รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดสมุทรปราการ

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 122 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 10,741 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่ม Butterfly Ceramics Studio
382 ม.1 ซ.- ถ.- ต.สำโรงใต้ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 โทรศัพท์มือถือ 09-9218-4504
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
ผลิตภัณฑ์เซรามิกประดิษฐ์
1120/2556
ผลิตภัณฑ์เซรามิกประดิษฐ์ 308-4/1120(สป) 4 เม.ย. 2567 3 เม.ย. 2570
2 กลุ่มนันทพันธ์ผลิตภัณฑ์ผ้าใยบัว
35/95 ม.13 ซ.- ถ.- ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์มือถือ 08-6024-8055
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว 225-7/24(สป) 18 ก.ค. 2565 17 ก.ค. 2568
3 กลุ่มนันทพันธ์ผลิตภัณฑ์ผ้าใยบัว
35/95 ม.13 ซ.- ถ.- ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์มือถือ 08-6024-8055
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
ผลิตภัณฑ์ผ้าใยบัว
413/2558
ผลิตภัณฑ์ผ้าใยบัว 231-1/413(สป) 18 ก.ค. 2565 17 ก.ค. 2568
4 กลุ่มบางปูใหม่ (เครื่องหนังปลากระเบน)
340/410 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280 โทรศัพท์มือถือ 08-5297-8971
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
กระเป๋าหนังแท้
592/2559
กระเป๋าหนังจระเข้ 236-20/592(สป) 18 ก.ค. 2565 17 ก.ค. 2568
5 กลุ่มบางปูใหม่ (เครื่องหนังปลากระเบน)
340/410 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280 โทรศัพท์มือถือ 08-5297-8971
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
เข็มขัดหนังแท้
377/2559
เข็มขัดหนังปลากระเบน 230-12/377(สป) 18 ก.ค. 2565 17 ก.ค. 2568
6 กลุ่มบางปูใหม่ (เครื่องหนังปลากระเบน)
340/410 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280 โทรศัพท์มือถือ 08-5297-8971
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
กระเป๋าหนังแท้
592/2559
กระเป๋าหนังปลากระเบนแท้ 261-23/592(สป) 27 มี.ค. 2566 26 มี.ค. 2569
7 กลุ่มผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านหมู่ 15
20/3 ม.15 ซ.- ถ.- ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์มือถือ 09-0240-4637
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 233-16/417(สป) 18 ก.ค. 2565 17 ก.ค. 2568
8 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบางโปรงสามัคคี
276 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บางโปรง อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์มือถือ 08-9661-7184
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
ขนมทองม้วน
1577/2564
ขนมทองม้วน 309-1/1577(สป) 4 เม.ย. 2567 3 เม.ย. 2570
9 กลุ่มสตรีคลองตะเค็ตฝั่งตะวันตก
4/1 ม.- ซ.- ถ.คลองตะเค็ตฝั่งตะวันตก ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280 โทรศัพท์มือถือ 08-1742-5114
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 234-6/421(สป) 18 ก.ค. 2565 17 ก.ค. 2568
10 กลุ่มสตรีคลองตะเค็ตฝั่งตะวันตก
6/1 ม.- ซ.- ถ.คลองตะเค็ตฝั่งตะวันตก ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280 โทรศัพท์มือถือ 08-1742-5114
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
เทียนหอม
74/2564
เทียนหอม 226-2/74(สป) 18 ก.ค. 2565 17 ก.ค. 2568
11 กลุ่มอาชีพทอผ้าตำบลบางเสาธง
204/1124 ม.1 ซ.- ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570 โทรศัพท์ 0-9664-1928
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 218-14/417(สป) 10 พ.ค. 2565 9 พ.ค. 2568
12 กลุ่มอาชีพทอผ้าตำบลบางเสาธง
204/1124 ม.1 ซ.- ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570 โทรศัพท์ 0-9664-1928
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ผ้ามัดหมี่ 210-1/17(สป) 10 พ.ค. 2565 9 พ.ค. 2568
13 กลุ่มอาชีพธำรงค์รักษ์ตำบลสำโรงเหนือ
1504 ม.9 ซ.- ถ.- ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์มือถือ 08-4008-1272
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเหล็ก
635/2547
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเหล็ก 237-2/635(สป) 18 ก.ค. 2565 17 ก.ค. 2568
14 นาง กัญญนันทน์ ปทุมสินวงศ์ชัย
382/32 ม.2 ซ.- ถ.- ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280 โทรศัพท์มือถือ 08-1645-4695
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากหนังแท้
595/2559
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากหนังแท้ 290-2/595(สป) 18 ก.ย. 2566 17 ก.ย. 2569
15 นาง กัญญนันทน์ ปทุมสินวงศ์ชัย
382/32 ม.2 ซ.- ถ.- ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280 โทรศัพท์มือถือ 08-1645-4695
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
กระเป๋าหนังแท้
592/2559
กระเป๋าหนังวัวแท้ 281-25/592(สป) 29 พ.ค. 2566 28 พ.ค. 2569
16 นาง กัญญนันทน์ ปทุมสินวงศ์ชัย
120/131 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์มือถือ 08-1645-4695
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ประเภททำจากผ้าทอ แบบเสื้อ ชนิดเส้นใยผสม 293-8/835(สป) 18 ก.ย. 2566 17 ก.ย. 2569
17 นาง กันตา สืบวงษ์
7/2 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บางน้ำผึ้ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 โทรศัพท์มือถือ 08-1206-7282
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
39/2559
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 192-2/39(สป) 2 ก.ย. 2564 1 ก.ย. 2567
18 นาง ขนิษฐา ตั้งบุญส่ง
235/275 ม.6 ต.บางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์ 0-9741-4626
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 199-11/196(สป) 22 ก.พ. 2565 21 ก.พ. 2568
19 นาง คำพันธ์ ตราษี
15/99 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์มือถือ 08-9014-3103
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากหนังแท้
595/2559
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากหนังจระเข้แท้ 304-3/595(สป) 4 เม.ย. 2567 3 เม.ย. 2570
20 นาง คำพันธ์ ตราษี
15/99 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์มือถือ 09-8415-0539
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
เข็มขัดหนังแท้
377/2559
เข็มขัดหนังจระเข้ 278-14/377(สป) 29 พ.ค. 2566 28 พ.ค. 2569
21 นาง คำพันธ์ ตราษี
15/99 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์มือถือ 09-8415-0539
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
กระเป๋าหนังแท้
592/2559
กระเป๋าหนังจระเข้แท้ 249-21/592(สป) 27 มี.ค. 2566 26 มี.ค. 2569
22 นาง ชวนชื่น บุญเหล็ง
147/282 ม.1 ซ.- ถ.- ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์มือถือ 08-9782-8589
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
กระเป๋าหนังผสม
1484/2559
กระเป๋าหนังผสม ชนิดไม่มีลวดลาย 246-2/1484(สป) 18 ก.ค. 2565 17 ก.ค. 2568
23 นาง ชุรดา รอดคลองตัน
10 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บางน้ำผึ้ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 โทรศัพท์มือถือ 08-6382-4253
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
พรมใยสังเคราะห์
566/2547
พรมใยสังเคราะห์ 203-5/566(สป) 22 ก.พ. 2565 21 ก.พ. 2568
24 นาง ณฐมน สนั่นทุ่ง
419/879 ม.10 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 โทรศัพท์ 0-9679-8256
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
หมอนรองคอ 200-12/196(สป) 22 ก.พ. 2565 21 ก.พ. 2568
25 นาง ณัฏฐ์พัชร์ บุญทิพย์ภูวเดช
140/1 ม.9 ซ.20/1 ถ.เพชรหึงส์ ต.บางยอ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 โทรศัพท์มือถือ 08-8199-8245
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
หัวโขน
221/2547
ประเภทใช้เป็นของประดับตกแต่งหรือของที่ระลึก 257-3/221(สป) 27 มี.ค. 2566 26 มี.ค. 2569
26 นาง ณัฏฐ์พัชร์ บุญทิพย์ภูวเดช
140/1 ม.9 ซ.20/1 ถ.เพชรหึงส์ ต.บางยอ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 โทรศัพท์มือถือ 08-8199-8245
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
ผลิตภัณฑ์เดคูพาจ
935/2548
ผลิตภัณฑ์เดคูพาจ 260-2/935(สป) 27 มี.ค. 2566 26 มี.ค. 2569
27 นาง ณัฏฐ์พัชร์ บุญทิพย์ภูวเดช
140/1 ม.9 ซ.20/1 ถ.เพชรหึงส์ ต.บางยอ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 โทรศัพท์มือถือ 08-8199-8245
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
ผลิตภัณฑ์จากไหมพรม
615/2561
ผลิตภัณฑ์จากไหมพรม 259-3/615(สป) 27 มี.ค. 2566 26 มี.ค. 2569
28 นาง ทิพภา จิรวรเมธา
83/96 ม.20 ซ.- ถ.- ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์มือถือ 09-8196-2428
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยธรรมชาติ 240-5/835(สป) 18 ก.ค. 2565 17 ก.ค. 2568
29 นาง ธนัชพร วงษ์เจริญ
147/330 ม.1 ซ.- ถ.- ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์มือถือ 08-7814-1259
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 282-21/196(สป) 18 ก.ย. 2566 17 ก.ย. 2569
30 นาง ธนัชพร วงษ์เจริญ
147/330 ม.1 ซ.- ถ.- ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์มือถือ 08-7814-1259
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 285-20/417(สป) 18 ก.ย. 2566 17 ก.ย. 2569
31 นาง ธัญยธรณ์ กิตติรัฐภิรมย์
1574/133 ม.6 ซ.- ถ.- ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์มือถือ 08-1702-6836
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 262-18/417(สป) 27 มี.ค. 2566 26 มี.ค. 2569
32 นาง ธัญยธรณ์ กิตติรัฐภิรมย์
1574/133 ม.6 ซ.- ถ.- ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์มือถือ 08-1702-6836
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 265-18/196(สป) 27 มี.ค. 2566 26 มี.ค. 2569
33 นาง บุญศรี ชัยเจริญสวัสดิ์
32/168 ม.- ซ.หมู่บ้านบุษบา 2 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280 โทรศัพท์มือถือ 08-5849-2142
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
ผลิตภัณฑ์จากต้นจาก
352/2559
ผลิตภัณฑ์จากต้นจาก 302-3/352(สป) 4 เม.ย. 2567 3 เม.ย. 2570
34 นาง พิมพาภรณ์ เงาภู่ทอง
1/9 ม.10 ซ.- ถ.- ต.บางน้ำผึ้ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 โทรศัพท์มือถือ 06-5726-2640
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
ต้นไม้มงคล
800/2557
ต้นไม้มงคล 306-3/800(สป) 4 เม.ย. 2567 3 เม.ย. 2570
35 นาง เมธศิริ รุ่งสว่าง
29/3 ม.- ซ.- ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280 โทรศัพท์มือถือ 09-8696-8983
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยธรรมชาติ 242-7/835(สป) 18 ก.ค. 2565 17 ก.ค. 2568
36 นาง ศิริพร อัญมณีรัตน์
61/73 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์มือถือ 08-4007-7456
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
ผลิตภัณฑ์เดคูพาจ
935/2548
ผลิตภัณฑ์เดคูพาจ 295-3/935(สป) 18 ก.ย. 2566 17 ก.ย. 2569
37 นาง ศุภากร ม่วงเข้ม
220/443 ม.4 ซ.วัดใหญ่ ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 โทรศัพท์ 0-8601-9709
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
เรือจำลอง
80/2546
เรือจำลอง 212-1/80(สป) 10 พ.ค. 2565 9 พ.ค. 2568
38 นาง สายสุนี จาติกวนิช
1099/20 ม.3 ซ.- ถ.- ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์มือถือ 08-1883-9925
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
กระเป๋าผ้า
417/2558
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 202-13/417(สป) 22 ก.พ. 2565 21 ก.พ. 2568
39 นาง สายหยุด พูลสวัสดิ์
163 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บางปู อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280 โทรศัพท์มือถือ 08-9053-7545
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
พรมใยสังเคราะห์
566/2547
พรมใยสังเคราะห์ 275-8/566(สป) 29 พ.ค. 2566 28 พ.ค. 2569
40 นาง สายหยุด พูลสวัสดิ์
163 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บางปู อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์มือถือ 08-9053-7545
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
รองเท้าผ้า
597/2547
รองเท้าผ้า 279-1/597(สป) 29 พ.ค. 2566 28 พ.ค. 2569
41 นาง สุนีย์ เอี่ยมดีเลิศ
99/2 ม.3 ซ.หิรัญเพิ่ม 2 ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์มือถือ 08-7042-2308
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
ต้นไม้มงคล
800/2557
ต้นไม้มงคล 222-2/800(สป) 10 พ.ค. 2565 9 พ.ค. 2568
42 นางสาว กมลทิพย์ เจริญวานิช
99/97 ม.4 ซ.เทศบาลบางปู 40 ถ.แพรกษา ต.บางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์มือถือ 08-1700-8704
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
ผลิตภัณฑ์จากปอ
185/2560
ผลิตภัณฑ์จากปอ 299-2/185(สป) 4 เม.ย. 2567 3 เม.ย. 2570
43 นางสาว เกศิณี ทองเรือง
191/34 ม.6 ซ.- ถ.- ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์มือถือ 08-1925-3787
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
พรมใยสังเคราะห์
566/2547
พรมใยสังเคราะห์ 204-6/566(สป) 22 ก.พ. 2565 21 ก.พ. 2568
44 นางสาว ขวัญชนก เจริญประกอบกิจ
6/1 ม.8 ซ.- ถ.- ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560 โทรศัพท์มือถือ 08-9926-9960
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 286-21/417(สป) 18 ก.ย. 2566 17 ก.ย. 2569
45 นางสาว ขวัญชนก เจริญประกอบกิจ
6/1 ม.8 ซ.- ถ.- ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560 โทรศัพท์มือถือ 08-9926-9960
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 229-14/196(สป) 18 ก.ค. 2565 17 ก.ค. 2568
46 นางสาว จุฑามาศ เงาภู่ทอง
1/9 ม.10 ซ.- ถ.- ต.บางน้ำผึ้ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 โทรศัพท์มือถือ 06-5726-2640
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
ผ้ามัดย้อม
52/2557
ผ้ามัดย้อม ชนิดเส้นใยธรรมชาติ 297-12/52(สป) 4 เม.ย. 2567 3 เม.ย. 2570
47 นางสาว ฉวีวรรณ ทินวงค์
10/3 ม.1 ซ.เพชรหึงส์ 18 ถ.- ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 โทรศัพท์มือถือ 08-9527-5614
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 255-16/196(สป) 27 มี.ค. 2566 26 มี.ค. 2569
48 นางสาว ชณิดาภา แต้วณิชพร
99/652 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์มือถือ 08-2992-9749
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ประเภททำจากผ้าถักหรือผ้ายืด แบบกางเกง ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 307-9/835(สป) 4 เม.ย. 2567 3 เม.ย. 2570
49 นางสาว ชอ้อน ใจเย็น
60/127 ม.11 ซ.- ถ.- ต.บางเมืองใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์ 0-8190-3557
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2561
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์ 215-4/195(สป) 10 พ.ค. 2565 9 พ.ค. 2568
50 นางสาว ณภัทร์ การค้าพิทักษ์พงค์
94/27 ม.12 ซ.- ถ.- ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์มือถือ 08-1829-0973
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 266-19/196(สป) 27 มี.ค. 2566 26 มี.ค. 2569
123

สืบค้นเมื่อ วันที่26 มิ.ย. 2567