รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดยะลา

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดยะลา จำนวน 183 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 12,516 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่ม U กะลา Handmade
33 ม.2 ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์ 8-0709-7055
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
8/2560
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว 128-7/8(ยล) 23 ส.ค. 2562 22 ส.ค. 2565
2 กลุ่มBABA ICE
40/9 ต.บันนังสาเรง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์ 0-83-6-5376
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
กระเป๋าผ้า 78-2/412(ยล) 11 เม.ย. 2562 10 เม.ย. 2565
3 กลุ่มเเม่บ้านเกษตรกรย้อมผ้าสีสมุนไพร
2/1 ม.3 ต.ยะต๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา 95140 โทรศัพท์ 8-2832-3287
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
รองเท้าผ้า
597/2547
รองเท้าผ้า 101-1/597(ยล) 29 พ.ค. 2562 28 พ.ค. 2565
4 กลุ่มเเม่บ้านเกษตรกรย้อมผ้าสีสมุนไพร
2/1 ม.3 ต.ยะต๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา 95140 โทรศัพท์ 8-2832-3287
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 170-10/417(ยล) 23 ก.ย. 2562 22 ก.ย. 2565
5 กลุ่มกระเป๋าพลาสติกสตรีไอลีแป
160 ม.3 ต.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา 95170 โทรศัพท์ 6-1223-0377
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 171-1/418(ยล) 23 ก.ย. 2562 22 ก.ย. 2565
6 กลุ่มกะลาท่าสาป
4/6 ม.3 ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์ 0-8282-6050
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
8/2560
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว 98-6/8(ยล) 29 พ.ค. 2562 28 พ.ค. 2565
7 กลุ่มกะลาท่าสาป
4/6 ม.3 ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์ 0-8282-6050
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว
8/2546
ประเภทที่ใช้เป็นของใช้ทั่วไป 10-2/8(ยล) 7 ก.ค. 2560 6 ก.ค. 2563
8 กลุ่มกะลาท่าสาป
4/6 ม.3 ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์ 0-8282-6050
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว
8/2546
ประเภทที่ใช้เป็นของใช้ทั่วไป 11-3/8(ยล) 7 ก.ค. 2560 6 ก.ค. 2563
9 กลุ่มกะลาท่าสาป
4/6 ม.3 ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์ 0-8282-6050
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว
8/2546
ประเภทที่ใช้กับอาหาร 7-1/8(ยล) 7 ก.ค. 2560 6 ก.ค. 2563
10 กลุ่มกะลามะพร้าว
36/2 ม.- ซ.- ถ.กาแป๊ะกอตอ 1 ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา 95110 โทรศัพท์ 8-4466-5847
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
8/2560
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว 40-5/8(ยล) 30 ม.ค. 2561 29 ม.ค. 2564
11 กลุ่มกะลาลุงชาติ
328 ม.6 ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130 โทรศัพท์ 9-5349-1324
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
8/2560
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว 141-9/8(ยล) 23 ส.ค. 2562 22 ส.ค. 2565
12 กลุ่มกำแพงแก้ว
7/8 ม.- ซ.- ถ.พระไพศาลประชานาถ ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์ 8-6960-9085
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว 8-1/25(ยล) 7 ก.ค. 2560 6 ก.ค. 2563
13 กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางและผลิตภัณฑ์ยางตาชี
65/3 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ตาชี อ.ยะหา จ.ยะลา 95120 โทรศัพท์ 8-1098-5623
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติ
360/2559
ผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติ 39-1/360(ยล) 30 ม.ค. 2561 29 ม.ค. 2564
14 กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางและผลิตภัณฑ์ยางตาชี
65/3 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ตาชี อ.ยะหา จ.ยะลา 95120 โทรศัพท์ 7-3-27-1309
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติ
360/2559
ผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติ 48-2/360(ยล) 12 มิ.ย. 2561 11 มิ.ย. 2564
15 กลุ่มเกษตรยั่งยืน
9/12 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์ 0-86-9-6220
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
ผลิตภัณฑ์กล้วยหินอบกรอบ รสปาปิก้า 91-11/1038(ยล) 11 เม.ย. 2562 10 เม.ย. 2565
16 กลุ่มเกษตรยั่งยืน
9/12 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์ 0-86-9-6220
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
ผลิตภัณฑ์กล้วยหินอบกรอบ รสโนริสาหร่าย 89-9/1038(ยล) 11 เม.ย. 2562 10 เม.ย. 2565
17 กลุ่มเกษตรยั่งยืน
9/12 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์ 0-86-9-6220
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
ผลิตภัณฑ์กล้วยหินอบกรอบ รสหวาน 87-7/1038(ยล) 11 เม.ย. 2562 10 เม.ย. 2565
18 กลุ่มเกษตรยั่งยืน
9/12 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์ 0-86-9-6220
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
ผลิตภัณฑ์กล้วยหินอบกรอบ รสสมุนไพร 86-6/1038(ยล) 11 เม.ย. 2562 10 เม.ย. 2565
19 กลุ่มเกษตรยั่งยืน
9/12 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์ 0-86-9-6220
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
ผลิตภัณฑ์กล้วยหินอบกรอบ รสต้นตำรับ 90-10/1038(ยล) 11 เม.ย. 2562 10 เม.ย. 2565
20 กลุ่มคนรักว่าวยะลา
35/13 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บุดี อ.เมือง จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์ 9-0416-7660
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ภาพประดิษฐ์จากวัสดุผสม
224/2547
ภาพประดิษฐ์จากวัสดุผสม 20-1/224(ยล) 20 ก.ย. 2560 19 ก.ย. 2563
21 กลุ่มเครื่องหนังสันกาลาคีรี
74/36 ม.- ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์ 0-8739-6634
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
กระเป๋าหนังแท้
592/2559
ผลิตภัณฑ์กระเป๋าหนังแท้ (หนังวัว) 73-1/592(ยล) 22 ม.ค. 2562 21 ม.ค. 2565
22 กลุ่มเครื่องหนังสันกาลาคีรี
74/36 ม... ซ... ถ... ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์ 7-3-21-5889
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากหนังแท้
595/2559
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากหนังแท้ 47-1/595(ยล) 3 เม.ย. 2561 2 เม.ย. 2564
23 กลุ่มโคเชต์ แฮนเมท
1 ม.2 ต.ห้วยกระทิง อ.กิ่งอำเภอกรงปินัง จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์ 9-3792-0408
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผลิตภัณฑ์จากไหมพรม
615/2561
ผลิตภัณฑ์จากไหมพรม 159-3/615(ยล) 23 ก.ย. 2562 22 ก.ย. 2565
24 กลุ่มงานแปรรูปผลผลิตการเกษตร
505 ม.11 ซ.- ถ.- ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130 โทรศัพท์ 8-6286-7502
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
ผักและผลไม้ทอดกรอบ 13-1/1038(ยล) 7 ก.ค. 2560 6 ก.ค. 2563
25 กลุ่มจะกว๊ะรีไซค์
37/1 ม.2 ต.จะกว๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา 95140 โทรศัพท์ 9-8670-3219
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 179-11/835(ยล) 8 ม.ค. 2563 7 ม.ค. 2566
26 กลุ่มจะกว๊ะรีไซค์
37/1 ม.2 ต.จะกว๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา 95140 โทรศัพท์ 9-8670-3219
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 180-17/412(ยล) 8 ม.ค. 2563 7 ม.ค. 2566
27 กลุ่มจะกว๊ะรีไซค์
37/1 ม.2 ต.จะกว๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา 95140 โทรศัพท์ 9-8670-3219
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 167-6/196(ยล) 23 ก.ย. 2562 22 ก.ย. 2565
28 กลุ่มจักรสานบ้านหัวควน
53/4 ม.6 ซ.- ถ.- ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา 95140 โทรศัพท์ 8-6295-9642
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
กระเป๋าเส้นพลาสติก 19-2/20(ยล) 20 ก.ย. 2560 19 ก.ย. 2563
29 กลุ่มจักสานตระกร้าพลาสติก
28 ม.1 ต.เปาะเส้ง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์ 8-9978-6519
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 127-5/20(ยล) 23 ส.ค. 2562 22 ส.ค. 2565
30 กลุ่มจักสานบ้านนายพราน
22 ม.1 ต.พร่อน อ.เมือง จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์ 6-2179-5411
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 126-4/20(ยล) 23 ส.ค. 2562 22 ส.ค. 2565
31 กลุ่มจักสานเส้นพลาสติกบ้านบันนังกระแจะ
63/1 ม.5 ต.ธารโต อ.ธารโต จ.ยะลา 95150 โทรศัพท์ 8-9073-2234
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 148-6/20(ยล) 23 ก.ย. 2562 22 ก.ย. 2565
32 กลุ่มจัดพานขันหมาก
10 ม.1 ซ.- ถ.- ต.กาบัง อ.กาบัง จ.ยะลา 95120 โทรศัพท์ 8-6285-4778
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากผ้าขนหนู
971/2548
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากผ้าขนหนู 44-2/971(ยล) 3 เม.ย. 2561 2 เม.ย. 2564
33 กลุ่มจัสมินบาติก
75/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.กอตอตือร๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา 95140 โทรศัพท์ 6-5035-4138
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 189-11/417(ยล) 17 ก.พ. 2563 16 ก.พ. 2566
34 กลุ่มจัสมินบาติก
75/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.กอตอตือร๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา 95140 โทรศัพท์ 6-5035-4138
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 191-19/412(ยล) 17 ก.พ. 2563 16 ก.พ. 2566
35 กลุ่มจัสมินบาติก
75/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.กอตอตือร๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา 95140 โทรศัพท์ 6-5035-4138
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก
611/2558
ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก 190-3/611(ยล) 17 ก.พ. 2563 16 ก.พ. 2566
36 กลุ่มจาลงร่วมใจ
7 ม.3 ซ.- ถ.จาลง-โกตา ต.โกตาบารู อ.รามัน จ.ยะลา 95140 โทรศัพท์ 6-5386-5536
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากผ้าขนหนู
971/2548
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากผ้าขนหนู 21-1/971(ยล) 20 ก.ย. 2560 19 ก.ย. 2563
37 กลุ่มดอกไม้ผ้าใยบัว
169/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.อาซ่อง อ.รามัน จ.ยะลา 95140 โทรศัพท์ 8-1097-5903
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว 24-2/25(ยล) 20 ก.ย. 2560 19 ก.ย. 2563
38 กลุ่มดอกไม้ผ้าใยบัว
169/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.อาซ่อง อ.รามัน จ.ยะลา 95140 โทรศัพท์ 8-1097-5903
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 155-8/412(ยล) 23 ก.ย. 2562 22 ก.ย. 2565
39 กลุ่มตัดเย็บบ้านกาสัง
165/2 ม.3 ถ.สุขยางค์ ต.ตาเนาะปูเต๊ะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130 โทรศัพท์ 6-5552-2055
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผ้าคลุมผมสตรี
385/2557
ประเภททำจากผ้าทอ แบบทั่วไป ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 139-8/385(ยล) 23 ส.ค. 2562 22 ส.ค. 2565
40 กลุ่มตัดเย็บบ้านกาสัง
165/2 ม.3 ต.ตาเนาะปูเต๊ะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130 โทรศัพท์ 6-5552-2055
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทชุดติดกันชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 140-5/835(ยล) 23 ส.ค. 2562 22 ส.ค. 2565
41 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า
57 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์ 8-9298-7018
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
กล่องทิชชู่ผ้าปาเตะ 37-1/412(ยล) 30 ม.ค. 2561 29 ม.ค. 2564
42 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า
57 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์ 8-9298-7018
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าเป้ ผ้าปาเตะ 36-2/417(ยล) 30 ม.ค. 2561 29 ม.ค. 2564
43 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านปูแล
24 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา 95120 โทรศัพท์ 9-3512-7439
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ชุดบานง
1281/2555
ชุดบานง 17-1/1281(ยล) 20 ก.ย. 2560 19 ก.ย. 2563
44 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านปูแล
24 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา 95120 โทรศัพท์ 9-3512-7439
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผ้าคลุมผมสตรี
385/2557
ผ้าคลุมผมสตรี 18-2/385(ยล) 20 ก.ย. 2560 19 ก.ย. 2563
45 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านลิมุด
19 ม.3 ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์ 8-9298-7018
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 129-3/196(ยล) 23 ส.ค. 2562 22 ส.ค. 2565
46 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้ามุสลิมบ้านตาเนาะปูเต๊ะ
14 ม.4 ซ.-- ถ.-- ต.ตาเนาะปูเต๊ะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-8839-0839
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ชุดยูเบาะห์
1283/2555
ชุดยูเบาะห์ 80-1/1283(ยล) 11 เม.ย. 2562 10 เม.ย. 2565
47 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าและกระเป๋าผ้า
6 ม.6 ต.กรงปินัง อ.กิ่งอำเภอกรงปินัง จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์ 8-4457-1749
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 149-7/412(ยล) 23 ก.ย. 2562 22 ก.ย. 2565
48 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี
187/1 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ตาเนาะปูเต๊ะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130 โทรศัพท์ 8-5799-1910
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 16-1/835(ยล) 20 ก.ย. 2560 19 ก.ย. 2563
49 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี
60/1 ม.1 ต.กาบัง อ.กาบัง จ.ยะลา 95120 โทรศัพท์ 9-3761-9020
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
เสื้อผ้าสำเร็จรูปเด็กหญิง
1450/2554
ประเภททำจากผ้าทอ แบบเสื้อ ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 153-1/1450(ยล) 23 ก.ย. 2562 22 ก.ย. 2565
50 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี
31/6 ม.5 ซ.- ถ.- ต.กรงปินัง อ.กิ่งอำเภอกรงปินัง จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์ 8-6963-7480
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 188-18/412(ยล) 17 ก.พ. 2563 16 ก.พ. 2566
1234

สืบค้นเมื่อ วันที่5 มิ.ย. 2563