รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดนนทบุรี

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดนนทบุรี จำนวน 137 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 10,741 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มงานประดิษฐ์จากดินไทย
28/3 ม.6 ซ.วัดส้มเกลี้ยง ถ.กาญจนาภิเษก ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทรศัพท์ 0-8630-6603
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
ผลิตภัณฑ์ของจิ๋ว
424/2547
ผลิตภัณฑ์ของจิ๋ว 408-5/424(นบ) 4 ส.ค. 2566 3 ส.ค. 2569
2 กลุ่มงานประดิษฐ์จากดินไทย
28/3 ม.6 ซ.วัดส้มเกลี้ยง ถ.กาญจนาภิเษก ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทรศัพท์ 0-8630-6603
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์ 407-11/24(นบ) 4 ส.ค. 2566 3 ส.ค. 2569
3 กลุ่มฝ้ายมณี
39/13 ม.6 ซ.- ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทรศัพท์ 0-8969-5119
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยธรรมชาติ 338-39/835(นบ) 11 พ.ค. 2565 10 พ.ค. 2568
4 กลุ่มฝ้ายมณี
39/13 ม.6 ซ.- ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทรศัพท์ 0-8969-5119
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ประเภทกางเกงชนิดเส้นใยธรรมชาติ 315-34/835(นบ) 25 ม.ค. 2565 24 ม.ค. 2568
5 กลุ่มหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาหมู่ที่1
99/2 ม.1 ซ.- ถ.- ต.เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทรศัพท์ 0-8136-7952
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
ผลิตภัณฑ์ดินเผา
1457/2556
ผลิตภัณฑ์ดินเผา 394-11/1457(นบ) 4 ส.ค. 2566 3 ส.ค. 2569
6 กลุ่มอาชีพเครื่องประดับลูกปัด
67/307 ม.6 ซ.- ถ.- ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 โทรศัพท์ 0-2903-0588
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด
193/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด 340-9/193(นบ) 11 พ.ค. 2565 10 พ.ค. 2568
7 กลุ่มอาชีพเครื่องหนังธัญสุดา
19/10 ม.4 ซ.- ถ.บางไผ่-หนองเพรางาย ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 0-2927-0909
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
กระเป๋าหนังแท้
592/2559
กระเป๋าหนังแท้ 356-7/592(นบ) 29 มิ.ย. 2565 28 มิ.ย. 2568
8 กลุ่มอาชีพสหกรณ์สืบสานวัฒนธรรมไทย
15/44-47 ม.4 ซ.เพิ่มสุข ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0-8435-9727
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
เครื่องถมเงิน
369/2547
เครื่องถมเงิน 397-3/369(นบ) 4 ส.ค. 2566 3 ส.ค. 2569
9 กลุ่มอาชีพสหกรณ์สืบสานวัฒนธรรมไทย
15/44-47 ม.4 ซ.เพิ่มสุข ถ.- ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0-8435-9727
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
เครื่องถมทอง
370/2547
เครื่องถมทอง 398-3/370(นบ) 4 ส.ค. 2566 3 ส.ค. 2569
10 นาง กัลญา จึงเจริญ
111/236 ม.10 ซ.- ถ.- ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 0-6294-3787
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 396-19/421(นบ) 4 ส.ค. 2566 3 ส.ค. 2569
11 นาง กัลญา จึงเจริญ
111/236 ม.10 ซ.- ถ.- ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 0-6294-3787
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด
193/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด 395-14/193(นบ) 4 ส.ค. 2566 3 ส.ค. 2569
12 นาง เกษร ดีมานพ
54/3 ม.1 ซ.นนทบุรี 42(หลักทอง1) ถ.สนามบินน้ำ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0-8198-8703
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่ม
179/2553
ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่ม 358-2/179(นบ) 29 มิ.ย. 2565 28 มิ.ย. 2568
13 นาง เกษร ดีมานพ
8 ม.- ซ.รณสิทธิพิชัย 8/1 ถ.- ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0-8678-1008
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
ผลิตภัณฑ์ช่วยคงรูปผ้าไหม
457/2554
ผลิตภัณฑ์ช่วยคงรูปผ้าไหม 379-3/457(นบ) 17 มี.ค. 2566 16 มี.ค. 2569
14 นาง เกษร ดีมานพ
8 ม.- ซ.รณสิทธิพิชัย 8/1 ถ.- ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0-8678-1008
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
ผลิตภัณฑ์ซักผ้าชนิดเหลว
178/2553
ผลิตภัณฑ์ซักผ้าชนิดเหลว 380-2/178(นบ) 17 มี.ค. 2566 16 มี.ค. 2569
15 นาง จิตตรัตน์ รุ่งเช้า
89/16 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ศาลากลาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทรศัพท์ 0-8355-6345
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
เครื่องประดับลงยาสี
420/2547
เครื่องประดับลงยาสี 393-5/420(นบ) 4 ส.ค. 2566 3 ส.ค. 2569
16 นาง จิตติภา ทรัพย์อัมพร
190/19 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บางศรีเมือง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0-9481-9452
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2561
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์ 406-4/195(นบ) 4 ส.ค. 2566 3 ส.ค. 2569
17 นาง จิตรลดา ท้วมประถม
286/9 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 0-8771-8181
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ผ้าทอลายขัดแบบลูกฟูก 371-2/18(นบ) 29 มิ.ย. 2565 28 มิ.ย. 2568
18 นาง จิตรลดา ท้วมประถม
286/9 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 โทรศัพท์มือถือ 08-7718-1818
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
ผ้าทอลายขัด
18/2557
แบบผ้าลายสายฝน ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 437-3/18(นบ) 21 มี.ค. 2567 20 มี.ค. 2570
19 นาง ฐิตารีย์ พงษ์ไพร
57/67 ม.8 ซ.ยิ่งรวย 7/3 ถ.ประชาชื่น ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทรศัพท์ 0-8798-6058
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด
193/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด 334-8/193(นบ) 11 พ.ค. 2565 10 พ.ค. 2568
20 นาง ดวงกมล ติกขปัญโญ
85 ม.5 ซ.ประชาราษฏร์11 ถ.ประชาราษฏร์ ต.สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0-8344-1885
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
ผลิตภัณฑ์ปักเลื่อมและลูกปัด
789/2558
ผลิตภัณฑ์ปักเลื่อมและลูกปัด 409-2/789(นบ) 4 ส.ค. 2566 3 ส.ค. 2569
21 นาง ธัญธิตา พิพิธจิรโสภณ
113/228 ม.10 ซ.- ถ.- ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 โทรศัพท์มือถือ 08-1653-0691
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
กระเป๋าหนังเทียม
205/2559
กระเป๋าหนังเทียม 428-5/205(นบ) 21 มี.ค. 2567 20 มี.ค. 2570
22 นาง นิรมล ใจสว่าง
69 ม.3 ซ.สุขาประชาสรรค์ 1 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทรศัพท์ 0-8175-3923
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้เขียนลาย
620/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้เขียนลาย 359-3/620(นบ) 29 มิ.ย. 2565 28 มิ.ย. 2568
23 นาง ปัทมพร สุขเขียว
7/374 ม.9 ซ.ม.ปิยวรารมย์ 2/14 ถ.บ้านกล้วย-ไทรน้อย ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150 โทรศัพท์ 0-6538-5469
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
กล่องผ้าไหม 388-21/196(นบ) 17 มี.ค. 2566 16 มี.ค. 2569
24 นาง ปัทมพร สุขเขียว
7/374 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150 โทรศัพท์มือถือ 06-5385-4695
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ประเภทใช้งานทั่วไป 430-11/45(นบ) 21 มี.ค. 2567 20 มี.ค. 2570
25 นาง เพ็ญ เรืองขำ
84/7 ม.3 ซ.- ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150 โทรศัพท์มือถือ 08-1857-3541
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
ผ้าปูที่นอนและปลอกหมอน
1446/2553
ผ้าปูที่นอนชนิดรัดมุม(เส้นใยประดิษฐ์) 308-2/1446(นบ) 25 ม.ค. 2565 24 ม.ค. 2568
26 นาง เพ็ญ เรืองขำ
84/7 ม.3 ซ.- ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150 โทรศัพท์ 0-8185-7354
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
ผ้าปูที่นอนและปลอกหมอน
1446/2553
ปลอกหมอนชนิดปลอกหมอนข้าง() 314-3/1446(นบ) 25 ม.ค. 2565 24 ม.ค. 2568
27 นาง เพ็ญ เรืองขำ
84/7 ม.3 ซ.- ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150 โทรศัพท์ 0-8185-7354
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
ผ้าปูที่นอนและปลอกหมอน
1446/2553
ผ้าปูที่นอนและปลอกหมอน 370-4/1446(นบ) 29 มิ.ย. 2565 28 มิ.ย. 2568
28 นาง มะยุรา เกิดสาย
33 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บ้านใหม่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 โทรศัพท์ 0-6281-2198
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 404-12/20(นบ) 4 ส.ค. 2566 3 ส.ค. 2569
29 นาง ลัดดาวัลย์ บุญปาล
17/9 ม.2 ซ.- ถ.- ต.หนองเพรางาย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150 โทรศัพท์มือถือ 06-1989-9942
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
แชมพู
92/2552
แชมพูสมุนไพร 429-4/92(นบ) 21 มี.ค. 2567 20 มี.ค. 2570
30 นาง ลัดดาวัลย์ บุญปาล
17/9 ม.2 ซ.- ถ.- ต.หนองเพรางาย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150 โทรศัพท์มือถือ 06-1989-9942
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
สบู่เหลว
95/2552
สบู่เหลวสมุนไพร 434-1/95(นบ) 21 มี.ค. 2567 20 มี.ค. 2570
31 นาง วรรณี บุญยงค์
119/75 ม.9 ซ.- ถ.- ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 โทรศัพท์ 0-9279-7994
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด
193/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด 363-10/193(นบ) 29 มิ.ย. 2565 28 มิ.ย. 2568
32 นาง วรวรรณี ณ พัทลุง
126/165 ม.5 ซ.ติวานนท์ 15 ถ.ติวานนท์ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทรศัพท์มือถือ 09-6264-4296
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
เสื้อสำเร็จรูปหญิง เส้นใยธรรมชาติ 312-32/835(นบ) 25 ม.ค. 2565 24 ม.ค. 2568
33 นาง วรวรรณี ณ พัทลุง
126/165 ม.5 ซ.ติวานนท์ 15 ถ.ติวานนท์ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทรศัพท์มือถือ 09-6264-4296
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 310-20/417(นบ) 25 ม.ค. 2565 24 ม.ค. 2568
34 นาง วัลลภา ธัญญพันธ์
14/3131 ม.14 ซ.12/1 ถ.กาญจนาภิเษก ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 โทรศัพท์มือถือ 08-1848-4896
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง 313-33/835(นบ) 25 ม.ค. 2565 24 ม.ค. 2568
35 นาง วิชุดา โกมารทัต
90/496 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทรศัพท์มือถือ 08-6345-6370
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ประเภททำจากผ้าทอ แบบเสื้อ ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 435-46/835(นบ) 21 มี.ค. 2567 20 มี.ค. 2570
36 นาง วิภาวดี โลเปซ
243/6 ม.4 ซ.อาคาร 43 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 0-8487-8629
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 332-4/418(นบ) 25 ม.ค. 2565 24 ม.ค. 2568
37 นาง วิภาวดี โลเปซ
243/6 ม.4 ซ.อาคาร 43 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 0-8487-8629
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด
193/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด 331-7/193(นบ) 25 ม.ค. 2565 24 ม.ค. 2568
38 นาง วีณา ลินิฐฏา
62/191 ม.3 ซ. - ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.วัดชลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทรศัพท์ 0-8949-4428
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 400-8/412(นบ) 4 ส.ค. 2566 3 ส.ค. 2569
39 นาง ศดิพร ปัญญาโชคชัย
120/3 ม.3 ซ.- ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.ไทรม้า อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0-2045-0724
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
ผลิตภัณฑ์ดินเผาตกแต่งด้วยผ้า
191/2556
ผลิตภัณฑ์ดินเผาตกแต่งด้วยผ้า 305-4/191(นบ) 17 ส.ค. 2564 16 ส.ค. 2567
40 นาง สมบูรณ์ ปี่ทอง
14/1699 ม.13 ซ.17 ถ.กาญจนาภิเษก ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 0-8137-1455
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ประเภททำจากผ้าทอ แบบเสื้อ ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 366-44/835(นบ) 29 มิ.ย. 2565 28 มิ.ย. 2568
41 นาง สมลักษณ์ เขียวเกิด
72/5 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0-9485-1822
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
ผลิตภัณฑ์แป้งพวง
773/2548
ผลิตภัณฑ์แป้งพวง 401-1/773(นบ) 4 ส.ค. 2566 3 ส.ค. 2569
42 นาง สุชฎา คล่องนักรบ
11 ม.9 ซ.งามวงศ์วาน 24 แยก 8 ถ.งามวงศ์วาน ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0-8977-6161
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 377-24/417(นบ) 29 มิ.ย. 2565 28 มิ.ย. 2568
43 นาง สุชฎา คล่องนักรบ
97/93 ม.9 ซ.- ถ.- ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0-8977-6161
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากหนังแท้
595/2559
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากหนังแท้ 410-6/595(นบ) 4 ส.ค. 2566 3 ส.ค. 2569
44 นาง สุรางรัตน์ พัฒน์จร
29 ม.8 ซ.พิบูลสงคราม 22 แยก 9 ถ.- ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0-8515-0389
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากวัสดุผสม
1122/2556
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากวัสดุผสม 389-2/1122(นบ) 17 มี.ค. 2566 16 มี.ค. 2569
45 นาง สุรางรัตน์ พัฒน์จร
29 ม.8 ซ.พิบูลสงคราม 22 แยก9 ถ.- ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0-8515-0382
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้เขียนลาย
620/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้เขียนลาย 390-4/620(นบ) 17 มี.ค. 2566 16 มี.ค. 2569
46 นาง สุรางรัตน์ พัฒน์จร
29 ม.8 ซ.พิบูลสงคราม 22 แยก9 ถ.- ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0-8515-0389
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด
193/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด 391-13/193(นบ) 17 มี.ค. 2566 16 มี.ค. 2569
47 นางสาว กนกวรรณ จิตตาพินิจมาศ
43/22 ม.- ซ.หมู่บ้านโพธิ์แก้ว ถ.ประชาชื่นแจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทรศัพท์ 0-6314-6959
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากหนังแท้
595/2559
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากหนังแท้ 323-5/595(นบ) 25 ม.ค. 2565 24 ม.ค. 2568
48 นางสาว กนกวรรณ จิตตาพินิจมาศ
43/22 ม.- ซ.หมู่บ้านโพธิ์แก้ว ถ.ประชาชื่นแจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทรศัพท์ 0-6314-6959
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
กระเป๋าหนังแท้
592/2559
กระเป๋าหนังแท้ 324-5/592(นบ) 25 ม.ค. 2565 24 ม.ค. 2568
49 นางสาว กฤษติญา วัชรพินธ์
90/1 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 0-8157-3050
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
น้ำมันนวดตัวสำหรับสปา
259/2553
น้ำมันสำหรับสปา 330-2/259(นบ) 25 ม.ค. 2565 24 ม.ค. 2568
50 นางสาว กัญญาณัท แสงสำลี
12/5 ม.1 ซ.- ถ.- ต.วัดชลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทรศัพท์ 0-6359-5168
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด
193/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด 367-11/193(นบ) 29 มิ.ย. 2565 28 มิ.ย. 2568
123

สืบค้นเมื่อ วันที่26 มิ.ย. 2567