List of Producers and Products in Phayao Province

Total 116 of 9,869

No.Name - AddressTCPS TitleCertificate No.Date of CertificateValid until
1 Klùm krapěā p̄ĥā dxy h̄nxk
4 M.6, Ban Tun, Mueang, Phayao 56000 Thailand
Mobile :+6689 560 5099

Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 417/2558
CLOTH BAGS
970-70/417(PY) 27 January B.E. 2565(2022) 26 January B.E. 2568(2025)
2 Kluai Hom Thong Yatyiat Group
64 M.2, Lo, Chun, Phayao 56150 Thailand
Mobile :+6687 183 2208

Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 1038/2554
CRISPY FRIED FRUITS AND VEGETABLE
929-12/1038(PY) 19 May B.E. 2564(2021) 18 May B.E. 2567(2024)
3 Rice Noodle Yai Mom Group
256 M.5, Sawang Arom, Dok Khamtai, Phayao 56120 Thailand
Mobile :+6681 603 663

Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 500/2547
THAI RICE NOODLE
1032-5/500(PY) 5 July B.E. 2566(2023) 4 July B.E. 2569(2026)
4 Khrueangpradap Ngoen Ban Tom Group
517 M.13, Ban Tom, Mueang, Phayao 56000 Thailand
Mobile :+6681 473 7013

Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 23/2549
SILVER PRODUCTS
916-10/23(PY) 21 January B.E. 2564(2021) 20 January B.E. 2567(2024)
5 klum
97 M.5, Ban Tom, Mueang, Phayao 56000 Thailand
Mobile :+6661 963 9323

Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 39/2559
WATER HYACINTH PRODUCTS
919-75/39(PY) 21 January B.E. 2564(2021) 20 January B.E. 2567(2024)
6 Juck San Pul Tob Chawa Ban Huay Kean Nue
88 M.1, Ban Tam, Mueang, Phayao 56000 Thailand
Mobile :+6689 998 8664

Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 39/2559
WATER HYACINTH PRODUCTS
996-81/39(PY) 6 February B.E. 2566(2023) 5 February B.E. 2569(2026)
7 Juk Sarn Keng Group
92 M.4, Ban Tun, Mueang, Phayao 56000 Thailand
Mobile :+6681 950 5430

Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 40/2559
BAMBOO WOOD WICKER PRODUCTS
1016-23/40(PY) 5 July B.E. 2566(2023) 4 July B.E. 2569(2026)
8 Chaksan Takra Am Phon Group
148 M.5, Ban Mai, Mueang, Phayao 56000 Thailand
Mobile :+6687 172 8365

Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 351/2560
COCONUT STALK PRODUCTS
928-2/351(PY) 19 May B.E. 2564(2021) 18 May B.E. 2567(2024)
9 Chaksan Phaktopchawa Group
31 M.15, Ban Tom, Mueang, Phayao 56000 Thailand
Mobile :+6686 923 0810

Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 39/2559
WATER HYACINTH PRODUCTS
1029-86/39(PY) 5 July B.E. 2566(2023) 4 July B.E. 2569(2026)
10 Klùm cạks̄ān p̄hạktbchwā h̄mū̀ thī 2
70 M.2, Ban Tom, Mueang, Phayao 56000 Thailand
Mobile :+6682 616 0825

Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 39/2559
WATER HYACINTH PRODUCTS
962-77/39(PY) 27 January B.E. 2565(2022) 26 January B.E. 2568(2025)
11 Juk San Puk Tob Chawa Ban San Bua Bok Group
144 M.8, Ban Sang, Mueang, Phayao 56000 Thailand
Mobile :+6681 287 0020

Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 39/2559
WATER HYACINTH PRODUCTS
997-82/39(PY) 6 February B.E. 2566(2023) 5 February B.E. 2569(2026)
12 Hand-embroidered jinjin group
293 M.9, Si Thoi, Mae Chai, Phayao 56130 Thailand
Mobile :+6681 706 8866

Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 249/2558
EMBROIDERED FABRICS
945-29/249(PY) 2 August B.E. 2564(2021) 1 August B.E. 2567(2024)
13 Chiam Chit Mai Fai Group
301 M.4, Chiang Ban, Chiang Kham, Phayao 56110 Thailand
Mobile :+6681 111 2372

Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 195/2561
CROCHETED PRODUCTS
981-66/195(PY) 2 June B.E. 2565(2022) 1 June B.E. 2568(2025)
14 Chiam Chit Mai Fai Group
301 M.4, Chiang Ban, Chiang Kham, Phayao 56110 Thailand
Mobile :+6681 111 2372

Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 1269/2549
KNITTING PRODUCTS
924-18/1269(PY) 19 May B.E. 2564(2021) 18 May B.E. 2567(2024)
15 Chalu - Salak Praerup Group
93/1 M.5, Chadi Kham, Chiang Kham, Phayao 56110 Thailand
Mobile :+6685 547 0154

Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 45/2557
WOOD CRAFTS
944-18/45(PY) 2 August B.E. 2564(2021) 1 August B.E. 2567(2024)
16 Don Pha Duai Mue Group
44/1 M.10, Ban Tom, Mueang, Phayao 56000 Thailand
Mobile :+6686 924 1352

Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 835/2564
WOMEN'S WEARS
968-56/835(PY) 27 January B.E. 2565(2022) 26 January B.E. 2568(2025)
17 Klùm tạd yĕb p̄ĥā d̂n mụ̄x chumchn wạd meụ̄xng chum
467, Mae Tam, Mueang, Phayao 56000 Thailand
Mobile :+6689 955 0074

Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 196/2553
TEXTILE CRAFTS
958-45/196(PY) 27 January B.E. 2565(2022) 26 January B.E. 2568(2025)
18 Thanom Si Pha Tho Group
52 M.5, San Khong, Dok Khamtai, Phayao 56120 Thailand
Mobile :+6681 020 9369

Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 836/2564
MEN'S WEARS
992-23/836(PY) 2 June B.E. 2565(2022) 1 June B.E. 2568(2025)
19 TUK CRO CHE BAN TART PU SANG GROUP
35 M.10, Phu Sang, Phu Sang, Phayao 56110 Thailand Tel. :+6693 131 542
Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 195/2561
CROCHETED PRODUCTS
1001-70/195(PY) 6 February B.E. 2566(2023) 5 February B.E. 2569(2026)
20 Tho Pha Tambon Wiang Group
199 M.7, Wiang, Chiang Kham, Phayao 56110 Thailand
Mobile :+6681 028 9076

Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 47/2557
LAI NAM LAI FABRICS
921-18/47(PY) 21 January B.E. 2564(2021) 20 January B.E. 2567(2024)
21 Tho Pha Tambon Wiang Group
199 M.7, Wiang, Chiang Kham, Phayao 56110 Thailand
Mobile :+6681 028 9076

Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 610/2557
HAND WOVEN PHA THUNGS, TUBE SKIRTS
934-1/610(PY) 19 May B.E. 2564(2021) 18 May B.E. 2567(2024)
22 Tho Pha Thai Lue Ban Thung Mok Group
13 M.2, Chiang Ban, Chiang Kham, Phayao 56110 Thailand
Mobile :+6681 030 3479

Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 15/2557
KHIT FABRICS
974-3/15(PY) 27 January B.E. 2565(2022) 26 January B.E. 2568(2025)
23 Ban Thung Mok Tai Lue Weaving Group
120 M.5, Ban Mang, Chiang Muan, Phayao 56160 Thailand
Mobile :+6691 143 0249

Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 196/2553
TEXTILE CRAFTS
983-46/196(PY) 2 June B.E. 2565(2022) 1 June B.E. 2568(2025)
24 Ban Thung Mok Tai Lue Weaving Group
120 M.5, Ban Mang, Chiang Muan, Phayao 56160 Thailand
Mobile :+6691 143 0249

Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 225/2547
TUNG (DECORATIVE FLAGS)
960-7/225(PY) 27 January B.E. 2565(2022) 26 January B.E. 2568(2025)
25 Tho Pha Thai Lue Ban That Sop Waen Group
138/1 M.1, Yuan, Chiang Kham, Phayao 56110 Thailand
Mobile :+6689 999 1854

Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 47/2557
LAI NAM LAI FABRICS
922-19/47(PY) 21 January B.E. 2564(2021) 20 January B.E. 2567(2024)
26 Thor Pha Thai Lue Ban Mae Saeng Da Group
31/1 M.2, Yuan, Chiang Kham, Phayao 56110 Thailand
Mobile :+6688 267 5101

Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 609/2547
FABRIC SATCHEL
1015-19/609(PY) 5 July B.E. 2566(2023) 4 July B.E. 2569(2026)
27 Klùm thx p̄ĥā thị lụ̄̂x b̂ān l̂ā
71 M.4, Wiang, Chiang Kham, Phayao 56110 Thailand
Mobile :+6683 565 0140

Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 47/2557
LAI NAM LAI FABRICS
988-21/47(PY) 2 June B.E. 2565(2022) 1 June B.E. 2568(2025)
28 Tho Pha thai lu Ban San Pu Loei Group
130 M.8, Ang Thong, Chiang Kham, Phayao 56110 Thailand
Mobile :+6685 708 8689

Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 47/2557
LAI NAM LAI FABRICS
933-20/47(PY) 19 May B.E. 2564(2021) 18 May B.E. 2567(2024)
29 Klùm p̄hlitp̣hạṇṯh̒ pærrūp chn p̄hèā
59 M.11, Chiang Ban, Chiang Kham, Phayao 56110 Thailand
Mobile :+6681 164 2684

Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 47/2557
LAI NAM LAI FABRICS
989-22/47(PY) 2 June B.E. 2565(2022) 1 June B.E. 2568(2025)
30 Tham Mai Kwat Group
131 M.14, Huai Kaeo, Phu Kamyao, Phayao 56000 Thailand
Mobile :+6689 633 6832

Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 9/2561
BROOM
920-22/9(PY) 21 January B.E. 2564(2021) 20 January B.E. 2567(2024)
31 Namphrik Lap Maeban Mu 6 Group
66 M.6, Dok Kham Tai, Dok Khamtai, Phayao 56120 Thailand
Mobile :+6683 573 2711

Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 493/2547
PRIKLARB (MIXED HERBAL POWDER)
1026-6/493(PY) 5 July B.E. 2566(2023) 4 July B.E. 2569(2026)
32 Praerup Khrim Makham Group
15 M.2, Nong Lom, Dok Khamtai, Phayao 56120 Thailand
Mobile :+6681 784 6317

Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 552/2553
FOOT CREAM/LOTION
1010-5/552(PY) 6 February B.E. 2566(2023) 5 February B.E. 2569(2026)
33 Praerup Khrim Makham Group
337/7 M.14, Ban Tom, Mueang, Phayao 56000 Thailand
Mobile :+6681 784 6317

Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 551/2553
BODY CREAM/LOTION
1009-9/551(PY) 6 February B.E. 2566(2023) 5 February B.E. 2569(2026)
34 Phalittaphan Chaksan Ya Faek Ban Don Chai Group
115 M.10, Chiang Raeng, Phu Sang, Phayao 56110 Thailand
Mobile :+6663 824 4851

Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 232/2559
VETIVER GRASS PRODUCTS
927-15/232(PY) 19 May B.E. 2564(2021) 18 May B.E. 2567(2024)
35 Klùm p̄hlitp̣hạṇṯh̒ cāk t̂n h̄ỵ̂ā ǩng læa t̂n k̄ĥāwf̀āng
132 M.2, Dong Suwan, Dok Khamtai, Phayao 56120 Thailand
Mobile :+6662 090 4596

Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 9/2561
BROOM
1020-24/9(PY) 5 July B.E. 2566(2023) 4 July B.E. 2569(2026)
36 Phalittaphan Chaokhao Praerup Group
369/6 M.15, Yuan, Chiang Kham, Phayao 56110 Thailand
Mobile :+6681 811 7165

Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 249/2558
EMBROIDERED FABRICS
953-31/249(PY) 27 January B.E. 2565(2022) 26 January B.E. 2568(2025)
37 Phalittaphan Chaokhao Praerup Group
369/6 M.15, Yuan, Chiang Kham, Phayao 56110 Thailand
Mobile :+6681 811 7165

Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 835/2564
WOMEN'S WEARS
973-58/835(PY) 27 January B.E. 2565(2022) 26 January B.E. 2568(2025)
38 Klùm p̄hlitp̣hạṇṯh̒ pærrūp chn p̄hèā
249 M.9, Sop Bong, Phu Sang, Phayao 56110 Thailand
Mobile :+6662 523 1273

Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 249/2558
EMBROIDERED FABRICS
959-32/249(PY) 27 January B.E. 2565(2022) 26 January B.E. 2568(2025)
39 Klùm p̄hlitp̣hạṇṯh̒ pærrūp chn p̄hèā
249 M.9, Sop Bong, Phu Sang, Phayao 56110 Thailand
Mobile :+6662 523 1273

Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 835/2564
WOMEN'S WEARS
971-57/835(PY) 27 January B.E. 2565(2022) 26 January B.E. 2568(2025)
40 Phalittapan Jark Ya Faek
143 M.6, Pa Sak, Phu Sang, Phayao 56110 Thailand
Mobile :+6689 535 3828

Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 232/2559
VETIVER GRASS PRODUCTS
1003-17/232(PY) 6 February B.E. 2566(2023) 5 February B.E. 2569(2026)
41 Pha Thak Kho Rache Chaem Chan Group
89 M.11, Yuan, Chiang Kham, Phayao 56110 Thailand
Mobile :+6693 194 2585

Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 1269/2549
KNITTING PRODUCTS
925-19/1269(PY) 19 May B.E. 2564(2021) 18 May B.E. 2567(2024)
42 Pha Thak Kho Rache Chaem Chan Group
89 M.11, Yuan, Chiang Kham, Phayao 56110 Thailand
Mobile :+6693 194 2585

Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 195/2561
CROCHETED PRODUCTS
982-67/195(PY) 2 June B.E. 2565(2022) 1 June B.E. 2568(2025)
43 Pha Thak Crochet Ban Sop Sa Group
98/1 M.5, Rom Yen, Chiang Kham, Phayao 56110 Thailand
Mobile :+6693 132 1796

Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 195/2561
CROCHETED PRODUCTS
980-65/195(PY) 2 June B.E. 2565(2022) 1 June B.E. 2568(2025)
44 Pha Tho Praerup Si Thammachat Group
36 M.2, Yuan, Chiang Kham, Phayao 56110 Thailand
Mobile :+6681 031 7807

Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 836/2564
MEN'S WEARS
975-22/836(PY) 27 January B.E. 2565(2022) 26 January B.E. 2568(2025)
45 Pha Pak Chaokhao Io Mian Praerup Group
92 M.1, Pha Chang Noi, Pong, Phayao 56140 Thailand
Mobile :+6684 809 5420

Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 249/2558
EMBROIDERED FABRICS
961-33/249(PY) 27 January B.E. 2565(2022) 26 January B.E. 2568(2025)
46 Pa Hand Made Ban Hua Fai Group
16 M.10, Khuan, Pong, Phayao 56140 Thailand
Mobile :+6687 187 2868

Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 412/2558
HANDICRAFTS OF REMNENT OF CLOTH
1007-26/412(PY) 6 February B.E. 2566(2023) 5 February B.E. 2569(2026)
47 Pa Hand Made Ban Hua Fai Group
16 M.10, Khuan, Pong, Phayao 56140 Thailand
Mobile :+6687 187 2868

Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 418/2560
ROPE PRODUCTS
1008-5/418(PY) 6 February B.E. 2566(2023) 5 February B.E. 2569(2026)
48 Klùm phithạks̄ʹ̒ chumchn s̄r̂āng ngān h̄ạtt̄hkrrm pheụ̄̀x kār s̄̀ng xxk meụ̄xng dxkkhảtı̂
174 M.7, Dok Kham Tai, Dok Khamtai, Phayao 56120 Thailand
Mobile :+6681 562 7529

Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 417/2558
CLOTH BAGS
937-68/417(PY) 19 May B.E. 2564(2021) 18 May B.E. 2567(2024)
49 Yep Pak Thakroi Chumchon Luang Rat San Than Group
945/4, Wiang, Mueang, Phayao 56000 Thailand
Mobile :+6681 960 7152

Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 195/2561
CROCHETED PRODUCTS
1000-69/195(PY) 6 February B.E. 2566(2023) 5 February B.E. 2569(2026)
50 Yep Puk Tuk Roi Chum Chon Luang Racha San tan group
945/4, Pha hon Yothin Rd., Wiang, Mueang, Phayao 56000 Thailand
Mobile :+6681 960 7152

Certified by Phayao Provincial Industry Office
TCPS 196/2553
TEXTILE CRAFTS
1002-47/196(PY) 6 February B.E. 2566(2023) 5 February B.E. 2569(2026)
123

Update : 10 December 2023