List of Producers and Products in Phayao Province

Total 123 of 9,204

No.Name - AddressTCPS TitleCertificate No.Date of CertificateValid until
1 Klùm krapěā p̄ĥā dxy h̄nxk
4 M.6, Ban Tun, Mueang, Phayao 56000 Thailand
Mobile :+6689 560 5099

Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 417/2558
CLOTH BAGS
970-70/417(PY) 27 January B.E. 2565(2022) 26 January B.E. 2568(2025)
2 Kluai Hom Thong Yatyiat Group
64 M.2, Lo, Chun, Phayao 56150 Thailand
Mobile :+6687 183 2208

Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 1038/2554
CRISPY FRIED FRUITS AND VEGETABLE
929-12/1038(PY) 19 May B.E. 2564(2021) 18 May B.E. 2567(2024)
3 K̄hnmcīn yāy h̄m̀xm
256 M.5, Sawang Arom, Dok Khamtai, Phayao 56120 Thailand
Mobile :+6681 603 6639

Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 500/2547
THAI RICE NOODLE
892-4/500(PY) 27 May B.E. 2563(2020) 26 May B.E. 2566(2023)
4 Khrueangpradap Ngoen Ban Tom Group
517 M.13, Ban Tom, Mueang, Phayao 56000 Thailand
Mobile :+6681 473 7013

Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 23/2549
SILVER PRODUCTS
916-10/23(PY) 21 January B.E. 2564(2021) 20 January B.E. 2567(2024)
5 klum
97 M.5, Ban Tom, Mueang, Phayao 56000 Thailand
Mobile :+6661 963 9323

Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 39/2559
WATER HYACINTH PRODUCTS
919-75/39(PY) 21 January B.E. 2564(2021) 20 January B.E. 2567(2024)
6 cạks̄ān k̄hèng
193 M.4, Ban Tun, Mueang, Phayao 56000 Thailand
Mobile :+6681 950 5430

Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 40/2559
BAMBOO WOOD WICKER PRODUCTS
900-21/40(PY) 28 August B.E. 2563(2020) 27 August B.E. 2566(2023)
7 Chaksan Takra Am Phon Group
148 M.5, Ban Mai, Mueang, Phayao 56000 Thailand
Mobile :+6687 172 8365

Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 351/2560
COCONUT STALK PRODUCTS
928-2/351(PY) 19 May B.E. 2564(2021) 18 May B.E. 2567(2024)
8 Chaksan Phaktopchawa Group
31 M.15, Ban Tom, Mueang, Phayao 56000 Thailand
Mobile :+6686 923 0810

Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 39/2559
WATER HYACINTH PRODUCTS
896-73/39(PY) 27 May B.E. 2563(2020) 26 May B.E. 2566(2023)
9 Klùm cạks̄ān p̄hạktbchwā h̄mū̀ thī 2
70 M.2, Ban Tom, Mueang, Phayao 56000 Thailand
Mobile :+6682 616 0825

Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 39/2559
WATER HYACINTH PRODUCTS
962-77/39(PY) 27 January B.E. 2565(2022) 26 January B.E. 2568(2025)
10 Chaksan Phaktopchawa Ban Ngio Nuea Group
138 M.7, Ban Sang, Mueang, Phayao 56000 Thailand Tel. :+6654 449 638
Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 39/2559
WATER HYACINTH PRODUCTS
879-71/39(PY) 14 February B.E. 2563(2020) 13 February B.E. 2566(2023)
11 Chaksan Phaktopchawa Ban San Buabok Group
144 M.8, Ban Sang, Mueang, Phayao 56000 Thailand
Mobile :+6681 287 0020

Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 39/2559
WATER HYACINTH PRODUCTS
877-69/39(PY) 14 February B.E. 2563(2020) 13 February B.E. 2566(2023)
12 Chaksan Phaktopchawa Ban Huai Khian Nuea Group
88 M.1, Ban Tam, Mueang, Phayao 56000 Thailand
Mobile :+6689 998 8664

Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 39/2559
WATER HYACINTH PRODUCTS
863-66/39(PY) 14 February B.E. 2563(2020) 13 February B.E. 2566(2023)
13 Hand-embroidered jinjin group
293 M.9, Si Thoi, Mae Chai, Phayao 56130 Thailand
Mobile :+6681 706 8866

Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 249/2558
EMBROIDERED FABRICS
945-29/249(PY) 2 August B.E. 2564(2021) 1 August B.E. 2567(2024)
14 Chiam Chit Mai Fai Group
301 M.4, Chiang Ban, Chiang Kham, Phayao 56110 Thailand
Mobile :+6681 111 2372

Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 195/2561
CROCHETED PRODUCTS
981-66/195(PY) 2 June B.E. 2565(2022) 1 June B.E. 2568(2025)
15 Chiam Chit Mai Fai Group
301 M.4, Chiang Ban, Chiang Kham, Phayao 56110 Thailand
Mobile :+6681 111 2372

Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 1269/2549
KNITTING PRODUCTS
924-18/1269(PY) 19 May B.E. 2564(2021) 18 May B.E. 2567(2024)
16 Chalu - Salak Praerup Group
93/1 M.5, Chadi Kham, Chiang Kham, Phayao 56110 Thailand
Mobile :+6685 547 0154

Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 45/2557
WOOD CRAFTS
944-18/45(PY) 2 August B.E. 2564(2021) 1 August B.E. 2567(2024)
17 Don Pha Duai Mue Group
44/1 M.10, Ban Tom, Mueang, Phayao 56000 Thailand
Mobile :+6686 924 1352

Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 835/2564
WOMEN'S WEARS
968-56/835(PY) 27 January B.E. 2565(2022) 26 January B.E. 2568(2025)
18 Klùm tạd yĕb p̄ĥā d̂n mụ̄x chumchn wạd meụ̄xng chum
467, Mae Tam, Mueang, Phayao 56000 Thailand
Mobile :+6689 955 0074

Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 196/2553
TEXTILE CRAFTS
958-45/196(PY) 27 January B.E. 2565(2022) 26 January B.E. 2568(2025)
19 Thanom Si Pha Tho Group
52 M.5, San Khong, Dok Khamtai, Phayao 56120 Thailand
Mobile :+6681 020 9369

Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 836/2564
MEN'S WEARS
992-23/836(PY) 2 June B.E. 2565(2022) 1 June B.E. 2568(2025)
20 Thak Crochet Ban That Phu Sang Group
35 M.10, Phu Sang, Phu Sang, Phayao 56110 Thailand
Mobile :+6685 714 5306

Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 195/2561
CROCHETED PRODUCTS
872-60/195(PY) 14 February B.E. 2563(2020) 13 February B.E. 2566(2023)
21 Tho Pha Tambon Wiang Group
199 M.7, Wiang, Chiang Kham, Phayao 56110 Thailand
Mobile :+6681 028 9076

Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 47/2557
LAI NAM LAI FABRICS
893-17/47(PY) 27 May B.E. 2563(2020) 26 May B.E. 2566(2023)
22 Tho Pha Tambon Wiang Group
199 M.7, Wiang, Chiang Kham, Phayao 56110 Thailand
Mobile :+6681 028 9076

Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 47/2557
LAI NAM LAI FABRICS
921-18/47(PY) 21 January B.E. 2564(2021) 20 January B.E. 2567(2024)
23 Tho Pha Tambon Wiang Group
199 M.7, Wiang, Chiang Kham, Phayao 56110 Thailand
Mobile :+6681 028 9076

Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 610/2557
HAND WOVEN PHA THUNGS, TUBE SKIRTS
934-1/610(PY) 19 May B.E. 2564(2021) 18 May B.E. 2567(2024)
24 Ban Thung Mok Tai Lue Weaving Group
120 M.5, Ban Mang, Chiang Muan, Phayao 56160 Thailand
Mobile :+6691 143 0249

Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 196/2553
TEXTILE CRAFTS
983-46/196(PY) 2 June B.E. 2565(2022) 1 June B.E. 2568(2025)
25 Ban Thung Mok Tai Lue Weaving Group
120 M.5, Ban Mang, Chiang Muan, Phayao 56160 Thailand
Mobile :+6691 143 0249

Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 225/2547
TUNG (DECORATIVE FLAGS)
960-7/225(PY) 27 January B.E. 2565(2022) 26 January B.E. 2568(2025)
26 Tho Pha Thai Lue Ban Thung Mok Group
13 M.2, Chiang Ban, Chiang Kham, Phayao 56110 Thailand
Mobile :+6681 030 3479

Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 15/2557
KHIT FABRICS
974-3/15(PY) 27 January B.E. 2565(2022) 26 January B.E. 2568(2025)
27 Tho Pha Thai Lue Ban That Sop Waen Group
138/1 M.1, Yuan, Chiang Kham, Phayao 56110 Thailand
Mobile :+6689 999 1854

Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 47/2557
LAI NAM LAI FABRICS
922-19/47(PY) 21 January B.E. 2564(2021) 20 January B.E. 2567(2024)
28 cạks̄ān k̄hèng
31/1 M.2, Yuan, Chiang Kham, Phayao 56110 Thailand
Mobile :+6688 267 5101

Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 609/2547
FABRIC SATCHEL
907-18/609(PY) 28 August B.E. 2563(2020) 27 August B.E. 2566(2023)
29 Klùm thx p̄ĥā thị lụ̄̂x b̂ān l̂ā
71 M.4, Wiang, Chiang Kham, Phayao 56110 Thailand
Mobile :+6683 565 0140

Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 47/2557
LAI NAM LAI FABRICS
988-21/47(PY) 2 June B.E. 2565(2022) 1 June B.E. 2568(2025)
30 Tho Pha thai lu Ban San Pu Loei Group
130 M.8, Ang Thong, Chiang Kham, Phayao 56110 Thailand
Mobile :+6685 708 8689

Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 47/2557
LAI NAM LAI FABRICS
933-20/47(PY) 19 May B.E. 2564(2021) 18 May B.E. 2567(2024)
31 Klùm p̄hlitp̣hạṇṯh̒ pærrūp chn p̄hèā
59 M.11, Chiang Ban, Chiang Kham, Phayao 56110 Thailand
Mobile :+6681 164 2684

Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 47/2557
LAI NAM LAI FABRICS
989-22/47(PY) 2 June B.E. 2565(2022) 1 June B.E. 2568(2025)
32 Tho Suea Ban phungern Group
170/2 M.13, Mae Puem, Mueang, Phayao 56000 Thailand
Mobile :+6695 478 4089

Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 7/2559
SEDGE PRODUCTS
905-12/7(PY) 28 August B.E. 2563(2020) 27 August B.E. 2566(2023)
33 Tham Mai Kwat Group
131 M.14, Huai Kaeo, Phu Kamyao, Phayao 56000 Thailand
Mobile :+6689 633 6832

Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 9/2561
BROOM
920-22/9(PY) 21 January B.E. 2564(2021) 20 January B.E. 2567(2024)
34 Praerup Khrim Makham Group
337/7 M.14, Ban Tom, Mueang, Phayao 56000 Thailand
Mobile :+6681 784 6317

Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 551/2553
BODY CREAM/LOTION
876-8/551(PY) 14 February B.E. 2563(2020) 13 February B.E. 2566(2023)
35 Praerup Khrim Makham Group
15 M.2, Nong Lom, Dok Khamtai, Phayao 56120 Thailand
Mobile :+6681 784 6317

Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 552/2553
FOOT CREAM/LOTION
867-4/552(PY) 14 February B.E. 2563(2020) 13 February B.E. 2566(2023)
36 Phalittaphan Kradatsa Lae Phaktopchawa Group
139/1 M.3, Yuan, Chiang Kham, Phayao 56110 Thailand
Mobile :+6681 819 9693

Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 39/2559
WATER HYACINTH PRODUCTS
878-70/39(PY) 14 February B.E. 2563(2020) 13 February B.E. 2566(2023)
37 Phalittaphan Chaksan Ya Faek Ban Don Chai Group
115 M.10, Chiang Raeng, Phu Sang, Phayao 56110 Thailand
Mobile :+6663 824 4851

Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 232/2559
VETIVER GRASS PRODUCTS
927-15/232(PY) 19 May B.E. 2564(2021) 18 May B.E. 2567(2024)
38 Klùm p̄hlitp̣hạṇṯh̒ cāk t̂n h̄ỵ̂ā ǩng læa t̂n k̄ĥāwf̀āng
132 M.2, Dong Suwan, Dok Khamtai, Phayao 56120 Thailand
Mobile :+6698 791 5493

Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 9/2561
BROOM
901-21/9(PY) 28 August B.E. 2563(2020) 27 August B.E. 2566(2023)
39 Phalittaphan Chaokhao Praerup Group
369/6 M.15, Yuan, Chiang Kham, Phayao 56110 Thailand
Mobile :+6681 811 7165

Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 249/2558
EMBROIDERED FABRICS
953-31/249(PY) 27 January B.E. 2565(2022) 26 January B.E. 2568(2025)
40 Phalittaphan Chaokhao Praerup Group
369/6 M.15, Yuan, Chiang Kham, Phayao 56110 Thailand
Mobile :+6681 811 7165

Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 835/2564
WOMEN'S WEARS
973-58/835(PY) 27 January B.E. 2565(2022) 26 January B.E. 2568(2025)
41 Phalittaphan Chaokhao Praerup Group
189 M.13, Rom Yen, Chiang Kham, Phayao 56110 Thailand
Mobile :+6689 557 5758

Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 249/2558
EMBROIDERED FABRICS
902-28/249(PY) 28 August B.E. 2563(2020) 27 August B.E. 2566(2023)
42 Phalittaphan Chaokhao Praerup Group
189 M.13, Rom Yen, Chiang Kham, Phayao 56110 Thailand
Mobile :+6689 557 5758

Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 417/2558
CLOTH BAGS
910-67/417(PY) 28 August B.E. 2563(2020) 27 August B.E. 2566(2023)
43 Klùm p̄hlitp̣hạṇṯh̒ pærrūp chn p̄hèā
249 M.9, Sop Bong, Phu Sang, Phayao 56110 Thailand
Mobile :+6662 523 1273

Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 249/2558
EMBROIDERED FABRICS
959-32/249(PY) 27 January B.E. 2565(2022) 26 January B.E. 2568(2025)
44 Klùm p̄hlitp̣hạṇṯh̒ pærrūp chn p̄hèā
249 M.9, Sop Bong, Phu Sang, Phayao 56110 Thailand
Mobile :+6662 523 1273

Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 835/2564
WOMEN'S WEARS
971-57/835(PY) 27 January B.E. 2565(2022) 26 January B.E. 2568(2025)
45 Phalittaphan Ya Faek Group
143 M.6, Pa Sak, Phu Sang, Phayao 56110 Thailand
Mobile :+6689 835 3828

Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 232/2559
VETIVER GRASS PRODUCTS
870-13/232(PY) 14 February B.E. 2563(2020) 13 February B.E. 2566(2023)
46 Phalit Mon Samok Group
96 M.3, Mae Chai, Mae Chai, Phayao 56130 Thailand
Mobile :+6689 636 3675

Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 414/2547
PUMPKIN PILLOW
873-9/414(PY) 14 February B.E. 2563(2020) 13 February B.E. 2566(2023)
47 Pha Thak Kho Rache Chaem Chan Group
89 M.11, Yuan, Chiang Kham, Phayao 56110 Thailand
Mobile :+6693 194 2585

Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 195/2561
CROCHETED PRODUCTS
982-67/195(PY) 2 June B.E. 2565(2022) 1 June B.E. 2568(2025)
48 Pha Thak Kho Rache Chaem Chan Group
89 M.11, Yuan, Chiang Kham, Phayao 56110 Thailand
Mobile :+6693 194 2585

Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 1269/2549
KNITTING PRODUCTS
925-19/1269(PY) 19 May B.E. 2564(2021) 18 May B.E. 2567(2024)
49 Pha Thak Crochet Ban Sop Sa Group
98/1 M.5, Rom Yen, Chiang Kham, Phayao 56110 Thailand
Mobile :+6693 132 1796

Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 195/2561
CROCHETED PRODUCTS
890-63/195(PY) 27 May B.E. 2563(2020) 26 May B.E. 2566(2023)
50 Pha Thak Crochet Ban Sop Sa Group
98/1 M.5, Rom Yen, Chiang Kham, Phayao 56110 Thailand
Mobile :+6693 132 1796

Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 195/2561
CROCHETED PRODUCTS
980-65/195(PY) 2 June B.E. 2565(2022) 1 June B.E. 2568(2025)
123

Update : 02 December 2022