รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดสมุทรปราการ

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 91 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 9,204 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากดินและผ้า
10/3 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 โทรศัพท์มือถือ 08-9928-8759
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้า 146-5/24(สป) 14 ก.ค. 2563 13 ก.ค. 2566
2 กลุ่มสานเงินสานทอง
498/103 ม.4 ซ.บางปูนคร ถ.เทพารักษ์ ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์มือถือ 08-9884-3069
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย 178-4/23(สป) 26 เม.ย. 2564 25 เม.ย. 2567
3 กลุ่มอาชีพทอผ้าตำบลบางเสาธง
204/1124 ม.1 ซ.- ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570 โทรศัพท์ 0-9664-1928
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ผ้ามัดหมี่ 210-1/17(สป) 10 พ.ค. 2565 9 พ.ค. 2568
4 กลุ่มอาชีพทอผ้าตำบลบางเสาธง
204/1124 ม.1 ซ.- ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570 โทรศัพท์ 0-9664-1928
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 218-14/417(สป) 10 พ.ค. 2565 9 พ.ค. 2568
5 นาง กันตา สืบวงษ์
7/2 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บางน้ำผึ้ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 โทรศัพท์มือถือ 08-1206-7282
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
39/2559
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 192-2/39(สป) 2 ก.ย. 2564 1 ก.ย. 2567
6 นาง ขนิษฐา ตั้งบุญส่ง
235/275 ม.6 ต.บางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์ 0-9741-4626
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 199-11/196(สป) 22 ก.พ. 2565 21 ก.พ. 2568
7 นาง คำพันธ์ ตราษี
15/99 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์มือถือ 08-9014-3103
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
กระเป๋าหนังแท้
592/2559
กระเป๋าหนังปลากระเบน 156-15/592(สป) 14 ก.ค. 2563 13 ก.ค. 2566
8 นาง คำพันธ์ ตราษี
15/99 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์มือถือ 08-9014-3103
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
เข็มขัดหนังแท้
377/2559
เข็มขัดหนังปลากระเบน 152-8/377(สป) 14 ก.ค. 2563 13 ก.ค. 2566
9 นาง ชุรดา รอดคลองตัน
10 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บางน้ำผึ้ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 โทรศัพท์มือถือ 08-6382-4253
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
พรมใยสังเคราะห์
566/2547
พรมใยสังเคราะห์ 203-5/566(สป) 22 ก.พ. 2565 21 ก.พ. 2568
10 นาง ณฐมน สนั่นทุ่ง
419/879 ม.10 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 โทรศัพท์ 0-9679-8256
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
หมอนรองคอ 200-12/196(สป) 22 ก.พ. 2565 21 ก.พ. 2568
11 นาง ธนัชพร วงษ์เจริญ
147/330 ม.1 ซ.5 หมู่บ้านเธียรเกษม ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์มือถือ 08-7814-1259
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 136-10/417(สป) 19 มี.ค. 2563 18 มี.ค. 2566
12 นาง นภัทร ชวไกพัล
7/1 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บางน้ำผึ้ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 โทรศัพท์มือถือ 08-1830-2935
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
แชมพูสำหรับสัตว์เลี้ยง
553/2560
แชมพูสำหรับสุนัขผสมไพล 155-1/553(สป) 14 ก.ค. 2563 13 ก.ค. 2566
13 นาง มณี ผาณิตสุคนธ์
239 ม.- ซ.13 (ถนนสุขุมวิท) ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280 โทรศัพท์มือถือ 08-9812-5020
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 145-6/20(สป) 14 ก.ค. 2563 13 ก.ค. 2566
14 นาง เมธศิริ รุ่งสว่าง
29/3 ม.- ซ.- ถ.- ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280 โทรศัพท์มือถือ 09-8696-8983
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 182-9/196(สป) 26 เม.ย. 2564 25 เม.ย. 2567
15 นาง รัชดา หนองบัว
140/42 ม.4 ซ.สุขสวัสดิ์ 68 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 โทรศัพท์ 0-8666-1734
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 181-8/196(สป) 26 เม.ย. 2564 25 เม.ย. 2567
16 นาง ศุภากร ม่วงเข้ม
220/443 ม.4 ซ.วัดใหญ่ ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 โทรศัพท์ 0-8601-9709
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
เรือจำลอง
80/2546
เรือจำลอง 212-1/80(สป) 10 พ.ค. 2565 9 พ.ค. 2568
17 นาง สายสุนี จาติกวนิช
1099/20 ม.3 ซ.- ถ.- ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์มือถือ 08-1883-9925
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
กระเป๋าผ้า
417/2558
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 202-13/417(สป) 22 ก.พ. 2565 21 ก.พ. 2568
18 นาง สุนีย์ เอี่ยมดีเลิศ
99/2 ม.3 ซ.หิรัญเพิ่ม 2 ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์มือถือ 08-7042-2308
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
ต้นไม้มงคล
800/2557
ต้นไม้มงคล 222-2/800(สป) 10 พ.ค. 2565 9 พ.ค. 2568
19 นาง สุภาพ วงศ์อิสเรส
1/25 ม.10 ซ.- ถ.- ต.บางน้ำผึ้ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 โทรศัพท์มือถือ 08-9048-5245
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
ผ้ามัดย้อม
52/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ 168-8/52(สป) 10 ก.พ. 2564 9 ก.พ. 2567
20 นาง หนึ่งฤทัย ดีลักษ์
120/3 ม.3 ซ.วัดหอมศีล ถ.บางนา-ตราด ก.ม.35 ต.บางพลีน้อย อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560 โทรศัพท์มือถือ 09-9416-3083
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
หัวโขน
221/2547
ประเภทใช้เป็นของประดับตกแต่งหรือของที่ระลึก 151-1/221(สป) 3 ก.ค. 2563 2 ก.ค. 2566
21 นาง อิสรีย์ จิรานนท์รัตนกุล
69/507 ม.2 ซ.9 ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้าน อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280 โทรศัพท์มือถือ 09-2251-9143
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว
551/2553
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวผสมสาหร่ายทะเล 138-4/551(สป) 19 มี.ค. 2563 18 มี.ค. 2566
22 นางสาว กรรณิการ์ แป้นอ้อย
196 ม.18 ซ.นครเขื่อนขันธ์6 ถ.นครเขื่อนขันธ์ ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 โทรศัพท์มือถือ 08-1629-9132
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 131-6/196(สป) 19 มี.ค. 2563 18 มี.ค. 2566
23 นางสาว กิตติ์รวี รุ่งศักดิ์เสถียร
161 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ท้ายบ้าน อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280 โทรศัพท์มือถือ 08-9689-9484
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้
823/2548
ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้ 140-1/823(สป) 19 มี.ค. 2563 18 มี.ค. 2566
24 นางสาว เกศิณี ทองเรือง
191/34 ม.6 ซ.- ถ.- ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์มือถือ 08-1925-3787
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
พรมใยสังเคราะห์
566/2547
พรมใยสังเคราะห์ 204-6/566(สป) 22 ก.พ. 2565 21 ก.พ. 2568
25 นางสาว ขวัญชนก เจริญประกอบกิจ
6/1 ม.8 ซ.- ถ.- ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560 โทรศัพท์มือถือ 08-9926-9960
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 154-11/417(สป) 14 ก.ค. 2563 13 ก.ค. 2566
26 นางสาว จุฑามาศ เงาภู่ทอง
1/9 ม.10 ซ.- ถ.- ต.บางน้ำผึ้ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 โทรศัพท์มือถือ 06-5726-2640
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
ผ้ามัดย้อม
52/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 169-9/52(สป) 10 ก.พ. 2564 9 ก.พ. 2567
27 นางสาว ชอ้อน ใจเย็น
60/127 ม.11 ซ.- ถ.- ต.บางเมืองใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์ 0-8190-3557
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2561
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์ 215-4/195(สป) 10 พ.ค. 2565 9 พ.ค. 2568
28 นางสาว ชุติมา ยี่ศรีสุข
1596/585 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์มือถือ 08-9450-3304
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
ผลิตภัณฑ์การบูร
348/2553
ผลิตภัณฑ์การบูร 184-2/348(สป) 26 เม.ย. 2564 25 เม.ย. 2567
29 นางสาว ธนพร พวงมะเดื่อ
1/2 ม.10 ซ.วัดบางน้ำผึ้งใน ถ.เพชรหึงส์ ต.บางน้ำผึ้ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 โทรศัพท์มือถือ 06-5726-2640
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
ต้นไม้มงคล
800/2557
ต้นไม้มงคล 157-1/800(สป) 14 ก.ค. 2563 13 ก.ค. 2566
30 นางสาว นงลักษณ์ ภูติเกียรติขจร
2/26 ม.2 ซ.เทศบาล 1 ถ.บางนา-ตราด ต.บางพลีน้อย อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560 โทรศัพท์ 0-9935-6645
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
ผลิตภัณฑ์จากไหมพรม
615/2561
ผลิตภัณฑ์จากไหมพรม 221-2/615(สป) 10 พ.ค. 2565 9 พ.ค. 2568
31 นางสาว นงลักษณ์ ภูติเกียรติขจร
2/26 ม.2 ซ.เทศบาล 1 ถ.บางนา-ตราด ต.บางพลีน้อย อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560 โทรศัพท์ 0-9935-6645
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2561
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์ 214-3/195(สป) 10 พ.ค. 2565 9 พ.ค. 2568
32 นางสาว นุชนารถ สมนาม
487/124 ม.5 ซ.- ถ.สุขุมวิทสายเก่า ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280 โทรศัพท์ 0-2707-7209
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
รองเท้าหนังแท้
206/2559
รองเท้าหนังวัว 187-6/206(สป) 26 เม.ย. 2564 25 เม.ย. 2567
33 นางสาว ปรานอม ใจเย็น
60/128 ม.11 ซ.เปรมฤทัยซ.5ซ้าย ถ.เทพารักษ์ ต.บางเมืองใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์ 0-8173-4859
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 129-4/20(สป) 19 มี.ค. 2563 18 มี.ค. 2566
34 นางสาว ปรียา ศิลป์ท้าว
89/234 ม.5 ซ.จตุรมิตร ถ.เทพาัรักษ์ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์มือถือ 09-8974-5142
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย 179-5/23(สป) 26 เม.ย. 2564 25 เม.ย. 2567
35 นางสาว ภรภัทร รัตนทองธรรม
99/94 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ศีรษะจรเข้น้อย อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์มือถือ 08-2245-1626
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 174-12/417(สป) 10 ก.พ. 2564 9 ก.พ. 2567
36 นางสาว ภรภัทร รัตนทองธรรม
99/94 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ศีรษะจรเข้น้อย อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์มือถือ 08-2245-1626
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
หน้ากากผ้า
1555/2563
หน้ากากผ้า (ไม่มีแถบปรับกระชับดั้งจมูก) 189-2/1555(สป) 26 เม.ย. 2564 25 เม.ย. 2567
37 นางสาว ภรภัทร รัตนทองธรรม
99/94 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ศีรษะจรเข้น้อย อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์มือถือ 08-2245-1626
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 173-7/196(สป) 10 ก.พ. 2564 9 ก.พ. 2567
38 นางสาว รัศมีแข ศุภกานต์โกศล
222/100 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์มือถือ 08-4628-2246
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
ผ้ามัดย้อม
52/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ 167-7/52(สป) 10 ก.พ. 2564 9 ก.พ. 2567
39 นางสาว วรรณศิริ วงศ์พัฒนานุกุล
737 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ท้ายบ้าน อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280 โทรศัพท์ 0-2389-2578
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
กระเป๋าหนังแท้
592/2559
กระเป๋าหนังแท้ 205-16/592(สป) 22 ก.พ. 2565 21 ก.พ. 2568
40 นางสาว ศุภรัตน์ อุทัยรัตน์
438/92 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560 โทรศัพท์มือถือ 08-6993-5001
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 135-9/417(สป) 19 มี.ค. 2563 18 มี.ค. 2566
41 นางสาว หทัยรัตน์ แซ่ฮ้อ
39/168 ม.11 ซ.- ถ.- ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์มือถือ 09-9192-3594
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
ผลิตภัณฑ์ปรับสภาพเส้นผม
93/2553
ผลิตภัณฑ์ปรับสภาพเส้นผมผสมฟักข้าว 171-1/93(สป) 10 ก.พ. 2564 9 ก.พ. 2567
42 นางสาว หทัยรัตน์ แซ่ฮ้อ
39/168 ม.11 ซ.- ถ.- ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์มือถือ 09-9192-3594
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
ผลิตภัณฑ์ล้างหน้า
173/2554
ผลิตภัณฑ์ล้างหน้าผสมฟักข้าว 172-1/173(สป) 10 ก.พ. 2564 9 ก.พ. 2567
43 นางสาว หทัยรัตน์ แซ่ฮ้อ
39/168 ม.11 ซ.- ถ.- ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์มือถือ 09-9192-3594
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
แชมพู
92/2552
แชมพูผสมฟักข้าว 186-4/92(สป) 26 เม.ย. 2564 25 เม.ย. 2567
44 นางสาว อุษา ผ่องแผ้ว
558 ม.4 ซ.บางสำราญ2 ถ.สุขุมวิทสายเก่า ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280 โทรศัพท์มือถือ 08-1401-6258
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
ผลิตภัณฑ์การบูร
348/2553
ผลิตภัณฑ์การบูร 134-1/348(สป) 19 มี.ค. 2563 18 มี.ค. 2566
45 นางสาว อุษา ผ่องแผ้ว
558 ม.4 ซ.บางสำราญ2 ถ.สุขุมวิทสายเก่า ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280 โทรศัพท์มือถือ 08-1401-6258
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
บุหงารำไป
255/2560
บุหงารำไป 132-1/255(สป) 19 มี.ค. 2563 18 มี.ค. 2566
46 นางสาว เอื้อมพร บรรจงเพียร
21 ม.5 ซ.- ถ.เพชรหึงส์ ต.บางน้ำผึ้ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 โทรศัพท์มือถือ 08-6101-5011
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่ม
179/2553
ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่ม 148-1/179(สป) 14 ก.ค. 2563 13 ก.ค. 2566
47 นาย คณิต สุวรรณทอง
122/11 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์มือถือ 09-1887-6851
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
ขนมไทย
1/2552
ขนมทองม้วนข้าวไรซ์เบอร์รี่ รสกล้วยหอม 128-1/1(สป) 19 มี.ค. 2563 18 มี.ค. 2566
48 นาย ธนิศร ศักดิ์ปิยะพันธ์
211 ม.19 ซ.สุขสวัสดิ์ 64 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 โทรศัพท์มือถือ 08-5122-2279
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
หมอนหนุนศีรษะ
381/2547
หมอนหนุนศีรษะ 153-3/381(สป) 14 ก.ค. 2563 13 ก.ค. 2566
49 นาย ภูษิต กาญจนศิริปาน
94/64 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ 0-9424-1551
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
เปลือกไข่วิจิตร
219/2547
เปลือกไข่วิจิตร 150-2/219(สป) 14 ก.ค. 2563 13 ก.ค. 2566
50 นาย ศรัณญู อิศรางกูร ณ อยุธยา
844 ม.6 ซ.ด่านสำโรง 42/7 ถ.สุขุมวิท ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์ 0-9877-4211
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
เข็มขัดหนังแท้
377/2559
เข็มขัดหนังแท้ (หนังวัว) 217-11/377(สป) 10 พ.ค. 2565 9 พ.ค. 2568
12

สืบค้นเมื่อ วันที่2 ธ.ค. 2565