รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 146 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 9,635 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มกระเป๋าผ้าอุดมสุข
63/3 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บ้านแพรก อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา 13240 โทรศัพท์มือถือ 09-6902-4867
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 304-10/418(อย) 31 มี.ค. 2565 30 มี.ค. 2568
2 กลุ่มกระเป๋าผ้าอุดมสุข
63/3 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บ้านแพรก อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา 13240 โทรศัพท์มือถือ 09-6902-4867
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 310-8/417(อย) 31 มี.ค. 2565 30 มี.ค. 2568
3 กลุ่มกระเป๋าหนังเทียมและผลิตภัณฑ์จากหนังเทียมบ้านลำไทร
51/247 ม.3 ซ.7 ถ.พหลโยธิน ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170 โทรศัพท์มือถือ 06-1426-4499
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กระเป๋าหนังเทียม
205/2559
กระเป๋าหนังเทียม 265-3/205(อย) 7 ก.ค. 2564 6 ก.ค. 2567
4 กลุ่มแก้วประดิษฐ์ (แก้วถัก)
39 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บางพลี อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190 โทรศัพท์มือถือ 08-1807-4628
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลิตภัณฑ์เป่าแก้ว
78/2546
ผลิตภัณฑ์เป่าแก้ว 235-4/78(อย) 1 มี.ค. 2564 28 ก.พ. 2567
5 กลุ่มงอบไทยใบลาน
57/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บางนางร้า อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220 โทรศัพท์ 0-3530-1170
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
โครงงอบจักสานไม้ไผ่ 286-4/40(อย) 10 ก.พ. 2565 9 ก.พ. 2568
6 กลุ่มงอบไทยใบลาน
57/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บางนางร้า อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220 โทรศัพท์มือถือ 08-6762-3504
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลิตภัณฑ์จากใบลาน
66/2559
ผลิตภัณฑ์จากใบลาน 335-3/66(อย) 1 ส.ค. 2565 31 ก.ค. 2568
7 กลุ่มจักสาน
48 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านขวาง อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150 โทรศัพท์มือถือ 08-2230-6810
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 379-13/20(อย) 23 มิ.ย. 2566 22 มิ.ย. 2569
8 กลุ่มจักสาน
48 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านขวาง อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150 โทรศัพท์มือถือ 08-2230-6810
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 380-13/418(อย) 23 มิ.ย. 2566 22 มิ.ย. 2569
9 กลุ่มจักสานตะกร้าหวาย
72/1 ม.8 ซ.- ถ.เสนา-ผักไห่ ต.ท่าดินแดง อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120 โทรศัพท์มือถือ 08-5424-5474
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลิตภัณฑ์จากหวาย
19/2559
ผลิตภัณฑ์จากหวาย 257-5/19(อย) 26 เม.ย. 2564 25 เม.ย. 2567
10 กลุ่มจักสานไทยโบราณ
37 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บ้านม้า อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220 โทรศัพท์มือถือ 08-3239-9638
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 327-7/40(อย) 30 มิ.ย. 2565 29 มิ.ย. 2568
11 กลุ่มจักสานผสานใจ ตำบลขยาย
7/3 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ขยาย อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220 โทรศัพท์ 0-6116-7262
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลิตภัณฑ์จากปอ
185/2560
ผลิตภัณฑ์จากปอ 357-5/185(อย) 24 ม.ค. 2566 23 ม.ค. 2569
12 กลุ่มจักสานผสานใจ ตำบลขยาย
7/3 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ขยาย อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220 โทรศัพท์ 0-6116-7262
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 356-11/20(อย) 24 ม.ค. 2566 23 ม.ค. 2569
13 กลุ่มจักสานผักตบชวา
64 ม.4 ซ.- ถ.- ต.หันสัง อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220 โทรศัพท์มือถือ 08-9822-9817
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
39/2559
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 338-6/39(อย) 1 ส.ค. 2565 31 ก.ค. 2568
14 กลุ่มผลิตภัณฑ์จากผ้าไทย ชุมชนรอซีดี
- ม.2 ซ.- ถ.- ต.คลองพระยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230 โทรศัพท์มือถือ 08-1293-5733
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 370-14/196(อย) 20 มี.ค. 2566 19 มี.ค. 2569
15 กลุ่มผลิตภัณฑ์จากผ้าไทย ชุมชนรอซีดี
- ม.2 ซ.- ถ.- ต.คลองพระยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230 โทรศัพท์มือถือ 08-1293-5733
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 369-3/412(อย) 20 มี.ค. 2566 19 มี.ค. 2569
16 กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านคลองชนะศึก
3/2 ม.11 ซ.- ถ.- ต.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210 โทรศัพท์มือถือ 08-9029-0560
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 282-7/9(อย) 21 ก.ย. 2564 20 ก.ย. 2567
17 กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านคลองชนะศึก
3/2 ม.11 ซ.- ถ.- ต.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210 โทรศัพท์มือถือ 08-9029-0560
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ไม้กวาดทางมะพร้าว
182/2561
ไม้กวาดทางมะพร้าว 281-4/182(อย) 21 ก.ย. 2564 20 ก.ย. 2567
18 กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านคลองชนะศึก
3/2 ม.11 ซ.- ถ.- ต.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210 โทรศัพท์มือถือ 08-9029-0560
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ไม้กวาดใยตาล
440/2561
ไม้กวาดใยตาล 280-2/440(อย) 21 ก.ย. 2564 20 ก.ย. 2567
19 กลุ่มแม่บ้านชุมชนหัวคู
50/2 ม.6 ซ.- ถ.- ต.พระยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230 โทรศัพท์มือถือ 08-1906-6597
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ไม้กวาดทางมะพร้าว
182/2561
ไม้กวาดทางมะพร้าว 371-5/182(อย) 20 มี.ค. 2566 19 มี.ค. 2569
20 กลุ่มแม่บ้านตำบลหัวไผ่
22 ม.2 ซ.- ถ.- ต.หัวไผ่ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150 โทรศัพท์มือถือ 08-1909-6593
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 324-9/20(อย) 30 มิ.ย. 2565 29 มิ.ย. 2568
21 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสาน ต.หันสัง
19/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หันสัง อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220 โทรศัพท์มือถือ 09-2924-0978
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 306-5/40(อย) 31 มี.ค. 2565 30 มี.ค. 2568
22 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมจักสานไม้ไผ่ตำบลบ้านใหม่
9/1 ม.4 ต.บ้านใหม่ อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา 13240 โทรศัพท์มือถือ 08-9086-3195
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พัด
415/2547
พัด 368-3/415(อย) 20 มี.ค. 2566 19 มี.ค. 2569
23 กลุ่มศิลปประดิษฐ์ช้างใหญ่
25/3 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ช้างใหญ่ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13290 โทรศัพท์มือถือ 08-6070-8428
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าไหม 346-21/24(อย) 24 ม.ค. 2566 23 ม.ค. 2569
24 กลุ่มศิลปประดิษฐ์ช้างใหญ่
25/3 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ช้างใหญ่ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13290 โทรศัพท์มือถือ 08-6070-8428
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากกระดาษ
651/2560
พวงมาลัยจากกระดาษทิชชู 347-18/651(อย) 24 ม.ค. 2566 23 ม.ค. 2569
25 กลุ่มสตรีตำบลบ้านเลนปั้นจิ๋วดินไทย
212/7 ม.6 ซ.- ถ.อุดมสรยุทธ ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160 โทรศัพท์มือถือ 08-3254-4555
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลิตภัณฑ์ของจิ๋ว
424/2547
ผลิตภัณฑ์ของจิ๋ว 239-4/424(อย) 1 มี.ค. 2564 28 ก.พ. 2567
26 กลุ่มสัมมาชีพชุมชนคลองพุทรา ม.2
33 ม.2 ซ.คลองพุทรา ถ.- ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160 โทรศัพท์มือถือ 08-2794-1073
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้
823/2548
ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้ 263-3/823(อย) 7 ก.ค. 2564 6 ก.ค. 2567
27 กลุ่มสัมมาชีพชุมชนบ้านปากร่อง
1 ม.9 ซ.- ถ.- ต.บ้านหีบ อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210 โทรศัพท์มือถือ 08-9819-1384
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 359-11/418(อย) 20 มี.ค. 2566 19 มี.ค. 2569
28 กลุ่มหัตถกรรมบ้านโพแตง
24 ม.4 ซ.- ถ.- ต.โพแตง อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13290 โทรศัพท์มือถือ 06-4228-9661
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้า 305-18/24(อย) 31 มี.ค. 2565 30 มี.ค. 2568
29 กลุ่มอาชีพ เศษผ้าประดิษฐ์สร้างอาชีพ
22/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.มหาราช อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150 โทรศัพท์มือถือ 09-6904-3061
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 260-2/412(อย) 26 เม.ย. 2564 25 เม.ย. 2567
30 กลุ่มอาชีพศิลปะประดิษฐ์สนามชัย
23/2 ม.1 ซ.- ถ.- ต.สนามชัย อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190 โทรศัพท์มือถือ 08-1853-3185
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากกระดาษ
651/2560
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากกระดาษ 287-14/651(อย) 10 ก.พ. 2565 9 ก.พ. 2568
31 กลุ่มอาชีพศิลปะประดิษฐ์สนามชัย
23/2 ม.1 ซ.- ถ.- ต.สนามชัย อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190 โทรศัพท์มือถือ 08-1853-3185
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้า 285-17/24(อย) 10 ก.พ. 2565 9 ก.พ. 2568
32 ครัวบ้านมารวิชัย
61 ม.5 ซ.- ถ.- ต.มารวิชัย อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110 โทรศัพท์มือถือ 08-1986-3178
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 325-10/20(อย) 30 มิ.ย. 2565 29 มิ.ย. 2568
33 ชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญา จังหวัดอยุธยา
14 ม.5 ซ.- ถ.- ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์มือถือ 09-6375-8447
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลิตภัณฑ์ปักเลื่อมและลูกปัด
789/2558
ผลิตภัณฑ์ปักเลื่อมและลูกปัด 276-4/789(อย) 21 ก.ย. 2564 20 ก.ย. 2567
34 ชัยบัวแก้ว ผ้าไทยย้อนยุค
47/1 ม.9 ซ.- ถ.- ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210 โทรศัพท์มือถือ 09-1738-3146
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
แบบกางเกง ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 317-7/835(อย) 30 มิ.ย. 2565 29 มิ.ย. 2568
35 นาง กำไลทอง ผงบุญตา
83/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ปากท่า อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130 โทรศัพท์มือถือ 08-7405-1150
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผ้ามัดย้อม
52/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 250-4/52(อย) 1 มี.ค. 2564 28 ก.พ. 2567
36 นาง ชนัญญา ยอดน้ำคำ
140/2 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์มือถือ 08-1853-6461
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากกระดาษ
651/2560
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากกระดาษ 273-13/651(อย) 21 ก.ย. 2564 20 ก.ย. 2567
37 นาง ทองคำ เรืองพฤกษ์
72/3 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บ้านใหม่ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์มือถือ 08-6125-9909
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ประเภทใช้งานทั่วไป 366-10/45(อย) 20 มี.ค. 2566 19 มี.ค. 2569
38 นาง เบญจพักตร์ กลิ่นมาก
30/3 ม.1 ซ.- ถ.- ต.พระยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230 โทรศัพท์มือถือ 08-1811-9375
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เครื่องปั้นดินเผาเออร์เทนแวร์
46/2556
ประเภทใช้งานทั่วไป 243-1/46(อย) 1 มี.ค. 2564 28 ก.พ. 2567
39 นาง เบญจวรรณ กำแพงทิพย์
23 ม.4 ซ.- ถ.- ต.แคตก อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190 โทรศัพท์มือถือ 08-1971-2123
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยผสม 290-6/835(อย) 10 ก.พ. 2565 9 ก.พ. 2568
40 นาง มานิตย์ พรเจริญ
24/1 ม.1 ซ.หัวดุม 1 ถ.- ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์มือถือ 08-1382-2194
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 274-6/20(อย) 21 ก.ย. 2564 20 ก.ย. 2567
41 นาง วรรณวิมล เถื่อนสุริยะ
7 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ตลาดเกรียบ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160 โทรศัพท์มือถือ 08-6190-2134
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากวัสดุผสม
1122/2556
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากวัสดุผสม 360-2/1122(อย) 20 มี.ค. 2566 19 มี.ค. 2569
42 นาง วรรณวิมล เถื่อนสุริยะ
7 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ตลาดเกรียบ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160 โทรศัพท์มือถือ 08-6190-2134
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษไม้
410/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษไม้ 361-6/410(อย) 20 มี.ค. 2566 19 มี.ค. 2569
43 นาง วรรณวิมล เถื่อนสุริยะ
7 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ตลาดเกรียบ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160 โทรศัพท์มือถือ 08-6190-2134
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 362-12/418(อย) 20 มี.ค. 2566 19 มี.ค. 2569
44 นาง วันเพ็ญ สุขสมพืช
58/28 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ช้างใหญ่ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13290 โทรศัพท์มือถือ 08-1267-0177
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 248-8/196(อย) 1 มี.ค. 2564 28 ก.พ. 2567
45 นาง วันเพ็ญ สุขสมพืช
58/28 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ช้างใหญ่ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13290 โทรศัพท์มือถือ 08-1267-0177
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย 358-4/23(อย) 20 มี.ค. 2566 19 มี.ค. 2569
46 นาง วาสนา พินธุกนก
19 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บางหลวงโดด อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250 โทรศัพท์มือถือ 09-8965-4188
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 309-8/9(อย) 31 มี.ค. 2565 30 มี.ค. 2568
47 นาง ศิวาณุลินร์ มิ่งมาศ
3/8 ม.5 ซ.- ถ.- ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์มือถือ 08-3494-2693
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2561
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์ 289-4/195(อย) 10 ก.พ. 2565 9 ก.พ. 2568
48 นาง สุชิน เฟื่องศิลป์
50 ม.1 ซ.- ถ.- ต.วังแดง อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130 โทรศัพท์มือถือ 09-2328-4485
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เข็มขัดหนังแท้
377/2559
เข็มขัดหนังวัวแท้ 296-2/377(อย) 31 มี.ค. 2565 30 มี.ค. 2568
49 นาง สุชิน เฟื่องศิลป์
50 ม.1 ซ.- ถ.- ต.วังแดง อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130 โทรศัพท์มือถือ 09-2328-4485
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กระเป๋าหนังแท้
592/2559
กระเป๋าหนังวัวแท้ 295-5/592(อย) 31 มี.ค. 2565 30 มี.ค. 2568
50 นาง สุชิน เฟื่องศิลป์
50 ม.1 ซ.- ถ.- ต.วังแดง อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130 โทรศัพท์มือถือ 09-2328-4485
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากหนังแท้
595/2559
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากหนังวัวแท้ 297-3/595(อย) 31 มี.ค. 2565 30 มี.ค. 2568
123

สืบค้นเมื่อ วันที่2 ต.ค. 2566