15/03/2022 

แจ้งรายการเอกสารที่มีการแก้ไข

"ขั้นตอนการดำเนินงาน : การประเมินภายใน"
รหัสเอกสาร TCPS-P-SY-04(V1)
มีผลบังคับใช้ วันที่ 14 มีนาคม 2565


ทั้งนี้ ได้อัพโหลดไฟล์ดังกล่าวไว้ในโฟลเดอร์ DCC >> SY>>Procedure เรียบร้อยแล้ว

ขอบคุณค่ะ