บัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน

ข้อมูลมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีผู้ได้รับการรับรอง จำนวนทั้งหมด 754 มาตรฐาน จำนวนผู้ได้รับการรับรองทั้งหมด 11,590 ราย

 คลิกที่ชื่อผลิตภัณฑ์ เพื่อดูมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ประกาศใช้ และจำนวนผู้ที่ได้รับการรับรอง เพื่อดูรายชื่อผู้ได้รับการรับรอง
ลำดับที่ชื่อมาตรฐานเลขที่ มผช.จำนวนผู้ได้รับใบรับรองหมายเหตุ
1 ขนมไทย 1/2552 108
2 ไวน์ผลไม้ 2/2546 25
3 สาโท 3/2546 5
4 น้ำพริกเผา 4/2556 20
5 น้ำตาลมะพร้าว 5/2552 14
6 ผลิตภัณฑ์จากกก 7/2559 139
7 ผลิตภัณฑ์จากต้นกก 7/2546 41 มาตรฐานมีการยกเลิกและกำหนดเป็น มผช.7/2559 ใบรับรองตามมาตรฐานเลขที่ มผช.7/2546 หมดอายุในวันที่ 12 ก.ย. 2560
8 ผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว 8/2546 106 มาตรฐานมีการยกเลิกและกำหนดเป็น มผช.8/2560 ใบรับรองตามมาตรฐานเลขที่ มผช.8/2546 หมดอายุในวันที่ 18 ก.ย. 2561
9 ไม้กวาดดอกหญ้า 9/2546 221
10 เครื่องเบญจรงค์ 10/2556 50
11 ครกหิน 11/2546 11
12 หัตถกรรมหินอ่อน 12/2546 11
13 ผ้ากาบบัว 13/2557 7
14 ผ้าแพรวา 14/2557 29
15 ผ้าขิด 15/2557 60
16 ผ้าหางกระรอก 16/2557 31
17 ผ้ามัดหมี่ 17/2557 465
18 ผ้ามัดหมี่ 17/2552 1 มาตรฐานมีการยกเลิกและกำหนดเป็น มผช.17/2557 ใบรับรองตามมาตรฐานเลขที่ มผช.17/2552 หมดอายุในวันที่ 12 ส.ค. 2558
19 ผ้าทอลายขัด 18/2557 480
20 ผ้าทอมือลายขัด 18/2552 2 มาตรฐานมีการยกเลิกและกำหนดเป็น มผช.18/2557 ใบรับรองตามมาตรฐานเลขที่ มผช.18/2552 หมดอายุในวันที่ 12 ส.ค. 2558
21 ผลิตภัณฑ์จากหวาย 19/2559 13
22 ผลิตภัณฑ์จักสานหวาย 19/2546 1 มาตรฐานมีการยกเลิกและกำหนดเป็น มผช.19/2559 ใบรับรองตามมาตรฐานเลขที่ มผช.19/2546 หมดอายุในวันที่ 12 ก.ย. 2560
23 ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 20/2559 123
24 ผลิตภัณฑ์จักสานเส้นพลาสติก 20/2546 25 มาตรฐานมีการยกเลิกและกำหนดเป็น มผช.20/2559 ใบรับรองตามมาตรฐานเลขที่ มผช.20/2546 หมดอายุในวันที่ 12 ก.ย. 2560
25 ผลิตภัณฑ์จากใยบวบ 21/2546 11 มาตรฐานมีการยกเลิกและกำหนดเป็น มผช.21/2560 ใบรับรองตามมาตรฐานเลขที่ มผช.21/2546 หมดอายุในวันที่ 18 ก.ย. 2561
26 ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน 23/2549 300
27 ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ 24/2546 55
28 ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป 25/2546 391
29 ปลาส้ม 26/2557 4
30 ไข่เค็ม 27/2550 39
31 กะหรี่ปั๊บ 29/2554 16
32 ใบหม่อนแห้งชงดื่ม 30/2558 6
33 ไวน์สมุนไพร 31/2546 7
34 สุรากลั่นชุมชน 32/2546 52
35 อุ 33/2546 3
36 ผักและผลไม้กวน 35/2558 71
37 ผลไม้กวน 35/2546 3 มาตรฐานมีการยกเลิกและกำหนดเป็น มผช.35/2558 ใบรับรองตามมาตรฐานเลขที่ มผช.35/2546 หมดอายุในวันที่ 2 ก.ย. 2559
38 ผลิตภัณฑ์ข้าวแตน 36/2554 49
39 ปลาร้า 37/2557 2
40 น้ำตาลสด 38/2557 1
41 ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 39/2559 23
42 ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 39/2546 2 มาตรฐานมีการยกเลิกและกำหนดเป็น มผช.39/2559 ใบรับรองตามมาตรฐานเลขที่ มผช.39/2546 หมดอายุในวันที่ 12 ก.ย. 2560
43 ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 40/2559 46
44 ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 40/2546 13 มาตรฐานมีการยกเลิกและกำหนดเป็น มผช.40/2559 ใบรับรองตามมาตรฐานเลขที่ มผช.40/2546 หมดอายุในวันที่ 12 ก.ย. 2560
45 กระดาษสา 41/2546 9 มาตรฐานมีการยกเลิกและกำหนดเป็น มผช.41/2560 ใบรับรองตามมาตรฐานเลขที่ มผช.41/2546 หมดอายุในวันที่ 18 ก.ย. 2561
46 กระดาษสับปะรด 42/2546 3 มาตรฐานมีการยกเลิกและกำหนดเป็น มผช.41/2560 ใบรับรองตามมาตรฐานเลขที่ มผช.42/2546 หมดอายุในวันที่ 18 ก.ย. 2561
47 ผลิตภัณฑ์จากกระดาษสา 43/2546 22 มาตรฐานมีการยกเลิกและกำหนดเป็น มผช.651/2560 ใบรับรองตามมาตรฐานเลขที่ มผช.43/2546 หมดอายุในวันที่ 18 ก.ย. 2561
48 ผลิตภัณฑ์จากกระดาษสับปะรด 44/2546 8 มาตรฐานมีการยกเลิกและกำหนดเป็น มผช.651/2560 ใบรับรองตามมาตรฐานเลขที่ มผช.44/2546 หมดอายุในวันที่ 18 ก.ย. 2561
49 ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ 45/2557 281
50 สิ่งประดิษฐ์จากไม้ 45/2546 4 มาตรฐานมีการยกเลิกและกำหนดเป็น มผช.45/2557 ใบรับรองตามมาตรฐานเลขที่ มผช.45/2546 หมดอายุในวันที่ 7 ส.ค. 2558
12345...Last