รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดยะลา

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดยะลา จำนวน 72 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 9,414 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่ม YALA Bird cage city
87 ม.- ซ.2(ถนนจารูพัฒนา) ถ.จารูพัฒนา ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์มือถือ 08-7680-7090
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ประเภทใช้งานทั่วไป 62313-703/45 2 ส.ค. 2559 1 ส.ค. 2562
2 กลุ่มกลึงไม้และเฟอร์นิเจอร์
14 ม.2 ซ.- ถ.- ต.หน้าถ้ำ อ.เมือง จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์มือถือ 08-9974-8427
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ประเภทใช้งานทั่วไป 64880-748/45 21 เม.ย. 2560 20 เม.ย. 2563
3 กลุ่มกะลามะพร้าว
36/2 ม.- ซ.- ถ.กาแป๊ะกอตอ 1 ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา 95110 โทรศัพท์ 8-4466-5847
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
8/2560
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว 40-5/8(ยล) 30 ม.ค. 2561 29 ม.ค. 2564
4 กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางและผลิตภัณฑ์ยางตาชี
65/3 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ตาชี อ.ยะหา จ.ยะลา 95120 โทรศัพท์ 8-1098-5623
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติ
360/2559
ผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติ 39-1/360(ยล) 30 ม.ค. 2561 29 ม.ค. 2564
5 กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางและผลิตภัณฑ์ยางตาชี
65/3 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ตาชี อ.ยะหา จ.ยะลา 95120 โทรศัพท์ 7-3-27-1309
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติ
360/2559
ผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติ 48-2/360(ยล) 12 มิ.ย. 2561 11 มิ.ย. 2564
6 กลุ่มคนรักว่าวยะลา
35/13 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บุดี อ.เมือง จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์ 9-0416-7660
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ภาพประดิษฐ์จากวัสดุผสม
224/2547
ภาพประดิษฐ์จากวัสดุผสม 20-1/224(ยล) 20 ก.ย. 2560 19 ก.ย. 2563
7 กลุ่มเครื่องหนังสันกาลาคีรี
74/36 ม... ซ... ถ... ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์ 7-3-21-5889
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากหนังแท้
595/2559
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากหนังแท้ 47-1/595(ยล) 3 เม.ย. 2561 2 เม.ย. 2564
8 กลุ่มงานแปรรูปผลผลิตการเกษตร
505 ม.11 ซ.- ถ.- ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130 โทรศัพท์ 8-6286-7502
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
ผักและผลไม้ทอดกรอบ 13-1/1038(ยล) 7 ก.ค. 2560 6 ก.ค. 2563
9 กลุ่มจักรสานบ้านหัวควน
53/4 ม.6 ซ.- ถ.- ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา 95140 โทรศัพท์ 8-6295-9642
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
กระเป๋าเส้นพลาสติก 19-2/20(ยล) 20 ก.ย. 2560 19 ก.ย. 2563
10 กลุ่มจักรสานเส้นใยพลาสติก
21 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ตาชี อ.ยะหา จ.ยะลา 95120 โทรศัพท์ 0-7327-1216
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานเส้นพลาสติก 1-1/20(ยล) 5 พ.ค. 2560 4 พ.ค. 2563
11 กลุ่มจัดพานขันหมาก
10 ม.1 ซ.- ถ.- ต.กาบัง อ.กาบัง จ.ยะลา 95120 โทรศัพท์ 8-6285-4778
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากผ้าขนหนู
971/2548
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากผ้าขนหนู 44-2/971(ยล) 3 เม.ย. 2561 2 เม.ย. 2564
12 กลุ่มจาลงร่วมใจ
7 ม.3 ซ.- ถ.จาลง-โกตา ต.โกตาบารู อ.รามัน จ.ยะลา 95140 โทรศัพท์ 6-5386-5536
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากผ้าขนหนู
971/2548
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากผ้าขนหนู 21-1/971(ยล) 20 ก.ย. 2560 19 ก.ย. 2563
13 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า
57 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์ 8-9298-7018
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
กล่องทิชชู่ผ้าปาเตะ 37-1/412(ยล) 30 ม.ค. 2561 29 ม.ค. 2564
14 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า
57 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์ 8-9298-7018
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าเป้ ผ้าปาเตะ 36-2/417(ยล) 30 ม.ค. 2561 29 ม.ค. 2564
15 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านบาลูกาลูว๊ะ
80/9 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ตะโล๊ะหะลอ อ.รามัน จ.ยะลา 95140 โทรศัพท์มือถือ 08-9294-4509
เสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย
836/2554
เสื้อ (เส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย)) 62648-488/836 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
16 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านปูแล
24 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา 95120 โทรศัพท์ 9-3512-7439
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ชุดบานง
1281/2555
ชุดบานง 17-1/1281(ยล) 20 ก.ย. 2560 19 ก.ย. 2563
17 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านปูแล
24 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา 95120 โทรศัพท์ 9-3512-7439
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผ้าคลุมผมสตรี
385/2557
ผ้าคลุมผมสตรี 18-2/385(ยล) 20 ก.ย. 2560 19 ก.ย. 2563
18 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าพื้นเมือง
122/2 ม.10 ซ.- ถ.- ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130 โทรศัพท์ 8-9869-8160
ชุดกูรง
990/2555
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 62711-11/990 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
19 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าพื้นเมือง
122/2 ม.10 ซ.- ถ.- ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130 โทรศัพท์มือถือ 08-9869-8160
ผ้าคลุมผมสตรี
385/2557
แบบสำเร็จรูป ชนิดเส้นใยผสม 63595-159/385 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
20 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี
187/1 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ตาเนาะปูเต๊ะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130 โทรศัพท์ 8-5799-1910
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 16-1/835(ยล) 20 ก.ย. 2560 19 ก.ย. 2563
21 กลุ่มทำเข็มกลัด
7 ม.4 ซ.- ถ.- ต.อาซ่อง อ.รามัน จ.ยะลา 95140 โทรศัพท์ 8-2262-2371
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 23-1/196(ยล) 20 ก.ย. 2560 19 ก.ย. 2563
22 กลุ่มบ้านใบไม้
58 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บาโงย อ.รามัน จ.ยะลา 95140 โทรศัพท์มือถือ 08-9888-2127
ภาพประดิษฐ์จากวัสดุผสม
224/2547
ภาพประดิษฐ์จากวัสดุผสม 62310-38/224 2 ส.ค. 2559 1 ส.ค. 2562
23 กลุ่มปักจักรตะโล๊ะปาเซร์
245 ม.1 ซ.- ถ.- ต.สะเอะ อ.กิ่งอำเภอกรงปินัง จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์ 8-6296-3683
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
หมวกกะปิเยาะ
387/2558
หมวกกะปิเยาะ 34-1/387(ยล) 30 ม.ค. 2561 29 ม.ค. 2564
24 กลุ่มปักจักรตะโล๊ะปาเซร์
245 ม.1 ซ.- ถ.- ต.สะเอะ อ.กิ่งอำเภอกรงปินัง จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์ 8-6296-3683
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ภาพประดิษฐ์จากวัสดุผสม
224/2547
ภาพประดิษฐ์จากวัสดุผสม 35-3/224(ยล) 30 ม.ค. 2561 29 ม.ค. 2564
25 กลุ่มปักจักรผ้าคลุมผมบัดรีบาลอ
1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บาลอ อ.รามัน จ.ยะลา 95140 โทรศัพท์มือถือ 08-4748-7074
ผ้าคลุมผมสตรี
385/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 62710-157/385 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
26 กลุ่มปักรจักรมุสลิมะฮ์บ้านจือแร
8/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.กอตอตือร๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา 95140 โทรศัพท์มือถือ 08-9289-4546
ผ้าคลุมผมสตรี
385/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 62672-156/385 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
27 กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
36/2 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ลำพะยา อ.เมือง จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์ 8-9294-9976
ผักและผลไม้กวน
35/2558
ส้มแขกกวน 63466-560/35 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
28 กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
3 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ลำพะยา อ.เมือง จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์ 8-9294-9976
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผักและผลไม้กวน
35/2558
ทุเรียนกวน 45-1/35(ยล) 3 เม.ย. 2561 2 เม.ย. 2564
29 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร
2/1 ม.2 ต.ตาชี อ.ยะหา จ.ยะลา 95120 โทรศัพท์ 0-8439-5912
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผักและผลไม้แช่อิ่ม
161/2558
ส้มแขกแช่อิ่ม 61-2/161(ยล) 19 ก.ค. 2561 18 ก.ค. 2564
30 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร
2/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ตาชี อ.ยะหา จ.ยะลา 95120 โทรศัพท์ 8-4395-9124
ผักและผลไม้กวน
35/2558
ส้มแขกกวน 63014-559/35 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
31 กลุ่มพัฒนาแปรรูปกล้วยหินนังตา
418 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130 โทรศัพท์มือถือ 08-1388-9158
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยหินทอดกรอบ 64894-210/1038 21 เม.ย. 2560 20 เม.ย. 2563
32 กลุ่มพัฒนาอาชีพ
388/4 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130 โทรศัพท์ 9-8542-9640
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
โรตีกรอบ
503/2547
โรตีกรอบ 2-1/503(ยล) 5 พ.ค. 2560 4 พ.ค. 2563
33 กลุ่มพัฒนาอาชีพสตรีบ้านเงาะกาโปร์
63/1 ม.3 ซ.- ถ.สุขยางค์ ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130 โทรศัพท์มือถือ 06-1628-3421
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยหินทอดกรอบ 62308-187/1038 2 ส.ค. 2559 1 ส.ค. 2562
34 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกาแป๊ะกอตอใน
73/3 ม.2 ซ.- ถ.- ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา 95110 โทรศัพท์มือถือ 08-1092-6026
กาแฟผสม
1315/2558
กาแฟผสม 62315-7/1315 2 ส.ค. 2559 1 ส.ค. 2562
35 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรนารีพัฒนา
24/9 ม.7 ซ.- ถ.สุขยางค์ ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา 95110 โทรศัพท์มือถือ 08-8489-9548
กาแฟผสม
1315/2558
กาแฟผสม 62776-8/1315 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
36 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านบาโงยซิแน
67/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บาโงยซิแน อ.ยะหา จ.ยะลา 95120 โทรศัพท์ 8-2824-7571
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ขนมไทย
1/2552
ขนมไทย (ขนมบอระเพ็ด) 5-1/1(ยล) 7 ก.ค. 2560 6 ก.ค. 2563
37 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมุสลีมะห์พัฒนา
9/4 ม.2 ซ.- ถ.กุนุงจนอง ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา 95110 โทรศัพท์ 8-4691-9348
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
คุกกี้
118/2555
คุกกี้ 12-1/118(ยล) 7 ก.ค. 2560 6 ก.ค. 2563
38 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสันติภาพวังพญา
38 ม.2 ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา 95140 โทรศัพท์ 0-8127-6937
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผลิตภัณฑ์จากใบเตย
58/2559
ผลิตภัณฑ์จากใบเตย 53-1/58(ยล) 12 มิ.ย. 2561 11 มิ.ย. 2564
39 กลุ่มแม่บ้านเบเกอรี่
64 ม.2 ซ.- ถ.- ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา 95140 โทรศัพท์ 8-6288-2570
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ขนมปังใส่ไส้
526/2555
ขนมปังใส้สังขยา 38-1/526(ยล) 30 ม.ค. 2561 29 ม.ค. 2564
40 กลุ่มแม่บ้านร่วมใจพัฒนา
105/1 ม.7 ซ.- ถ.กาแป๊ะฮูลู ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา 95110 โทรศัพท์ 0-7323-4855
หมี่เบตง
1326/2549
หมี่เบตง 62316-4/1326 2 ส.ค. 2559 1 ส.ค. 2562
41 กลุ่มเยาวชนบ้านสะโต
86 ม.5 ซ.- ถ.- ต.อาซ่อง อ.รามัน จ.ยะลา 95140 โทรศัพท์ 9-3783-2239
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 30-2/196(ยล) 30 ม.ค. 2561 29 ม.ค. 2564
42 กลุ่มลักษมะนอร์
64/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บาเจาะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130 โทรศัพท์ 9-1645-8162
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
8/2560
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว 32-4/8(ยล) 30 ม.ค. 2561 29 ม.ค. 2564
43 กลุ่มลูกปัดโนราห์น้องมิกซ์
28/2 ม.2 ต.คีรีเขต อ.ธารโต จ.ยะลา 95150 โทรศัพท์ 8-4748-3169
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด
193/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด 46-2/193(ยล) 3 เม.ย. 2561 2 เม.ย. 2564
44 กลุ่มลูกปัดประดิษฐ์
59 ม.3 ซ.- ถ.- ต.โกตาบารู อ.รามัน จ.ยะลา 95140 โทรศัพท์ 8-9976-5800
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด
193/2558
ผลิตภัณฑ์จากลูกปัด 29-1/193(ยล) 30 ม.ค. 2561 29 ม.ค. 2564
45 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนการผลิตและแปรรูปเห็ดครบวงจร
361 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ธารโต อ.ธารโต จ.ยะลา 95150 โทรศัพท์ 0-7329-7210
กล้วยอบ
112/2558
กล้วยอบ 62312-244/112 2 ส.ค. 2559 1 ส.ค. 2562
46 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้ำพริกอินทิราอาหารทะเลแปรรูป
33 ม.- ซ.นุกูลกิจ 1 ถ.วงเวียน 3 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์มือถือ 09-8671-1774
น้ำพริกกุ้งเสียบ
322/2556
น้ำพริกกุ้งเสียบ 62309-39/322 2 ส.ค. 2559 1 ส.ค. 2562
47 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพชุมชนตลาดเกษตร
97/481 ม.- ซ.- ถ.สาย 15 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์ 8-1609-2250
โรตีกึ่งสำเร็จรูป
504/2547
โรตีกึ่งสำเร็จรูป 63467-12/504 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
48 กลุ่มสตรีตัดเย็บเสื้อผ้า ตำบลสะเตงนอก
90 ม.6 ซ.- ถ.- ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์มือถือ 08-1275-5016
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 64449-1192/417 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
49 กลุ่มสตรีตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านป่าหวังนอก
175 ม.11 ซ.- ถ.- ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130 โทรศัพท์ 8-2261-9094
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผ้าคลุมผมสตรี
385/2557
ผ้าคลุมผมสตรี 6-1/385(ยล) 7 ก.ค. 2560 6 ก.ค. 2563
50 กลุ่มสตรีบ้านแบลาที
47/5 ม.3 ซ.- ถ.- ต.เปาะเส้ง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์ 9-2357-1690
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ชุดติดกัน (เส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย)) 62413-1233/835 2 ส.ค. 2559 1 ส.ค. 2562
12

สืบค้นเมื่อ วันที่20 ก.ค. 2562