รายชื่อมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ประกาศใช้

สืบค้นรายชื่อมาตรฐาน

ข้อมูลมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ประกาศใช้ จำนวนทั้งหมด 1,446 มาตรฐาน

 คลิกที่ชื่อผลิตภัณฑ์ เพื่อดูมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ประกาศใช้
ลำดับที่เลขที่ มผช.ชื่อมาตรฐาน
1 1/2552 ขนมไทย
(THAI DESSERTS)
2 2/2567 ไวน์ผลไม้
(FRUIT WINE)
3 3/2567 สาโท
(SATHO)
4 4/2566 น้ำพริกเผา
(NAMPHRIK PHAO)
5 5/2561 น้ำตาลมะพร้าว
(COCONUT SUGAR)
6 6/2549 ปลาแห้ง
(DRIED FISH)
7 7/2559 ผลิตภัณฑ์จากกก
(SEDGE PRODUCTS)
8 8/2564 ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
(COCONUT SHELL PRODUCTS)
9 9/2561 ไม้กวาดดอกหญ้า
(BROOM)
10 10/2556 เครื่องเบญจรงค์
(BENCHARONG WARES)
11 11/2546 ครกหิน
(ROCK MORTAR)
12 12/2546 หัตถกรรมหินอ่อน
(HANDICRAFT FROM MARBLE)
13 13/2557 ผ้ากาบบัว
(KAP BUA FABRICS)
14 14/2557 ผ้าแพรวา
(PHRAE WA FABRICS)
15 15/2557 ผ้าขิด
(KHIT FABRICS)
16 16/2557 ผ้าหางกระรอก
(HANG KRAROK FABRICS)
17 17/2557 ผ้ามัดหมี่
(MAT MI FABRICS)
18 18/2557 ผ้าทอลายขัด
(PLAIN WOVEN FABRICS)
19 19/2559 ผลิตภัณฑ์จากหวาย
(RATTAN PRODUCTS)
20 20/2559 ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
(PLASTIC PRODUCTS)
21 21/2560 ผลิตภัณฑ์จากใยบวบ
(GOURD SPONGE PRODUCTS)
22 23/2549 ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
(SILVER PRODUCTS)
23 24/2561 ดอกไม้ประดิษฐ์
(ARTIFICIAL FLOWERS)
24 26/2557 ปลาส้ม
(FERMENTED FISH, PLA SOM)
25 27/2550 ไข่เค็ม
(WHOLE SALTED EGGS)
26 29/2554 กะหรี่ปั๊บ
(CURRY PUFF)
27 30/2558 ใบหม่อนแห้งชงดื่ม
(DRIED MULBERRY FOR INFUSION)
28 31/2567 ไวน์สมุนไพร
(HERBAL WINE)
29 32/2567 สุรากลั่นชุมชน
(COMMUNITY DISTILLED LIQUOR)
30 33/2567 อุ
(OU)
31 34/2567 เมรัย
(MERAI)
32 35/2558 ผักและผลไม้กวน
(CANDIED FRUITS AND VEGETABLES, PHAK LAE PHONLAMAI KUAN)
33 36/2562 ผลิตภัณฑ์ข้าวแตน
(STICKY RICE CRACKER PRODUCTS, KHAOTAEN)
34 37/2557 ปลาร้า
(FERMENTED FISH, PLA RA)
35 38/2557 น้ำตาลสด
(PALM SAP)
36 39/2559 ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
(WATER HYACINTH PRODUCTS)
37 40/2559 ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
(BAMBOO WOOD WICKER PRODUCTS)
38 41/2560 กระดาษเส้นใยพืช
(PLANT FIBER PAPER)
39 45/2557 ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
(WOOD CRAFTS)
40 46/2556 เครื่องปั้นดินเผาเออร์เทนแวร์
(EARTHENWARE POTTERY)
41 47/2557 ผ้าลายน้ำไหล
(LAI NAM LAI FABRICS)
42 48/2557 ผ้าจก
(CHOK FABRICS)
43 49/2557 ผ้ายกมุก
(YOK MUK FABRICS)
44 50/2556 ผ้าหม้อห้อม
(MO HOM FABRICS)
45 51/2557 ผ้าบาติก
(BATIK FABRICS)
46 52/2557 ผ้ามัดย้อม
(MAT YOM FABRICS)
47 53/2559 ผลิตภัณฑ์จากกระจูด
(SEDGE, KRACHUT PRODUCTS)
48 54/2559 ผลิตภัณฑ์จากย่านลิเภา
(YAN LIPHAO PRODUCTS)
49 55/2560 ผลิตภัณฑ์จากป่านศรนารายณ์
(PAN SONNARAI PRODUCTS)
50 56/2560 ผลิตภัณฑ์จากเชือกกล้วย
(BANANA ROPE PRODUCTS)
12345...Last