รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดพัทลุง

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดพัทลุง จำนวน 137 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 10,456 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 ชัยวุฒ เจริญฤทธิ์
349/1 ม.- ซ.- ถ.ราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 โทรศัพท์ 9-6654-6935
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ประเภทใช้กับอาหาร 535-8/45(พท) 21 ก.ย. 2560 20 ก.ย. 2563
2 กลุ่มแกะหนังตะลุงหน้าถ้ำพระ
107 ม.3 ซ.- ถ.- ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130 โทรศัพท์ 8-5897-2605
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ภาพแกะหนังตะลุง
59/2546
ภาพแกะหนังตะลุง 551-14/59(พท) 26 ธ.ค. 2560 25 ธ.ค. 2563
3 กลุ่มแม่บ้านพัฒนาสตรีบ้านปลายตรอก
316 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93150 โทรศัพท์ 0-8507-7003
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด
53/2559
ผลิตภัณฑ์จากต้นกระจูด 495-44/53(พท) 23 ธ.ค. 2559 22 ธ.ค. 2562
4 กลุ่มย้อมผ้าสีธรรมชาติเขาชัยสน
281 ม.5 ซ.- ถ.- ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130 โทรศัพท์ 6-3549-2897
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ชนืดเส้นด้ายใยประดิษฐ์ 534-2/246(พท) 21 ก.ย. 2560 20 ก.ย. 2563
5 กลุ่มย้อมผ้าสีธรรมชาติเขาชัยสน
281 ม.5 ซ.- ถ.- ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130 โทรศัพท์ 6-3549-2897
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผ้ามัดย้อม
52/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ 533-2/52(พท) 21 ก.ย. 2560 20 ก.ย. 2563
6 กลุ่มเยาวชนหัถกรรมกระจูด
202 ม.3 ซ.- ถ.- ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93150 โทรศัพท์ 9-9082-5482
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด
53/2559
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด 538-49/53(พท) 21 ก.ย. 2560 20 ก.ย. 2563
7 กลุ่มสตรีบ้านห้วยลึก
43 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ดอนทราย อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120 โทรศัพท์ 0-8628-8330
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
กุ้งปรุงรสพร้อมบริโภค
313/2553
กุ้งปรุงรสพร้อมบริโภค (กุ้งหวาน) 456-2/313(พท) 19 พ.ค. 2559 18 พ.ค. 2562
8 กลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น
20 ม.11 ซ.- ถ.- ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93110 โทรศัพท์ 0-9378-2640
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ภาพแกะหนังตะลุง
59/2546
ภาพแกะหนังตะลุง 461-13/59(พท) 19 พ.ค. 2559 18 พ.ค. 2562
9 นาง คองศรี นพรัตน์
145/32 ม.- ซ.- ถ.เพชรเกษม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 โทรศัพท์ 8-5589-9760
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ถั่วตัด
156/2559
ถั่วตัด 527-2/156(พท) 21 ก.ย. 2560 20 ก.ย. 2563
10 นาง เฉลา ด้วงเรือง
70 ม.8 ซ.- ถ.- ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110 โทรศัพท์ 0-8607-5520
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ปลาดุกร้า
1029/2557
ปลาดุกร้า 397-2/1029(พท) 9 ก.ย. 2558 8 ก.ย. 2561
11 นาง ณภิญญา สุขเหลือ
437 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170 โทรศัพท์ 0-9420-1713
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
สบู่ก้อนกลีเซอรีน
665/2553
สบู่ก้อนกลีเซอรีน 517-5/665(พท) 27 มิ.ย. 2560 26 มิ.ย. 2563
12 นาง ธัญญรัตน์ จารุสาร
36 ม.11 ซ.- ถ.- ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120 โทรศัพท์ 8-9298-1090
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
น้ำรังนก
1083/2552
น้ำรังนก 507-3/1083(พท) 2 มี.ค. 2560 1 มี.ค. 2563
13 นาง ธัญญรัตน์ จารุสาร
36 ม.11 ซ.- ถ.- ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120 โทรศัพท์ 0-8929-8109
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
น้ำเสาวรส
276/2554
น้ำเสาวรส 470-1/276(พท) 20 ก.ย. 2559 19 ก.ย. 2562
14 นาง นันธนาธิป รักษ์แก้ว
319 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93150 โทรศัพท์ 0-8946-8144
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด
53/2559
ผลิตภัณฑ์จากต้นกระจูด 496-45/53(พท) 23 ธ.ค. 2559 22 ธ.ค. 2562
15 นาง นิตยา บัวด้วง
38 ม.10 ซ.- ถ.- ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93150 โทรศัพท์ 8-1297-0630
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด
53/2559
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด 550-54/53(พท) 26 ธ.ค. 2560 25 ธ.ค. 2563
16 นาง ปทุมมา ชนะสิทธิ์
52/2 ม.- ซ.- ถ.ประชาบาล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 โทรศัพท์ 0-7462-6414
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผักและผลไม้เคลือบน้ำตาล
1386/2558
ผักและผลไม้เคลือบน้ำตาล (ลูกหยีเคลือบน้ำตาล) 512-7/1386(พท) 27 มิ.ย. 2560 26 มิ.ย. 2563
17 นาง ประภัย ทองปาน
49 ม.2 ซ.- ถ.- ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 93190 โทรศัพท์ 0-8087-4525
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ 431-5/45(พท) 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
18 นาง ปริมพัฒน์ แก้วขาว
67 ม.- ซ.- ถ.จ้ายเจริญ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 โทรศัพท์ 0-9827-0558
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผักและผลไม้เคลือบน้ำตาล
1386/2558
ผักและผลไม้เคลือบน้ำตาล 420-2/1386(พท) 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
19 นาง ปริมพัฒน์ แก้วขาว
67 ม.- ซ.- ถ.จ้ายเจริญ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 โทรศัพท์ 0-9827-0558
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผักและผลไม้กวน
35/2558
ผักและผลไม้กวน 419-16/35(พท) 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
20 นาง ปริมพัฒน์ แก้วขาว
67 ม.- ซ.- ถ.จ้ายเจริญ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 โทรศัพท์ 9-8270-5581
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผักและผลไม้หยี
521/2558
ผักและผลไม้หยี (ลูกหยีหยี 4 รส) 511-1/521(พท) 27 มิ.ย. 2560 26 มิ.ย. 2563
21 นาง ปริมพัฒน์ แก้วขาว
67 ม.- ซ.- ถ.จ้ายเจริญ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 โทรศัพท์ 9-8270-5581
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผักและผลไม้เชื่อม
264/2558
ผักและผลไม้เชื่อม (ลูกหยีเชื่อมอบกรอบ) 510-1/264(พท) 27 มิ.ย. 2560 26 มิ.ย. 2563
22 นาง ปัทมนิภา ชำนาญเวทย์
18 ม.- ซ.ราเมศวร์ 25 ถ.ราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 โทรศัพท์ 0-8650-7090
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรปรับกลิ่นอากาศ
454/2553
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรปรับกลิ่นอากาศผสมการบูร 450-1/454(พท) 15 มี.ค. 2559 14 มี.ค. 2562
23 นาง ผลศรี ตันติรักษ์
824 ม.- ซ.- ถ.อภัยบริรักษ์ ต.ลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 โทรศัพท์ 0-7460-4644
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผ้าบาติก
51/2557
ชนิดเส้นด้ายธรรมชาติ 478-6/51(พท) 20 ก.ย. 2559 19 ก.ย. 2562
24 นาง พัชรี แตงเทศ
397/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130 โทรศัพท์ 8-8387-8248
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2546
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์ 520-2/195(พท) 27 มิ.ย. 2560 17 มิ.ย. 2562
25 นาง พัชรี แตงเทศ
397/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130 โทรศัพท์ 0-8838-7824
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2546
หมวกถักโครเชต์ 408-1/195(พท) 9 ก.ย. 2558 8 ก.ย. 2561
26 นาง ละไม ชุมแดง
329/2 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120 โทรศัพท์ 9-1314-6231
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป 545-10/25(พท) 26 ธ.ค. 2560 17 มิ.ย. 2562
27 นาง ละไม ชุมแดง
329/2 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120 โทรศัพท์ 9-1314-6231
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 544-24/20(พท) 26 ธ.ค. 2560 25 ธ.ค. 2563
28 นาง วิไลลักษณ์ จันทโร
35 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93150 โทรศัพท์ 8-9463-3302
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด
53/2559
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด 549-53/53(พท) 26 ธ.ค. 2560 25 ธ.ค. 2563
29 นาง ศุภนัน คงรักษ์
56 ม.- ซ.10 ถ.เสน่ห์เจริญ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 โทรศัพท์ 8-7298-1910
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผลิตภัณฑ์การบูร
348/2553
ผลิตภัณฑ์การบูร 553-4/348(พท) 26 ธ.ค. 2560 25 ธ.ค. 2563
30 นาง สุกัญชญา บุญรอด
16 ม.- ซ.4 ถ.เทพทิพพาอุทิศ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 โทรศัพท์ 0-9867-1822
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทชุดติดกันชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 432-4/835(พท) 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
31 นาง สุณีย์ สุวรรโณ
129 ม.10 ซ.- ถ.- ต.ลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 โทรศัพท์ 0-8987-9467
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
น้ำบูดูปรุงรส
1469/2556
น้ำบูดูปรุงรส 418-1/1469(พท) 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
32 นาง สุณีย์ สุวรรโณ
129 ม.10 ซ.- ถ.- ต.ลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 โทรศัพท์ 0-8987-9467
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
กุ้งปรุงรสพร้อมบริโภค
313/2553
กุ้งปรุงรสพร้อมบริโภค 417-1/313(พท) 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
33 นาง สุภาพ กลอดแก้ว
74 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93150 โทรศัพท์ 8-6961-7906
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด
53/2559
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด 536-47/53(พท) 21 ก.ย. 2560 20 ก.ย. 2563
34 นาง หนูกลิ่น ขำณรงค์
122 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ท่ามิหรำ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 โทรศัพท์ 0-8406-8710
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด
193/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด 491-3/193(พท) 23 ธ.ค. 2559 22 ธ.ค. 2562
35 นาง อัจฉรา พรหมสุวรรณ
10 ม.- ซ.23 ถ.ราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 โทรศัพท์ 0-8609-9438
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผักและผลไม้กวน
35/2558
ผักและผลไม้กวน (ลูกหยีกวนมีเมล็ด) 485-19/35(พท) 23 ธ.ค. 2559 22 ธ.ค. 2562
36 นาง อัจฉรา พรหมสุวรรณ
10 ม.- ซ.23 ถ.ราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 โทรศัพท์ 0-8609-9438
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผักและผลไม้กวน
35/2558
ผักและผลไม้กวน (ลูกหยีกวนม่มีเมล็ด) 486-20/35(พท) 23 ธ.ค. 2559 22 ธ.ค. 2562
37 นาง อัจฉรา พรหมสุวรรณ
10 ม.- ซ.23 ถ.ราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 โทรศัพท์ 0-8609-9438
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผักและผลไม้เคลือบน้ำตาล
1386/2558
ผักและผลไม้เคลือบน้ำตาล(ลูกหยีเคลือบน้ำตาลมีเมล็ด) 487-5/1386(พท) 23 ธ.ค. 2559 22 ธ.ค. 2562
38 นาง อัจฉรา พรหมสุวรรณ
10 ม.- ซ.23 ถ.ราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 โทรศัพท์ 0-8609-9438
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผักและผลไม้เคลือบน้ำตาล
1386/2558
ผักและผลไม้เคลือบน้ำตาล(ลูกหยีเคลือบน้ำตาลไม่มีเมล็ด) 488-6/1386(พท) 23 ธ.ค. 2559 22 ธ.ค. 2562
39 นางสาว กนกวรรณ ชูพิทักษณาเวช
216 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110 โทรศัพท์ 0-8070-1735
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว
8/2546
ประเภทที่ใช้เป็นเครื่องประดับ 493-15/8(พท) 23 ธ.ค. 2559 18 ก.ย. 2561
40 นางสาว กนกวรรณ ชูพิทักษณาเวช
216 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110 โทรศัพท์ 0-8070-1735
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 494-5/421(พท) 23 ธ.ค. 2559 22 ธ.ค. 2562
41 นางสาว ตุลาภรณ์ สุบรรณวงศ์
58 ม.5 ซ.- ถ.- ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130 โทรศัพท์ 0-8506-5513
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผ้ามัดย้อม
52/2557
ผ้ามัดย้อม 414-1/52(พท) 9 ก.ย. 2558 8 ก.ย. 2561
42 นางสาว ตุลาภรณ์ สุบรรณวงศ์
281 ม.5 ซ.- ถ.- ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130 โทรศัพท์ 0-8506-5513
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ผ้าคลุมไหล่ 500-1/246(พท) 23 ธ.ค. 2559 22 ธ.ค. 2562
43 นางสาว ตุลาภรณ์ สุบรรณวงศ์
281 ม.5 ซ.- ถ.- ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130 โทรศัพท์ 0-8506-5513
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผ้าพันคอ
247/2557
ผ้าพันคอ 501-2/247(พท) 23 ธ.ค. 2559 22 ธ.ค. 2562
44 นางสาว ตุลาภรณ์ สุบรรณวงศ์
58 ม.5 ซ.- ถ.- ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130 โทรศัพท์ 8-5065-5131
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า (พวงกุญแจรูปหัวใจ) 521-1/196(พท) 27 มิ.ย. 2560 26 มิ.ย. 2563
45 นางสาว นพรัตน์ สมจิตร
490 ม.- ซ.- ถ.อภัยบริรักษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 โทรศัพท์ 9-4503-7212
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
น้ำบูดูปรุงรส
1469/2556
น้ำบูดูปรุงรส (น้ำข้าวยำสมุนไพร) 543-2/1469(พท) 26 ธ.ค. 2560 25 ธ.ค. 2563
46 นางสาว นิตยา อักโขสุวรรณ
513 ม.- ซ.- ถ.อภัยบริรักษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 โทรศัพท์ 0-6296-1746
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 480-4/421(พท) 20 ก.ย. 2559 19 ก.ย. 2562
47 นางสาว รัตติยา จันทร์ชุม
329 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 93140 โทรศัพท์ 8-4858-9160
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ภาพแกะหนังตะลุง
59/2546
ภาพแกะหนังตะลุง 552-15/59(พท) 26 ธ.ค. 2560 25 ธ.ค. 2563
48 นางสาว ลัดดา นิลพัฒน์
77 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 โทรศัพท์ 0-8959-7729
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ขนมปั้นสิบ
751/2554
ขนมปั้นสิบไส้ปลา 415-18/751(พท) 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
49 นางสาว ลัดดา นิลพัฒน์
77 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 โทรศัพท์ 0-8959-7729
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ขนมปั้นสิบ
751/2554
ขนมปั้นสิบไส้ไก่ 416-19/751(พท) 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
50 นางสาว วราภรณ์ สุบรรณวงศ์
280 ม.5 ซ.- ถ.- ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130 โทรศัพท์ 8-6030-2280
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษไม้
410/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษไม้ 522-2/410(พท) 27 มิ.ย. 2560 26 มิ.ย. 2563
123

สืบค้นเมื่อ วันที่21 ก.ค. 2561