List of Producers and Products in Phayao Province

Total 184 of 14,562

No.Name - AddressTCPS TitleCertificate No.Date of CertificateValid until
1 Klùm krapěā p̄ĥā dxy h̄nxk
4 M.6, Ban Tun, Mueang, Phayao 56000 Thailand
Mobile :+6689 560 5099

Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 196/2553
TEXTILE CRAFTS
778-35/196(PY) 5 September B.E. 2562(2019) 4 September B.E. 2565(2022)
2 Klùm krapěā p̄ĥā dxy h̄nxk
4 M.6, Ban Tun, Mueang, Phayao 56000 Thailand
Mobile :+6689 560 5099

Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 417/2558
CLOTH BAGS
777-55/417(PY) 5 September B.E. 2562(2019) 4 September B.E. 2565(2022)
3 Klùm krapěā p̄ĥā dxy h̄nxk
4 M.6, Ban Tun, Mueang, Phayao 56000 Thailand
Mobile :+6689 560 5099

Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 417/2558
CLOTH BAGS
970-70/417(PY) 31 January B.E. 2565(2022) 30 January B.E. 2568(2025)
4 Kluai Hom Thong Yatyiat Group
64 M.2, Lo, Chun, Phayao 56150 Thailand
Mobile :+6687 183 2208

Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 1038/2554
CRISPY FRIED FRUITS AND VEGETABLE
929-12/1038(PY) 19 May B.E. 2564(2021) 18 May B.E. 2567(2024)
5 K̄hnmcīn yāy h̄m̀xm
256 M.5, Sawang Arom, Dok Khamtai, Phayao 56120 Thailand
Mobile :+6681 603 6639

Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 500/2547
THAI RICE NOODLE
892-4/500(PY) 27 May B.E. 2563(2020) 26 May B.E. 2566(2023)
6 Khrueangpradap Ngoen Ban Tom Group
517 M.13, Ban Tom, Mueang, Phayao 56000 Thailand
Mobile :+6681 473 7013

Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 23/2549
SILVER PRODUCTS
916-10/23(PY) 21 January B.E. 2564(2021) 20 January B.E. 2567(2024)
7 klum
97 M.5, Ban Tom, Mueang, Phayao 56000 Thailand
Mobile :+6661 963 9323

Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 39/2559
WATER HYACINTH PRODUCTS
919-75/39(PY) 21 January B.E. 2564(2021) 20 January B.E. 2567(2024)
8 cạks̄ān k̄hèng
193 M.4, Ban Tun, Mueang, Phayao 56000 Thailand
Mobile :+6681 950 5430

Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 40/2559
BAMBOO WOOD WICKER PRODUCTS
900-21/40(PY) 28 August B.E. 2563(2020) 27 August B.E. 2566(2023)
9 Chaksan Tonbaep Ban Tong Group
- M.12, Pong, Pong, Phayao 56140 Thailand
Mobile :+6681 031 4424

Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 1126/2560
BOTTLE GOURD PRODUCTS
841-1/1126(PY) 27 September B.E. 2562(2019) 26 September B.E. 2565(2022)
10 Chaksan Tonbaep Ban Tong Group
- M.12, Pong, Pong, Phayao 56140 Thailand
Mobile :+6681 031 4424

Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 40/2559
BAMBOO WOOD WICKER PRODUCTS
840-20/40(PY) 27 September B.E. 2562(2019) 26 September B.E. 2565(2022)
11 Chaksan Takra Am Phon Group
148 M.5, Ban Mai, Mueang, Phayao 56000 Thailand
Mobile :+6687 172 8365

Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 351/2560
COCONUT STALK PRODUCTS
928-2/351(PY) 19 May B.E. 2564(2021) 18 May B.E. 2567(2024)
12 Chaksan Phaktopchawa Group
31 M.15, Ban Tom, Mueang, Phayao 56000 Thailand
Mobile :+6686 923 0810

Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 39/2559
WATER HYACINTH PRODUCTS
896-73/39(PY) 27 May B.E. 2563(2020) 26 May B.E. 2566(2023)
13 Klùm cạks̄ān p̄hạktbchwā h̄mū̀ thī 2
70 M.2, Ban Tom, Mueang, Phayao 56000 Thailand
Mobile :+6682 616 0825

Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 39/2559
WATER HYACINTH PRODUCTS
962-77/39(PY) 31 January B.E. 2565(2022) 30 January B.E. 2568(2025)
14 Chaksan Phaktopchawa Ban Ngio Nuea Group
138 M.7, Ban Sang, Mueang, Phayao 56000 Thailand Tel. :+6654 449 638
Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 39/2559
WATER HYACINTH PRODUCTS
879-71/39(PY) 14 February B.E. 2563(2020) 13 February B.E. 2566(2023)
15 Chaksan Phaktopchawa Ban San Buabok Group
144 M.8, Ban Sang, Mueang, Phayao 56000 Thailand
Mobile :+6681 287 0020

Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 39/2559
WATER HYACINTH PRODUCTS
877-69/39(PY) 14 February B.E. 2563(2020) 13 February B.E. 2566(2023)
16 Chaksan Phaktopchawa Ban Huai Khian Nuea Group
88 M.1, Ban Tam, Mueang, Phayao 56000 Thailand
Mobile :+6689 998 8664

Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 39/2559
WATER HYACINTH PRODUCTS
863-66/39(PY) 14 February B.E. 2563(2020) 13 February B.E. 2566(2023)
17 Klùm cạks̄ān mị̂p̄hị̀
31 M.3, Mae Suk, Mae Chai, Phayao 56130 Thailand
Mobile :+6680 790 1048

Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 40/2559
BAMBOO WOOD WICKER PRODUCTS
785-17/40(PY) 5 September B.E. 2562(2019) 4 September B.E. 2565(2022)
18 Hand-embroidered jinjin group
293 M.9, Si Thoi, Mae Chai, Phayao 56130 Thailand
Mobile :+6681 706 8866

Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 249/2558
EMBROIDERED FABRICS
945-29/249(PY) 2 August B.E. 2564(2021) 1 August B.E. 2567(2024)
19 Chiam Chit Mai Fai Group
301 M.4, Chiang Ban, Chiang Kham, Phayao 56110 Thailand
Mobile :+6681 111 2372

Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 1269/2549
KNITTING PRODUCTS
924-18/1269(PY) 19 May B.E. 2564(2021) 18 May B.E. 2567(2024)
20 Chalu - Salak Praerup Group
93/1 M.5, Chadi Kham, Chiang Kham, Phayao 56110 Thailand
Mobile :+6685 547 0154

Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 45/2557
WOOD CRAFTS
944-18/45(PY) 2 August B.E. 2564(2021) 1 August B.E. 2567(2024)
21 Don Pha Duai Mue Group
44/1 M.10, Ban Tom, Mueang, Phayao 56000 Thailand
Mobile :+6686 924 1352

Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 835/2564
WOMEN'S WEARS
968-56/835(PY) 31 January B.E. 2565(2022) 30 January B.E. 2568(2025)
22 Klùm tạd yĕb p̄ĥā d̂n mụ̄x chumchn wạd meụ̄xng chum
467, Mae Tam, Mueang, Phayao 56000 Thailand
Mobile :+6689 955 0074

Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 196/2553
TEXTILE CRAFTS
958-45/196(PY) 31 January B.E. 2565(2022) 30 January B.E. 2568(2025)
23 Klùm tạd yĕb s̄eụ̄̂xp̄ĥā s̄ảrĕcrūp
11 M.12, Chadi Kham, Chiang Kham, Phayao 56110 Thailand
Mobile :+6662 608 6259

Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 609/2547
FABRIC SATCHEL
846-16/609(PY) 27 September B.E. 2562(2019) 26 September B.E. 2565(2022)
24 Thak Crochet Ban That Phu Sang Group
35 M.10, Phu Sang, Phu Sang, Phayao 56110 Thailand
Mobile :+6685 714 5306

Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 195/2561
CROCHETED PRODUCTS
872-60/195(PY) 14 February B.E. 2563(2020) 13 February B.E. 2566(2023)
25 Tho Pha Tambon Wiang Group
199 M.7, Wiang, Chiang Kham, Phayao 56110 Thailand
Mobile :+6681 028 9076

Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 47/2557
LAI NAM LAI FABRICS
893-17/47(PY) 27 May B.E. 2563(2020) 26 May B.E. 2566(2023)
26 Tho Pha Tambon Wiang Group
199 M.7, Wiang, Chiang Kham, Phayao 56110 Thailand
Mobile :+6681 028 9076

Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 47/2557
LAI NAM LAI FABRICS
921-18/47(PY) 21 January B.E. 2564(2021) 20 January B.E. 2567(2024)
27 Tho Pha Tambon Wiang Group
199 M.7, Wiang, Chiang Kham, Phayao 56110 Thailand
Mobile :+6681 028 9076

Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 610/2557
HAND WOVEN PHA THUNGS, TUBE SKIRTS
934-1/610(PY) 19 May B.E. 2564(2021) 18 May B.E. 2567(2024)
28 Klùm thx p̄ĥā thị lụ̄̂x b̂ān h̄ỳwn
186 M.3, Yuan, Chiang Kham, Phayao 56110 Thailand
Mobile :+6687 182 6731

Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 47/2557
LAI NAM LAI FABRICS
825-15/47(PY) 27 September B.E. 2562(2019) 26 September B.E. 2565(2022)
29 Klùm thx p̄ĥā thị lụ̄̂x b̂ān h̄ỳwn
186 M.3, Yuan, Chiang Kham, Phayao 56110 Thailand
Mobile :+6687 182 6731

Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 17/2557
MAT MI FABRICS
826-2/17(PY) 27 September B.E. 2562(2019) 26 September B.E. 2565(2022)
30 Tho Pha Thai Lue Ban Thung Kluai Group
89 M.5, Thung Kluai, Phu Sang, Phayao 56110 Thailand
Mobile :+6686 197 2919

Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 609/2547
FABRIC SATCHEL
836-15/609(PY) 27 September B.E. 2562(2019) 26 September B.E. 2565(2022)
31 Tho Pha Thai Lue Ban Thung Kluai Group
89 M.5, Thung Kluai, Phu Sang, Phayao 56110 Thailand
Mobile :+6686 197 2919

Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 247/2557
SCARVES
835-6/247(PY) 27 September B.E. 2562(2019) 26 September B.E. 2565(2022)
32 Tho Pha Thai Lue Ban Thung Kluai Group
89 M.5, Thung Kluai, Phu Sang, Phayao 56110 Thailand
Mobile :+6686 197 2919

Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 18/2557
PLAIN WOVEN FABRICS
833-19/18(PY) 27 September B.E. 2562(2019) 26 September B.E. 2565(2022)
33 Tho Pha Thai Lue Ban Thung Kluai Group
89 M.5, Thung Kluai, Phu Sang, Phayao 56110 Thailand
Mobile :+6686 197 2919

Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 246/2557
SHAWLS
834-3/246(PY) 27 September B.E. 2562(2019) 26 September B.E. 2565(2022)
34 Ban Thung Mok Tai Lue Weaving Group
120 M.5, Ban Mang, Chiang Muan, Phayao 56160 Thailand
Mobile :+6691 143 0249

Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 225/2547
TUNG (DECORATIVE FLAGS)
960-7/225(PY) 31 January B.E. 2565(2022) 30 January B.E. 2568(2025)
35 Klùm thx p̄ĥā thị lụ̄̂x b̂ān thùng mxk
114 M.5, Ban Mang, Chiang Muan, Phayao 56160 Thailand Tel. :+6654 891 244
Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 247/2557
SCARVES
832-5/247(PY) 27 September B.E. 2562(2019) 26 September B.E. 2565(2022)
36 Klùm thx p̄ĥā thị lụ̄̂x b̂ān thùng mxk
114 M.5, Ban Mang, Chiang Muan, Phayao 56160 Thailand Tel. :+6654 891 244
Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 197/2557
PHA KHO MA, LOINCLOTH
830-8/197(PY) 27 September B.E. 2562(2019) 26 September B.E. 2565(2022)
37 Klùm thx p̄ĥā thị lụ̄̂x b̂ān thùng mxk
114 M.5, Ban Mang, Chiang Muan, Phayao 56160 Thailand Tel. :+6654 891 244
Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 18/2557
PLAIN WOVEN FABRICS
831-18/18(PY) 27 September B.E. 2562(2019) 26 September B.E. 2565(2022)
38 Tho Pha Thai Lue Ban Thung Mok Group
114 M.5, Ban Mang, Chiang Muan, Phayao 56160 Thailand
Mobile :+6682 180 9468

Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 609/2547
FABRIC SATCHEL
775-11/609(PY) 5 September B.E. 2562(2019) 4 September B.E. 2565(2022)
39 Tho Pha Thai Lue Ban Thung Mok Group
13 M.2, Chiang Ban, Chiang Kham, Phayao 56110 Thailand
Mobile :+6681 030 3479

Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 15/2557
KHIT FABRICS
974-3/15(PY) 31 January B.E. 2565(2022) 30 January B.E. 2568(2025)
40 Tho Pha Thai Lue Ban That Phu Sang Group
103 M.10, Phu Sang, Phu Sang, Phayao 56110 Thailand
Mobile :+6689 264 8963

Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 1472/2557
CHOK TAI-LUE FABRICS
817-1/1472(PY) 27 September B.E. 2562(2019) 26 September B.E. 2565(2022)
41 Tho Pha Thai Lue Ban That Sop Waen Group
138/1 M.1, Yuan, Chiang Kham, Phayao 56110 Thailand
Mobile :+6689 999 1854

Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 47/2557
LAI NAM LAI FABRICS
922-19/47(PY) 21 January B.E. 2564(2021) 20 January B.E. 2567(2024)
42 cạks̄ān k̄hèng
31/1 M.2, Yuan, Chiang Kham, Phayao 56110 Thailand
Mobile :+6688 267 5101

Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 609/2547
FABRIC SATCHEL
907-18/609(PY) 28 August B.E. 2563(2020) 27 August B.E. 2566(2023)
43 Klùm thx p̄ĥā thị lụ̄̂x b̂ān l̂ā
71 M.4, Wiang, Chiang Kham, Phayao 56110 Thailand
Mobile :+6683 565 0140

Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 47/2557
LAI NAM LAI FABRICS
828-16/47(PY) 27 September B.E. 2562(2019) 26 September B.E. 2565(2022)
44 Klùm thx p̄ĥā thị lụ̄̂x b̂ān l̂ā
71 M.4, Wiang, Chiang Kham, Phayao 56110 Thailand
Mobile :+6683 565 0140

Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 18/2557
PLAIN WOVEN FABRICS
827-17/18(PY) 27 September B.E. 2562(2019) 26 September B.E. 2565(2022)
45 Klùm thx p̄ĥā thị lụ̄̂x b̂ān l̂ā
71 M.4, Wiang, Chiang Kham, Phayao 56110 Thailand
Mobile :+6683 565 0140

Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 63/2557
YOK DOK FABRICS
829-5/63(PY) 27 September B.E. 2562(2019) 26 September B.E. 2565(2022)
46 Tho Pha thai lu Ban San Pu Loei Group
130 M.8, Ang Thong, Chiang Kham, Phayao 56110 Thailand
Mobile :+6685 708 8689

Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 47/2557
LAI NAM LAI FABRICS
933-20/47(PY) 19 May B.E. 2564(2021) 18 May B.E. 2567(2024)
47 Klùm thx p̄ĥā b̂ān b̀x n̂xy
195 M.4, Ang Thong, Chiang Kham, Phayao 56110 Thailand
Mobile :+6689 272 5925

Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 7/2559
SEDGE PRODUCTS
823-11/7(PY) 27 September B.E. 2562(2019) 26 September B.E. 2565(2022)
48 Klùm thx p̄ĥā b̂ān b̀x n̂xy
195 M.4, Ang Thong, Chiang Kham, Phayao 56110 Thailand
Mobile :+6689 272 5925

Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 247/2557
SCARVES
824-4/247(PY) 27 September B.E. 2562(2019) 26 September B.E. 2565(2022)
49 Klùm thx p̄ĥā b̂ān p̀ā khā
55 M.3, Khuan, Pong, Phayao 56140 Thailand
Mobile :+6684 371 7154

Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 15/2557
KHIT FABRICS
862-2/15(PY) 27 September B.E. 2562(2019) 26 September B.E. 2565(2022)
50 Klùm thx s̄eụ̄̀x b̂ān nein s̄mbūrṇ̒
42 M.12, Huai Lan, Dok Khamtai, Phayao 56120 Thailand
Mobile :+6689 556 0539

Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 7/2559
SEDGE PRODUCTS
793-9/7(PY) 5 September B.E. 2562(2019) 4 September B.E. 2565(2022)
1234

Update : 28 May 2022