รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดพัทลุง

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดพัทลุง จำนวน 199 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 12,516 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 ชัยวุฒ เจริญฤทธิ์
349/1 ม.- ซ.- ถ.ราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 โทรศัพท์ 9-6654-6935
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ประเภทใช้กับอาหาร 535-8/45(พท) 21 ก.ย. 2560 20 ก.ย. 2563
2 ศานติ ตันเผ่าพงษ์
393/3 ม.1 ซ.- ถ.- ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 93160 โทรศัพท์ 8-1608-6024
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
สมุนไพรอบตัว
666/2553
สมุนไพรอบตัวผสมสมุนไพร 582-3/666(พท) 27 มิ.ย. 2561 26 มิ.ย. 2564
3 สุปรีญา เกิดวัน
137 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93110 โทรศัพท์ 8-1098-1953
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผ้ายกดอก
63/2557
ผ้ายกดอก 574-12/63(พท) 28 มี.ค. 2561 27 มี.ค. 2564
4 กลุ่มแกะหนังตะลุงหน้าถ้ำพระ
107 ม.3 ซ.- ถ.- ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130 โทรศัพท์ 8-5897-2605
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ภาพแกะหนังตะลุง
59/2546
ภาพแกะหนังตะลุง 551-14/59(พท) 26 ธ.ค. 2560 25 ธ.ค. 2563
5 กลุ่มเครือข่ายผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝก เขต 12
93 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110 โทรศัพท์ 9-3580-1357
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝก
232/2559
ผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝก 612-1/232(พท) 15 ก.พ. 2562 14 ก.พ. 2565
6 กลุ่มจักสานกระเป๋าพลาสติก
149/1 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120 โทรศัพท์ 8-9976-0335
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 682-32/20(พท) 12 ก.ค. 2562 11 ก.ค. 2565
7 กลุ่มจักสานบ้านบางหล่อ หมู่ 3
45 ม.3 ซ.- ถ.- ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93110 โทรศัพท์ 6-1250-3531
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 697-1/9(พท) 18 ก.ย. 2562 17 ก.ย. 2565
8 กลุ่มจักสานพลาสติกผู้สูงอายุ
228/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120 โทรศัพท์ 8-9879-0225
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 684-34/20(พท) 12 ก.ค. 2562 11 ก.ค. 2565
9 กลุ่มจักสานเส้นพลาสติก
347 ม.8 ซ.- ถ.- ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 93140 โทรศัพท์ 9-6252-5383
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 615-29/20(พท) 15 ก.พ. 2562 14 ก.พ. 2565
10 กลุ่มจักสานเส้นพลาสติกบ้านหนองจิก
100 ม.5 ซ.- ถ.- ต.โคกชะงาย อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 โทรศัพท์ 8-7399-6184
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 584-26/20(พท) 27 มิ.ย. 2561 26 มิ.ย. 2564
11 กลุ่มช่างทองตก(จักสานพลาสติก)
130 ม.5 ซ.- ถ.- ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 93140 โทรศัพท์ 8-9597-9188
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 683-33/20(พท) 12 ก.ค. 2562 11 ก.ค. 2565
12 กลุ่มชุมชนบ้านไร่ลุ่ม
18 ม.4 ซ.- ถ.- ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130 โทรศัพท์ 0-9867-1198
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากริบบิ้น
972/2548
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากริบบิ้น 679-1/972(พท) 12 ก.ค. 2562 11 ก.ค. 2565
13 กลุ่มชุมชนบ้านไร่ลุ่ม
18 ม.4 ซ.- ถ.- ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130 โทรศัพท์ 9-8671-1988
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 680-30/20(พท) 12 ก.ค. 2562 11 ก.ค. 2565
14 กลุ่มตะกร้าเชือกมัดฟาง
148 ม.2 ซ.- ถ.- ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง 93180 โทรศัพท์ 8-2827-1654
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 688-3/418(พท) 18 ก.ย. 2562 17 ก.ย. 2565
15 กลุ่มตะกร้าเชือกมัดฟาง
148 ม.2 ซ.- ถ.- ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง 93180 โทรศัพท์ 8-2827-1654
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์เชือกมัดฟาง 595-1/418(พท) 11 ก.ย. 2561 10 ก.ย. 2564
16 กลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลเกาะหมาก
191/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120 โทรศัพท์ 9-3674-6786
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ภาพประกอบทราย
1124/2548
ภาพประกอบทราย 642-1/1124(พท) 10 พ.ค. 2562 9 พ.ค. 2565
17 กลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลเกาะหมาก
191/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120 โทรศัพท์ 9-3674-6786
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผลิตภัณฑ์หินทราย
194/2546
ชนิดหินทรายธรรมชาติ 644-1/194(พท) 10 พ.ค. 2562 9 พ.ค. 2565
18 กลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลเกาะหมาก
191/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120 โทรศัพท์ 9-3674-6786
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผลิตภัณฑ์ของจิ๋ว
424/2547
ผลิตภัณฑ์ของจิ๋ว 645-2/424(พท) 10 พ.ค. 2562 9 พ.ค. 2565
19 กลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลเกาะหมาก
191/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120 โทรศัพท์ 9-3674-6786
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
สิ่งปลูกสร้างทรงไทยจำลอง
79/2546
ประเภทเรือนไทยจำลอง 646-1/79(พท) 10 พ.ค. 2562 9 พ.ค. 2565
20 กลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลเกาะหมาก
191/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120 โทรศัพท์ 0-9367-4678
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
เรือจำลอง
80/2546
เรือจำลอง 647-4/80(พท) 10 พ.ค. 2562 9 พ.ค. 2565
21 กลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลเกาะหมาก
191/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120 โทรศัพท์ 9-3674-6786
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากทราย
1123/2548
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากทราย 643-2/1123(พท) 10 พ.ค. 2562 9 พ.ค. 2565
22 กลุ่มย้อมผ้าสีธรรมชาติเขาชัยสน
281 ม.5 ซ.- ถ.- ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130 โทรศัพท์ 6-3549-2897
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ชนืดเส้นด้ายใยประดิษฐ์ 534-2/246(พท) 21 ก.ย. 2560 20 ก.ย. 2563
23 กลุ่มย้อมผ้าสีธรรมชาติเขาชัยสน
281 ม.5 ซ.- ถ.- ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130 โทรศัพท์ 6-3549-2897
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผ้ามัดย้อม
52/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ 533-2/52(พท) 21 ก.ย. 2560 20 ก.ย. 2563
24 กลุ่มย้อมสีธรรมชาติเขาชัยสน
281 ม.5 ซ.- ถ.- ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130 โทรศัพท์ 6-1240-0680
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
กระเป๋าหนังเทียม
205/2559
กระเป๋าหนังเทียม 618-1/205(พท) 15 ก.พ. 2562 14 ก.พ. 2565
25 กลุ่มเยาวชนหัถกรรมกระจูด
202 ม.3 ซ.- ถ.- ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93150 โทรศัพท์ 9-9082-5482
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด
53/2559
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด 538-49/53(พท) 21 ก.ย. 2560 20 ก.ย. 2563
26 กลุ่มร้อยลูกปัดมโนราห์บ้านห้วยแม่ลอน
95 ม.11 ซ.- ถ.- ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170 โทรศัพท์ 8-9297-3472
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด
193/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด 588-4/193(พท) 27 มิ.ย. 2561 26 มิ.ย. 2564
27 กลุ่มร้อยลูกปัดมโนราห์บ้านห้วยแม่ลอน
95 ม.11 ซ.- ถ.- ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170 โทรศัพท์ 8-9297-3472
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผลิตภัณฑ์ปักเลื่อมและลูกปัด
789/2558
ผลิตภัณฑ์ปักเสื่อมและลูกปัด 587-1/789(พท) 27 มิ.ย. 2561 26 มิ.ย. 2564
28 กลุ่มว่าวไทย
39 ม.9 ซ.- ถ.- ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 93140 โทรศัพท์ 8-1898-3639
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ว่าวไทย
429/2547
ว่าวไทย 676-1/429(พท) 12 ก.ค. 2562 11 ก.ค. 2565
29 กลุ่มว่าวไทย
39 ม.9 ซ.- ถ.- ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 93140 โทรศัพท์ 8-1898-3639
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ภาพแกะหนังตะลุง
59/2546
ภาพแกะหนังตะลุง 677-17/59(พท) 12 ก.ค. 2562 11 ก.ค. 2565
30 กลุ่มสตรีบ้านชายคลอง
116 ม.11 ซ.- ถ.- ต.ลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 โทรศัพท์ 6-2546-4746
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด
53/2559
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด 641-58/53(พท) 10 พ.ค. 2562 9 พ.ค. 2565
31 กลุ่มสตรีบ้านหนองบ่อ
96 ม.4 ซ.- ถ.- ต.โคกทราย อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170 โทรศัพท์ 0-9953-1902
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 686-36/20(พท) 12 ก.ค. 2562 11 ก.ค. 2565
32 กลุ่มสตรีบ้านห้วยลึก
43 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ดอนทราย อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120 โทรศัพท์ 8-6288-3303
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
กุ้งปรุงรสพร้อมบริโภค
313/2553
กุ้งปรุงรสพร้อมบริโภค (กุ้งหวาน) 672-3/313(พท) 12 ก.ค. 2562 11 ก.ค. 2565
33 กลุ่มสตรีผลิตภัณฑ์กระจูด
44/2 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93150 โทรศัพท์ 8-4582-7912
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด
53/2559
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด 599-56/53(พท) 11 ก.ย. 2561 10 ก.ย. 2564
34 กลุ่มสตรีพัฒนาผ้าทอแพรกหา
179 ม.3 ซ.- ถ.- ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110 โทรศัพท์ 0-8087-3339
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ผ้าทอลายขัด 714-3/18(พท) 18 ก.ย. 2562 17 ก.ย. 2565
35 กลุ่มอาชีพจักสานพลาสติกบ้านหนองฟ้าผ่า
77 ม.3 ซ.- ถ.- ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110 โทรศัพท์ 8-7287-7926
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานพลาสติก 596-27/20(พท) 11 ก.ย. 2561 10 ก.ย. 2564
36 กลุ่มอาชีพตีเหล็กบ้านควนน้อย
275 ม.3 ซ.- ถ.- ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110 โทรศัพท์ 8-1096-1013
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
มีด
82/2546
ประเภทมีดเหล็กกล้าชนิดที่ใช้ในการเกษตร 586-10/82(พท) 27 มิ.ย. 2561 26 มิ.ย. 2564
37 นาง กริมล หลิบแก้ว
122 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ท่ามิหรำ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 โทรศัพท์ 0-9734-5789
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
เครื่องประดับชุดละคร-นาฏศิลป์
419/2547
ประเภทที่ใช้ในการแสดง 621-1/419(พท) 15 ก.พ. 2562 14 ก.พ. 2565
38 นาง กิรมล หลิบแก้ว
122 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ท่ามิหรำ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 โทรศัพท์ 9-7345-7899
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด
193/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด 620-6/193(พท) 15 ก.พ. 2562 14 ก.พ. 2565
39 นาง คองศรี นพรัตน์
145/32 ม.- ซ.4 ถ.เพชรเกษม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 โทรศัพท์ 8-5589-9760
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผลิตภัณฑ์ข้าวแตน
36/2554
ผลิตภัณฑ์ข้าวแตน(รสหวาน) 627-11/36(พท) 10 พ.ค. 2562 25 ก.ค. 2563
40 นาง คองศรี นพรัตน์
145/32 ม.- ซ.4 ถ.เพชรเกษม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 โทรศัพท์ 8-5589-9760
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผลิตภัณฑ์ข้าวแตน
36/2554
ผลิตภัณฑ์ข้าวแตน(รสเค็ม) 628-12/36(พท) 10 พ.ค. 2562 25 ก.ค. 2563
41 นาง คองศรี นพรัตน์
145/32 ม.- ซ.4 ถ.เพชรเกษม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 โทรศัพท์ 8-5589-9760
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
งาตัด
710/2559
งาตัด(งาดำตัด) 629-1/710(พท) 10 พ.ค. 2562 9 พ.ค. 2565
42 นาง คองศรี นพรัตน์
145/32 ม.- ซ.4 ถ.เพชรเกษม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 โทรศัพท์ 0-8558-9976
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
งาตัด
710/2559
งาตัด(งาขาวตัด) 630-2/710(พท) 10 พ.ค. 2562 9 พ.ค. 2565
43 นาง คองศรี นพรัตน์
145/32 ม.- ซ.4 ถ.เพชรเกษม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 โทรศัพท์ 8-5589-9760
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ขนมตุ้บตั้บ
1043/2559
ขนมตุ้บตั้บ 631-1/1043(พท) 10 พ.ค. 2562 9 พ.ค. 2565
44 นาง คองศรี นพรัตน์
145/32 ม.- ซ.- ถ.เพชรเกษม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 โทรศัพท์ 8-5589-9760
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ถั่วตัด
156/2559
ถั่วตัด 527-2/156(พท) 21 ก.ย. 2560 20 ก.ย. 2563
45 นาง ฉวีวรรณ จันทร์ชุม
487 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 93140 โทรศัพท์ 8-9505-6705
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ภาพแกะหนังตะลุง
59/2546
ภาพแกะหนังตะลุง 614-16/59(พท) 15 ก.พ. 2562 14 ก.พ. 2565
46 นาง เฉลา ด้วงเรือง
70 ม.8 ซ.- ถ.- ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110 โทรศัพท์ 8-6075-5203
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ปลาดุกร้า
1029/2557
ปลาดุกร้า 580-4/1029(พท) 27 มิ.ย. 2561 26 มิ.ย. 2564
47 นาง ณภิญญา สุขเหลือ
437 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170 โทรศัพท์ 0-9420-1713
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
สบู่ก้อนกลีเซอรีน
665/2553
สบู่ก้อนกลีเซอรีน 517-5/665(พท) 27 มิ.ย. 2560 26 มิ.ย. 2563
48 นาง ณัชชา หมุนนุ้ย
162 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ชุมพล อ.กิ่งอำเภอศรีนครินทร์ จ.พัทลุง 93000 โทรศัพท์ 0-9104-5841
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผลิตภัณฑ์จากไหมพรม
615/2561
ผลิตภัณฑ์จากไหมพรม 702-1/615(พท) 18 ก.ย. 2562 17 ก.ย. 2565
49 นาง นิตยา บัวด้วง
38 ม.10 ซ.- ถ.- ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93150 โทรศัพท์ 8-1297-0630
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด
53/2559
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด 550-54/53(พท) 26 ธ.ค. 2560 25 ธ.ค. 2563
50 นาง นิตยา เรืองจันทร์
83 ม.- ซ.10 ถ.พัฒนา ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 โทรศัพท์ 9-9393-8668
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด
53/2559
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด 640-57/53(พท) 10 พ.ค. 2562 9 พ.ค. 2565
1234

สืบค้นเมื่อ วันที่5 มิ.ย. 2563