รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดลพบุรี

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดลพบุรี จำนวน 114 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 10,741 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 ดิลก ศรีสกุล
216/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ถนนใหญ่ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์ 0-3664-0125
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
ไข่เค็ม
27/2550
ประเภทไข่เค็มพอกชนิดดิบ 277-5/27(ลบ) 24 ส.ค. 2564 25 ส.ค. 2567
2 กลุ่มเครือข่ายผ้าไทยทอมือ หมู่ 4 ศูนย์ 2
85/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.โคกเจริญ อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี 15250 โทรศัพท์ 8-6855-8249
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
ผ้ามัดหมี่
17/2557
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 297-36/17(ลบ) 19 เม.ย. 2565 18 เม.ย. 2568
3 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย
213/84 ม.1 ซ.- ถ.- ต.เขาสามยอด อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์ 8-9745-9872
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
ผลิตภัณฑ์จากวัสดุปั้นสำเร็จรูป
422/2556
ผลิตภัณฑ์จากวัสดุปั้นสำเร็จรูป 313-5/422(ลบ) 18 ส.ค. 2565 17 ส.ค. 2568
4 กลุ่มผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติตำบลบางงา
28 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บางงา อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี 15150 โทรศัพท์ 8-1842-4134
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 261-10/417(ลบ) 24 ส.ค. 2564 25 ส.ค. 2567
5 กลุ่มผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติตำบลบางงา
28 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บางงา อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี 15150 โทรศัพท์ 8-1842-4134
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 262-10/412(ลบ) 24 ส.ค. 2564 25 ส.ค. 2567
6 กลุ่มสตรีดินไทย
69 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ยางโทน อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี 15170 โทรศัพท์ 9-4324-4944
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
ผลิตภัณฑ์จากวัสดุปั้นสำเร็จรูป
422/2556
ผลิตภัณฑ์จากวัสดุปั้นสำเร็จรูป 317-6/422(ลบ) 1 ก.ย. 2565 31 ส.ค. 2568
7 กลุ่มสตรีบางคู้
7/1 ม.- ซ.- ถ.- ต.บางคู้ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี 15150 โทรศัพท์ 8-9284-9554
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 282-11/20(ลบ) 24 ส.ค. 2564 25 ส.ค. 2567
8 กลุ่มสตรีบ้านหนองปล้อง
1/2 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ชอนสารเดช อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี 15170 โทรศัพท์ 6-3056-9932
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
ผ้าพันคอ
247/2557
ประเภททอ ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 283-3/247(ลบ) 8 ก.พ. 2565 7 ก.พ. 2568
9 กลุ่มสตรีบ้านหนองปล้อง
1/2 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ชอนสารเดช อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี 15170 โทรศัพท์ 6-3056-9932
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
ผ้ามัดหมี่
17/2557
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 284-33/17(ลบ) 8 ก.พ. 2565 7 ก.พ. 2568
10 ไข่เค็มดินสอพองชมรมแม่บ้านกองพันปฏิบัติการจิตวิทยา
130 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์ 8-8949-9636
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
ไข่เค็ม
27/2550
ประเภทไข่เค็มพอก ชนิดไข่เค็มดิบ 327-6/27(ลบ) 9 มี.ค. 2566 8 มี.ค. 2569
11 ชมรมแม่บ้านศูนย์การบินทหารบก
303 ม.7 ซ.- ถ.- ต.เขาพระงาม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15160 โทรศัพท์ 8-1928-5782
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
คุกกี้
118/2555
ขนมคุกกี้เม็ดมะม่วงหิมพานต์ 278-5/118(ลบ) 24 ส.ค. 2564 25 ส.ค. 2567
12 ชมรมแม่บ้านศูนย์การบินทหารบก
303 ม.7 ซ.- ถ.- ต.เขาพระงาม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15160 โทรศัพท์ 8-1928-5782
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
ผลิตภัณฑ์ข้าวตัง
119/2562
ขนมข้าวตังเสวยหน้าหมูหยอง 279-2/119(ลบ) 24 ส.ค. 2564 25 ส.ค. 2567
13 ท็อปป้าแคมป์ (สำนักงานใหญ่)
3 ม.4 ต.ชัยบาดาล อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130 โทรศัพท์ 8-9277-2772
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
เสื้อชูชีพ
1101/2548
เสื้อชูชีพ 264-2/1101(ลบ) 24 ส.ค. 2564 25 ส.ค. 2567
14 นาง กัญญาณัฐ จำปาน้อย
11/2 ม.2 ซ.- ถ.- ต.มหาโพธิ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 15170 โทรศัพท์ 8-4337-8752
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
ผ้ามัดหมี่
17/2557
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 358-45/17(ลบ) 6 ก.พ. 2567 5 ก.พ. 2570
15 นาง กาญจนา กระแสร์คุปต์
99/121 ม.- ซ.จัดสรรฝั่งขวา ถ.- ต.เขาสามยอด อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์ 8-9540-6982
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
ผ้าพิมพ์ลายจากพืช
1626/2565
เส้นใยธรรมชาติ(ฝ้าย) 365-1/1626(ลบ) 6 ก.พ. 2567 5 ก.พ. 2570
16 นาง กาญจนา บุตรศรี
30 ม.8 ซ.- ถ.- ต.โคกแสมสาร อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี 15250 โทรศัพท์ 8-6129-0745
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
ผ้ามัดหมี่
17/2557
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 370-49/17(ลบ) 21 พ.ค. 2567 20 พ.ค. 2570
17 นาง เกษร อิ่มสิน
24 ม.12 ซ.- ถ.- ต.ศิลาทิพย์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130 โทรศัพท์ 6-4149-8961
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2561
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์ 341-7/195(ลบ) 3 ส.ค. 2566 2 ส.ค. 2569
18 นาง ขวัญเรือน ช่างหล่อ
46 ม.2 ซ.- ถ.- ต.โคกกะเทียม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15160 โทรศัพท์ 9-3035-0212
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากหนังแท้
595/2559
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากหนังแท้ 349-3/595(ลบ) 22 ก.ย. 2566 21 ก.ย. 2569
19 นาง คำไฝ จริงพูด
33/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บ้านทราย อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110 โทรศัพท์ 8-4568-5192
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 340-15/417(ลบ) 3 ส.ค. 2566 2 ส.ค. 2569
20 นาง ชโลมพร วัชรสถาพรพงศ์
13/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.มุจลินท์ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี 15150 โทรศัพท์ 8-9048-1995
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 331-14/417(ลบ) 9 มี.ค. 2566 8 มี.ค. 2569
21 นาง นุชนารถ โรจนพร
98/2 ม.2 ซ.- ถ.- ต.โคกตูม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15210 โทรศัพท์ 8-1550-9697
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
เครื่องปั้นดินเผาพอร์ซเลน
931/2556
ประเภทใช้งานทั่วไป 276-2/931(ลบ) 24 ส.ค. 2564 25 ส.ค. 2567
22 นาง บุญปลูก คำตา
129/1 ม.11 ซ.- ถ.- ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์ 8-1253-7582
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
มีด
82/2546
ประเภทมีดเหล็กกล้า ชนิดที่ใช้สำหรับประดับตกแต่งหรือเป็นของที่ระลึก 292-4/82(ลบ) 8 ก.พ. 2565 7 ก.พ. 2568
23 นาง ประนอม กมลแสงมณี
601/4 ม.10 ซ.- ถ.- ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130 โทรศัพท์ 8-1852-1852
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์ 323-8/24(ลบ) 9 มี.ค. 2566 8 มี.ค. 2569
24 นาง ประนอม กมลแสงมณี
601/4 ม.10 ซ.- ถ.- ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130 โทรศัพท์ 8-1852-1852
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากกระดาษ
651/2560
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากกระดาษ 324-4/651(ลบ) 9 มี.ค. 2566 8 มี.ค. 2569
25 นาง ปราณี ต้นเทียน
90 ม.2 ต.บ้านทราย อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110 โทรศัพท์ 8-9900-2899
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 274-32/17(ลบ) 24 ส.ค. 2564 25 ส.ค. 2567
26 นาง ปราณี ต้นเทียน
90 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บ้านทราย อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110 โทรศัพท์ 8-9900-2899
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
ผ้ามัดหมี่
17/2557
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 329-42/17(ลบ) 9 มี.ค. 2566 8 มี.ค. 2569
27 นาง ปราณี ต้นเทียน
90 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บ้านทราย อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110 โทรศัพท์ 8-9900-2899
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
ผ้ามัดหมี่
17/2557
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 330-43/17(ลบ) 9 มี.ค. 2566 8 มี.ค. 2569
28 นาง โพธิ์แก้ว คล้อยนาค
61/22-26 ม.5 ต.โคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120 โทรศัพท์ 8-0664-6461
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 332-13/20(ลบ) 3 ส.ค. 2566 2 ส.ค. 2569
29 นาง มนตรา บุญเกตุ
22/3 ม.- ซ.เทศบาล3 ถ.- ต.โคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120 โทรศัพท์ 9-8003-6735
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้
823/2548
ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้ 347-9/823(ลบ) 22 ก.ย. 2566 21 ก.ย. 2569
30 นาง ยุพิน พุฒสุข
40 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ห้วยโป่ง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120 โทรศัพท์ 8-4882-4828
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 291-8/9(ลบ) 8 ก.พ. 2565 7 ก.พ. 2568
31 นาง ระพีพรรณ บุญคุ้มครอง
14/66 ม.- ซ.- ถ.ปิยะบุตร ต.บ้านหมี่ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110 โทรศัพท์ 8-1795-4816
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ประเภททำจากผ้าทอ แบบเสื้อ ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 318-8/835(ลบ) 1 ก.ย. 2565 31 ส.ค. 2568
32 นาง ระพีพรรณ บุญคุ้มครอง
14/66 ม.- ซ.- ถ.ปิยะบุตร ต.บ้านหมี่ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110 โทรศัพท์ 8-1795-4816
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
เสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย
836/2564
ประเภททำจากผ้าทอ แบบเสื้อ ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 319-2/836(ลบ) 1 ก.ย. 2565 31 ส.ค. 2568
33 นาง ระวีวรรณ ยุ้ยจำเริญทรัพย์
105-107 ม.- ซ.- ถ.สุระนารายณ์ ต.โคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120 โทรศัพท์ 8-7091-0498
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
ไข่เค็ม
27/2550
ประเภทไข่เค็มพอกชนิดไข่เค็มดิบ 328-7/27(ลบ) 9 มี.ค. 2566 8 มี.ค. 2569
34 นาง ราตรี สระทองมา
13/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ดงมะรุม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120 โทรศัพท์ 8-1434-4116
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
ชุดสัตว์เลี้ยง
1287/2554
ชุดสัตว์เลี้ยง 346-2/1287(ลบ) 22 ก.ย. 2566 21 ก.ย. 2569
35 นาง ลาวัลย์ สืบสอน
22/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.หินปัก อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110 โทรศัพท์ 8-6003-8233
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
ผ้ามัดหมี่
17/2557
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 302-38/17(ลบ) 19 เม.ย. 2565 18 เม.ย. 2568
36 นาง วนิดา รักพรม
82 ม.10 ซ.- ถ.- ต.หินปัก อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110 โทรศัพท์ 8-9052-1899
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 287-12/412(ลบ) 8 ก.พ. 2565 7 ก.พ. 2568
37 นาง วนิดา รักพรม
82 ม.10 ซ.- ถ.- ต.หินปัก อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110 โทรศัพท์ 8-9052-1899
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 288-10/197(ลบ) 8 ก.พ. 2565 7 ก.พ. 2568
38 นาง วนิดา รักพรม
82 ม.10 ซ.- ถ.- ต.หินปัก อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110 โทรศัพท์ 8-9052-1899
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
ผ้ามัดหมี่
17/2557
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 289-34/17(ลบ) 8 ก.พ. 2565 7 ก.พ. 2568
39 นาง วัฒนา วงษ์ประเสริฐ
19/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.หลุมข้าว อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120 โทรศัพท์ 8-6129-0950
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 269-30/17(ลบ) 24 ส.ค. 2564 25 ส.ค. 2567
40 นาง วันทนา สุขสุแพทย์
111/1 ม.6 ซ.- ถ.- ต.โคกเจริญ อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี 15250 โทรศัพท์ 8-6009-8983
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
ผ้ามัดหมี่
17/2557
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 364-47/17(ลบ) 6 ก.พ. 2567 5 ก.พ. 2570
41 นาง วิภาพร จันทรัตน์
116 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ยางโทน อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี 15170 โทรศัพท์ 8-9087-8647
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
ผลิตภัณฑ์จากวัสดุปั้นสำเร็จรูป
422/2556
ผลิตภัณฑ์จากวัสดุปั้นสำเร็จรูป 294-2/422(ลบ) 19 เม.ย. 2565 18 เม.ย. 2568
42 นาง ศรีไพร งามวงค์
36 ม.8 ซ.- ถ.- ต.โคกแสมสาร อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี 15250 โทรศัพท์ 8-6129-0745
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
ผ้ามัดหมี่
17/2557
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 366-48/17(ลบ) 6 ก.พ. 2567 5 ก.พ. 2570
43 นาง ศศธร ศรีเพ็ชร
3/23 ม.- ซ.หมู่บ้านสมศรีเอราวัณ ถ.- ต.เขาสามยอด อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์ 8-9692-0096
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก
611/2558
แบบใช้งานที่ต้องสัมผัสกับร่างกาย 280-2/611(ลบ) 24 ส.ค. 2564 25 ส.ค. 2567
44 นาง สงกรานต์ ขีดเขียน
29/1 ม.3 ต.ทุ่งท่าช้าง อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 15240 โทรศัพท์ 9-8387-2887
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 350-14/20(ลบ) 22 ก.ย. 2566 21 ก.ย. 2569
45 นาง สมคิด คารมภ์สม
118/2 ม.- ซ.- ถ.ตลาดใหม่ ต.บ้านหมี่ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110 โทรศัพท์ 8-1775-9433
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
ผลิตภัณฑ์จากวัสดุปั้นสำเร็จรูป
422/2556
ผลิตภัณฑ์จากวัสดุปั้นสำเร็จรูป 310-3/422(ลบ) 18 ส.ค. 2565 17 ส.ค. 2568
46 นาง สร้อยนภา เยื่อวงษ์
2/10 ม.- ซ.อ่อนนุช ถ.- ต.เขาสามยอด อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์ 8-5424-5465
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2561
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์ 354-9/195(ลบ) 22 ก.ย. 2566 21 ก.ย. 2569
47 นาง สิริกร ธาราวัฒน์
38 ม.1 ซ.- ถ.- ต.มุจลินท์ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี 15150 โทรศัพท์ 8-4406-2355
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 271-10/20(ลบ) 24 ส.ค. 2564 25 ส.ค. 2567
48 นาง สุชาดา หมั่นเพียร
248/4 ม.10 ซ.- ถ.- ต.สระโบสถ์ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 15240 โทรศัพท์ 8-0266-4805
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 322-12/20(ลบ) 9 มี.ค. 2566 8 มี.ค. 2569
49 นาง สุปราณี นิลธวัช
53 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ม่วงค่อม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15230 โทรศัพท์ 8-4432-0102
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 325-13/417(ลบ) 9 มี.ค. 2566 8 มี.ค. 2569
50 นาง สุปราณี นิลธวัช
53 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ม่วงค่อม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15230 โทรศัพท์ 8-4432-0102
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 326-14/412(ลบ) 9 มี.ค. 2566 8 มี.ค. 2569
123

สืบค้นเมื่อ วันที่26 มิ.ย. 2567