รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดตรัง

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดตรัง จำนวน 174 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 11,721 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มแกะสลักไม้ฆเณศิลป์
75 ม.3 ต.คลองปาง อ.รัษฎา จ.ตรัง 92160 โทรศัพท์ 0-9362-0817
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผลิตภัณฑ์ไม้หอมแกะสลัก
365/2557
ไม้หอมแกะสลัก 366-13/365(ตง) 27 พ.ค. 2562 26 พ.ค. 2565
2 กลุ่มแกะสลักหนังตะลุง
99 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ห้วยนาง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130 โทรศัพท์ 0-8226-5226
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ภาพแกะหนังตะลุง
59/2546
ภาพแกะหนังตะลุง 372-3/59(ตง) 23 ส.ค. 2562 22 ส.ค. 2565
3 กลุ่มจักสานก้านจาก
31/1 ม.5 ซ.บ้านนายอดทอง ถ.- ต.วังวน อ.กันตัง จ.ตรัง 92110 โทรศัพท์ 0-8997-2246
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผลิตภัณฑ์จากต้นจาก
352/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานก้านจาก 290-4/352(ตง) 19 เม.ย. 2560 18 เม.ย. 2563
4 กลุ่มจักสานก้านจากบ้านโต๊ะเมือง
77/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บางหมาก อ.กันตัง จ.ตรัง 92110 โทรศัพท์ 0-8579-4268
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผลิตภัณฑ์จากต้นจาก
352/2559
จักสานก้านจาก 325-5/352(ตง) 31 ก.ค. 2561 30 ก.ค. 2564
5 กลุ่มจักสานก้านจากบ้านนายอดทอง
89/4 ม.5 ซ.- ถ.- ต.วังวน อ.กันตัง จ.ตรัง 92110 โทรศัพท์ 0-8997-2246
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผลิตภัณฑ์จากต้นจาก
352/2559
ผลิตภัณฑ์จากต้นจาก 442-6/352(ตง) 18 ก.ย. 2562 17 ก.ย. 2565
6 กลุ่มโต๊ะเมืองบาติก
119/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บางหมาก อ.กันตัง จ.ตรัง 92110 โทรศัพท์ 0-8939-0592
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 391-4/417(ตง) 23 ส.ค. 2562 22 ส.ค. 2565
7 กลุ่มทอผ้านาหมื่นศรี
104 ม.8 ซ.- ถ.- ต.นาหมื่นศรี อ.นาโยง จ.ตรัง 92170 โทรศัพท์ 0-8147-6431
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผ้าขาวม้า
197/2557
ผ้าขาวม้า 342-5/197(ตง) 12 ก.ย. 2561 11 ก.ย. 2564
8 กลุ่มทอผ้านาหมื่นศรี
104 ม.8 ซ.- ถ.- ต.นาหมื่นศรี อ.นาโยง จ.ตรัง 92170 โทรศัพท์ 0-8147-6431
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ
828/2558
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ 341-2/828(ตง) 12 ก.ย. 2561 11 ก.ย. 2564
9 กลุ่มทอผ้านาหมื่นศรี
104 ม.104 ซ.- ถ.- ต.นาโยงเหนือ อ.นาโยง จ.ตรัง 92170 โทรศัพท์ 0-8147-6431
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
เนกไท
833/2554
ชนิดเส้นใยผสม 343-2/833(ตง) 12 ก.ย. 2561 11 ก.ย. 2564
10 กลุ่มทอผ้าน้ำผุด
169 ม.3 ซ.- ถ.- ต.น้ำผุด อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทรศัพท์ 0-8972-8663
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผ้าขาวม้า
197/2557
ผ้าขาวม้า 449-7/197(ตง) 18 ก.ย. 2562 17 ก.ย. 2565
11 กลุ่มทอผ้าน้ำผุด
169 ม.3 ซ.- ถ.- ต.น้ำผุด อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทรศัพท์ 0-8972-8663
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 432-5/417(ตง) 18 ก.ย. 2562 17 ก.ย. 2565
12 กลุ่มทอผ้าน้ำผุด
169 ม.3 ซ.- ถ.- ต.น้ำผุด อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทรศัพท์ 0-8972-8663
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ผ้าคลุมไหล่ 450-4/246(ตง) 18 ก.ย. 2562 17 ก.ย. 2565
13 กลุ่มทอผ้าน้ำผุด
169 ม.3 ซ.- ถ.- ต.น้ำผุด อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทรศัพท์ 0-8972-8663
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผ้าถุงทอมือ
610/2557
ผ้าถุงทอมือ 451-1/610(ตง) 18 ก.ย. 2562 17 ก.ย. 2565
14 กลุ่มทุ่งค่ายโครเชต์
4 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งค่าย อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140 โทรศัพท์ 0-8694-5507
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผลิตภัณฑ์จากไหมพรม
615/2561
ผลิตภัณฑ์จากไหมพรม 441-10/615(ตง) 18 ก.ย. 2562 17 ก.ย. 2565
15 กลุ่มบาติกบ้านแตะหรำ
96 ม.5 ซ.- ถ.- ต.กันตังใต้ อ.กันตัง จ.ตรัง 92110 โทรศัพท์ 0-8905-4124
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผ้าบาติก
51/2557
ผ้าบาติก 406-28/51(ตง) 23 ส.ค. 2562 22 ส.ค. 2565
16 กลุ่มผลิตกระเป๋าผ้าตันหยงสตาร์
82 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92120 โทรศัพท์ 0-8726-8362
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 433-6/417(ตง) 18 ก.ย. 2562 17 ก.ย. 2565
17 กลุ่มผลิตกระเป๋าผ้าตันหยงสตาร์
82 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92120 โทรศัพท์ 0-8726-8362
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 396-4/412(ตง) 23 ส.ค. 2562 22 ส.ค. 2565
18 กลุ่มผลิตลูกปัดมโนราห์
44/2 ม.1 ซ.- ถ.- ต.โคกสะบ้า อ.นาโยง จ.ตรัง 92170 โทรศัพท์ 0-8726-3983
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด
193/2558
ชุดมโนราห์ 358-4/193(ตง) 12 ก.พ. 2562 11 ก.พ. 2565
19 กลุ่มผ้าบาติกบ้านพรุจูด
58 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง 92150 โทรศัพท์ 0-8763-3753
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก
611/2558
ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก 459-9/611(ตง) 7 ก.พ. 2563 6 ก.พ. 2566
20 กลุ่มผ้าปาเต๊ะท์เพ้นท์ ม.5 ต.ท่าข้าม
313/10 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92120 โทรศัพท์ 0-8685-5328
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผ้าเขียนลาย
1479/2558
ผ้าเขียนลาย 404-2/1479(ตง) 23 ส.ค. 2562 22 ส.ค. 2565
21 กลุ่มผ้าปาเต๊ะเพ้น
7/7 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92180 โทรศัพท์ 0-9374-5536
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผลิตภัณฑ์ผ้าเขียนลาย
619/2558
ผลิตภัณฑ์ผ้าเขียนลาย 448-4/619(ตง) 18 ก.ย. 2562 17 ก.ย. 2565
22 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่าข้ามสัมพันธ์
128 ม.128 ซ.- ถ.- ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92120 โทรศัพท์มือถือ 08-9593-2300
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
กุ้งปรุงรสพร้อมบริโภค
313/2553
กุ้งเสียบสมรส 287-1/313(ตง) 19 เม.ย. 2560 18 เม.ย. 2563
23 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทุ่งรวงทอง
192/2 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92120 โทรศัพท์ 0-8108-6793
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ปลาเค็ม
312/2549
ปลาเค็ม 361-3/312(ตง) 27 พ.ค. 2562 26 พ.ค. 2565
24 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโพธิ์
204/8 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทรศัพท์ 0-8627-9998
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผลิตภัณฑ์ของจิ๋ว
424/2547
ผลิตภัณฑ์ของจิ๋ว 322-1/424(ตง) 31 ก.ค. 2561 30 ก.ค. 2564
25 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโพธิ์
204/8 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทรศัพท์ 0-9487-0146
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์ 400-10/24(ตง) 23 ส.ค. 2562 22 ส.ค. 2565
26 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโพธิ์
204/8 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทรศัพท์ 0-8627-9998
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
งานประดิษฐ์จากเศษผ้า 324-3/412(ตง) 31 ก.ค. 2561 30 ก.ค. 2564
27 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโพธิ์
204/8 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทรศัพท์ 0-8627-9999
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ
24/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากใบยางพารา 323-9/24(ตง) 31 ก.ค. 2561 30 ก.ค. 2564
28 กลุ่มเยาวชนต่อต้านยาเสพติด
295 ม.1 ซ.- ถ.- ต.เขากอบ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130 โทรศัพท์ 0-9362-0315
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผลิตภัณฑ์ไม้หอมแกะสลัก
365/2557
ไม้หอมแกะสลัก 387-16/365(ตง) 23 ส.ค. 2562 22 ส.ค. 2565
29 กลุ่มเยาวชนต่อต้านยาเสพติด
295 ม.- ซ.- ถ.- ต.เขากอบ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130 โทรศัพท์ 0-9362-0315
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผลิตภัณฑ์ไม้หอมแกะสลัก
365/2557
ไม้หอมแกะสลัก 292-11/365(ตง) 19 เม.ย. 2560 18 เม.ย. 2563
30 กลุ่มศิลปะอาชีพชุมชนบ้านเกาะแต้ว
104 ม.3 ซ.- ถ.- ต.เกาะเปียะ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140 โทรศัพท์ 0-8923-8851
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ 414-2/45(ตง) 18 ก.ย. 2562 17 ก.ย. 2565
31 กลุ่มศิลปัอาชีพชุมชนบ้านเกาะแต้ว
104 ม.3 ต.เกาะเปียะ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140 โทรศัพท์ 0-8923-8851
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
หัตถกรรมรากไม้
183/2558
เก้าอี้รากไม้ 367-2/183(ตง) 27 พ.ค. 2562 26 พ.ค. 2565
32 กลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านนาโพธิ์
157 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ท่างิ้ว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130 โทรศัพท์ 0-8699-6258
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 385-7/418(ตง) 23 ส.ค. 2562 22 ส.ค. 2565
33 กลุ่มสตรีตุีกตายางพารา
63/2 ม.6 ซ.- ถ.- ต.นาชุมเห็ด อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140 โทรศัพท์มือถือ 08-7468-6374
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติ
360/2559
ตุ๊กตายางพารา 298-4/360(ตง) 19 เม.ย. 2560 18 เม.ย. 2563
34 กลุ่มสตรีถักทอบ้านยวนโปะ
126 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บางด้วน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92140 โทรศัพท์ 0-9735-9958
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์เชือกถัก 353-4/418(ตง) 12 ก.พ. 2562 11 ก.พ. 2565
35 กลุ่มสตรีบ้านคลองปะเหลียน
128 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งกระบือ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140 โทรศัพท์ 0-6372-7093
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 434-7/417(ตง) 18 ก.ย. 2562 17 ก.ย. 2565
36 กลุ่มสตรีบ้านทุ่งมะขามป้อม
100/1 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งยาว อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92180 โทรศัพท์ 0-9712-5791
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 436-9/417(ตง) 18 ก.ย. 2562 17 ก.ย. 2565
37 กลุ่มสตรีบ้านทุ่งมะขามป้อม
100/1 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งยาว อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92180 โทรศัพท์ 0-9712-5791
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 437-10/196(ตง) 18 ก.ย. 2562 17 ก.ย. 2565
38 กลุ่มสตรีบ้านทุ่งมะขามป้อม
100/1 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งยาว อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92180 โทรศัพท์ 0-9712-5791
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผลิตภัณฑ์ผ้าเขียนลาย
619/2558
ผลิตภัณฑ์ผ้าเขียนลาย 359-3/619(ตง) 12 ก.พ. 2562 11 ก.พ. 2565
39 กลุ่มสัมมาชีพบ้านหน้าเขา
12 ม.4 ซ.- ถ.- ต.หนองบัว อ.รัษฎา จ.ตรัง 92160 โทรศัพท์ 0-8627-6925
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผลิตภัณฑ์จากต้นคลุ้มหรือต้นคล้า
188/2559
ผลิตภัณฑ์จากต้นคลุ้มหรือต้นคล้า 401-2/188(ตง) 23 ส.ค. 2562 22 ส.ค. 2565
40 กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์หัตถกรรมไม้เทพธาโร
78/2 ม.1 ซ.- ถ.- ต.เขากอบ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130 โทรศัพท์ 0-8915-8345
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผลิตภัณฑ์ไม้หอมแกะสลัก
365/2557
ไม้หอมแกะสลัก 352-12/365(ตง) 12 ก.พ. 2562 11 ก.พ. 2565
41 กลุ่มอาชีพสตรีบ้านพรุจูด
58 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง 92150 โทรศัพท์ 0-8944-2151
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ผ้าคลุมไหล่ 345-3/246(ตง) 12 ก.ย. 2561 11 ก.ย. 2564
42 กลุ่มอาชีพสตรีบ้านพรุจูด
58 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง 92150 โทรศัพท์ 0-8694-4215
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผ้าบาติก
51/2557
ผ้าบาติก 344-24/51(ตง) 12 ก.ย. 2561 11 ก.ย. 2564
43 แคร์คุณ
23 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130 โทรศัพท์ 0-7527-1495
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผลิตภัณฑ์พืชอัด
798/2548
ผลิตภัณฑ์พืชอัด 293-1/798(ตง) 19 เม.ย. 2560 18 เม.ย. 2563
44 โต๊ะเมืองบาติก
119/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บางหมาก อ.กันตัง จ.ตรัง 92110 โทรศัพท์ 0-8939-0592
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผ้าบาติก
51/2557
ผ้าบาติก 329-23/51(ตง) 31 ก.ค. 2561 30 ก.ค. 2564
45 นาง กมลวรรณ สัตยานนท์
82/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง 92150 โทรศัพท์ 0-9851-0082
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด
193/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด 389-6/193(ตง) 23 ส.ค. 2562 22 ส.ค. 2565
46 นาง จารี คงฉาง
90 ม.4 ซ.- ถ.- ต.นาหมื่นศรี อ.นาโยง จ.ตรัง 92170 โทรศัพท์ 0-8947-3152
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผักและผลไม้กวน
35/2558
ลูกหยีกวน 284-7/35(ตง) 19 เม.ย. 2560 18 เม.ย. 2563
47 นาง จินตนา ดำจุ้ย
179/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92180 โทรศัพท์ 0-8759-7067
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
หมอนหนุนศีรษะ
381/2547
หมอนหนุนศีรษะ 402-1/381(ตง) 23 ส.ค. 2562 22 ส.ค. 2565
48 นาง จินตนา อินทร์เกิด
73/1 ม.9 ซ.- ถ.- ต.โคกหล่อ อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทรศัพท์ 0-8987-1528
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผลิตภัณฑ์บำรุงผม
346/2553
ผลิตภัณฑ์บำรุงผมผสมอัญชัน 349-2/346(ตง) 12 ก.พ. 2562 11 ก.พ. 2565
49 นาง เจะยะ หมื่นท่องวารี
57/2 ม.7 ซ.- ถ.- ต.เขาไม้แก้ว อ.สิเกา จ.ตรัง 92150 โทรศัพท์ 0-9016-3191
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผลิตภัณฑ์จากใบปาหนัน
57/2559
ผลิตภัณฑ์จากใบปาหนัน 424-11/57(ตง) 18 ก.ย. 2562 17 ก.ย. 2565
50 นาง ชลศรันย์ เธียรสถิตย์วัฒนา
8/26 ม.- ซ.- ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทรศัพท์ 0-9145-4591
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ซาลาเปา
505/2547
ซาลาเปาไส้ครีม 302-4/505(ตง) 21 ก.ค. 2560 20 ก.ค. 2563
1234

สืบค้นเมื่อ วันที่4 เม.ย. 2563