รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดปทุมธานี

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดปทุมธานี จำนวน 116 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 9,204 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 ประทุม หงษ์ร่อน
102/274 ม.3 ซ.- ถ.- ต.กระแชง อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160 โทรศัพท์ 8-9672-6695
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
8/2564
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว 344-4/8(ปท) 24 ก.ย. 2564 23 ก.ย. 2567
2 เพนิญ นรเศรษฐธีรกุล
69/802 ม.3 ซ.9/1 ถ.รังสิต-นครนายก ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 โทรศัพท์ 8-1401-0413
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 341-9/418(ปท) 24 ก.ย. 2564 23 ก.ย. 2567
3 สถาพร มงคลธนมาศ
89 ม.8 ซ.- ถ.ลำลูกกา ต.ลำไทร อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทรศัพท์ 8-1840-0013
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษไม้
410/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษไม้ 325-5/410(ปท) 27 ส.ค. 2564 26 ส.ค. 2567
4 กลุ่มงานประดิษฐ์บ้านพรพิมาน
39/426 ม.1 ซ.8/2 ถ.รังสิต-นครนายก ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 โทรศัพท์มือถือ 09-5196-2799
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
ผ้ามัดย้อม
52/2557
ผ้ามัดย้อม 327-5/52(ปท) 24 ก.ย. 2564 23 ก.ย. 2567
5 กลุ่มงานประดิษฐ์บ้านพรพิมาน
39/426 ม.1 ซ.8/2 ถ.รังสิต-นครนายก ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 โทรศัพท์ 9-5196-2799
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 343-10/418(ปท) 24 ก.ย. 2564 23 ก.ย. 2567
6 กลุ่มงานประดิษฐ์บ้านพรพิมาน
39/426 ม.1 ซ.8/2 ถ.รังสิต-นครนายก ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 โทรศัพท์มือถือ 09-5196-2799
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
ผลิตภัณฑ์เดคูพาจ
935/2548
ผลิตภัณฑ์เดคูพาจ 342-4/935(ปท) 24 ก.ย. 2564 23 ก.ย. 2567
7 กลุ่มงานประดิษฐ์บ้านพรพิมาน
39/594 ม.1 ซ.8/2 ถ.รังสิต-นครนายก ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 โทรศัพท์ 9-5196-2799
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
39/2559
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 354-2/39(ปท) 22 เม.ย. 2565 21 เม.ย. 2568
8 กลุ่มดอกบัว
46 ม.9 ซ. - ถ.สาย 345 ต.บางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์มือถือ 08-4682-5941
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์จากดิน 268-15/24(ปท) 2 ก.ค. 2563 1 ก.ค. 2566
9 กลุ่มดอกบัว
46 ม.9 ซ.- ถ.- ต.บางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 8-4682-5941
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ ประเภทใช้งานทั่วไป 319-9/45(ปท) 27 ส.ค. 2564 26 ส.ค. 2567
10 กลุ่มแม่บ้านเกษตรตำบลคลองพระอุดม
37/2 ม.2 ซ.- ถ.เลียบคลองพระอุดม ต.คลองพระอุดม อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140 โทรศัพท์มือถือ 08-9-79-3374
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
ผลิตภัณฑ์ดอกไม้สดอบแห้ง
932/2548
ผลิตภัณฑ์ดอกไม้สดอบแห้ง 334-4/932(ปท) 24 ก.ย. 2564 23 ก.ย. 2567
11 กลุ่มส่งเสริมอาชีพตำบลคลองพระอุดม
37/3 ม.2 ซ.- ถ.เลียบคลองพระอุดม ต.คลองพระอุดม อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140 โทรศัพท์มือถือ 08-1432-3152
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
ผลิตภัณฑ์ดินเผาตกแต่งด้วยผ้า
191/2556
ผลิตภัณฑ์ดินเผาตกแต่งด้วยผ้า 332-7/191(ปท) 24 ก.ย. 2564 23 ก.ย. 2567
12 กลุ่มสตรียุคใหม่ไฮเทคโนโลยี
171/2 ม.6 ซ.รักศักดิ์ ถ.รังสิต-ปทุมธานี ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์มือถือ 08-1903-3469
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 248-5/418(ปท) 31 มี.ค. 2563 30 มี.ค. 2566
13 กลุ่มสตรียุคใหม่ไฮเทคโนโลยี
171/2 ม.6 ซ.รักศักดิ์ ถ.รังสิต-ปทุมธานี ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์มือถือ 08-1903-3469
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากริบบิ้น
972/2548
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากริบบิ้น 247-6/972(ปท) 31 มี.ค. 2563 30 มี.ค. 2566
14 กลุ่มอาชีพสหกรณ์ผู้ผลิตรองเท้าหนังแท้
68/92 ม.3 ซ.ม.ไวท์เฮ้าส์ ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทรศัพท์มือถือ 08-1268-1416
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
เข็มขัดหนังเทียม
832/2559
เข็มขัดหนังเทียม 272-4/832(ปท) 2 ก.ค. 2563 1 ก.ค. 2566
15 นาง กรวรรณ มั่นเจริญ
1466 ม.3 ซ.E-3 ม.สินธร ถ.รังสิต-ปทุมธานี ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์มือถือ 06-1662-4592
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 321-12/421(ปท) 27 ส.ค. 2564 26 ส.ค. 2567
16 นาง กรวรรณ มั่นเจริญ
1466 ม.3 ซ.E-3 ม.สินธร ถ.รังสิต-ปทุมธานี ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์มือถือ 06-1662-4592
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 322-8/418(ปท) 27 ส.ค. 2564 26 ส.ค. 2567
17 นาง กรวรรณ มั่นเจริญ
1466 ม.3 ซ.E-3 ม.สินธร ถ.รังสิต-ปทุมธานี ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์มือถือ 06-1662-4592
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 249-6/418(ปท) 31 มี.ค. 2563 30 มี.ค. 2566
18 นาง กัลยา ศรีดาวงษ์
26/800 ม.10 ซ.10 ม.วรางกูล คลอง3 ถ.- ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทรศัพท์มือถือ 08-9880-4777
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 241-6/20(ปท) 31 มี.ค. 2563 30 มี.ค. 2566
19 นาง กัลยา ศรีดาวงษ์
26/800 ม.10 ซ.10 ม.วรางกูล คลอง3 ถ.- ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทรศัพท์มือถือ 08-9880-4777
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด
193/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด 242-7/193(ปท) 31 มี.ค. 2563 30 มี.ค. 2566
20 นาง กัลยา ศรีดาวงษ์
26/800 ม.10 ซ.10 ม.วรางกูล คลอง3 ถ.- ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทรศัพท์มือถือ 08-9880-4777
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 246-9/421(ปท) 31 มี.ค. 2563 30 มี.ค. 2566
21 นาง กัลยา ศรีดาวงษ์
26/800 ม.10 ซ.10 ม.วรางกูล คลอง3 ถ.- ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทรศัพท์มือถือ 08-9880-4777
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
ผลิตภัณฑ์เดคูพาจ
935/2548
ผลิตภัณฑ์เดคูพาจ 240-3/935(ปท) 31 มี.ค. 2563 30 มี.ค. 2566
22 นาง จันทิมา อ่อนพลี
83/374 ม.4 ซ.ม.เสนาแกนด์โฮม ถ.ซ่อมสร้าง ต.บางพูด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 8-8608-7232
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
ผลิตภัณฑ์จากไหมพรม
615/2561
ผลิตภัณฑ์จากไหมพรม 361-9/615(ปท) 22 เม.ย. 2565 21 เม.ย. 2568
23 นาง จันทิมา อ่อนพลี
83/374 ม.4 ซ.ม.เสนาแกรนด์โฮม ถ.ซ่อมสร้าง ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์มือถือ 08-8608-7232
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2561
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์ 255-9/195(ปท) 31 มี.ค. 2563 30 มี.ค. 2566
24 นาง จันทิมา อ่อนพลี
83/374 ม.4 ซ.ม.เสนาแกรนด์โฮม ถ.ซ่อมสร้าง ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์มือถือ 08-8608-7232
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
ผลิตภัณฑ์จากไหมพรม
615/2561
ผลิตภัณฑ์จากไหมพรม 254-7/615(ปท) 31 มี.ค. 2563 30 มี.ค. 2566
25 นาง จิดาภา กลิ่นศรีสุข
10/244 ม.3 ซ.รังสิต-ปทุมธานี ถ.รังสิต-ปทุมธานี ต.สวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์มือถือ 08-1699-6966
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
ผลิตภัณฑ์การบูร
348/2553
ผลิตภัณฑ์การบูร 298-4/348(ปท) 27 ก.ย. 2563 26 ก.ย. 2566
26 นาง เจริญ พาลี
45/4 ม.14 ซ.- ถ.- ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทรศัพท์ 6-2272-5054
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 347-11/412(ปท) 24 ก.ย. 2564 23 ก.ย. 2567
27 นาง ณัฐชา พฤกษจำปา
108/182 ม.4 ซ.ซอย 9 ถ.ติวานนท์ ต.บางกะดี อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์มือถือ 08-9026-7716
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
รองเท้าผ้า
597/2547
รองเท้าผ้า 326-2/597(ปท) 27 ส.ค. 2564 26 ส.ค. 2567
28 นาง ดำเนิน นิลกล่ำ
5/2 ม.3 ซ.- ถ.บางบัวทอง-บางปะอิน ต.คลองควาย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160 โทรศัพท์ 6-3304-9913
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากริบบิ้น
972/2548
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากริบบิ้น 339-8/972(ปท) 24 ก.ย. 2564 23 ก.ย. 2567
29 นาง ดิษฐ ยีนิส
24/331 ม.2 ซ.- ถ.เลียบคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทรศัพท์มือถือ 08-1442-5125
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 279-13/417(ปท) 2 ก.ค. 2563 1 ก.ค. 2566
30 นาง ดิษฐ ยีนิส
24/331 ม.2 ซ.- ถ.เลียบคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทรศัพท์มือถือ 08-1442-5125
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 276-13/196(ปท) 2 ก.ค. 2563 1 ก.ค. 2566
31 นาง นวพร ทวิชอบเจริญ
69/718 ม.3 ซ.8/2 ถ.รังสิต-นครนายก ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 โทรศัพท์มือถือ 08-5825-2299
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากหนังแท้
595/2559
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากหนังแท้ 331-11/595(ปท) 24 ก.ย. 2564 23 ก.ย. 2567
32 นาง บุญตา แตะไธสง
173/3 ม.6 ซ.- ถ.รังสิต-ปทุมธานี ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 8-1278-3578
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐฺ์จากเศษผ้า 338-10/412(ปท) 24 ก.ย. 2564 23 ก.ย. 2567
33 นาง ปิติมา เพ็ชรรัตน์
145/64 ม.1 ซ.10ม.มณีรินทร์เอ็กซ์คลูซีฟพาร์ค ถ.รังสิต-ปทุมธานี ต.บ้านกลาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์มือถือ 08-6396-5821
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 329-15/417(ปท) 24 ก.ย. 2564 23 ก.ย. 2567
34 นาง ปิติมา เพ็ชรรัตน์
145/64 ม.1 ซ.10ม.มณีรินทร์เอ็กซ์คลูซีฟพาร์ค ถ.รังสิต-ปทุมธานี ต.บ้านกลาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์มือถือ 08-6396-5821
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์ 335-20/24(ปท) 24 ก.ย. 2564 23 ก.ย. 2567
35 นาง ปิติมา เพ็ชรรัตน์
145/64 ม.1 ซ.10ม.มณีรินทร์เอ็กซ์คลูซีฟพาร์ค ถ.รังสิต-ปทุมธานี ต.บ้านกลาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์มือถือ 08-6396-5821
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 336-16/196(ปท) 24 ก.ย. 2564 23 ก.ย. 2567
36 นาง รัตนากร เรืองคำ
66/145 ม.5 ซ.16 ม.คันทรีปาร์ค14 ต.บางเตย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160 โทรศัพท์ 9-4108-2576
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
รองเท้าผ้า
597/2547
รองเท้าผ้า 337-3/597(ปท) 24 ก.ย. 2564 23 ก.ย. 2567
37 นาง รุ่งรัตน์ รัตนายน
65/10 ม.5 ซ.ม.เอื้ออาทรลาดหลุมแก้ว2 ถ.ปทุม-ลาดหลุมแก้ว ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140 โทรศัพท์มือถือ 09-5235-6391
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์จากดิน 267-14/24(ปท) 2 ก.ค. 2563 1 ก.ค. 2566
38 นาง รุ่งรัตน์ รัตนายน
65/10 ม.5 ซ.ม.เอื้ออาทรลาดหลุมแก้ว2 ถ.ปทุม-ลาดหลุมแก้ว ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140 โทรศัพท์มือถือ 09-5235-6391
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
ผลิตภัณฑ์จากไหมพรม
615/2561
ผลิตภัณฑ์จากไหมพรม 273-8/615(ปท) 2 ก.ค. 2563 1 ก.ค. 2566
39 นาง รุ่งรัตน์ รัตนายน
65/10 ม.5 ซ.ม.เอื้ออาทรลาดหลุมแก้ว2 ถ.ปทุม-ลาดหลุมแก้ว ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140 โทรศัพท์มือถือ 09-5235-6391
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
ผลิตภัณฑ์ของจิ๋ว
424/2547
ผลิตภัณฑ์ของจิ๋ว 297-9/424(ปท) 27 ก.ย. 2563 26 ก.ย. 2566
40 นาง ละม่อม เอี่ยมสุวรรณ
1/40 ม.1 ซ.ลำลูกกา 41 ถ.ลำลูกกา ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 โทรศัพท์มือถือ 08-6056-3632
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 275-7/20(ปท) 2 ก.ค. 2563 1 ก.ค. 2566
41 นาง ละม่อม เอี่ยมสุวรรณ
1/40 ม.1 ซ.ลำลูกกา 41 ถ.ลำลูกกา ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 โทรศัพท์มือถือ 08-6056-3632
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด
193/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด 271-9/193(ปท) 2 ก.ค. 2563 1 ก.ค. 2566
42 นาง ละม่อม เอี่ยมสุวรรณ
1/40 ม.1 ซ.ลำลูกกา 41 ถ.ลำลูกกา ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 โทรศัพท์มือถือ 08-6056-3632
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 270-10/421(ปท) 2 ก.ค. 2563 1 ก.ค. 2566
43 นาง ศศินันท์ สุขศิริภูวรัตน์
59/397 ม.2 ซ.5 ถ.ลำลูกกา ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 โทรศัพท์มือถือ 06-1365-3232
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ 290-8/45(ปท) 27 ก.ย. 2563 26 ก.ย. 2566
44 นาง ศศินันท์ สุขศิริภูวรัตน์
59/397 ม.2 ซ.5 ถ.ลำลูกกา ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 โทรศัพท์มือถือ 06-1365-3232
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษไม้
410/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษไม้ 292-4/410(ปท) 27 ก.ย. 2563 26 ก.ย. 2566
45 นาง ศิริพร นพเก้า
71/249 ม.4 ซ.เอกประจิม 3 ถ.- ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์มือถือ 08-4545-5646
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2561
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์ 256-10/195(ปท) 31 มี.ค. 2563 30 มี.ค. 2566
46 นาง สุดสายใจ แสงนาค
19 ม.2 ซ.3 ถ.- ต.บ้านงิ้ว อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160 โทรศัพท์มือถือ 08-6553-9166
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
ผลิตภัณฑ์ผ้าปัก
616/2558
ผลิตภัณฑ์ผ้าปัก 301-5/616(ปท) 27 ก.ย. 2563 26 ก.ย. 2566
47 นาง อกนิฐฐา นุ้ยบุตร
61 ม.5 ซ.- ถ.รังสิต-นครนายก 56 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 โทรศัพท์มือถือ 08-3014-6191
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 253-12/196(ปท) 31 มี.ค. 2563 30 มี.ค. 2566
48 นางสาว ไขแสง ร่มโพธิ์ทอง
1/7 ม.8 ซ.- ถ.ลำลูกกา ต.ลำไทร อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทรศัพท์ 8-1208-5818
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเมล็ดพืช
970/2548
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเมล็ดพืช 358-2/970(ปท) 22 เม.ย. 2565 21 เม.ย. 2568
49 นางสาว ไขแสง ร่มโพธิ์ทอง
1/7 ม.8 ซ.- ถ.ลำลูกกา ต.ลำไทร อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทรศัพท์ 8-1208-5818
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากวัสดุผสม
1122/2556
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากวัสดุผสม 363-2/1122(ปท) 22 เม.ย. 2565 21 เม.ย. 2568
50 นางสาว ไขแสง ร่มโพธิ์ทอง
1/7 ม.8 ซ.- ถ.ลำลูกกา ต.ลำไทร อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทรศัพท์ 8-1208-5815
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเครื่องเทศ
969/2548
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเครื่องเทศ 362-2/969(ปท) 22 เม.ย. 2565 21 เม.ย. 2568
123

สืบค้นเมื่อ วันที่2 ธ.ค. 2565