16/04/2021 

แจ้งรายการเอกสารใหม่

"คู่มือคุณภาพ ฉบับที่ 1"
มีผลบังคับใช้ วันที่ 16 เมษายน 2564

ทั้งนี้ ได้อัพโหลดไฟล์ดังกล่าวไว้ในโฟลเดอร์ DCC >> Quality Manual เรียบร้อยแล้ว

ขอบคุณค่ะ