รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดอ่างทอง

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดอ่างทอง จำนวน 88 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 10,741 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มจักสานงิ้วราย
1 ม.- ซ.- ถ.- ต.ยางช้าย อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120 โทรศัพท์ 8-1208-4614
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
เครื่องเรือนหวาย
64/2558
ชนิดเก้าอี้ 177-2/64(อท) 8 ก.ย. 2565 7 ก.ย. 2568
2 กลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านบางตาแผ่น
19 ม.1 ซ.- ถ.- ต.คลองวัว อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 14000 โทรศัพท์ 8-9900-3474
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
39/2559
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 158-8/39(อท) 22 มี.ค. 2565 21 มี.ค. 2568
3 กลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านโพธิ์รังนก
36/1 ม.1 ต.โพธิ์รังนก อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120 โทรศัพท์ 8-6514-3619
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
39/2559
กระเป๋าสานจากผักตบชวา 157-7/39(อท) 22 มี.ค. 2565 21 มี.ค. 2568
4 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่หน้าวัดโบสถ์
25 ม.2 ต.สามโก้ อ.สามโก้ จ.อ่างทอง 14160 โทรศัพท์ 8-6801-3376
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ผ้ามัดหมี่ 165-1/17(อท) 22 มี.ค. 2565 21 มี.ค. 2568
5 กลุ่มผลิตภัณฑ์กะลาบ้านปะขาว
79/1 ม.3 ต.บางเสด็จ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 14130 โทรศัพท์ 8-3113-5053
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
8/2564
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว 156-1/8(อท) 22 มี.ค. 2565 21 มี.ค. 2568
6 กลุ่มผลิตภัณฑ์เซรามิคชุมชนวัดชัยมงคล
91/1 ม.- ซ.- ถ.เทศบาล 5 ต.ตลาดหลวง อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 14000 โทรศัพท์ 8-1297-9132
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
ผลิตภัณฑ์งานปั้นจากวัสดุผสม
778/2556
ตุ๊กตาเรซิ่น 161-1/778(อท) 22 มี.ค. 2565 21 มี.ค. 2568
7 กลุ่มผลิตภัณฑ์เซรามิคชุมชนวัดชัยมงคล
91/1 ม.- ถ.เทศบาล 5 ต.ตลาดหลวง อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 14000 โทรศัพท์ 8-1297-9132
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
เครื่องปั้นดินเผาเซลาดอน
245/2556
เครื่องปั้นดินเผาเซลาดอน 160-2/245(อท) 22 มี.ค. 2565 21 มี.ค. 2568
8 กลุ่มพรมเอนกประสงค์
53 ม.2 ต.สามโก้ อ.สามโก้ จ.อ่างทอง 14160 โทรศัพท์ 9-2453-7514
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 174-1/412(อท) 8 ก.ย. 2565 7 ก.ย. 2568
9 กลุ่มพวงมาลัยดอกมะลิจากกระดาษทิชชู
14 ม.5 ต.โรงช้าง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 14130 โทรศัพท์ 8-4296-2444
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกมะลิจากกระดาษทิชชู่ 145-4/24(อท) 26 ส.ค. 2564 25 ส.ค. 2567
10 กลุ่มเฟอร์นิเจอร์ขนาดเล็กบ้านหงษ์
25/2 ม.5 ต.องครักษ์ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120 โทรศัพท์ 9-9364-2663
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ประเภทใช้งานทั่วไป 214-12/45(อท) 16 พ.ค. 2566 15 พ.ค. 2569
11 กลุ่มเฟอร์นิเจอร์ไม้ทรัพย์อนันต์
28/3 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ชัยฤทธิ์ อ.ไชโย จ.อ่างทอง 14140 โทรศัพท์ 9-3948-8768
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
เครื่องเรือนไม้สำหรับที่พักอาศัย : โต๊ะ
949/2558
ประเภททำจากไม้ 180-1/949(อท) 8 ก.ย. 2565 7 ก.ย. 2568
12 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านขวาง
19 ม.10 ซ.- ถ.- ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110 โทรศัพท์ 8-4339-5589
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 201-8/417(อท) 15 ก.พ. 2566 14 ก.พ. 2569
13 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านแห
55/2 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บ้านแห อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 14000 โทรศัพท์ 9-5894-4809
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
กล้วยอบ
112/2558
กล้วยอบ 220-4/112(อท) 16 พ.ค. 2566 15 พ.ค. 2569
14 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหัวไผ่
17 ม.5 ต.หัวไผ่ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 14000 โทรศัพท์ 8-0667-7071
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
กล้วยอบ
112/2558
กล้วยอบ 138-2/112(อท) 26 ส.ค. 2564 25 ส.ค. 2567
15 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหัวไผ่
17 ม.5 ซ.- ถ.- ต.หัวไผ่ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 14000 โทรศัพท์ 8-0667-7071
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
กล้วยอบ
112/2558
กล้วยอบ 219-3/112(อท) 16 พ.ค. 2566 15 พ.ค. 2569
16 กลุ่มแม่บ้านห้วยกำแพง
112 ม.5 ต.สามโก้ อ.สามโก้ จ.อ่างทอง 14160 โทรศัพท์ 6-1671-1422
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 172-10/418(อท) 8 ก.ย. 2565 7 ก.ย. 2568
17 กลุ่มเย็บที่นอนบ้านเบิก
4/2 ม.1 ต.ตรีณรงค์ อ.ไชโย จ.อ่างทอง 14140 โทรศัพท์ 8-1487-0283
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
หมอนข้าง
1106/2548
หมอนข้าง 167-1/1106(อท) 22 มี.ค. 2565 21 มี.ค. 2568
18 กลุ่มเย็บที่บ้านเบิก
4/2 ม.1 ต.ตรีณรงค์ อ.ไชโย จ.อ่างทอง 14140 โทรศัพท์ 8-1487-8302
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
หมอนหนุนศีรษะ
381/2547
หมอนหนุนศีรษะ 166-2/381(อท) 22 มี.ค. 2565 21 มี.ค. 2568
19 กลุ่มเรือนไทยจักสานพลาสติก
10 ม.- ซ.- ถ.- ต.ศรีพราน อ.แสวงหา จ.อ่างทอง 14150 โทรศัพท์ 8-6049-6160
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 197-12/20(อท) 15 ก.พ. 2566 14 ก.พ. 2569
20 กลุ่มหัตกรรมบ้านตลาดใหม่
31/2 ม.8 ต.หลักแก้ว อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110 โทรศัพท์ 8-1746-3643
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ไผ่
184/2557
ประเภทใช้กับอาหาร 193-3/184(อท) 15 ก.พ. 2566 14 ก.พ. 2569
21 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตจักสานบ้านตลาดใหม่
65/4 ม.2 ต.ตลาดใหม่ อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110 โทรศัพท์ 0-8177-0591
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
ผลิตภัณฑ์จากหวาย
19/2559
ผลิตภัณฑ์จากหวาย 195-7/19(อท) 15 ก.พ. 2566 14 ก.พ. 2569
22 กลุ่มอาชีพทำกลองเอกราช
60/1 ม.6 ซ.- ถ.- ต.เอกราช อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 14130 โทรศัพท์ 8-2159-1992
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ 150-8/45(อท) 11 ส.ค. 2564 10 ส.ค. 2567
23 นาง กิตติยา เที่ยงทิศ
39 ม.1 ต.ท่าช้าง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110 โทรศัพท์ 8-6121-1535
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2561
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์ 216-7/195(อท) 16 พ.ค. 2566 15 พ.ค. 2569
24 นาง กุญช์ภัสส์ กังวาลยศศักดิ์
55/6 ม.2 ต.หลักแก้ว อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110 โทรศัพท์ 8-1984-0473
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
รองเท้าหนังแท้
206/2559
รองเท้าหนังแท้ (หนังวัว) 202-1/206(อท) 15 ก.พ. 2566 14 ก.พ. 2569
25 นาง คมขำ - ตรีบุบผา ศิริแพทย์
18 ม.- ต.ตลาดหลวง อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 14000 โทรศัพท์ 8-9745-3570
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
ผลิตภัณฑ์การบูร
348/2553
ผลิตภัณฑ์การบูร 171-3/348(อท) 8 ก.ย. 2565 7 ก.ย. 2568
26 นาง ณัชชา สุมานาก
10/2 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ม่วงเตี้ย อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110 โทรศัพท์ 8-8293-5735
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
กระเป๋าหนังแท้
592/2559
กระเป๋าหนังวัว (หนังวัว) 182-6/592(อท) 8 ก.ย. 2565 7 ก.ย. 2568
27 นาง ณัชชา สุมานาก
10/2 ม.3 ต.ม่วงเตี้ย อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110 โทรศัพท์ 8-8293-5735
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
กระเป๋าหนังแท้
592/2559
กระเป๋าหนังจระเข้ 168-5/592(อท) 22 มี.ค. 2565 21 มี.ค. 2568
28 นาง นันทนา ทรัพย์สุวรรณ์
79/2 ม.7 ซ.- ถ.- ต.สี่ร้อย อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110 โทรศัพท์ 9-5591-9263
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ประเภทใช้งานทั่วไป 188-10/45(อท) 15 ก.พ. 2566 14 ก.พ. 2569
29 นาง มัณฑณา โพธิ์ทอง
51 ม.3 ต.เทวราช อ.ไชโย จ.อ่างทอง 14140 โทรศัพท์ 8-7226-7820
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย 144-3/23(อท) 26 ส.ค. 2564 25 ส.ค. 2567
30 นาง รัตนา สัจจาศิลป์
23/1 ม.5 ต.สี่ร้อย อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110 โทรศัพท์ 8-6242-6935
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
ผลิตภัณฑ์การบูร
348/2553
ผลิตภัณฑ์การบูร 170-2/348(อท) 8 ก.ย. 2565 7 ก.ย. 2568
31 นาง รัตนา สัจจาศิลป์
23/1 ม.5 ต.สี่ร้อย อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110 โทรศัพท์ 6-1490-2097
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
เทียนหอม
74/2564
เทียนหอม 169-1/74(อท) 8 ก.ย. 2565 7 ก.ย. 2568
32 นาง รุ่งรัชต์ คงฉวี
14 ม.7 ต.มงคลธรรมนิมิต อ.สามโก้ จ.อ่างทอง 14160 โทรศัพท์ 9-2626-7079
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 173-11/418(อท) 8 ก.ย. 2565 7 ก.ย. 2568
33 นาง รุ่งรัชต์ คงฉวี
14 ม.- ต.มงคลธรรมนิมิต อ.สามโก้ จ.อ่างทอง 14160 โทรศัพท์ 9-5853-1248
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2561
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์ 200-6/195(อท) 15 ก.พ. 2566 14 ก.พ. 2569
34 นาง ศรินยา แสงขรรค์ชัย
44 ม.2 ต.บ่อแร่ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120 โทรศัพท์ 8-0909-5049
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
กระเป๋าหนังแท้
592/2559
กระเป๋าหนังแท้ (หนังจระเข้) 203-7/592(อท) 16 พ.ค. 2566 15 พ.ค. 2569
35 นาง ศรินยา แสงขรรค์ชัย
44 ม.2 ต.บ่อแร่ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120 โทรศัพท์ 8-0909-5049
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากหนังแท้
595/2559
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากหนังแท้ (หนังจระเข้) 204-3/595(อท) 16 พ.ค. 2566 15 พ.ค. 2569
36 นาง ศรินยา แสงขรรค์ชัย
44 ม.2 ต.บ่อแร่ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120 โทรศัพท์ 8-0909-5049
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
เข็มขัดหนังแท้
377/2559
เข็มขัดหน้งแท้ (หนังจระเข้) 205-4/377(อท) 16 พ.ค. 2566 15 พ.ค. 2569
37 นาง สมศรี สารภก
92 ม.- ซ.- ถ.- ต.ยางช้าย อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120 โทรศัพท์ 8-0620-8689
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
เครื่องเรือนผักตบชวา
402/2558
ชนิดเก้าอี้ 178-1/402(อท) 8 ก.ย. 2565 7 ก.ย. 2568
38 นาง หทัยภัทร พลชโตทัย
22 ม.2 ต.ตรีณรงค์ อ.ไชโย จ.อ่างทอง 14140 โทรศัพท์ 8-8848-4127
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
ผลิตภัณฑ์ดินเผา
1457/2556
ผลิตภัณฑ์ดินเผา 192-1/1457(อท) 15 ก.พ. 2566 14 ก.พ. 2569
39 นางสาว จำปี จรรยารัตน์
69 ม.1 ต.วังน้ำเย็น อ.แสวงหา จ.อ่างทอง 14150 โทรศัพท์ 9-2654-2708
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 183-7/417(อท) 8 ก.ย. 2565 7 ก.ย. 2568
40 นางสาว บุณยนุช ฝากมิตร
1 ม.8 ต.ยางช้าย อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120 โทรศัพท์ 8-1605-6255
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
เครื่องเรือนหวาย
64/2558
ชนิดเก้าอี้ 176-1/64(อท) 8 ก.ย. 2565 7 ก.ย. 2568
41 นางสาว ประภาดา เอี่ยมดี
251/ก ม.1 ต.ป่าโมก อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 14130 โทรศัพท์ 8-3598-9954
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ประเภทใช้งานทั่วไป 215-13/45(อท) 16 พ.ค. 2566 15 พ.ค. 2569
42 นางสาว พชรรัตน์ พิพัฒน์ภูมิธนา
89/34 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ศาลาแดง อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 14000 โทรศัพท์ 9-8459-1987
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว
551/2553
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว 141-3/551(อท) 26 ส.ค. 2564 25 ส.ค. 2567
43 นางสาว มะลิ พุทธพงษ์
48 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ยี่ล้น อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110 โทรศัพท์ 6-4935-2855
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ประเภททอ ชนิดเส้นใยผสม 224-2/246(อท) 5 ก.ย. 2566 4 ก.ย. 2569
44 นางสาว มะลิ พุทธพงษ์
48 ม.3 ต.ยี่ล้น อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110 โทรศัพท์ 6-4935-2855
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
เบาะนั่ง
379/2559
ประเภททำจากผ้าทอทั้งผืน เส้นใยฝ้าย 184-1/379(อท) 8 ก.ย. 2565 7 ก.ย. 2568
45 นางสาว รุ่งนภา แสงหิ่งห้อย
51 ม.4 ต.เอกราช อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 14130 โทรศัพท์ 8-9777-5054
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากหนังแท้
595/2559
พวงกุญแจหนัง 146-1/595(อท) 26 ส.ค. 2564 25 ส.ค. 2567
46 นางสาว ศุภานิช เที่ยงตรง
46 ม.2 ต.สีบัวทอง อ.แสวงหา จ.อ่างทอง 14150 โทรศัพท์ 8-0638-1959
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ประเภททำจากผ้าทอ แบบเสื้อ ชนิดเส้นใยผสม 206-4/835(อท) 16 พ.ค. 2566 15 พ.ค. 2569
47 นางสาว ศุภานิช เที่ยงตรง
46 ม.2 ต.สีบัวทอง อ.แสวงหา จ.อ่างทอง 14150 โทรศัพท์ 8-0638-1959
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 208-9/417(อท) 16 พ.ค. 2566 15 พ.ค. 2569
48 นางสาว ศุภานิช เที่ยงตรง
46 ม.6 ซ.- ถ.- ต.สีบัวทอง อ.แสวงหา จ.อ่างทอง 14150 โทรศัพท์ 8-0638-1959
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
เสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย
836/2564
ประเภททำจากผ้าทอ แบบเสื้อ ชนิดเส้นใยผสม 189-1/836(อท) 15 ก.พ. 2566 14 ก.พ. 2569
49 นางสาว อำภาภร ขนอนเวช
78/1 ม.1 ต.อินทประมูล อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120 โทรศัพท์ 8-3559-5132
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด
193/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด 190-3/193(อท) 15 ก.พ. 2566 14 ก.พ. 2569
50 นาย ณัชชา สุมานาก
2/10 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ไผ่จำศิล อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110 โทรศัพท์ 8-6240-8382
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
กระเป๋าหนังแท้
592/2559
กระเป๋าหนังแท้ 148-4/592(อท) 26 ส.ค. 2564 25 ส.ค. 2567
12

สืบค้นเมื่อ วันที่26 มิ.ย. 2567