รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดสมุทรปราการ

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 187 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 11,434 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จิตอาสาบางเสาธง
5/65 ม.16 ซ.- ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.กิ่งอำเภอบางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์มือถือ 08-5439-3454
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษสา 1-1/25(สป) 29 พ.ค. 2560 28 พ.ค. 2563
2 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ผ้าใยบัว
19/84 ม.13 ซ.15 หมู่บ้านไทยสมุทร ถ.บางนา-ตราด ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์มือถือ 08-7045-8891
ผลิตภัณฑ์ของจิ๋ว
424/2547
ผลิตภัณฑ์ของจิ๋ว 56327-169/424 25 ก.พ. 2558 24 ก.พ. 2561
3 กลุ่มน้ำทิพย์
1904/6 ม.4 ซ.- ถ.สุขุมวิท ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์ 0-2398-4377
ผลิตภัณฑ์ทารักแร้
1354/2550
ผลิตภัณฑ์ทารักแร้ 60573-3/1354 26 ก.พ. 2559 14 ก.ย. 2561
4 กลุ่มน้ำทิพย์
1904/6 ม.4 ซ.- ถ.สุขุมวิท ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์ 0-2398-4377
แชมพูสำหรับสุนัข
553/2547
แชมพูสำหรับสุนัขผสมสมุนไพร 61670-33/553 24 พ.ค. 2559 14 ก.ย. 2561
5 กลุ่มน้ำทิพย์
1904/6 ม.4 ซ.- ถ.สุขุมวิท ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์ 0-2398-4377
แป้งฝุ่นสมุนไพร
910/2548
แป้งฝุ่นสมุนไพร 63029-11/910 25 ต.ค. 2559 14 ก.ย. 2561
6 กลุ่มบางปูใหม่ (เครื่องหนังปลากระเบน)
340/410 ม.3 ซ.ม.ปัญญานคร ถ.สุขุมวิทสายเก่า ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทรศัพท์ 0-2710-7307
กระเป๋าหนังจระเข้
96/2546
กระเป๋าหนังจระเข้ 64057-27/96 14 ธ.ค. 2559 13 ธ.ค. 2562
7 กลุ่มผลิตภัณฑ์ของจิ๋ว
35/3 ม.13 ซ.5 ถ.บางนา-ตราด ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์มือถือ 08-9106-3587
ผลิตภัณฑ์ของจิ๋ว
424/2547
ผลิตภัณฑ์ของจิ๋ว 56325-168/424 25 ก.พ. 2558 24 ก.พ. 2561
8 กลุ่มพัฒนาสตรีบางปูใหม่
871 ม.4 ซ.บางสำราญ2 (เทศบาล116) ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทรศัพท์มือถือ 08-7003-5598
พรมใยสังเคราะห์
566/2547
พรมใยสังเคราะห์ 55817-80/566 25 ก.พ. 2558 24 ก.พ. 2561
9 กลุ่มพัฒนาอาชีพแพรกษาใหม่
219 ม.5 ซ.แพรกษา 11 ถ.พุทธรักษา ต.แพรกษาใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์มือถือ 08-1404-3282
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดภาชนะที่ใช้ในครัว
177/2553
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดภาชนะที่ใช้ในครัว 59881-201/177 9 ธ.ค. 2558 8 ธ.ค. 2561
10 กลุ่มพัฒนาอาชีพแพรกษาใหม่
219 ม.5 ซ.แพรกษา 11 ถ.พุทธรักษา ต.แพรกษาใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์มือถือ 08-1404-3282
ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่ม
179/2553
ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่ม 60213-74/179 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
11 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบางโปรง
276 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บางโปรง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์มือถือ 08-9661-7184
ขนมไทย
1/2552
ทองม้วนกะทิสด 60977-942/1 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
12 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้ำปลาหวานต้นหอมบางเสาธง
43/9 ม.8 ซ.วัดเสาธงกลาง ถ.บางนา-ตราด ต.บางเสาธง อ.กิ่งอำเภอบางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ 0-2397-9405
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
น้ำปลาหวาน
114/2546
น้ำปลาหวาน 3-1/114(สป) 29 พ.ค. 2560 28 พ.ค. 2563
13 กลุ่มส่งเสริมพัฒนาอาชีพสตรีเทพารักษ์
1100 ม.3 ซ.ประดิษฐ์สโมสร ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์มือถือ 08-9990-4331
ผลิตภัณฑ์ของจิ๋ว
424/2547
ผลิตภัณฑ์ของจิ๋ว 55818-163/424 25 ก.พ. 2558 24 ก.พ. 2561
14 กลุ่มส่งเสริมพัฒนาอาชีพสตรีเทพารักษ์
1100 ม.3 ซ.ประดิษฐ์สโมสร ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์มือถือ 08-9990-4331
เครื่องปั้นดินเผาสโตนแวร์
930/2556
ประเภทใช้งานทั่วไป 61673-19/930 24 พ.ค. 2559 23 พ.ค. 2562
15 กลุ่มสตรีคลองตะเค็ตฝั่งตะวันตก
4/1 ม.- ซ.4 (ถนนคลองตาเค็ต) ถ.คลองตะเค็ตฝั่งตะวันตก ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทรศัพท์ 0-2387-0375
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 59928-663/421 9 ธ.ค. 2558 8 ธ.ค. 2561
16 กลุ่มสตรีพัฒนาอาชีพบางปู
163 ม.4 ซ.เทศบาล 128 ถ.สุขุมวิท ต.บางปู อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทรศัพท์ 0-2330-1916
พรมใยสังเคราะห์
566/2547
พรมใยสังเคราะห์ 56320-81/566 25 ก.พ. 2558 24 ก.พ. 2561
17 กลุ่มสานเงินสานทอง
498/103 ม.4 ซ.บางปูนคร ถ.เทพารักษ์ ต.แพรกษาใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทรศัพท์มือถือ 08-9884-3069
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบเรียบ 8-1/23(สป) 13 ก.ย. 2560 12 ก.ย. 2563
18 กลุ่มสานฝัน
189/116 ม.3 ซ.นาคราช ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 โทรศัพท์มือถือ 08-9038-6499
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2546
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์ 59898-755/195 9 ธ.ค. 2558 8 ธ.ค. 2561
19 กลุ่มสานฝัน
189/116 ม.3 ซ.นาคราช ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 โทรศัพท์มือถือ 08-9038-6499
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว 60185-2564/25 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
20 กลุ่มสุกัญญา
1506/109 ม.6 ซ.สราลี ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์ 0-2707-7648
แชมพู
92/2552
แชมพูผสมดอกอัญชัน 61667-628/92 24 พ.ค. 2559 23 พ.ค. 2562
21 กลุ่มสุกัญญา
1506/109 ม.6 ซ.สราลี ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์ 0-2707-7648
ผลิตภัณฑ์ปรับสภาพเส้นผม
93/2553
ผลิตภัณฑ์ปรับสภาพเส้นผม 60572-290/93 26 ก.พ. 2559 25 ก.พ. 2562
22 กลุ่มหัตถศิลป์บางปู
1/11 ม.2 ซ.เทศบาลบางปู72 ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทรศัพท์มือถือ 08-9076-9002
โมบาย
569/2547
โมบาย 55807-72/569 25 ก.พ. 2558 24 ก.พ. 2561
23 นาง กัญญนันทน์ ปทุมสินวงศ์ชัย
382/32 ม.2 ซ.- ถ.- ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทรศัพท์มือถือ 08-1645-4695
กระเป๋าหนังแท้
592/2559
กระเป๋าหนังวัวแท้ 64853-171/592 21 เม.ย. 2560 20 เม.ย. 2563
24 นาง เกษร สว่างศรี
444/116 ม.7 ซ.- ถ.สุขุมวิท ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์ 0-8910-8508
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2546
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์ 59899-756/195 9 ธ.ค. 2558 8 ธ.ค. 2561
25 นาง คำพันธ์ ตราษี
15/99 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์มือถือ 08-9014-3103
กระเป๋าหนังแท้
592/2559
กระเป๋าหนังปลากระเบนแท้ 64854-172/592 21 เม.ย. 2560 20 เม.ย. 2563
26 นาง คำพันธ์ ตราษี
15/99 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์มือถือ 08-9014-3103
เข็มขัดหนังแท้
377/2559
เข็มขัดหนังปลากระเบนแท้ 64860-39/377 21 เม.ย. 2560 20 เม.ย. 2563
27 นาง จันทนา โมราวงศ์
19/1 ม.4 ซ.วัดราษฎร์รังสรรค์ ถ.เพชรหึงส์ 33 ต.บางกะเจ้า อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 โทรศัพท์ 0-2815-0393
ต้นไม้มงคล
800/2548
ต้นไม้มงคล 60566-231/800 26 ก.พ. 2559 25 ก.พ. 2562
28 นาง จันสุดา เตรียมตั้ง
3 ม.12 ซ.บัวผึ้งพัฒนา52 ถ.เพชรหึงษ์ ต.บางกอบัว อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 โทรศัพท์ 0-8903-7657
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ประเภทใช้งานทั่วไป 60555-662/45 26 ก.พ. 2559 25 ก.พ. 2562
29 นาง จินตนา ขำดวง
5/3 ม.11 ซ.วัดบางกระสอบ ถ.เพชรหึงษ์ ต.บางกระสอบ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 โทรศัพท์ 0-2461-0022
เสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย
836/2554
เสื้อ (เส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย)) 56385-438/836 25 ก.พ. 2558 24 ก.พ. 2561
30 นาง จุฑาพิมพ์ ผิวเกลี้ยง
596/22 ม.2 ซ.สยามนิเวศน์ ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์มือถือ 08-6900-8528
สบู่เหลว
95/2552
สบู่เหลวผสมสมุนไพร 60349-370/95 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
31 นาง จุทุมพร นินยะมาศิริ
8/10 ม.10 ซ.บางปลา ซอย 6 ถ.เทพารักษ์ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์มือถือ 08-6322-4717
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากกระดาษ
651/2547
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากกระดาษ 55813-55/651 25 ก.พ. 2558 24 ก.พ. 2561
32 นาง ชญานิษฐ นาควัชระ
1596/655 ม.4 ซ.สุขุมวิท 115 ถ.สุขุมวิท ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์มือถือ 08-0074-0738
น้ำมันนวดตัวสำหรับสปา
259/2553
น้ำมันนวดตัวสำหรับสปา 56321-472/259 25 ก.พ. 2558 24 ก.พ. 2561
33 นาง ชวนชื่น บุญเหล็ง
147/282 ม.1 ซ.- ถ.- ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์มือถือ 08-9782-8589
ผลิตภัณฑ์การบูร
348/2553
ผลิตภัณฑ์การบูร 64098-336/348 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
34 นาง ทิพพาพร แช่มสะอาด
35/105 ม.13 ซ.ไทยสมุทร13 ถ.บางนา-ตราด ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ 0-2740-3073
ผลิตภัณฑ์ผ้าใยบัว
413/2558
ผลิตภัณฑ์ผ้าใยบัว 60350-241/413 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
35 นาง ทิพภา จิรวรเมธา
83/96 ม.20 ซ.หมู่บ้านวรารมณ์เทพารักษ์ ถ.บางพลี-ตำหรุ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์มือถือ 08-1750-8094
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
เสื้อ (เส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย)) 56369-1050/835 25 ก.พ. 2558 24 ก.พ. 2561
36 นาง ทิวาพร ยศม้าว
9/181 ม.5 ซ.มังกร ถ.แพรกษา ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทรศัพท์มือถือ 08-9066-5182
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 56339-1079/196 25 ก.พ. 2558 24 ก.พ. 2561
37 นาง ธนัชพร วงษ์เจริญ
147/330 ม.1 ซ.5 หมู่บ้านเธียรเกษม ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์มือถือ 08-7814-1259
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 64412-1190/417 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
38 นาง ธนัชพร วงษ์เจริญ
147/330 ม.- ซ.5 หมู่บ้านเธียรเกษม ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์มือถือ 08-7814-1259
ผลิตภัณฑ์ถักทอไหมพรม
615/2547
ผลิตภัณฑ์ถักทอไหมพรม 56342-281/615 25 ก.พ. 2558 24 ก.พ. 2561
39 นาง ธัญยธรณ์ กิตติรัฐภิรมย์
1574/133 ม.6 ซ.- ถ.- ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์มือถือ 08-1702-6836
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 56307-1077/196 25 ก.พ. 2558 24 ก.พ. 2561
40 นาง บุญศรี ชัยเจริญสวัสดิ์
32/168 ม.- ซ.- ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทรศัพท์มือถือ 08-5849-3142
ผลิตภัณฑ์ถักทอไหมพรม
615/2547
ผลิตภัณฑ์ถักทอไหมพรม 55805-274/615 25 ก.พ. 2558 24 ก.พ. 2561
41 นาง บุญศรี ชัยเจริญสวัสดิ์
32/168 ม.- ซ.- ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทรศัพท์มือถือ 08-5849-3142
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 64997-1280/196 3 ก.ค. 2560 2 ก.ค. 2563
42 นาง ปทุม สมานกลาง
67/10 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์มือถือ 08-3010-0219
ผลิตภัณฑ์เดคูพาจ
935/2548
ผลิตภัณฑ์เดคูพาจ 60351-64/935 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
43 นาง ประภาศรี ไพศาลรัตน์
5/270 ม.16 ซ.การเคหะเมืองใหม่บางพลี ฝ.10 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.กิ่งอำเภอบางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ 0-8155-7259
หมอนอิง
199/2553
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 61069-296/199 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
44 นาง ประภาศรี ไพศาลรัตน์
5/270 ม.16 ซ.การเคหะเมืองใหม่บางพลี ฝ.10 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.กิ่งอำเภอบางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ 0-8155-7259
ผลิตภัณฑ์บำรุงเท้า
552/2553
ผลิตภัณฑ์บำรุงเท้า 59295-50/552 21 ต.ค. 2558 20 ต.ค. 2561
45 นาง ประภาศรี ไพศาลรัตน์
5/270 ม.16 ซ.การเคหะเมืองใหม่บางพลี ฝ.10 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.กิ่งอำเภอบางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ 0-8155-7259
ผลิตภัณฑ์การบูร
348/2553
ผลิตภัณฑ์การบูร 59526-313/348 21 ต.ค. 2558 20 ต.ค. 2561
46 นาง ปราณี งอกงาม
1596/640 ม.4 ซ.- ถ.สุขุมวิท 115 ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์มือถือ 08-7369-5982
ผลิตภัณฑ์ซักผ้าชนิดเหลว
178/2553
ผลิตภัณฑ์ซักผ้าชนิดเหลว 57530-78/178 21 ก.ค. 2558 20 ก.ค. 2561
47 นาง ปราณี งอกงาม
1596/640 ม.4 ซ.- ถ.สุขุมวิท 115 ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์มือถือ 08-7369-5982
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดภาชนะที่ใช้ในครัว
177/2553
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดภาชนะที่ใช้ในครัว 58180-199/177 21 ส.ค. 2558 20 ส.ค. 2561
48 นาง ปราณี งอกงาม
1596/640 ม.4 ซ.- ถ.สุขุมวิท 115 ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์มือถือ 08-7369-5982
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นชนิดเหลว
262/2553
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นชนิดเหลว 58181-37/262 21 ส.ค. 2558 20 ส.ค. 2561
49 นาง ปราณี งอกงาม
1596/640 ม.4 ซ.- ถ.สุขุมวิท 115 ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์มือถือ 08-7369-5982
ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่ม
179/2553
ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่ม 57347-71/179 28 พ.ค. 2558 27 พ.ค. 2561
50 นาง ปราณี ทรัพย์คง
21 ม.9 ซ.- ถ.- ต.บางน้ำผึ้ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 โทรศัพท์มือถือ 08-7810-6792
พรมใยสังเคราะห์
566/2547
พรมใยสังเคราะห์ 60568-88/566 26 ก.พ. 2559 25 ก.พ. 2562
1234

สืบค้นเมื่อ วันที่21 ม.ค. 2561