บัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน

ข้อมูลมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีผู้ได้รับการรับรอง จำนวนทั้งหมด 639 มาตรฐาน จำนวนผู้ได้รับการรับรองทั้งหมด 9,635 ราย

 คลิกที่ชื่อผลิตภัณฑ์ เพื่อดูมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ประกาศใช้ และจำนวนผู้ที่ได้รับการรับรอง เพื่อดูรายชื่อผู้ได้รับการรับรอง
ลำดับที่ชื่อมาตรฐานเลขที่ มผช.จำนวนผู้ได้รับใบรับรองหมายเหตุ
1 ขนมไทย 1/2552 47
2 ไวน์ผลไม้ 2/2546 11
3 สาโท 3/2546 5
4 น้ำพริกเผา 4/2556 16 มาตรฐานมีการยกเลิกและกำหนดเป็น มผช.4/2566 ใบรับรองตามมาตรฐานเลขที่ มผช.4/2556 หมดอายุในวันที่ 24 ก.ค. 2567
5 น้ำตาลมะพร้าว 5/2561 7
6 ผลิตภัณฑ์จากกก 7/2559 201
7 ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว 8/2564 68
8 ไม้กวาดดอกหญ้า 9/2561 135
9 เครื่องเบญจรงค์ 10/2556 47
10 ครกหิน 11/2546 12
11 หัตถกรรมหินอ่อน 12/2546 7
12 ผ้ากาบบัว 13/2557 10
13 ผ้าแพรวา 14/2557 28
14 ผ้าขิด 15/2557 61
15 ผ้าหางกระรอก 16/2557 21
16 ผ้ามัดหมี่ 17/2557 329
17 ผ้าทอลายขัด 18/2557 237
18 ผลิตภัณฑ์จากหวาย 19/2559 33
19 ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 20/2559 335
20 ผลิตภัณฑ์จากใยบวบ 21/2560 10
21 ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน 23/2549 251
22 ดอกไม้ประดิษฐ์ 24/2561 128
23 ปลาส้ม 26/2557 4
24 ไข่เค็ม 27/2550 34
25 กะหรี่ปั๊บ 29/2554 2
26 ใบหม่อนแห้งชงดื่ม 30/2558 3
27 ไวน์สมุนไพร 31/2546 3
28 สุรากลั่นชุมชน 32/2546 72
29 อุ 33/2546 2
30 เมรัย 34/2546 1
31 ผักและผลไม้กวน 35/2558 47
32 ผลิตภัณฑ์ข้าวแตน 36/2562 31
33 ปลาร้า 37/2557 2
34 ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 39/2559 88
35 ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 40/2559 163
36 กระดาษเส้นใยพืช 41/2560 9
37 ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ 45/2557 216
38 เครื่องปั้นดินเผาเออร์เทนแวร์ 46/2556 18
39 ผ้าลายน้ำไหล 47/2557 16
40 ผ้าจก 48/2557 73
41 ผ้ายกมุก 49/2557 11
42 ผ้าหม้อห้อม 50/2556 1
43 ผ้าบาติก 51/2557 90
44 ผ้ามัดย้อม 52/2557 125
45 ผลิตภัณฑ์จากกระจูด 53/2559 47
46 ผลิตภัณฑ์จากย่านลิเภา 54/2559 7
47 ผลิตภัณฑ์จากป่านศรนารายณ์ 55/2560 7
48 ผลิตภัณฑ์จากเชือกกล้วย 56/2560 14
49 ผลิตภัณฑ์จากใบปาหนัน 57/2559 2
50 ผลิตภัณฑ์จากใบเตย 58/2559 8
12345...Last