บัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน

ข้อมูลมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีผู้ได้รับการรับรอง จำนวนทั้งหมด 756 มาตรฐาน จำนวนผู้ได้รับการรับรองทั้งหมด 11,713 ราย

 คลิกที่ชื่อผลิตภัณฑ์ เพื่อดูมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ประกาศใช้ และจำนวนผู้ที่ได้รับการรับรอง เพื่อดูรายชื่อผู้ได้รับการรับรอง
ลำดับที่ชื่อมาตรฐานเลขที่ มผช.จำนวนผู้ได้รับใบรับรองหมายเหตุ
1 ขนมไทย 1/2552 114
2 ไวน์ผลไม้ 2/2546 24
3 สาโท 3/2546 5
4 น้ำพริกเผา 4/2556 24
5 น้ำพริกเผา 4/2552 2 มาตรฐานมีการยกเลิกและกำหนดเป็น มผช.4/2556 ใบรับรองตามมาตรฐานเลขที่ มผช.4/2552 หมดอายุในวันที่ 4 ก.ย. 2557
6 น้ำตาลมะพร้าว 5/2552 17
7 ผลิตภัณฑ์จากกก 7/2559 73
8 ผลิตภัณฑ์จากต้นกก 7/2546 40 มาตรฐานมีการยกเลิกและกำหนดเป็น มผช.7/2559 ใบรับรองตามมาตรฐานเลขที่ มผช.7/2546 หมดอายุในวันที่ 12 ก.ย. 2560
9 ผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว 8/2546 113 มาตรฐานมีการยกเลิกและกำหนดเป็น มผช.8/2560 ใบรับรองตามมาตรฐานเลขที่ มผช.8/2546 หมดอายุในวันที่ 18 ก.ย. 2561
10 ไม้กวาดดอกหญ้า 9/2546 225
11 เครื่องเบญจรงค์ 10/2556 56
12 ครกหิน 11/2546 13
13 หัตถกรรมหินอ่อน 12/2546 11
14 ผ้ากาบบัว 13/2557 7
15 ผ้าแพรวา 14/2557 29
16 ผ้าขิด 15/2557 54
17 ผ้าหางกระรอก 16/2557 33
18 ผ้ามัดหมี่ 17/2557 518
19 ผ้ามัดหมี่ 17/2552 1 มาตรฐานมีการยกเลิกและกำหนดเป็น มผช.17/2557 ใบรับรองตามมาตรฐานเลขที่ มผช.17/2552 หมดอายุในวันที่ 12 ส.ค. 2558
20 ผ้าทอลายขัด 18/2557 537
21 ผ้าทอมือลายขัด 18/2552 2 มาตรฐานมีการยกเลิกและกำหนดเป็น มผช.18/2557 ใบรับรองตามมาตรฐานเลขที่ มผช.18/2552 หมดอายุในวันที่ 12 ส.ค. 2558
22 ผลิตภัณฑ์จากหวาย 19/2559 12
23 ผลิตภัณฑ์จักสานหวาย 19/2546 1 มาตรฐานมีการยกเลิกและกำหนดเป็น มผช.19/2559 ใบรับรองตามมาตรฐานเลขที่ มผช.19/2546 หมดอายุในวันที่ 12 ก.ย. 2560
24 ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 20/2559 85
25 ผลิตภัณฑ์จักสานเส้นพลาสติก 20/2546 24 มาตรฐานมีการยกเลิกและกำหนดเป็น มผช.20/2559 ใบรับรองตามมาตรฐานเลขที่ มผช.20/2546 หมดอายุในวันที่ 12 ก.ย. 2560
26 ผลิตภัณฑ์จากใยบวบ 21/2546 8 มาตรฐานมีการยกเลิกและกำหนดเป็น มผช.21/2560 ใบรับรองตามมาตรฐานเลขที่ มผช.21/2546 หมดอายุในวันที่ 18 ก.ย. 2561
27 ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน 23/2549 292
28 ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ 24/2546 56
29 ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป 25/2546 419
30 ปลาส้ม 26/2557 3
31 ไข่เค็ม 27/2550 43
32 กะหรี่ปั๊บ 29/2554 16
33 ใบหม่อนแห้งชงดื่ม 30/2558 5
34 ไวน์สมุนไพร 31/2546 5
35 สุรากลั่นชุมชน 32/2546 51
36 อุ 33/2546 3
37 ผักและผลไม้กวน 35/2558 66
38 ผลไม้กวน 35/2546 3 มาตรฐานมีการยกเลิกและกำหนดเป็น มผช.35/2558 ใบรับรองตามมาตรฐานเลขที่ มผช.35/2546 หมดอายุในวันที่ 2 ก.ย. 2559
39 ผลิตภัณฑ์ข้าวแตน 36/2554 47
40 ปลาร้า 37/2557 2
41 น้ำตาลสด 38/2557 1
42 น้ำตาลสด 38/2546 1 มาตรฐานมีการยกเลิกและกำหนดเป็น มผช.38/2557 ใบรับรองตามมาตรฐานเลขที่ มผช.38/2546 หมดอายุในวันที่ 24 ส.ค. 2558
43 ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 39/2559 18
44 ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 39/2546 2 มาตรฐานมีการยกเลิกและกำหนดเป็น มผช.39/2559 ใบรับรองตามมาตรฐานเลขที่ มผช.39/2546 หมดอายุในวันที่ 12 ก.ย. 2560
45 ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 40/2559 26
46 ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 40/2546 12 มาตรฐานมีการยกเลิกและกำหนดเป็น มผช.40/2559 ใบรับรองตามมาตรฐานเลขที่ มผช.40/2546 หมดอายุในวันที่ 12 ก.ย. 2560
47 กระดาษสา 41/2546 12 มาตรฐานมีการยกเลิกและกำหนดเป็น มผช.41/2560 ใบรับรองตามมาตรฐานเลขที่ มผช.41/2546 หมดอายุในวันที่ 18 ก.ย. 2561
48 กระดาษสับปะรด 42/2546 3 มาตรฐานมีการยกเลิกและกำหนดเป็น มผช.41/2560 ใบรับรองตามมาตรฐานเลขที่ มผช.42/2546 หมดอายุในวันที่ 18 ก.ย. 2561
49 ผลิตภัณฑ์จากกระดาษสา 43/2546 25 มาตรฐานมีการยกเลิกและกำหนดเป็น มผช.651/2560 ใบรับรองตามมาตรฐานเลขที่ มผช.43/2546 หมดอายุในวันที่ 18 ก.ย. 2561
50 ผลิตภัณฑ์จากกระดาษสับปะรด 44/2546 9 มาตรฐานมีการยกเลิกและกำหนดเป็น มผช.651/2560 ใบรับรองตามมาตรฐานเลขที่ มผช.44/2546 หมดอายุในวันที่ 18 ก.ย. 2561
12345...Last