รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดตรัง

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดตรัง จำนวน 60 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 10,456 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มแกะสลักไม้ฆเณศิลป์
75 ม.3 ซ.- ถ.- ต.คลองปาง อ.รัษฎา จ.ตรัง 92160 โทรศัพท์มือถือ 09-3620-8174
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผลิตภัณฑ์ไม้หอมแกะสลัก
365/2557
ไม้หอมแกะสลัก 246-9/365(ตง) 21 มี.ค. 2559 20 มี.ค. 2562
2 กลุ่มแกะสลักหนังตะลุง
44 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ลำภูรา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92190 โทรศัพท์ 0-8226-5226
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ภาพแกะหนังตะลุง
59/2546
ภาพแกะหนังตะลุง 250-2/59(ตง) 21 มี.ค. 2559 20 มี.ค. 2562
3 กลุ่มจักสานกาบกล้วยและใยสังเคราะห์
261/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.วังมะปราง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 92220 โทรศัพท์มือถือ 08-5785-4125
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผลิตภัณฑ์เชือกมัดฟาง
418/2547
ผลิตภัณฑ์เชือกมัดฟาง 218-2/418(ตง) 1 ก.ย. 2558 31 ส.ค. 2561
4 กลุ่มดอกฝนไวน์ไทย
61 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ในควน อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140 โทรศัพท์มือถือ 08-7275-1842
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ไวน์ผลไม้
2/2546
ไวน์มะเม่า 227-3/2(ตง) 17 ธ.ค. 2558 16 ธ.ค. 2561
5 กลุ่มทอผ้าน้ำผุด
12/5 ม.8 ซ.- ถ.- ต.น้ำผุด อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทรศัพท์มือถือ 08-9728-6657
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผ้าขาวม้า
197/2557
ผ้าขาวม้า 281-4/197(ตง) 18 ม.ค. 2560 17 ม.ค. 2563
6 กลุ่มทำธูปไล่ยุง
26/2 ม.2 ซ.- ถ.- ต.วังวน อ.กันตัง จ.ตรัง 92110 โทรศัพท์มือถือ 09-1860-0884
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ธูปหอม
181/2553
ธูปหอมที่มีก้านธูป 262-1/181(ตง) 23 ส.ค. 2559 22 ส.ค. 2562
7 กลุ่มบาติกบ้านแตะหรำ
96 ม.5 ซ.- ถ.- ต.กันตังใต้ อ.กันตัง จ.ตรัง 92110 โทรศัพท์มือถือ 08-9054-1243
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผ้าบาติก
51/2557
ผ้าบาติก 251-22/51(ตง) 21 มี.ค. 2559 20 มี.ค. 2562
8 กลุ่มแปรรูปอาหารทะเลบ่อหิน
67/5 ม.1 ซ.- ถ.ท่าเรือ ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง 92150 โทรศัพท์ 0-7524-8047
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ปลาเค็ม
312/2549
ปลาเค็ม 253-2/312(ตง) 21 มิ.ย. 2559 20 มิ.ย. 2562
9 กลุ่มผลิตภัณฑ์กระดาษทางจาก
31/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.กันตัง อ.กันตัง จ.ตรัง 92110 โทรศัพท์มือถือ 08-4839-3349
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากทางจาก 277-10/25(ตง) 18 ม.ค. 2560 17 มิ.ย. 2562
10 กลุ่มผลิตภัณฑ์ไม้เทพธาโร
78/2 ม.1 ซ.- ถ.- ต.เขากอบ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130 โทรศัพท์ 0-7523-3082
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผลิตภัณฑ์ไม้หอมแกะสลัก
365/2557
ไม้หอมแกะสลัก 220-8/365(ตง) 1 ก.ย. 2558 31 ส.ค. 2561
11 กลุ่มผ้าบาติกสตรีบ้านพรุจูด
- ม.2 ซ.- ถ.- ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง 92150 โทรศัพท์มือถือ 08-6944-2151
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก
611/2558
ผ้าเช็ดหน้า 276-7/611(ตง) 18 ม.ค. 2560 17 ม.ค. 2563
12 กลุ่มผ้าปาเต๊ะเพ้นท์ หมู่5 ตำบลท่าข้าม
108 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92120 โทรศัพท์มือถือ 08-6855-3289
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผลิตภัณฑ์ผ้าเขียนลาย
619/2558
ผ้าถุงเขียนลาย 236-2/619(ตง) 17 ธ.ค. 2558 16 ธ.ค. 2561
13 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่าข้ามสัมพันธ์
121 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92120 โทรศัพท์มือถือ 08-9593-2300
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
แกงไตปลาแห้ง
323/2556
แกงไตปลาแห้ง 252-5/323(ตง) 21 มิ.ย. 2559 20 มิ.ย. 2562
14 กลุ่มสตรีบ้านคลองปะเหลียน
128 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งกระบือ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140 โทรศัพท์ 0-6372-7093
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 269-7/196(ตง) 23 ส.ค. 2559 22 ส.ค. 2562
15 กลุ่มสตรีบ้านทุ่งมะขามป้อม
2 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งยาว อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92180 โทรศัพท์มือถือ 09-7125-7911
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผลิตภัณฑ์ผ้าเขียนลาย
619/2558
ผลิตภัณฑ์ผ้าเขียนลาย 235-1/619(ตง) 17 ธ.ค. 2558 16 ธ.ค. 2561
16 นาง จิตรา โพธิ์แก้ว
117 ม.1 ซ.รื่นฤดี ถ.- ต.กะลาเส อ.สิเกา จ.ตรัง 92150 โทรศัพท์มือถือ 08-7277-1863
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยฉาบ 256-5/1038(ตง) 21 มิ.ย. 2559 20 มิ.ย. 2562
17 นาง จินตนา อินทร์เกิด
73/1 ม.9 ซ.- ถ.- ต.โคกหล่อ อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทรศัพท์มือถือ 08-9871-5280
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผลิตภัณฑ์ปรับสภาพเส้นผม
93/2553
ผลิตภัณฑ์ครีมนวดผมผสมอัญชัน 237-2/93(ตง) 17 ธ.ค. 2558 16 ธ.ค. 2561
18 นาง โชติกา สุทธิรักษ์
63 ม.6 ซ.- ถ.- ต.นาโยงใต้ อ.เมือง จ.ตรัง 92170 โทรศัพท์มือถือ 08-9652-7720
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ขนมจีบสังขยา
1050/2548
ขนมจีบสังขยา 225-4/1050(ตง) 17 ธ.ค. 2558 16 ธ.ค. 2561
19 นาง ฐิตารีย์ ปลื้มเกียรติกุล
100/178 ม.2 ซ.- ถ.- ต.โคกหล่อ อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทรศัพท์มือถือ 08-3646-7063
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 232-6/421(ตง) 17 ธ.ค. 2558 16 ธ.ค. 2561
20 นาง ดรุณี ดำคง
136/2 ม.2 ซ.- ถ.เพชรเกษม ต.เขากอบ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130 โทรศัพท์มือถือ 08-9073-8475
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ขนมจีบสังขยา
1050/2548
ขนมจีบสังขยา 224-3/1050(ตง) 17 ธ.ค. 2558 16 ธ.ค. 2561
21 นาง บุญพา รุ่งโรจน์เลิศสกุล
48 ม.6 ซ.- ถ.- ต.สุโสะ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92180 โทรศัพท์มือถือ 08-1091-6402
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 241-8/421(ตง) 21 มี.ค. 2559 20 มี.ค. 2562
22 นาง ปรียารัตน์ เทพบุรี
83/6 ม.- ซ.- ถ.รัษฏา ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทรศัพท์ 0-8136-7846
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 219-6/196(ตง) 1 ก.ย. 2558 31 ส.ค. 2561
23 นาง มะลิ พลอยศรี
200/25 ม.10 ซ.- ถ.ตรัง-ปะเหลียน ต.โคกหล่อ อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทรศัพท์ 0-7558-2644
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ขนมจีบสังขยา
1050/2548
ขนมจีบสังขยา 254-5/1050(ตง) 21 มิ.ย. 2559 20 มิ.ย. 2562
24 นาง ศยารักข์ ทับเที่ยง
78 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ลำภูรา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92190 โทรศัพท์ 0-8627-6677
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย 248-9/25(ตง) 21 มี.ค. 2559 20 มี.ค. 2562
25 นาง ศยารักข์ ทับเที่ยง
78 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ลำภูรา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92190 โทรศัพท์ 0-8627-6677
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผลิตภัณฑ์เดคูพาจ
935/2548
ผลิตภัณฑ์เดคูพาจ 247-2/935(ตง) 21 มี.ค. 2559 20 มี.ค. 2562
26 นาง ศุภลักษณ์ จินดารัตน์
17/46 ม.- ซ.- ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทรศัพท์ 0-7521-0384
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด
193/2558
งานประดิษฐ์จากลูกปัด 244-1/193(ตง) 21 มี.ค. 2559 20 มี.ค. 2562
27 นาง สิริพร อินทร์เกิด
73/3 ม.9 ซ.- ถ.- ต.โคกหล่อ อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทรศัพท์มือถือ 08-1968-5652
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
สบู่เหลว
95/2552
สบู่เหลวผสมขมิ้น 239-2/95(ตง) 21 มี.ค. 2559 20 มี.ค. 2562
28 นาง เสาวนีย์ วังช่วย
80 ม.- ซ.1 ถ.วิเศษกุล ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทรศัพท์มือถือ 08-9590-9115
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 240-7/421(ตง) 21 มี.ค. 2559 20 มี.ค. 2562
29 นาง เสาวนีย์ วังช่วย
80 ม.- ซ.1 ถ.วิเศษกุล ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทรศัพท์ 0-8959-0911
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 222-9/623(ตง) 1 ก.ย. 2558 31 ส.ค. 2561
30 นาง อจลญา แก้วมณี
196/10 ม.10 ซ.- ถ.ตรัง-ปะเหลียน ต.โคกหล่อ อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทรศัพท์มือถือ 08-4844-2985
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2546
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์ 245-1/195(ตง) 21 มี.ค. 2559 20 มี.ค. 2562
31 นางสาว จิรวรรณ ทองอยู่
11 ม.3 ซ.- ถ.- ต.หนองตรุด อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทรศัพท์มือถือ 08-4528-2059
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ขนมพริกไทย
1009/2548
ขนมพริกไทย 255-1/1009(ตง) 21 มิ.ย. 2559 20 มิ.ย. 2562
32 นางสาว ฉวีวรรณ ช่วยระดม
163 ม.7 ซ.- ถ.ต้นชด-นาวง ต.นาเมืองเพชร อ.สิเกา จ.ตรัง 92150 โทรศัพท์ 0-9458-3791
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผลิตภัณฑ์เกล็ดปลา
572/2547
ผลิตภัณฑ์เกล็ดปลา 217-4/572(ตง) 1 ก.ย. 2558 31 ส.ค. 2561
33 นางสาว ชยอร ช้้างขาว
103/5 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92120 โทรศัพท์มือถือ 09-9356-3965
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบเรียบ 261-1/23(ตง) 21 มิ.ย. 2559 20 มิ.ย. 2562
34 นางสาว ภัคณัฐชวัล ภพภัณฑิราภาคย์
350 ม.10 ซ.- ถ.- ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทรศัพท์มือถือ 09-5979-9656
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ยาสีฟันสมุนไพร
909/2548
ยาสีฟันสมุนไพร 273-3/909(ตง) 18 ม.ค. 2560 14 ก.ย. 2561
35 นางสาว เยาวลักษณ์ รักราวี
119 ม.7 ซ.- ถ.- ต.นาโยงเหนือ อ.นาโยง จ.ตรัง 92170 โทรศัพท์ 0-7529-9873
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
เค้กตรัง
60/2555
เค้กสามรส 272-11/60(ตง) 18 ม.ค. 2560 17 ม.ค. 2563
36 นางสาว สุมาลี เมืองมีศรี
21 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งกระบือ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140 โทรศัพท์มือถือ 08-9868-4537
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผักและผลไม้แห้ง
136/2558
แก่นตะวันอบกรอบ 257-1/136(ตง) 21 มิ.ย. 2559 20 มิ.ย. 2562
37 นาย คชเดช ฉิมสุข
52/2 ม.1 ซ.- ถ.- ต.นาบินหลา อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทรศัพท์มือถือ 08-7267-1787
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 242-9/421(ตง) 21 มี.ค. 2559 20 มี.ค. 2562
38 นาย จิตร บุญเลื่อง
49 ม.1 ซ.- ถ.- ต.วังมะปรางเหนือ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 92220 โทรศัพท์มือถือ 08-6941-3013
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
น้ำมันนวดตัวสำหรับสปา
259/2553
น้ำมันน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นสำหรับสปา 234-2/259(ตง) 17 ธ.ค. 2558 16 ธ.ค. 2561
39 นาย ชานน แก้วละเอียด
33/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.เขากอบ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130 โทรศัพท์มือถือ 08-9645-0447
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผลิตภัณฑ์ไม้หอมแกะสลัก
365/2557
ไม้หอมแกะสลัก 260-10/365(ตง) 21 มิ.ย. 2559 20 มิ.ย. 2562
40 นาย เพียร จันทรพิศาล
279/197 ม.- ซ.15 ถ.ห้วยยอด ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทรศัพท์มือถือ 08-9730-7207
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ยาสีฟันสมุนไพร
909/2548
ยาสีฟันสมุนไพรผสมกานพลู 216-2/909(ตง) 1 ก.ย. 2558 31 ส.ค. 2561
41 นาย เพียร จันทรพิศาล
274/32 ม.- ซ.15 ถ.ห้วยยอด ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทรศัพท์ 0-7521-6613
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผลิตภัณฑ์บำรุงผม
346/2553
ผลิตภัณฑ์บำรุงผมผสมอัญชัน 238-1/346(ตง) 21 มี.ค. 2559 20 มี.ค. 2562
42 นาย มีสิทธิ์ ฟ้องโหย
76/2 ม.1 ซ.- ถ.- ต.นาท่ามใต้ อ.เมือง จ.ตรัง 92190 โทรศัพท์มือถือ 08-1087-1371
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
มีด
82/2546
ประเภทมีดเหล็กกล้าชนิดที่ใช้ในการเกษตร 275-8/82(ตง) 18 ม.ค. 2560 17 ม.ค. 2563
43 นาย วทัญญู แซ่โค้ว
37/5 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งยาว อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92180 โทรศัพท์มือถือ 08-9832-0778
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
หมอนยางฟองน้ำลาเท็กซ์
1490/2559
หมอนยางฟองน้ำลาเทีกซ์ 280-1/1490(ตง) 18 ม.ค. 2560 17 ม.ค. 2563
44 นาย วสันต์ สืบสังข์
63/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.นาโยงเหนือ อ.นาโยง จ.ตรัง 92170 โทรศัพท์มือถือ 08-6942-8046
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด
193/2558
ชุดมโนราห์ 279-2/193(ตง) 18 ม.ค. 2560 17 ม.ค. 2563
45 นาย วสันต์ สืบสังข์
63/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.นาโยงเหนือ อ.นาโยง จ.ตรัง 92170 โทรศัพท์มือถือ 08-6942-8046
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
เทริดมโนราห์
388/2547
เทริดมโนราห์ 259-1/388(ตง) 21 มิ.ย. 2559 20 มิ.ย. 2562
46 นาย วินิจ ไกรเทพ
22 ม.5 ซ.- ถ.- ต.นาโยงใต้ อ.เมือง จ.ตรัง 92170 โทรศัพท์มือถือ 08-1090-6775
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
มีด
82/2546
ประเภทมีดเหล็กกล้าชนิดที่ใช้ในการเกษตร 274-7/82(ตง) 18 ม.ค. 2560 17 ม.ค. 2563
47 นาย สรเพชร พินิจการ
182 ม.2 ซ.- ถ.- ต.คลองปาง อ.รัษฎา จ.ตรัง 92160 โทรศัพท์มือถือ 08-1080-1545
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
เครื่องถมเงิน
369/2547
เครื่องถมเงิน 233-1/369(ตง) 17 ธ.ค. 2558 16 ธ.ค. 2561
48 นาย สุพล สวัสดี
26/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.นาตาล่วง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทรศัพท์มือถือ 08-1477-1717
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผลิตภัณฑ์กรอบรูปวิทยาศาสตร์
438/2547
ผลิตภัณฑ์กรอบรูปวิทยาศาสตร์ 267-1/438(ตง) 23 ส.ค. 2559 22 ส.ค. 2562
49 ปากแจ่มบาติก (บุปผา ศรีคง)
37/3 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ปากแจ่ม อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92190 โทรศัพท์ 0-9262-6251
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
เสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย
836/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยธรรมชาติ 265-6/836(ตง) 23 ส.ค. 2559 22 ส.ค. 2562
50 มีดพร้านาป้อ
4/1 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ควนปริง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทรศัพท์มือถือ 08-3507-6452
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
มีด
82/2546
ประเภทมีดเหล็กกล้าชนิดที่ใช้ในการเกษตร 271-6/82(ตง) 23 ส.ค. 2559 22 ส.ค. 2562
12

สืบค้นเมื่อ วันที่21 ก.ค. 2561