บัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน

ข้อมูลมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีผู้ได้รับการรับรอง จำนวนทั้งหมด 665 มาตรฐาน จำนวนผู้ได้รับการรับรองทั้งหมด 9,295 ราย

 คลิกที่ชื่อผลิตภัณฑ์ เพื่อดูมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ประกาศใช้ และจำนวนผู้ที่ได้รับการรับรอง เพื่อดูรายชื่อผู้ได้รับการรับรอง
ลำดับที่ชื่อมาตรฐานเลขที่ มผช.จำนวนผู้ได้รับใบรับรองหมายเหตุ
1 ขนมไทย 1/2552 70
2 ไวน์ผลไม้ 2/2546 14
3 สาโท 3/2546 6
4 น้ำพริกเผา 4/2556 14
5 ผลิตภัณฑ์จากกก 7/2559 256
6 ผลิตภัณฑ์จากต้นกก 7/2546 41 มาตรฐานมีการยกเลิกและกำหนดเป็น มผช.7/2559 ใบรับรองตามมาตรฐานเลขที่ มผช.7/2546 หมดอายุในวันที่ 12 ก.ย. 2560
7 ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว 8/2560 47
8 ไม้กวาดดอกหญ้า 9/2561 50
9 ไม้กวาดดอกหญ้า 9/2546 11 มาตรฐานมีการยกเลิกและกำหนดเป็น มผช.9/2561 ใบรับรองตามมาตรฐานเลขที่ มผช.9/2546 หมดอายุในวันที่ 17 มิ.ย. 2562
10 เครื่องเบญจรงค์ 10/2556 46
11 ครกหิน 11/2546 15
12 หัตถกรรมหินอ่อน 12/2546 8
13 ผ้ากาบบัว 13/2557 2
14 ผ้าแพรวา 14/2557 7
15 ผ้าขิด 15/2557 46
16 ผ้าหางกระรอก 16/2557 18
17 ผ้ามัดหมี่ 17/2557 288
18 ผ้ามัดหมี่ 17/2552 1 มาตรฐานมีการยกเลิกและกำหนดเป็น มผช.17/2557 ใบรับรองตามมาตรฐานเลขที่ มผช.17/2552 หมดอายุในวันที่ 12 ส.ค. 2558
19 ผ้าทอลายขัด 18/2557 237
20 ผ้าทอมือลายขัด 18/2552 1 มาตรฐานมีการยกเลิกและกำหนดเป็น มผช.18/2557 ใบรับรองตามมาตรฐานเลขที่ มผช.18/2552 หมดอายุในวันที่ 12 ส.ค. 2558
21 ผลิตภัณฑ์จากหวาย 19/2559 27
22 ผลิตภัณฑ์จักสานหวาย 19/2546 1 มาตรฐานมีการยกเลิกและกำหนดเป็น มผช.19/2559 ใบรับรองตามมาตรฐานเลขที่ มผช.19/2546 หมดอายุในวันที่ 12 ก.ย. 2560
23 ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 20/2559 224
24 ผลิตภัณฑ์จักสานเส้นพลาสติก 20/2546 27 มาตรฐานมีการยกเลิกและกำหนดเป็น มผช.20/2559 ใบรับรองตามมาตรฐานเลขที่ มผช.20/2546 หมดอายุในวันที่ 12 ก.ย. 2560
25 ผลิตภัณฑ์จากใยบวบ 21/2560 10
26 ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน 23/2549 252
27 ดอกไม้ประดิษฐ์ 24/2561 90
28 ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ 24/2546 2 มาตรฐานมีการยกเลิกและกำหนดเป็น มผช.24/2561 ใบรับรองตามมาตรฐานเลขที่ มผช.24/2546 หมดอายุในวันที่ 17 มิ.ย. 2562
29 ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป 25/2546 19 มาตรฐานมีการยกเลิกและกำหนดเป็น มผช.24/2561 ใบรับรองตามมาตรฐานเลขที่ มผช.25/2546 หมดอายุในวันที่ 17 มิ.ย. 2562
30 ปลาส้ม 26/2557 3
31 ไข่เค็ม 27/2550 41
32 กะหรี่ปั๊บ 29/2554 5
33 ใบหม่อนแห้งชงดื่ม 30/2558 5
34 ไวน์สมุนไพร 31/2546 4
35 สุรากลั่นชุมชน 32/2546 61
36 อุ 33/2546 3
37 เมรัย 34/2546 1
38 ผักและผลไม้กวน 35/2558 60
39 ผลิตภัณฑ์ข้าวแตน 36/2554 38
40 ปลาร้า 37/2557 2
41 ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 39/2559 36
42 ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 39/2546 2 มาตรฐานมีการยกเลิกและกำหนดเป็น มผช.39/2559 ใบรับรองตามมาตรฐานเลขที่ มผช.39/2546 หมดอายุในวันที่ 12 ก.ย. 2560
43 ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 40/2559 122
44 ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 40/2546 13 มาตรฐานมีการยกเลิกและกำหนดเป็น มผช.40/2559 ใบรับรองตามมาตรฐานเลขที่ มผช.40/2546 หมดอายุในวันที่ 12 ก.ย. 2560
45 กระดาษเส้นใยพืช 41/2560 6
46 ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ 45/2557 194
47 เครื่องปั้นดินเผาเออร์เทนแวร์ 46/2556 23
48 ผ้าลายน้ำไหล 47/2557 24
49 ผ้าจก 48/2557 68
50 ผ้ายกมุก 49/2557 9
12345...Last