รายชื่อมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ประกาศใช้

สืบค้นรายชื่อมาตรฐาน

ข้อมูลมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ประกาศใช้ จำนวนทั้งหมด 1,457 มาตรฐาน

 คลิกที่ชื่อผลิตภัณฑ์ เพื่อดูมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ประกาศใช้
ลำดับที่เลขที่ มผช.ชื่อมาตรฐาน
1 1/2552 ขนมไทย
(THAI DESSERTS)
2 2/2546 ไวน์ผลไม้
(FRUIT WINE)
3 3/2546 สาโท
(SATHO)
4 4/2556 น้ำพริกเผา
(NAMPHRIK PHAO)
5 5/2552 น้ำตาลมะพร้าว
(COCONUT SUGAR)
6 6/2549 ปลาแห้ง
(DRIED FISH )
7 7/2546 ผลิตภัณฑ์จากต้นกก
(RUSH PRODUCTS)
8 8/2546 ผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว
(COCONUT SHELL PRODUCTS)
9 9/2546 ไม้กวาดดอกหญ้า
(BROOM)
10 10/2556 เครื่องเบญจรงค์
(BENCHARONG WARES)
11 11/2546 ครกหิน
(ROCK MORTAR)
12 12/2546 หัตถกรรมหินอ่อน
(HANDICRAFT FROM MARBLE)
13 13/2557 ผ้ากาบบัว
(KAP BUA FABRICS)
14 13/2552 ผ้ากาบบัว
(KAP BUA FABRIC)
15 14/2557 ผ้าแพรวา
(PHRAE WA FABRICS )
16 14/2552 ผ้าแพรวา
(PHRAE WA FABRIC)
17 15/2557 ผ้าขิด
(KHIT FABRICS)
18 15/2552 ผ้าขิด
(KHIT FABRIC)
19 16/2557 ผ้าหางกระรอก
(HANG KRAROK FABRICS)
20 16/2552 ผ้าหางกระรอก
(HANG KRAROK FABRIC)
21 17/2557 ผ้ามัดหมี่
(MAT MI FABRICS)
22 17/2552 ผ้ามัดหมี่
(MAT MI FABRIC )
23 18/2557 ผ้าทอลายขัด
(PLAIN WOVEN FABRICS)
24 18/2552 ผ้าทอมือลายขัด
(HAND WOVEN FABRIC )
25 19/2546 ผลิตภัณฑ์จักสานหวาย
(RATTAN WICKER PRODUCTS)
26 20/2546 ผลิตภัณฑ์จักสานเส้นพลาสติก
(PLASTIC WICKER PRODUCTS)
27 21/2546 ผลิตภัณฑ์จากใยบวบ
(GOURD SPONGE PRODUCTS)
28 23/2549 ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
(SILVER PRODUCTS)
29 24/2546 ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ
(ARTIFICIAL FLOWERS : NATURAL MATERIAL)
30 25/2546 ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
(ARTIFICIAL FLOWERS : SYNTHETIC MATERIAL)
31 26/2557 ปลาส้ม
(FERMENTED FISH, PLA SOM)
32 26/2548 ปลาส้ม
(PICKLED FISH (PLA SOM))
33 27/2550 ไข่เค็ม
(WHOLE SALTED EGGS)
34 29/2554 กะหรี่ปั๊บ
(CURRY PUFF )
35 30/2546 ชาใบหม่อน
(MULBERRY TEA)
36 31/2546 ไวน์สมุนไพร
(HERBAL WINE)
37 32/2546 สุรากลั่นชุมชน
(COMMUNITY DISTILLED LIQUOR)
38 33/2546 อุ
(OU)
39 34/2546 เมรัย
(MERAI)
40 35/2546 ผลไม้กวน
(PRESERVED FRUIT)
41 36/2554 ผลิตภัณฑ์ข้าวแตน
(STICKY RICE CRACKER PRODUCTS, KHAOTAEN)
42 37/2557 ปลาร้า
(FERMENTED FISH, PLA RA)
43 37/2546 ปลาร้า
(FERMENTED FISH (PLARA))
44 38/2557 น้ำตาลสด
(PALM SAP)
45 38/2546 น้ำตาลสด
(SUGAR PALM SAP)
46 39/2546 ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
(WATER HYACINTH HANDICRAFTS)
47 40/2546 ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
(BAMBOO WICKER PRODUCTS)
48 41/2546 กระดาษสา
(MULBERRY PAPER)
49 42/2546 กระดาษสับปะรด
(PINEAPPLE PAPER)
50 43/2546 ผลิตภัณฑ์จากกระดาษสา
(MULBERRY PAPER PRODUCTS)
12345...Last