บัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน

ข้อมูลมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีผู้ได้รับการรับรอง จำนวนทั้งหมด 663 มาตรฐาน จำนวนผู้ได้รับการรับรองทั้งหมด 9,204 ราย

 คลิกที่ชื่อผลิตภัณฑ์ เพื่อดูมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ประกาศใช้ และจำนวนผู้ที่ได้รับการรับรอง เพื่อดูรายชื่อผู้ได้รับการรับรอง
ลำดับที่ชื่อมาตรฐานเลขที่ มผช.จำนวนผู้ได้รับใบรับรองหมายเหตุ
1 ขนมไทย 1/2552 72
2 ไวน์ผลไม้ 2/2546 9
3 สาโท 3/2546 4
4 น้ำพริกเผา 4/2556 17
5 น้ำตาลมะพร้าว 5/2561 10
6 ผลิตภัณฑ์จากกก 7/2559 225
7 ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว 8/2564 40
8 ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว 8/2560 15 มาตรฐานมีการยกเลิกและกำหนดเป็น มผช.8/2564 ใบรับรองตามมาตรฐานเลขที่ มผช.8/2560 หมดอายุในวันที่ 29 เม.ย. 2565
9 ไม้กวาดดอกหญ้า 9/2561 131
10 ไม้กวาดดอกหญ้า 9/2546 1 มาตรฐานมีการยกเลิกและกำหนดเป็น มผช.9/2561 ใบรับรองตามมาตรฐานเลขที่ มผช.9/2546 หมดอายุในวันที่ 17 มิ.ย. 2562
11 เครื่องเบญจรงค์ 10/2556 30
12 ครกหิน 11/2546 12
13 หัตถกรรมหินอ่อน 12/2546 7
14 ผ้ากาบบัว 13/2557 6
15 ผ้าแพรวา 14/2557 24
16 ผ้าขิด 15/2557 51
17 ผ้าหางกระรอก 16/2557 20
18 ผ้ามัดหมี่ 17/2557 321
19 ผ้าทอลายขัด 18/2557 304
20 ผลิตภัณฑ์จากหวาย 19/2559 24
21 ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 20/2559 298
22 ผลิตภัณฑ์จากใยบวบ 21/2560 9
23 ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน 23/2549 230
24 ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน 23/2546 1 มาตรฐานมีการยกเลิกและกำหนดเป็น มผช.23/2549 ใบรับรองตามมาตรฐานเลขที่ มผช.23/2546 หมดอายุในวันที่ 24 ก.ค. 2550
25 ดอกไม้ประดิษฐ์ 24/2561 156
26 ปลาส้ม 26/2557 3
27 ไข่เค็ม 27/2550 36
28 กะหรี่ปั๊บ 29/2554 4
29 ใบหม่อนแห้งชงดื่ม 30/2558 3
30 ไวน์สมุนไพร 31/2546 3
31 สุรากลั่นชุมชน 32/2546 30
32 อุ 33/2546 2
33 เมรัย 34/2546 1
34 ผักและผลไม้กวน 35/2558 58
35 ผลิตภัณฑ์ข้าวแตน 36/2562 53
36 ปลาร้า 37/2557 2
37 น้ำตาลสด 38/2557 1
38 ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 39/2559 80
39 ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 40/2559 164
40 ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 40/2546 1 มาตรฐานมีการยกเลิกและกำหนดเป็น มผช.40/2559 ใบรับรองตามมาตรฐานเลขที่ มผช.40/2546 หมดอายุในวันที่ 12 ก.ย. 2560
41 กระดาษเส้นใยพืช 41/2560 8
42 ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ 45/2557 197
43 เครื่องปั้นดินเผาเออร์เทนแวร์ 46/2556 17
44 ผ้าลายน้ำไหล 47/2557 12
45 ผ้าจก 48/2557 62
46 ผ้ายกมุก 49/2557 8
47 ผ้าหม้อห้อม 50/2556 1
48 ผ้าบาติก 51/2557 75
49 ผ้าบาติก 51/2546 1 มาตรฐานมีการยกเลิกและกำหนดเป็น มผช.51/2552 ใบรับรองตามมาตรฐานเลขที่ มผช.51/2546 หมดอายุในวันที่ 15 พ.ย. 2553
50 ผ้ามัดย้อม 52/2557 108
12345...Last