รายชื่อมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ประกาศใช้

สืบค้นรายชื่อมาตรฐาน

ข้อมูลมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ประกาศใช้ จำนวนทั้งหมด 1,400 มาตรฐาน

 คลิกที่ชื่อผลิตภัณฑ์ เพื่อดูมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ประกาศใช้
ลำดับที่เลขที่ มผช.ชื่อมาตรฐาน
1 1/2552 ขนมไทย
(THAI DESSERTS)
2 2/2546 ไวน์ผลไม้
(FRUIT WINE)
3 3/2546 สาโท
(SATHO)
4 4/2556 น้ำพริกเผา
(NAMPHRIK PHAO)
5 5/2552 น้ำตาลมะพร้าว
(COCONUT SUGAR)
6 6/2549 ปลาแห้ง
(DRIED FISH )
7 7/2559 ผลิตภัณฑ์จากกก
(SEDGE PRODUCTS)
8 7/2546 ผลิตภัณฑ์จากต้นกก
(RUSH PRODUCTS)
9 8/2546 ผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว
(COCONUT SHELL PRODUCTS)
10 9/2546 ไม้กวาดดอกหญ้า
(BROOM)
11 10/2556 เครื่องเบญจรงค์
(BENCHARONG WARES)
12 11/2546 ครกหิน
(ROCK MORTAR)
13 12/2546 หัตถกรรมหินอ่อน
(HANDICRAFT FROM MARBLE)
14 13/2557 ผ้ากาบบัว
(KAP BUA FABRICS)
15 14/2557 ผ้าแพรวา
(PHRAE WA FABRICS )
16 15/2557 ผ้าขิด
(KHIT FABRICS)
17 16/2557 ผ้าหางกระรอก
(HANG KRAROK FABRICS)
18 17/2557 ผ้ามัดหมี่
(MAT MI FABRICS)
19 18/2557 ผ้าทอลายขัด
(PLAIN WOVEN FABRICS)
20 19/2559 ผลิตภัณฑ์จากหวาย
(RATTAN PRODUCTS)
21 19/2546 ผลิตภัณฑ์จักสานหวาย
(RATTAN WICKER PRODUCTS)
22 20/2559 ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
(PLASTIC PRODUCTS)
23 20/2546 ผลิตภัณฑ์จักสานเส้นพลาสติก
(PLASTIC WICKER PRODUCTS)
24 21/2546 ผลิตภัณฑ์จากใยบวบ
(GOURD SPONGE PRODUCTS)
25 23/2549 ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
(SILVER PRODUCTS)
26 24/2546 ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ
(ARTIFICIAL FLOWERS : NATURAL MATERIAL)
27 25/2546 ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
(ARTIFICIAL FLOWERS : SYNTHETIC MATERIAL)
28 26/2557 ปลาส้ม
(FERMENTED FISH, PLA SOM)
29 27/2550 ไข่เค็ม
(WHOLE SALTED EGGS)
30 29/2554 กะหรี่ปั๊บ
(CURRY PUFF )
31 30/2558 ใบหม่อนแห้งชงดื่ม
(DRIED MULBERRY FOR INFUSION)
32 31/2546 ไวน์สมุนไพร
(HERBAL WINE)
33 32/2546 สุรากลั่นชุมชน
(COMMUNITY DISTILLED LIQUOR)
34 33/2546 อุ
(OU)
35 34/2546 เมรัย
(MERAI)
36 35/2558 ผักและผลไม้กวน
(CANDIED FRUITS AND VEGETABLES, PHAK LAE PHONLAMAI KUAN)
37 36/2554 ผลิตภัณฑ์ข้าวแตน
(STICKY RICE CRACKER PRODUCTS, KHAOTAEN)
38 37/2557 ปลาร้า
(FERMENTED FISH, PLA RA)
39 38/2557 น้ำตาลสด
(PALM SAP)
40 39/2559 ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
(WATER HYACINTH PRODUCTS)
41 39/2546 ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
(WATER HYACINTH HANDICRAFTS)
42 40/2559 ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
(BAMBOO WOOD WICKER PRODUCTS)
43 40/2546 ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
(BAMBOO WICKER PRODUCTS)
44 41/2546 กระดาษสา
(MULBERRY PAPER)
45 42/2546 กระดาษสับปะรด
(PINEAPPLE PAPER)
46 43/2546 ผลิตภัณฑ์จากกระดาษสา
(MULBERRY PAPER PRODUCTS)
47 44/2546 ผลิตภัณฑ์จากกระดาษสับปะรด
(PINEAPPLE PAPER PRODUCTS)
48 45/2557 ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
(WOOD CRAFTS)
49 46/2556 เครื่องปั้นดินเผาเออร์เทนแวร์
(EARTHENWARE POTTERY)
50 47/2557 ผ้าลายน้ำไหล
(LAI NAM LAI FABRICS)
12345...Last