รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดยะลา

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดยะลา จำนวน 52 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 11,246 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มกลึงไม้และเฟอร์นิเจอร์
14 ม.2 ซ.- ถ.- ต.หน้าถ้ำ อ.เมือง จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์มือถือ 08-9974-8427
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ประเภทใช้งานทั่วไป 64880-748/45 21 เม.ย. 2560 20 เม.ย. 2563
2 กลุ่มกะลามะพร้าว
36/2 ม.- ซ.- ถ.กาแป๊ะกอตอ 1 ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา 95110 โทรศัพท์ 8-4466-5847
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
8/2560
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว 40-5/8(ยล) 30 ม.ค. 2561 29 ม.ค. 2564
3 กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางและผลิตภัณฑ์ยางตาชี
65/3 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ตาชี อ.ยะหา จ.ยะลา 95120 โทรศัพท์ 8-1098-5623
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติ
360/2559
ผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติ 39-1/360(ยล) 30 ม.ค. 2561 29 ม.ค. 2564
4 กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางและผลิตภัณฑ์ยางตาชี
65/3 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ตาชี อ.ยะหา จ.ยะลา 95120 โทรศัพท์ 7-3-27-1309
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติ
360/2559
ผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติ 48-2/360(ยล) 12 มิ.ย. 2561 11 มิ.ย. 2564
5 กลุ่มคนรักว่าวยะลา
35/13 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บุดี อ.เมือง จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์ 9-0416-7660
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ภาพประดิษฐ์จากวัสดุผสม
224/2547
ภาพประดิษฐ์จากวัสดุผสม 20-1/224(ยล) 20 ก.ย. 2560 19 ก.ย. 2563
6 กลุ่มเครื่องหนังสันกาลาคีรี
74/36 ม... ซ... ถ... ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์ 7-3-21-5889
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากหนังแท้
595/2559
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากหนังแท้ 47-1/595(ยล) 3 เม.ย. 2561 2 เม.ย. 2564
7 กลุ่มงานแปรรูปผลผลิตการเกษตร
505 ม.11 ซ.- ถ.- ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130 โทรศัพท์ 8-6286-7502
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
ผักและผลไม้ทอดกรอบ 13-1/1038(ยล) 7 ก.ค. 2560 6 ก.ค. 2563
8 กลุ่มจักรสานบ้านหัวควน
53/4 ม.6 ซ.- ถ.- ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา 95140 โทรศัพท์ 8-6295-9642
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
กระเป๋าเส้นพลาสติก 19-2/20(ยล) 20 ก.ย. 2560 19 ก.ย. 2563
9 กลุ่มจักรสานเส้นใยพลาสติก
21 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ตาชี อ.ยะหา จ.ยะลา 95120 โทรศัพท์ 0-7327-1216
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานเส้นพลาสติก 1-1/20(ยล) 5 พ.ค. 2560 4 พ.ค. 2563
10 กลุ่มจัดพานขันหมาก
10 ม.1 ซ.- ถ.- ต.กาบัง อ.กาบัง จ.ยะลา 95120 โทรศัพท์ 8-6285-4778
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากผ้าขนหนู
971/2548
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากผ้าขนหนู 44-2/971(ยล) 3 เม.ย. 2561 2 เม.ย. 2564
11 กลุ่มจาลงร่วมใจ
7 ม.3 ซ.- ถ.จาลง-โกตา ต.โกตาบารู อ.รามัน จ.ยะลา 95140 โทรศัพท์ 6-5386-5536
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากผ้าขนหนู
971/2548
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากผ้าขนหนู 21-1/971(ยล) 20 ก.ย. 2560 19 ก.ย. 2563
12 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า
57 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์ 8-9298-7018
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
กล่องทิชชู่ผ้าปาเตะ 37-1/412(ยล) 30 ม.ค. 2561 29 ม.ค. 2564
13 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า
57 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์ 8-9298-7018
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าเป้ ผ้าปาเตะ 36-2/417(ยล) 30 ม.ค. 2561 29 ม.ค. 2564
14 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านปูแล
24 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา 95120 โทรศัพท์ 9-3512-7439
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ชุดบานง
1281/2555
ชุดบานง 17-1/1281(ยล) 20 ก.ย. 2560 19 ก.ย. 2563
15 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านปูแล
24 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา 95120 โทรศัพท์ 9-3512-7439
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผ้าคลุมผมสตรี
385/2557
ผ้าคลุมผมสตรี 18-2/385(ยล) 20 ก.ย. 2560 19 ก.ย. 2563
16 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี
187/1 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ตาเนาะปูเต๊ะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130 โทรศัพท์ 8-5799-1910
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 16-1/835(ยล) 20 ก.ย. 2560 19 ก.ย. 2563
17 กลุ่มทำเข็มกลัด
7 ม.4 ซ.- ถ.- ต.อาซ่อง อ.รามัน จ.ยะลา 95140 โทรศัพท์ 8-2262-2371
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 23-1/196(ยล) 20 ก.ย. 2560 19 ก.ย. 2563
18 กลุ่มปักจักรตะโล๊ะปาเซร์
245 ม.1 ซ.- ถ.- ต.สะเอะ อ.กิ่งอำเภอกรงปินัง จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์ 8-6296-3683
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
หมวกกะปิเยาะ
387/2558
หมวกกะปิเยาะ 34-1/387(ยล) 30 ม.ค. 2561 29 ม.ค. 2564
19 กลุ่มปักจักรตะโล๊ะปาเซร์
245 ม.1 ซ.- ถ.- ต.สะเอะ อ.กิ่งอำเภอกรงปินัง จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์ 8-6296-3683
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ภาพประดิษฐ์จากวัสดุผสม
224/2547
ภาพประดิษฐ์จากวัสดุผสม 35-3/224(ยล) 30 ม.ค. 2561 29 ม.ค. 2564
20 กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
3 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ลำพะยา อ.เมือง จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์ 8-9294-9976
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผักและผลไม้กวน
35/2558
ทุเรียนกวน 45-1/35(ยล) 3 เม.ย. 2561 2 เม.ย. 2564
21 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร
2/1 ม.2 ต.ตาชี อ.ยะหา จ.ยะลา 95120 โทรศัพท์ 0-8439-5912
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผักและผลไม้แช่อิ่ม
161/2558
ส้มแขกแช่อิ่ม 61-2/161(ยล) 19 ก.ค. 2561 18 ก.ค. 2564
22 กลุ่มพัฒนาแปรรูปกล้วยหินนังตา
418 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130 โทรศัพท์มือถือ 08-1388-9158
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยหินทอดกรอบ 64894-210/1038 21 เม.ย. 2560 20 เม.ย. 2563
23 กลุ่มพัฒนาอาชีพ
388/4 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130 โทรศัพท์ 9-8542-9640
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
โรตีกรอบ
503/2547
โรตีกรอบ 2-1/503(ยล) 5 พ.ค. 2560 4 พ.ค. 2563
24 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านบาโงยซิแน
67/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บาโงยซิแน อ.ยะหา จ.ยะลา 95120 โทรศัพท์ 8-2824-7571
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ขนมไทย
1/2552
ขนมไทย (ขนมบอระเพ็ด) 5-1/1(ยล) 7 ก.ค. 2560 6 ก.ค. 2563
25 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมุสลีมะห์พัฒนา
9/4 ม.2 ซ.- ถ.กุนุงจนอง ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา 95110 โทรศัพท์ 8-4691-9348
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
คุกกี้
118/2555
คุกกี้ 12-1/118(ยล) 7 ก.ค. 2560 6 ก.ค. 2563
26 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสันติภาพวังพญา
38 ม.2 ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา 95140 โทรศัพท์ 0-8127-6937
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผลิตภัณฑ์จากใบเตย
58/2559
ผลิตภัณฑ์จากใบเตย 53-1/58(ยล) 12 มิ.ย. 2561 11 มิ.ย. 2564
27 กลุ่มแม่บ้านเบเกอรี่
64 ม.2 ซ.- ถ.- ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา 95140 โทรศัพท์ 8-6288-2570
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ขนมปังใส่ไส้
526/2555
ขนมปังใส้สังขยา 38-1/526(ยล) 30 ม.ค. 2561 29 ม.ค. 2564
28 กลุ่มเยาวชนบ้านสะโต
86 ม.5 ซ.- ถ.- ต.อาซ่อง อ.รามัน จ.ยะลา 95140 โทรศัพท์ 9-3783-2239
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 30-2/196(ยล) 30 ม.ค. 2561 29 ม.ค. 2564
29 กลุ่มลักษมะนอร์
64/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บาเจาะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130 โทรศัพท์ 9-1645-8162
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
8/2560
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว 32-4/8(ยล) 30 ม.ค. 2561 29 ม.ค. 2564
30 กลุ่มลูกปัดโนราห์น้องมิกซ์
28/2 ม.2 ต.คีรีเขต อ.ธารโต จ.ยะลา 95150 โทรศัพท์ 8-4748-3169
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด
193/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด 46-2/193(ยล) 3 เม.ย. 2561 2 เม.ย. 2564
31 กลุ่มลูกปัดประดิษฐ์
59 ม.3 ซ.- ถ.- ต.โกตาบารู อ.รามัน จ.ยะลา 95140 โทรศัพท์ 8-9976-5800
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด
193/2558
ผลิตภัณฑ์จากลูกปัด 29-1/193(ยล) 30 ม.ค. 2561 29 ม.ค. 2564
32 กลุ่มสตรีตัดเย็บเสื้อผ้า ตำบลสะเตงนอก
90 ม.6 ซ.- ถ.- ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์มือถือ 08-1275-5016
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 64449-1192/417 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
33 กลุ่มสตรีตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านป่าหวังนอก
175 ม.11 ซ.- ถ.- ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130 โทรศัพท์ 8-2261-9094
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผ้าคลุมผมสตรี
385/2557
ผ้าคลุมผมสตรี 6-1/385(ยล) 7 ก.ค. 2560 6 ก.ค. 2563
34 กลุ่มสตรีพัฒนาบ้านแยะ
60/3 ม.2 ซ.- ถ.- ต.อาซ่อง อ.รามัน จ.ยะลา 95140 โทรศัพท์ 8-0035-5220
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้าปาเตะ 22-1/417(ยล) 20 ก.ย. 2560 19 ก.ย. 2563
35 กลุ่มสปาบ้านบ้านตรา Ameen
54 ม.- ซ.- ถ.อนุสรณ์มหาราช ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์ 8-0547-7597
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ 3-1/45(ยล) 5 พ.ค. 2560 4 พ.ค. 2563
36 กลุ่มสปาบ้านบ้านตรา Ameen
54 ม.- ซ.- ถ.อนุสรณ์มหาราช ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์ 8-0547-7597
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ลูกประคบสมุนไพร
176/2553
ลูกประคบสมุนไพร 4-1/176(ยล) 7 ก.ค. 2560 6 ก.ค. 2563
37 กลุ่มเสื้อยืดโปโลมลายู
257 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ตาเนาะปูเต๊ะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130 โทรศัพท์ 9-8084-2612
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
เสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย
836/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 31-1/836(ยล) 30 ม.ค. 2561 29 ม.ค. 2564
38 กลุ่มหัตถุกรรมงานประดิษฐ์บ้านยุโป
39/1 ม.1 ต.ยุโป อ.เมือง จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์ 0-6107-6642
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด
193/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด 52-3/193(ยล) 12 มิ.ย. 2561 11 มิ.ย. 2564
39 กลุ่มอิบรอเฮงบาติก
5 ม.1 ต.กรงปินัง อ.กิ่งอำเภอกรงปินัง จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์ 0-9369-1571
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผ้าบาติก
51/2557
ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก 64-2/51(ยล) 19 ก.ค. 2561 18 ก.ค. 2564
40 กลุ่มโอทอปพารวย
186 ม.6 ซ.-- ถ.-- ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-6426-2853
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผ้าขาวม้า
197/2557
ผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้า 62-2/197(ยล) 19 ก.ค. 2561 18 ก.ค. 2564
41 กลุ่มโอทอปพารวย
186 ม.6 ซ.-- ถ.-- ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-6426-2853
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ภาพประดิษฐ์จากวัสดุผสม
224/2547
ภาพประดิษฐ์จากวัสดุผสม 28-2/224(ยล) 30 ม.ค. 2561 29 ม.ค. 2564
42 นาง ชะอ้อน ละมุล
31 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ถ้ำทะลุ อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130 โทรศัพท์ 9-3635-1229
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานเส้นพลาสติก 33-3/20(ยล) 30 ม.ค. 2561 29 ม.ค. 2564
43 นาง อาอีเสาะ โต๊ะแว
31/3 ม.2 ซ.- ถ.- ต.กรงปินัง อ.กิ่งอำเภอกรงปินัง จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์ 0-8226-3711
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
เปล
203/2546
เปล 63-2/203(ยล) 19 ก.ค. 2561 18 ก.ค. 2564
44 นางสาว มัสนะ ซูโซ๊ะ
870/2 ม.-- ซ.-- ถ.สิโรรส ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์ 0-8319-0453
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากหนังแท้
595/2559
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากหนังแท้ 54-2/595(ยล) 12 มิ.ย. 2561 11 มิ.ย. 2564
45 นางสาว สาธิตา ถวัลย์ชาติ
16 ม.- ซ.สุขสวัสดิ์ ถ.ผังเมือง 4 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์ 8-3195-5766
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผลิตภัณฑ์จากใยบวบ
21/2560
ผลิตภัณฑ์จากใยบวบ 27-1/21(ยล) 30 ม.ค. 2561 29 ม.ค. 2564
46 นางสาว อีฟนันท์ รีเด็ง
169/1 ม.5 ต.อาซ่อง อ.รามัน จ.ยะลา 95140 โทรศัพท์ 0-8109-7590
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากริบบิ้น
972/2548
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากริบบิ้น 56-1/972(ยล) 12 มิ.ย. 2561 11 มิ.ย. 2564
47 นาย ชาญณรงค์ แดงสุวรรณ
129/28 ถ.พิพิธภักดี ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์ 9-3608-0306
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผลิตภัณฑ์เรซิน
366/2547
ผลิตภัณฑ์เรซิน 43-1/366(ยล) 3 เม.ย. 2561 2 เม.ย. 2564
48 นาย ภิญโญ พูลภิญโญ
12 ม.- ซ.5 จิบอุทิศ ถ.เวฬุวัน ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์ 0-8747-7673
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้
823/2548
ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้ 49-1/823(ยล) 12 มิ.ย. 2561 11 มิ.ย. 2564
49 นาย ภิญโญ พูลภิญโญ
12 ม.- ซ.5 จิบอุทิศ ถ.เวฬุวัน ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์ 0-8747-7673
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษไม้
410/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษไม้ 50-1/410(ยล) 12 มิ.ย. 2561 11 มิ.ย. 2564
50 นาย ภิญโญ พูลภิญโญ
12 ม.- ซ.5 จิบอุทิศ ถ.เวฬุวัน ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์ 0-8747-7673
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากวัสดุผสม
1122/2556
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากวัสดุผสม 51-1/1122(ยล) 12 มิ.ย. 2561 11 มิ.ย. 2564
12

สืบค้นเมื่อ วันที่21 พ.ย. 2562