รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดตรัง

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดตรัง จำนวน 24 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 11,112 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มจักสานก้านจาก
31/1 ม.5 ซ.บ้านนายอดทอง ถ.- ต.วังวน อ.กันตัง จ.ตรัง 92110 โทรศัพท์ 0-8997-2246
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผลิตภัณฑ์จากต้นจาก
352/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานก้านจาก 290-4/352(ตง) 19 เม.ย. 2560 18 เม.ย. 2563
2 กลุ่มทอผ้าน้ำผุด
12/5 ม.8 ซ.- ถ.- ต.น้ำผุด อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทรศัพท์มือถือ 08-9728-6657
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผ้าขาวม้า
197/2557
ผ้าขาวม้า 281-4/197(ตง) 18 ม.ค. 2560 17 ม.ค. 2563
3 กลุ่มผ้าบาติกสตรีบ้านพรุจูด
- ม.2 ซ.- ถ.- ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง 92150 โทรศัพท์มือถือ 08-6944-2151
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก
611/2558
ผ้าเช็ดหน้า 276-7/611(ตง) 18 ม.ค. 2560 17 ม.ค. 2563
4 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่าข้ามสัมพันธ์
128 ม.128 ซ.- ถ.- ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92120 โทรศัพท์มือถือ 08-9593-2300
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
กุ้งปรุงรสพร้อมบริโภค
313/2553
กุ้งเสียบสมรส 287-1/313(ตง) 19 เม.ย. 2560 18 เม.ย. 2563
5 กลุ่มเยาวชนต่อต้านยาเสพติด
295 ม.- ซ.- ถ.- ต.เขากอบ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130 โทรศัพท์ 0-9362-0315
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผลิตภัณฑ์ไม้หอมแกะสลัก
365/2557
ไม้หอมแกะสลัก 292-11/365(ตง) 19 เม.ย. 2560 18 เม.ย. 2563
6 กลุ่มสตรีตุีกตายางพารา
63/2 ม.6 ซ.- ถ.- ต.นาชุมเห็ด อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140 โทรศัพท์มือถือ 08-7468-6374
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติ
360/2559
ตุ๊กตายางพารา 298-4/360(ตง) 19 เม.ย. 2560 18 เม.ย. 2563
7 แคร์คุณ
23 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130 โทรศัพท์ 0-7527-1495
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผลิตภัณฑ์พืชอัด
798/2548
ผลิตภัณฑ์พืชอัด 293-1/798(ตง) 19 เม.ย. 2560 18 เม.ย. 2563
8 นาง จารี คงฉาง
90 ม.4 ซ.- ถ.- ต.นาหมื่นศรี อ.นาโยง จ.ตรัง 92170 โทรศัพท์ 0-8947-3152
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผักและผลไม้กวน
35/2558
ลูกหยีกวน 284-7/35(ตง) 19 เม.ย. 2560 18 เม.ย. 2563
9 นาง ณัฐกานต์ พนมรัตน์
364/41 ม.- ซ.- ถ.- ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทรศัพท์มือถือ 08-6947-3036
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 299-8/196(ตง) 19 เม.ย. 2560 18 เม.ย. 2563
10 นาง มะลิ พลอยศรี
200/25 ม.200/25 ซ.- ถ.- ต.โคกหล่อ อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทรศัพท์ 0-7558-2644
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
เค้กตรัง
60/2555
เค้กสามรส 285-12/60(ตง) 19 เม.ย. 2560 18 เม.ย. 2563
11 นางสาว เยาวลักษณ์ รักราวี
119 ม.7 ซ.- ถ.- ต.นาโยงเหนือ อ.นาโยง จ.ตรัง 92170 โทรศัพท์ 0-7529-9873
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
เค้กตรัง
60/2555
เค้กสามรส 272-11/60(ตง) 18 ม.ค. 2560 17 ม.ค. 2563
12 นางสาว สิรอร บริพันธุ์
101 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เขากอบ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130 โทรศัพท์มือถือ 08-3819-9922
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
น้ำพริกแกง
129/2556
น้ำพริกแกงส้ม 283-8/129(ตง) 19 เม.ย. 2560 18 เม.ย. 2563
13 นาย ชลศรันย์ เธียรสถิตวัฒนา
8/26 ม.- ซ.- ถ.เก่า ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทรศัพท์ 0-9145-4591
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ซาลาเปา
505/2547
ซาลาเปา ไส้สังขยา 288-1/505(ตง) 19 เม.ย. 2560 18 เม.ย. 2563
14 นาย ชลศรันย์ เธียรสถิตวัฒนา
8/21 ม.- ซ.- ถ.เก่า ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทรศัพท์ 0-9145-4954
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ซาลาเปา
505/2547
ซาลาเปาไส้หมูแดง 289-2/505(ตง) 19 เม.ย. 2560 18 เม.ย. 2563
15 นาย นัฐพงษ์ มากแก้ว
41/4 ม.2 ซ.- ถ.- ต.โคกหล่อ อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทรศัพท์มือถือ 08-9738-7141
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
มีด
82/2546
ประเภทมีดชนิดที่ใช้สำหรับโชว์หรือเป็นของที่ระลึก 297-9/82(ตง) 19 เม.ย. 2560 18 เม.ย. 2563
16 นาย มีสิทธิ์ ฟ้องโหย
76/2 ม.1 ซ.- ถ.- ต.นาท่ามใต้ อ.เมือง จ.ตรัง 92190 โทรศัพท์มือถือ 08-1087-1371
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
มีด
82/2546
ประเภทมีดเหล็กกล้าชนิดที่ใช้ในการเกษตร 275-8/82(ตง) 18 ม.ค. 2560 17 ม.ค. 2563
17 นาย วทัญญู แซ่โค้ว
37/5 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งยาว อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92180 โทรศัพท์มือถือ 08-9832-0778
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
หมอนยางฟองน้ำลาเท็กซ์
1490/2559
หมอนยางฟองน้ำลาเทีกซ์ 280-1/1490(ตง) 18 ม.ค. 2560 17 ม.ค. 2563
18 นาย วสันต์ สืบสังข์
63/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.นาโยงเหนือ อ.นาโยง จ.ตรัง 92170 โทรศัพท์มือถือ 08-6942-8046
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด
193/2558
ชุดมโนราห์ 279-2/193(ตง) 18 ม.ค. 2560 17 ม.ค. 2563
19 นาย วินิจ ไกรเทพ
22 ม.5 ซ.- ถ.- ต.นาโยงใต้ อ.เมือง จ.ตรัง 92170 โทรศัพท์มือถือ 08-1090-6775
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
มีด
82/2546
ประเภทมีดเหล็กกล้าชนิดที่ใช้ในการเกษตร 274-7/82(ตง) 18 ม.ค. 2560 17 ม.ค. 2563
20 นาย สมมาต ชัยชะนะ
92/2 ม.8 ซ.- ถ.- ต.เขากอบ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130 โทรศัพท์มือถือ 08-9875-9363
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก
240/2557
ไม้แกะสลัก 294-1/240(ตง) 19 เม.ย. 2560 18 เม.ย. 2563
21 วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์เตยปาหนันบ้านดุหุน
90 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง 92150 โทรศัพท์มือถือ 08-1777-5557
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผลิตภัณฑ์จากใบปาหนัน
57/2559
จักสานเตยปาหนัน ประเภทเสื่อ 291-9/57(ตง) 19 เม.ย. 2560 18 เม.ย. 2563
22 วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพบ่อน้ำร้อนกันตัง
67 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บางสัก อ.กันตัง จ.ตรัง 92110 โทรศัพท์มือถือ 08-6271-6328
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติ
360/2559
กะลานวดยางพารา 278-3/360(ตง) 18 ม.ค. 2560 17 ม.ค. 2563
23 วิสาหกิจชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรี
119 ม.119 ซ.- ถ.- ต.นาหมื่นศรี อ.นาโยง จ.ตรัง 92170 โทรศัพท์ 0-7558-3524
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผ้ายกดอก
63/2557
ผ้ายกดอก 282-3/63(ตง) 18 ม.ค. 2560 17 ม.ค. 2563
24 วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรปลวกล้อนน้ำผุด
143/2 ม.10 ซ.- ถ.- ต.น้ำผุด อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทรศัพท์ 0-8153-7226
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยฉาบรสหวาน น้ำหนัก 100 กรัม 286-6/1038(ตง) 19 เม.ย. 2560 18 เม.ย. 2563

สืบค้นเมื่อ วันที่16 ธ.ค. 2562