รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดปัตตานี

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดปัตตานี จำนวน 20 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 9,414 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มกระเป๋าผ้าบาติก
106/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งพลา อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 94180 โทรศัพท์มือถือ 08-6299-3305
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 64228-1187/417 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
2 กลุ่มเครื่องแต่งกายมุสลิมบือแนดาแล
25/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.สะนอ อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160 โทรศัพท์มือถือ 09-0881-1179
หมวกกะปิเยาะ
387/2558
ชนิดทำจากผ้าทอหรือผ้าถักหรือผ้ายืด 62244-57/387 2 ส.ค. 2559 1 ส.ค. 2562
3 กลุ่มบาติก เดอ นารา
59/1 ม.- ซ.3 (ถนนกะลาพอ) ถ.กะลาพอ ต.จะบังติกอ อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 โทรศัพท์ 0-7333-7656
ผ้าพันคอ
247/2557
ชนิดเส้นไหมแท้ 62412-525/247 2 ส.ค. 2559 1 ส.ค. 2562
4 กลุ่มบาติกเดอนารา
59/1 ม.- ซ.- ถ.- ต.จะบังติกอ อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 โทรศัพท์ 0-7333-1656
ผ้าบาติก
51/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 62738-457/51 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
5 กลุ่มผลิตหมวกกะปิเยาะอัลอิสลาม
74 ม.3 ซ.- ถ.- ต.คลองมานิง อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 โทรศัพท์มือถือ 08-8775-2314
หมวกกะปิเยาะ
387/2558
ชนิดทำจากผ้าทอหรือผ้าถักหรือผ้ายืด 62231-56/387 2 ส.ค. 2559 1 ส.ค. 2562
6 กลุ่มเยาวชนเย็บหมวกกะปิเยาะห์บ้านกะมิยอ
23 ม.2 ซ.- ถ.- ต.กะมิยอ อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 โทรศัพท์มือถือ 08-1963-2109
หมวกกะปิเยาะ
387/2558
ชนิดทำจากผ้าทอหรือผ้าถักหรือผ้ายืด 62245-58/387 2 ส.ค. 2559 1 ส.ค. 2562
7 กลุ่มโรตีกรอบอาชีวะ
10 ม.- ซ.- ถ.หนองจิก ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 โทรศัพท์ 0-7333-3000
โรตีกรอบ
503/2547
โรตีกรอบ 64356-42/503 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
8 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านกล้วย
15/2 ม.2 ซ.- ถ.- ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 94180 โทรศัพท์ 9-5765-5081
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยเส้นรสปาปริก้า 64230-201/1038 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
9 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านกล้วย
15/2 ม.2 ซ.- ถ.- ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 94180 โทรศัพท์ 9-5765-5081
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยเส้นรสต้มยำ 64231-202/1038 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
10 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านกล้วย
15/2 ม.2 ซ.- ถ.- ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 94180 โทรศัพท์ 9-5765-5081
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยเส้นรสสมุนไพร 64232-203/1038 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
11 กลุ่มศิลปะประดิษฐ์บ้านบางตาวา
45/2 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บางตาวา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170 โทรศัพท์ 9-5094-3148
ผลิตภัณฑ์จักสานเส้นพลาสติก
20/2546
ผลิตภัณฑ์จักสานเส้นพลาสติก 63386-779/20 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
12 กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านตรัง
38 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ตรัง อ.มายอ จ.ปัตตานี 94140 โทรศัพท์มือถือ 08-1277-5842
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 62730-4332/17 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
13 นาง พิมพ์ พันธุ์ทอง
125 ม.4 ซ.- ถ.- ต.โคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 94120 โทรศัพท์ 8-6290-5643
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
เสื้อ (เส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย)) 62739-1240/835 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
14 นางสาว วรรณา อาลีตระกูล
ล๊อคที่ ๑ ม.หลังที่ ๑ ซ.ตลาดเปิดท้ายขายของ ถ.สุวรรณมงคล ต.อาเนาะรู อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 โทรศัพท์ 8-1738-6798
เสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย
836/2554
เสื้อ (เส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย)) 64729-515/836 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
15 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรน้ำตกทรายขาว
- ม.5 ซ.- ถ.- ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 94120 โทรศัพท์มือถือ 08-9295-4584
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยเส้นรสเค็ม 62247-186/1038 2 ส.ค. 2559 1 ส.ค. 2562
16 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรน้ำตกทรายขาว
- ม.5 ซ.- ถ.- ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 94120 โทรศัพท์มือถือ 08-9295-4584
ผักและผลไม้แช่อิ่ม
161/2558
ผักและผลไม้แช่อิ่มชนิดไม่แห้ง (ตะลิงปลิงแช่อิ่ม) 62248-57/161 2 ส.ค. 2559 1 ส.ค. 2562
17 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีทำขนมดาโต๊ะ
1/37 ม.4 ซ.- ถ.- ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 94150 โทรศัพท์มือถือ 08-7296-2271
ขนมไทย
1/2552
ขนมทองม้วน 64810-973/1 21 เม.ย. 2560 20 เม.ย. 2563
18 วิสาหกิจชุมชนอดุลย์ลูกหยียะรัง
64/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ปิตูมุดี อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160 โทรศัพท์มือถือ 09-3781-9414
ผักและผลไม้หยี
521/2558
ผักและผลไม้หยีชนิดไม่แห้ง (ลูกหยีปั้นไม่มีเมล็ด) 63462-42/521 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
19 วิสาหกิจชุมชนอดุลย์ลูกหยียะรัง
64/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ปิตูมุดี อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160 โทรศัพท์มือถือ 09-3781-9414
ผักและผลไม้หยี
521/2558
ผักและผลไม้หยีชนิดไม่แห้ง (ลูกหยีกวนไม่มีเมล็ด) 63463-43/521 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
20 วิสาหกิจชุมชนอดุลย์ลูกหยียะรัง
64/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ปิตูมุดี อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160 โทรศัพท์มือถือ 09-3781-9414
ผักและผลไม้หยี
521/2558
ผักและผลไม้หยีชนิดแห้ง (ลูกหยีฉาบทรงเครื่องไม่มีเมล็ด) 63464-44/521 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562

สืบค้นเมื่อ วันที่20 ก.ค. 2562