รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดยะลา

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดยะลา จำนวน 83 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 11,262 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่ม YALA Bird cage city
87 ม.- ซ.2(ถนนจารูพัฒนา) ถ.จารูพัฒนา ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์มือถือ 08-7680-7090
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ประเภทใช้งานทั่วไป 62313-703/45 2 ส.ค. 2559 1 ส.ค. 2562
2 กลุ่มกลึงไม้และเฟอร์นิเจอร์
14 ม.2 ซ.- ถ.- ต.หน้าถ้ำ อ.เมือง จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์มือถือ 08-9974-8427
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ประเภทใช้งานทั่วไป 64880-748/45 21 เม.ย. 2560 20 เม.ย. 2563
3 กลุ่มเก๋บาติก
7 ม.- ซ.2 (ถนนคุปตาสา) ถ.คุปตาสา ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์มือถือ 08-1442-7026
ผ้าพันคอ
247/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 58488-489/247 21 ก.ย. 2558 20 ก.ย. 2561
4 กลุ่มเกษตรกรสาธารณสุขพัฒนา
76 ม.1 ซ.- ถ.ยะลา-โกตาบารู ต.โกตาบารู อ.รามัน จ.ยะลา 95140 โทรศัพท์มือถือ 08-6291-6091
เค้ก
459/2555
เค้ก 56585-77/459 28 พ.ค. 2558 27 พ.ค. 2561
5 กลุ่มเกษตรกรสาธารณสุขพัฒนา
76 ม.1 ซ.- ถ.ยะลา-โกตา ต.โกตาบารู อ.รามัน จ.ยะลา 95140 โทรศัพท์ 8-6291-6091
ผักและผลไม้หยี
521/2558
ลูกหยีปรุงรส 60925-35/521 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
6 กลุ่มเกษตรยั่งยืน
9/12 ม.- ซ.- ถ.เวฬุวัน ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์ 0-7327-4244
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยหินทอดกรอบ รสชาเขียว 60107-162/1038 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
7 กลุ่มเกษตรยั่งยืน
9/12 ม.- ซ.- ถ.เวฬุว้น ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์ 0-7327-4244
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยหินทอดกรอบ รสเค็ม 60109-163/1038 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
8 กลุ่มเกษตรยั่งยืน
9/12 ม.- ซ.- ถ.เวฬุวัน ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์ 0-7327-4244
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยหินทอดกรอบ รสหวาน 60110-164/1038 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
9 กลุ่มเกษตรยั่งยืน
9/12 ม.- ซ.- ถ.เวฬุวัน ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์ 0-7327-4244
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยหินทอดกรอบ รสทรงเครื่อง 60111-165/1038 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
10 กลุ่มเกษตรยั่งยืน
9/12 ม.- ซ.- ถ.เวฬุวัน ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์ 0-7327-4244
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
มันทอดกรอบ รสหวาน 60112-166/1038 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
11 กลุ่มเกษตรยั่งยืน
9/12 ม.- ซ.- ถ.เวฬุวัน ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์ 0-7327-4244
ข้าวเกรียบ
107/2554
ชนิดข้าวเกรียบพร้อมบริโภค (ข้าวเกรียบปลา รสสไปซี่) 60108-197/107 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
12 กลุ่มเกษตรยั่งยืน
9/12 ม.- ซ.- ถ.เวฬุวัน ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์ 0-7327-4244
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยหินทอดกรอบ รสโนริสาหร่าย 60926-177/1038 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
13 กลุ่มเกษตรยั่งยืน
9/12 ม.- ซ.- ถ.เวฬุวัน ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์ 0-7327-4244
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยหินทอดกรอบ รสปาปริก้า 60920-176/1038 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
14 กลุ่มขนมเบเกอรี่บ้านลีตอ
10/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา 95120 โทรศัพท์มือถือ 08-5671-6501
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว 58062-2502/25 21 ส.ค. 2558 20 ส.ค. 2561
15 กลุ่มเครื่องหนังสันกาลาคีรี
74/36 ม.- ซ.- ถ.เทศบาล1 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์มือถือ 08-7396-6349
ผลิตภัณฑ์เส้นใยพืชและหนัง
354/2547
ผลิตภัณฑ์เส้นใยพืชและหนัง 57310-28/354 28 พ.ค. 2558 27 พ.ค. 2561
16 กลุ่มจักสานบ้านดอน
- ม.7 ซ.- ถ.- ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา 95110 โทรศัพท์มือถือ 08-6290-9889
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2546
ไม้กวาดดอกหญ้า 62307-594/9 2 ส.ค. 2559 1 ส.ค. 2562
17 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านบาลูกาลูว๊ะ
80/9 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ตะโล๊ะหะลอ อ.รามัน จ.ยะลา 95140 โทรศัพท์มือถือ 08-9294-4509
เสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย
836/2554
เสื้อ (เส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย)) 62648-488/836 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
18 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าพื้นเมือง
122/2 ม.10 ซ.- ถ.- ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130 โทรศัพท์ 8-9869-8160
ชุดกูรง
990/2555
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 62711-11/990 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
19 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าพื้นเมือง
122/2 ม.10 ซ.- ถ.- ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130 โทรศัพท์มือถือ 08-9869-8160
ผ้าคลุมผมสตรี
385/2557
แบบสำเร็จรูป ชนิดเส้นใยผสม 63595-159/385 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
20 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้ามุสลิมบ้านตาเนาะปูเต๊ะ
14 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ตาเนาะปูเต๊ะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130 โทรศัพท์ 8-8390-8399
ชุดยูเบาะห์
1283/2555
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 60499-5/1283 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
21 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีบ้านลิเงะ
46/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130 โทรศัพท์มือถือ 08-8395-0543
ผ้าคลุมผมสตรี
385/2557
แบบสำเร็จรูป ชนิดเส้นใยผสม 56855-145/385 28 พ.ค. 2558 27 พ.ค. 2561
22 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีบ้านลิเงะ
46/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130 โทรศัพท์มือถือ 08-8395-0543
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
เสื้อ (เส้นใยประดิษฐ์) 56856-1061/835 28 พ.ค. 2558 27 พ.ค. 2561
23 กลุ่มทองพับ ทองม้วนเวฬุวัน
46 ม.- ซ.- ถ.เวฬุวัน ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์มือถือ 08-4859-2942
ขนมไทย
1/2552
ขนมทองม้วน 57778-918/1 21 ก.ค. 2558 20 ก.ค. 2561
24 กลุ่มบ้านใบไม้
58 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บาโงย อ.รามัน จ.ยะลา 95140 โทรศัพท์มือถือ 08-9888-2127
ภาพประดิษฐ์จากวัสดุผสม
224/2547
ภาพประดิษฐ์จากวัสดุผสม 62310-38/224 2 ส.ค. 2559 1 ส.ค. 2562
25 กลุ่มบุหงาปืองาเต็น
57 ม.6 ซ.- ถ.- ต.บาโงยซิแน อ.ยะหา จ.ยะลา 95120 โทรศัพท์มือถือ 08-5670-7671
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากผ้าขนหนู
971/2548
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากผ้าขนหนู 57779-24/971 21 ก.ค. 2558 20 ก.ค. 2561
26 กลุ่มปักจักรบ้านลีมาปูโร๊ะ
82 ม.3 ซ.- ถ.ลีมาปูโร๊ะ ต.บาโงยซิแน อ.ยะหา จ.ยะลา 95120 โทรศัพท์มือถือ 08-9870-4768
ผ้าคลุมผมสตรี
385/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 58487-148/385 21 ก.ย. 2558 20 ก.ย. 2561
27 กลุ่มปักจักรผ้าคลุมผมบัดรีบาลอ
1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บาลอ อ.รามัน จ.ยะลา 95140 โทรศัพท์มือถือ 08-4748-7074
ผ้าคลุมผมสตรี
385/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 62710-157/385 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
28 กลุ่มปักรจักรมุสลิมะฮ์บ้านจือแร
8/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.กอตอตือร๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา 95140 โทรศัพท์มือถือ 08-9289-4546
ผ้าคลุมผมสตรี
385/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 62672-156/385 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
29 กลุ่มปุโรงแฮนเมท
3/6 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ปุโรง อ.กิ่งอำเภอกรงปินัง จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์มือถือ 08-0704-8746
ผลิตภัณฑ์เชือกมัด
567/2547
ผลิตภัณฑ์เชือกมัด 60661-111/567 26 ก.พ. 2559 18 ก.ย. 2561
30 กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
36/2 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ลำพะยา อ.เมือง จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์ 8-9294-9976
ผักและผลไม้กวน
35/2558
ส้มแขกกวน 63466-560/35 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
31 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร
2/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ตาชี อ.ยะหา จ.ยะลา 95120 โทรศัพท์ 8-4395-9124
ผักและผลไม้กวน
35/2558
ส้มแขกกวน 63014-559/35 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
32 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ทุเรียน(สาย15 กะปะห์-บังยี)
101/13 ม.- ซ.- ถ.สาย 15 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์ 0-83-3-9941
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
ทุเรียนทอดกรอบ 59535-161/1038 21 ต.ค. 2558 20 ต.ค. 2561
33 กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนหัวสะพานสะเตง
34 ม.- ซ.- ถ.ขวัญเมือง ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์ 8-1690-2084
ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้
823/2548
ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้ 60321-142/823 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
34 กลุ่มผลิตภัณฑ์อัคริมาษ์
53 ม.- ซ.- ถ.สุขยางค์ ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์ 8-9733-4799
สบู่ก้อนกลีเซอรีน
665/2553
สบู่ก้อนกลีเซอรีนผสมถ่านไม้ไผ่ 60663-253/665 26 ก.พ. 2559 25 ก.พ. 2562
35 กลุ่มผ้าบาติกอาดือนัน
26 ม.- ซ.สง่าอุทิศ ถ.ผังเมือง 5 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์ 0-7324-2620
เสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย
836/2554
เสื้อ (เส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย)) 56627-440/836 28 พ.ค. 2558 27 พ.ค. 2561
36 กลุ่มผ้าบาติกอาดือนัน
26 ม.- ซ.สง่าอุทิศ ถ.ผังเมือง 5 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์ 0-7324-2620
ผ้าบาติก
51/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 56626-437/51 28 พ.ค. 2558 27 พ.ค. 2561
37 กลุ่มพัฒนาแปรรูปกล้วยหินนังตา
418 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130 โทรศัพท์มือถือ 08-1388-9158
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยหินทอดกรอบ 64894-210/1038 21 เม.ย. 2560 20 เม.ย. 2563
38 กลุ่มพัฒนาอาชีพสตรีบ้านเงาะกาโปร์
63/1 ม.3 ซ.- ถ.สุขยางค์ ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130 โทรศัพท์มือถือ 06-1628-3421
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยหินทอดกรอบ 62308-187/1038 2 ส.ค. 2559 1 ส.ค. 2562
39 กลุ่มมดตะนอย แฮนด์เมด
43/9 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา 95110 โทรศัพท์มือถือ 08-9925-9509
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 60266-1057/417 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
40 กลุ่มมะลิบาติก
132 ม.- ซ.- ถ.ธนวิถี ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์ 8-1439-5895
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
เสื้อ (เส้นใยธรรมชาติ) 60960-1184/835 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
41 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกาแป๊ะกอตอใน
73/3 ม.2 ซ.- ถ.- ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา 95110 โทรศัพท์มือถือ 08-1092-6026
กาแฟผสม
1315/2558
กาแฟผสม 62315-7/1315 2 ส.ค. 2559 1 ส.ค. 2562
42 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรนารีพัฒนา
24/9 ม.7 ซ.- ถ.สุขยางค์ ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา 95110 โทรศัพท์มือถือ 08-8489-9548
กาแฟผสม
1315/2558
กาแฟผสม 62776-8/1315 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
43 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านกูวิง
79/1 ม.6 ซ.- ถ.- ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา 95120 โทรศัพท์มือถือ 08-7969-7395
โดนัท
749/2555
ชนิดโดนัทเค้ก 58204-15/749 21 ส.ค. 2558 20 ส.ค. 2561
44 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านบาละ
72 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บาละ อ.กาบัง จ.ยะลา 95120 โทรศัพท์ 0-7320-5563
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2546
ไม้กวาดดอกหญ้า 64741-641/9 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
45 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านไม้แก่น
16/4 ม.2 ซ.- ถ.- ต.เนินงาม อ.รามัน จ.ยะลา 95140 โทรศัพท์ 8-6288-0167
กะหรี่ปั๊บ
29/2554
กะหรี่ปั๊บไส้ถั่ว 61447-108/29 24 พ.ค. 2559 23 พ.ค. 2562
46 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรย้อมผ้าสีสมุนไพร
2/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ยะต๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา 95140 โทรศัพท์ 8-2832-3287
รองเท้าผ้า
597/2547
รองเท้าผ้า 60320-130/597 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
47 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรยีลาปัน
505 ม.11 ซ.- ถ.สุขยางค์ ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130 โทรศัพท์มือถือ 08-6286-7502
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยหินทอดกรอบ 58050-144/1038 21 ก.ค. 2558 20 ก.ค. 2561
48 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหน้าถ้ำร่วมฤทัย
136/6 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หน้าถ้ำ อ.เมือง จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์มือถือ 08-0548-9188
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยเส้นสมุนไพร 60664-173/1038 26 ก.พ. 2559 25 ก.พ. 2562
49 กลุ่มแม่บ้านบ้านทรายแก้ว
68 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130 โทรศัพท์มือถือ 08-5671-6687
ผ้าคลุมผมสตรี
385/2557
แบบสำเร็จรูป ชนิดเส้นใยผสม 56857-146/385 28 พ.ค. 2558 27 พ.ค. 2561
50 กลุ่มแม่บ้านป่าหวังนอก
20/2 ม.11 ซ.- ถ.สุขยางค์ ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130 โทรศัพท์มือถือ 08-4-89-9770
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยหินทอดกรอบ 58051-145/1038 21 ก.ค. 2558 20 ก.ค. 2561
12

สืบค้นเมื่อ วันที่26 เม.ย. 2561