รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 148 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 9,204 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 wan ไอเดีย
7 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ตลาดเกรียบ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160 โทรศัพท์มือถือ 08-6190-2134
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากวัสดุผสม
1122/2556
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากวัสดุผสม 192-1/1122(อย) 18 พ.ค. 2563 17 พ.ค. 2566
2 wan ไอเดีย
7 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ตลาดเกรียบ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160 โทรศัพท์มือถือ 08-6190-2134
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษไม้
410/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษไม้ 191-3/410(อย) 18 พ.ค. 2563 17 พ.ค. 2566
3 กลุ่มกระเป๋าผ้าอุดมสุข
63/3 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บ้านแพรก อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา 13240 โทรศัพท์มือถือ 09-6902-4867
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 304-10/418(อย) 31 มี.ค. 2565 30 มี.ค. 2568
4 กลุ่มกระเป๋าผ้าอุดมสุข
63/3 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บ้านแพรก อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา 13240 โทรศัพท์มือถือ 09-6902-4867
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 310-8/417(อย) 31 มี.ค. 2565 30 มี.ค. 2568
5 กลุ่มกระเป๋าหนังเทียมและผลิตภัณฑ์จากหนังเทียมบ้านลำไทร
51/247 ม.3 ซ.7 ถ.พหลโยธิน ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170 โทรศัพท์มือถือ 06-1426-4499
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กระเป๋าหนังเทียม
205/2559
กระเป๋าหนังเทียม 265-3/205(อย) 7 ก.ค. 2564 6 ก.ค. 2567
6 กลุ่มแก้วประดิษฐ์ (แก้วถัก)
39 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บางพลี อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190 โทรศัพท์มือถือ 08-1807-4628
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลิตภัณฑ์เป่าแก้ว
78/2546
ผลิตภัณฑ์เป่าแก้ว 235-4/78(อย) 1 มี.ค. 2564 28 ก.พ. 2567
7 กลุ่มของที่ระลึกนวัตวิถี
82/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160 โทรศัพท์มือถือ 08-6018-9450
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 228-5/417(อย) 31 ก.ค. 2563 30 ก.ค. 2566
8 กลุ่มจักสาน
48/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านขวาง อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150 โทรศัพท์มือถือ 08-2230-6810
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลิตภัณฑ์จากปอ
185/2560
ผลิตภัณฑ์จากปอป่าน 203-3/185(อย) 18 พ.ค. 2563 17 พ.ค. 2566
9 กลุ่มจักสาน
48/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านขวาง อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150 โทรศัพท์มือถือ 08-2230-6810
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 202-4/20(อย) 18 พ.ค. 2563 17 พ.ค. 2566
10 กลุ่มจักสานตะกร้าหวาย
72/1 ม.8 ซ.- ถ.เสนา-ผักไห่ ต.ท่าดินแดง อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120 โทรศัพท์มือถือ 08-5424-5474
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลิตภัณฑ์จากหวาย
19/2559
ผลิตภัณฑ์จากหวาย 257-5/19(อย) 26 เม.ย. 2564 25 เม.ย. 2567
11 กลุ่มจักสานไทยโบราณ
37 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บ้านม้า อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220 โทรศัพท์มือถือ 08-3239-9638
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 327-7/40(อย) 30 มิ.ย. 2565 29 มิ.ย. 2568
12 กลุ่มจักสานสมานใจตำบลขยาย
7/3 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ขยาย อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220 โทรศัพท์มือถือ 06-1167-2621
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลิตภัณฑ์จากปอ
185/2560
ผลิตภัณฑ์จากปอ 175-2/185(อย) 4 ก.พ. 2563 3 ก.พ. 2566
13 กลุ่มจักสานเส้นพลาสติกตำบลบ้านโพธิ์
3/2 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านโพธิ์ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110 โทรศัพท์มือถือ 09-7336-1607
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 176-3/20(อย) 4 ก.พ. 2563 3 ก.พ. 2566
14 กลุ่มแปรรูปอาหารนิศานาฏ
49 ม.6 ซ.- ถ.- ต.บ้านกุ่ม อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250 โทรศัพท์มือถือ 09-0615-5244
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
น้ำจิ้มเนื้อ
1468/2556
น้ำจิ้มเนื้อ 213-1/1468(อย) 31 ก.ค. 2563 30 ก.ค. 2566
15 กลุ่มแปรรูปอาหารนิศานาฏ
49 ม.6 ซ.- ถ.- ต.บ้านกุ่ม อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250 โทรศัพท์มือถือ 09-0615-5244
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
น้ำจิ้มข้าวมันไก่
1372/2556
น้ำจิ้มข้าวมันไก่ 212-1/1372(อย) 31 ก.ค. 2563 30 ก.ค. 2566
16 กลุ่มแปรรูปอาหารนิศานาฏ
49 ม.6 ซ.- ถ.- ต.บ้านกุ่ม อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250 โทรศัพท์มือถือ 09-0615-5244
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
น้ำจิ้มสุกียากี้
466/2556
น้ำจิ้มสุกียากี้ 214-1/466(อย) 31 ก.ค. 2563 30 ก.ค. 2566
17 กลุ่มแปรรูปอาหารนิศานาฏ
49 ม.6 ซ.- ถ.- ต.บ้านกุ่ม อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250 โทรศัพท์มือถือ 09-0615-5244
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ซอสผัดไทย
497/2556
ซอสผัดไทย 211-1/497(อย) 31 ก.ค. 2563 30 ก.ค. 2566
18 กลุ่มผลิตภัณฑ์จากผ้าไทย ชุมชนรอซีดี
- ม.2 ซ.- ถ.- ต.คลองพระยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230 โทรศัพท์ 0-3595-1456
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 209-7/196(อย) 18 พ.ค. 2563 17 พ.ค. 2566
19 กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าบาติกดอกโสน
224/2 ม.6 ซ.- ถ.- ต.บ้านชุ้ง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260 โทรศัพท์มือถือ 08-6768-7969
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 227-4/417(อย) 31 ก.ค. 2563 30 ก.ค. 2566
20 กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าบาติกดอกโสน
224/2 ม.6 ซ.- ถ.- ต.บ้านชุ้ง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260 โทรศัพท์มือถือ 08-6768-7969
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผ้าบาติก
51/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ 226-3/51(อย) 31 ก.ค. 2563 30 ก.ค. 2566
21 กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านคลองชนะศึก
3/2 ม.11 ซ.- ถ.- ต.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210 โทรศัพท์มือถือ 08-9029-0560
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 282-7/9(อย) 21 ก.ย. 2564 20 ก.ย. 2567
22 กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านคลองชนะศึก
3/2 ม.11 ซ.- ถ.- ต.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210 โทรศัพท์มือถือ 08-9029-0560
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ไม้กวาดทางมะพร้าว
182/2561
ไม้กวาดทางมะพร้าว 281-4/182(อย) 21 ก.ย. 2564 20 ก.ย. 2567
23 กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านคลองชนะศึก
3/2 ม.11 ซ.- ถ.- ต.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210 โทรศัพท์มือถือ 08-9029-0560
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ไม้กวาดใยตาล
440/2561
ไม้กวาดใยตาล 280-2/440(อย) 21 ก.ย. 2564 20 ก.ย. 2567
24 กลุ่มแม่บ้านชุมชนหัวคู
50/2 ม.6 ซ.- ถ.- ต.พระยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230 โทรศัพท์มือถือ 08-1906-6597
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ไม้กวาดทางมะพร้าว
182/2561
ไม้กวาดทางมะพร้าว 189-3/182(อย) 18 พ.ค. 2563 17 พ.ค. 2566
25 กลุ่มแม่บ้านตำบลหัวไผ่
22 ม.2 ซ.- ถ.- ต.หัวไผ่ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150 โทรศัพท์มือถือ 08-1909-6593
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 324-9/20(อย) 30 มิ.ย. 2565 29 มิ.ย. 2568
26 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสาน ต.หันสัง
19/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หันสัง อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220 โทรศัพท์มือถือ 09-2924-0978
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 306-5/40(อย) 31 มี.ค. 2565 30 มี.ค. 2568
27 กลุ่มสตรีตำบลบ้านเลนปั้นจิ๋วดินไทย
212/7 ม.6 ซ.- ถ.อุดมสรยุทธ ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160 โทรศัพท์มือถือ 08-3254-4555
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลิตภัณฑ์ของจิ๋ว
424/2547
ผลิตภัณฑ์ของจิ๋ว 239-4/424(อย) 1 มี.ค. 2564 28 ก.พ. 2567
28 กลุ่มสัมมาชีพชุมชนคลองพุทรา ม.2
33 ม.2 ซ.คลองพุทรา ถ.- ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160 โทรศัพท์มือถือ 08-2794-1073
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้
823/2548
ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้ 263-3/823(อย) 7 ก.ค. 2564 6 ก.ค. 2567
29 กลุ่มสัมมาชีพชุมชนบ้านท่าทราย
- ม.7 ซ.- ถ.- ต.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210 โทรศัพท์มือถือ 06-3270-3089
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 190-6/9(อย) 18 พ.ค. 2563 17 พ.ค. 2566
30 กลุ่มสัมมาชีพชุมชนบ้านปากร่อง
1 ม.9 ซ.- ถ.- ต.บ้านหีบ อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210 โทรศัพท์มือถือ 08-9819-1384
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือกมัดฟาง 193-6/418(อย) 18 พ.ค. 2563 17 พ.ค. 2566
31 กลุ่มสัมมาชีพชุมชนบ้านไร่
85/1 ม.6 ซ.- ถ.- ต.พระนอน อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260 โทรศัพท์มือถือ 06-1751-5587
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากหนังเทียม
1412/2559
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากหนังเทียม 183-1/1412(อย) 4 ก.พ. 2563 3 ก.พ. 2566
32 กลุ่มสานตะกร้าปอแก้ว
94/1 ม.8 ซ.- ถ.- ต.บ้านใหม่ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์มือถือ 08-1299-2321
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลิตภัณฑ์จากปอ
185/2560
ผลิตภัณฑ์จากปอแก้ว 204-4/185(อย) 18 พ.ค. 2563 17 พ.ค. 2566
33 กลุ่มหัตถกรรมบ้านโพแตง
24 ม.4 ซ.- ถ.- ต.โพแตง อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13290 โทรศัพท์มือถือ 06-4228-9661
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้า 305-18/24(อย) 31 มี.ค. 2565 30 มี.ค. 2568
34 กลุ่มอาชีพ เศษผ้าประดิษฐ์สร้างอาชีพ
22/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.มหาราช อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150 โทรศัพท์มือถือ 09-6904-3061
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 260-2/412(อย) 26 เม.ย. 2564 25 เม.ย. 2567
35 กลุ่มอาชีพศิลปะประดิษฐ์สนามชัย
23/2 ม.1 ซ.- ถ.- ต.สนามชัย อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190 โทรศัพท์มือถือ 08-1853-3185
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้า 285-17/24(อย) 10 ก.พ. 2565 9 ก.พ. 2568
36 กลุ่มอาชีพเสริมชุมชนตำบลกบเจา
19 ม.8 ซ.- ถ.- ต.กบเจา อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250 โทรศัพท์มือถือ 08-5812-8768
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือกมัดฟาง 215-8/418(อย) 31 ก.ค. 2563 30 ก.ค. 2566
37 กลุ่มอาชีพเสริมชุมชนตำบลกบเจา
19 ม.8 ซ.- ถ.- ต.กบเจา อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250 โทรศัพท์มือถือ 08-5812-8768
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษ 216-14/24(อย) 31 ก.ค. 2563 30 ก.ค. 2566
38 กลุ่มอาชีพเสริมชุมชนตำบลกบเจา
19 ม.8 ซ.- ถ.- ต.กบเจา อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250 โทรศัพท์มือถือ 08-5812-8768
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว 217-15/24(อย) 31 ก.ค. 2563 30 ก.ค. 2566
39 กลุ่มอาชีพเสริมชุมชนตำบลกบเจา
19 ม.8 ซ.- ถ.- ต.กบเจา อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250 โทรศัพท์มือถือ 08-5812-8768
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากกระดาษ
651/2560
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากกระดาษ 218-11/651(อย) 31 ก.ค. 2563 30 ก.ค. 2566
40 ครัวบ้านมารวิชัย
61 ม.5 ซ.- ถ.- ต.มารวิชัย อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110 โทรศัพท์มือถือ 08-1986-3178
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 325-10/20(อย) 30 มิ.ย. 2565 29 มิ.ย. 2568
41 ชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญา จังหวัดอยุธยา
14 ม.5 ซ.- ถ.- ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์มือถือ 09-6375-8447
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลิตภัณฑ์ปักเลื่อมและลูกปัด
789/2558
ผลิตภัณฑ์ปักเลื่อมและลูกปัด 276-4/789(อย) 21 ก.ย. 2564 20 ก.ย. 2567
42 ชัยบัวแก้ว ผ้าไทยย้อนยุค
47/1 ม.9 ซ.- ถ.- ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210 โทรศัพท์มือถือ 09-1738-3146
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
แบบกางเกง ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 317-7/835(อย) 30 มิ.ย. 2565 29 มิ.ย. 2568
43 นาง กาญจนาพร สุดสงวน
160/249 ม.5 ซ.14 ถ.- ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170 โทรศัพท์มือถือ 08-4149-4181
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 208-5/421(อย) 18 พ.ค. 2563 17 พ.ค. 2566
44 นาง กำไลทอง ผงบุญตา
83/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ปากท่า อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130 โทรศัพท์มือถือ 08-7405-1150
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผ้ามัดย้อม
52/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 250-4/52(อย) 1 มี.ค. 2564 28 ก.พ. 2567
45 นาง ฉวี ศรีสมบัติ
224/3 ม.6 ซ.- ถ.- ต.บ้านชุ้ง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260 โทรศัพท์มือถือ 08-6768-7969
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผ้ามัดย้อม
52/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 232-3/52(อย) 8 ก.ย. 2563 7 ก.ย. 2566
46 นาง ชนัญญา ยอดน้ำคำ
140/2 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์มือถือ 08-1853-6461
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากกระดาษ
651/2560
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากกระดาษ 273-13/651(อย) 21 ก.ย. 2564 20 ก.ย. 2567
47 นาง เบญจพักตร์ กลิ่นมาก
30/3 ม.1 ซ.- ถ.- ต.พระยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230 โทรศัพท์มือถือ 08-1811-9375
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เครื่องปั้นดินเผาเออร์เทนแวร์
46/2556
ประเภทใช้งานทั่วไป 243-1/46(อย) 1 มี.ค. 2564 28 ก.พ. 2567
48 นาง ปิยาวดี สมดี
9/283 ม.10 ซ.- ถ.- ต.ศาลาลอย อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130 โทรศัพท์มือถือ 08-9989-0875
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ 198-13/24(อย) 18 พ.ค. 2563 17 พ.ค. 2566
49 นาง มานิตย์ พรเจริญ
24/1 ม.1 ซ.หัวดุม 1 ถ.- ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์มือถือ 08-1382-2194
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 274-6/20(อย) 21 ก.ย. 2564 20 ก.ย. 2567
50 นาง ราวรรณ สุขกสิกร
13 ม.6 ซ.- ถ.- ต.บ้านกรด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160 โทรศัพท์มือถือ 08-1759-7653
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์จากต้นโสน 196-11/24(อย) 18 พ.ค. 2563 17 พ.ค. 2566
123

สืบค้นเมื่อ วันที่2 ธ.ค. 2565