รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน สุรากลั่นชุมชน

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช.32/2546 ผลิตภัณฑ์สุรากลั่นชุมชน จำนวน 28 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 10,925 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มเกษตรกร ทำสวนสะเอียบ
- ม.5 ซ.- ถ.- ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ 54120 โทรศัพท์มือถือ 08-6194-8282
สุรากลั่นชุมชน40 ดีกรี 48986-370/32 30 ก.ค. 2556 29 ก.ค. 2559
2 กลุ่มเกษตรกร ทำสวนสะเอียบ (นางดารารัตน์ สลักหล่าย)
- ม.5 ซ.- ถ.- ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ 54120 โทรศัพท์มือถือ 08-6192-8282
สุรากลั่นชุมชน 28 ดีกรี 53255-378/32 2 ต.ค. 2557 1 ต.ค. 2560
3 กลุ่มเกษตรกร ทำสวนสะเอียบ (นางอทิตย์พร สะเอียบคง)
12 ม.9 ซ.- ถ.- ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ 54120 โทรศัพท์มือถือ 08-1287-6244
สุรากลั่นชุมชน 40 ดีกรี 57089-383/32 28 พ.ค. 2558 27 พ.ค. 2561
4 กลุ่มเกษตรกรทำนาแม่อิง
147 ม.4 ซ.- ถ.- ต.แม่อิง อ.ภูกามยาว จ.พะเยา 56000 โทรศัพท์มือถือ 08-4608-1360
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
สุรากลั่นชุมชน 40 ดีกรี 370-6/32(พย) 9 ก.ค. 2556 8 ก.ค. 2559
5 กลุ่มเกษตรกรทำไร่เชียงแรง
35 ม.9 ซ.- ถ.- ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา 56110 โทรศัพท์มือถือ 08-3534-0898
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
สุรากลั่นชุมชน 40 ดีกรี 372-7/32(พย) 9 ก.ค. 2556 8 ก.ค. 2559
6 กลุ่มเกษตรกรทำสวนมาง
193 ม.6 ซ.- ถ.- ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา 56160 โทรศัพท์มือถือ 08-4885-6649
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
สุรากลั่นชุมชน40 ดีกรี 469-8/32(พย) 26 ก.ย. 2557 25 ก.ย. 2560
7 กลุ่มเกษตรกรทำสวนสะเอียบ (นายชุม สะเอียบคง)
- ม.5 ซ.- ถ.- ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ 54120 โทรศัพท์ 0-5462-2072
สุรากลั่นชุมชน 40 ดีกรี 51067-373/32 12 ธ.ค. 2556 11 ธ.ค. 2559
8 กลุ่มเกษตรกรทำสวนสะเอียบ (นายชุม สะเอียบคง)
- ม.5 ซ.- ถ.- ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ 54120 โทรศัพท์ 0-5462-2072
สุรากลั่นชุมชน 30ดีกรี และสุรากลั่นชุมชน 35 ดีกรี 54976-381/32 4 ธ.ค. 2557 3 ธ.ค. 2560
9 กลุ่มเกษตรกรทำสวนสะเอียบ (นายสมนึก สะเอียบคง)
- ม.9 ซ.- ถ.- ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ 54120 โทรศัพท์มือถือ 08-1287-6244
สุรากลั่นชุมชน 30 ดีกรี 51211-374/32 12 ธ.ค. 2556 11 ธ.ค. 2559
10 กลุ่มอาชีพวิสาหกิจชุมชนจามเทวี
17/3 ม.2 ซ.- ถ.- ต.เหมืองจี้ อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 โทรศัพท์มือถือ 08-7302-1015
สุรากลั่นชุมชน 48748-369/32 22 ก.พ. 2556 21 ก.พ. 2559
11 บริษัท บัณฑิตพัฒน์-เทค จำกัด
84/1 ม.8 ซ.- ถ.- ต.บางปลาม้า อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150 โทรศัพท์มือถือ 08-1919-5988
สุรากลั่นชุมชน 40 ดีกรี 53990-380/32 2 ต.ค. 2557 1 ต.ค. 2560
12 วิสาหกิจชุมชน สุราผาอิง หมู่ที่ 1 ตำบลสะเอียบ
- ม.5 ซ.- ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ 54120 โทรศัพท์มือถือ 08-6192-8282
สุรากลั่นชุมชน 35 ดีกรี และสุรากลั่นชุมชน 40 ดีกรี 53063-377/32 26 ก.ย. 2557 25 ก.ย. 2560
13 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มประกาศกิจการสุรา
80 ม.11 ซ.- ถ.- ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 โทรศัพท์ 0-5329-3001
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
สุรากลั่นชุมชน 1172-7/32(ชม) 3 มิ.ย. 2556 2 มิ.ย. 2559
14 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสตอเบอรี่
212 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 50250 โทรศัพท์มือถือ 08-1287-9565
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
สุรากลั่นชุมชน(กาแฟ) 30 ดีกรี 1404-10/32(ชม) 2 มิ.ย. 2558 1 มิ.ย. 2561
15 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสาโทม้าขาว
192/4 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ธารทหาร อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ 60110 โทรศัพท์มือถือ 08-1971-3141
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
สุรากลั่นชุมชนตราม้าขาว 253-1/32(นว) 6 ก.ย. 2556 5 ก.ย. 2559
16 วิสาหกิจชุมชนทุ่งยวนสัมพันธ์
6 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ชุมพล อ.กิ่งอำเภอศรีนครินทร์ จ.พัทลุง 93000 โทรศัพท์ 0-8173-8614
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
สุรากลั่นชุมชน 286-10/32(พท) 19 ก.ย. 2556 18 ก.ย. 2559
17 วิสาหกิจชุมชนนอร์ ทอีสท์ บริวเวอรี แอนด์ดิสทิลเลอร์
16/1 ม.9 ซ.- ถ.- ต.รุ่งระวี อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 33130 โทรศัพท์มือถือ 08-6248-6169
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
สุรากลั่นชุมชน 745-5/32(ศก) 23 เม.ย. 2558 22 เม.ย. 2561
18 วิสาหกิจชุมชนบุญพิทักษ์สุรากลั้น
106 ม.9 ต.อำนาจ อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 37000 โทรศัพท์ 8-6249-9440
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
สุรากลั่นชุมชน 296-4/32(อจ) 9 เม.ย. 2556 8 เม.ย. 2559
19 วิสาหกิจชุมชนแม่ปาย
41 ม.8 ซ.- ถ.- ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 58130 โทรศัพท์มือถือ 08-9429-5126
สุรากลั่นชุมชน28 ดีกรี 50065-371/32 4 ต.ค. 2556 3 ต.ค. 2559
20 วิสาหกิจชุมชนรสชนะ
54 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ตลิ่งชัน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 โทรศัพท์มือถือ 08-7283-5508
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
สุรากลั่นชุมชนตรารสชนะ 279-5/32(นศ) 9 ก.ย. 2556 8 ก.ย. 2559
21 วิสาหกิจชุมชนสุตินการสุรา หมู่ที่ ๙ ตำบลสะเอียบ (นางสุติน กาวิโล)
244 ม.9 ซ.- ถ.- ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ 54120 โทรศัพท์มือถือ 08-1027-8961
สุรากลั่นชุมชน 28 ดีกรี 57090-384/32 28 พ.ค. 2558 27 พ.ค. 2561
22 วิสาหกิจชุมชนสุราแก่งเสือเต้น
- ม.5 ซ.- ถ.- ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ 54120 โทรศัพท์มือถือ 08-6194-8282
สุรากลั่นชุมชน40 ดีกรี 51335-375/32 12 ธ.ค. 2556 11 ธ.ค. 2559
23 วิสาหกิจชุมชนสุราสักทองแแพร่
- ม.1 ซ.- ถ.- ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ 54120 โทรศัพท์มือถือ 08-1951-7924
สุรากลั่นชุมชน35 , 40 ดีกรี สุรากลั่นชุมชน35 , 40 ดีกรี สุรากลั่นชุมชน35 , 40 ดีกรี สุรากลั่นชุมชน35 , 40 ดีกรี และสุรากลั่นชุมชน35 , 40 ดีกรี 53259-379/32 2 ต.ค. 2557 1 ต.ค. 2560
24 สหกรณ์การเกษตรน้ำเกลี้ยงสาขาบ้านหมัด
35/3 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ทาม อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130 โทรศัพท์มือถือ 08-7244-3195
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
สุรากลั่นชุมชน 618-4/32(ศก) 5 ก.ย. 2556 4 ก.ย. 2559
25 สหกรณ์การเกษตรสวนป่าท่าปลา จำกัด โดย นายสมพร นะถา
30 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ท่าปลา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 53150 โทรศัพท์มือถือ 08-9671-3953
สุรากลั่นชุมชน 35 ดีกรี 56067-382/32 25 ก.พ. 2558 24 ก.พ. 2561
26 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปราสาทหินพิมายสุรากลั่น
362/1 ม.19 ซ.- ถ.- ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 โทรศัพท์มือถือ 08-1730-7844
สุรากลั่นชุมชน 40 ดีกรี 50817-372/32 12 ธ.ค. 2556 11 ธ.ค. 2559
27 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัชราสุรากลั่น
- ม.1 ซ.บนที่ดิน น.ส.3ก.เลขที่ 1394 ถ.เล่มที่ 14ข.หน้า 44 ต.สร้างนางขาว อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120 โทรศัพท์ 0-4242-1272
สุรากลั่นชุมชน 52743-376/32 4 ก.ค. 2557 3 ก.ค. 2560
28 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลีไวน์
296/2 ม.5 ซ.- ถ.- ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 โทรศัพท์มือถือ 08-8409-6943
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
สุรากลั่นชุมชนลูกพลับ 1252-9/32(ชม) 28 มี.ค. 2557 27 มี.ค. 2560

สืบค้นเมื่อ วันที่6 ก.พ. 2559