รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดนนทบุรี

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดนนทบุรี จำนวน 152 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 9,204 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มกระเป๋าผ้าเพ้นท์มุสลิม
55 ม.1 ซ.- ถ.- ต.เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทรศัพท์มือถือ 09-5918-2059
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 237-14/417(นบ) 7 ก.พ. 2563 6 ก.พ. 2566
2 กลุ่มแก้วเป่าประยุกต์ศิลป์ไทย
12/9 ม.9 ซ.สหกรณ์3 ถ.เลี่ยงเมืองปากเกร็ด13 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทรศัพท์มือถือ 08-9980-2073
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
ผลิตภัณฑ์เป่าแก้ว
78/2546
ผลิตภัณฑ์เป่าแก้ว 253-1/78(นบ) 14 ส.ค. 2563 13 ส.ค. 2566
3 กลุ่มชุมชนวัดสลักเหนือ
9/16 ม.5 ซ.วัดสลักเหนือ ถ.ติวานนท์ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทรศัพท์มือถือ 08-5120-4936
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 226-13/417(นบ) 7 ก.พ. 2563 6 ก.พ. 2566
4 กลุ่มฝ้ายมณี
39/13 ม.6 ซ.- ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทรศัพท์ 0-8969-5119
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยธรรมชาติ 338-39/835(นบ) 11 พ.ค. 2565 10 พ.ค. 2568
5 กลุ่มฝ้ายมณี
39/13 ม.6 ซ.- ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทรศัพท์ 0-8969-5119
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ประเภทกางเกงชนิดเส้นใยธรรมชาติ 315-34/835(นบ) 25 ม.ค. 2565 24 ม.ค. 2568
6 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคลองพระอุดม
13 ม.3 ซ.บ้านอิงน้ำ ถ.เกษตรอุดม ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทรศัพท์ 0-2501-7263
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
ผักและผลไม้กวน
35/2558
ผักและผลไม้กวน 238-1/35(นบ) 24 มิ.ย. 2563 23 มิ.ย. 2566
7 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคลองพระอุดม
13 ม.3 ซ.บ้านอิงน้ำ ถ.เกษตรอุดม ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทรศัพท์ 0-2501-7263
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
กล้วยอบ
112/2558
กล้วยอบ 250-2/112(นบ) 24 มิ.ย. 2563 23 มิ.ย. 2566
8 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและสภ.ต.ปลายบาง
167/32 ม.1 ซ.วัดศรีประวัติ ถ.บางกรวย-จงถนอม ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทรศัพท์ 0-8192-5626
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
ถั่วลิสงอบสมุนไพร
157/2546
ถั่วลิสงอบสมุนไพร 292-1/157(นบ) 12 พ.ค. 2564 11 พ.ค. 2567
9 กลุ่มเสื้อผ้าสำเร็จรูปและผ้ามัดย้อม
37/6 ม.4 ซ.- ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0-9524-7192
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
ผ้ามัดย้อม
52/2557
ผ้ามัดย้อม 263-6/52(นบ) 24 ก.พ. 2564 23 ก.พ. 2567
10 กลุ่มแสงประทีป วิสาหกิจชุมชนตำบลบางม่วง
81 ม.2 ซ.วัดอัมพวัน ถ.กาญจนาภิเษก ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 โทรศัพท์มือถือ 08-5806-0022
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 245-15/196(นบ) 24 มิ.ย. 2563 23 มิ.ย. 2566
11 กลุ่มแสงประทีป วิสาหกิจชุมชนตำบลบางม่วง
81 ม.2 ซ.วัดอัมพวัน ถ.กาญจนาภิเษก ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 โทรศัพท์มือถือ 08-5806-0022
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ 248-8/45(นบ) 24 มิ.ย. 2563 23 มิ.ย. 2566
12 กลุ่มแสงประทีป วิสาหกิจชุมชนตำบลบางม่วง
81 ม.2 ซ.วัดอัมพวัน ถ.กาญจนาภิเษก ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 โทรศัพท์มือถือ 08-5806-0022
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
ภาพนูนต่ำบนกระดาษ
223/2547
ภาพนูนต่ำบนกระดาษ 249-1/223(นบ) 24 มิ.ย. 2563 23 มิ.ย. 2566
13 กลุ่มแสงประทีป วิสาหกิจชุมชนตำบลบางม่วง
81 ม.2 ซ.วัดอัมพวัน ถ.กาญจนาภิเษก ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 โทรศัพท์มือถือ 08-5806-0022
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากกระดาษ
651/2560
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากกระดาษ 246-4/651(นบ) 24 มิ.ย. 2563 23 มิ.ย. 2566
14 กลุ่มหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผา หมู่ที่ 1
99/2 ม.1 ซ.- ถ.- ต.เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทรศัพท์มือถือ 08-1867-9522
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
ผลิตภัณฑ์ดินเผา
1457/2556
ผลิตภัณฑ์ดินเผา 227-7/1457(นบ) 7 ก.พ. 2563 6 ก.พ. 2566
15 กลุ่มอาชีพเครื่องประดับลูกปัด
67/307 ม.6 ซ.- ถ.- ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 โทรศัพท์ 0-2903-0588
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด
193/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด 340-9/193(นบ) 11 พ.ค. 2565 10 พ.ค. 2568
16 กลุ่มอาชีพเครื่องหนังธัญสุดา
19/10 ม.4 ซ.- ถ.บางไผ่-หนองเพรางาย ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 0-2927-0909
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
กระเป๋าหนังแท้
592/2559
กระเป๋าหนังแท้ 356-7/592(นบ) 29 มิ.ย. 2565 28 มิ.ย. 2568
17 กลุ่มอาชีพสตรีผลิตกล้วยอบแผ่น
71/91 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บางรักน้อย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0-8968-0943
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
กล้วยอบ
112/2558
กล้วยอบ 258-3/112(นบ) 14 ส.ค. 2563 13 ส.ค. 2566
18 กลุ่มอาชีพสหกรณ์สืบสานวัฒนธรรมไทย
15/77 ม.- ซ.เพิ่มสุข ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์มือถือ 08-4767-8583
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
เครื่องถมทอง
370/2547
เครื่องถมทอง 247-2/370(นบ) 24 มิ.ย. 2563 23 มิ.ย. 2566
19 กลุ่มอาชีพสหกรณ์สืบสานวัฒนธรรมไทย
15/77 ม.- ซ.เพิ่มสุข ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์มือถือ 08-4767-8583
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
เครื่องถมเงิน
369/2547
เครื่องถมเงิน 252-2/369(นบ) 24 มิ.ย. 2563 23 มิ.ย. 2566
20 นาง กัลญา จึงเจริญ
111/236 ม.10 ซ.13/20 ถ.- ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 โทรศัพท์มือถือ 06-2943-7878
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 229-13/421(นบ) 7 ก.พ. 2563 6 ก.พ. 2566
21 นาง เกษร ดีมานพ
8 ม.1 ซ.นนทบุรี 42 ถ.นนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์มือถือ 08-1988-7034
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
ผลิตภัณฑ์ซักผ้าชนิดเหลว
178/2553
ผลิตภัณฑ์ซักผ้าชนิดเหลว 230-1/178(นบ) 7 ก.พ. 2563 6 ก.พ. 2566
22 นาง เกษร ดีมานพ
54/3 ม.1 ซ.นนทบุรี 42(หลักทอง1) ถ.สนามบินน้ำ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0-8198-8703
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่ม
179/2553
ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่ม 358-2/179(นบ) 29 มิ.ย. 2565 28 มิ.ย. 2568
23 นาง จิตตรัตน์ รุ่งเช้า
89/16 ม.6 ซ.- ถ.บางกรวย-จงถนอม ต.ศาลากลาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทรศัพท์ 0-2449-2331
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
เครื่องประดับลงยาสี
420/2547
เครื่องประดับลงยาสี 241-3/420(นบ) 24 มิ.ย. 2563 23 มิ.ย. 2566
24 นาง จิตรลดา ท้วมประถม
286/9 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 0-8771-8181
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ผ้าทอลายขัดแบบลูกฟูก 371-2/18(นบ) 29 มิ.ย. 2565 28 มิ.ย. 2568
25 นาง ฐิตารีย์ พงษ์ไพร
57/67 ม.8 ซ.ยิ่งรวย 7/3 ถ.ประชาชื่น ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทรศัพท์ 0-8798-6058
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด
193/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด 334-8/193(นบ) 11 พ.ค. 2565 10 พ.ค. 2568
26 นาง ธนัชพร เฉลยปราชญ์
86/33 ม.1 ซ.บางศรีเมือง ถ.- ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์มือถือ 08-1507-9582
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
กุนเชียงปลา
104/2555
กุนเชียงปลา 239-1/104(นบ) 24 มิ.ย. 2563 23 มิ.ย. 2566
27 นาง ธนัชพร ดวงทอง
9/24 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 0-2149-4551
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
ถุงประคบ
1351/2563
ถุงประคบ 257-2/1351(นบ) 14 ส.ค. 2563 13 ส.ค. 2566
28 นาง ธัญธิตา พิพิธจิรโสภณ
113/236 ม.10 ซ.6/9 ถ.กาญจนาภิเษก ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 0-8165-3069
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
กระเป๋าหนังเทียม
205/2559
กระเป๋าหนังเทียม 264-3/205(นบ) 24 ก.พ. 2564 23 ก.พ. 2567
29 นาง นิรมล ใจสว่าง
69 ม.3 ซ.สุขาประชาสรรค์ 1 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทรศัพท์ 0-8175-3923
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้เขียนลาย
620/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้เขียนลาย 359-3/620(นบ) 29 มิ.ย. 2565 28 มิ.ย. 2568
30 นาง ปัทมพร สุขเขียว
7/374 ม.9 ซ.ม.ปิยวรารมย์ 2/14 ถ.บ้านกล้วย-ไทรน้อย ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150 โทรศัพท์ 0-6538-5469
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ 265-9/45(นบ) 24 ก.พ. 2564 23 ก.พ. 2567
31 นาง พรพิมล เวชวิทย์
121 ม.8 ซ.เลี่ยงเมืองนนทบุรี 15 ถ.เลี่ยงเมืองนนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์มือถือ 08-8268-7930
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย 231-7/24(นบ) 7 ก.พ. 2563 6 ก.พ. 2566
32 นาง พัฐดาวรรณ วัฒนไพรสานท์
57 ม.8 ซ.ติวานนท์ 25 ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0-8998-0987
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
ต้นไม้มงคล
800/2557
ต้นไม้มงคล 266-3/800(นบ) 24 ก.พ. 2564 23 ก.พ. 2567
33 นาง พิชชารัศมิ์ บุณยกรนันท์
64/1 ม.5 ซ.ไทรม้า15 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.ไทรม้า อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0-8611-4245
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
เสื้อผ้าสำเร็จรูปเด็กหญิง
1450/2554
ประเภทชุดติดกันชนิด(เส้น) 301-1/1450(นบ) 17 ส.ค. 2564 16 ส.ค. 2567
34 นาง เพ็ญ เรืองขำ
84/7 ม.3 ซ.- ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150 โทรศัพท์มือถือ 08-1857-3541
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
ผ้าปูที่นอนและปลอกหมอน
1446/2553
ผ้าปูที่นอนชนิดรัดมุม(เส้นใยประดิษฐ์) 308-2/1446(นบ) 25 ม.ค. 2565 24 ม.ค. 2568
35 นาง เพ็ญ เรืองขำ
84/7 ม.3 ซ.- ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150 โทรศัพท์ 0-8185-7354
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
ผ้าปูที่นอนและปลอกหมอน
1446/2553
ปลอกหมอนชนิดปลอกหมอนข้าง() 314-3/1446(นบ) 25 ม.ค. 2565 24 ม.ค. 2568
36 นาง เพ็ญ เรืองขำ
84/7 ม.3 ซ.- ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150 โทรศัพท์ 0-8185-7354
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
ผ้าปูที่นอนและปลอกหมอน
1446/2553
ผ้าปูที่นอนและปลอกหมอน 370-4/1446(นบ) 29 มิ.ย. 2565 28 มิ.ย. 2568
37 นาง มณีรัตน์ วิมูลคะ
111 ซ.ประชาราษฎร์ 18/1 ถ.ประชาราษฎร์ ต.สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0-9448-1591
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
แชมพู
92/2552
แชมพู 268-3/92(นบ) 24 ก.พ. 2564 23 ก.พ. 2567
38 นาง ลมโชย ชาญสมาธิ์
99/12 ม.5 ซ.วัดพระเงิน ถ.กาญจนาภิเษก ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทรศัพท์ 0-8632-8880
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบเรียบ 269-12/23(นบ) 24 ก.พ. 2564 23 ก.พ. 2567
39 นาง วรรณี บุญยงค์
119/75 ม.9 ซ.- ถ.- ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 โทรศัพท์ 0-9279-7994
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด
193/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด 363-10/193(นบ) 29 มิ.ย. 2565 28 มิ.ย. 2568
40 นาง วรวรรณี ณ พัทลุง
126/165 ม.5 ซ.ติวานนท์ 15 ถ.ติวานนท์ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทรศัพท์มือถือ 09-6264-4296
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
เสื้อสำเร็จรูปหญิง เส้นใยธรรมชาติ 312-32/835(นบ) 25 ม.ค. 2565 24 ม.ค. 2568
41 นาง วรวรรณี ณ พัทลุง
126/165 ม.5 ซ.ติวานนท์ 15 ถ.ติวานนท์ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทรศัพท์มือถือ 09-6264-4296
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 310-20/417(นบ) 25 ม.ค. 2565 24 ม.ค. 2568
42 นาง วัลลภา ธัญญพันธ์
14/3131 ม.14 ซ.12/1 ถ.กาญจนาภิเษก ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 โทรศัพท์มือถือ 08-1848-4896
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง 313-33/835(นบ) 25 ม.ค. 2565 24 ม.ค. 2568
43 นาง วิชุดา โกมารทัต
90/496 ม.5 ซ.หมู่บ้านเดอะวิลล่าท่าอิฐ ถ.รัตนาธิเบศร์-ราชพฤกษ์ ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทรศัพท์ 0-8634-5637
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 297-29/835(นบ) 12 พ.ค. 2564 11 พ.ค. 2567
44 นาง วิภาวดี โลเปซ
243/6 ม.4 ซ.อาคาร 43 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 0-8487-8629
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 332-4/418(นบ) 25 ม.ค. 2565 24 ม.ค. 2568
45 นาง วิภาวดี โลเปซ
243/6 ม.4 ซ.อาคาร 43 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 0-8487-8629
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด
193/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด 331-7/193(นบ) 25 ม.ค. 2565 24 ม.ค. 2568
46 นาง ศดิพร ปัญญาโชคชัย
120/3 ม.3 ซ.- ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.ไทรม้า อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0-2045-0724
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
ผลิตภัณฑ์ดินเผาตกแต่งด้วยผ้า
191/2556
ผลิตภัณฑ์ดินเผาตกแต่งด้วยผ้า 305-4/191(นบ) 17 ส.ค. 2564 16 ส.ค. 2567
47 นาง ศรัญญา สุวรรณธาดา
8 ม.- ซ.ประชานิเวศน์3 ซ.27 ถ.ประชานิเวศ3 ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0-9715-6627
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากริบบิ้น
972/2548
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากริบบิ้น 271-2/972(นบ) 24 ก.พ. 2564 23 ก.พ. 2567
48 นาง ศรัญญา สุวรรณธาดา
8 ม.- ซ.ประชานิเวศน์๓ ซ.๒๗ ถ.ประชานิเวศน์ 3 ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0-9715-6627
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์ 270-8/24(นบ) 24 ก.พ. 2564 23 ก.พ. 2567
49 นาง สมบูรณ์ ปี่ทอง
14/1699 ม.13 ซ.17 ถ.กาญจนาภิเษก ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 0-8137-1455
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ประเภททำจากผ้าทอ แบบเสื้อ ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 366-44/835(นบ) 29 มิ.ย. 2565 28 มิ.ย. 2568
50 นาง สุชฎา คล่องนักรบ
97/93 ม.9 ซ.งามวงศ์วาน 24 ถ.งามวงศ์วาน ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0-2589-9667
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากหนังแท้
595/2559
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากหนังแท้ 234-3/595(นบ) 7 ก.พ. 2563 6 ก.พ. 2566
1234

สืบค้นเมื่อ วันที่2 ธ.ค. 2565