รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์จากย่านลิเภา

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช.54/2559 ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์จากย่านลิเภา จำนวน 7 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 10,580 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มเกษตรจักสานปลูกย่านลิเภา
147/3 ม.7 ต.นาเคียน อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทรศัพท์ 8-5476-2852
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลิตภัณฑ์จักสานย่านลิเภา 946-48/54(นศ) 21 ก.พ. 2566 20 ก.พ. 2569
2 กลุ่มจักสานย่านลิเพาโพธิ์เสด็จ
131/2 ม.- ซ.- ถ.- ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทรศัพท์ 8-9866-4110
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลิตภัณฑ์จากย่านลิเภา 962-49/54(นศ) 24 เม.ย. 2566 23 เม.ย. 2569
3 กลุ่มจักสานย่านลิเภาบ้านหนองบัว
145/2 ม.7 ซ.- ถ.- ต.นาเคียน อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทรศัพท์ 0-8928-7497
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลิตภัณฑ์จากย่านลิเภา 1013-52/54(นศ) 30 ม.ค. 2567 29 ม.ค. 2570
4 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ประดับย่านลิเภา
114 ม.7 ต.นาเคียน อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทรศัพท์ 9-8575-5987
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลิตภัณฑ์จากย่านลิเภา 991-51/54(นศ) 7 ส.ค. 2566 6 ส.ค. 2569
5 กลุ่มสตรีสหกรณ์การเกษตรเมืองนครศรีธรรมราช
33 ม.16 ซ.- ถ.- ต.ท่าเรือ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80290 โทรศัพท์ 8-7274-6857
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลิตภัณฑ์จากย่านลิเภา 918-47/54(นศ) 29 มิ.ย. 2565 28 มิ.ย. 2568
6 กลุ่มสตรีสหกรณ์จักสานย่านลิเภาบ้านนาเคียน
136/1 ม.7 ต.นาเคียน อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทรศัพท์ 0-8359-9699
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลิตภัณฑ์จากย่านลิเภา 967-50/54(นศ) 24 เม.ย. 2566 23 เม.ย. 2569
7 นาย พลิษฐ์ หงสุชน
1554/3-4 ม.- ซ.- ถ.- ต.ท่าวัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทรศัพท์ 8-1554-5956
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลิตภัณฑ์จักสานย่านลิเภา 892-46/54(นศ) 27 ม.ค. 2565 26 ม.ค. 2568

สืบค้นเมื่อ วันที่23 พ.ค. 2567