22/11/2021 

เรียน สอจ.

ตารางการจำแนกผลิตภัณฑ์ update พฤศจิกายน 2564 สามารถ download ได้จากลิงค์ด้านล่างนี้

https://tinyurl.com/2xsjhopd

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

กลุ่มรับรองคุณภาพ