รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดปัตตานี

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดปัตตานี จำนวน 42 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 9,920 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มกระเป๋าผ้าบาติก
106/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งพลา อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 94180 โทรศัพท์มือถือ 08-6299-3305
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 64228-1187/417 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
2 กลุ่มเครื่องแต่งกายมุสลิมบางเขา
27 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170 โทรศัพท์มือถือ 08-2269-7992
หมวกกะปิเยาะ
387/2558
ชนิดทำจากผ้าทอหรือผ้าถักหรือผ้ายืด 61438-54/387 24 พ.ค. 2559 23 พ.ค. 2562
3 กลุ่มเครื่องแต่งกายมุสลิมบางเขา
27 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170 โทรศัพท์มือถือ 08-2269-7992
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
เสื้อ (เส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย)) 61602-1211/835 24 พ.ค. 2559 23 พ.ค. 2562
4 กลุ่มเครื่องแต่งกายมุสลิมบือแนดาแล
25/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.สะนอ อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160 โทรศัพท์มือถือ 09-0881-1179
หมวกกะปิเยาะ
387/2558
ชนิดทำจากผ้าทอหรือผ้าถักหรือผ้ายืด 62244-57/387 2 ส.ค. 2559 1 ส.ค. 2562
5 กลุ่มงานกระจกสีควนโนรี
51/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 94120 โทรศัพท์ 8-9736-2543
ผลิตภัณฑ์ศิลปะบนแก้ว
426/2547
ผลิตภัณฑ์ศิลปะบนแก้ว 60450-125/426 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
6 กลุ่มตัดเย็บชุดปากีบ้านโต๊ะชูด
55/2 ม.6 ซ.- ถ.- ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี 94140 โทรศัพท์ 0-8729-8565
ชุดปากี
1286/2555
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 60928-4/1286 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
7 กลุ่มตานีบาติก
181/359 ม.1 ซ.- ถ.- ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 โทรศัพท์มือถือ 08-1803-9796
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
กางเกง (เส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย)) 60929-1181/835 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
8 กลุ่มธัญญารักษ์ปัตตานี
294 ม.6 ซ.- ถ.ปากน้ำ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 โทรศัพท์มือถือ 08-1543-4808
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 60118-1054/417 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
9 กลุ่มบาติก เดอ นารา
59/1 ม.- ซ.3 (ถนนกะลาพอ) ถ.กะลาพอ ต.จะบังติกอ อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 โทรศัพท์ 0-7333-7656
ผ้าพันคอ
247/2557
ชนิดเส้นไหมแท้ 62412-525/247 2 ส.ค. 2559 1 ส.ค. 2562
10 กลุ่มบาติกเดอนารา
59/1 ม.- ซ.- ถ.- ต.จะบังติกอ อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 โทรศัพท์ 0-7333-1656
ผ้าบาติก
51/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 62738-457/51 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
11 กลุ่มปักผ้าคลุมผมบ้านโลทู
60/3 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ปล่องหอย อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี 94230 โทรศัพท์ 8-4749-4842
ผ้าคลุมผมสตรี
385/2557
แบบทั่วไป ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 60625-153/385 26 ก.พ. 2559 25 ก.พ. 2562
12 กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านใหญ่
1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ไม้แก่น อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี 94220 โทรศัพท์มือถือ 08-6289-8220
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยฉาบ 60376-167/1038 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
13 กลุ่มผลิตหมวกกะปิเยาะอัลอิสลาม
74 ม.3 ซ.- ถ.- ต.คลองมานิง อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 โทรศัพท์มือถือ 08-8775-2314
หมวกกะปิเยาะ
387/2558
ชนิดทำจากผ้าทอหรือผ้าถักหรือผ้ายืด 62231-56/387 2 ส.ค. 2559 1 ส.ค. 2562
14 กลุ่มผ้าคลุมผมสตรีบ้านลางา
1/2 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ลางา อ.มายอ จ.ปัตตานี 94190 โทรศัพท์มือถือ 08-9297-7632
ผ้าคลุมผมสตรี
385/2557
แบบทั่วไป ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 60267-151/385 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
15 กลุ่มมุสลีมะฮ์บุหงาตันหยง
97/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.คลองมานิง อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 โทรศัพท์ 0-8756-4290
ผ้าคลุมผมสตรี
385/2557
แบบทั่วไป ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 60439-152/385 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
16 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาเกตุ
5 ม.1 ซ.- ถ.- ต.นาเกตุ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 94120 โทรศัพท์มือถือ 08-7295-4609
ขนมไทย
1/2552
ขนมดูมะพร้าวอ่อน 60122-938/1 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
17 กลุ่มเยาวชนเย็บหมวกกะปิเยาะห์บ้านกะมิยอ
23 ม.2 ซ.- ถ.- ต.กะมิยอ อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 โทรศัพท์มือถือ 08-1963-2109
หมวกกะปิเยาะ
387/2558
ชนิดทำจากผ้าทอหรือผ้าถักหรือผ้ายืด 62245-58/387 2 ส.ค. 2559 1 ส.ค. 2562
18 กลุ่มโรตีกรอบอาชีวะ
10 ม.- ซ.- ถ.หนองจิก ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 โทรศัพท์ 0-7333-3000
โรตีกรอบ
503/2547
โรตีกรอบ 64356-42/503 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
19 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านกล้วย
15/2 ม.2 ซ.- ถ.- ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 94180 โทรศัพท์ 9-5765-5081
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยเส้นรสปาปริก้า 64230-201/1038 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
20 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านกล้วย
15/2 ม.2 ซ.- ถ.- ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 94180 โทรศัพท์ 9-5765-5081
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยเส้นรสต้มยำ 64231-202/1038 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
21 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านกล้วย
15/2 ม.2 ซ.- ถ.- ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 94180 โทรศัพท์ 9-5765-5081
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยเส้นรสสมุนไพร 64232-203/1038 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
22 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสตรีบ้านเปี๊ยะ
89 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ดาโต๊ะ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170 โทรศัพท์มือถือ 08-3399-4531
ขนมไทย
1/2552
ขนมทองม้วน 61437-948/1 24 พ.ค. 2559 23 พ.ค. 2562
23 กลุ่มศิลปะประดิษฐ์บ้านบางตาวา
45/2 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บางตาวา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170 โทรศัพท์ 9-5094-3148
ผลิตภัณฑ์จักสานเส้นพลาสติก
20/2546
ผลิตภัณฑ์จักสานเส้นพลาสติก 63386-779/20 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
24 กลุ่มสตรีซัมบีลัน
37 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เมาะมาวี อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160 โทรศัพท์มือถือ 08-6291-5229
ผ้าบาติก
51/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 61608-452/51 24 พ.ค. 2559 23 พ.ค. 2562
25 กลุ่มสตรีถักกระเป๋าเชือกร่ม
21/2 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ตะโละดือรามัน อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี 94230 โทรศัพท์มือถือ 08-0138-9435
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2546
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์ 60449-762/195 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
26 กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านตรัง
38 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ตรัง อ.มายอ จ.ปัตตานี 94140 โทรศัพท์มือถือ 08-1277-5842
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 62730-4332/17 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
27 กลุ่มสตรีปักจักรบ้านข่าลิง
52/10 ม.1 ซ.- ถ.- ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี 94140 โทรศัพท์มือถือ 08-6299-9491
ผ้าคลุมผมสตรี
385/2557
แบบสำเร็จรูป ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 60930-154/385 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
28 กลุ่มสตรีศรีปูยุด
39/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ปุยุด อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 โทรศัพท์มือถือ 08-2834-8158
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 60117-1053/417 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
29 นาง พิมพ์ พันธุ์ทอง
125 ม.4 ซ.- ถ.- ต.โคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 94120 โทรศัพท์ 8-6290-5643
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
เสื้อ (เส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย)) 62739-1240/835 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
30 นาง สมพร ประชานนท์
74 ม.3 ซ.- ถ.สิโรรส ต.ยะรัง อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160 โทรศัพท์มือถือ 07-3-43-9026
ผักและผลไม้หยี
521/2558
ลูกหยีกวนไม่มีเมล็ด ลูกหยีฉาบแก้วไม่มีเมล็ด และลูกหยีฉาบทรงเครื่องไม่มีเมล็ด 60643-30/521 26 ก.พ. 2559 25 ก.พ. 2562
31 นาง อาซีเมาะ แวติงแย
81/5 ม.5 ซ.- ถ.- ต.น้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี 94140 โทรศัพท์มือถือ 08-9879-0884
หมวกกะปิเยาะ
387/2558
ชนิดทำจากผ้าทอหรือผ้าถักหรือผ้ายืด 60125-53/387 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
32 นางสาว ยาแลคอ แขวงบู
3/3 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ป่าไร่ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี 94180 โทรศัพท์มือถือ 08-9974-1814
เสื้อโต๊ป
1102/2555
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 60624-8/1102 26 ก.พ. 2559 25 ก.พ. 2562
33 นางสาว วรรณา อาลีตระกูล
ล๊อคที่ ๑ ม.หลังที่ ๑ ซ.ตลาดเปิดท้ายขายของ ถ.สุวรรณมงคล ต.อาเนาะรู อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 โทรศัพท์ 8-1738-6798
เสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย
836/2554
เสื้อ (เส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย)) 64729-515/836 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
34 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรน้ำตกทรายขาว
- ม.5 ซ.- ถ.- ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 94120 โทรศัพท์มือถือ 08-9295-4584
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยเส้นรสเค็ม 62247-186/1038 2 ส.ค. 2559 1 ส.ค. 2562
35 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรน้ำตกทรายขาว
- ม.5 ซ.- ถ.- ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 94120 โทรศัพท์มือถือ 08-9295-4584
ผักและผลไม้แช่อิ่ม
161/2558
ผักและผลไม้แช่อิ่มชนิดไม่แห้ง (ตะลิงปลิงแช่อิ่ม) 62248-57/161 2 ส.ค. 2559 1 ส.ค. 2562
36 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านทรายขาว1
95/2 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 94120 โทรศัพท์มือถือ 08-6291-9892
ผักและผลไม้แช่อิ่ม
161/2558
ผักและผลไม้แช่อิ่มชนิดไม่แห้ง (ส้มแขกแช่อิ่ม) 61439-52/161 24 พ.ค. 2559 23 พ.ค. 2562
37 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีทำขนมดาโต๊ะ
1/37 ม.4 ซ.- ถ.- ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 94150 โทรศัพท์มือถือ 08-7296-2271
ขนมไทย
1/2552
ขนมทองม้วน 64810-973/1 21 เม.ย. 2560 20 เม.ย. 2563
38 วิสาหกิจชุมชนบ้านดาโต๊ะ
114 ม.4 ซ.- ถ.- ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี โทรศัพท์มือถือ 08-1798-3698
ข้าวเกรียบ
107/2554
ชนิดข้าวเกรียบพร้อมบริโภค (ข้าวเกรียบปลา) 60123-198/107 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
39 วิสาหกิจชุมชนลูกหยีกวนฮามิดะ
3/2 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ยะรัง อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160 โทรศัพท์มือถือ 08-6956-0297
ผักและผลไม้หยี
521/2558
ผักและผลไม้ชนิดแห้ง (ลูกหยีฉาบทรงเครื่อง) และชนิดไม่แห้ง (ลูกหยีกวนมีเมล็ด และลูกหยีกวนไม่มีเมล็ด) 61441-38/521 24 พ.ค. 2559 23 พ.ค. 2562
40 วิสาหกิจชุมชนอดุลย์ลูกหยียะรัง
64/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ปิตูมุดี อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160 โทรศัพท์มือถือ 09-3781-9414
ผักและผลไม้หยี
521/2558
ผักและผลไม้หยีชนิดไม่แห้ง (ลูกหยีปั้นไม่มีเมล็ด) 63462-42/521 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
41 วิสาหกิจชุมชนอดุลย์ลูกหยียะรัง
64/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ปิตูมุดี อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160 โทรศัพท์มือถือ 09-3781-9414
ผักและผลไม้หยี
521/2558
ผักและผลไม้หยีชนิดไม่แห้ง (ลูกหยีกวนไม่มีเมล็ด) 63463-43/521 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
42 วิสาหกิจชุมชนอดุลย์ลูกหยียะรัง
64/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ปิตูมุดี อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160 โทรศัพท์มือถือ 09-3781-9414
ผักและผลไม้หยี
521/2558
ผักและผลไม้หยีชนิดแห้ง (ลูกหยีฉาบทรงเครื่องไม่มีเมล็ด) 63464-44/521 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562

สืบค้นเมื่อ วันที่17 ม.ค. 2562