รายชื่อมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ประกาศใช้

สืบค้นรายชื่อมาตรฐาน

ข้อมูลมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ประกาศใช้ จำนวนทั้งหมด 1,266 มาตรฐาน

 คลิกที่ชื่อผลิตภัณฑ์ เพื่อดูมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ประกาศใช้
ลำดับที่เลขที่ มผช.ชื่อมาตรฐาน
1 1/2552 ขนมไทย
(THAI DESSERTS)
2 2/2546 ไวน์ผลไม้
(FRUIT WINE)
3 3/2546 สาโท
(SATHO)
4 4/2556 น้ำพริกเผา
(NAMPHRIK PHAO)
5 5/2552 น้ำตาลมะพร้าว
(COCONUT SUGAR)
6 6/2549 ปลาแห้ง
(DRIED FISH )
7 7/2559 ผลิตภัณฑ์จากกก
(SEDGE PRODUCTS)
8 8/2560 ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
(COCONUT SHELL PRODUCTS)
9 9/2546 ไม้กวาดดอกหญ้า
(BROOM)
10 10/2556 เครื่องเบญจรงค์
(BENCHARONG WARES)
11 11/2546 ครกหิน
(ROCK MORTAR)
12 12/2546 หัตถกรรมหินอ่อน
(HANDICRAFT FROM MARBLE)
13 13/2557 ผ้ากาบบัว
(KAP BUA FABRICS)
14 14/2557 ผ้าแพรวา
(PHRAE WA FABRICS )
15 15/2557 ผ้าขิด
(KHIT FABRICS)
16 16/2557 ผ้าหางกระรอก
(HANG KRAROK FABRICS)
17 17/2557 ผ้ามัดหมี่
(MAT MI FABRICS)
18 18/2557 ผ้าทอลายขัด
(PLAIN WOVEN FABRICS)
19 19/2559 ผลิตภัณฑ์จากหวาย
(RATTAN PRODUCTS)
20 20/2559 ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
(PLASTIC PRODUCTS)
21 21/2560 ผลิตภัณฑ์จากใยบวบ
(GOURD SPONGE PRODUCTS)
22 23/2549 ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
(SILVER PRODUCTS)
23 24/2546 ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ
(ARTIFICIAL FLOWERS : NATURAL MATERIAL)
24 25/2546 ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
(ARTIFICIAL FLOWERS : SYNTHETIC MATERIAL)
25 26/2557 ปลาส้ม
(FERMENTED FISH, PLA SOM)
26 27/2550 ไข่เค็ม
(WHOLE SALTED EGGS)
27 29/2554 กะหรี่ปั๊บ
(CURRY PUFF )
28 30/2558 ใบหม่อนแห้งชงดื่ม
(DRIED MULBERRY FOR INFUSION)
29 31/2546 ไวน์สมุนไพร
(HERBAL WINE)
30 32/2546 สุรากลั่นชุมชน
(COMMUNITY DISTILLED LIQUOR)
31 33/2546 อุ
(OU)
32 34/2546 เมรัย
(MERAI)
33 35/2558 ผักและผลไม้กวน
(CANDIED FRUITS AND VEGETABLES, PHAK LAE PHONLAMAI KUAN)
34 36/2554 ผลิตภัณฑ์ข้าวแตน
(STICKY RICE CRACKER PRODUCTS, KHAOTAEN)
35 37/2557 ปลาร้า
(FERMENTED FISH, PLA RA)
36 38/2557 น้ำตาลสด
(PALM SAP)
37 39/2559 ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
(WATER HYACINTH PRODUCTS)
38 40/2559 ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
(BAMBOO WOOD WICKER PRODUCTS)
39 41/2560 กระดาษเส้นใยพืช
(PLANT FIBER PAPER)
40 45/2557 ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
(WOOD CRAFTS)
41 46/2556 เครื่องปั้นดินเผาเออร์เทนแวร์
(EARTHENWARE POTTERY)
42 47/2557 ผ้าลายน้ำไหล
(LAI NAM LAI FABRICS)
43 48/2557 ผ้าจก
(CHOK FABRICS)
44 49/2557 ผ้ายกมุก
(YOK MUK FABRICS)
45 50/2556 ผ้าหม้อห้อม
(MO HOM FABRICS)
46 51/2557 ผ้าบาติก
(BATIK FABRICS)
47 52/2557 ผ้ามัดย้อม
(MAT YOM FABRICS )
48 53/2559 ผลิตภัณฑ์จากกระจูด
(SEDGE, KRACHUT PRODUCTS)
49 54/2559 ผลิตภัณฑ์จากย่านลิเภา
(YAN LIPHAO PRODUCTS)
50 55/2560 ผลิตภัณฑ์จากป่านศรนารายณ์
(PAN SONNARAI PRODUCTS)
12345...Last