รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดนราธิวาส

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดนราธิวาส จำนวน 30 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 11,112 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่ม เอส.พี OTOP
176/5 ม.11 ซ.- ถ.- ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 โทรศัพท์มือถือ 09-0369-5641
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
เรือจำลอง
80/2546
เรือกอและจำลอง 275-7/80(นธ) 19 ก.พ. 2561 18 ก.พ. 2564
2 กลุ่มกระจูดบ้านทอนอามาน
340/3 ม.11 ซ.- ถ.- ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 โทรศัพท์มือถือ 08-6289-6671
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด
53/2559
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด 240-19/53(นธ) 17 มี.ค. 2560 16 มี.ค. 2563
3 กลุ่มกระจูดบ้านนิคมบาเจาะ
130/2 ม.4 ซ.- ถ.- ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 โทรศัพท์มือถือ 08-9878-4048
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด
53/2559
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด 238-18/53(นธ) 17 มี.ค. 2560 16 มี.ค. 2563
4 กลุ่มจักสานไม้ไผ่บ้าโต๊ะเวาะ
- ม.3 ซ.- ถ.- ต.ปูโยะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 96120 โทรศัพท์มือถือ 08-4397-1655
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 271-1/40(นธ) 19 ก.พ. 2561 18 ก.พ. 2564
5 กลุ่มตะกร้าหวายบ้านสุเป๊ะ
91/7 ม.2 ซ.- ถ.- ต.เรียง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150 โทรศัพท์มือถือ 08-5628-1887
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ 254-2/45(นธ) 30 มิ.ย. 2560 29 มิ.ย. 2563
6 กลุ่มตะกร้าหวายบ้านสุเป๊ะ
91/7 ม.2 ซ.- ถ.- ต.เรียง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150 โทรศัพท์มือถือ 08-5628-1887
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผลิตภัณฑ์จากหวาย
19/2559
ผลิตภัณฑ์จากหวาย 255-3/19(นธ) 30 มิ.ย. 2560 29 มิ.ย. 2563
7 กลุ่มประดิษฐ์เครื่องใช้ไอร์จูโจ๊ะ
123/2 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ศรีสาคร อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 96210 โทรศัพท์มือถือ 09-1640-9985
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ 245-1/45(นธ) 30 มิ.ย. 2560 29 มิ.ย. 2563
8 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์กระจูดบ้านยาบี
51 ม.1 ซ.- ถ.- ต.กะลุวอ อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 โทรศัพท์มือถือ 09-0719-6587
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด
53/2559
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด 267-24/53(นธ) 19 ก.พ. 2561 18 ก.พ. 2564
9 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ไข่เค็มบ้านโคกมะเฟือง
26/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ศาลาใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 96110 โทรศัพท์มือถือ 08-0874-8185
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ไข่เค็ม
27/2550
ประเภทไข่เค็มพอกชนิดดิบ 234-3/27(นธ) 17 มี.ค. 2560 16 มี.ค. 2563
10 กลุ่มผลิตภัณฑ์กระจูดบ้านทอน หมู่ 5
32 ม.5 ซ.- ถ.- ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 โทรศัพท์มือถือ 08-9736-1291
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด
53/2559
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด 259-20/53(นธ) 11 ก.ย. 2560 10 ก.ย. 2563
11 กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าปาเต๊ะ
- ม.- ซ.- ถ.เจริญเขต ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 96120 โทรศัพท์มือถือ 08-3194-0668
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้าลายปาเต๊ะ 270-14/417(นธ) 19 ก.พ. 2561 18 ก.พ. 2564
12 กลุ่มเฟอร์นิเจอร์ไม้เที่ยม
34/6 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เชิงคีรี อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 96210 โทรศัพท์มือถือ 08-2821-8793
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ปูนปั้น
423/2547
ปูนปั้น 244-2/423(นธ) 30 มิ.ย. 2560 29 มิ.ย. 2563
13 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านลีนานนท์
29/16 ม.2 ซ.- ถ.- ต.สุคิริน อ.สุคิริน จ.นราธิวาส 96190 โทรศัพท์มือถือ 08-7295-4274
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
น้ำพริกแกง
129/2556
เครื่องแกงส้ม 251-1/129(นธ) 30 มิ.ย. 2560 29 มิ.ย. 2563
14 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านลีนานนท์
29/127 ม.6 ซ.- ถ.- ต.สุคิริน อ.สุคิริน จ.นราธิวาส 96190 โทรศัพท์มือถือ 08-7295-4274
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
น้ำพริกแกง
129/2556
เครื่องแกงกะทิ 252-2/129(นธ) 30 มิ.ย. 2560 29 มิ.ย. 2563
15 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านลีนานนท์
29/16 ม.6 ซ.- ถ.- ต.สุคิริน อ.สุคิริน จ.นราธิวาส 96190 โทรศัพท์มือถือ 08-7295-4274
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
น้ำพริกแกง
129/2556
เครื่องแกงผัดเผ็ด 253-3/129(นธ) 30 มิ.ย. 2560 29 มิ.ย. 2563
16 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านไอร์บือแต
153 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ช้างเผือก อ.จะแนะ จ.นราธิวาส 96220 โทรศัพท์มือถือ 08-1092-1601
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 256-12/417(นธ) 30 มิ.ย. 2560 29 มิ.ย. 2563
17 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไอช์โรตีบ้านปูโป๊ะ
109/2 ม.2 ซ.- ถ.- ต.รือเสาะออก อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150 โทรศัพท์มือถือ 08-1093-3411
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
โรตีกึ่งสำเร็จรูป
504/2547
โรตีกึ่งสำเร็จรูป 248-3/504(นธ) 30 มิ.ย. 2560 29 มิ.ย. 2563
18 กลุ่มศูนย์ฝึกอาชีพบ้านซรายอ
- ม.1 ซ.- ถ.- ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 96120 โทรศัพท์มือถือ 08-6960-5099
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 264-13/417(นธ) 11 ก.ย. 2560 10 ก.ย. 2563
19 กลุ่มเสื้อผ้าสตรีสำเร็จรูป
66/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ซากอ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 96210 โทรศัพท์มือถือ 08-0719-8648
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 246-11/417(นธ) 30 มิ.ย. 2560 29 มิ.ย. 2563
20 กลุ่มเอส พี OTOP
176/5 ม.11 ซ.- ถ.- ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 โทรศัพท์มือถือ 09-0369-5641
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้เขียนลาย
620/2557
ว่าวบุหลันจำลอง 274-1/620(นธ) 19 ก.พ. 2561 18 ก.พ. 2564
21 นาง จงดี ธรรมคุณ
147 ม.- ซ.- ถ.เทศปฐม ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 96120 โทรศัพท์มือถือ 08-1679-4986
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
เสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย
836/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยธรรมชาติ 263-5/836(นธ) 11 ก.ย. 2560 10 ก.ย. 2563
22 นางสาว รักชนก โชติบัณฑ์
224 ม.- ซ.- ถ.พิชิตบำรุง ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 โทรศัพท์มือถือ 08-1540-6953
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากหนังแท้
595/2559
ผลิตภัณฑ์จากหนังแท้ 237-2/595(นธ) 17 มี.ค. 2560 16 มี.ค. 2563
23 นาย ปรีชา เจะเด็ง
357 ม.- ซ.13 ถ.เจริญเขต ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 96120 โทรศัพท์มือถือ 08-9657-1770
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
โรตีกึ่งสำเร็จรูป
504/2547
โรตีกึ่งสำเร็จรูป 257-4/504(นธ) 30 มิ.ย. 2560 29 มิ.ย. 2563
24 นาย แวซาเรฟ อาแว
212/45 ม.- ซ.- ถ.โต๊ะลือเบ ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 96120 โทรศัพท์มือถือ 08-9879-1491
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ปูนปั้น
423/2547
ปูนปั้น 242-1/423(นธ) 17 มี.ค. 2560 16 มี.ค. 2563
25 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มมุสลีมะห์ KL
126 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เฉลิม อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 96130 โทรศัพท์มือถือ 09-8015-8623
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 235-9/417(นธ) 17 มี.ค. 2560 16 มี.ค. 2563
26 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านปูโง๊ะ
9 ม.1 ซ.- ถ.- ต.กาลิซา อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 96130 โทรศัพท์มือถือ 08-4625-6683
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 243-10/417(นธ) 17 มี.ค. 2560 16 มี.ค. 2563
27 วิสาหกิจชุมชนแปรรูปมะพร้าวบ้านทอนอามาน
333/1 ม.11 ซ.- ถ.- ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 โทรศัพท์มือถือ 08-4397-2713
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
สบู่ก้อนกลีเซอรีน
665/2553
สบู่ก้อนกลีเซอรีนสมุนไพรเปลือกมังคุดผสมน้ำผึ้ง 268-2/665(นธ) 19 ก.พ. 2561 18 ก.พ. 2564
28 วิสาหกิจชุมชนมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
22/14 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 96120 โทรศัพท์มือถือ 08-9870-3550
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ปลาเค็มป่น
1338/2549
น้ำพริกแห้งปลาอินทรีทรงเครื่อง 272-1/1338(นธ) 19 ก.พ. 2561 18 ก.พ. 2564
29 วิสาหกิจชุมชนมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
22/14 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 96120 โทรศัพท์มือถือ 08-9870-3550
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
บูดูผง
1339/2557
น้ำพริกแห้งบูดูทรงเครื่อง 269-1/1339(นธ) 19 ก.พ. 2561 18 ก.พ. 2564
30 วิสาหกิจชุมชนมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
22/14 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 96120 โทรศัพท์มือถือ 08-9870-3550
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
น้ำพริกป่นแห้ง
130/2556
น้ำพริกแห้งนรกกุ้ง 273-1/130(นธ) 19 ก.พ. 2561 18 ก.พ. 2564

สืบค้นเมื่อ วันที่16 ธ.ค. 2562