รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์จากป่านศรนารายณ์

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช.55/2560 ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์จากป่านศรนารายณ์ จำนวน 7 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 10,549 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มสตรีศิลปาชีพพิเศษป่านศรนารายณ์
5 ม.8 ซ.- ถ.- ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
กระเป๋า (ผลิตภัณฑ์จากป่านศรนารายณ์) 185-10/55(พบ) 10 มิ.ย. 2565 9 มิ.ย. 2568
2 กลุ่มสายใยป่าน
115 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านเก่า อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210 โทรศัพท์มือถือ 06-5237-5836
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
ผลิตภัณฑ์จากป่านศรนารายณ์ 711-2/55(นม) 27 ส.ค. 2564 26 ส.ค. 2567
3 กลุ่มอาชีพสตรีจักสานป่านศรนารายณ์
25 ม.8 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120 โทรศัพท์ 0-3242-6000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ผลิตภัณฑ์จากป่านศรนารายณ์ 170-6/55(พบ) 4 มี.ค. 2565 3 มี.ค. 2568
4 นาง ยุพิน สีชมภู
130/2 ม.10 ซ.- ถ.- ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
กระเป๋า (ผลิตภัณฑ์จากป่านศรนารายณ์) 183-8/55(พบ) 10 มิ.ย. 2565 9 มิ.ย. 2568
5 นาง สำเนา เกาะเกตุ
5 ม.8 ซ.- ถ.- ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
หมวก (ผลิตภัณฑ์จากป่านศรนารายณ์) 184-9/55(พบ) 10 มิ.ย. 2565 9 มิ.ย. 2568
6 นางสาว สีลตา คำคล้าย
38/16 ม.2 ซ.- ถ.- ต.สนามจันทร์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 โทรศัพท์ 8-9226-5166
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
ผลิตภัณฑ์จากป่านศรนารายณ์ 245-2/55(นฐ) 8 ก.ค. 2564 7 ก.ค. 2567
7 วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ป่านศรนารายณ์อารยา
201/1 ม.10 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ผลิตภัณฑ์จากป่านศรนารายณ์ 171-7/55(พบ) 4 มี.ค. 2565 3 มี.ค. 2568

สืบค้นเมื่อ วันที่27 พ.ค. 2567