รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดตรัง

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดตรัง จำนวน 80 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 11,262 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มแกะสลักไม้ฆเณศิลป์
75 ม.3 ซ.- ถ.- ต.คลองปาง อ.รัษฎา จ.ตรัง 92160 โทรศัพท์มือถือ 09-3620-8174
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผลิตภัณฑ์ไม้หอมแกะสลัก
365/2557
ไม้หอมแกะสลัก 246-9/365(ตง) 21 มี.ค. 2559 20 มี.ค. 2562
2 กลุ่มแกะสลักหนังตะลุง
44 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ลำภูรา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92190 โทรศัพท์ 0-8226-5226
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ภาพแกะหนังตะลุง
59/2546
ภาพแกะหนังตะลุง 250-2/59(ตง) 21 มี.ค. 2559 20 มี.ค. 2562
3 กลุ่มจักสานกาบกล้วยและใยสังเคราะห์
261/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.วังมะปราง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 92220 โทรศัพท์มือถือ 08-5785-4125
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผลิตภัณฑ์เชือกมัดฟาง
418/2547
ผลิตภัณฑ์เชือกมัดฟาง 218-2/418(ตง) 1 ก.ย. 2558 31 ส.ค. 2561
4 กลุ่มดอกฝนไวน์ไทย
61 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ในควน อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140 โทรศัพท์มือถือ 08-7275-1842
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ไวน์ผลไม้
2/2546
ไวน์มะเม่า 227-3/2(ตง) 17 ธ.ค. 2558 16 ธ.ค. 2561
5 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์เกล็ดปลา
163 ม.7 ซ.- ถ.ต้นชด-นาวง ต.นาเมืองเพชร อ.สิเกา จ.ตรัง 92150 โทรศัพท์มือถือ 08-7882-7617
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผลิตภัณฑ์เกล็ดปลา
572/2547
ผลิตภัณฑ์เกล็ดปลา (ดอกไม้เกล็ดปลา) 196-2/572(ตง) 6 พ.ค. 2558 5 พ.ค. 2561
6 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์เกล็ดปลา
163 ม.7 ซ.- ถ.ต้นชด-นาวง ต.นาเมืองเพชร อ.สิเกา จ.ตรัง 92150 โทรศัพท์มือถือ 08-7882-7617
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผลิตภัณฑ์เกล็ดปลา
572/2547
ผลิตภัณฑ์เกล็ดปลา (เข็มกลัดเกล็ดปลา) 197-3/572(ตง) 6 พ.ค. 2558 5 พ.ค. 2561
7 กลุ่มโต๊ะเมืองบาติก
119/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บางหมาก อ.กันตัง จ.ตรัง 92110 โทรศัพท์ 0-8939-0592
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
เสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย
836/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยธรรมชาติ 214-5/836(ตง) 6 พ.ค. 2558 5 พ.ค. 2561
8 กลุ่มถักหมวกบ้านหนองยวน
201 ม.5 ซ.- ถ.ตรัง-พัทลุง ต.ละมอ อ.นาโยง จ.ตรัง 92170 โทรศัพท์มือถือ 08-7265-4981
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผลิตภัณฑ์ถักทอไหมพรม
615/2547
กระเป๋าไหมพรม 198-5/615(ตง) 6 พ.ค. 2558 5 พ.ค. 2561
9 กลุ่มถักหมวกบ้านหนองยวน
201 ม.5 ซ.- ถ.ตรัง-พัทลุง ต.ละมอ อ.นาโยง จ.ตรัง 92170 โทรศัพท์มือถือ 08-7265-4981
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผลิตภัณฑ์ถักทอไหมพรม
615/2547
ผลิตภัณฑ์ถักทอไหมพรม (โดนัทไหมพรม) 199-6/615(ตง) 6 พ.ค. 2558 5 พ.ค. 2561
10 กลุ่มทอผ้าน้ำผุด
12/5 ม.8 ซ.- ถ.- ต.น้ำผุด อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทรศัพท์มือถือ 08-9728-6657
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผ้าขาวม้า
197/2557
ผ้าขาวม้า 281-4/197(ตง) 18 ม.ค. 2560 17 ม.ค. 2563
11 กลุ่มท่าพญาบาติก
136 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ท่าพญา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92120 โทรศัพท์มือถือ 08-4195-4447
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้
823/2548
ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้ (โคมไฟ) 204-1/823(ตง) 6 พ.ค. 2558 5 พ.ค. 2561
12 กลุ่มทำธูปไล่ยุง
26/2 ม.2 ซ.- ถ.- ต.วังวน อ.กันตัง จ.ตรัง 92110 โทรศัพท์มือถือ 09-1860-0884
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ธูปหอม
181/2553
ธูปหอมที่มีก้านธูป 262-1/181(ตง) 23 ส.ค. 2559 22 ส.ค. 2562
13 กลุ่มบาติกบ้านแตะหรำ
96 ม.5 ซ.- ถ.- ต.กันตังใต้ อ.กันตัง จ.ตรัง 92110 โทรศัพท์มือถือ 08-9054-1243
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผ้าบาติก
51/2557
ผ้าบาติก 251-22/51(ตง) 21 มี.ค. 2559 20 มี.ค. 2562
14 กลุ่มปากแจ่มบาติก
6/1 ม.3 ซ.- ถ.ห้วยยอด-บ้านโพธิ์ ต.ปากแจ่ม อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92190 โทรศัพท์มือถือ 08-6272-4051
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผ้าบาติก
51/2552
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ(ฝ้าย) 215-21/51(ตง) 6 พ.ค. 2558 5 พ.ค. 2561
15 กลุ่มแปรรูปอาหารทะเลบ่อหิน
67/5 ม.1 ซ.- ถ.ท่าเรือ ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง 92150 โทรศัพท์ 0-7524-8047
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ปลาเค็ม
312/2549
ปลาเค็ม 253-2/312(ตง) 21 มิ.ย. 2559 20 มิ.ย. 2562
16 กลุ่มผลิตภัณฑ์กระดาษทางจาก
31/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.กันตัง อ.กันตัง จ.ตรัง 92110 โทรศัพท์มือถือ 08-4839-3349
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากทางจาก 277-10/25(ตง) 18 ม.ค. 2560 17 ม.ค. 2563
17 กลุ่มผลิตภัณฑ์ไม้เทพธาโร
78/2 ม.1 ซ.- ถ.- ต.เขากอบ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130 โทรศัพท์ 0-7523-3082
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผลิตภัณฑ์ไม้หอมแกะสลัก
365/2557
ไม้หอมแกะสลัก 220-8/365(ตง) 1 ก.ย. 2558 31 ส.ค. 2561
18 กลุ่มผ้าบาติกสตรีบ้านพรุจูด
- ม.2 ซ.- ถ.- ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง 92150 โทรศัพท์มือถือ 08-6944-2151
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก
611/2558
ผ้าเช็ดหน้า 276-7/611(ตง) 18 ม.ค. 2560 17 ม.ค. 2563
19 กลุ่มผ้าปาเต๊ะเพ้นท์ หมู่5 ตำบลท่าข้าม
108 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92120 โทรศัพท์มือถือ 08-6855-3289
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผลิตภัณฑ์ผ้าเขียนลาย
619/2558
ผ้าถุงเขียนลาย 236-2/619(ตง) 17 ธ.ค. 2558 16 ธ.ค. 2561
20 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่าข้ามสัมพันธ์
121 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92120 โทรศัพท์มือถือ 08-9593-2300
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
แกงไตปลาแห้ง
323/2556
แกงไตปลาแห้ง 252-5/323(ตง) 21 มิ.ย. 2559 20 มิ.ย. 2562
21 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทุ่งรวงทอง
192/2 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92120 โทรศัพท์มือถือ 08-1086-7937
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ปลาเค็ม
312/2549
ปลาเค็มแดดเดียว น้ำหนัก 100 กรัม 195-1/312(ตง) 6 พ.ค. 2558 5 พ.ค. 2561
22 กลุ่มสตรีบ้านคลองปะเหลียน
128 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งกระบือ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140 โทรศัพท์ 0-6372-7093
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 269-7/196(ตง) 23 ส.ค. 2559 22 ส.ค. 2562
23 กลุ่มสตรีบ้านทุ่งมะขามป้อม
2 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งยาว อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92180 โทรศัพท์มือถือ 09-7125-7911
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผลิตภัณฑ์ผ้าเขียนลาย
619/2558
ผลิตภัณฑ์ผ้าเขียนลาย 235-1/619(ตง) 17 ธ.ค. 2558 16 ธ.ค. 2561
24 โต๊ะเมืองบาติก
119/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บางหมาก อ.กันตัง จ.ตรัง 92110 โทรศัพท์มือถือ 08-9390-5925
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผ้าบาติก
51/2552
ผ้าบาติก (ผ้าไหมซาติน) 213-20/51(ตง) 6 พ.ค. 2558 5 พ.ค. 2561
25 นาง จิตรา โพธิ์แก้ว
117 ม.1 ซ.รื่นฤดี ถ.- ต.กะลาเส อ.สิเกา จ.ตรัง 92150 โทรศัพท์มือถือ 08-7277-1863
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยฉาบ 256-5/1038(ตง) 21 มิ.ย. 2559 20 มิ.ย. 2562
26 นาง จินตนา อินทร์เกิด
73/1 ม.9 ซ.- ถ.- ต.โคกหล่อ อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทรศัพท์มือถือ 08-9871-5280
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผลิตภัณฑ์ปรับสภาพเส้นผม
93/2553
ผลิตภัณฑ์ครีมนวดผมผสมอัญชัน 237-2/93(ตง) 17 ธ.ค. 2558 16 ธ.ค. 2561
27 นาง โชติกา สุทธิรักษ์
63 ม.6 ซ.- ถ.- ต.นาโยงใต้ อ.เมือง จ.ตรัง 92170 โทรศัพท์มือถือ 08-9652-7720
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ขนมจีบสังขยา
1050/2548
ขนมจีบสังขยา 225-4/1050(ตง) 17 ธ.ค. 2558 16 ธ.ค. 2561
28 นาง ฐิตารีย์ ปลื้มเกียรติกุล
100/178 ม.2 ซ.- ถ.- ต.โคกหล่อ อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทรศัพท์มือถือ 08-3646-7063
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 232-6/421(ตง) 17 ธ.ค. 2558 16 ธ.ค. 2561
29 นาง ดรุณี ดำคง
136/2 ม.2 ซ.- ถ.เพชรเกษม ต.เขากอบ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130 โทรศัพท์มือถือ 08-9073-8475
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ขนมจีบสังขยา
1050/2548
ขนมจีบสังขยา 224-3/1050(ตง) 17 ธ.ค. 2558 16 ธ.ค. 2561
30 นาง นภาพันธ์ สุวรรณกุล
95/28 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทรศัพท์มือถือ 08-1594-9892
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า (ชุดผ้ารองจาน) 210-5/196(ตง) 6 พ.ค. 2558 5 พ.ค. 2561
31 นาง บุญพา รุ่งโรจน์เลิศสกุล
48 ม.6 ซ.- ถ.ตรัง-ปะเหลียน ต.สุโสะ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92180 โทรศัพท์มือถือ 08-1091-6402
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 202-7/623(ตง) 6 พ.ค. 2558 5 พ.ค. 2561
32 นาง บุญพา รุ่งโรจน์เลิศสกุล
48 ม.6 ซ.- ถ.- ต.สุโสะ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92180 โทรศัพท์มือถือ 08-1091-6402
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 241-8/421(ตง) 21 มี.ค. 2559 20 มี.ค. 2562
33 นาง ปราณี จันทะเลิศ
8/9 ม.1 ซ.สุนทรอุทิศ ถ.วรคีรี ต.ย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140 โทรศัพท์มือถือ 08-9872-0368
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากเส้นพลาสติก 200-8/25(ตง) 6 พ.ค. 2558 5 พ.ค. 2561
34 นาง ปราณี จันทะเลิศ
8/9 ม.1 ซ.สุนทรอุทิศ ถ.วรคีรี ต.ย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140 โทรศัพท์มือถือ 08-9872-0368
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
โมบาย
569/2547
โมบาย 201-1/569(ตง) 6 พ.ค. 2558 5 พ.ค. 2561
35 นาง ปรียารัตน์ เทพบุรี
83/6 ม.- ซ.- ถ.รัษฏา ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทรศัพท์ 0-8136-7846
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 219-6/196(ตง) 1 ก.ย. 2558 31 ส.ค. 2561
36 นาง พยอม อ่อนช่วย
64/4 ม.3 ซ.- ถ.- ต.นาหมื่นศรี อ.นาโยง จ.ตรัง 92170 โทรศัพท์มือถือ 08-0526-6694
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2546
ไม้กวาดดอกหญ้า 209-1/9(ตง) 6 พ.ค. 2558 5 พ.ค. 2561
37 นาง มะลิ พลอยศรี
200/25 ม.10 ซ.- ถ.ตรัง-ปะเหลียน ต.โคกหล่อ อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทรศัพท์ 0-7558-2644
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ขนมจีบสังขยา
1050/2548
ขนมจีบสังขยา 254-5/1050(ตง) 21 มิ.ย. 2559 20 มิ.ย. 2562
38 นาง ศยารักข์ ทับเที่ยง
78 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ลำภูรา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92190 โทรศัพท์ 0-8627-6677
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย 248-9/25(ตง) 21 มี.ค. 2559 20 มี.ค. 2562
39 นาง ศยารักข์ ทับเที่ยง
78 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ลำภูรา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92190 โทรศัพท์ 0-8627-6677
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผลิตภัณฑ์เดคูพาจ
935/2548
ผลิตภัณฑ์เดคูพาจ 247-2/935(ตง) 21 มี.ค. 2559 20 มี.ค. 2562
40 นาง ศุภลักษณ์ จินดารัตน์
17/46 ม.- ซ.- ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทรศัพท์ 0-7521-0384
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด
193/2558
งานประดิษฐ์จากลูกปัด 244-1/193(ตง) 21 มี.ค. 2559 20 มี.ค. 2562
41 นาง สิริพร อินทร์เกิด
73/3 ม.9 ซ.- ถ.- ต.โคกหล่อ อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทรศัพท์มือถือ 08-1968-5652
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
สบู่เหลว
95/2552
สบู่เหลวผสมขมิ้น 239-2/95(ตง) 21 มี.ค. 2559 20 มี.ค. 2562
42 นาง สุวรรณี ต่างจิตร
43/5 ม.- ซ.- ถ.วัดนิโครธ ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทรศัพท์มือถือ 08-9696-6125
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 203-8/623(ตง) 6 พ.ค. 2558 5 พ.ค. 2561
43 นาง เสาวนีย์ วังช่วย
80 ม.- ซ.1 ถ.วิเศษกุล ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทรศัพท์มือถือ 08-9590-9115
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 240-7/421(ตง) 21 มี.ค. 2559 20 มี.ค. 2562
44 นาง เสาวนีย์ วังช่วย
80 ม.- ซ.1 ถ.วิเศษกุล ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทรศัพท์ 0-8959-0911
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 222-9/623(ตง) 1 ก.ย. 2558 31 ส.ค. 2561
45 นาง อจลญา แก้วมณี
196/10 ม.10 ซ.- ถ.ตรัง-ปะเหลียน ต.โคกหล่อ อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทรศัพท์มือถือ 08-4844-2985
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2546
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์ 245-1/195(ตง) 21 มี.ค. 2559 20 มี.ค. 2562
46 นางสาว กาญจนา จริงจิตร
121 ม.1 ซ.- ถ.- ต.นาท่ามใต้ อ.เมือง จ.ตรัง 92190 โทรศัพท์มือถือ 09-2071-4028
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากกระดาษ
651/2547
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากกระดาษ 207-3/651(ตง) 6 พ.ค. 2558 5 พ.ค. 2561
47 นางสาว จิรวรรณ ทองอยู่
11 ม.3 ซ.- ถ.- ต.หนองตรุด อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทรศัพท์มือถือ 08-4528-2059
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ขนมพริกไทย
1009/2548
ขนมพริกไทย 255-1/1009(ตง) 21 มิ.ย. 2559 20 มิ.ย. 2562
48 นางสาว ฉวีวรรณ ช่วยระดม
163 ม.7 ซ.- ถ.ต้นชด-นาวง ต.นาเมืองเพชร อ.สิเกา จ.ตรัง 92150 โทรศัพท์ 0-9458-3791
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผลิตภัณฑ์เกล็ดปลา
572/2547
ผลิตภัณฑ์เกล็ดปลา 217-4/572(ตง) 1 ก.ย. 2558 31 ส.ค. 2561
49 นางสาว ชยอร ช้้างขาว
103/5 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92120 โทรศัพท์มือถือ 09-9356-3965
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบเรียบ 261-1/23(ตง) 21 มิ.ย. 2559 20 มิ.ย. 2562
50 นางสาว ภัคณัฐชวัล ภพภัณฑิราภาคย์
350 ม.10 ซ.- ถ.- ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทรศัพท์มือถือ 09-5979-9656
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ยาสีฟันสมุนไพร
909/2548
ยาสีฟันสมุนไพร 273-3/909(ตง) 18 ม.ค. 2560 14 ก.ย. 2561
12

สืบค้นเมื่อ วันที่26 เม.ย. 2561