รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดอ่างทอง

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดอ่างทอง จำนวน 65 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 9,204 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านบางตาแผ่น
19 ม.1 ซ.- ถ.- ต.คลองวัว อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 14000 โทรศัพท์ 8-9900-3474
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
39/2559
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 158-8/39(อท) 22 มี.ค. 2565 21 มี.ค. 2568
2 กลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านโพธิ์รังนก
36/1 ม.1 ต.โพธิ์รังนก อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120 โทรศัพท์ 8-6514-3619
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
39/2559
กระเป๋าสานจากผักตบชวา 157-7/39(อท) 22 มี.ค. 2565 21 มี.ค. 2568
3 กลุ่มตัดเย็บที่นอนบ้านเบิก
4/2 ม.1 ต.ตรีณรงค์ อ.ไชโย จ.อ่างทอง 14140 โทรศัพท์ 8-1487-0283
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
หมอนข้าง
1106/2548
หมอนข้าง 167-1/1106(อท) 22 มี.ค. 2565 21 มี.ค. 2568
4 กลุ่มตัดเย็บที่บ้านเบิก
4/2 ม.1 ต.ตรีณรงค์ อ.ไชโย จ.อ่างทอง 14140 โทรศัพท์ 8-1487-8302
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
หมอนหนุนศีรษะ
381/2547
หมอนหนุนศีรษะ 166-2/381(อท) 22 มี.ค. 2565 21 มี.ค. 2568
5 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่หน้าวัดโบสถ์
25 ม.2 ต.สามโก้ อ.สามโก้ จ.อ่างทอง 14160 โทรศัพท์ 8-6801-3376
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ผ้ามัดหมี่ 165-1/17(อท) 22 มี.ค. 2565 21 มี.ค. 2568
6 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน
47/1 ม.2 ต.คลองวัว อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 14000 โทรศัพท์ 8-4907-3938
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ตระกร้าจักสานเส้นพลาสติก 117-9/20(อท) 10 ก.ย. 2563 9 ก.ย. 2566
7 กลุ่มผลิตภัณฑ์กะลาบ้านปะขาว
79/1 ม.3 ต.บางเสด็จ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 14130 โทรศัพท์ 8-4761-6428
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
8/2564
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว 156-1/8(อท) 22 มี.ค. 2565 21 มี.ค. 2568
8 กลุ่มผลิตภัณฑ์เซรามิคชุมชนวัดชัยมงคล
91/1 ม.- ซ.- ถ.เทศบาล 5 ต.ตลาดหลวง อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 14000 โทรศัพท์ 8-1297-9132
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
ผลิตภัณฑ์งานปั้นจากวัสดุผสม
778/2556
ตุ๊กตาเรซิ่น 161-1/778(อท) 22 มี.ค. 2565 21 มี.ค. 2568
9 กลุ่มผลิตภัณฑ์เซรามิคชุมชนวัดชัยมงคล
91/1 ม.- ถ.เทศบาล 5 ต.ตลาดหลวง อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 14000 โทรศัพท์ 8-1297-9132
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
เครื่องปั้นดินเผาเซลาดอน
245/2556
เครื่องปั้นดินเผาเซลาดอน 160-2/245(อท) 22 มี.ค. 2565 21 มี.ค. 2568
10 กลุ่มพวงมาลัยดอกมะลิจากกระดาษทิชชู่
14 ม.5 ต.โรงช้าง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 14130 โทรศัพท์ 8-4296-2444
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกมะลิจากกระดาษทิชชู่ 145-4/24(อท) 26 ส.ค. 2564 25 ส.ค. 2567
11 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรชุมชนใหม่ป่าโมก
833/ข ม.2 ต.ป่าโมก อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 14130 โทรศัพท์ 8-6620-0845
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
ขนมไทย
1/2552
ฝอยทอง 132-3/1(อท) 11 มี.ค. 2564 10 มี.ค. 2567
12 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบางเจ้าฉ่า
65 ม.1 ต.บางเจ้าฉ่า อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120 โทรศัพท์ 8-1292-4253
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
ผลิตภัณฑ์ข้าวแตน
36/2562
ข้าวแตน 114-2/36(อท) 10 ก.ย. 2563 9 ก.ย. 2566
13 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโพธิ์รังนกสามัคคี
149 ม.3 ต.โพธิ์รังนก อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120 โทรศัพท์ 8-1852-9218
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์ 104-3/24(อท) 31 มี.ค. 2563 30 มี.ค. 2566
14 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหัวไผ่
17 ม.5 ต.หัวไผ่ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 14000 โทรศัพท์มือถือ 08-0667-7071
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
กล้วยอบ
112/2558
กล้วยอบ 138-2/112(อท) 26 ส.ค. 2564 25 ส.ค. 2567
15 กลุ่มอาชีพจักสาน
43 ม.8 ต.บางเจ้าฉ่า อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120 โทรศัพท์ 8-1947-2631
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 119-5/40(อท) 10 ก.ย. 2563 9 ก.ย. 2566
16 กลุ่มอาชีพทำกลองเอกราช
60/1 ม.6 ต.เอกราช อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 14130 โทรศัพท์ 8-4427-1760
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ 150-8/45(อท) 11 ส.ค. 2564 10 ส.ค. 2567
17 กลุ่มอาชีพสตรีทำเครื่องประดับเทศบาลเมืองอ่างทอง
73 ถ.อ่างทอง-สิงห์บุรี ต.ย่านซื่อ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 14000 โทรศัพท์ 8-1632-5899
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
ผลิตภัณฑ์ใยกล้วย
928/2548
ผลิตภัณฑ์ใยกล้วย 100-1/928(อท) 31 มี.ค. 2563 30 มี.ค. 2566
18 กลุ่มอาชีพสตรีทำเครื่องประดับเทศบาลเมืองอ่างทอง
73 ถ.อ่างทอง-สิงห์บุรี ต.ย่านซื่อ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 14000 โทรศัพท์ 8-1632-5899
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 101-8/418(อท) 31 มี.ค. 2563 30 มี.ค. 2566
19 กลุ่มอาชีพสตรีทำเครื่องประดับเทศบาลเมืองอ่างทอง
73 ต.ย่านซื่อ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 14000 โทรศัพท์ 8-1632-5899
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด
193/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด 120-2/193(อท) 10 ก.ย. 2563 9 ก.ย. 2566
20 กลุ่มอาชีพสตรีสวนมะม่วง
4 ม.3 ต.สามโก้ อ.สามโก้ จ.อ่างทอง 14160 โทรศัพท์ 8-7028-2623
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากหนังเทียม
1412/2559
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากหนังเทียม 102-1/1412(อท) 31 มี.ค. 2563 30 มี.ค. 2566
21 นาง ณัชชา สุมานาก
10/2 ม.3 ต.ม่วงเตี้ย อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110 โทรศัพท์ 8-8293-5735
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
กระเป๋าหนังแท้
592/2559
กระเป๋าหนังจระเข้ 168-5/592(อท) 22 มี.ค. 2565 21 มี.ค. 2568
22 นาง ธารทิพย์ อินทร์อุไร
49 ม.9 ต.วังน้ำเย็น อ.แสวงหา จ.อ่างทอง 14150 โทรศัพท์ 9-2626-7097
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2561
พวงกุญแจ 128-4/195(อท) 14 ก.ย. 2563 13 ก.ย. 2566
23 นาง ปุณยนุช ไชยวรินทรกุล
4/1 ม.- ถ.บ้านรอ ต.บางแก้ว อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 14000 โทรศัพท์ 9-5730-0795
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2561
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์ 135-5/195(อท) 11 มี.ค. 2564 10 มี.ค. 2567
24 นาง มัณฑณา โพธิ์ทอง
51 ม.3 ต.เทวราช อ.ไชโย จ.อ่างทอง 14140 โทรศัพท์ 8-7226-7820
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย 144-3/23(อท) 26 ส.ค. 2564 25 ส.ค. 2567
25 นาง รุ่งรัชต์ คงฉวี
14 ม.7 ต.มงคลธรรมนิมิต อ.สามโก้ จ.อ่างทอง 14160 โทรศัพท์ 9-2626-7079
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2561
กระเป๋าถักโครเชต์ 116-3/195(อท) 10 ก.ย. 2563 9 ก.ย. 2566
26 นางสาว ชญาภา จิตรแสวง
87/30 ม.4 ต.ศาลาแดง อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 14000 โทรศัพท์ 8-1946-3565
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
หมอนหนุนศีรษะ
381/2547
หมอนหนุนศีรษะ 107-1/381(อท) 31 มี.ค. 2563 30 มี.ค. 2566
27 นางสาว ชญาภา จิตรแสวง
87/30 ม.4 ต.ศาลาแดง อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 14000 โทรศัพท์ 8-1946-3565
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
หมอนอิง
199/2553
หมอนอิง 108-1/199(อท) 31 มี.ค. 2563 30 มี.ค. 2566
28 นางสาว ธนาพร กลิ่นขจร
119/ข ม.2 ต.ป่าโมก อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 14130 โทรศัพท์ 6-1968-9552
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ประเภทใช้งานทั่วไป 133-7/45(อท) 11 มี.ค. 2564 10 มี.ค. 2567
29 นางสาว ปุณยนุช ไชยวรินทรกุล
4/1 ม.- ถ.บ้านรอ ต.บางแก้ว อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 14000 โทรศัพท์ 9-5730-0795
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 136-10/20(อท) 11 มี.ค. 2564 10 มี.ค. 2567
30 นางสาว พชรรัชต์ พิพัฒน์ภูมิธนา
89/34 ม.4 ต.ศาลาแดง อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 14000 โทรศัพท์ 9-8459-1987
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว
551/2553
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว 105-2/551(อท) 31 มี.ค. 2563 30 มี.ค. 2566
31 นางสาว พชรรัชต์ พิพัฒน์ภูมิธนา
89/34 ม.4 ต.ศาลาแดง อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 14000 โทรศัพท์ 9-8459-1987
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
ผลิตภัณฑ์บำรุงหน้า
550/2553
ผลิตภัณฑ์บำรุงหน้า 106-3/550(อท) 31 มี.ค. 2563 30 มี.ค. 2566
32 นางสาว พชรรัตน์ พิพัฒน์ภูมิธนา
89/34 ม.4 ต.ศาลาแดง อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 14000 โทรศัพท์ 9-8459-1987
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว
551/2553
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว 141-3/551(อท) 26 ส.ค. 2564 25 ส.ค. 2567
33 นางสาว มะลิ พุทธพงษ์
48 ม.3 ต.ยี่ล้น อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110 โทรศัพท์ 6-4935-2855
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ผ้าคลุมไหล่ 110-1/246(อท) 31 มี.ค. 2563 30 มี.ค. 2566
34 นางสาว รุ่งนภา แสงหิ่งห้อย
51 ม.4 ต.เอกราช อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 14130 โทรศัพท์ 8-9777-5054
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากหนังแท้
595/2559
พวงกุญแจหนัง 146-1/595(อท) 26 ส.ค. 2564 25 ส.ค. 2567
35 นางสาว ศุภานิช เที่ยงตรง
46 ม.2 ต.สีบัวทอง อ.แสวงหา จ.อ่างทอง 14150 โทรศัพท์ 8-0638-1959
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 109-4/417(อท) 31 มี.ค. 2563 30 มี.ค. 2566
36 นาย พิเชษฐ์ มีศรี
170/1 ม.6 ต.วังน้ำเย็น อ.แสวงหา จ.อ่างทอง 14150 โทรศัพท์ 8-6820-5301
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
เข็มขัดหนังแท้
377/2559
เข็มขัดหนังจรเข้ 147-3/377(อท) 26 ส.ค. 2564 25 ส.ค. 2567
37 นาย พิเชษฐ์ มีศรี
10/2 ม.3 ต.วังน้ำเย็น อ.แสวงหา จ.อ่างทอง 14150 โทรศัพท์ 0-8682-0530
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
กระเป๋าหนังแท้
592/2559
กระเป๋าหนังแท้ 148-4/592(อท) 26 ส.ค. 2564 25 ส.ค. 2567
38 นาย ลำพูน เต็มแป้น
22 ม.4 ต.ไผ่ดำพัฒนา อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110 โทรศัพท์ 8-8293-5738
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย 121-2/23(อท) 10 ก.ย. 2563 9 ก.ย. 2566
39 นาย สุเทพ เมฆา
90/9 ม.3 ต.สี่ร้อย อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110 โทรศัพท์ 8-9925-1495
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
กระเป๋าหนังแท้
592/2559
กระเป๋าหนังวัวแท้ 122-3/592(อท) 10 ก.ย. 2563 9 ก.ย. 2566
40 นาย อัศวิน พงษ์สุข
91/2 ม.3 ต.บางเสด็จ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 14130 โทรศัพท์ 8-9985-9066
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
สิ่งประดิษฐ์จากไม้ (ประดิษฐ์จากไม้ ) 118-6/45(อท) 10 ก.ย. 2563 9 ก.ย. 2566
41 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเครื่องนอนหมอนบุบผาตำบลป่าโมก
198/ข ม.2 ต.ป่าโมก อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 14130 โทรศัพท์ 8-9346-6299
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
หมอนสมุนไพร
254/2547
หมอนสมุนไพร(มะกรูด) 125-4/254(อท) 10 ก.ย. 2563 9 ก.ย. 2566
42 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเครื่องนอนหมอนบุบผาตำบลป่าโมก
198/ข ม.2 ต.ป่าโมก อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 14130 โทรศัพท์ 8-9346-6299
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
หมอนสมุนไพร
254/2547
หมอนสมุนไพร กลิ่นใบเตย 126-5/254(อท) 10 ก.ย. 2563 9 ก.ย. 2566
43 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเครื่องนอนหมอนบุบผาตำบลป่าโมก
198/ข ม.2 ต.ป่าโมก อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 14130 โทรศัพท์ 8-9346-6299
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
หมอนสมุนไพร
254/2547
หมอนสมุนไพร กลิ่นการบูร 127-6/254(อท) 10 ก.ย. 2563 9 ก.ย. 2566
44 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสานผักตบชวา หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านรี
50 ม.2 ต.บ้านรี อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 14000 โทรศัพท์ 8-1792-1203
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
39/2559
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 103-6/39(อท) 31 มี.ค. 2563 30 มี.ค. 2566
45 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสานหวาย ตำบลบ้านแห
16 ม.4 ต.บ้านแห อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 14000 โทรศัพท์ 8-6764-3388
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
ผลิตภัณฑ์จากหวาย
19/2559
ผลิตภัณฑ์จากหวาย 134-6/19(อท) 11 มี.ค. 2564 10 มี.ค. 2567
46 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มต้นไม้ประดิษฐ์บ้านเทวรินทร์
5 ม.7 ต.แสวงหา อ.แสวงหา จ.อ่างทอง 14150 โทรศัพท์ 8-6126-9207
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
ต้นไม้ประดิษฐ์
579/2557
ต้นไม้ประดิษฐ์ 159-2/579(อท) 22 มี.ค. 2565 21 มี.ค. 2568
47 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มตาลปัตรจากหญ้าแฝกชุมชนบางแก้ว จังหวัดอ่างทอง
84/6 ต.บางแก้ว อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 14000 โทรศัพท์ 9-2537-1221
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
ผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝก
232/2559
ผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝก 143-1/232(อท) 26 ส.ค. 2564 25 ส.ค. 2567
48 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปั้นตุ๊กตาชาววังวัดท่าสุทธาวาส
67/2 ม.2 ต.บางเสด็จ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 14130 โทรศัพท์ 3-0566-2995
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
ตุ๊กตาชาววัง
75/2556
ตุ๊กตาชาววัง (แบบดั่งเดิม) 115-5/75(อท) 10 ก.ย. 2563 9 ก.ย. 2566
49 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีจักสานกระเป๋าด้วยเชือกมัดฟาง
49/1 ม.5 ซ.- ต.หัวตะพาน อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110 โทรศัพท์ 8-9902-3618
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
แส้ไม้ 154-9/418(อท) 22 มี.ค. 2565 21 มี.ค. 2568
50 วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรรำมะสัก
136 ม.5 ต.รำมะสัก อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120 โทรศัพท์ 8-9504-6339
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
ลูกประคบสมุนไพร
176/2553
ลูกประคบสมุนไพร 162-3/176(อท) 22 มี.ค. 2565 21 มี.ค. 2568
12

สืบค้นเมื่อ วันที่2 ธ.ค. 2565