บัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน

ข้อมูลมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีผู้ได้รับการรับรอง จำนวนทั้งหมด 674 มาตรฐาน จำนวนผู้ได้รับการรับรองทั้งหมด 14,562 ราย

 คลิกที่ชื่อผลิตภัณฑ์ เพื่อดูมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ประกาศใช้ และจำนวนผู้ที่ได้รับการรับรอง เพื่อดูรายชื่อผู้ได้รับการรับรอง
ลำดับที่ชื่อมาตรฐานเลขที่ มผช.จำนวนผู้ได้รับใบรับรองหมายเหตุ
1 ขนมไทย 1/2552 81
2 ไวน์ผลไม้ 2/2546 13
3 สาโท 3/2546 3
4 น้ำพริกเผา 4/2556 18
5 น้ำตาลมะพร้าว 5/2561 10
6 ผลิตภัณฑ์จากกก 7/2559 613
7 ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว 8/2564 30
8 ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว 8/2560 15 มาตรฐานมีการยกเลิกและกำหนดเป็น มผช.8/2564 ใบรับรองตามมาตรฐานเลขที่ มผช.8/2560 หมดอายุในวันที่ 29 เม.ย. 2565
9 ไม้กวาดดอกหญ้า 9/2561 360
10 ไม้กวาดดอกหญ้า 9/2546 1 มาตรฐานมีการยกเลิกและกำหนดเป็น มผช.9/2561 ใบรับรองตามมาตรฐานเลขที่ มผช.9/2546 หมดอายุในวันที่ 17 มิ.ย. 2562
11 เครื่องเบญจรงค์ 10/2556 38
12 ครกหิน 11/2546 12
13 หัตถกรรมหินอ่อน 12/2546 6
14 ผ้ากาบบัว 13/2557 13
15 ผ้าแพรวา 14/2557 32
16 ผ้าขิด 15/2557 91
17 ผ้าหางกระรอก 16/2557 75
18 ผ้ามัดหมี่ 17/2557 783
19 ผ้าทอลายขัด 18/2557 850
20 ผลิตภัณฑ์จากหวาย 19/2559 49
21 ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 20/2559 516
22 ผลิตภัณฑ์จักสานเส้นพลาสติก 20/2546 1 มาตรฐานมีการยกเลิกและกำหนดเป็น มผช.20/2559 ใบรับรองตามมาตรฐานเลขที่ มผช.20/2546 หมดอายุในวันที่ 12 ก.ย. 2560
23 ผลิตภัณฑ์จากใยบวบ 21/2560 8
24 ผลิตภัณฑ์จากใยบวบ 21/2546 1 มาตรฐานมีการยกเลิกและกำหนดเป็น มผช.21/2560 ใบรับรองตามมาตรฐานเลขที่ มผช.21/2546 หมดอายุในวันที่ 18 ก.ย. 2561
25 ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน 23/2549 224
26 ดอกไม้ประดิษฐ์ 24/2561 242
27 ปลาส้ม 26/2557 1
28 ไข่เค็ม 27/2550 37
29 กะหรี่ปั๊บ 29/2554 4
30 ใบหม่อนแห้งชงดื่ม 30/2558 3
31 ไวน์สมุนไพร 31/2546 2
32 สุรากลั่นชุมชน 32/2546 32
33 อุ 33/2546 2
34 เมรัย 34/2546 1
35 ผักและผลไม้กวน 35/2558 60
36 ผลิตภัณฑ์ข้าวแตน 36/2562 53
37 ผลิตภัณฑ์ข้าวแตน 36/2554 1 มาตรฐานมีการยกเลิกและกำหนดเป็น มผช.36/2562 ใบรับรองตามมาตรฐานเลขที่ มผช.36/2554 หมดอายุในวันที่ 25 ก.ค. 2563
38 ปลาร้า 37/2557 1
39 น้ำตาลสด 38/2557 1
40 ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 39/2559 85
41 ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 40/2559 381
42 ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 40/2546 3 มาตรฐานมีการยกเลิกและกำหนดเป็น มผช.40/2559 ใบรับรองตามมาตรฐานเลขที่ มผช.40/2546 หมดอายุในวันที่ 12 ก.ย. 2560
43 กระดาษเส้นใยพืช 41/2560 11
44 ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ 45/2557 271
45 เครื่องปั้นดินเผาเออร์เทนแวร์ 46/2556 17
46 ผ้าลายน้ำไหล 47/2557 13
47 ผ้าจก 48/2557 64
48 ผ้ายกมุก 49/2557 13
49 ผ้าบาติก 51/2557 84
50 ผ้าบาติก 51/2546 1 มาตรฐานมีการยกเลิกและกำหนดเป็น มผช.51/2552 ใบรับรองตามมาตรฐานเลขที่ มผช.51/2546 หมดอายุในวันที่ 15 พ.ย. 2553
12345...Last