13/11/2020 

เรียน สอจ.

ตารางการจำแนกผลิตภัณฑ์ update พฤศจิกายน 2563 สามารถ download ได้จากลิงค์ด้านล่างนี้

https://drive.google.com/file/d/1HvaE3Ez3d3ie6F6_p7_0G0NqC6886LLz/view?usp=sharing

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

กลุ่มรับรองคุณภาพ