บัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน

ข้อมูลมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีผู้ได้รับการรับรอง จำนวนทั้งหมด 661 มาตรฐาน จำนวนผู้ได้รับการรับรองทั้งหมด 10,105 ราย

 คลิกที่ชื่อผลิตภัณฑ์ เพื่อดูมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ประกาศใช้ และจำนวนผู้ที่ได้รับการรับรอง เพื่อดูรายชื่อผู้ได้รับการรับรอง
ลำดับที่ชื่อมาตรฐานเลขที่ มผช.จำนวนผู้ได้รับใบรับรองหมายเหตุ
1 ขนมไทย 1/2552 29
2 ไวน์ผลไม้ 2/2546 14
3 สาโท 3/2546 6
4 น้ำพริกเผา 4/2566 3
5 น้ำพริกเผา 4/2556 14 มาตรฐานมีการยกเลิกและกำหนดเป็น มผช.4/2566 ใบรับรองตามมาตรฐานเลขที่ มผช.4/2556 หมดอายุในวันที่ 24 ก.ค. 2567
6 น้ำตาลมะพร้าว 5/2561 10
7 ผลิตภัณฑ์จากกก 7/2559 208
8 ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว 8/2564 74
9 ไม้กวาดดอกหญ้า 9/2561 144
10 เครื่องเบญจรงค์ 10/2556 51
11 ครกหิน 11/2546 13
12 หัตถกรรมหินอ่อน 12/2546 5
13 ผ้ากาบบัว 13/2557 12
14 ผ้าแพรวา 14/2557 27
15 ผ้าขิด 15/2557 57
16 ผ้าหางกระรอก 16/2557 21
17 ผ้ามัดหมี่ 17/2557 316
18 ผ้าทอลายขัด 18/2557 257
19 ผลิตภัณฑ์จากหวาย 19/2559 34
20 ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 20/2559 336
21 ผลิตภัณฑ์จากใยบวบ 21/2560 9
22 ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน 23/2549 265
23 ดอกไม้ประดิษฐ์ 24/2561 132
24 ปลาส้ม 26/2557 3
25 ไข่เค็ม 27/2550 31
26 กะหรี่ปั๊บ 29/2554 3
27 ใบหม่อนแห้งชงดื่ม 30/2558 3
28 ไวน์สมุนไพร 31/2546 4
29 สุรากลั่นชุมชน 32/2546 77
30 อุ 33/2546 2
31 เมรัย 34/2546 1
32 ผักและผลไม้กวน 35/2558 51
33 ผลิตภัณฑ์ข้าวแตน 36/2562 28
34 ปลาร้า 37/2557 2
35 ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 39/2559 77
36 ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 40/2559 177
37 ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 40/2546 1 มาตรฐานมีการยกเลิกและกำหนดเป็น มผช.40/2559 ใบรับรองตามมาตรฐานเลขที่ มผช.40/2546 หมดอายุในวันที่ 12 ก.ย. 2560
38 กระดาษเส้นใยพืช 41/2560 7
39 ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ 45/2557 227
40 เครื่องปั้นดินเผาเออร์เทนแวร์ 46/2556 16
41 ผ้าลายน้ำไหล 47/2557 11
42 ผ้าจก 48/2557 70
43 ผ้ายกมุก 49/2557 12
44 ผ้าหม้อห้อม 50/2556 1
45 ผ้าบาติก 51/2557 103
46 ผ้ามัดย้อม 52/2557 131
47 ผลิตภัณฑ์จากกระจูด 53/2559 56
48 ผลิตภัณฑ์จากย่านลิเภา 54/2559 6
49 ผลิตภัณฑ์จากป่านศรนารายณ์ 55/2560 7
50 ผลิตภัณฑ์จากเชือกกล้วย 56/2560 16
12345...Last