23/09/2020 

ดาวน์โหลดไฟล์ได้ตาม Link ด้านล่างนี้

มีขอสงสัยโทร 3342-3

https://drive.google.com/file/d/1zu8TtrfLKhkf9-hNeK_imc9BriKYiwT-/view?usp=sharing