รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดสมุทรปราการ

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 113 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 9,635 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มนันทพันธ์ผลิตภัณฑ์ผ้าใยบัว
35/95 ม.13 ซ.- ถ.- ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์มือถือ 08-6024-8055
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว 225-7/24(สป) 18 ก.ค. 2565 17 ก.ค. 2568
2 กลุ่มนันทพันธ์ผลิตภัณฑ์ผ้าใยบัว
35/95 ม.13 ซ.- ถ.- ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์มือถือ 08-6024-8055
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
ผลิตภัณฑ์ผ้าใยบัว
413/2558
ผลิตภัณฑ์ผ้าใยบัว 231-1/413(สป) 18 ก.ค. 2565 17 ก.ค. 2568
3 กลุ่มบางปูใหม่ (เครื่องหนังปลากระเบน)
340/410 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280 โทรศัพท์มือถือ 08-5297-8971
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
กระเป๋าหนังแท้
592/2559
กระเป๋าหนังจระเข้ 236-20/592(สป) 18 ก.ค. 2565 17 ก.ค. 2568
4 กลุ่มบางปูใหม่ (เครื่องหนังปลากระเบน)
340/410 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280 โทรศัพท์มือถือ 08-5297-8971
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
เข็มขัดหนังแท้
377/2559
เข็มขัดหนังปลากระเบน 230-12/377(สป) 18 ก.ค. 2565 17 ก.ค. 2568
5 กลุ่มบางปูใหม่ (เครื่องหนังปลากระเบน)
340/410 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280 โทรศัพท์มือถือ 08-5297-8971
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
กระเป๋าหนังแท้
592/2559
กระเป๋าหนังปลากระเบนแท้ 261-23/592(สป) 27 มี.ค. 2566 26 มี.ค. 2569
6 กลุ่มผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านหมู่ 15
20/3 ม.15 ซ.- ถ.- ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์มือถือ 09-0240-4637
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 233-16/417(สป) 18 ก.ค. 2565 17 ก.ค. 2568
7 กลุ่มสตรีคลองตะเค็ตฝั่งตะวันตก
4/1 ม.- ซ.- ถ.คลองตะเค็ตฝั่งตะวันตก ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280 โทรศัพท์มือถือ 08-1742-5114
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 234-6/421(สป) 18 ก.ค. 2565 17 ก.ค. 2568
8 กลุ่มสตรีคลองตะเค็ตฝั่งตะวันตก
6/1 ม.- ซ.- ถ.คลองตะเค็ตฝั่งตะวันตก ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280 โทรศัพท์มือถือ 08-1742-5114
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
เทียนหอม
74/2564
เทียนหอม 226-2/74(สป) 18 ก.ค. 2565 17 ก.ค. 2568
9 กลุ่มสานเงินสานทอง
498/103 ม.4 ซ.บางปูนคร ถ.เทพารักษ์ ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์มือถือ 08-9884-3069
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย 178-4/23(สป) 26 เม.ย. 2564 25 เม.ย. 2567
10 กลุ่มอาชีพทอผ้าตำบลบางเสาธง
204/1124 ม.1 ซ.- ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570 โทรศัพท์ 0-9664-1928
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 218-14/417(สป) 10 พ.ค. 2565 9 พ.ค. 2568
11 กลุ่มอาชีพทอผ้าตำบลบางเสาธง
204/1124 ม.1 ซ.- ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570 โทรศัพท์ 0-9664-1928
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ผ้ามัดหมี่ 210-1/17(สป) 10 พ.ค. 2565 9 พ.ค. 2568
12 กลุ่มอาชีพธำรงค์รักษ์ตำบลสำโรงเหนือ
1504 ม.9 ซ.- ถ.- ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์มือถือ 08-4008-1272
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเหล็ก
635/2547
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเหล็ก 237-2/635(สป) 18 ก.ค. 2565 17 ก.ค. 2568
13 นาง กัญญนันทน์ ปทุมสินวงศ์ชัย
382/32 ม.2 ซ.- ถ.- ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280 โทรศัพท์มือถือ 08-1645-4695
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
กระเป๋าหนังแท้
592/2559
กระเป๋าหนังวัวแท้ 281-25/592(สป) 29 พ.ค. 2566 28 พ.ค. 2569
14 นาง กันตา สืบวงษ์
7/2 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บางน้ำผึ้ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 โทรศัพท์มือถือ 08-1206-7282
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
39/2559
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 192-2/39(สป) 2 ก.ย. 2564 1 ก.ย. 2567
15 นาง ขนิษฐา ตั้งบุญส่ง
235/275 ม.6 ต.บางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์ 0-9741-4626
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 199-11/196(สป) 22 ก.พ. 2565 21 ก.พ. 2568
16 นาง คำพันธ์ ตราษี
15/99 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์มือถือ 09-8415-0539
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
เข็มขัดหนังแท้
377/2559
เข็มขัดหนังจระเข้ 278-14/377(สป) 29 พ.ค. 2566 28 พ.ค. 2569
17 นาง คำพันธ์ ตราษี
15/99 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์มือถือ 09-8415-0539
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
กระเป๋าหนังแท้
592/2559
กระเป๋าหนังจระเข้แท้ 249-21/592(สป) 27 มี.ค. 2566 26 มี.ค. 2569
18 นาง ชวนชื่น บุญเหล็ง
147/282 ม.1 ซ.- ถ.- ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์มือถือ 08-9782-8589
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
กระเป๋าหนังผสม
1484/2559
กระเป๋าหนังผสม ชนิดไม่มีลวดลาย 246-2/1484(สป) 18 ก.ค. 2565 17 ก.ค. 2568
19 นาง ชุรดา รอดคลองตัน
10 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บางน้ำผึ้ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 โทรศัพท์มือถือ 08-6382-4253
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
พรมใยสังเคราะห์
566/2547
พรมใยสังเคราะห์ 203-5/566(สป) 22 ก.พ. 2565 21 ก.พ. 2568
20 นาง ณฐมน สนั่นทุ่ง
419/879 ม.10 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 โทรศัพท์ 0-9679-8256
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
หมอนรองคอ 200-12/196(สป) 22 ก.พ. 2565 21 ก.พ. 2568
21 นาง ณัฏฐ์พัชร์ บุญทิพย์ภูวเดช
140/1 ม.9 ซ.20/1 ถ.เพชรหึงส์ ต.บางยอ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 โทรศัพท์มือถือ 08-8199-8245
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
หัวโขน
221/2547
ประเภทใช้เป็นของประดับตกแต่งหรือของที่ระลึก 257-3/221(สป) 27 มี.ค. 2566 26 มี.ค. 2569
22 นาง ณัฏฐ์พัชร์ บุญทิพย์ภูวเดช
140/1 ม.9 ซ.20/1 ถ.เพชรหึงส์ ต.บางยอ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 โทรศัพท์มือถือ 08-8199-8245
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
ผลิตภัณฑ์เดคูพาจ
935/2548
ผลิตภัณฑ์เดคูพาจ 260-2/935(สป) 27 มี.ค. 2566 26 มี.ค. 2569
23 นาง ณัฏฐ์พัชร์ บุญทิพย์ภูวเดช
140/1 ม.9 ซ.20/1 ถ.เพชรหึงส์ ต.บางยอ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 โทรศัพท์มือถือ 08-8199-8245
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
ผลิตภัณฑ์จากไหมพรม
615/2561
ผลิตภัณฑ์จากไหมพรม 259-3/615(สป) 27 มี.ค. 2566 26 มี.ค. 2569
24 นาง ทิพภา จิรวรเมธา
83/96 ม.20 ซ.- ถ.- ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์มือถือ 09-8196-2428
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยธรรมชาติ 240-5/835(สป) 18 ก.ค. 2565 17 ก.ค. 2568
25 นาง ธัญยธรณ์ กิตติรัฐภิรมย์
1574/133 ม.6 ซ.- ถ.- ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์มือถือ 08-1702-6836
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 262-18/417(สป) 27 มี.ค. 2566 26 มี.ค. 2569
26 นาง ธัญยธรณ์ กิตติรัฐภิรมย์
1574/133 ม.6 ซ.- ถ.- ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์มือถือ 08-1702-6836
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 265-18/196(สป) 27 มี.ค. 2566 26 มี.ค. 2569
27 นาง เมธศิริ รุ่งสว่าง
29/3 ม.- ซ.- ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280 โทรศัพท์มือถือ 09-8696-8983
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยธรรมชาติ 242-7/835(สป) 18 ก.ค. 2565 17 ก.ค. 2568
28 นาง เมธศิริ รุ่งสว่าง
29/3 ม.- ซ.- ถ.- ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280 โทรศัพท์มือถือ 09-8696-8983
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 182-9/196(สป) 26 เม.ย. 2564 25 เม.ย. 2567
29 นาง รัชดา หนองบัว
140/42 ม.4 ซ.สุขสวัสดิ์ 68 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 โทรศัพท์ 0-8666-1734
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 181-8/196(สป) 26 เม.ย. 2564 25 เม.ย. 2567
30 นาง ศุภากร ม่วงเข้ม
220/443 ม.4 ซ.วัดใหญ่ ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 โทรศัพท์ 0-8601-9709
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
เรือจำลอง
80/2546
เรือจำลอง 212-1/80(สป) 10 พ.ค. 2565 9 พ.ค. 2568
31 นาง สายสุนี จาติกวนิช
1099/20 ม.3 ซ.- ถ.- ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์มือถือ 08-1883-9925
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
กระเป๋าผ้า
417/2558
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 202-13/417(สป) 22 ก.พ. 2565 21 ก.พ. 2568
32 นาง สายหยุด พูลสวัสดิ์
163 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บางปู อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280 โทรศัพท์มือถือ 08-9053-7545
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
พรมใยสังเคราะห์
566/2547
พรมใยสังเคราะห์ 275-8/566(สป) 29 พ.ค. 2566 28 พ.ค. 2569
33 นาง สายหยุด พูลสวัสดิ์
163 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บางปู อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์มือถือ 08-9053-7545
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
รองเท้าผ้า
597/2547
รองเท้าผ้า 279-1/597(สป) 29 พ.ค. 2566 28 พ.ค. 2569
34 นาง สุนีย์ เอี่ยมดีเลิศ
99/2 ม.3 ซ.หิรัญเพิ่ม 2 ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์มือถือ 08-7042-2308
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
ต้นไม้มงคล
800/2557
ต้นไม้มงคล 222-2/800(สป) 10 พ.ค. 2565 9 พ.ค. 2568
35 นาง สุภาพ วงศ์อิสเรส
1/25 ม.10 ซ.- ถ.- ต.บางน้ำผึ้ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 โทรศัพท์มือถือ 08-9048-5245
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
ผ้ามัดย้อม
52/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ 168-8/52(สป) 10 ก.พ. 2564 9 ก.พ. 2567
36 นางสาว เกศิณี ทองเรือง
191/34 ม.6 ซ.- ถ.- ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์มือถือ 08-1925-3787
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
พรมใยสังเคราะห์
566/2547
พรมใยสังเคราะห์ 204-6/566(สป) 22 ก.พ. 2565 21 ก.พ. 2568
37 นางสาว ขวัญชนก เจริญประกอบกิจ
6/1 ม.8 ซ.- ถ.- ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560 โทรศัพท์มือถือ 08-9926-9960
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 229-14/196(สป) 18 ก.ค. 2565 17 ก.ค. 2568
38 นางสาว จุฑามาศ เงาภู่ทอง
1/9 ม.10 ซ.- ถ.- ต.บางน้ำผึ้ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 โทรศัพท์มือถือ 06-5726-2640
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
ผ้ามัดย้อม
52/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 169-9/52(สป) 10 ก.พ. 2564 9 ก.พ. 2567
39 นางสาว ฉวีวรรณ ทินวงค์
10/3 ม.1 ซ.เพชรหึงส์ 18 ถ.- ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 โทรศัพท์มือถือ 08-9527-5614
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 255-16/196(สป) 27 มี.ค. 2566 26 มี.ค. 2569
40 นางสาว ชอ้อน ใจเย็น
60/127 ม.11 ซ.- ถ.- ต.บางเมืองใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์ 0-8190-3557
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2561
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์ 215-4/195(สป) 10 พ.ค. 2565 9 พ.ค. 2568
41 นางสาว ชุติมา ยี่ศรีสุข
1596/585 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์มือถือ 08-9450-3304
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
ผลิตภัณฑ์การบูร
348/2553
ผลิตภัณฑ์การบูร 184-2/348(สป) 26 เม.ย. 2564 25 เม.ย. 2567
42 นางสาว ณภัทร์ การค้าพิทักษ์พงค์
94/27 ม.12 ซ.- ถ.- ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์มือถือ 08-1829-0973
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 266-19/196(สป) 27 มี.ค. 2566 26 มี.ค. 2569
43 นางสาว ดวงจันทร์ แสงดาว
23/13 ม.5 ซ.- ถ.พุทธรักษา ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์มือถือ 09-8415-0539
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
เข็มขัดหนังแท้
377/2559
เข็มขัดหนังปลากระเบน 277-13/377(สป) 29 พ.ค. 2566 28 พ.ค. 2569
44 นางสาว ดวงจันทร์ แสงดาว
23/13 ม.5 ซ.- ถ.พุทธรักษา ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์มือถือ 09-8415-0539
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
กระเป๋าหนังแท้
592/2559
กระเป๋าหนังปลากระเบนแท้ 250-22/592(สป) 27 มี.ค. 2566 26 มี.ค. 2569
45 นางสาว ธันย์รดี วัชรพรไพบูลย์
89/151 ม.8 ซ.ประชาอุทิศ 129 ถ.ประชาอุทิศ ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 โทรศัพท์มือถือ 09-4565-9699
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 274-8/421(สป) 29 พ.ค. 2566 28 พ.ค. 2569
46 นางสาว นงลักษณ์ ภูติเกียรติขจร
2/26 ม.2 ซ.เทศบาล 1 ถ.บางนา-ตราด ต.บางพลีน้อย อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560 โทรศัพท์ 0-9935-6645
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
ผลิตภัณฑ์จากไหมพรม
615/2561
ผลิตภัณฑ์จากไหมพรม 221-2/615(สป) 10 พ.ค. 2565 9 พ.ค. 2568
47 นางสาว นงลักษณ์ ภูติเกียรติขจร
2/26 ม.2 ซ.เทศบาล 1 ถ.บางนา-ตราด ต.บางพลีน้อย อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560 โทรศัพท์ 0-9935-6645
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2561
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์ 214-3/195(สป) 10 พ.ค. 2565 9 พ.ค. 2568
48 นางสาว นุชนารถ สมนาม
487/124 ม.5 ซ.- ถ.สุขุมวิทสายเก่า ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280 โทรศัพท์ 0-2707-7209
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
รองเท้าหนังแท้
206/2559
รองเท้าหนังวัว 187-6/206(สป) 26 เม.ย. 2564 25 เม.ย. 2567
49 นางสาว บำรุง พูลสวัสดิ์
78 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บางด้วน อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์มือถือ 08-7017-9765
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
ผลิตภัณฑ์จากต้นจาก
352/2559
ผลิตภัณฑ์จากต้นจาก 258-2/352(สป) 27 มี.ค. 2566 26 มี.ค. 2569
50 นางสาว บุปผาชาติ ฟังสำเนียง
8/403 ม.8 ซ.- ถ.- ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280 โทรศัพท์มือถือ 08-1835-3781
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
กระเป๋าหนังแท้
592/2559
กระเป๋าหนังแท้ (หนังจระเข้) 280-24/592(สป) 29 พ.ค. 2566 28 พ.ค. 2569
123

สืบค้นเมื่อ วันที่2 ต.ค. 2566