List of Producers and Products in Phayao Province

Total 197 of 13,017

No.Name - AddressTCPS TitleCertificate No.Date of CertificateValid until
1 - YADA Yayen
41 M.8, San Pa Muang, Mueang, Phayao 56000 Thailand
Mobile :+6686 914 2015

Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 39/2559
WATER HYACINTH PRODUCTS
781-64/39(PY) 5 September B.E. 2562(2019) 4 September B.E. 2565(2022)
2 Klùm krapěā p̄ĥā dxy h̄nxk
225 M.6, Ban Tun, Mueang, Phayao 56000 Thailand
Mobile :+6689 560 5099

Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 196/2553
TEXTILE CRAFTS
778-35/196(PY) 5 September B.E. 2562(2019) 4 September B.E. 2565(2022)
3 Klùm krapěā p̄ĥā dxy h̄nxk
225 M.6, Ban Tun, Mueang, Phayao 56000 Thailand
Mobile :+6689 560 5099

Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 417/2558
CLOTH BAGS
777-55/417(PY) 5 September B.E. 2562(2019) 4 September B.E. 2565(2022)
4 Kluai Hom Thong Yatyiat Group
64 M.2, Lo, Chun, Phayao 56150 Thailand
Mobile :+6687 183 2208

Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 1038/2554
CRISPY FRIED FRUITS AND VEGETABLE
715-9/1038(PY) 11 June B.E. 2561(2018) 10 June B.E. 2564(2021)
5 Kasettakon Tham Rai Phu Sang Group
130 M.6, Phu Sang, Phu Sang, Phayao 56110 Thailand
Mobile :+6687 174 9928

Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 32/2546
COMMUNITY DISTILLED LIQUOR
728-11/32(PY) 17 July B.E. 2561(2018) 16 July B.E. 2564(2021)
6 K̄hnmcīn yāy h̄m̀xm
256 M.5, Sawang Arom, Dok Khamtai, Phayao 56120 Thailand
Mobile :+6681 603 6639

Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 500/2547
THAI RICE NOODLE
892-4/500(PY) 27 May B.E. 2563(2020) 26 May B.E. 2566(2023)
7 Phalit Khrueangchai Mai Nai Khruaruean Group
11 M.12, Huai Kaeo, Phu Kamyao, Phayao 56000 Thailand
Mobile :+6687 187 4671

Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 45/2557
WOOD CRAFTS
759-16/45(PY) 25 March B.E. 2562(2019) 24 March B.E. 2565(2022)
8 Khrueangpradap Ngoen Ban Tom Group
517 M.13, Ban Tom, Mueang, Phayao 56000 Thailand
Mobile :+6681 473 7013

Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 23/2549
SILVER PRODUCTS
916-10/23(PY) 21 January B.E. 2564(2021) 1 January B.E. 2986(2443)
9 klum
97 M.5, Ban Tom, Mueang, Phayao 56000 Thailand
Mobile :+6661 963 9323

Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 39/2559
WATER HYACINTH PRODUCTS
919-75/39(PY) 21 January B.E. 2564(2021) 1 January B.E. 2986(2443)
10 Chaksan Tonbaep Ban Tong Group
- M.12, Pong, Pong, Phayao 56140 Thailand
Mobile :+6681 031 4424

Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 1126/2560
BOTTLE GOURD PRODUCTS
841-1/1126(PY) 27 September B.E. 2562(2019) 26 September B.E. 2565(2022)
11 Chaksan Tonbaep Ban Tong Group
- M.12, Pong, Pong, Phayao 56140 Thailand
Mobile :+6681 031 4424

Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 40/2559
BAMBOO WOOD WICKER PRODUCTS
840-20/40(PY) 27 September B.E. 2562(2019) 26 September B.E. 2565(2022)
12 Chaksan Phaktopchawa Group
31 M.15, Ban Tom, Mueang, Phayao 56000 Thailand
Mobile :+6686 923 0810

Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 39/2559
WATER HYACINTH PRODUCTS
896-73/39(PY) 27 May B.E. 2563(2020) 26 May B.E. 2566(2023)
13 Klùm cạks̄ān p̄hạktbchwā h̄mū̀ thī 2
70 M.2, Ban Tom, Mueang, Phayao 56000 Thailand
Mobile :+6682 616 0825

Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 39/2559
WATER HYACINTH PRODUCTS
732-62/39(PY) 10 January B.E. 2562(2019) 9 January B.E. 2565(2022)
14 Chaksan Phaktopchawa Ban Ngio Nuea Group
138 M.7, Ban Sang, Mueang, Phayao 56000 Thailand Tel. :+6654 449 638
Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 39/2559
WATER HYACINTH PRODUCTS
879-71/39(PY) 14 February B.E. 2563(2020) 13 February B.E. 2566(2023)
15 Chaksan Phaktopchawa Ban San Buabok Group
144 M.8, Ban Sang, Mueang, Phayao 56000 Thailand
Mobile :+6681 287 0020

Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 39/2559
WATER HYACINTH PRODUCTS
877-69/39(PY) 14 February B.E. 2563(2020) 13 February B.E. 2566(2023)
16 Chaksan Phaktopchawa Ban Huai Khian Nuea Group
88 M.1, Ban Tam, Mueang, Phayao 56000 Thailand
Mobile :+6689 998 8664

Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 39/2559
WATER HYACINTH PRODUCTS
863-66/39(PY) 14 February B.E. 2563(2020) 13 February B.E. 2566(2023)
17 Klùm cạks̄ān mị̂p̄hị̀
31 M.3, Mae Suk, Mae Chai, Phayao 56130 Thailand
Mobile :+6680 790 1048

Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 40/2559
BAMBOO WOOD WICKER PRODUCTS
785-17/40(PY) 5 September B.E. 2562(2019) 4 September B.E. 2565(2022)
18 Chiam Chit Mai Fai Group
301 M.4, Chiang Ban, Chiang Kham, Phayao 56110 Thailand
Mobile :+6681 111 2372

Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 195/2561
CROCHETED PRODUCTS
768-55/195(PY) 24 May B.E. 2562(2019) 23 May B.E. 2565(2022)
19 Don Pha Duai Mue Group
44/1 M.10, Ban Tom, Mueang, Phayao 56000 Thailand
Mobile :+6686 924 1352

Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 835/2554
WOMEN'S WEARS
735-32/835(PY) 10 January B.E. 2562(2019) 9 January B.E. 2565(2022)
20 Don Pha Duai Mue Group
44/1 M.10, Ban Tom, Mueang, Phayao 56000 Thailand
Mobile :+6686 924 1352

Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 417/2558
CLOTH BAGS
742-50/417(PY) 10 January B.E. 2562(2019) 9 January B.E. 2565(2022)
21 Klùm tạd yĕb p̄ĥā d̂n mụ̄x chumchn wạd meụ̄xng chum
467, Mae Tam, Mueang, Phayao 56000 Thailand
Mobile :+6689 955 0074

Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 417/2558
CLOTH BAGS
743-51/417(PY) 10 January B.E. 2562(2019) 9 January B.E. 2565(2022)
22 Klùm tạd yĕb læa t̄hạk kho rchet̒ nit tîng
98/1 M.5, Rom Yen, Chiang Kham, Phayao 56110 Thailand
Mobile :+6693 132 1796

Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 835/2554
WOMEN'S WEARS
811-44/835(PY) 27 September B.E. 2562(2019) 26 September B.E. 2565(2022)
23 Klùm tạd yĕb s̄eụ̄̂xp̄ĥā s̄ảrĕcrūp
11 M.12, Chadi Kham, Chiang Kham, Phayao 56110 Thailand
Mobile :+6662 608 6259

Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 609/2547
FABRIC SATCHEL
846-16/609(PY) 27 September B.E. 2562(2019) 26 September B.E. 2565(2022)
24 Tatyep Sueapha Samretrup Ban Tung Mok Group
198/1 M.2, Chiang Ban, Chiang Kham, Phayao 56110 Thailand
Mobile :+6689 851 8671

Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 835/2554
WOMEN'S WEARS
720-28/835(PY) 11 June B.E. 2561(2018) 10 June B.E. 2564(2021)
25 Thanom Si Pha Tho Group
52 M.5, San Khong, Dok Khamtai, Phayao 56120 Thailand
Mobile :+6681 020 9369

Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 836/2554
MEN'S WEARS
739-14/836(PY) 10 January B.E. 2562(2019) 9 January B.E. 2565(2022)
26 Thak Crochet Ban That Phu Sang Group
35 M.10, Phu Sang, Phu Sang, Phayao 56110 Thailand
Mobile :+6685 714 5306

Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 195/2561
CROCHETED PRODUCTS
872-60/195(PY) 14 February B.E. 2563(2020) 13 February B.E. 2566(2023)
27 Tho Pha Tambon Wiang Group
199 M.7, Wiang, Chiang Kham, Phayao 56110 Thailand
Mobile :+6681 028 9076

Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 47/2557
LAI NAM LAI FABRICS
893-17/47(PY) 27 May B.E. 2563(2020) 26 May B.E. 2566(2023)
28 Tho Pha Tambon Wiang Group
199 M.7, Wiang, Chiang Kham, Phayao 56110 Thailand
Mobile :+6681 028 9076

Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 47/2557
LAI NAM LAI FABRICS
921-18/47(PY) 21 January B.E. 2564(2021) 1 January B.E. 2986(2443)
29 Klùm thx p̄ĥā thị lụ̄̂x b̂ān h̄ỳwn
186 M.3, Yuan, Chiang Kham, Phayao 56110 Thailand
Mobile :+6687 182 6731

Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 17/2557
MAT MI FABRICS
826-2/17(PY) 27 September B.E. 2562(2019) 26 September B.E. 2565(2022)
30 Klùm thx p̄ĥā thị lụ̄̂x b̂ān h̄ỳwn
186 M.3, Yuan, Chiang Kham, Phayao 56110 Thailand
Mobile :+6687 182 6731

Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 47/2557
LAI NAM LAI FABRICS
825-15/47(PY) 27 September B.E. 2562(2019) 26 September B.E. 2565(2022)
31 Tho Pha Thai Lue Ban Thung Kluai Group
89 M.5, Thung Kluai, Phu Sang, Phayao 56110 Thailand
Mobile :+6686 197 2919

Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 609/2547
FABRIC SATCHEL
836-15/609(PY) 27 September B.E. 2562(2019) 26 September B.E. 2565(2022)
32 Tho Pha Thai Lue Ban Thung Kluai Group
89 M.5, Thung Kluai, Phu Sang, Phayao 56110 Thailand
Mobile :+6686 197 2919

Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 247/2557
SCARVES
835-6/247(PY) 27 September B.E. 2562(2019) 26 September B.E. 2565(2022)
33 Tho Pha Thai Lue Ban Thung Kluai Group
89 M.5, Thung Kluai, Phu Sang, Phayao 56110 Thailand
Mobile :+6686 197 2919

Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 18/2557
PLAIN WOVEN FABRICS
833-19/18(PY) 27 September B.E. 2562(2019) 26 September B.E. 2565(2022)
34 Tho Pha Thai Lue Ban Thung Kluai Group
89 M.5, Thung Kluai, Phu Sang, Phayao 56110 Thailand
Mobile :+6686 197 2919

Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 246/2557
SHAWLS
834-3/246(PY) 27 September B.E. 2562(2019) 26 September B.E. 2565(2022)
35 Tho Pha Thai Lue Ban Thung Mok Group
114 M.5, Ban Mang, Chiang Muan, Phayao 56160 Thailand
Mobile :+6682 180 9468

Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 609/2547
FABRIC SATCHEL
775-11/609(PY) 5 September B.E. 2562(2019) 4 September B.E. 2565(2022)
36 Klùm thx p̄ĥā thị lụ̄̂x b̂ān thùng mxk
114 M.5, Ban Mang, Chiang Muan, Phayao 56160 Thailand Tel. :+6654 891 244
Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 247/2557
SCARVES
832-5/247(PY) 27 September B.E. 2562(2019) 26 September B.E. 2565(2022)
37 Klùm thx p̄ĥā thị lụ̄̂x b̂ān thùng mxk
114 M.5, Ban Mang, Chiang Muan, Phayao 56160 Thailand Tel. :+6654 891 244
Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 197/2557
PHA KHO MA, LOINCLOTH
830-8/197(PY) 27 September B.E. 2562(2019) 26 September B.E. 2565(2022)
38 Klùm thx p̄ĥā thị lụ̄̂x b̂ān thùng mxk
114 M.5, Ban Mang, Chiang Muan, Phayao 56160 Thailand Tel. :+6654 891 244
Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 18/2557
PLAIN WOVEN FABRICS
831-18/18(PY) 27 September B.E. 2562(2019) 26 September B.E. 2565(2022)
39 Tho Pha Thai Lue Ban Thung Mok Group
13 M.2, Chiang Ban, Chiang Kham, Phayao 56110 Thailand
Mobile :+6681 030 3479

Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 48/2557
CHOK FABRICS
753-14/48(PY) 26 March B.E. 2562(2019) 25 March B.E. 2565(2022)
40 Tho Pha Thai Lue Ban Thung Mok Group
13 M.2, Chiang Ban, Chiang Kham, Phayao 56110 Thailand
Mobile :+6681 030 3479

Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 47/2557
LAI NAM LAI FABRICS
754-14/47(PY) 26 March B.E. 2562(2019) 25 March B.E. 2565(2022)
41 Tho Pha Thai Lue Ban That Phu Sang Group
103 M.10, Phu Sang, Phu Sang, Phayao 56110 Thailand
Mobile :+6689 264 8963

Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 609/2547
FABRIC SATCHEL
770-10/609(PY) 24 May B.E. 2562(2019) 23 May B.E. 2565(2022)
42 Tho Pha Thai Lue Ban That Phu Sang Group
103 M.10, Phu Sang, Phu Sang, Phayao 56110 Thailand
Mobile :+6689 264 8963

Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 1472/2557
CHOK TAI-LUE FABRICS
817-1/1472(PY) 27 September B.E. 2562(2019) 26 September B.E. 2565(2022)
43 Tho Pha Thai Lue Ban That Sop Waen Group
138/1 M.1, Yuan, Chiang Kham, Phayao 56110 Thailand
Mobile :+6689 999 1854

Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 47/2557
LAI NAM LAI FABRICS
922-19/47(PY) 21 January B.E. 2564(2021) 1 January B.E. 2986(2443)
44 Klùm thx p̄ĥā thị lụ̄̂x b̂ān l̂ā
71 M.4, Wiang, Chiang Kham, Phayao 56110 Thailand
Mobile :+6683 565 0140

Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 47/2557
LAI NAM LAI FABRICS
828-16/47(PY) 27 September B.E. 2562(2019) 26 September B.E. 2565(2022)
45 Klùm thx p̄ĥā thị lụ̄̂x b̂ān l̂ā
71 M.4, Wiang, Chiang Kham, Phayao 56110 Thailand
Mobile :+6683 565 0140

Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 18/2557
PLAIN WOVEN FABRICS
827-17/18(PY) 27 September B.E. 2562(2019) 26 September B.E. 2565(2022)
46 Klùm thx p̄ĥā thị lụ̄̂x b̂ān l̂ā
71 M.4, Wiang, Chiang Kham, Phayao 56110 Thailand
Mobile :+6683 565 0140

Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 63/2557
YOK DOK FABRICS
829-5/63(PY) 27 September B.E. 2562(2019) 26 September B.E. 2565(2022)
47 Tho Pha thai lu Ban San Pu Loei Group
130 M.8, Ang Thong, Chiang Kham, Phayao 56110 Thailand
Mobile :+6685 708 8689

Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 47/2557
LAI NAM LAI FABRICS
722-13/47(PY) 17 July B.E. 2561(2018) 16 July B.E. 2564(2021)
48 Klùm thx p̄ĥā b̂ān b̀x n̂xy
195 M.4, Ang Thong, Chiang Kham, Phayao 56110 Thailand
Mobile :+6689 272 5925

Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 7/2559
SEDGE PRODUCTS
823-11/7(PY) 27 September B.E. 2562(2019) 26 September B.E. 2565(2022)
49 Klùm thx p̄ĥā b̂ān b̀x n̂xy
195 M.4, Ang Thong, Chiang Kham, Phayao 56110 Thailand
Mobile :+6689 272 5925

Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 247/2557
SCARVES
824-4/247(PY) 27 September B.E. 2562(2019) 26 September B.E. 2565(2022)
50 Klùm thx p̄ĥā b̂ān p̀ā khā
55 M.3, Khuan, Pong, Phayao 56140 Thailand
Mobile :+6684 371 7154

Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 15/2557
KHIT FABRICS
862-2/15(PY) 27 September B.E. 2562(2019) 26 September B.E. 2565(2022)
1234

Update : 06 May 2021