รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดตรัง

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดตรัง จำนวน 57 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 9,920 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มแกะสลักไม้ฆเณศิลป์
75 ม.3 ซ.- ถ.- ต.คลองปาง อ.รัษฎา จ.ตรัง 92160 โทรศัพท์มือถือ 09-3620-8174
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผลิตภัณฑ์ไม้หอมแกะสลัก
365/2557
ไม้หอมแกะสลัก 246-9/365(ตง) 21 มี.ค. 2559 20 มี.ค. 2562
2 กลุ่มแกะสลักหนังตะลุง
44 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ลำภูรา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92190 โทรศัพท์ 0-8226-5226
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ภาพแกะหนังตะลุง
59/2546
ภาพแกะหนังตะลุง 250-2/59(ตง) 21 มี.ค. 2559 20 มี.ค. 2562
3 กลุ่มจักสานก้านจาก
31/1 ม.5 ซ.บ้านนายอดทอง ถ.- ต.วังวน อ.กันตัง จ.ตรัง 92110 โทรศัพท์ 0-8997-2246
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผลิตภัณฑ์จากต้นจาก
352/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานก้านจาก 290-4/352(ตง) 19 เม.ย. 2560 18 เม.ย. 2563
4 กลุ่มทอผ้าน้ำผุด
12/5 ม.8 ซ.- ถ.- ต.น้ำผุด อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทรศัพท์มือถือ 08-9728-6657
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผ้าขาวม้า
197/2557
ผ้าขาวม้า 281-4/197(ตง) 18 ม.ค. 2560 17 ม.ค. 2563
5 กลุ่มทำธูปไล่ยุง
26/2 ม.2 ซ.- ถ.- ต.วังวน อ.กันตัง จ.ตรัง 92110 โทรศัพท์มือถือ 09-1860-0884
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ธูปหอม
181/2553
ธูปหอมที่มีก้านธูป 262-1/181(ตง) 23 ส.ค. 2559 22 ส.ค. 2562
6 กลุ่มบาติกบ้านแตะหรำ
96 ม.5 ซ.- ถ.- ต.กันตังใต้ อ.กันตัง จ.ตรัง 92110 โทรศัพท์มือถือ 08-9054-1243
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผ้าบาติก
51/2557
ผ้าบาติก 251-22/51(ตง) 21 มี.ค. 2559 20 มี.ค. 2562
7 กลุ่มแปรรูปอาหารทะเลบ่อหิน
67/5 ม.1 ซ.- ถ.ท่าเรือ ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง 92150 โทรศัพท์ 0-7524-8047
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ปลาเค็ม
312/2549
ปลาเค็ม 253-2/312(ตง) 21 มิ.ย. 2559 20 มิ.ย. 2562
8 กลุ่มผลิตภัณฑ์กระดาษทางจาก
31/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.กันตัง อ.กันตัง จ.ตรัง 92110 โทรศัพท์มือถือ 08-4839-3349
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากทางจาก 277-10/25(ตง) 18 ม.ค. 2560 17 มิ.ย. 2562
9 กลุ่มผ้าบาติกสตรีบ้านพรุจูด
- ม.2 ซ.- ถ.- ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง 92150 โทรศัพท์มือถือ 08-6944-2151
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก
611/2558
ผ้าเช็ดหน้า 276-7/611(ตง) 18 ม.ค. 2560 17 ม.ค. 2563
10 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่าข้ามสัมพันธ์
121 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92120 โทรศัพท์มือถือ 08-9593-2300
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
แกงไตปลาแห้ง
323/2556
แกงไตปลาแห้ง 252-5/323(ตง) 21 มิ.ย. 2559 20 มิ.ย. 2562
11 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่าข้ามสัมพันธ์
128 ม.128 ซ.- ถ.- ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92120 โทรศัพท์มือถือ 08-9593-2300
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
กุ้งปรุงรสพร้อมบริโภค
313/2553
กุ้งเสียบสมรส 287-1/313(ตง) 19 เม.ย. 2560 18 เม.ย. 2563
12 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโพธิ์
204/8 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทรศัพท์มือถือ 08-6279-9981
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ
24/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากดอกทานตะวันจากใบยางพารา 295-7/24(ตง) 19 เม.ย. 2560 17 มิ.ย. 2562
13 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโพธิื
204/8 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทรศัพท์มือถือ 08-6279-9981
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ
24/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากดอกกุหลาบจากใบยางพารา 296-8/24(ตง) 19 เม.ย. 2560 17 มิ.ย. 2562
14 กลุ่มเยาวชนต่อต้านยาเสพติด
295 ม.- ซ.- ถ.- ต.เขากอบ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130 โทรศัพท์ 0-9362-0315
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผลิตภัณฑ์ไม้หอมแกะสลัก
365/2557
ไม้หอมแกะสลัก 292-11/365(ตง) 19 เม.ย. 2560 18 เม.ย. 2563
15 กลุ่มสตรีตุีกตายางพารา
63/2 ม.6 ซ.- ถ.- ต.นาชุมเห็ด อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140 โทรศัพท์มือถือ 08-7468-6374
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติ
360/2559
ตุ๊กตายางพารา 298-4/360(ตง) 19 เม.ย. 2560 18 เม.ย. 2563
16 กลุ่มสตรีบ้านคลองปะเหลียน
128 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งกระบือ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140 โทรศัพท์ 0-6372-7093
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 269-7/196(ตง) 23 ส.ค. 2559 22 ส.ค. 2562
17 แคร์คุณ
23 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130 โทรศัพท์ 0-7527-1495
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผลิตภัณฑ์พืชอัด
798/2548
ผลิตภัณฑ์พืชอัด 293-1/798(ตง) 19 เม.ย. 2560 18 เม.ย. 2563
18 นาง จารี คงฉาง
90 ม.4 ซ.- ถ.- ต.นาหมื่นศรี อ.นาโยง จ.ตรัง 92170 โทรศัพท์ 0-8947-3152
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผักและผลไม้กวน
35/2558
ลูกหยีกวน 284-7/35(ตง) 19 เม.ย. 2560 18 เม.ย. 2563
19 นาง จิตรา โพธิ์แก้ว
117 ม.1 ซ.รื่นฤดี ถ.- ต.กะลาเส อ.สิเกา จ.ตรัง 92150 โทรศัพท์มือถือ 08-7277-1863
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยฉาบ 256-5/1038(ตง) 21 มิ.ย. 2559 20 มิ.ย. 2562
20 นาง ณัฐกานต์ พนมรัตน์
364/41 ม.- ซ.- ถ.- ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทรศัพท์มือถือ 08-6947-3036
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 299-8/196(ตง) 19 เม.ย. 2560 18 เม.ย. 2563
21 นาง บุญพา รุ่งโรจน์เลิศสกุล
48 ม.6 ซ.- ถ.- ต.สุโสะ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92180 โทรศัพท์มือถือ 08-1091-6402
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 241-8/421(ตง) 21 มี.ค. 2559 20 มี.ค. 2562
22 นาง มะลิ พลอยศรี
200/25 ม.200/25 ซ.- ถ.- ต.โคกหล่อ อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทรศัพท์ 0-7558-2644
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
เค้กตรัง
60/2555
เค้กสามรส 285-12/60(ตง) 19 เม.ย. 2560 18 เม.ย. 2563
23 นาง มะลิ พลอยศรี
200/25 ม.10 ซ.- ถ.ตรัง-ปะเหลียน ต.โคกหล่อ อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทรศัพท์ 0-7558-2644
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ขนมจีบสังขยา
1050/2548
ขนมจีบสังขยา 254-5/1050(ตง) 21 มิ.ย. 2559 20 มิ.ย. 2562
24 นาง ศยารักข์ ทับเที่ยง
78 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ลำภูรา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92190 โทรศัพท์ 0-8627-6677
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผลิตภัณฑ์เดคูพาจ
935/2548
ผลิตภัณฑ์เดคูพาจ 247-2/935(ตง) 21 มี.ค. 2559 20 มี.ค. 2562
25 นาง ศยารักข์ ทับเที่ยง
78 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ลำภูรา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92190 โทรศัพท์ 0-8627-6677
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย 248-9/25(ตง) 21 มี.ค. 2559 20 มี.ค. 2562
26 นาง ศุภลักษณ์ จินดารัตน์
17/46 ม.- ซ.- ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทรศัพท์ 0-7521-0384
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด
193/2558
งานประดิษฐ์จากลูกปัด 244-1/193(ตง) 21 มี.ค. 2559 20 มี.ค. 2562
27 นาง สิริพร อินทร์เกิด
73/3 ม.9 ซ.- ถ.- ต.โคกหล่อ อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทรศัพท์มือถือ 08-1968-5652
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
สบู่เหลว
95/2552
สบู่เหลวผสมขมิ้น 239-2/95(ตง) 21 มี.ค. 2559 20 มี.ค. 2562
28 นาง เสาวนีย์ วังช่วย
80 ม.- ซ.1 ถ.วิเศษกุล ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทรศัพท์มือถือ 08-9590-9115
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 240-7/421(ตง) 21 มี.ค. 2559 20 มี.ค. 2562
29 นาง อจลญา แก้วมณี
196/10 ม.10 ซ.- ถ.ตรัง-ปะเหลียน ต.โคกหล่อ อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทรศัพท์มือถือ 08-4844-2985
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2546
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์ 245-1/195(ตง) 21 มี.ค. 2559 20 มี.ค. 2562
30 นางสาว จิรวรรณ ทองอยู่
11 ม.3 ซ.- ถ.- ต.หนองตรุด อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทรศัพท์มือถือ 08-4528-2059
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ขนมพริกไทย
1009/2548
ขนมพริกไทย 255-1/1009(ตง) 21 มิ.ย. 2559 20 มิ.ย. 2562
31 นางสาว ชยอร ช้้างขาว
103/5 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92120 โทรศัพท์มือถือ 09-9356-3965
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบเรียบ 261-1/23(ตง) 21 มิ.ย. 2559 20 มิ.ย. 2562
32 นางสาว เยาวลักษณ์ รักราวี
119 ม.7 ซ.- ถ.- ต.นาโยงเหนือ อ.นาโยง จ.ตรัง 92170 โทรศัพท์ 0-7529-9873
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
เค้กตรัง
60/2555
เค้กสามรส 272-11/60(ตง) 18 ม.ค. 2560 17 ม.ค. 2563
33 นางสาว สิรอร บริพันธุ์
101 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เขากอบ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130 โทรศัพท์มือถือ 08-3819-9922
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
น้ำพริกแกง
129/2556
น้ำพริกแกงส้ม 283-8/129(ตง) 19 เม.ย. 2560 18 เม.ย. 2563
34 นางสาว สุมาลี เมืองมีศรี
21 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งกระบือ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140 โทรศัพท์มือถือ 08-9868-4537
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผักและผลไม้แห้ง
136/2558
แก่นตะวันอบกรอบ 257-1/136(ตง) 21 มิ.ย. 2559 20 มิ.ย. 2562
35 นาย คชเดช ฉิมสุข
52/2 ม.1 ซ.- ถ.- ต.นาบินหลา อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทรศัพท์มือถือ 08-7267-1787
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 242-9/421(ตง) 21 มี.ค. 2559 20 มี.ค. 2562
36 นาย ชลศรันย์ เธียรสถิตวัฒนา
8/26 ม.- ซ.- ถ.เก่า ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทรศัพท์ 0-9145-4591
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ซาลาเปา
505/2547
ซาลาเปา ไส้สังขยา 288-1/505(ตง) 19 เม.ย. 2560 18 เม.ย. 2563
37 นาย ชลศรันย์ เธียรสถิตวัฒนา
8/21 ม.- ซ.- ถ.เก่า ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทรศัพท์ 0-9145-4954
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ซาลาเปา
505/2547
ซาลาเปาไส้หมูแดง 289-2/505(ตง) 19 เม.ย. 2560 18 เม.ย. 2563
38 นาย ชานน แก้วละเอียด
33/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.เขากอบ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130 โทรศัพท์มือถือ 08-9645-0447
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผลิตภัณฑ์ไม้หอมแกะสลัก
365/2557
ไม้หอมแกะสลัก 260-10/365(ตง) 21 มิ.ย. 2559 20 มิ.ย. 2562
39 นาย นัฐพงษ์ มากแก้ว
41/4 ม.2 ซ.- ถ.- ต.โคกหล่อ อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทรศัพท์มือถือ 08-9738-7141
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
มีด
82/2546
ประเภทมีดชนิดที่ใช้สำหรับโชว์หรือเป็นของที่ระลึก 297-9/82(ตง) 19 เม.ย. 2560 18 เม.ย. 2563
40 นาย เพียร จันทรพิศาล
274/32 ม.- ซ.15 ถ.ห้วยยอด ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทรศัพท์ 0-7521-6613
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผลิตภัณฑ์บำรุงผม
346/2553
ผลิตภัณฑ์บำรุงผมผสมอัญชัน 238-1/346(ตง) 21 มี.ค. 2559 20 มี.ค. 2562
41 นาย มีสิทธิ์ ฟ้องโหย
76/2 ม.1 ซ.- ถ.- ต.นาท่ามใต้ อ.เมือง จ.ตรัง 92190 โทรศัพท์มือถือ 08-1087-1371
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
มีด
82/2546
ประเภทมีดเหล็กกล้าชนิดที่ใช้ในการเกษตร 275-8/82(ตง) 18 ม.ค. 2560 17 ม.ค. 2563
42 นาย วทัญญู แซ่โค้ว
37/5 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งยาว อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92180 โทรศัพท์มือถือ 08-9832-0778
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
หมอนยางฟองน้ำลาเท็กซ์
1490/2559
หมอนยางฟองน้ำลาเทีกซ์ 280-1/1490(ตง) 18 ม.ค. 2560 17 ม.ค. 2563
43 นาย วสันต์ สืบสังข์
63/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.นาโยงเหนือ อ.นาโยง จ.ตรัง 92170 โทรศัพท์มือถือ 08-6942-8046
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
เทริดมโนราห์
388/2547
เทริดมโนราห์ 259-1/388(ตง) 21 มิ.ย. 2559 20 มิ.ย. 2562
44 นาย วสันต์ สืบสังข์
63/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.นาโยงเหนือ อ.นาโยง จ.ตรัง 92170 โทรศัพท์มือถือ 08-6942-8046
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด
193/2558
ชุดมโนราห์ 279-2/193(ตง) 18 ม.ค. 2560 17 ม.ค. 2563
45 นาย วินิจ ไกรเทพ
22 ม.5 ซ.- ถ.- ต.นาโยงใต้ อ.เมือง จ.ตรัง 92170 โทรศัพท์มือถือ 08-1090-6775
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
มีด
82/2546
ประเภทมีดเหล็กกล้าชนิดที่ใช้ในการเกษตร 274-7/82(ตง) 18 ม.ค. 2560 17 ม.ค. 2563
46 นาย สมมาต ชัยชะนะ
92/2 ม.8 ซ.- ถ.- ต.เขากอบ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130 โทรศัพท์มือถือ 08-9875-9363
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก
240/2557
ไม้แกะสลัก 294-1/240(ตง) 19 เม.ย. 2560 18 เม.ย. 2563
47 นาย สุพล สวัสดี
26/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.นาตาล่วง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทรศัพท์มือถือ 08-1477-1717
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผลิตภัณฑ์กรอบรูปวิทยาศาสตร์
438/2547
ผลิตภัณฑ์กรอบรูปวิทยาศาสตร์ 267-1/438(ตง) 23 ส.ค. 2559 22 ส.ค. 2562
48 ปากแจ่มบาติก (บุปผา ศรีคง)
37/3 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ปากแจ่ม อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92190 โทรศัพท์ 0-9262-6251
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
เสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย
836/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยธรรมชาติ 265-6/836(ตง) 23 ส.ค. 2559 22 ส.ค. 2562
49 มีดพร้านาป้อ
4/1 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ควนปริง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทรศัพท์มือถือ 08-3507-6452
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
มีด
82/2546
ประเภทมีดเหล็กกล้าชนิดที่ใช้ในการเกษตร 271-6/82(ตง) 23 ส.ค. 2559 22 ส.ค. 2562
50 วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์เตยปาหนันบ้านดุหุน
90 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง 92150 โทรศัพท์มือถือ 08-1777-5557
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผลิตภัณฑ์จากใบปาหนัน
57/2559
จักสานเตยปาหนัน ประเภทเสื่อ 291-9/57(ตง) 19 เม.ย. 2560 18 เม.ย. 2563
12

สืบค้นเมื่อ วันที่17 ม.ค. 2562