รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดปทุมธานี

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดปทุมธานี จำนวน 145 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 10,741 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 บุญนภา บัวหลวง
10/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.กระแชง อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160 โทรศัพท์มือถือ 09-4438-6587
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 414-15/412(ปท) 30 ส.ค. 2566 29 ส.ค. 2569
2 ประทุม หงษ์ร่อน
102/274 ม.3 ซ.- ถ.- ต.กระแชง อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160 โทรศัพท์ 8-9672-6695
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
8/2564
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว 344-4/8(ปท) 24 ก.ย. 2564 23 ก.ย. 2567
3 เพนิญ นรเศรษฐธีรกุล
69/802 ม.3 ซ.9/1 ถ.รังสิต-นครนายก ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 โทรศัพท์ 8-1401-0413
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 341-9/418(ปท) 24 ก.ย. 2564 23 ก.ย. 2567
4 วราพร ขุนแท้
92/50 ม.7 ซ.- ถ.- ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140 โทรศัพท์มือถือ 08-9683-1361
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 417-20/417(ปท) 30 ส.ค. 2566 29 ส.ค. 2569
5 สถาพร มงคลธนมาศ
89 ม.8 ซ.- ถ.ลำลูกกา ต.ลำไทร อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทรศัพท์ 8-1840-0013
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษไม้
410/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษไม้ 325-5/410(ปท) 27 ส.ค. 2564 26 ส.ค. 2567
6 สรียา ศรวิบูลย์ศักดิ์
92/59 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 โทรศัพท์มือถือ 08-3232-1034
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
สบู่ก้อนกลีเซอรีน
665/2553
สบู่ก้อนกลีเซอรีน 424-2/665(ปท) 30 ส.ค. 2566 29 ส.ค. 2569
7 กลุ่มงานประดิษฐ์บ้านพรพิมาน
39/426 ม.1 ซ.8/2 ถ.รังสิต-นครนายก ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 โทรศัพท์มือถือ 09-5196-2799
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
ผ้ามัดย้อม
52/2557
ผ้ามัดย้อม 327-5/52(ปท) 24 ก.ย. 2564 23 ก.ย. 2567
8 กลุ่มงานประดิษฐ์บ้านพรพิมาน
39/426 ม.1 ซ.8/2 ถ.รังสิต-นครนายก ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 โทรศัพท์ 9-5196-2799
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 343-10/418(ปท) 24 ก.ย. 2564 23 ก.ย. 2567
9 กลุ่มงานประดิษฐ์บ้านพรพิมาน
39/426 ม.1 ซ.8/2 ถ.รังสิต-นครนายก ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 โทรศัพท์มือถือ 09-5196-2799
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
ผลิตภัณฑ์เดคูพาจ
935/2548
ผลิตภัณฑ์เดคูพาจ 342-4/935(ปท) 24 ก.ย. 2564 23 ก.ย. 2567
10 กลุ่มงานประดิษฐ์บ้านพรพิมาน
39/594 ม.1 ซ.8/2 ถ.รังสิต-นครนายก ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 โทรศัพท์ 9-5196-2799
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
39/2559
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 354-2/39(ปท) 22 เม.ย. 2565 21 เม.ย. 2568
11 กลุ่มงานประดิษฐ์บ้านพรพิมาน
39/594 ม.1 ซ.- ถ.- ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 โทรศัพท์มือถือ 09-5196-2799
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
39/2559
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 459-4/39(ปท) 21 พ.ค. 2567 20 พ.ค. 2570
12 กลุ่มดอกบัว
46 ม.9 ซ.- ถ.- ต.บางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 8-4682-5941
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ ประเภทใช้งานทั่วไป 319-9/45(ปท) 27 ส.ค. 2564 26 ส.ค. 2567
13 กลุ่มดอกบัว
46 ม.9 ซ.- ถ.- ต.บางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์มือถือ 08-4682-5941
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษไม้
410/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษไม้ 468-9/410(ปท) 21 พ.ค. 2567 20 พ.ค. 2570
14 กลุ่มดอกบัว
46 ม.9 ซ.- ถ.- ต.บางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์มือถือ 08-4682-5941
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
ผลิตภัณฑ์ของจิ๋ว
424/2547
ผลิตภัณฑ์ของจิ๋ว 469-12/424(ปท) 21 พ.ค. 2567 20 พ.ค. 2570
15 กลุ่มดอกบัว
46 ม.9 ซ.- ถ.- ต.บางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์มือถือ 08-4682-5941
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ 470-14/45(ปท) 21 พ.ค. 2567 20 พ.ค. 2570
16 กลุ่มดีจริง
11/5 ม.11 ซ.- ถ.- ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทรศัพท์ 8-6547-0763
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 383-13/412(ปท) 28 ก.ย. 2565 27 ก.ย. 2568
17 กลุ่มดีจริง
11/5 ม.11 ซ.- ถ.- ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทรศัพท์มือถือ 08-6547-0763
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 460-21/196(ปท) 21 พ.ค. 2567 20 พ.ค. 2570
18 กลุ่มแม่บ้านเกษตรตำบลคลองพระอุดม
37/2 ม.2 ซ.- ถ.เลียบคลองพระอุดม ต.คลองพระอุดม อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140 โทรศัพท์มือถือ 08-9-79-3374
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
ผลิตภัณฑ์ดอกไม้สดอบแห้ง
932/2548
ผลิตภัณฑ์ดอกไม้สดอบแห้ง 334-4/932(ปท) 24 ก.ย. 2564 23 ก.ย. 2567
19 กลุ่มส่งเสริมอาชีพตำบลคลองพระอุดม
37/3 ม.2 ซ.- ถ.เลียบคลองพระอุดม ต.คลองพระอุดม อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140 โทรศัพท์มือถือ 08-1432-3152
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
ผลิตภัณฑ์ดินเผาตกแต่งด้วยผ้า
191/2556
ผลิตภัณฑ์ดินเผาตกแต่งด้วยผ้า 332-7/191(ปท) 24 ก.ย. 2564 23 ก.ย. 2567
20 กลุ่มสตรียุคใหม่ไฮเทคโนโลยี
171/2 ม.6 ซ.รักศักดิ์ ถ.รังสิต-ปทุมธานี ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 8-1903-3469
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากริบบิ้น
972/2548
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากริบบิ้น 382-9/972(ปท) 28 ก.ย. 2565 27 ก.ย. 2568
21 กลุ่มอาชีพทรัพย์กานดา
60/48 ม.3 ซ.10/1 ม.ทรัพย์กานดา ถ.ปทุมธานี-กรุงเทพ ต.บ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 8-9126-2717
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากเศษผ้า 399-20/196(ปท) 7 ส.ค. 2566 6 ส.ค. 2569
22 กลุ่มอาชีพทรัพย์กานดา
60/48 ม.3 ซ.10/1 ม.ทรัพย์กานดา ถ.ปทุมธานี-กรุงเทพ ต.บ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 8-9216-2714
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์ 411-24/24(ปท) 30 ส.ค. 2566 29 ส.ค. 2569
23 กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์สมุนไพรชุมชนไวท์เฮ้าส์
31/31 ม.16 ซ.- ถ.- ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทรศัพท์มือถือ 00-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษ์จากไม้ 457-12/45(ปท) 30 ม.ค. 2567 29 ม.ค. 2570
24 กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์สมุนไพรชุมชนไวท์เฮ้าส์
31/31 ม.16 ซ.- ถ.- ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทรศัพท์มือถือ 00-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
8/2564
ผลิตภัณฑ์จากการกะลามะพร้าว 458-6/8(ปท) 30 ม.ค. 2567 29 ม.ค. 2570
25 นาง กรวรรณ มั่นเจริญ
1466 ม.3 ซ.E-3 ม.สินธร ถ.รังสิต-ปทุมธานี ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์มือถือ 06-1662-4592
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 321-12/421(ปท) 27 ส.ค. 2564 26 ส.ค. 2567
26 นาง กรวรรณ มั่นเจริญ
1466 ม.3 ซ.E-3 ม.สินธร ถ.รังสิต-ปทุมธานี ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์มือถือ 06-1662-4592
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 322-8/418(ปท) 27 ส.ค. 2564 26 ส.ค. 2567
27 นาง จันทิมา อ่อนพลี
83/374 ม.4 ซ.ม.เสนาแกนด์โฮม ถ.ซ่อมสร้าง ต.บางพูด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 8-8608-7232
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
ผลิตภัณฑ์จากไหมพรม
615/2561
ผลิตภัณฑ์จากไหมพรม 361-9/615(ปท) 22 เม.ย. 2565 21 เม.ย. 2568
28 นาง เจริญ พาลี
45/4 ม.14 ซ.- ถ.- ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทรศัพท์ 6-2272-5054
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 347-11/412(ปท) 24 ก.ย. 2564 23 ก.ย. 2567
29 นาง ณัฐชา พฤกษจำปา
108/182 ม.4 ซ.ซอย 9 ถ.ติวานนท์ ต.บางกะดี อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์มือถือ 08-9026-7716
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
รองเท้าผ้า
597/2547
รองเท้าผ้า 326-2/597(ปท) 27 ส.ค. 2564 26 ส.ค. 2567
30 นาง ดำเนิน นิลกล่ำ
5/2 ม.3 ซ.- ถ.บางบัวทอง-บางปะอิน ต.คลองควาย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160 โทรศัพท์ 6-3304-9913
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากริบบิ้น
972/2548
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากริบบิ้น 339-8/972(ปท) 24 ก.ย. 2564 23 ก.ย. 2567
31 นาง นวพร ทวิชอบเจริญ
69/718 ม.3 ซ.8/2 ถ.รังสิต-นครนายก ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 โทรศัพท์มือถือ 08-5825-2299
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากหนังแท้
595/2559
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากหนังแท้ 478-17/595(ปท) 21 พ.ค. 2567 20 พ.ค. 2570
32 นาง นวพร ทวิชอบเจริญ
69/718 ม.3 ซ.8/2 ถ.รังสิต-นครนายก ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 โทรศัพท์มือถือ 08-5825-2299
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากหนังแท้
595/2559
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากหนังแท้ 331-11/595(ปท) 24 ก.ย. 2564 23 ก.ย. 2567
33 นาง นวพรรษ จำรัสศรี
84/119 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์มือถือ 08-6564-8754
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
บุหงารำไป
255/2560
บุหงารำไป 401-1/255(ปท) 7 ส.ค. 2566 6 ส.ค. 2569
34 นาง นวพรรษ จำรัสศรี
84/119 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บางพูด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์มือถือ 08-6564-8754
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 403-15/421(ปท) 7 ส.ค. 2566 6 ส.ค. 2569
35 นาง นวพรรษ จำรัสศรี
84/119 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์มือถือ 08-6564-8754
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
เครื่องแขวนไทย
807/2548
เครื่องแขวนไทย 407-1/807(ปท) 7 ส.ค. 2566 6 ส.ค. 2569
36 นาง บุญตา แตะไธสง
173/3 ม.6 ซ.- ถ.รังสิต-ปทุมธานี ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 8-1278-3578
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐฺ์จากเศษผ้า 338-10/412(ปท) 24 ก.ย. 2564 23 ก.ย. 2567
37 นาง ปิติมา เพ็ชรรัตน์
145/64 ม.1 ซ.10ม.มณีรินทร์เอ็กซ์คลูซีฟพาร์ค ถ.รังสิต-ปทุมธานี ต.บ้านกลาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์มือถือ 08-6396-5821
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 329-15/417(ปท) 24 ก.ย. 2564 23 ก.ย. 2567
38 นาง ปิติมา เพ็ชรรัตน์
145/64 ม.1 ซ.10ม.มณีรินทร์เอ็กซ์คลูซีฟพาร์ค ถ.รังสิต-ปทุมธานี ต.บ้านกลาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์มือถือ 08-6396-5821
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์ 335-20/24(ปท) 24 ก.ย. 2564 23 ก.ย. 2567
39 นาง ปิติมา เพ็ชรรัตน์
145/64 ม.1 ซ.10ม.มณีรินทร์เอ็กซ์คลูซีฟพาร์ค ถ.รังสิต-ปทุมธานี ต.บ้านกลาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์มือถือ 08-6396-5821
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 336-16/196(ปท) 24 ก.ย. 2564 23 ก.ย. 2567
40 นาง ปิติมา เพ็ชรรัตน์
145/64 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านกลาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์มือถือ 08-6396-5821
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
ผลิตภัณฑ์เดคูพาจ
935/2548
ผลิตภัณฑ์เดคูพาจ 433-6/935(ปท) 7 ส.ค. 2566 6 ส.ค. 2569
41 นาง พรนิภา ตระกูลกาญจน์
25/8 ม.4 ซ.- ถ.- ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทรศัพท์มือถือ 08-9816-3972
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากริบบิ้น
972/2548
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากริบบิ้น 471-12/972(ปท) 21 พ.ค. 2567 20 พ.ค. 2570
42 นาง พรนิภา ตระกูลกาญจน์
25/8 ม.4 ซ.- ถ.- ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทรศัพท์มือถือ 08-9816-3972
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
กระเป๋าหนังแท้
592/2559
กระเป๋าหนังแท้ 472-18/592(ปท) 21 พ.ค. 2567 20 พ.ค. 2570
43 นาง รังสินี ตั้งเจริญชัยพาณิช
40/509 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 โทรศัพท์มือถือ 09-3554-6982
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 428-21/417(ปท) 7 ส.ค. 2566 6 ส.ค. 2569
44 นาง รัตนากร เรืองคำ
66/145 ม.5 ซ.16 ม.คันทรีปาร์ค14 ต.บางเตย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160 โทรศัพท์ 9-4108-2576
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
รองเท้าผ้า
597/2547
รองเท้าผ้า 337-3/597(ปท) 24 ก.ย. 2564 23 ก.ย. 2567
45 นาง ราวรรณ์ นันตา
91/490 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 โทรศัพท์ 9-5556-2950
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2561
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์ 391-11/195(ปท) 28 ก.ย. 2565 27 ก.ย. 2568
46 นาง ราวรรณ์ นันตา
91/490 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 โทรศัพท์ 9-5556-2950
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด
193/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด 390-11/193(ปท) 28 ก.ย. 2565 27 ก.ย. 2568
47 นาง รุ่งทิพย์ ถิ่นบุญโชติ
48/167 ม.3 ซ.4 ม.พฤกษา 46 ถ.ติวานนท์ ต.บ้านใหม่ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 8-1771-5455
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ผลิตภัณฑ์ของจิ๋ว 400-23/24(ปท) 7 ส.ค. 2566 6 ส.ค. 2569
48 นาง รุ่งทิพย์ ถิ่นบุญโชติ
48/167 ม.3 ซ.4 ม.พฤกษา 46 ถ.ติวานนท์ ต.บ้านใหม่ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 8-1771-5455
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
ผลิตภัณฑ์ของจิ๋ว
424/2547
ดอกไม้ประดิษฐ์ 404-10/424(ปท) 7 ส.ค. 2566 6 ส.ค. 2569
49 นาง รุ่งทิวา วิจิตร
125/944 ม.3 ซ.16 ถ.รังสิต-นครนายก ต.บึงสนั่น อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 โทรศัพท์มือถือ 08-7349-3891
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
ผลิตภัณฑ์เส้นด้าย
568/2547
ผลิตภัณฑ์เส้นด้าย 419-2/568(ปท) 30 ส.ค. 2566 29 ส.ค. 2569
50 นาง รุ่งรัตน์ รัตนายน
65/10 ม.5 ซ.- ถ.- ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140 โทรศัพท์มือถือ 09-5235-6391
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากกระดาษ
651/2560
ดอกไม้ประดิษฐ์ 432-7/651(ปท) 15 ก.ย. 2566 14 ก.ย. 2569
123

สืบค้นเมื่อ วันที่26 มิ.ย. 2567