รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดปทุมธานี

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดปทุมธานี จำนวน 77 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 9,635 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 ประทุม หงษ์ร่อน
102/274 ม.3 ซ.- ถ.- ต.กระแชง อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160 โทรศัพท์ 8-9672-6695
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
8/2564
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว 344-4/8(ปท) 24 ก.ย. 2564 23 ก.ย. 2567
2 เพนิญ นรเศรษฐธีรกุล
69/802 ม.3 ซ.9/1 ถ.รังสิต-นครนายก ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 โทรศัพท์ 8-1401-0413
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 341-9/418(ปท) 24 ก.ย. 2564 23 ก.ย. 2567
3 สถาพร มงคลธนมาศ
89 ม.8 ซ.- ถ.ลำลูกกา ต.ลำไทร อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทรศัพท์ 8-1840-0013
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษไม้
410/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษไม้ 325-5/410(ปท) 27 ส.ค. 2564 26 ส.ค. 2567
4 กลุ่มงานประดิษฐ์บ้านพรพิมาน
39/426 ม.1 ซ.8/2 ถ.รังสิต-นครนายก ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 โทรศัพท์มือถือ 09-5196-2799
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
ผ้ามัดย้อม
52/2557
ผ้ามัดย้อม 327-5/52(ปท) 24 ก.ย. 2564 23 ก.ย. 2567
5 กลุ่มงานประดิษฐ์บ้านพรพิมาน
39/426 ม.1 ซ.8/2 ถ.รังสิต-นครนายก ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 โทรศัพท์ 9-5196-2799
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 343-10/418(ปท) 24 ก.ย. 2564 23 ก.ย. 2567
6 กลุ่มงานประดิษฐ์บ้านพรพิมาน
39/426 ม.1 ซ.8/2 ถ.รังสิต-นครนายก ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 โทรศัพท์มือถือ 09-5196-2799
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
ผลิตภัณฑ์เดคูพาจ
935/2548
ผลิตภัณฑ์เดคูพาจ 342-4/935(ปท) 24 ก.ย. 2564 23 ก.ย. 2567
7 กลุ่มงานประดิษฐ์บ้านพรพิมาน
39/594 ม.1 ซ.8/2 ถ.รังสิต-นครนายก ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 โทรศัพท์ 9-5196-2799
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
39/2559
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 354-2/39(ปท) 22 เม.ย. 2565 21 เม.ย. 2568
8 กลุ่มดอกบัว
46 ม.9 ซ.- ถ.- ต.บางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 8-4682-5941
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ ประเภทใช้งานทั่วไป 319-9/45(ปท) 27 ส.ค. 2564 26 ส.ค. 2567
9 กลุ่มดีจริง
11/5 ม.11 ซ.- ถ.- ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทรศัพท์ 8-6547-0763
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 383-13/412(ปท) 28 ก.ย. 2565 27 ก.ย. 2568
10 กลุ่มแม่บ้านเกษตรตำบลคลองพระอุดม
37/2 ม.2 ซ.- ถ.เลียบคลองพระอุดม ต.คลองพระอุดม อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140 โทรศัพท์มือถือ 08-9-79-3374
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
ผลิตภัณฑ์ดอกไม้สดอบแห้ง
932/2548
ผลิตภัณฑ์ดอกไม้สดอบแห้ง 334-4/932(ปท) 24 ก.ย. 2564 23 ก.ย. 2567
11 กลุ่มส่งเสริมอาชีพตำบลคลองพระอุดม
37/3 ม.2 ซ.- ถ.เลียบคลองพระอุดม ต.คลองพระอุดม อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140 โทรศัพท์มือถือ 08-1432-3152
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
ผลิตภัณฑ์ดินเผาตกแต่งด้วยผ้า
191/2556
ผลิตภัณฑ์ดินเผาตกแต่งด้วยผ้า 332-7/191(ปท) 24 ก.ย. 2564 23 ก.ย. 2567
12 กลุ่มสตรียุคใหม่ไฮเทคโนโลยี
171/2 ม.6 ซ.รักศักดิ์ ถ.รังสิต-ปทุมธานี ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 8-1903-3469
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากริบบิ้น
972/2548
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากริบบิ้น 382-9/972(ปท) 28 ก.ย. 2565 27 ก.ย. 2568
13 กลุ่มอาชีพทรัพย์กานดา
60/48 ม.3 ซ.10/1 ม.ทรัพย์กานดา ถ.ปทุม-กรุงเทพ ต.บ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์มือถือ 08-9126-2714
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
ผลิตภัณฑ์การบูร
348/2553
ผลิตภัณฑ์การบูร 313-5/348(ปท) 3 พ.ค. 2564 2 พ.ค. 2567
14 นาง กรวรรณ มั่นเจริญ
1466 ม.3 ซ.E-3 ม.สินธร ถ.รังสิต-ปทุมธานี ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์มือถือ 06-1662-4592
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 321-12/421(ปท) 27 ส.ค. 2564 26 ส.ค. 2567
15 นาง กรวรรณ มั่นเจริญ
1466 ม.3 ซ.E-3 ม.สินธร ถ.รังสิต-ปทุมธานี ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์มือถือ 06-1662-4592
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 322-8/418(ปท) 27 ส.ค. 2564 26 ส.ค. 2567
16 นาง จันทิมา อ่อนพลี
83/374 ม.4 ซ.ม.เสนาแกนด์โฮม ถ.ซ่อมสร้าง ต.บางพูด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 8-8608-7232
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
ผลิตภัณฑ์จากไหมพรม
615/2561
ผลิตภัณฑ์จากไหมพรม 361-9/615(ปท) 22 เม.ย. 2565 21 เม.ย. 2568
17 นาง เจริญ พาลี
45/4 ม.14 ซ.- ถ.- ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทรศัพท์ 6-2272-5054
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 347-11/412(ปท) 24 ก.ย. 2564 23 ก.ย. 2567
18 นาง ณัฐชา พฤกษจำปา
108/182 ม.4 ซ.ซอย 9 ถ.ติวานนท์ ต.บางกะดี อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์มือถือ 08-9026-7716
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
รองเท้าผ้า
597/2547
รองเท้าผ้า 326-2/597(ปท) 27 ส.ค. 2564 26 ส.ค. 2567
19 นาง ดำเนิน นิลกล่ำ
5/2 ม.3 ซ.- ถ.บางบัวทอง-บางปะอิน ต.คลองควาย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160 โทรศัพท์ 6-3304-9913
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากริบบิ้น
972/2548
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากริบบิ้น 339-8/972(ปท) 24 ก.ย. 2564 23 ก.ย. 2567
20 นาง นวพร ทวิชอบเจริญ
69/718 ม.3 ซ.8/2 ถ.รังสิต-นครนายก ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 โทรศัพท์มือถือ 08-5825-2299
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากหนังแท้
595/2559
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากหนังแท้ 331-11/595(ปท) 24 ก.ย. 2564 23 ก.ย. 2567
21 นาง บุญตา แตะไธสง
173/3 ม.6 ซ.- ถ.รังสิต-ปทุมธานี ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 8-1278-3578
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐฺ์จากเศษผ้า 338-10/412(ปท) 24 ก.ย. 2564 23 ก.ย. 2567
22 นาง ปิติมา เพ็ชรรัตน์
145/64 ม.1 ซ.10ม.มณีรินทร์เอ็กซ์คลูซีฟพาร์ค ถ.รังสิต-ปทุมธานี ต.บ้านกลาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์มือถือ 08-6396-5821
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 329-15/417(ปท) 24 ก.ย. 2564 23 ก.ย. 2567
23 นาง ปิติมา เพ็ชรรัตน์
145/64 ม.1 ซ.10ม.มณีรินทร์เอ็กซ์คลูซีฟพาร์ค ถ.รังสิต-ปทุมธานี ต.บ้านกลาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์มือถือ 08-6396-5821
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์ 335-20/24(ปท) 24 ก.ย. 2564 23 ก.ย. 2567
24 นาง ปิติมา เพ็ชรรัตน์
145/64 ม.1 ซ.10ม.มณีรินทร์เอ็กซ์คลูซีฟพาร์ค ถ.รังสิต-ปทุมธานี ต.บ้านกลาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์มือถือ 08-6396-5821
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 336-16/196(ปท) 24 ก.ย. 2564 23 ก.ย. 2567
25 นาง รัตนากร เรืองคำ
66/145 ม.5 ซ.16 ม.คันทรีปาร์ค14 ต.บางเตย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160 โทรศัพท์ 9-4108-2576
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
รองเท้าผ้า
597/2547
รองเท้าผ้า 337-3/597(ปท) 24 ก.ย. 2564 23 ก.ย. 2567
26 นาง ราวรรณ์ นันตา
91/490 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 โทรศัพท์ 9-5556-2950
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2561
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์ 391-11/195(ปท) 28 ก.ย. 2565 27 ก.ย. 2568
27 นาง ราวรรณ์ นันตา
91/490 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 โทรศัพท์ 9-5556-2950
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด
193/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด 390-11/193(ปท) 28 ก.ย. 2565 27 ก.ย. 2568
28 นาง ลำใย สิงห์คำ
96/67 ม.2 ซ.ม.ปทุมพร ถ.ปทุม-กรุงเทพ ต.บางหลวง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 6-2831-6234
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 379-13/421(ปท) 28 ก.ย. 2565 27 ก.ย. 2568
29 นาง ลำใย สิงห์คำ
96/67 ม.2 ซ.ม.ปทุมพร ถ.ปทุม-กรุงเทพ ต.บางหลวง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 6-2831-6234
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 378-12/418(ปท) 28 ก.ย. 2565 27 ก.ย. 2568
30 นาง สุจิตรา ณ อุบล
69/348 ม.3 ซ.- ถ.รังสิต-นครนายก ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 โทรศัพท์ 8-6365-7446
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
ผลิตภัณฑ์เดคูพาจ
935/2548
ผลิตภัณฑ์เดคูพาจ 353-5/935(ปท) 22 เม.ย. 2565 21 เม.ย. 2568
31 นาง สุดสายใจ แสงนาค
19 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บ้านงิ้ว อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160 โทรศัพท์ 8-6553-9166
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
หน้ากากผ้า
1555/2563
หน้ากากผ้า 396-1/1555(ปท) 28 ก.ย. 2565 27 ก.ย. 2568
32 นาง สุรางค์รัตน์ สมุทรกลิน
33/352 ม.16 ซ.9 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทรศัพท์ 8-9127-2791
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ประเภทเสื้อ ชนิดเส้นใยผสม 394-12/835(ปท) 28 ก.ย. 2565 27 ก.ย. 2568
33 นาง สุวพีร์ น้อยแดง
66/227 ม.5 ซ.ม.คันทรีปาร์ค 14 ถ.- ต.บางเตย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากริบบิ้น
972/2548
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากริบบิ้น 307-7/972(ปท) 3 พ.ค. 2564 2 พ.ค. 2567
34 นาง อำนวย แจ่มดวง
48/3 ม.2 ซ.- ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
ผลิตภัณฑ์ผ้าใยบัว
413/2558
ผลิตภัณฑ์ผ้าใยบัว 315-1/413(ปท) 3 พ.ค. 2564 2 พ.ค. 2567
35 นางสาว ไขแสง ร่มโพธิ์ทอง
1/7 ม.8 ซ.- ถ.ลำลูกกา ต.ลำไทร อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทรศัพท์ 8-1208-5818
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเมล็ดพืช
970/2548
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเมล็ดพืช 358-2/970(ปท) 22 เม.ย. 2565 21 เม.ย. 2568
36 นางสาว ไขแสง ร่มโพธิ์ทอง
1/7 ม.8 ซ.- ถ.ลำลูกกา ต.ลำไทร อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทรศัพท์ 8-1208-5818
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากวัสดุผสม
1122/2556
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากวัสดุผสม 363-2/1122(ปท) 22 เม.ย. 2565 21 เม.ย. 2568
37 นางสาว ไขแสง ร่มโพธิ์ทอง
1/7 ม.8 ซ.- ถ.ลำลูกกา ต.ลำไทร อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทรศัพท์ 8-1208-5815
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเครื่องเทศ
969/2548
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเครื่องเทศ 362-2/969(ปท) 22 เม.ย. 2565 21 เม.ย. 2568
38 นางสาว พลอยกลม ศรีน้อย
23/45 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 โทรศัพท์ 6-2489-2574
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 352-11/418(ปท) 22 เม.ย. 2565 21 เม.ย. 2568
39 นางสาว รัชฎาพร แซ่เลี่ยง
40/2455 ม.4 ซ.28/1 ม.พฤกษาB ถ.เลียบคลองสาม ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทรศัพท์ 8-1827-2535
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์ 360-21/24(ปท) 22 เม.ย. 2565 21 เม.ย. 2568
40 นางสาว สรียา ศรวิบูลย์ศักดิ์
92/59 ม.3 ซ.14 ถ.รังสิต-นครนายก ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 โทรศัพท์ 8-3232-1034
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
สบู่เหลว
95/2552
สบู่เหลว 387-1/95(ปท) 28 ก.ย. 2565 27 ก.ย. 2568
41 นางสาว สรียา ศรวิบูลย์ศักดิ์
92/59 ม.3 ซ.14 ถ.รังสิต-นครนายก ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 โทรศัพท์ 8-3232-1034
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว
551/2553
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว 389-1/551(ปท) 28 ก.ย. 2565 27 ก.ย. 2568
42 นางสาว สรียา ศรวิบูลย์ศักดิ์
92/59 ม.3 ซ.14 ถ.รังสิต-นครนายก ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 โทรศัพท์ 8-3232-1034
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
ผลิตภัณฑ์บำรุงหน้า
550/2553
ผลิตภัณฑ์บำรุงหน้า 388-2/550(ปท) 28 ก.ย. 2565 27 ก.ย. 2568
43 นางสาว สุมาลี สินโพธิ์
53/466 ม.2 ซ.- ถ.- ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 โทรศัพท์ 9-8553-5414
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 395-13/835(ปท) 28 ก.ย. 2565 27 ก.ย. 2568
44 นาย จารุเดช เครือปัญญา
29/14 ม.7 ซ.- ถ.- ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
เครื่องทอง
1245/2549
เครื่องทอง 305-1/1245(ปท) 3 พ.ค. 2564 2 พ.ค. 2567
45 นาย ณัฐพัชร์ สารีสูนย์
83/376 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 9-8965-2645
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 385-6/623(ปท) 28 ก.ย. 2565 27 ก.ย. 2568
46 นาย ณัฐพัชร์ สารีสูนย์
83/376 ม.4 ซ.ม.เสนาแกรนด์โฮม ถ.รังสิต-ปากเกร็ด ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 9-8965-2645
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 384-14/421(ปท) 28 ก.ย. 2565 27 ก.ย. 2568
47 นาย ทรงเดช ขุนแท้
54/11 ม.6 ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140 โทรศัพท์ 8-1633-8248
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 380-12/412(ปท) 28 ก.ย. 2565 27 ก.ย. 2568
48 นาย ทรงเดช ขุนแท้
54/11 ม.6 ซ.- ถ.- ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140 โทรศัพท์ 8-1633-8248
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 381-18/417(ปท) 28 ก.ย. 2565 27 ก.ย. 2568
49 นาย นิกร เอี่ยมสะอาอ
34/56 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 โทรศัพท์มือถือ 08-2984-1216
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
กระเป๋าหนังต่อ
594/2559
กระเป๋าหนังต่อ 324-3/594(ปท) 27 ส.ค. 2564 26 ส.ค. 2567
50 นาย นิกร เอี่ยมสะอาอ
34/56 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 โทรศัพท์มือถือ 08-2984-1216
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
กระเป๋าหนังแท้
592/2559
กระเป๋าหนังแท้ 323-12/592(ปท) 27 ส.ค. 2564 26 ส.ค. 2567
12

สืบค้นเมื่อ วันที่2 ต.ค. 2566