รายชื่อมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ประกาศใช้

สืบค้นรายชื่อมาตรฐาน

ข้อมูลมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ประกาศใช้ จำนวนทั้งหมด 1,387 มาตรฐาน

 คลิกที่ชื่อผลิตภัณฑ์ เพื่อดูมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ประกาศใช้
ลำดับที่เลขที่ มผช.ชื่อมาตรฐาน
1 1/2552 ขนมไทย
(THAI DESSERTS)
2 2/2546 ไวน์ผลไม้
(FRUIT WINE)
3 3/2546 สาโท
(SATHO)
4 4/2556 น้ำพริกเผา
(NAMPHRIK PHAO)
5 5/2552 น้ำตาลมะพร้าว
(COCONUT SUGAR)
6 6/2549 ปลาแห้ง
(DRIED FISH )
7 7/2546 ผลิตภัณฑ์จากต้นกก
(RUSH PRODUCTS)
8 8/2546 ผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว
(COCONUT SHELL PRODUCTS)
9 9/2546 ไม้กวาดดอกหญ้า
(BROOM)
10 10/2556 เครื่องเบญจรงค์
(BENCHARONG WARES)
11 11/2546 ครกหิน
(ROCK MORTAR)
12 12/2546 หัตถกรรมหินอ่อน
(HANDICRAFT FROM MARBLE)
13 13/2552 ผ้ากาบบัว
(KAP BUA FABRIC)
14 14/2552 ผ้าแพรวา
(PHRAE WA FABRIC)
15 15/2552 ผ้าขิด
(KHIT FABRIC)
16 16/2552 ผ้าหางกระรอก
(HANG KRAROK FABRIC)
17 17/2552 ผ้ามัดหมี่
(MAT MI FABRIC )
18 18/2552 ผ้าทอมือลายขัด
(HAND WOVEN FABRIC )
19 19/2546 ผลิตภัณฑ์จักสานหวาย
(RATTAN WICKER PRODUCTS)
20 20/2546 ผลิตภัณฑ์จักสานเส้นพลาสติก
(PLASTIC WICKER PRODUCTS)
21 21/2546 ผลิตภัณฑ์จากใยบวบ
(GOURD SPONGE PRODUCTS)
22 22/2546 ผลิตภัณฑ์จากไม้ตาล
(PALMYRA PALM PRODUCT)
23 23/2549 ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
(SILVER PRODUCTS)
24 24/2546 ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ
(ARTIFICIAL FLOWERS : NATURAL MATERIAL)
25 25/2546 ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
(ARTIFICIAL FLOWERS : SYNTHETIC MATERIAL)
26 26/2548 ปลาส้ม
(PICKLED FISH (PLA SOM))
27 27/2550 ไข่เค็ม
(WHOLE SALTED EGGS)
28 29/2554 กะหรี่ปั๊บ
(CURRY PUFF )
29 30/2546 ชาใบหม่อน
(MULBERRY TEA)
30 31/2546 ไวน์สมุนไพร
(HERBAL WINE)
31 32/2546 สุรากลั่นชุมชน
(COMMUNITY DISTILLED LIQUOR)
32 33/2546 อุ
(OU)
33 34/2546 เมรัย
(MERAI)
34 35/2546 ผลไม้กวน
(PRESERVED FRUIT)
35 36/2554 ผลิตภัณฑ์ข้าวแตน
(STICKY RICE CRACKER PRODUCTS, KHAOTAEN)
36 37/2546 ปลาร้า
(FERMENTED FISH (PLARA))
37 38/2546 น้ำตาลสด
(SUGAR PALM SAP)
38 39/2546 ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
(WATER HYACINTH HANDICRAFTS)
39 40/2546 ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
(BAMBOO WICKER PRODUCTS)
40 41/2546 กระดาษสา
(MULBERRY PAPER)
41 42/2546 กระดาษสับปะรด
(PINEAPPLE PAPER)
42 43/2546 ผลิตภัณฑ์จากกระดาษสา
(MULBERRY PAPER PRODUCTS)
43 44/2546 ผลิตภัณฑ์จากกระดาษสับปะรด
(PINEAPPLE PAPER PRODUCTS)
44 45/2546 สิ่งประดิษฐ์จากไม้
(WOOD ARTIFACTS)
45 46/2556 เครื่องปั้นดินเผาเออร์เทนแวร์
(EARTHENWARE POTTERY)
46 47/2552 ผ้าลายน้ำไหล
(LAI NAM LAI FABRIC)
47 48/2552 ผ้าจก
(CHOK FABRIC)
48 49/2552 ผ้ายกมุก
(YOK MUK FABRIC)
49 50/2556 ผ้าหม้อห้อม
(MO HOM FABRICS)
50 51/2552 ผ้าบาติก
(PHA BATIK)
12345...Last