าบาติก 200-14/51(สต) 25 ธ.ค. 2558 24 ธ.ค. 2561
4 กลุ่มงานประดิษฐ์แฮนด์เมท
134 ม.6 ซ.- ถ.ยนตรการกำธร ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล 91160 โทรศัพท์ 8-6964-2394
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2546
ผลิตัภัณฑ์ถักโครเชต์ 204-2/195(สต) 25 ธ.ค. 2558 24 ธ.ค. 2561
5 กลุ่มงานประดิษฐ์แฮนด์เมท
134 ม.6 ซ.- ถ.ยนตรการกำธร ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล 91160 โทรศัพท์ 8-6964-2394
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากวัสดุผสม
1122/2556
พวงกุญแจ 205-3/1122(สต) 25 ธ.ค. 2558 24 ธ.ค. 2561
6 กลุ่มงานประดิษฐ์แฮนด์เมท
134 ม.6 ซ.- ถ.ยนตรการกำธร ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล 91160 โทรศัพท์ 8-6964-2394
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2546
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์ : หมวกไหมพรม 249-3/195(สต) 18 พ.ค. 2560 17 มิ.ย. 2562
7 กลุ่มประดิษฐ์เครื่องประดับจากไข่มุก
29 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งบุหลัง อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120 โทรศัพท์ 8-1396-2045
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 197-23/623(สต) 28 ส.ค. 2558 27 ส.ค. 2561
8 กลุ่มปันหยาบาติก
90 ม.2 ซ.ปันหยาบาติก ถ.- ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล 91110 โทรศัพท์มือถือ 08-9879-4743
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
ผ้าบาติก
51/2557
ผ้าบาติก 201-15/51(สต) 25 ธ.ค. 2558 24 ธ.ค. 2561
9 กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าปาเต๊ะ
197 ม.1 ซ.- ถ.ยนตรการกำธร ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล 91160 โทรศัพท์ 0-7479-5016
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 260-11/196(สต) 20 ก.ค. 2560 19 ก.ค. 2563
10 กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าปาเต๊ะ
197 ม.1 ซ.- ถ.ยนตรการกำธร ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล 91160 โทรศัพท์ 0-7479-5016
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้าต่อ 268-3/417(สต) 13 ก.ย. 2560 12 ก.ย. 2563
11 กลุ่มผ้าคลุมผมอีญาบและชุดสตรีมุสลิม
25 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล 91130 โทรศัพท์ 8-0136-9836
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
ผ้าคลุมผมสตรี
385/2557
ผ้ายืดแบบสำเร็จรูป 265-10/385(สต) 20 ก.ค. 2560 19 ก.ค. 2563
12 กลุ่มรวมใจพัฒนา
543/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมือง จ.สตูล 91000 โทรศัพท์ 8-6376-0394
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
โรตีกึ่งสำเร็จรูป
504/2547
โรตีกึ่งสำเร็จรูป 196-4/504(สต) 28 ส.ค. 2558 27 ส.ค. 2561
13 กลุ่มลูกเล
182 ม.10 ซ.- ถ.- ต.ควนสตอ อ.ควนโดน จ.สตูล 91160 โทรศัพท์มือถือ 08-6277-8378
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
โมบาย
569/2547
โมบาย 194-1/569(สต) 28 ส.ค. 2558 27 ส.ค. 2561
14 กลุ่มส่งเสริมอาชีพสตรีเกตรี
52 ม.3 ซ.- ถ.- ต.เกตรี อ.เมือง จ.สตูล 91140 โทรศัพท์ 8-5351-5883
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
ขนมบุหงาบูดะ
1047/2548
ขนมบุหงาบูดะ 250-5/1047(สต) 21 ก.ค. 2560 20 ก.ค. 2563
15 กลุ่มส่งเสริมอาชีพสตรีเกตรี
52 ม.3 ซ.- ถ.- ต.เกตรี อ.เมือง จ.สตูล 91140 โทรศัพท์ 8-5351-5883
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
ขนมไทย
1/2552
ขนมไทย : ขนมปะการัง 251-20/1(สต) 20 ก.ค. 2560 19 ก.ค. 2563
16 กลุ่มส่งเสริมอาชีพสตรีเจ๊ะบิลัง
251 ม.2 ซ.- ถ.- ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมือง จ.สตูล 91000 โทรศัพท์มือถือ 08-3183-3044
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
ปอเปี๊ยะทอด
1036/2548
ปอเป๊ยะทอด : ขนมผูกรักไส้ปลา 210-3/1036(สต) 31 มี.ค. 2559 30 มี.ค. 2562
17 กลุ่มส่งเสริมอาชีพสตรีเจ๊ะบิลัง
251 ม.2 ซ.- ถ.- ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมือง จ.สตูล 91000 โทรศัพท์มือถือ 08-3183-3044
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
ปอเปี๊ยะทอด
1036/2548
ปอเปี๊ยะทอด : ขนมผูกรักไส้กุ้ง 211-4/1036(สต) 31 มี.ค. 2559 30 มี.ค. 2562
18 กลุ่มส่งเสริมอาชีพสตรีเจ๊ะบิลัง
251 ม.2 ซ.- ถ.- ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมือง จ.สตูล 91000 โทรศัพท์มือถือ 08-3183-3044
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
ปอเปี๊ยะทอด
1036/2548
ปอเปี๊ยะทอด : ปอเปียะจิ๋วไส้ปลา 209-2/1036(สต) 31 มี.ค. 2559 30 มี.ค. 2562
19 กลุ่มสตูลดินเผา
7/1 ม.- ซ.- ถ.วิเศษมยุรา ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล 91000 โทรศัพท์ 8-1598-2265
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
ผลิตภัณฑ์ดินเผา
1457/2556
ผลิตภัณฑ์ดินเผา 259-2/1457(สต) 20 ก.ค. 2560 19 ก.ค. 2563
20 กลุ่มสายไหมโครเชต์
62 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล 91110 โทรศัพท์มือถือ 08-2439-5783
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2546
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์ 195-1/195(สต) 28 ส.ค. 2558 27 ส.ค. 2561
21 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านบ่อเจ็ดลูก
112 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล 91110 โทรศัพท์ 9-1987-4714
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
เสื้อผ้าสำเร็จรูปเด็กหญิง
1450/2554
ประเภทผ้าทอหรือผ้ายืดแบบชุดติดกัน (เส้นใยประดิษฐ์) 262-1/1450(สต) 20 ก.ค. 2560 19 ก.ค. 2563
22 กลุ่มอาชีพด้ายทองตัดเย็บ
75/1 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ปาล์มพัฒนา อ.กิ่งอำเภอมะนัง จ.สตูล 91130 โทรศัพท์ 8-1084-3426
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากวัสดุผสม
1122/2556
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากวัสดุผสม 261-4/1122(สต) 20 ก.ค. 2560 19 ก.ค. 2563
23 กลุ่มอาชีพด้ายทองตัดเย็บ
75/1 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ปาล์มพัฒนา อ.กิ่งอำเภอมะนัง จ.สตูล 91130 โทรศัพท์ 8-1084-3426
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภททำจากผ้าถักหรือผ้ายืด (เส้นใยประดิษฐ์) แบบสำเร็จรูป 266-1/835(สต) 20 ก.ค. 2560 19 ก.ค. 2563
24 นาง จำเป็น จิระพงศ์
232 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล 91110 โทรศัพท์มือถือ 08-9654-0571
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 202-24/623(สต) 25 ธ.ค. 2558 24 ธ.ค. 2561
25 นางสาว ชลธิชา สุวรรณ
3 ม.9 ซ.- ถ.- ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110 โทรศัพท์มือถือ 08-7913-8588
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 258-28/623(สต) 20 ก.ค. 2560 19 ก.ค. 2563
26 นางสาว ไซหนาบ หมาดจามัง
269/3 ม.6 ซ.- ถ.ยนตรการกำธร ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล 91160 โทรศัพท์มือถือ 08-9729-3856
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
ผ้าคลุมผมสตรี
385/2557
ผ้าคลุมผมสตรี : แบบสำเร็จรูป 213-5/385(สต) 31 มี.ค. 2559 30 มี.ค. 2562
27 นางสาว นิตยา บุญเมือง
146/4 ม.- ซ.- ถ.สตูลธานี ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล 91000 โทรศัพท์ 0-7472-1881
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
ผ้าบาติก
51/2557
ผ้าบาติก 199-13/51(สต) 25 ธ.ค. 2558 24 ธ.ค. 2561
28 นางสาว ปราณีต วินสน
535 ม.2 ซ.- ถ.- ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000 โทรศัพท์ 8-6746-3622
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
น้ำผึ้ง
263/2547
น้ำผึ้ง 267-3/263(สต) 13 ก.ย. 2560 12 ก.ย. 2563
29 นาย วิชิต สายันต์
240 ม.2 ซ.- ถ.- ต.สาคร อ.ท่าแพ จ.สตูล 91150 โทรศัพท์ 8-9735-0707
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 181-4/421(สต) 28 ส.ค. 2558 27 ส.ค. 2561
30 นาย วิชิต สายันต์
240 ม.2 ซ.- ถ.- ต.สาคร อ.ท่าแพ จ.สตูล 91150 โทรศัพท์ 8-9735-0707
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 257-27/623(สต) 21 ก.ค. 2560 20 ก.ค. 2563
31 นาย วิชิต สายันต์
240 ม.2 ซ.- ถ.- ต.สาคร อ.ท่าแพ จ.สตูล 91150 โทรศัพท์ 8-9735-0707
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
ผลิตภัณฑ์จากเขาสัตว์และกระดูกสัตว์
68/2546
ผลิตภัณฑ์จากเขาสัตว์และกระดูกสัตว์ : แหวนหัวกระเบนท้องน้ำ 180-3/68(สต) 28 ส.ค. 2558 27 ส.ค. 2561
32 นาย อิสระ อังสุภานิช
22 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120 โทรศัพท์มือถือ 08-1093-0636
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
ผ้าบาติก
51/2557
ผ้าบาติก 193-12/51(สต) 28 ส.ค. 2558 27 ส.ค. 2561
33 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มตัดเย็บและปักจักบ้านตำมะลังใต้
19 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ตำมะลัง อ.เมือง จ.สตูล 91000 โทรศัพท์มือถือ 08-1542-1152
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
ชุดละหมาดสตรี
386/2555
ชุดละหมาดสตรี : สมัยนิยม 198-1/386(สต) 28 ส.ค. 2558 27 ส.ค. 2561
34 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มตัดเย็บและปักบ้านตำมะลังใต้
19 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ตำมะลัง อ.เมือง จ.สตูล 91000 โทรศัพท์มือถือ 08-1542-1152
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
ผ้าคลุมผมสตรี
385/2557
ผ้าคลุมผมสตรี 206-4/385(สต) 25 ธ.ค. 2558 24 ธ.ค. 2561
35 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีบ้านควนไสน
315 ม.1 ซ.- ถ.- ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110 โทรศัพท์ 8-1690-8150
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
เสื้อผ้าสำเร็จรูปเด็กหญิง
1450/2554
ประเภทผ้าทอหรือผ้ายืดแบบชุดติดกัน (เส้นใยประดิษฐ์) 263-2/1450(สต) 20 ก.ค. 2560 19 ก.ค. 2563
36 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปันหยาตัดเย็บ
479 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล 91110 โทรศัพท์ 8-7888-1811
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า : หมวกคลุมผมสตรี 248-10/196(สต) 18 พ.ค. 2560 17 พ.ค. 2563
37 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทุ่งนุ้ยเจริญทรัพย์
25/1 ม.11 ซ.- ถ.ยนตรการกำธร ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล 91130 โทรศัพท์ 8-0542-9592
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
ผักและผลไม้ทอดกรอบ : กล้วยกรอบแก้ว 179-4/1038(สต) 28 ส.ค. 2558 27 ส.ค. 2561
38 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านปากปิง
120 ม.10 ซ.- ถ.- ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110 โทรศัพท์ 8-9974-6913
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
ขนมไทย
1/2552
ขนมไทย : ขนมไข่เต่า 252-21/1(สต) 20 ก.ค. 2560 19 ก.ค. 2563
39 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านปากปิง
120 ม.10 ซ.- ถ.- ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110 โทรศัพท์ 8-9974-6913
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
ขนมไทย
1/2552
ขนมไทย : ขนมกลีบลำดวน 253-22/1(สต) 20 ก.ค. 2560 19 ก.ค. 2563
40 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านปากปิง
120 ม.10 ซ.- ถ.- ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110 โทรศัพท์ 8-9974-6913
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
ขนมไทย
1/2552
ขนมไทย : ขนมปะการัง 254-23/1(สต) 20 ก.ค. 2560 19 ก.ค. 2563
41 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหัวกาหมิง
33 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล 91130 โทรศัพท์ 9-3790-2409
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
ข้าวเกรียบ
107/2554
ชนิดข้าวเกรียบดิบ : ข้าวเกรียบกุ้ง, ข้าวเกรียบปลา 189-2/107(สต) 28 ส.ค. 2558 27 ส.ค. 2561
42 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหัวเขา
48 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ฉลุง อ.เมือง จ.สตูล 91140 โทรศัพท์ 8-6955-4522
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
ขนมผิง
745/2548
ขนมผิง : บุหงาบาเกต 187-1/745(สต) 28 ส.ค. 2558 27 ส.ค. 2561
43 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหัวเขา
48 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ฉลุง อ.เมือง จ.สตูล 91140 โทรศัพท์ 8-6955-4522
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
ขนมไทย
1/2552
ขนมไทย : ขนมกลีบลำดวน 184-16/1(สต) 28 ส.ค. 2558 27 ส.ค. 2561
44 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหัวเขา
48 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ฉลุง อ.เมือง จ.สตูล 91140 โทรศัพท์มือถือ 08-6955-4522
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
โรตีกรอบ
503/2547
โรตีกรอบ 185-5/503(สต) 28 ส.ค. 2558 27 ส.ค. 2561
45 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหัวเขา
48 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ฉลุง อ.เมือง จ.สตูล 91140 โทรศัพท์ 8-6955-4522
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
ผักและผลไม้ทอดกรอบ : ขนมมันรังนก 186-5/1038(สต) 28 ส.ค. 2558 27 ส.ค. 2561
46 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรร่วมใจ
72 ม.4 ซ.5 ถ.ประชาสงเคราะห์ ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล 91130 โทรศัพท์ 8-3398-8759
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
ผักและผลไม้ทอดกรอบ : กล้วยกรอบแก้ว 176-3/1038(สต) 28 ส.ค. 2558 27 ส.ค. 2561
47 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรร่วมใจ
- ม.4 ซ.5 ถ.ประชาสงเคราะห์ ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล 91130 โทรศัพท์ 8-3398-8759
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
โรตีกรอบ
503/2547
โรตีกรอบ 178-4/503(สต) 28 ส.ค. 2558 27 ส.ค. 2561
48 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านท่าแพใต้
46/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ท่าแพ อ.ท่าแพ จ.สตูล 91150 โทรศัพท์มือถือ 08-7796-0774
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
น้ำพริกกุ้งเสียบ
322/2556
น้ำพริกกุ้งเสียบ : น้ำพริกกุ้งย่าง 190-1/322(สต) 28 ส.ค. 2558 27 ส.ค. 2561
49 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านปลักหว้า
1/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ท่าแพ อ.ท่าแพ จ.สตูล 91150 โทรศัพท์มือถือ 08-9869-8829
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
ขนมไทย
1/2552
ขนมไทย : ขนมไข่ 191-17/1(สต) 28 ส.ค. 2558 27 ส.ค. 2561
50 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านสำเภาทอง
23 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล 91110 โทรศัพท์ 8-1766-1286
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
น้ำพริกแกง
129/2556
เครื่องแกงส้ม 207-3/129(สต) 25 ธ.ค. 2558 24 ธ.ค. 2561
12

สืบค้นเมื่อ วันที่21 ก.ค. 2561