23/09/2019 

เรียน สอจ.

ตารางการจำแนกผลิตภัณฑ์ update กันยายน 2562 สามารถ download ได้จากลิงค์ด้านล่างนี้

https://drive.google.com/file/d/1vmzEpeqQbIUyFT-64ZTEB27v8-eVno2k/view?usp=sharing

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

กลุ่มรับรองคุณภาพ

23 ก.ย. 2562