20/11/2017 

เรียน สอจ.

ใบรับรองที่มีการแก้ไข ให้ดำเนินการตามรูปแบบที่กำหนดจากเอกสารใน Link ด้านล่างนี้ และสอจ.สามารถดาวโหลดแบบฟอร์มใบรับรองสองบรรทัดได้จาก Link นี้

https://drive.google.com/drive/folders/1GxbeeRHSpODMu4hRPA3gG3ta65iAaWFz?usp=sharing

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

กลุ่มรับรองคุณภาพ

20 พ.ย.2560