06/01/2020 

เรียน สอจ.

ตารางการจำแนกผลิตภัณฑ์ update มิถุนายน 2563 สามารถ download ได้จากลิงค์ด้านล่างนี้

https://drive.google.com/file/d/1gF_U1tkxKiaC1lP-JHpxwFMOeU-VS78y/view?usp=sharing

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

กลุ่มรับรองคุณภาพ