รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดตรัง

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดตรัง จำนวน 58 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 10,991 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มจักสานก้านจาก
31/1 ม.5 ซ.บ้านนายอดทอง ถ.- ต.วังวน อ.กันตัง จ.ตรัง 92110 โทรศัพท์ 0-8997-2246
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผลิตภัณฑ์จากต้นจาก
352/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานก้านจาก 290-4/352(ตง) 19 เม.ย. 2560 18 เม.ย. 2563
2 กลุ่มจักสานก้านจากบ้านโต๊ะเมือง
77/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บางหมาก อ.กันตัง จ.ตรัง 92110 โทรศัพท์ 0-8579-4268
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผลิตภัณฑ์จากต้นจาก
352/2559
จักสานก้านจาก 325-5/352(ตง) 31 ก.ค. 2561 30 ก.ค. 2564
3 กลุ่มทอผ้านาหมื่นศรี
104 ม.8 ซ.- ถ.- ต.นาหมื่นศรี อ.นาโยง จ.ตรัง 92170 โทรศัพท์ 0-8147-6431
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผ้าขาวม้า
197/2557
ผ้าขาวม้า 342-5/197(ตง) 12 ก.ย. 2561 11 ก.ย. 2564
4 กลุ่มทอผ้านาหมื่นศรี
104 ม.8 ซ.- ถ.- ต.นาหมื่นศรี อ.นาโยง จ.ตรัง 92170 โทรศัพท์ 0-8147-6431
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ
828/2558
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ 341-2/828(ตง) 12 ก.ย. 2561 11 ก.ย. 2564
5 กลุ่มทอผ้านาหมื่นศรี
104 ม.104 ซ.- ถ.- ต.นาโยงเหนือ อ.นาโยง จ.ตรัง 92170 โทรศัพท์ 0-8147-6431
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
เนกไท
833/2554
ชนิดเส้นใยผสม 343-2/833(ตง) 12 ก.ย. 2561 11 ก.ย. 2564
6 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่าข้ามสัมพันธ์
128 ม.128 ซ.- ถ.- ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92120 โทรศัพท์มือถือ 08-9593-2300
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
กุ้งปรุงรสพร้อมบริโภค
313/2553
กุ้งเสียบสมรส 287-1/313(ตง) 19 เม.ย. 2560 18 เม.ย. 2563
7 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโพธิ์
204/8 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทรศัพท์ 0-8627-9999
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ
24/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากใบยางพารา 323-9/24(ตง) 31 ก.ค. 2561 30 ก.ค. 2564
8 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโพธิ์
204/8 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทรศัพท์ 0-8627-9998
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผลิตภัณฑ์ของจิ๋ว
424/2547
ผลิตภัณฑ์ของจิ๋ว 322-1/424(ตง) 31 ก.ค. 2561 30 ก.ค. 2564
9 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโพธิ์
204/8 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทรศัพท์ 0-8627-9998
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
งานประดิษฐ์จากเศษผ้า 324-3/412(ตง) 31 ก.ค. 2561 30 ก.ค. 2564
10 กลุ่มเยาวชนต่อต้านยาเสพติด
295 ม.- ซ.- ถ.- ต.เขากอบ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130 โทรศัพท์ 0-9362-0315
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผลิตภัณฑ์ไม้หอมแกะสลัก
365/2557
ไม้หอมแกะสลัก 292-11/365(ตง) 19 เม.ย. 2560 18 เม.ย. 2563
11 กลุ่มสตรีตุีกตายางพารา
63/2 ม.6 ซ.- ถ.- ต.นาชุมเห็ด อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140 โทรศัพท์มือถือ 08-7468-6374
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติ
360/2559
ตุ๊กตายางพารา 298-4/360(ตง) 19 เม.ย. 2560 18 เม.ย. 2563
12 กลุ่มอาชีพสตรีบ้านพรุจูด
58 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง 92150 โทรศัพท์ 0-8944-2151
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ผ้าคลุมไหล่ 345-3/246(ตง) 12 ก.ย. 2561 11 ก.ย. 2564
13 กลุ่มอาชีพสตรีบ้านพรุจูด
58 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง 92150 โทรศัพท์ 0-8694-4215
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผ้าบาติก
51/2557
ผ้าบาติก 344-24/51(ตง) 12 ก.ย. 2561 11 ก.ย. 2564
14 แคร์คุณ
23 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130 โทรศัพท์ 0-7527-1495
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผลิตภัณฑ์พืชอัด
798/2548
ผลิตภัณฑ์พืชอัด 293-1/798(ตง) 19 เม.ย. 2560 18 เม.ย. 2563
15 โต๊ะเมืองบาติก
119/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บางหมาก อ.กันตัง จ.ตรัง 92110 โทรศัพท์ 0-8939-0592
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผ้าบาติก
51/2557
ผ้าบาติก 329-23/51(ตง) 31 ก.ค. 2561 30 ก.ค. 2564
16 นาง จารี คงฉาง
90 ม.4 ซ.- ถ.- ต.นาหมื่นศรี อ.นาโยง จ.ตรัง 92170 โทรศัพท์ 0-8947-3152
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผักและผลไม้กวน
35/2558
ลูกหยีกวน 284-7/35(ตง) 19 เม.ย. 2560 18 เม.ย. 2563
17 นาง ชลศรันย์ เธียรสถิตย์วัฒนา
8/26 ม.- ซ.- ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทรศัพท์ 0-9145-4591
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ซาลาเปา
505/2547
ซาลาเปาไส้ครีม 302-4/505(ตง) 21 ก.ค. 2560 20 ก.ค. 2563
18 นาง ณัฐกานต์ พนมรัตน์
364/41 ม.- ซ.- ถ.- ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทรศัพท์มือถือ 08-6947-3036
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 299-8/196(ตง) 19 เม.ย. 2560 18 เม.ย. 2563
19 นาง เบญจพร บัวนุ้ย
32/97 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บ้านควน อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทรศัพท์ 0-8591-1425
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
จักสานเส้นพลาสติก 319-4/20(ตง) 27 ก.พ. 2561 26 ก.พ. 2564
20 นาง พวงเพ็ญ นาคมิตร
105/5 ม.- ซ.- ถ.รัษฏา ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทรศัพท์ 0-8196-8286
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ขนมจีบสังขยา
1050/2548
ขนมจีบสังขยา 332-7/1050(ตง) 12 ก.ย. 2561 11 ก.ย. 2564
21 นาง พวงเพ็ญ นาคมิตร
105/5 ม.- ซ.- ถ.รัษฏา ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทรศัพท์ 0-7521-2076
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
คุกกี้
118/2555
คุกกี้เนยสด 321-1/118(ตง) 31 ก.ค. 2561 30 ก.ค. 2564
22 นาง พวงเพ็ญ นาคมิตร
105/5 ม.105/5 ซ.- ถ.รัษฏา ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทรศัพท์ 0-8196-8286
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
คุกกี้
118/2555
บราวนี่กรอบ 330-2/118(ตง) 12 ก.ย. 2561 11 ก.ย. 2564
23 นาง มะลิ พลอยศรี
200/25 ม.200/25 ซ.- ถ.- ต.โคกหล่อ อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทรศัพท์ 0-7558-2644
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
เค้กตรัง
60/2555
เค้กสามรส 285-12/60(ตง) 19 เม.ย. 2560 18 เม.ย. 2563
24 นาง โศรดา ศรีสุข
125 ม.8 ซ.- ถ.- ต.น้ำผุด อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทรศัพท์ 0-8972-8665
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ
828/2558
ผ้าเช็ดหน้าจากผ้าทอมือ 309-1/828(ตง) 21 ก.ค. 2560 20 ก.ค. 2563
25 นาง สุชาดา ตันติอริยทรัพย์
2/12 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140 โทรศัพท์ 0-7528-1191
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 338-10/623(ตง) 12 ก.ย. 2561 11 ก.ย. 2564
26 นาง สุวรรณี ต่างจิตร์
43/5 ม.- ซ.- ถ.- ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทรศัพท์ 0-8969-6612
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 339-11/623(ตง) 12 ก.ย. 2561 11 ก.ย. 2564
27 นางสาว ฉวีวรรณ ช่วยระดม
163 ม.7 ซ.- ถ.- ต.นาเมืองเพชร อ.สิเกา จ.ตรัง 92150 โทรศัพท์ 0-8788-2761
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผลิตภัณฑ์เกล็ดปลา
572/2547
ผลิตภัณฑ์เกล็ดปลา 340-5/572(ตง) 12 ก.ย. 2561 11 ก.ย. 2564
28 นางสาว ปรียารัตน์ เทพบุรี
59/52 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บ้านควน อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทรศัพท์ 0-6346-9493
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 326-9/196(ตง) 31 ก.ค. 2561 30 ก.ค. 2564
29 นางสาว ศรีรัตน์ แก้วกล่ำ
50/2 ม.3 ซ.- ถ.- ต.เขาวิเศษ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 92220 โทรศัพท์ 0-8741-9908
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
น้ำพริกแกง
129/2556
น้ำพริกแกงส้ม 334-12/129(ตง) 12 ก.ย. 2561 11 ก.ย. 2564
30 นางสาว สิรอร บริพันธ์
101 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เขากอบ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130 โทรศัพท์ 0-8381-9992
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
น้ำพริกแกง
129/2556
น้ำพริกแกงพริก 312-9/129(ตง) 27 ก.พ. 2561 26 ก.พ. 2564
31 นางสาว สิรอร บริพันธุ์
101 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เขากอบ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130 โทรศัพท์มือถือ 08-3819-9922
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
น้ำพริกแกง
129/2556
น้ำพริกแกงส้ม 283-8/129(ตง) 19 เม.ย. 2560 18 เม.ย. 2563
32 นางสาว สุปราณ๊ วงษ์มาก
54/1 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ควนปริง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทรศัพท์ 0-9948-5193
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
หมอนฟักทอง
414/2547
หมอนฟักทอง 328-1/414(ตง) 31 ก.ค. 2561 30 ก.ค. 2564
33 นาย จิตร บุญเลื่อง
49 ม.1 ซ.- ถ.- ต.วังมะปรางเหนือ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 92220 โทรศัพท์ 0-8694-1301
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
น้ำมันนวดตัวสำหรับสปา
259/2553
น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น 316-3/259(ตง) 27 ก.พ. 2561 26 ก.พ. 2564
34 นาย ชลศรันย์ เธียรสถิตวัฒนา
8/21 ม.- ซ.- ถ.เก่า ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทรศัพท์ 0-9145-4954
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ซาลาเปา
505/2547
ซาลาเปาไส้หมูแดง 289-2/505(ตง) 19 เม.ย. 2560 18 เม.ย. 2563
35 นาย ชลศรันย์ เธียรสถิตวัฒนา
8/26 ม.- ซ.- ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทรศัพท์ 0-9145-4591
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ซาลาเปา
505/2547
ซาลาเปาไส้เผือกลูกบัว 303-5/505(ตง) 21 ก.ค. 2560 20 ก.ค. 2563
36 นาย ชลศรันย์ เธียรสถิตวัฒนา
8/26 ม.- ซ.- ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทรศัพท์ 0-9145-4591
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ซาลาเปา
505/2547
ซาลาเปาไส้ไก่ 306-6/505(ตง) 21 ก.ค. 2560 20 ก.ค. 2563
37 นาย ชลศรันย์ เธียรสถิตวัฒนา
8/26 ม.- ซ.- ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทรศัพท์ 0-9145-4591
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ซาลาเปา
505/2547
ซาลาเปาไส้หมูสับไข่เค็ม 307-7/505(ตง) 21 ก.ค. 2560 20 ก.ค. 2563
38 นาย ชลศรันย์ เธียรสถิตวัฒนา
8/26 ม.- ซ.- ถ.เก่า ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทรศัพท์ 0-9145-4591
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ซาลาเปา
505/2547
ซาลาเปา ไส้สังขยา 288-1/505(ตง) 19 เม.ย. 2560 18 เม.ย. 2563
39 นาย ชลศรันย์ เธียรสถิตวัฒนา
8/26 ม.- ซ.- ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทรศัพท์ 0-9145-4591
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ซาลาเปา
505/2547
ซาลาเปาไส้หมูแดง 301-3/505(ตง) 21 ก.ค. 2560 20 ก.ค. 2563
40 นาย นัฐพงษ์ มากแก้ว
41/4 ม.2 ซ.- ถ.- ต.โคกหล่อ อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทรศัพท์มือถือ 08-9738-7141
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
มีด
82/2546
ประเภทมีดชนิดที่ใช้สำหรับโชว์หรือเป็นของที่ระลึก 297-9/82(ตง) 19 เม.ย. 2560 18 เม.ย. 2563
41 นาย ปราโมทย์ เพชรฤทธิ์
71/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เขาวิเศษ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 92220 โทรศัพท์ 0-8986-7319
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
น้ำพริกแกง
129/2556
น้ำพริกแกงกะทิ 320-11/129(ตง) 31 ก.ค. 2561 30 ก.ค. 2564
42 นาย เพียร จันทรพิศาล
279/197 ม.- ซ.- ถ.- ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทรศัพท์ 0-8973-0720
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ยาสีฟันสมุนไพร
909/2560
ยาสีฟันสมุนไพรผสมกานพลู 315-4/909(ตง) 27 ก.พ. 2561 26 ก.พ. 2564
43 นาย ศิวกร กีรติคุณ
69 ม.2 ซ.นวลลดา ถ.- ต.ท่าพญา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92120 โทรศัพท์ 0-8419-1863
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
โรตีกรอบ
503/2547
โรตีกรอบ รสพริกไทยดำ 311-3/503(ตง) 27 ก.พ. 2561 26 ก.พ. 2564
44 นาย ศิวกร กีรติคุณ
69 ม.2 ซ.นวลลดา ถ.- ต.ท่าพญา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92120 โทรศัพท์ 0-8419-1863
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยฉาบแก้ว 310-9/1038(ตง) 27 ก.พ. 2561 26 ก.พ. 2564
45 นาย สมพงษ์ นักเสียง
303/1 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ห้วยนาง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130 โทรศัพท์ 0-8924-8342
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
เรือจำลอง
80/2546
เรือจำลอง 318-3/80(ตง) 27 ก.พ. 2561 26 ก.พ. 2564
46 นาย สมมาต ชัยชะนะ
92/2 ม.8 ซ.- ถ.- ต.เขากอบ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130 โทรศัพท์มือถือ 08-9875-9363
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก
240/2557
ไม้แกะสลัก 294-1/240(ตง) 19 เม.ย. 2560 18 เม.ย. 2563
47 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มถักหมวกบ้านหนองยวน
201 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ละมอ อ.นาโยง จ.ตรัง 92170 โทรศัพท์ 0-8721-5498
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผลิตภัณฑ์จากไหมพรม
615/2561
ผลิตภัณฑ์ถักทอไหมพรม 327-7/615(ตง) 31 ก.ค. 2561 30 ก.ค. 2564
48 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษ๖รกรปลวกล้อนน้ำผุด
43/1 ม.10 ซ.- ถ.- ต.น้ำผุด อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทรศัพท์ 0-8153-7722
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผักและผลไม้กวน
35/2558
กล้วยกวนกะทิ 314-8/35(ตง) 27 ก.พ. 2561 26 ก.พ. 2564
49 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านคลองลำปริง
59 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ละมอ อ.นาโยง จ.ตรัง 92170 โทรศัพท์ 0-8645-7579
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผักและผลไม้กวน
35/2558
กล้วยกวน 333-9/35(ตง) 12 ก.ย. 2561 11 ก.ย. 2564
50 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านคลองลำปริง
59 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ละมอ อ.นาโยง จ.ตรัง 92170 โทรศัพท์ 0-8109-9813
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยฉาบ รสเค็ม น้ำหนัก 150 กรัม 305-8/1038(ตง) 21 ก.ค. 2560 20 ก.ค. 2563
12

สืบค้นเมื่อ วันที่30 ม.ค. 2563