รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดพัทลุง

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดพัทลุง จำนวน 166 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 9,920 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 ชัยวุฒ เจริญฤทธิ์
349/1 ม.- ซ.- ถ.ราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 โทรศัพท์ 9-6654-6935
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ประเภทใช้กับอาหาร 535-8/45(พท) 21 ก.ย. 2560 20 ก.ย. 2563
2 ศานติ ตันเผ่าพงษ์
393/3 ม.1 ซ.- ถ.- ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 93160 โทรศัพท์ 8-1608-6024
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
สมุนไพรอบตัว
666/2553
สมุนไพรอบตัวผสมสมุนไพร 582-3/666(พท) 27 มิ.ย. 2561 26 มิ.ย. 2564
3 สุปรีญา เกิดวัน
137 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93110 โทรศัพท์ 8-1098-1953
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผ้ายกดอก
63/2557
ผ้ายกดอก 574-12/63(พท) 28 มี.ค. 2561 27 มี.ค. 2564
4 กลุ่มแกะหนังตะลุงหน้าถ้ำพระ
107 ม.3 ซ.- ถ.- ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130 โทรศัพท์ 8-5897-2605
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ภาพแกะหนังตะลุง
59/2546
ภาพแกะหนังตะลุง 551-14/59(พท) 26 ธ.ค. 2560 25 ธ.ค. 2563
5 กลุ่มจักสานเส้นพลาสติกบ้านหนองจิก
100 ม.5 ซ.- ถ.- ต.โคกชะงาย อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 โทรศัพท์ 8-7399-6184
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 584-26/20(พท) 27 มิ.ย. 2561 26 มิ.ย. 2564
6 กลุ่มตะกร้าเชือกมัดฟาง
148 ม.2 ซ.- ถ.- ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง 93180 โทรศัพท์ 8-2827-1654
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์เชือกมัดฟาง 595-1/418(พท) 11 ก.ย. 2561 10 ก.ย. 2564
7 กลุ่มแม่บ้านพัฒนาสตรีบ้านปลายตรอก
316 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93150 โทรศัพท์ 0-8507-7003
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด
53/2559
ผลิตภัณฑ์จากต้นกระจูด 495-44/53(พท) 23 ธ.ค. 2559 22 ธ.ค. 2562
8 กลุ่มย้อมผ้าสีธรรมชาติเขาชัยสน
281 ม.5 ซ.- ถ.- ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130 โทรศัพท์ 6-3549-2897
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ชนืดเส้นด้ายใยประดิษฐ์ 534-2/246(พท) 21 ก.ย. 2560 20 ก.ย. 2563
9 กลุ่มย้อมผ้าสีธรรมชาติเขาชัยสน
281 ม.5 ซ.- ถ.- ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130 โทรศัพท์ 6-3549-2897
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผ้ามัดย้อม
52/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ 533-2/52(พท) 21 ก.ย. 2560 20 ก.ย. 2563
10 กลุ่มเยาวชนหัถกรรมกระจูด
202 ม.3 ซ.- ถ.- ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93150 โทรศัพท์ 9-9082-5482
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด
53/2559
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด 538-49/53(พท) 21 ก.ย. 2560 20 ก.ย. 2563
11 กลุ่มร้อยลูกปัดมโนราห์บ้านห้วยแม่ลอน
95 ม.11 ซ.- ถ.- ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170 โทรศัพท์ 8-9297-3472
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผลิตภัณฑ์ปักเลื่อมและลูกปัด
789/2558
ผลิตภัณฑ์ปักเสื่อมและลูกปัด 587-1/789(พท) 27 มิ.ย. 2561 26 มิ.ย. 2564
12 กลุ่มร้อยลูกปัดมโนราห์บ้านห้วยแม่ลอน
95 ม.11 ซ.- ถ.- ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170 โทรศัพท์ 8-9297-3472
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด
193/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด 588-4/193(พท) 27 มิ.ย. 2561 26 มิ.ย. 2564
13 กลุ่มสตรีบ้านห้วยลึก
43 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ดอนทราย อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120 โทรศัพท์ 0-8628-8330
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
กุ้งปรุงรสพร้อมบริโภค
313/2553
กุ้งปรุงรสพร้อมบริโภค (กุ้งหวาน) 456-2/313(พท) 19 พ.ค. 2559 18 พ.ค. 2562
14 กลุ่มสตรีผลิตภัณฑ์กระจูด
44/2 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93150 โทรศัพท์ 8-4582-7912
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด
53/2559
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด 599-56/53(พท) 11 ก.ย. 2561 10 ก.ย. 2564
15 กลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น
20 ม.11 ซ.- ถ.- ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93110 โทรศัพท์ 0-9378-2640
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ภาพแกะหนังตะลุง
59/2546
ภาพแกะหนังตะลุง 461-13/59(พท) 19 พ.ค. 2559 18 พ.ค. 2562
16 กลุ่มอาชีพจักสานพลาสติกบ้านหนองฟ้าผ่า
77 ม.3 ซ.- ถ.- ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110 โทรศัพท์ 8-7287-7926
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานพลาสติก 596-27/20(พท) 11 ก.ย. 2561 10 ก.ย. 2564
17 กลุ่มอาชีพตีเหล็กบ้านควนน้อย
275 ม.3 ซ.- ถ.- ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110 โทรศัพท์ 8-1096-1013
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
มีด
82/2546
ประเภทมีดเหล็กกล้าชนิดที่ใช้ในการเกษตร 586-10/82(พท) 27 มิ.ย. 2561 26 มิ.ย. 2564
18 นาง คองศรี นพรัตน์
145/32 ม.- ซ.- ถ.เพชรเกษม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 โทรศัพท์ 8-5589-9760
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ถั่วตัด
156/2559
ถั่วตัด 527-2/156(พท) 21 ก.ย. 2560 20 ก.ย. 2563
19 นาง เฉลา ด้วงเรือง
70 ม.8 ซ.- ถ.- ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110 โทรศัพท์ 8-6075-5203
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ปลาดุกร้า
1029/2557
ปลาดุกร้า 580-4/1029(พท) 27 มิ.ย. 2561 26 มิ.ย. 2564
20 นาง ณภิญญา สุขเหลือ
437 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170 โทรศัพท์ 0-9420-1713
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
สบู่ก้อนกลีเซอรีน
665/2553
สบู่ก้อนกลีเซอรีน 517-5/665(พท) 27 มิ.ย. 2560 26 มิ.ย. 2563
21 นาง ธัญญรัตน์ จารุสาร
36 ม.11 ซ.- ถ.- ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120 โทรศัพท์ 8-9298-1090
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
น้ำรังนก
1083/2552
น้ำรังนก 507-3/1083(พท) 2 มี.ค. 2560 1 มี.ค. 2563
22 นาง ธัญญรัตน์ จารุสาร
36 ม.11 ซ.- ถ.- ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120 โทรศัพท์ 0-8929-8109
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
น้ำเสาวรส
276/2554
น้ำเสาวรส 470-1/276(พท) 20 ก.ย. 2559 19 ก.ย. 2562
23 นาง นันธนาธิป รักษ์แก้ว
319 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93150 โทรศัพท์ 0-8946-8144
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด
53/2559
ผลิตภัณฑ์จากต้นกระจูด 496-45/53(พท) 23 ธ.ค. 2559 22 ธ.ค. 2562
24 นาง นิตยา บัวด้วง
38 ม.10 ซ.- ถ.- ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93150 โทรศัพท์ 8-1297-0630
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด
53/2559
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด 550-54/53(พท) 26 ธ.ค. 2560 25 ธ.ค. 2563
25 นาง ปทุมมา ชนะสิทธิ์
52/2 ม.- ซ.- ถ.ประชาบาล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 โทรศัพท์ 0-7462-6414
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผักและผลไม้เคลือบน้ำตาล
1386/2558
ผักและผลไม้เคลือบน้ำตาล (ลูกหยีเคลือบน้ำตาล) 512-7/1386(พท) 27 มิ.ย. 2560 26 มิ.ย. 2563
26 นาง ประภัย ทองปาน
49 ม.2 ซ.- ถ.- ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 93190 โทรศัพท์ 0-8087-4525
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ 431-5/45(พท) 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
27 นาง ปริมพัฒน์ แก้วขาว
67 ม.- ซ.- ถ.จ้ายเจริญ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 โทรศัพท์ 0-9827-0558
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผักและผลไม้เคลือบน้ำตาล
1386/2558
ผักและผลไม้เคลือบน้ำตาล 420-2/1386(พท) 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
28 นาง ปริมพัฒน์ แก้วขาว
67 ม.- ซ.- ถ.จ้ายเจริญ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 โทรศัพท์ 0-9827-0558
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผักและผลไม้กวน
35/2558
ผักและผลไม้กวน 419-16/35(พท) 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
29 นาง ปริมพัฒน์ แก้วขาว
67 ม.- ซ.- ถ.จ้ายเจริญ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 โทรศัพท์ 9-8270-5581
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผักและผลไม้หยี
521/2558
ผักและผลไม้หยี (ลูกหยีหยี 4 รส) 511-1/521(พท) 27 มิ.ย. 2560 26 มิ.ย. 2563
30 นาง ปริมพัฒน์ แก้วขาว
67 ม.- ซ.- ถ.จ้ายเจริญ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 โทรศัพท์ 9-8270-5581
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผักและผลไม้เชื่อม
264/2558
ผักและผลไม้เชื่อม (ลูกหยีเชื่อมอบกรอบ) 510-1/264(พท) 27 มิ.ย. 2560 26 มิ.ย. 2563
31 นาง ปัทมนิภา ชำนาญเวทย์
18 ม.- ซ.ราเมศวร์ 25 ถ.ราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 โทรศัพท์ 0-8650-7090
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรปรับกลิ่นอากาศ
454/2553
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรปรับกลิ่นอากาศผสมการบูร 450-1/454(พท) 15 มี.ค. 2559 14 มี.ค. 2562
32 นาง ผลศรี ตันติรักษ์
824 ม.- ซ.- ถ.อภัยบริรักษ์ ต.ลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 โทรศัพท์ 0-7460-4644
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผ้าบาติก
51/2557
ชนิดเส้นด้ายธรรมชาติ 478-6/51(พท) 20 ก.ย. 2559 19 ก.ย. 2562
33 นาง พัชรี แตงเทศ
397/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130 โทรศัพท์ 8-8387-8248
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2546
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์ 520-2/195(พท) 27 มิ.ย. 2560 17 มิ.ย. 2562
34 นาง ละไม ชุมแดง
329/2 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120 โทรศัพท์ 9-1314-6231
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 544-24/20(พท) 26 ธ.ค. 2560 25 ธ.ค. 2563
35 นาง ละไม ชุมแดง
329/2 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120 โทรศัพท์ 9-1314-6231
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป 545-10/25(พท) 26 ธ.ค. 2560 17 มิ.ย. 2562
36 นาง วรรณดี ฆังคะรัตน์
225 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ชุมพล อ.กิ่งอำเภอศรีนครินทร์ จ.พัทลุง 93000 โทรศัพท์ 0-8948-0608
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
โรตีกรอบ
503/2547
โรตีกรอบ(รสงาดำ) 559-3/503(พท) 28 มี.ค. 2561 27 มี.ค. 2564
37 นาง วรรณดี ฆังคะรัตน์
225 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ชุมพล อ.กิ่งอำเภอศรีนครินทร์ จ.พัทลุง 93000 โทรศัพท์ 8-9480-6085
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ครองแครงกรอบ
267/2552
ครองแครงกรอบสมุนไพร 560-3/267(พท) 28 มี.ค. 2561 27 มี.ค. 2564
38 นาง วรรณดี ฆังคะรัตน์
225 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ชุมพล อ.กิ่งอำเภอศรีนครินทร์ จ.พัทลุง 93000 โทรศัพท์ 8-9480-6085
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยหอมทองอบกรอบ(รสหวาน) 558-31/1038(พท) 28 มี.ค. 2561 27 มี.ค. 2564
39 นาง วิไลลักษณ์ จันทโร
35 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93150 โทรศัพท์ 8-9463-3302
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด
53/2559
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด 549-53/53(พท) 26 ธ.ค. 2560 25 ธ.ค. 2563
40 นาง ศุภนัน คงรักษ์
56 ม.- ซ.10 ถ.เสน่ห์เจริญ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 โทรศัพท์ 8-7298-1910
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผลิตภัณฑ์การบูร
348/2553
ผลิตภัณฑ์การบูร 553-4/348(พท) 26 ธ.ค. 2560 25 ธ.ค. 2563
41 นาง สมมุ่ง อินนุรักษ์
5/19 ม.- ซ.- ถ.ช่วยทุกข์ราษฏร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 โทรศัพท์ 8-9878-6692
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
แชมพู
92/2552
แชมพู 602-7/92(พท) 11 ก.ย. 2561 10 ก.ย. 2564
42 นาง สมมุ่ง อินนุรักษ์
5/19 ซ.- ถ.ช่วยทุกข์ราษฏร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 โทรศัพท์ 8-9878-6692
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
สบู่เหลว
95/2552
สบู่เหลวผสมสมุนไพรตาน 603-3/95(พท) 11 ก.ย. 2561 10 ก.ย. 2564
43 นาง สุกัญชญา บุญรอด
16 ม.- ซ.4 ถ.เทพทิพพาอุทิศ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 โทรศัพท์ 0-9867-1822
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทชุดติดกันชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 432-4/835(พท) 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
44 นาง สุณีย์ สุวรรโณ
129 ม.10 ซ.- ถ.- ต.ลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 โทรศัพท์ 0-8987-9467
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
กุ้งปรุงรสพร้อมบริโภค
313/2553
กุ้งปรุงรสพร้อมบริโภค 417-1/313(พท) 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
45 นาง สุณีย์ สุวรรโณ
129 ม.10 ซ.- ถ.- ต.ลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 โทรศัพท์ 0-8987-9467
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
น้ำบูดูปรุงรส
1469/2556
น้ำบูดูปรุงรส 418-1/1469(พท) 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
46 นาง สุภาพ กลอดแก้ว
74 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93150 โทรศัพท์ 8-6961-7906
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด
53/2559
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด 536-47/53(พท) 21 ก.ย. 2560 20 ก.ย. 2563
47 นาง หนูกลิ่น ขำณรงค์
122 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ท่ามิหรำ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 โทรศัพท์ 0-8406-8710
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด
193/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด 491-3/193(พท) 23 ธ.ค. 2559 22 ธ.ค. 2562
48 นาง อัจฉรา พรหมสุวรรณ
10 ม.- ซ.23 ถ.ราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 โทรศัพท์ 0-8609-9438
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผักและผลไม้กวน
35/2558
ผักและผลไม้กวน (ลูกหยีกวนมีเมล็ด) 485-19/35(พท) 23 ธ.ค. 2559 22 ธ.ค. 2562
49 นาง อัจฉรา พรหมสุวรรณ
10 ม.- ซ.23 ถ.ราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 โทรศัพท์ 0-8609-9438
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผักและผลไม้กวน
35/2558
ผักและผลไม้กวน (ลูกหยีกวนม่มีเมล็ด) 486-20/35(พท) 23 ธ.ค. 2559 22 ธ.ค. 2562
50 นาง อัจฉรา พรหมสุวรรณ
10 ม.- ซ.23 ถ.ราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 โทรศัพท์ 0-8609-9438
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผักและผลไม้เคลือบน้ำตาล
1386/2558
ผักและผลไม้เคลือบน้ำตาล(ลูกหยีเคลือบน้ำตาลมีเมล็ด) 487-5/1386(พท) 23 ธ.ค. 2559 22 ธ.ค. 2562
1234

สืบค้นเมื่อ วันที่17 ม.ค. 2562