บัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน

ข้อมูลมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีผู้ได้รับการรับรอง จำนวนทั้งหมด 777 มาตรฐาน จำนวนผู้ได้รับการรับรองทั้งหมด 12,954 ราย

 คลิกที่ชื่อผลิตภัณฑ์ เพื่อดูมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ประกาศใช้ และจำนวนผู้ที่ได้รับการรับรอง เพื่อดูรายชื่อผู้ได้รับการรับรอง
ลำดับที่ชื่อมาตรฐานเลขที่ มผช.จำนวนผู้ได้รับใบรับรองหมายเหตุ
1 ขนมไทย 1/2552 114
2 ไวน์ผลไม้ 2/2546 27
3 สาโท 3/2546 5
4 น้ำพริกเผา 4/2556 25
5 น้ำพริกเผา 4/2552 2 มาตรฐานมีการยกเลิกและกำหนดเป็น มผช.4/2556 ใบรับรองตามมาตรฐานเลขที่ มผช.4/2552 หมดอายุในวันที่ 4 ก.ย. 2557
6 น้ำตาลมะพร้าว 5/2552 17
7 ผลิตภัณฑ์จากกก 7/2559 27
8 ผลิตภัณฑ์จากต้นกก 7/2546 448 มาตรฐานมีการยกเลิกและกำหนดเป็น มผช.7/2559 ใบรับรองตามมาตรฐานเลขที่ มผช.7/2546 หมดอายุในวันที่ 12 ก.ย. 2560
9 ผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว 8/2546 118
10 ไม้กวาดดอกหญ้า 9/2546 245
11 เครื่องเบญจรงค์ 10/2556 57
12 ครกหิน 11/2546 13
13 หัตถกรรมหินอ่อน 12/2546 13
14 ผ้ากาบบัว 13/2557 7
15 ผ้าแพรวา 14/2557 29
16 ผ้าขิด 15/2557 53
17 ผ้าหางกระรอก 16/2557 33
18 ผ้ามัดหมี่ 17/2557 495
19 ผ้ามัดหมี่ 17/2552 1 มาตรฐานมีการยกเลิกและกำหนดเป็น มผช.17/2557 ใบรับรองตามมาตรฐานเลขที่ มผช.17/2552 หมดอายุในวันที่ 12 ส.ค. 2558
20 ผ้าทอลายขัด 18/2557 528
21 ผ้าทอมือลายขัด 18/2552 2 มาตรฐานมีการยกเลิกและกำหนดเป็น มผช.18/2557 ใบรับรองตามมาตรฐานเลขที่ มผช.18/2552 หมดอายุในวันที่ 12 ส.ค. 2558
22 ผ้าทอมือลายขัดพื้นฐาน 18(1)/2546 1 มาตรฐานมีการยกเลิกและกำหนดเป็น มผช.18/2552 ใบรับรองตามมาตรฐานเลขที่ มผช.18(1)/2546 หมดอายุในวันที่ 15 พ.ย. 2553
23 ผลิตภัณฑ์จากหวาย 19/2559 6
24 ผลิตภัณฑ์จักสานหวาย 19/2546 39 มาตรฐานมีการยกเลิกและกำหนดเป็น มผช.19/2559 ใบรับรองตามมาตรฐานเลขที่ มผช.19/2546 หมดอายุในวันที่ 12 ก.ย. 2560
25 ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 20/2559 46
26 ผลิตภัณฑ์จักสานเส้นพลาสติก 20/2546 359 มาตรฐานมีการยกเลิกและกำหนดเป็น มผช.20/2559 ใบรับรองตามมาตรฐานเลขที่ มผช.20/2546 หมดอายุในวันที่ 12 ก.ย. 2560
27 ผลิตภัณฑ์จากใยบวบ 21/2546 8
28 ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน 23/2549 278
29 ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ 24/2546 64
30 ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป 25/2546 468
31 ปลาส้ม 26/2557 2
32 ปลาส้ม 26/2548 2 มาตรฐานมีการยกเลิกและกำหนดเป็น มผช.26/2557 ใบรับรองตามมาตรฐานเลขที่ มผช.26/2548 หมดอายุในวันที่ 26 ส.ค. 2558
33 ไข่เค็ม 27/2550 51
34 กะหรี่ปั๊บ 29/2554 18
35 ใบหม่อนแห้งชงดื่ม 30/2558 5
36 ไวน์สมุนไพร 31/2546 7
37 สุรากลั่นชุมชน 32/2546 50
38 อุ 33/2546 2
39 เมรัย 34/2546 1
40 ผักและผลไม้กวน 35/2558 56
41 ผลไม้กวน 35/2546 3 มาตรฐานมีการยกเลิกและกำหนดเป็น มผช.35/2558 ใบรับรองตามมาตรฐานเลขที่ มผช.35/2546 หมดอายุในวันที่ 2 ก.ย. 2559
42 ผลิตภัณฑ์ข้าวแตน 36/2554 48
43 ปลาร้า 37/2557 2
44 น้ำตาลสด 38/2557 1
45 น้ำตาลสด 38/2546 1 มาตรฐานมีการยกเลิกและกำหนดเป็น มผช.38/2557 ใบรับรองตามมาตรฐานเลขที่ มผช.38/2546 หมดอายุในวันที่ 24 ส.ค. 2558
46 ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 39/2559 16
47 ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 39/2546 55 มาตรฐานมีการยกเลิกและกำหนดเป็น มผช.39/2559 ใบรับรองตามมาตรฐานเลขที่ มผช.39/2546 หมดอายุในวันที่ 12 ก.ย. 2560
48 ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 40/2559 13
49 ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 40/2546 196 มาตรฐานมีการยกเลิกและกำหนดเป็น มผช.40/2559 ใบรับรองตามมาตรฐานเลขที่ มผช.40/2546 หมดอายุในวันที่ 12 ก.ย. 2560
50 กระดาษสา 41/2546 12
12345...Last