บัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน

ข้อมูลมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีผู้ได้รับการรับรอง จำนวนทั้งหมด 756 มาตรฐาน จำนวนผู้ได้รับการรับรองทั้งหมด 11,332 ราย

 คลิกที่ชื่อผลิตภัณฑ์ เพื่อดูมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ประกาศใช้ และจำนวนผู้ที่ได้รับการรับรอง เพื่อดูรายชื่อผู้ได้รับการรับรอง
ลำดับที่ชื่อมาตรฐานเลขที่ มผช.จำนวนผู้ได้รับใบรับรองหมายเหตุ
1 ขนมไทย 1/2552 100
2 ไวน์ผลไม้ 2/2546 24
3 สาโท 3/2546 4
4 น้ำพริกเผา 4/2556 22
5 น้ำตาลมะพร้าว 5/2552 12
6 ผลิตภัณฑ์จากกก 7/2559 147
7 ผลิตภัณฑ์จากต้นกก 7/2546 41 มาตรฐานมีการยกเลิกและกำหนดเป็น มผช.7/2559 ใบรับรองตามมาตรฐานเลขที่ มผช.7/2546 หมดอายุในวันที่ 12 ก.ย. 2560
8 ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว 8/2560 6
9 ผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว 8/2546 95 มาตรฐานมีการยกเลิกและกำหนดเป็น มผช.8/2560 ใบรับรองตามมาตรฐานเลขที่ มผช.8/2546 หมดอายุในวันที่ 18 ก.ย. 2561
10 ไม้กวาดดอกหญ้า 9/2546 221
11 เครื่องเบญจรงค์ 10/2556 54
12 ครกหิน 11/2546 12
13 หัตถกรรมหินอ่อน 12/2546 9
14 ผ้ากาบบัว 13/2557 2
15 ผ้าแพรวา 14/2557 27
16 ผ้าขิด 15/2557 54
17 ผ้าหางกระรอก 16/2557 21
18 ผ้ามัดหมี่ 17/2557 437
19 ผ้ามัดหมี่ 17/2552 1 มาตรฐานมีการยกเลิกและกำหนดเป็น มผช.17/2557 ใบรับรองตามมาตรฐานเลขที่ มผช.17/2552 หมดอายุในวันที่ 12 ส.ค. 2558
20 ผ้าทอลายขัด 18/2557 462
21 ผ้าทอมือลายขัด 18/2552 1 มาตรฐานมีการยกเลิกและกำหนดเป็น มผช.18/2557 ใบรับรองตามมาตรฐานเลขที่ มผช.18/2552 หมดอายุในวันที่ 12 ส.ค. 2558
22 ผลิตภัณฑ์จากหวาย 19/2559 13
23 ผลิตภัณฑ์จักสานหวาย 19/2546 1 มาตรฐานมีการยกเลิกและกำหนดเป็น มผช.19/2559 ใบรับรองตามมาตรฐานเลขที่ มผช.19/2546 หมดอายุในวันที่ 12 ก.ย. 2560
24 ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 20/2559 132
25 ผลิตภัณฑ์จักสานเส้นพลาสติก 20/2546 25 มาตรฐานมีการยกเลิกและกำหนดเป็น มผช.20/2559 ใบรับรองตามมาตรฐานเลขที่ มผช.20/2546 หมดอายุในวันที่ 12 ก.ย. 2560
26 ผลิตภัณฑ์จากใยบวบ 21/2560 2
27 ผลิตภัณฑ์จากใยบวบ 21/2546 11 มาตรฐานมีการยกเลิกและกำหนดเป็น มผช.21/2560 ใบรับรองตามมาตรฐานเลขที่ มผช.21/2546 หมดอายุในวันที่ 18 ก.ย. 2561
28 ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน 23/2549 307
29 ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ 24/2546 52
30 ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป 25/2546 348
31 ปลาส้ม 26/2557 4
32 ไข่เค็ม 27/2550 38
33 กะหรี่ปั๊บ 29/2554 15
34 ใบหม่อนแห้งชงดื่ม 30/2558 6
35 ไวน์สมุนไพร 31/2546 6
36 สุรากลั่นชุมชน 32/2546 56
37 อุ 33/2546 3
38 เมรัย 34/2546 1
39 ผักและผลไม้กวน 35/2558 74
40 ผลไม้กวน 35/2546 3 มาตรฐานมีการยกเลิกและกำหนดเป็น มผช.35/2558 ใบรับรองตามมาตรฐานเลขที่ มผช.35/2546 หมดอายุในวันที่ 2 ก.ย. 2559
41 ผลิตภัณฑ์ข้าวแตน 36/2554 52
42 ปลาร้า 37/2557 2
43 น้ำตาลสด 38/2557 1
44 ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 39/2559 23
45 ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 39/2546 2 มาตรฐานมีการยกเลิกและกำหนดเป็น มผช.39/2559 ใบรับรองตามมาตรฐานเลขที่ มผช.39/2546 หมดอายุในวันที่ 12 ก.ย. 2560
46 ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 40/2559 56
47 ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 40/2546 13 มาตรฐานมีการยกเลิกและกำหนดเป็น มผช.40/2559 ใบรับรองตามมาตรฐานเลขที่ มผช.40/2546 หมดอายุในวันที่ 12 ก.ย. 2560
48 กระดาษเส้นใยพืช 41/2560 2
49 กระดาษสา 41/2546 5 มาตรฐานมีการยกเลิกและกำหนดเป็น มผช.41/2560 ใบรับรองตามมาตรฐานเลขที่ มผช.41/2546 หมดอายุในวันที่ 18 ก.ย. 2561
50 กระดาษสับปะรด 42/2546 3 มาตรฐานมีการยกเลิกและกำหนดเป็น มผช.41/2560 ใบรับรองตามมาตรฐานเลขที่ มผช.42/2546 หมดอายุในวันที่ 18 ก.ย. 2561
12345...Last