รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดลพบุรี

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดลพบุรี จำนวน 93 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 9,204 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มเครือข่ายผ้าไทยทอมือ หมู่ 4 ศูนย์ 2
85/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.โคกเจริญ อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี 15250 โทรศัพท์ 8-6855-8249
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
ผ้ามัดหมี่
17/2557
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 297-36/17(ลบ) 19 เม.ย. 2565 18 เม.ย. 2568
2 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าและแปรรูปผ้ามัดหมี่
95 ม.12 ซ.- ถ.- ต.หลุมข้าว อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120 โทรศัพท์ 8-9531-7920
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 220-8/417(ลบ) 25 พ.ค. 2563 24 พ.ค. 2566
3 กลุ่มผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติตำบลบางงา
78 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บางงา อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี 15150 โทรศัพท์ 0-8355-6055
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
ผ้ามัดย้อม
52/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ(ลินิน) 227-2/52(ลบ) 25 พ.ค. 2563 24 พ.ค. 2566
4 กลุ่มผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติตำบลบางงา
28 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บางงา อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี 15150 โทรศัพท์ 8-1842-4134
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 261-10/417(ลบ) 24 ส.ค. 2564 25 ส.ค. 2567
5 กลุ่มผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติตำบลบางงา
28 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บางงา อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี 15150 โทรศัพท์ 8-1842-4134
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 262-10/412(ลบ) 24 ส.ค. 2564 25 ส.ค. 2567
6 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองกระชายงาม ม.7
55 ม.7 ซ.- ถ.- ต.โคกเจริญ อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี 15250 โทรศัพท์ 9-3980-1218
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 237-26/17(ลบ) 21 ส.ค. 2563 20 ส.ค. 2566
7 กลุ่มแม่บ้านจักสานเส้นพลาสติก
61/5 ม.5 ซ.- ถ.- ต.โคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120 โทรศัพท์ 0-9532-6979
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 209-6/20(ลบ) 23 ม.ค. 2563 22 ม.ค. 2566
8 กลุ่มสตรีบางคู้
7/1 ม.- ซ.- ถ.- ต.บางคู้ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี 15150 โทรศัพท์ 8-9284-9554
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 282-11/20(ลบ) 24 ส.ค. 2564 25 ส.ค. 2567
9 กลุ่มสตรีบ้านโคกดอกไม้
15/1 ม.1 ซ.- ถ.พรหมมาสตร์-บ้านเบิก ต.พรหมมาสตร์ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์ 0-3676-3912
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
แชมพู
92/2552
แชมพูผสมมะกรูด 208-2/92(ลบ) 23 ม.ค. 2563 22 ม.ค. 2566
10 กลุ่มสตรีบ้านหนองปล้อง
1/2 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ชอนสารเดช อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี 15170 โทรศัพท์ 6-3056-9932
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
ผ้าพันคอ
247/2557
ประเภททอ ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 283-3/247(ลบ) 8 ก.พ. 2565 7 ก.พ. 2568
11 กลุ่มสตรีบ้านหนองปล้อง
1/2 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ชอนสารเดช อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี 15170 โทรศัพท์ 6-3056-9932
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
ผ้ามัดหมี่
17/2557
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 284-33/17(ลบ) 8 ก.พ. 2565 7 ก.พ. 2568
12 ชมรมแม่บ้านกองพันปฏิบัติการจิตวิทยา
130 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์ 0-3642-4146
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
ไข่เค็ม
27/2550
ประเภทไข่เค็มพอกชนิดดิบ 210-4/27(ลบ) 23 ม.ค. 2563 22 ม.ค. 2566
13 ชมรมแม่บ้านศูนย์การบินทหารบก
303 ม.7 ซ.- ถ.- ต.เขาพระงาม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15160 โทรศัพท์ 8-1928-5782
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
คุกกี้
118/2555
ขนมคุกกี้เม็ดมะม่วงหิมพานต์ 278-5/118(ลบ) 24 ส.ค. 2564 25 ส.ค. 2567
14 ชมรมแม่บ้านศูนย์การบินทหารบก
303 ม.7 ซ.- ถ.- ต.เขาพระงาม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15160 โทรศัพท์ 8-1928-5782
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
ผลิตภัณฑ์ข้าวตัง
119/2562
ขนมข้าวตังเสวยหน้าหมูหยอง 279-2/119(ลบ) 24 ส.ค. 2564 25 ส.ค. 2567
15 ด.ต. ดิลก ศรีสกุล
216/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ถนนใหญ่ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์ 0-3664-0125
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
ไข่เค็ม
27/2550
ประเภทไข่เค็มพอกชนิดดิบ 277-5/27(ลบ) 24 ส.ค. 2564 25 ส.ค. 2567
16 ท็อปป้าแคมป์ (สำนักงานใหญ่)
3 ม.4 ต.ชัยบาดาล อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130 โทรศัพท์ 8-9277-2772
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
เสื้อชูชีพ
1101/2548
เสื้อชูชีพ 264-2/1101(ลบ) 24 ส.ค. 2564 25 ส.ค. 2567
17 นาง ไฉไล สว่างอภัย
162 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ท่าศาลา อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์ 8-7116-9707
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
น้ำนมข้าวโพด
124/2554
น้ำนมข้าวโพด 234-2/124(ลบ) 21 ส.ค. 2563 20 ส.ค. 2566
18 นาง นันทนา ศริพันธุ์
208 ม.9 ซ.24 ถ.- ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 15140 โทรศัพท์ 8-7116-0469
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
น้ำผึ้ง
263/2547
น้ำผึ้ง 230-1/263(ลบ) 25 พ.ค. 2563 24 พ.ค. 2566
19 นาง น้ำผึ้ง ฐิติกาล
179 ม.4 ซ.- ถ.- ต.หัวลำ อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี 15130 โทรศัพท์ 8-3109-9621
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
ข้าวโพดทอด
1330/2562
ข้าวโพดทอด 257-2/1330(ลบ) 19 ก.พ. 2564 18 ก.พ. 2567
20 นาง น้ำผึ้ง ฐิติกาล
179 ม.4 ซ.- ถ.- ต.หัวลำ อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี 15130 โทรศัพท์ 8-3109-9621
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
โรตีกรอบ
503/2547
โรตีกรอบ 258-2/503(ลบ) 19 ก.พ. 2564 18 ก.พ. 2567
21 นาง นุชนารถ โรจนพร
98/2 ม.2 ซ.- ถ.- ต.โคกตูม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15210 โทรศัพท์ 8-1550-9697
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
เครื่องปั้นดินเผาพอร์ซเลน
931/2556
ประเภทใช้งานทั่วไป 276-2/931(ลบ) 24 ส.ค. 2564 25 ส.ค. 2567
22 นาง บุญปลูก คำตา
129/1 ม.11 ซ.- ถ.- ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์ 8-1253-7582
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
มีด
82/2546
ประเภทมีดเหล็กกล้า ชนิดที่ใช้สำหรับประดับตกแต่งหรือเป็นของที่ระลึก 292-4/82(ลบ) 8 ก.พ. 2565 7 ก.พ. 2568
23 นาง บุญล้วน ศรีทรัพย์
99 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ท่ามะนาว อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130 โทรศัพท์ 0-8953-8358
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 223-13/418(ลบ) 25 พ.ค. 2563 24 พ.ค. 2566
24 นาง บุญล้วน ศรีทรัพย์
99 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ท่ามะนาว อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130 โทรศัพท์ 8-9538-3580
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 238-7/20(ลบ) 21 ส.ค. 2563 20 ส.ค. 2566
25 นาง ประเสริฐ สวนสุข
66 ม.5 ซ.- ถ.- ต.โพธิ์เก้าต้น อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์ 0-8144-8747
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
ขนมเปี๊ยะ
115/2555
ขนมเปี๊ยะไส้ถั่วไข่เค็ม 233-3/115(ลบ) 21 ส.ค. 2563 20 ส.ค. 2566
26 นาง ปราณี ต้นเทียน
90 ม.2 ต.บ้านทราย อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110 โทรศัพท์ 8-9900-2899
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 274-32/17(ลบ) 24 ส.ค. 2564 25 ส.ค. 2567
27 นาง ไปรยา ศรีทองทรัพย์
20/5 ม.10 ซ.- ถ.- ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์ 6-1870-2263
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
ผลิตภัณฑ์จากไหมพรม
615/2561
ผลิตภัณฑ์จากไหมพรม 241-3/615(ลบ) 21 ส.ค. 2563 20 ส.ค. 2566
28 นาง มนตรา บุญเกตุ
22/3 ม.- ซ.เทศบาล3 ถ.- ต.โคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120 โทรศัพท์ 8-7194-7598
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้
823/2548
ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้ 226-8/823(ลบ) 25 พ.ค. 2563 24 พ.ค. 2566
29 นาง ยุพิน พุฒสุข
40 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ห้วยโป่ง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120 โทรศัพท์ 8-4882-4828
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 291-8/9(ลบ) 8 ก.พ. 2565 7 ก.พ. 2568
30 นาง ระวีวรรณ ยุ้ยจำเริญทรัพย์
105-107 ม.- ซ.- ถ.สุระนารายณ์ ต.โคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120 โทรศัพท์ 0-3644-1102
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
ไข่เค็ม
27/2550
ประเภทไข่เค็มพอกชนิดดิบ 207-3/27(ลบ) 23 ม.ค. 2563 22 ม.ค. 2566
31 นาง เรณู คำอุไร
8/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ท่าศาลา อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์ 8-1292-2459
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 221-5/196(ลบ) 25 พ.ค. 2563 24 พ.ค. 2566
32 นาง ลาวัลย์ สืบสอน
22/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.หินปัก อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110 โทรศัพท์ 8-6003-8233
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
ผ้ามัดหมี่
17/2557
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 302-38/17(ลบ) 19 เม.ย. 2565 18 เม.ย. 2568
33 นาง วนิดา รักพรม
82 ม.10 ซ.- ถ.- ต.หินปัก อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110 โทรศัพท์ 8-9052-1899
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 287-12/412(ลบ) 8 ก.พ. 2565 7 ก.พ. 2568
34 นาง วนิดา รักพรม
82 ม.10 ซ.- ถ.- ต.หินปัก อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110 โทรศัพท์ 8-9052-1899
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 288-10/197(ลบ) 8 ก.พ. 2565 7 ก.พ. 2568
35 นาง วนิดา รักพรม
82 ม.10 ซ.- ถ.- ต.หินปัก อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110 โทรศัพท์ 8-9052-1899
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
ผ้ามัดหมี่
17/2557
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 289-34/17(ลบ) 8 ก.พ. 2565 7 ก.พ. 2568
36 นาง วัฒนา วงษ์ประเสริฐ
19/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.หลุมข้าว อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120 โทรศัพท์ 8-6129-0950
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 269-30/17(ลบ) 24 ส.ค. 2564 25 ส.ค. 2567
37 นาง วันทนา สุขสุแพทย์
100 ม.6 ซ.- ถ.- ต.โคกเจริญ อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี 15250 โทรศัพท์ 8-6009-8983
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 236-25/17(ลบ) 21 ส.ค. 2563 20 ส.ค. 2566
38 นาง วิภาพร จันทรัตน์
116 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ยางโทน อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี 15170 โทรศัพท์ 8-9087-8647
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
ผลิตภัณฑ์จากวัสดุปั้นสำเร็จรูป
422/2556
ผลิตภัณฑ์จากวัสดุปั้นสำเร็จรูป 294-2/422(ลบ) 19 เม.ย. 2565 18 เม.ย. 2568
39 นาง ศศธร ศรีเพ็ชร
3/23 ม.- ซ.หมู่บ้านสมศรีเอราวัณ ถ.- ต.เขาสามยอด อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์ 8-9692-0096
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก
611/2558
แบบใช้งานที่ต้องสัมผัสกับร่างกาย 280-2/611(ลบ) 24 ส.ค. 2564 25 ส.ค. 2567
40 นาง ศุภกานต์ สุพรรณ
29/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ดอนดึง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110 โทรศัพท์ 9-3014-7038
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 224-4/40(ลบ) 25 พ.ค. 2563 24 พ.ค. 2566
41 นาง ศุภกานต์ สุพรรณ
29/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ดอนดึง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110 โทรศัพท์ 9-3014-7038
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 239-8/20(ลบ) 21 ส.ค. 2563 20 ส.ค. 2566
42 นาง สิริกร ธาราวัฒน์
38 ม.1 ซ.- ถ.- ต.มุจลินท์ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี 15150 โทรศัพท์ 8-4406-2355
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 271-10/20(ลบ) 24 ส.ค. 2564 25 ส.ค. 2567
43 นาง สุปราณี นิลธวัช
36/2 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ม่วงค่อม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15230 โทรศัพท์ 8-4432-0102
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 219-7/417(ลบ) 23 ม.ค. 2563 22 ม.ค. 2566
44 นาง สุปราณี นิลธวัช
36/2 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ม่วงค่อม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15230 โทรศัพท์ 8-4432-0102
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 218-8/412(ลบ) 23 ม.ค. 2563 22 ม.ค. 2566
45 นาง สุภาพ ใจหาญ
64 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ยางราก อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี 15250 โทรศัพท์ 8-6170-8977
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 308-9/9(ลบ) 19 เม.ย. 2565 18 เม.ย. 2568
46 นาง สุภาพ ใจหาญ
64 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ยางราก อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี 15250 โทรศัพท์ 8-6170-8977
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
ไม้กวาดทางมะพร้าว
182/2561
ไม้กวาดทางมะพร้าว 309-5/182(ลบ) 19 เม.ย. 2565 18 เม.ย. 2568
47 นาง สุมิตตา ระวิพงษ์
224/11 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ท่าศาลา อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์ 8-1948-3618
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย 281-2/23(ลบ) 24 ส.ค. 2564 25 ส.ค. 2567
48 นาง อุไร บุญวงษ์
101 ม.10 ซ.- ถ.- ต.เขาพระงาม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15160 โทรศัพท์ 8-9537-7669
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 260-9/417(ลบ) 24 ส.ค. 2564 25 ส.ค. 2567
49 นางสาว ธัชชนันท์ นาคทั่ง
116 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ยางโทน อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี 15170 โทรศัพท์ 8-0326-9926
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากหนังแท้
595/2559
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากหนังแท้ 293-2/595(ลบ) 19 เม.ย. 2565 18 เม.ย. 2568
50 นางสาว ธิดารัตน์ สุ่นปาน
99/209 ซ.- ถ.- ต.ท่าศาลา อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์ 8-2788-0999
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
ผลิตภัณฑ์บำรุงหน้า
550/2553
ผลิตภัณฑ์บำรุงหน้าผสม 307-2/550(ลบ) 19 เม.ย. 2565 18 เม.ย. 2568
12

สืบค้นเมื่อ วันที่2 ธ.ค. 2565