รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดนราธิวาส

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดนราธิวาส จำนวน 106 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 13,095 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่ม SN-Design
66/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ซากอ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 96210 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 337-19/417(นธ) 24 ก.ย. 2562 23 ก.ย. 2565
2 กลุ่ม SN-Design
66/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ซากอ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 96210 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 358-5/835(นธ) 24 ก.ย. 2562 23 ก.ย. 2565
3 กลุ่ม SN-Design
66/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ซากอ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 96210 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ชุดละหมาดสตรี
386/2555
ชุดละหมาดสตรี 346-34/385(นธ) 24 ก.ย. 2562 23 ก.ย. 2565
4 กลุ่ม ดาหลาบาติก
19 ม.- ซ.ศรีสุรัตน์ ถ.สุริยะประดิษฐ์ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 โทรศัพท์ 8-1566-9655
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผ้าบาติก
51/2557
ผ้าบาติก 306-33/51(นธ) 8 พ.ค. 2562 7 พ.ค. 2565
5 กลุ่ม เอส.พี OTOP
176/5 ม.11 ซ.- ถ.- ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 โทรศัพท์มือถือ 09-0369-5641
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
เรือจำลอง
80/2546
เรือกอและจำลอง 275-7/80(นธ) 19 ก.พ. 2561 18 ก.พ. 2564
6 กลุ่มSALVIA (ผ้าละหมาดแปละเครื่องแต่งกาย)
6/2 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ลุโบะบือชา อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 96180 โทรศัพท์มือถือ 09-1641-4855
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ชุดละหมาดสตรี
386/2555
ชุดละหมาดสตรี แบบสมัยนิยม 280-8/386(นธ) 7 มิ.ย. 2561 6 มิ.ย. 2564
7 กลุ่มกระเป๋าเชือกร่ม
90/4 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 96170 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 351-1/418(นธ) 24 ก.ย. 2562 23 ก.ย. 2565
8 กลุ่มเก้าอี้ปูนไม้เทียม
34/6 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เชิงคีรี อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 96210 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ปูนปั้น
423/2547
ปูนปั้น 353-4/423(นธ) 24 ก.ย. 2562 23 ก.ย. 2565
9 กลุ่มจักสานจากเส้นพลาสติก
17 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 96170 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 375-3/20(นธ) 6 มี.ค. 2563 5 มี.ค. 2566
10 กลุ่มจักสานบ้านพงตือยิ
47/3 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ลาโละ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150 โทรศัพท์มือถือ 09-5079-2014
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผลิตภัณฑ์จากใบเตย
58/2559
ผลิตภัณฑ์ใบเตยหนาม 291-1/58(นธ) 1 ส.ค. 2561 31 ก.ค. 2564
11 กลุ่มจักสานบ้านพงยือติ
47/3 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ลาโละ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150 โทรศัพท์มือถือ 09-5079-2014
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝก
232/2559
ผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝก 292-3/232(นธ) 1 ส.ค. 2561 31 ก.ค. 2564
12 กลุ่มจักสานไม้ไผ่บ้าโต๊ะเวาะ
- ม.3 ซ.- ถ.- ต.ปูโยะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 96120 โทรศัพท์มือถือ 08-4397-1655
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 271-1/40(นธ) 19 ก.พ. 2561 18 ก.พ. 2564
13 กลุ่มชุมชนบ้านบาโง
96/3 ม.11 ซ.- ถ.- ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 โทรศัพท์ 8-1328-0811
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทชุดติดกันชนิดเส้นใยผสม 318-3/835(นธ) 22 ส.ค. 2562 21 ส.ค. 2565
14 กลุ่มชุมชนบ้านบาโง
96/3 ม.11 ซ.- ถ.- ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผ้าบาติก
51/2557
ผ้าบาติก ชนิดเส้นใยธรรมชาติ 321-39/51(นธ) 22 ส.ค. 2562 21 ส.ค. 2565
15 กลุ่มชุมชนบ้านบาโง
96/3 ม.11 ซ.- ถ.- ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 โทรศัพท์มือถือ 08-1328-0811
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ผ้าคลุมไหล่ 294-1/246(นธ) 1 ส.ค. 2561 31 ก.ค. 2564
16 กลุ่มดาหลาบาติก
19 ม.- ซ.ศรีสุรัตน์ ถ.สุริยะประดิษฐ์ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 โทรศัพท์ 8-1566-9655
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผ้าพันคอ
247/2557
ผ้าพันคอ 307-3/247(นธ) 8 พ.ค. 2562 7 พ.ค. 2565
17 กลุ่มทอผ้าบ้านโคกไผ่
8/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.พร่อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 96110 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผ้าขาวม้า
197/2557
ผ้าขาวม้า 335-11/197(นธ) 22 ส.ค. 2562 21 ส.ค. 2565
18 กลุ่มทอผ้าบ้านโคกมะม่วง
109/2 ม.4 ซ.- ถ.- ต.พร่อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 96110 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผ้ายกดอก
63/2557
ผ้ายกดอก 333-8/63(นธ) 22 ส.ค. 2562 21 ส.ค. 2565
19 กลุ่มทอผ้าบ้านเชิงเขา
69 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 96170 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผ้าพันคอ
247/2557
ผ้าพันคอ 363-4/247(นธ) 24 ก.ย. 2562 23 ก.ย. 2565
20 กลุ่มทอผ้าบ้านตอหลัง
25 ม.25 ซ.- ถ.- ต.ไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 96110 โทรศัพท์มือถือ 08-5671-1097
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผ้ายกดอก
63/2557
ผ้ายกดอก ชนิดเส้นใยธรรมชาติ 285-6/63(นธ) 7 มิ.ย. 2561 6 มิ.ย. 2564
21 กลุ่มทอผ้าบ้านตอหลัง
25 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 96110 โทรศัพท์มือถือ 08-5671-1097
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผ้าขาวม้า
197/2557
ผ้าขาวม้า ชนิดเส้นใยธรรมชาติ 277-9/197(นธ) 7 มิ.ย. 2561 6 มิ.ย. 2564
22 กลุ่มทอผ้าวัดเขานาคา
126/3 ม.5 ซ.- ถ.- ต.กะลุวอ อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผ้าพันคอ
247/2557
ผ้าพันคอ ประเภททอ 369-5/247(นธ) 6 มี.ค. 2563 5 มี.ค. 2566
23 กลุ่มทอผ้าวัดพระพุทธ
- ม.3 ซ.- ถ.- ต.พร่อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 96110 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผ้าขาวม้า
197/2557
ผ้าขาวม้า 334-10/197(นธ) 22 ส.ค. 2562 21 ส.ค. 2565
24 กลุ่มทำดอกไม้จันทน์
8 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 96170 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์ 341-2/24(นธ) 24 ก.ย. 2562 23 ก.ย. 2565
25 กลุ่มนราเครื่องปั้นดินเผา จ.นราธิวาส
- ม.4 ซ.- ถ.- ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
เครื่องปั้นดินเผาพอร์ซเลน
931/2556
เครื่องปั้นดินเผาพอร์ซเลน 368-2/931(นธ) 6 มี.ค. 2563 5 มี.ค. 2566
26 กลุ่มบางนราบาติก
63 ม.2 ซ.- ถ.- ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 โทรศัพท์ 8-6963-8158
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผ้าบาติก
51/2557
ผ้าบาติก 311-35/51(นธ) 8 พ.ค. 2562 7 พ.ค. 2565
27 กลุ่มบ้านบาติก
6 ม.- ซ.ปิติ ถ.วิจิตรไชยบูลย์ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผ้าบาติก
51/2557
ผ้าชิ้นตัดเสื้อ ชนิดเส้นใยธรรมชาติ(ฝ้าย) 317-37/51(นธ) 22 ส.ค. 2562 21 ส.ค. 2565
28 กลุ่มบ้านบาติก
6 ม.- ซ.ปิติ ถ.วิจิตไชยบูลย์ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 โทรศัพท์มือถือ 08-6747-7735
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผ้าพันคอ
247/2557
ผ้าพันคอ 290-2/247(นธ) 1 ส.ค. 2561 31 ก.ค. 2564
29 กลุ่มประดิษฐ์ของใช้ไอร์จูโจ๊ะ
123/2 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ศรีสาคร อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 96210 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ 344-5/45(นธ) 24 ก.ย. 2562 23 ก.ย. 2565
30 กลุ่มปักจักรบ้านกลูบี
189/1 ม.6 ซ.- ถ.- ต.สากอ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 96140 โทรศัพท์มือถือ 08-3088-8131
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผ้าคลุมผมสตรี
385/2557
ผ้าคลุมผมสตรี 295-29/385(นธ) 1 ส.ค. 2561 31 ก.ค. 2564
31 กลุ่มปักจักรบ้านกลูบี
189/1 ม.6 ซ.- ถ.- ต.สากอ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 96140 โทรศัพท์มือถือ 08-3088-8131
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ชุดละหมาดสตรี
386/2555
เส้นใยประดิษฐ์ 289-9/386(นธ) 1 ส.ค. 2561 31 ก.ค. 2564
32 กลุ่มปักจักรบ้านเจ๊ะเหม
99/10 ม.3 ซ.- ถ.- ต.แว้ง อ.แว้ง จ.นราธิวาส 96160 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผ้าคลุมผมสตรี
385/2557
ผ้าคลุมผมสตรี 367-37/385(นธ) 24 ก.ย. 2562 23 ก.ย. 2565
33 กลุ่มปักจักรบ้านยะออ
125 ม.1 ซ.- ถ.- ต.จะแนะ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส 96220 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผ้าคลุมผมสตรี
385/2557
ผ้าคลุมผมสตรี 366-36/385(นธ) 24 ก.ย. 2562 23 ก.ย. 2565
34 กลุ่มปักจักรผ้าคลุมผม
39/2 ม.4 ซ.- ถ.- ต.จอเบาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 96180 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผ้าคลุมผมสตรี
385/2557
ผ้าคลุมผมสตรี แบบทั่วไป ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 345-33/385(นธ) 24 ก.ย. 2562 23 ก.ย. 2565
35 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์กระจูดบ้านพรุกาบแดง
110/1 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 96110 โทรศัพท์มือถือ 08-9298-8567
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด
53/2559
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด 284-25/53(นธ) 7 มิ.ย. 2561 6 มิ.ย. 2564
36 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์กระจูดบ้านยาบี
51 ม.1 ซ.- ถ.- ต.กะลุวอ อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 โทรศัพท์มือถือ 09-0719-6587
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด
53/2559
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด 267-24/53(นธ) 19 ก.พ. 2561 18 ก.พ. 2564
37 กลุ่มผลิตภัณฑ์กระจูดบ้านทอน หมู่ 5
32 ม.5 ซ.- ถ.- ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 โทรศัพท์มือถือ 08-9736-1291
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด
53/2559
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด 259-20/53(นธ) 11 ก.ย. 2560 10 ก.ย. 2563
38 กลุ่มผลิตภัณฑ์จากกระดาษหนังสือพิมพ์
45/8 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ยี่งอ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 96180 โทรศัพท์มือถือ 08-2827-4476
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากกระดาษ
651/2560
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากกระดาษ 288-1/651(นธ) 1 ส.ค. 2561 31 ก.ค. 2564
39 กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าปาเต๊ะ
- ม.- ซ.- ถ.เจริญเขต ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 96120 โทรศัพท์มือถือ 08-3194-0668
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้าลายปาเต๊ะ 270-14/417(นธ) 19 ก.พ. 2561 18 ก.พ. 2564
40 กลุ่มผ้าคลุมผมสตรีบ้านลาเวง
28/2 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ศรีสาคร อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 96210 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผลิตภัณฑ์ผ้าปัก
616/2558
ผลิตภัณฑ์ผ้าปัก 355-1/616(นธ) 24 ก.ย. 2562 23 ก.ย. 2565
41 กลุ่มผ้าคลุมผมสตรีบ้านลาเวง
28/2 ม.3 ซ.- ถ.- ต.เชิงคีรี อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 96210 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
เสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย
836/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยผสม 359-7/836(นธ) 24 ก.ย. 2562 23 ก.ย. 2565
42 กลุ่มผ้าคลุมผมสตรีบ้านลาเวง
282/2 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ศรีสาคร อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 96210 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผ้าคลุมผมสตรี
385/2557
แบบทั่วไป ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 347-35/385(นธ) 24 ก.ย. 2562 23 ก.ย. 2565
43 กลุ่มผ้าปาเต๊ะซาฮาร่า
181/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส 96160 โทรศัพท์มือถือ 08-6311-7776
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผ้าบาติก
51/2557
ผ้าปาเต๊ะ ชนิดเส้นด้ายใยธรรมชาติ 282-30/51(นธ) 7 มิ.ย. 2561 6 มิ.ย. 2564
44 กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านค่าย
150 ม.2 ซ.- ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 โทรศัพท์มือถือ 06-4595-9058
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด
53/2559
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด 287-26/53(นธ) 7 มิ.ย. 2561 6 มิ.ย. 2564
45 กลุ่มเฟอร์นิเจอร์ไม้แก่นดิน
18 ม.4 ซ.- ถ.- ต.กาหลง อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 96210 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ 342-3/45(นธ) 24 ก.ย. 2562 23 ก.ย. 2565
46 กลุ่มแม่บ้านชุมชนโคกปริเม็ง
15 ม.- ซ.โคกปริเม็ง ถ.จารุเสถียร ต.ปะลุรู อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 96140 โทรศัพท์มือถือ 08-6-96-7689
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ขนมปังอบกรอบ
460/2555
ขนมปังหน้ากระเทียม 281-2/460(นธ) 7 มิ.ย. 2561 6 มิ.ย. 2564
47 กลุ่มแม่บ้านชุมชนโคกปริเม็ง
15 ม.- ซ.โคกปริเม็ง ถ.จารุเสถียร ต.ปะลุรู อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 96140 โทรศัพท์มือถือ 08-6967-6895
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
คุกกี้
118/2555
คุกกี้งาดำ 276-2/118(นธ) 7 มิ.ย. 2561 6 มิ.ย. 2564
48 กลุ่มแม่บ้านชุมชนโคกปริเม็ง
15 ม.- ซ.โคกปริเม็ง ถ.จารุเถียร ต.ปะลุรู อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 96140 โทรศัพท์มือถือ 08-6967-6895
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ครองแครงกรอบ
267/2552
ขนมฟักทองกรอบเค็ม 279-5/267(นธ) 7 มิ.ย. 2561 6 มิ.ย. 2564
49 กลุ่มเยาวชนบาติกบ้านค่าย
24/2 ม.2 ซ.- ถ.- ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผ้าบาติก
51/2557
ผ้าบาติก ชนิดเส้นใยธรรมชาติ 322-40/51(นธ) 22 ส.ค. 2562 21 ส.ค. 2565
50 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านปูโง๊ะ
9 ม.1 ซ.- ถ.- ต.กาลิซา อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 96130 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผ้าปูที่นอนและปลอกหมอน
1446/2553
ผ้าปูที่นอนและปลอกหมอน 362-1/1446(นธ) 24 ก.ย. 2562 23 ก.ย. 2565
123

สืบค้นเมื่อ วันที่6 ก.ค. 2563