บัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน

ข้อมูลมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีผู้ได้รับการรับรอง จำนวนทั้งหมด 786 มาตรฐาน จำนวนผู้ได้รับการรับรองทั้งหมด 13,554 ราย

 คลิกที่ชื่อผลิตภัณฑ์ เพื่อดูมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ประกาศใช้ และจำนวนผู้ที่ได้รับการรับรอง เพื่อดูรายชื่อผู้ได้รับการรับรอง
ลำดับที่ชื่อมาตรฐานเลขที่ มผช.จำนวนผู้ได้รับใบรับรองหมายเหตุ
1 ขนมไทย 1/2552 116
2 ไวน์ผลไม้ 2/2546 30
3 สาโท 3/2546 5
4 น้ำพริกเผา 4/2556 27
5 น้ำพริกเผา 4/2552 2 มาตรฐานมีการยกเลิกและกำหนดเป็น มผช.4/2556 ใบรับรองตามมาตรฐานเลขที่ มผช.4/2552 หมดอายุในวันที่ 4 ก.ย. 2557
6 น้ำตาลมะพร้าว 5/2552 21
7 ผลิตภัณฑ์จากกก 7/2559 17
8 ผลิตภัณฑ์จากต้นกก 7/2546 479 มาตรฐานมีการยกเลิกและกำหนดเป็น มผช.7/2559 ใบรับรองตามมาตรฐานเลขที่ มผช.7/2546 หมดอายุในวันที่ 12 ก.ย. 2560
9 ผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว 8/2546 128
10 ไม้กวาดดอกหญ้า 9/2546 254
11 เครื่องเบญจรงค์ 10/2556 55
12 ครกหิน 11/2546 12
13 หัตถกรรมหินอ่อน 12/2546 12
14 ผ้ากาบบัว 13/2557 7
15 ผ้าแพรวา 14/2557 29
16 ผ้าขิด 15/2557 52
17 ผ้าหางกระรอก 16/2557 33
18 ผ้ามัดหมี่ 17/2557 490
19 ผ้าทอลายขัด 18/2557 525
20 ผ้าทอมือลายขัด 18/2552 2 มาตรฐานมีการยกเลิกและกำหนดเป็น มผช.18/2557 ใบรับรองตามมาตรฐานเลขที่ มผช.18/2552 หมดอายุในวันที่ 12 ส.ค. 2558
21 ผ้าทอมือลายขัดพื้นฐาน 18(1)/2546 1 มาตรฐานมีการยกเลิกและกำหนดเป็น มผช.18/2552 ใบรับรองตามมาตรฐานเลขที่ มผช.18(1)/2546 หมดอายุในวันที่ 15 พ.ย. 2553
22 ผลิตภัณฑ์จากหวาย 19/2559 6
23 ผลิตภัณฑ์จักสานหวาย 19/2546 41 มาตรฐานมีการยกเลิกและกำหนดเป็น มผช.19/2559 ใบรับรองตามมาตรฐานเลขที่ มผช.19/2546 หมดอายุในวันที่ 12 ก.ย. 2560
24 ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 20/2559 28
25 ผลิตภัณฑ์จักสานเส้นพลาสติก 20/2546 378 มาตรฐานมีการยกเลิกและกำหนดเป็น มผช.20/2559 ใบรับรองตามมาตรฐานเลขที่ มผช.20/2546 หมดอายุในวันที่ 12 ก.ย. 2560
26 ผลิตภัณฑ์จากใยบวบ 21/2546 10
27 ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน 23/2549 277
28 ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ 24/2546 66
29 ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป 25/2546 499
30 ปลาส้ม 26/2557 2
31 ปลาส้ม 26/2548 2 มาตรฐานมีการยกเลิกและกำหนดเป็น มผช.26/2557 ใบรับรองตามมาตรฐานเลขที่ มผช.26/2548 หมดอายุในวันที่ 26 ส.ค. 2558
32 ไข่เค็ม 27/2550 54
33 กะหรี่ปั๊บ 29/2554 18
34 ใบหม่อนแห้งชงดื่ม 30/2558 5
35 ไวน์สมุนไพร 31/2546 8
36 สุรากลั่นชุมชน 32/2546 48
37 อุ 33/2546 2
38 เมรัย 34/2546 1
39 ผักและผลไม้กวน 35/2558 54
40 ผลไม้กวน 35/2546 3 มาตรฐานมีการยกเลิกและกำหนดเป็น มผช.35/2558 ใบรับรองตามมาตรฐานเลขที่ มผช.35/2546 หมดอายุในวันที่ 2 ก.ย. 2559
41 ผลิตภัณฑ์ข้าวแตน 36/2554 48
42 ปลาร้า 37/2557 2
43 น้ำตาลสด 38/2557 1
44 น้ำตาลสด 38/2546 1 มาตรฐานมีการยกเลิกและกำหนดเป็น มผช.38/2557 ใบรับรองตามมาตรฐานเลขที่ มผช.38/2546 หมดอายุในวันที่ 24 ส.ค. 2558
45 ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 39/2559 15
46 ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 39/2546 58 มาตรฐานมีการยกเลิกและกำหนดเป็น มผช.39/2559 ใบรับรองตามมาตรฐานเลขที่ มผช.39/2546 หมดอายุในวันที่ 12 ก.ย. 2560
47 ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 40/2559 10
48 ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 40/2546 216 มาตรฐานมีการยกเลิกและกำหนดเป็น มผช.40/2559 ใบรับรองตามมาตรฐานเลขที่ มผช.40/2546 หมดอายุในวันที่ 12 ก.ย. 2560
49 กระดาษสา 41/2546 10
50 กระดาษสับปะรด 42/2546 3
12345...Last