บัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน

ข้อมูลมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีผู้ได้รับการรับรอง จำนวนทั้งหมด 744 มาตรฐาน จำนวนผู้ได้รับการรับรองทั้งหมด 10,456 ราย

 คลิกที่ชื่อผลิตภัณฑ์ เพื่อดูมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ประกาศใช้ และจำนวนผู้ที่ได้รับการรับรอง เพื่อดูรายชื่อผู้ได้รับการรับรอง
ลำดับที่ชื่อมาตรฐานเลขที่ มผช.จำนวนผู้ได้รับใบรับรองหมายเหตุ
1 ขนมไทย 1/2552 84
2 ไวน์ผลไม้ 2/2546 20
3 สาโท 3/2546 4
4 น้ำพริกเผา 4/2556 20
5 น้ำตาลมะพร้าว 5/2552 8
6 ผลิตภัณฑ์จากกก 7/2559 174
7 ผลิตภัณฑ์จากต้นกก 7/2546 41 มาตรฐานมีการยกเลิกและกำหนดเป็น มผช.7/2559 ใบรับรองตามมาตรฐานเลขที่ มผช.7/2546 หมดอายุในวันที่ 12 ก.ย. 2560
8 ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว 8/2560 11
9 ผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว 8/2546 85 มาตรฐานมีการยกเลิกและกำหนดเป็น มผช.8/2560 ใบรับรองตามมาตรฐานเลขที่ มผช.8/2546 หมดอายุในวันที่ 18 ก.ย. 2561
10 ไม้กวาดดอกหญ้า 9/2546 192 มาตรฐานมีการยกเลิกและกำหนดเป็น มผช.9/2561 ใบรับรองตามมาตรฐานเลขที่ มผช.9/2546 หมดอายุในวันที่ 17 มิ.ย. 2562
11 เครื่องเบญจรงค์ 10/2556 41
12 ครกหิน 11/2546 11
13 หัตถกรรมหินอ่อน 12/2546 10
14 ผ้ากาบบัว 13/2557 2
15 ผ้าแพรวา 14/2557 18
16 ผ้าขิด 15/2557 44
17 ผ้าหางกระรอก 16/2557 19
18 ผ้ามัดหมี่ 17/2557 393
19 ผ้ามัดหมี่ 17/2552 1 มาตรฐานมีการยกเลิกและกำหนดเป็น มผช.17/2557 ใบรับรองตามมาตรฐานเลขที่ มผช.17/2552 หมดอายุในวันที่ 12 ส.ค. 2558
20 ผ้าทอลายขัด 18/2557 426
21 ผ้าทอมือลายขัด 18/2552 1 มาตรฐานมีการยกเลิกและกำหนดเป็น มผช.18/2557 ใบรับรองตามมาตรฐานเลขที่ มผช.18/2552 หมดอายุในวันที่ 12 ส.ค. 2558
22 ผลิตภัณฑ์จากหวาย 19/2559 16
23 ผลิตภัณฑ์จักสานหวาย 19/2546 1 มาตรฐานมีการยกเลิกและกำหนดเป็น มผช.19/2559 ใบรับรองตามมาตรฐานเลขที่ มผช.19/2546 หมดอายุในวันที่ 12 ก.ย. 2560
24 ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 20/2559 138
25 ผลิตภัณฑ์จักสานเส้นพลาสติก 20/2546 25 มาตรฐานมีการยกเลิกและกำหนดเป็น มผช.20/2559 ใบรับรองตามมาตรฐานเลขที่ มผช.20/2546 หมดอายุในวันที่ 12 ก.ย. 2560
26 ผลิตภัณฑ์จากใยบวบ 21/2560 3
27 ผลิตภัณฑ์จากใยบวบ 21/2546 8 มาตรฐานมีการยกเลิกและกำหนดเป็น มผช.21/2560 ใบรับรองตามมาตรฐานเลขที่ มผช.21/2546 หมดอายุในวันที่ 18 ก.ย. 2561
28 ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน 23/2549 249
29 ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ 24/2546 46 มาตรฐานมีการยกเลิกและกำหนดเป็น มผช.24/2561 ใบรับรองตามมาตรฐานเลขที่ มผช.24/2546 หมดอายุในวันที่ 17 มิ.ย. 2562
30 ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป 25/2546 310 มาตรฐานมีการยกเลิกและกำหนดเป็น มผช.24/2561 ใบรับรองตามมาตรฐานเลขที่ มผช.25/2546 หมดอายุในวันที่ 17 มิ.ย. 2562
31 ปลาส้ม 26/2557 4
32 ไข่เค็ม 27/2550 35
33 กะหรี่ปั๊บ 29/2554 9
34 ใบหม่อนแห้งชงดื่ม 30/2558 6
35 ไวน์สมุนไพร 31/2546 4
36 สุรากลั่นชุมชน 32/2546 56
37 อุ 33/2546 2
38 เมรัย 34/2546 1
39 ผักและผลไม้กวน 35/2558 77
40 ผลไม้กวน 35/2546 3 มาตรฐานมีการยกเลิกและกำหนดเป็น มผช.35/2558 ใบรับรองตามมาตรฐานเลขที่ มผช.35/2546 หมดอายุในวันที่ 2 ก.ย. 2559
41 ผลิตภัณฑ์ข้าวแตน 36/2554 47
42 ปลาร้า 37/2557 2
43 น้ำตาลสด 38/2557 1
44 ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 39/2559 24
45 ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 39/2546 2 มาตรฐานมีการยกเลิกและกำหนดเป็น มผช.39/2559 ใบรับรองตามมาตรฐานเลขที่ มผช.39/2546 หมดอายุในวันที่ 12 ก.ย. 2560
46 ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 40/2559 63
47 ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 40/2546 13 มาตรฐานมีการยกเลิกและกำหนดเป็น มผช.40/2559 ใบรับรองตามมาตรฐานเลขที่ มผช.40/2546 หมดอายุในวันที่ 12 ก.ย. 2560
48 กระดาษเส้นใยพืช 41/2560 3
49 กระดาษสา 41/2546 5 มาตรฐานมีการยกเลิกและกำหนดเป็น มผช.41/2560 ใบรับรองตามมาตรฐานเลขที่ มผช.41/2546 หมดอายุในวันที่ 18 ก.ย. 2561
50 กระดาษสับปะรด 42/2546 3 มาตรฐานมีการยกเลิกและกำหนดเป็น มผช.41/2560 ใบรับรองตามมาตรฐานเลขที่ มผช.42/2546 หมดอายุในวันที่ 18 ก.ย. 2561
12345...Last