รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดนนทบุรี

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดนนทบุรี จำนวน 124 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 9,635 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มฝ้ายมณี
39/13 ม.6 ซ.- ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทรศัพท์ 0-8969-5119
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยธรรมชาติ 338-39/835(นบ) 11 พ.ค. 2565 10 พ.ค. 2568
2 กลุ่มฝ้ายมณี
39/13 ม.6 ซ.- ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทรศัพท์ 0-8969-5119
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ประเภทกางเกงชนิดเส้นใยธรรมชาติ 315-34/835(นบ) 25 ม.ค. 2565 24 ม.ค. 2568
3 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและสภ.ต.ปลายบาง
167/32 ม.1 ซ.วัดศรีประวัติ ถ.บางกรวย-จงถนอม ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทรศัพท์ 0-8192-5626
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
ถั่วลิสงอบสมุนไพร
157/2546
ถั่วลิสงอบสมุนไพร 292-1/157(นบ) 12 พ.ค. 2564 11 พ.ค. 2567
4 กลุ่มเสื้อผ้าสำเร็จรูปและผ้ามัดย้อม
37/6 ม.4 ซ.- ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0-9524-7192
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
ผ้ามัดย้อม
52/2557
ผ้ามัดย้อม 263-6/52(นบ) 24 ก.พ. 2564 23 ก.พ. 2567
5 กลุ่มอาชีพเครื่องประดับลูกปัด
67/307 ม.6 ซ.- ถ.- ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 โทรศัพท์ 0-2903-0588
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด
193/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด 340-9/193(นบ) 11 พ.ค. 2565 10 พ.ค. 2568
6 กลุ่มอาชีพเครื่องหนังธัญสุดา
19/10 ม.4 ซ.- ถ.บางไผ่-หนองเพรางาย ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 0-2927-0909
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
กระเป๋าหนังแท้
592/2559
กระเป๋าหนังแท้ 356-7/592(นบ) 29 มิ.ย. 2565 28 มิ.ย. 2568
7 นาง เกษร ดีมานพ
54/3 ม.1 ซ.นนทบุรี 42(หลักทอง1) ถ.สนามบินน้ำ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0-8198-8703
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่ม
179/2553
ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่ม 358-2/179(นบ) 29 มิ.ย. 2565 28 มิ.ย. 2568
8 นาง เกษร ดีมานพ
8 ม.- ซ.รณสิทธิพิชัย 8/1 ถ.- ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0-8678-1008
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
ผลิตภัณฑ์ช่วยคงรูปผ้าไหม
457/2554
ผลิตภัณฑ์ช่วยคงรูปผ้าไหม 379-3/457(นบ) 17 มี.ค. 2566 16 มี.ค. 2569
9 นาง เกษร ดีมานพ
8 ม.- ซ.รณสิทธิพิชัย 8/1 ถ.- ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0-8678-1008
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
ผลิตภัณฑ์ซักผ้าชนิดเหลว
178/2553
ผลิตภัณฑ์ซักผ้าชนิดเหลว 380-2/178(นบ) 17 มี.ค. 2566 16 มี.ค. 2569
10 นาง จิตรลดา ท้วมประถม
286/9 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 0-8771-8181
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ผ้าทอลายขัดแบบลูกฟูก 371-2/18(นบ) 29 มิ.ย. 2565 28 มิ.ย. 2568
11 นาง ฐิตารีย์ พงษ์ไพร
57/67 ม.8 ซ.ยิ่งรวย 7/3 ถ.ประชาชื่น ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทรศัพท์ 0-8798-6058
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด
193/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด 334-8/193(นบ) 11 พ.ค. 2565 10 พ.ค. 2568
12 นาง ธัญธิตา พิพิธจิรโสภณ
113/236 ม.10 ซ.6/9 ถ.กาญจนาภิเษก ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 0-8165-3069
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
กระเป๋าหนังเทียม
205/2559
กระเป๋าหนังเทียม 264-3/205(นบ) 24 ก.พ. 2564 23 ก.พ. 2567
13 นาง นิรมล ใจสว่าง
69 ม.3 ซ.สุขาประชาสรรค์ 1 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทรศัพท์ 0-8175-3923
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้เขียนลาย
620/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้เขียนลาย 359-3/620(นบ) 29 มิ.ย. 2565 28 มิ.ย. 2568
14 นาง ปัทมพร สุขเขียว
7/374 ม.9 ซ.ม.ปิยวรารมย์ 2/14 ถ.บ้านกล้วย-ไทรน้อย ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150 โทรศัพท์ 0-6538-5469
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ 265-9/45(นบ) 24 ก.พ. 2564 23 ก.พ. 2567
15 นาง ปัทมพร สุขเขียว
7/374 ม.9 ซ.ม.ปิยวรารมย์ 2/14 ถ.บ้านกล้วย-ไทรน้อย ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150 โทรศัพท์ 0-6538-5469
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
กล่องผ้าไหม 388-21/196(นบ) 17 มี.ค. 2566 16 มี.ค. 2569
16 นาง พัฐดาวรรณ วัฒนไพรสานท์
57 ม.8 ซ.ติวานนท์ 25 ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0-8998-0987
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
ต้นไม้มงคล
800/2557
ต้นไม้มงคล 266-3/800(นบ) 24 ก.พ. 2564 23 ก.พ. 2567
17 นาง เพ็ญ เรืองขำ
84/7 ม.3 ซ.- ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150 โทรศัพท์มือถือ 08-1857-3541
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
ผ้าปูที่นอนและปลอกหมอน
1446/2553
ผ้าปูที่นอนชนิดรัดมุม(เส้นใยประดิษฐ์) 308-2/1446(นบ) 25 ม.ค. 2565 24 ม.ค. 2568
18 นาง เพ็ญ เรืองขำ
84/7 ม.3 ซ.- ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150 โทรศัพท์ 0-8185-7354
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
ผ้าปูที่นอนและปลอกหมอน
1446/2553
ปลอกหมอนชนิดปลอกหมอนข้าง() 314-3/1446(นบ) 25 ม.ค. 2565 24 ม.ค. 2568
19 นาง เพ็ญ เรืองขำ
84/7 ม.3 ซ.- ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150 โทรศัพท์ 0-8185-7354
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
ผ้าปูที่นอนและปลอกหมอน
1446/2553
ผ้าปูที่นอนและปลอกหมอน 370-4/1446(นบ) 29 มิ.ย. 2565 28 มิ.ย. 2568
20 นาง มณีรัตน์ วิมูลคะ
111 ซ.ประชาราษฎร์ 18/1 ถ.ประชาราษฎร์ ต.สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0-9448-1591
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
แชมพู
92/2552
แชมพู 268-3/92(นบ) 24 ก.พ. 2564 23 ก.พ. 2567
21 นาง ลมโชย ชาญสมาธิ์
99/12 ม.5 ซ.วัดพระเงิน ถ.กาญจนาภิเษก ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทรศัพท์ 0-8632-8880
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบเรียบ 269-12/23(นบ) 24 ก.พ. 2564 23 ก.พ. 2567
22 นาง วรรณี บุญยงค์
119/75 ม.9 ซ.- ถ.- ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 โทรศัพท์ 0-9279-7994
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด
193/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด 363-10/193(นบ) 29 มิ.ย. 2565 28 มิ.ย. 2568
23 นาง วรวรรณี ณ พัทลุง
126/165 ม.5 ซ.ติวานนท์ 15 ถ.ติวานนท์ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทรศัพท์มือถือ 09-6264-4296
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
เสื้อสำเร็จรูปหญิง เส้นใยธรรมชาติ 312-32/835(นบ) 25 ม.ค. 2565 24 ม.ค. 2568
24 นาง วรวรรณี ณ พัทลุง
126/165 ม.5 ซ.ติวานนท์ 15 ถ.ติวานนท์ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทรศัพท์มือถือ 09-6264-4296
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 310-20/417(นบ) 25 ม.ค. 2565 24 ม.ค. 2568
25 นาง วัลลภา ธัญญพันธ์
14/3131 ม.14 ซ.12/1 ถ.กาญจนาภิเษก ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 โทรศัพท์มือถือ 08-1848-4896
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง 313-33/835(นบ) 25 ม.ค. 2565 24 ม.ค. 2568
26 นาง วิภาวดี โลเปซ
243/6 ม.4 ซ.อาคาร 43 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 0-8487-8629
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 332-4/418(นบ) 25 ม.ค. 2565 24 ม.ค. 2568
27 นาง วิภาวดี โลเปซ
243/6 ม.4 ซ.อาคาร 43 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 0-8487-8629
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด
193/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด 331-7/193(นบ) 25 ม.ค. 2565 24 ม.ค. 2568
28 นาง ศดิพร ปัญญาโชคชัย
120/3 ม.3 ซ.- ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.ไทรม้า อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0-2045-0724
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
ผลิตภัณฑ์ดินเผาตกแต่งด้วยผ้า
191/2556
ผลิตภัณฑ์ดินเผาตกแต่งด้วยผ้า 305-4/191(นบ) 17 ส.ค. 2564 16 ส.ค. 2567
29 นาง ศรัญญา สุวรรณธาดา
8 ม.- ซ.ประชานิเวศน์3 ซ.27 ถ.ประชานิเวศ3 ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0-9715-6627
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากริบบิ้น
972/2548
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากริบบิ้น 271-2/972(นบ) 24 ก.พ. 2564 23 ก.พ. 2567
30 นาง ศรัญญา สุวรรณธาดา
8 ม.- ซ.ประชานิเวศน์๓ ซ.๒๗ ถ.ประชานิเวศน์ 3 ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0-9715-6627
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์ 270-8/24(นบ) 24 ก.พ. 2564 23 ก.พ. 2567
31 นาง สมบูรณ์ ปี่ทอง
14/1699 ม.13 ซ.17 ถ.กาญจนาภิเษก ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 0-8137-1455
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ประเภททำจากผ้าทอ แบบเสื้อ ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 366-44/835(นบ) 29 มิ.ย. 2565 28 มิ.ย. 2568
32 นาง สุชฎา คล่องนักรบ
11 ม.9 ซ.งามวงศ์วาน 24 แยก 8 ถ.งามวงศ์วาน ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0-8977-6161
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 377-24/417(นบ) 29 มิ.ย. 2565 28 มิ.ย. 2568
33 นาง สุรางรัตน์ พัฒน์จร
29 ม.8 ซ.พิบูลสงคราม 22 แยก 9 ถ.- ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0-8515-0389
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากวัสดุผสม
1122/2556
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากวัสดุผสม 389-2/1122(นบ) 17 มี.ค. 2566 16 มี.ค. 2569
34 นาง สุรางรัตน์ พัฒน์จร
29 ม.8 ซ.พิบูลสงคราม 22 แยก9 ถ.- ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0-8515-0382
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้เขียนลาย
620/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้เขียนลาย 390-4/620(นบ) 17 มี.ค. 2566 16 มี.ค. 2569
35 นาง สุรางรัตน์ พัฒน์จร
29 ม.8 ซ.พิบูลสงคราม 22 แยก9 ถ.- ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0-8515-0389
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด
193/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด 391-13/193(นบ) 17 มี.ค. 2566 16 มี.ค. 2569
36 นางสาว กนกวรรณ จิตตาพินิจมาศ
43/22 ม.- ซ.หมู่บ้านโพธิ์แก้ว ถ.ประชาชื่นแจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทรศัพท์ 0-6314-6959
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากหนังแท้
595/2559
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากหนังแท้ 323-5/595(นบ) 25 ม.ค. 2565 24 ม.ค. 2568
37 นางสาว กนกวรรณ จิตตาพินิจมาศ
43/22 ม.- ซ.หมู่บ้านโพธิ์แก้ว ถ.ประชาชื่นแจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทรศัพท์ 0-6314-6959
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
กระเป๋าหนังแท้
592/2559
กระเป๋าหนังแท้ 324-5/592(นบ) 25 ม.ค. 2565 24 ม.ค. 2568
38 นางสาว กฤษติญา วัชรพินธ์
90/1 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 0-8157-3050
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
น้ำมันนวดตัวสำหรับสปา
259/2553
น้ำมันสำหรับสปา 330-2/259(นบ) 25 ม.ค. 2565 24 ม.ค. 2568
39 นางสาว กัญญาณัท แสงสำลี
12/5 ม.1 ซ.- ถ.- ต.วัดชลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทรศัพท์ 0-6359-5168
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด
193/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด 367-11/193(นบ) 29 มิ.ย. 2565 28 มิ.ย. 2568
40 นางสาว จรรยา ธนะนิมิตร
49/442 ม.7 ซ.8 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 โทรศัพท์ 0-8631-8221
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
แชมพูสำหรับสัตว์เลี้ยง
553/2560
แชมพูสำหรับสัตว์เลี้ยง 290-1/553(นบ) 12 พ.ค. 2564 11 พ.ค. 2567
41 นางสาว ฉลวย ปานเจริญกิจ
9/161 ม.7 ซ.8 ถ.กรุงนนที ต.มหาสวัสดิ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทรศัพท์ 0-9740-9915
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 272-16/196(นบ) 24 ก.พ. 2564 23 ก.พ. 2567
42 นางสาว ชาญดา เพชรช่วย
43/477 ม.8 ซ.2/4 ม.ปากเกร็ดวิลเล็จ ถ.ติวานนท์ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทรศัพท์ 0-9841-5698
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 291-18/417(นบ) 12 พ.ค. 2564 11 พ.ค. 2567
43 นางสาว ชุติมา โยอินทร์
199/93 ม.5 ซ.2 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทรศัพท์ 0-8690-4557
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 267-4/623(นบ) 24 ก.พ. 2564 23 ก.พ. 2567
44 นางสาว ณณัท วงษ์สกุล
190/17 ม.- ซ.บางศรี ถ.- ต.บางศรีเมือง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0-8155-0928
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ประเภททำจากผ้าทอ แบบกางเกง ชนิดเส้นใยผสม 365-43/835(นบ) 29 มิ.ย. 2565 28 มิ.ย. 2568
45 นางสาว ธัญญาภัทร์ คล้อยตามวงศ์
90/19 ม.5 ซ.ท่าอิฐ ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทรศัพท์ 0-8894-6922
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
ผ้ามัดย้อม
52/2557
ผ้ามัดย้อม 293-7/52(นบ) 12 พ.ค. 2564 11 พ.ค. 2567
46 นางสาว ธัณย์จิรา ชัยวราจิรกิจ
99/361 ม.5 ซ.13 ม.ศรีประจักษ์ 7 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 0-8758-9733
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ประเภทชุดติดกันชนิดเส้นใยธรรมชาติ 336-37/835(นบ) 11 พ.ค. 2565 10 พ.ค. 2568
47 นางสาว ธัณย์จิรา ชัยวราจิรกิจ
99/361 ม.5 ซ.13 ม.ศรีประจักษ์ 7 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 0-8758-9733
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยธรรมชาติ 337-38/835(นบ) 11 พ.ค. 2565 10 พ.ค. 2568
48 นางสาว นภาภรณ์ ชคนานนท์
199/56 ม.5 ซ.10 ถ.บางไผ่-หนองเพรางาย ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 0-6259-1926
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยธรรมชาติ 342-40/835(นบ) 11 พ.ค. 2565 10 พ.ค. 2568
49 นางสาว บุปผา ตันตรรัตน์
93 ม.9 ซ.ติวานนท์ 28 ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0-9179-2525
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์ 273-9/24(นบ) 24 ก.พ. 2564 23 ก.พ. 2567
50 นางสาว บุปผา ตันตรรัตน์
93 ม.9 ซ.ติวานนท์ 28 ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0-9179-2525
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
ต้นไม้มงคล
800/2557
ต้นไม้มงคล 274-4/800(นบ) 24 ก.พ. 2564 23 ก.พ. 2567
123

สืบค้นเมื่อ วันที่2 ต.ค. 2566