บัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน

ข้อมูลมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีผู้ได้รับการรับรอง จำนวนทั้งหมด 626 มาตรฐาน จำนวนผู้ได้รับการรับรองทั้งหมด 10,991 ราย

 คลิกที่ชื่อผลิตภัณฑ์ เพื่อดูมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ประกาศใช้ และจำนวนผู้ที่ได้รับการรับรอง เพื่อดูรายชื่อผู้ได้รับการรับรอง
ลำดับที่ชื่อมาตรฐานเลขที่ มผช.จำนวนผู้ได้รับใบรับรองหมายเหตุ
1 ขนมไทย 1/2552 62
2 ไวน์ผลไม้ 2/2546 12
3 สาโท 3/2546 6
4 น้ำพริกเผา 4/2556 13
5 ผลิตภัณฑ์จากกก 7/2559 392
6 ผลิตภัณฑ์จากต้นกก 7/2546 2 มาตรฐานมีการยกเลิกและกำหนดเป็น มผช.7/2559 ใบรับรองตามมาตรฐานเลขที่ มผช.7/2546 หมดอายุในวันที่ 12 ก.ย. 2560
7 ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว 8/2560 72
8 ผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว 8/2546 3 มาตรฐานมีการยกเลิกและกำหนดเป็น มผช.8/2560 ใบรับรองตามมาตรฐานเลขที่ มผช.8/2546 หมดอายุในวันที่ 18 ก.ย. 2561
9 ไม้กวาดดอกหญ้า 9/2561 182
10 ไม้กวาดดอกหญ้า 9/2546 12 มาตรฐานมีการยกเลิกและกำหนดเป็น มผช.9/2561 ใบรับรองตามมาตรฐานเลขที่ มผช.9/2546 หมดอายุในวันที่ 17 มิ.ย. 2562
11 เครื่องเบญจรงค์ 10/2556 44
12 ครกหิน 11/2546 14
13 หัตถกรรมหินอ่อน 12/2546 5
14 ผ้ากาบบัว 13/2557 9
15 ผ้าแพรวา 14/2557 14
16 ผ้าขิด 15/2557 69
17 ผ้าหางกระรอก 16/2557 34
18 ผ้ามัดหมี่ 17/2557 389
19 ผ้ามัดหมี่ 17/2552 1 มาตรฐานมีการยกเลิกและกำหนดเป็น มผช.17/2557 ใบรับรองตามมาตรฐานเลขที่ มผช.17/2552 หมดอายุในวันที่ 12 ส.ค. 2558
20 ผ้าทอลายขัด 18/2557 372
21 ผลิตภัณฑ์จากหวาย 19/2559 40
22 ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 20/2559 341
23 ผลิตภัณฑ์จักสานเส้นพลาสติก 20/2546 4 มาตรฐานมีการยกเลิกและกำหนดเป็น มผช.20/2559 ใบรับรองตามมาตรฐานเลขที่ มผช.20/2546 หมดอายุในวันที่ 12 ก.ย. 2560
24 ผลิตภัณฑ์จากใยบวบ 21/2560 10
25 ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน 23/2549 246
26 ดอกไม้ประดิษฐ์ 24/2561 133
27 ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ 24/2546 3 มาตรฐานมีการยกเลิกและกำหนดเป็น มผช.24/2561 ใบรับรองตามมาตรฐานเลขที่ มผช.24/2546 หมดอายุในวันที่ 17 มิ.ย. 2562
28 ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป 25/2546 21 มาตรฐานมีการยกเลิกและกำหนดเป็น มผช.24/2561 ใบรับรองตามมาตรฐานเลขที่ มผช.25/2546 หมดอายุในวันที่ 17 มิ.ย. 2562
29 ปลาส้ม 26/2557 3
30 ไข่เค็ม 27/2550 34
31 กะหรี่ปั๊บ 29/2554 5
32 ใบหม่อนแห้งชงดื่ม 30/2558 4
33 ไวน์สมุนไพร 31/2546 4
34 สุรากลั่นชุมชน 32/2546 50
35 อุ 33/2546 3
36 เมรัย 34/2546 1
37 ผักและผลไม้กวน 35/2558 47
38 ผลิตภัณฑ์ข้าวแตน 36/2554 49 มาตรฐานมีการยกเลิกและกำหนดเป็น มผช.36/2562 ใบรับรองตามมาตรฐานเลขที่ มผช.36/2554 หมดอายุในวันที่ 25 ก.ค. 2563
39 ปลาร้า 37/2557 2
40 ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 39/2559 40
41 ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 40/2559 247
42 ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 40/2546 2 มาตรฐานมีการยกเลิกและกำหนดเป็น มผช.40/2559 ใบรับรองตามมาตรฐานเลขที่ มผช.40/2546 หมดอายุในวันที่ 12 ก.ย. 2560
43 กระดาษเส้นใยพืช 41/2560 9
44 ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ 45/2557 203
45 เครื่องปั้นดินเผาเออร์เทนแวร์ 46/2556 16
46 ผ้าลายน้ำไหล 47/2557 28
47 ผ้าจก 48/2557 71
48 ผ้ายกมุก 49/2557 14
49 ผ้าบาติก 51/2557 42
50 ผ้ามัดย้อม 52/2557 58
12345...Last