รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์จากกระจูด

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช.53/2559 ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์จากกระจูด จำนวน 66 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 10,580 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กระจูดบ้านเรา Original
23/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง 93000 โทรศัพท์ 8-2454-7892
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด 926-80/53(พท) 16 ก.พ. 2566 15 ก.พ. 2569
2 กลุ่มกระจูดตำบลกะลุวอ
- ม.5 ซ.- ถ.- ต.กะลุวอ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด 451-38/53(นธ) 26 ก.ค. 2565 25 ก.ค. 2568
3 กลุ่มกระจูดบ้านควนยาว
49 ม.1 ซ.- ถ.- ต.เคร็ง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180 โทรศัพท์ 9-3669-4724
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด 988-119/53(นศ) 7 ส.ค. 2566 6 ส.ค. 2569
4 กลุ่มกระจูดบ้านโคกทราง
52 ม.7 ซ.- ถ.- ต.เคร็ง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180 โทรศัพท์ 8-1082-5516
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด 980-111/53(นศ) 7 ส.ค. 2566 6 ส.ค. 2569
5 กลุ่มกระจูดบ้านโคกพะยอม
50/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000 โทรศัพท์ 0-8109-2244
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด 476-45/53(นธ) 20 ก.ค. 2566 19 ก.ค. 2569
6 กลุ่มกระจูดบ้านโคกเมา
45 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93150 โทรศัพท์ 8-9294-2183
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด 1001-93/53(พท) 25 มี.ค. 2567 24 มี.ค. 2570
7 กลุ่มกระจูดบ้านทอนอามาน
340/3 ม.11 ซ.- ถ.- ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด 472-42/53(นธ) 29 มี.ค. 2566 28 มี.ค. 2569
8 กลุ่มกระจูดบ้านฮูแตทูวอ
126/43 ม.4 ซ.- ถ.- ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด 475-44/53(นธ) 20 ก.ค. 2566 19 ก.ค. 2569
9 กลุ่มกระจูดสัมมาชีพบ้านโคกทราง
77 ม.7 ซ.- ถ.- ต.นางหลง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180 โทรศัพท์ 9-9476-7252
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด 979-110/53(นศ) 7 ส.ค. 2566 6 ส.ค. 2569
10 กลุ่มจักสานกระจูดตำบลเกาะสะบ้า
- ม.5 ซ.- ถ.- ต.เกาะสะบ้า อ.เทพา จ.สงขลา 90150 โทรศัพท์ 9-4296-1333
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด 743-17/53(สข) 23 ส.ค. 2566 22 ส.ค. 2569
11 กลุ่มจักสานผลิตภัณฑ์กระจูด
22 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บาเระใต้ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 96170 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด 458-40/53(นธ) 26 ก.ค. 2565 25 ก.ค. 2568
12 กลุ่มแปรรูปกระจูดบ้านเนินธัมมัง
5 ม.5 ซ.- ถ.- ต.แม่เจ้าอยู่หัว อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190 โทรศัพท์ 0-8626-6194
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด 879-104/53(นศ) 17 ก.ย. 2564 16 ก.ย. 2567
13 กลุ่มผลิตภัณฑ์กระจูดบ้านทอนนาอีม
332 ม.12 ซ.- ถ.- ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด 473-43/53(นธ) 29 มี.ค. 2566 28 มี.ค. 2569
14 กลุ่มผลิตภัณฑ์จักสานจากกระจูดบ้านมาบเหลาชะโอน
40/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ชากพง อ.แกลง จ.ระยอง 21190 โทรศัพท์มือถือ 08-6045-3938
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด 530-9/53(รย) 20 ก.พ. 2566 19 ก.พ. 2569
15 กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านค่าย
150 ม.2 ซ.- ถ.- ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด 417-36/53(นธ) 17 ส.ค. 2564 16 ส.ค. 2567
16 กลุ่มแม่บ้านพัฒนาสตรีบ้านปลายตรอก
316 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93150 โทรศัพท์ 8-5077-0034
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด 983-90/53(พท) 9 ก.พ. 2567 8 ก.พ. 2570
17 กลุ่มเยาวชนสานกระจูดบ้านโคกเมา
33 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93150 โทรศัพท์ 6-5062-9537
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด 1002-94/53(พท) 25 มี.ค. 2567 24 มี.ค. 2570
18 กลุ่มเยาวชนหัตถกรรมกระจูด
29 ม.1 ซ.- ถ.- ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93150 โทรศัพท์ 8-6961-7906
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด 941-81/53(พท) 8 ส.ค. 2566 7 ส.ค. 2569
19 กลุ่มสตรีผลิตภัณฑ์กระจูด
44/2 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93150 โทรศัพท์ 8-4582-7912
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด 870-78/53(พท) 17 ส.ค. 2565 16 ส.ค. 2568
20 กลุ่มสตรีสหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตรชะอวด
100/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.เคร็ง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180 โทรศัพท์ 8-7888-5702
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด 987-118/53(นศ) 7 ส.ค. 2566 6 ส.ค. 2569
21 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านชะอวด
201 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ท่าเสม็ด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180 โทรศัพท์ 8-9588-6193
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด 989-120/53(นศ) 7 ส.ค. 2566 6 ส.ค. 2569
22 กลุ่มสตรีสานเสื่อกระจูดบ้านโคกพะยอม
95/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด 466-41/53(นธ) 29 มี.ค. 2566 28 มี.ค. 2569
23 กลุ่มสานสายใย
11 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000 โทรศัพท์ 9-3638-7875
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด 871-79/53(พท) 17 ส.ค. 2565 16 ส.ค. 2568
24 กลุ่มเส้นสานร้อยล้าน
241 ม.12 ซ.- ถ.- ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 27180 โทรศัพท์มือถือ 09-3010-4104
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด 332-1/53(สก) 24 ส.ค. 2564 23 ส.ค. 2567
25 กลุ่มเสื่อกระจูดบ้านทอนฮีเล
3 ม.10 ซ.- ถ.- ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000 โทรศัพท์ 0-8929-7863
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด 477-46/53(นธ) 20 ก.ค. 2566 19 ก.ค. 2569
26 นาง กาญจนา ภิรมรักษ์
109 ม.1 ซ.- ถ.- ต.เคร็ง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180 โทรศัพท์ 8-7263-4233
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด 985-116/53(นศ) 7 ส.ค. 2566 6 ส.ค. 2569
27 นาง เกสรา กล้าแข็ง
160 ม.2 ซ.- ถ.- ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93150 โทรศัพท์ 8-9467-7433
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด 971-86/53(พท) 14 ก.ย. 2566 13 ก.ย. 2569
28 นาง จรวย สังข์ทอง
73/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ท่าเสม็ด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180 โทรศัพท์ 9-3628-9800
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด 990-121/53(นศ) 7 ส.ค. 2566 6 ส.ค. 2569
29 นาง บุสดี มหาโพด
109 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ซำ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์มือถือ 06-1062-5099
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด 1542-1/53(ศก) 10 มี.ค. 2565 9 มี.ค. 2568
30 นาง ปรางทิพท์ ขุนเพชร
44/2 ม.3 ซ.- ถ.- ต.เคร็ง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180 โทรศัพท์ 8-7465-2834
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด 984-115/53(นศ) 7 ส.ค. 2566 6 ส.ค. 2569
31 นาง เผี้ยง ไข่เสน
3 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93150 โทรศัพท์ 8-0706-3056
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด 869-77/53(พท) 17 ส.ค. 2565 16 ส.ค. 2568
32 นาง พรนภา คงดำ
96 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180 โทรศัพท์ 8-4559-9241
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด 986-117/53(นศ) 7 ส.ค. 2566 6 ส.ค. 2569
33 นาง พิมพ์วลัญช์ คุ้มวิเชียร
70/36 ม.5 ซ.- ถ.- ต.หนองบัว อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000 โทรศัพท์ 9-8551-4488
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด 296-1/53(กจ) 7 ก.ค. 2565 6 ก.ค. 2568
34 นาง ฟองรัตน์ เกื้อเดช
57 ม.1 ต.เคร็ง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180 โทรศัพท์ 8-0040-2685
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด 960-108/53(นศ) 24 เม.ย. 2566 23 เม.ย. 2569
35 นาง มลิวัลย์ คงเกื้อ
9 ม.1 ซ.- ถ.- ต.เคร็ง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180 โทรศัพท์ 9-2745-3135
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด 982-113/53(นศ) 7 ส.ค. 2566 6 ส.ค. 2569
36 นาง ราตรี นาคสุทธิ์
27 ม.- ซ.- ถ.ถาวรรัตน์ ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180 โทรศัพท์ 8-9731-3865
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด 983-114/53(นศ) 7 ส.ค. 2566 6 ส.ค. 2569
37 นาง วนิดา ปานะบุตร
654/53 ม.2 ซ.หมู่บ้านศรีวนา ถ.กาญจนวนิช ต.พะวง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90100 โทรศัพท์ 0-7444-7887
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด 740-16/53(สข) 23 ส.ค. 2566 22 ส.ค. 2569
38 นาง วิไวลักษณ์ จันทโร
35 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93150 โทรศัพท์ 0-9297-9264
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด 1004-96/53(พท) 25 มี.ค. 2567 24 มี.ค. 2570
39 นาง สุภาพ กลอดแก้ว
74 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93150 โทรศัพท์ 8-6961-7906
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด 942-82/53(พท) 8 ส.ค. 2566 7 ส.ค. 2569
40 นางสาว กัญญารัตน์ พรหมนุ้ย
53 ม.7 ต.นางหลง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180 โทรศัพท์ 9-3651-0379
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด 888-105/53(นศ) 27 ม.ค. 2565 26 ม.ค. 2568
41 นางสาว จรรยา รักษ์ทอง
17 ม.11 ซ.- ถ.- ต.เคร็ง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180 โทรศัพท์มือถือ 09-4084-1697
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด 924-107/53(นศ) 29 มิ.ย. 2565 28 มิ.ย. 2568
42 นางสาว จิราวรรณ หมื่นหนู
67/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93150 โทรศัพท์ 9-8691-9732
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด 943-83/53(พท) 8 ส.ค. 2566 7 ส.ค. 2569
43 นางสาว จุฑาทิพย์ รองพล
3/64 ม.1 ซ.- ถ.- ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83140 โทรศัพท์ 9-9505-8001
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด 561-4/53(ภก) 11 พ.ค. 2565 10 พ.ค. 2568
44 นางสาว โชติกา คำจันทร์วงษ์
187 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บ้านแฮด อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น 40110 โทรศัพท์มือถือ 09-6154-4234
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด 874-1/53(ขก) 24 ก.ค. 2566 23 ก.ค. 2569
45 นางสาว ภัทร์สุดา บัวชัย
309/3 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งพระยา อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 24160 โทรศัพท์มือถือ 08-5884-2916
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด 278-1/53(ฉช) 3 ส.ค. 2565 2 ส.ค. 2568
46 นางสาว วรรธณา มีศรี
90/2 ม.7 ซ.- ถ.- ต.นางหลง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180 โทรศัพท์ 8-0829-5313
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด 981-112/53(นศ) 7 ส.ค. 2566 6 ส.ค. 2569
47 นางสาว อมรารัตน์ พวงแก้ว
190/5 ม.5 ซ.- ถ.- ต.แดนสงวน อ.ระโนด จ.สงขลา 90140 โทรศัพท์ 9-7524-5937
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด 699-14/53(สข) 29 มี.ค. 2566 28 มี.ค. 2569
48 นางสาว อรวรรณ หนูเอียด
90/4 ม.7 ต.นางหลง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180 โทรศัพท์ 9-8019-6485
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด 889-106/53(นศ) 27 ม.ค. 2565 26 ม.ค. 2568
49 นาย นันทพัทธ์ กรดเต็ม
283 ม.5 ซ.- ถ.- ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110 โทรศัพท์ 9-1903-3079
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด 1000-92/53(พท) 25 มี.ค. 2567 24 มี.ค. 2570
50 นาย ประยูร พูลขาว
90/147 ม.3 ซ.โรงเรียนป่าไม้อุทิศ ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 0-8125-8853
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด 368-2/53(นบ) 29 มิ.ย. 2565 28 มิ.ย. 2568
12

สืบค้นเมื่อ วันที่23 พ.ค. 2567