รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดสิงห์บุรี

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 95 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 10,741 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มจักสานท่างาม
99 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ท่างาม อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110 โทรศัพท์มือถือ 09-6852-0962
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
ผลิตภัณฑ์จากหวาย
19/2559
ตะกร้าจักสานหวาย 172-11/19(สห) 28 ก.พ. 2565 27 ก.พ. 2568
2 กลุ่มจักสานบ้านหัวไผ่พัฒนา 4.0
32 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หัวไผ่ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000 โทรศัพท์มือถือ 08-2238-7149
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
ผลิตภัณฑ์จากหวาย
19/2559
ผลิตภัณฑ์จากหวาย 163-9/19(สห) 3 ส.ค. 2564 2 ส.ค. 2567
3 กลุ่มจักสานบ้านหัวไผ่พัฒนา 4.0
32 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หัวไผ่ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000 โทรศัพท์มือถือ 08-2238-7149
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
ผลิตภัณฑ์จากหวาย
19/2559
ผลิตภัณฑ์จากหวาย 251-14/19(สห) 14 มี.ค. 2567 13 มี.ค. 2570
4 กลุ่มผลิตภัณฑ์จากโครงงอบบ้านวัดน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลงิ้วราย
28/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.งิ้วราย อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110 โทรศัพท์มือถือ 08-6758-0938
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
ผลิตภัณฑ์จากใบลาน
66/2559
ผลิตภัณฑ์จากใบลาน 209-3/66(สห) 17 มี.ค. 2566 16 มี.ค. 2569
5 กลุ่มผลิตภัณฑ์จากผ้าตำบลบางน้ำเชี่ยว
48 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บางน้ำเชี่ยว อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120 โทรศัพท์มือถือ 09-5498-3582
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ประเภททำจากผ้าทอ แบบเสื้อ เส้นใยประดิษฐ์ 185-7/835(สห) 30 มิ.ย. 2565 29 มิ.ย. 2568
6 กลุ่มพรมเอนกประสงค์
- ม.5 ซ.- ถ.- ต.ชีน้ำร้าย อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110 โทรศัพท์มือถือ 08-0108-6398
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 174-21/412(สห) 28 ก.พ. 2565 27 ก.พ. 2568
7 กลุ่มแม่บ้านบางตาโฉม หมู่ที่ 8
64 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ท่างาม อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110 โทรศัพท์มือถือ 08-9801-7540
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 237-18/20(สห) 14 มี.ค. 2567 13 มี.ค. 2570
8 กลุ่มลวดดัดลายประดับดอกไม้งานมงคล
37/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.หัวป่า อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120 โทรศัพท์มือถือ 08-9409-2654
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
39/2559
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 191-3/39(สห) 30 มิ.ย. 2565 29 มิ.ย. 2568
9 กลุ่มลวดดัดลายประดับดอกไม้งานมงคล
37/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.หัวป่า อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120 โทรศัพท์มือถือ 08-9409-2654
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว 192-6/24(สห) 30 มิ.ย. 2565 29 มิ.ย. 2568
10 กลุ่มสตรีสหกรณ์โพทะเล
51/2 ม.2 ซ.- ถ.- ต.โพทะเล อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150 โทรศัพท์มือถือ 08-9803-8864
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
ผักและผลไม้กวน
35/2558
กล้วยกวน 224-2/35(สห) 17 ส.ค. 2566 16 ส.ค. 2569
11 กลุ่มสตรีสหกรณ์โพทะเล
51/2 ม.2 ซ.- ถ.- ต.โพทะเล อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150 โทรศัพท์มือถือ 08-9803-8864
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยบาร์บีคิว 225-6/1038(สห) 17 ส.ค. 2566 16 ส.ค. 2569
12 กลุ่มสตรีสหกรณ์โพทะเล
51/2 ม.2 ซ.- ถ.- ต.โพทะเล อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150 โทรศัพท์มือถือ 08-9803-8864
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยแซนวิช 226-7/1038(สห) 17 ส.ค. 2566 16 ส.ค. 2569
13 กลุ่มสตรีสหกรณ์โพทะเล
51/2 ม.2 ซ.- ถ.- ต.โพทะเล อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150 โทรศัพท์มือถือ 08-9803-8864
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยอบเนย 227-8/1038(สห) 17 ส.ค. 2566 16 ส.ค. 2569
14 กลุ่มสิงห์ชวาบ้านทุ่งกลับน้อย
16/6 ม.7 ซ.- ถ.- ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130 โทรศัพท์มือถือ 06-1563-3192
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
39/2559
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 211-5/39(สห) 17 มี.ค. 2566 16 มี.ค. 2569
15 กลุ่มหัตถกรรมบ้านบางพระนอน
117/6 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ทับยา อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110 โทรศัพท์มือถือ 08-7054-4294
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ประเภททำจากผ้าทอ แบบเสื้อ เส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 199-8/835(สห) 30 มิ.ย. 2565 29 มิ.ย. 2568
16 กลุ่มหัตถกรรมบ้านบางพระนอน
117/6 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ทับยา อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110 โทรศัพท์มือถือ 08-7054-4294
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 198-22/412(สห) 30 มิ.ย. 2565 29 มิ.ย. 2568
17 กลุ่มหัตถกรรมบ้านบางพระนอน
117/6 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ทับยา อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110 โทรศัพท์มือถือ 08-7054-4294
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 162-6/196(สห) 3 ส.ค. 2564 2 ส.ค. 2567
18 กลุ่มหัตถกรรมบ้านบางพระนอน
117/6 ม.2 ซ.- ถ.- ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110 โทรศัพท์มือถือ 08-7054-4294
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
เสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย
836/2564
ประเภททำจากผ้าทอ แบบเสื้อ เส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 200-3/836(สห) 30 มิ.ย. 2565 29 มิ.ย. 2568
19 กลุ่มหัตถกรรมบ้านสมัคร หมู่ที่ 8 (ด้วยศาสตร์พระราชา)
91 ม.8 ซ.- ถ.- ต.บางกระบือ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000 โทรศัพท์มือถือ 09-5806-2039
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 186-11/20(สห) 30 มิ.ย. 2565 29 มิ.ย. 2568
20 กลุ่มหัตถกรรมบ้านสมัคร หมู่ที่ 8 (ด้วยศาสตร์พระราชา)
91 ม.8 ซ.- ถ.- ต.บางกระบือ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000 โทรศัพท์มือถือ 09-5806-2039
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
ไม้กวาดทางมะพร้าว
182/2561
ไม้กวาดทางมะพร้าว 187-6/182(สห) 30 มิ.ย. 2565 29 มิ.ย. 2568
21 กลุ่มอาชีพจักสานบ้านสวนมะปราง
- ม.5 ซ.- ถ.- ต.ชีน้ำร้าย อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110 โทรศัพท์มือถือ 08-3439-5988
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
ผลิตภัณฑ์จากหวาย
19/2559
ตะกร้าจักสานหวาย 173-12/19(สห) 28 ก.พ. 2565 27 ก.พ. 2568
22 กลุ่มอาชีพบ้านดงทอง
23/1 ม.11 ซ.- ถ.- ต.ทับยา อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110 โทรศัพท์มือถือ 08-9538-6548
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 177-10/9(สห) 28 ก.พ. 2565 27 ก.พ. 2568
23 กลุ่มอาชีพบ้านดงทอง
23/1 ม.11 ซ.- ถ.- ต.ทับยา อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110 โทรศัพท์มือถือ 08-9538-6548
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
ไม้กวาดทางมะพร้าว
182/2561
ไม้กวาดทางมะพร้าว 178-5/182(สห) 28 ก.พ. 2565 27 ก.พ. 2568
24 กลุ่มอาชีพสตรีโพธาภิวัฒน์
130 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บางกระบือ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000 โทรศัพท์มือถือ 08-4066-1604
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
ผลิตภัณฑ์จากหวาย
19/2559
ตะกร้าจักสานหวาย 171-10/19(สห) 28 ก.พ. 2565 27 ก.พ. 2568
25 นาง โกสุม พรโพธิ์
126/3 ม.3 ซ.- ถ.- ต.วิหารขาว อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี 16140 โทรศัพท์มือถือ 08-9085-5987
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
เปล
203/2546
เปล 164-2/203(สห) 3 ส.ค. 2564 2 ส.ค. 2567
26 นาง ขวัญฤทัย วีระไทย
46 ม.2 ซ.- ถ.- ต.น้ำตาล อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110 โทรศัพท์มือถือ 09-1818-7851
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 229-15/418(สห) 17 ส.ค. 2566 16 ส.ค. 2569
27 นาง ขวัญฤทัย วีระไทย
46 ม.2 ซ.- ถ.- ต.น้ำตาล อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110 โทรศัพท์มือถือ 09-1818-7851
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด
193/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด 230-3/193(สห) 17 ส.ค. 2566 16 ส.ค. 2569
28 นาง ทัศนา มากเลาะเลย์
598/22 ม.- ซ.- ถ.โพธิเก้าต้น ต.บางพุทรา อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000 โทรศัพท์มือถือ 08-3806-3703
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
ปาท่องโก๋
1144/2549
ปาท่องโก๋ตัวเล็กกึ่งสำเร็จรูป 234-2/1144(สห) 14 มี.ค. 2567 13 มี.ค. 2570
29 นาง นิศรัต์ สระ
17/1 ม.9 ซ.- ถ.- ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150 โทรศัพท์มือถือ 08-5424-9176
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 246-27/412(สห) 14 มี.ค. 2567 13 มี.ค. 2570
30 นาง บุญยืน ทิพย์ทวี
61 ม.3 ซ.- ถ.- ต.เชิงกลัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130 โทรศัพท์มือถือ 09-8046-9235
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 233-17/20(สห) 14 มี.ค. 2567 13 มี.ค. 2570
31 นาง บุปผา ดาปัง
167/1 ม.6 ซ.- ถ.- ต.บ้านหม้อ อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120 โทรศัพท์มือถือ 09-9429-0891
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
คุกกี้
118/2555
คุกกี้เนยสดธัญพืช 180-1/118(สห) 30 มิ.ย. 2565 29 มิ.ย. 2568
32 นาง บุปผา ดาปัง
167/1 ม.6 ซ.- ถ.- ต.บ้านหม้อ อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120 โทรศัพท์มือถือ 09-9429-0891
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
คุกกี้
118/2555
คุกกี้ข้าวตอก 181-2/118(สห) 30 มิ.ย. 2565 29 มิ.ย. 2568
33 นาง ประทุม บุญย้าย
8/2 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บางมัญ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000 โทรศัพท์มือถือ 08-1852-0388
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 244-26/412(สห) 14 มี.ค. 2567 13 มี.ค. 2570
34 นาง พลอยไพลิน สุภาพรอด
754/1 ม.6 ซ.- ถ.- ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110 โทรศัพท์มือถือ 09-2983-5044
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
เครื่องทองเหลือง
73/2546
ประเภทเครื่องทองเหลืองสาน 235-1/73(สห) 14 มี.ค. 2567 13 มี.ค. 2570
35 นาง พลอยไพลิน สุภาพรอด
754/1 ม.6 ซ.- ถ.- ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110 โทรศัพท์มือถือ 09-2983-5044
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
ผลิตภัณฑ์จากไหมพรม
615/2561
ผลิตภัณฑ์จากไหมพรม 236-4/615(สห) 14 มี.ค. 2567 13 มี.ค. 2570
36 นาง เพ็ชรัตน์ ทองมี
30/2 ม.7 ซ.- ถ.- ต.โพธิ์ชัย อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110 โทรศัพท์มือถือ 08-0815-1918
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
ผลิตภัณฑ์กาบหมาก
942/2548
จานกาบหมาก 175-1/942(สห) 28 ก.พ. 2565 27 ก.พ. 2568
37 นาง ยุพา ชาตตระกูล
6/3 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บางมัญ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000 โทรศัพท์มือถือ 08-2591-0701
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 212-14/418(สห) 17 มี.ค. 2566 16 มี.ค. 2569
38 นาง ยุพา ชาตตระกูล
6/3 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บางมัญ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000 โทรศัพท์มือถือ 08-2591-0701
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 221-23/412(สห) 17 มี.ค. 2566 16 มี.ค. 2569
39 นาง วัชรีวรรณ ชูกิจธันยพัชร์
134/1 ม.- ซ.- ถ.วิไลจิตต์ ต.บางพุทรา อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000 โทรศัพท์มือถือ 08-7798-0372
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
ผ้ามัดย้อม
52/2557
เส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 255-3/52(สห) 14 มี.ค. 2567 13 มี.ค. 2570
40 นาง วัชรีวรรณ ชูกิจธันยพัชร์
134/1 ม.- ซ.- ถ.วิไลจิตต์ ต.บางพุทรา อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000 โทรศัพท์มือถือ 08-7798-0372
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ประเภททำจากผ้าทอ/แบบเสื้อ/ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ (สีขาว) 254-11/835(สห) 14 มี.ค. 2567 13 มี.ค. 2570
41 นาง วันเพ็ญ หาญคำ
32/5 ม.2 ซ.- ถ.- ต.แม่ลา อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130 โทรศัพท์มือถือ 08-6076-5871
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
ขนมเปี๊ยะ
115/2555
ขนมเปี๊ยะ ไส้ถั่ว 216-6/115(สห) 17 มี.ค. 2566 16 มี.ค. 2569
42 นาง วันเพ็ญ หาญคำ
32/5 ม.2 ซ.- ถ.- ต.แม่ลา อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130 โทรศัพท์มือถือ 08-6076-5871
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
ขนมเปี๊ยะ
115/2555
ขนมเปี๊ยะ ไส้ฟัก 217-7/115(สห) 17 มี.ค. 2566 16 มี.ค. 2569
43 นาง สุรีพร อำนรรฆสรเดช
37/5 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านหม้อ อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120 โทรศัพท์มือถือ 08-0068-5931
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 243-16/418(สห) 14 มี.ค. 2567 13 มี.ค. 2570
44 นาง แสงดาว ประทุมรัตน์
74 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ต้นโพธิ์ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000 โทรศัพท์มือถือ 08-1852-1326
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 252-17/418(สห) 14 มี.ค. 2567 13 มี.ค. 2570
45 นาง อนันต์ ปานดี
55/2 ม.3 ซ.- ถ.- ต.พิกุลทอง อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี 16140 โทรศัพท์มือถือ 08-6126-7050
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว 194-7/24(สห) 30 มิ.ย. 2565 29 มิ.ย. 2568
46 นางสาว จินตนา มั่นคง
54/2 ม.10 ซ.- ถ.- ต.ไม้ดัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130 โทรศัพท์มือถือ 08-4914-8459
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
ผลิตภัณฑ์เรซิน
366/2547
ผลิตภัณฑ์เรซิน 166-2/366(สห) 3 ส.ค. 2564 2 ส.ค. 2567
47 นางสาว จินตนา มั่นคง
54/2 ม.10 ซ.- ถ.- ต.ไม้ดัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130 โทรศัพท์มือถือ 08-4914-8459
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
ผลิตภัณฑ์เรซิน
366/2547
ผลิตภัณฑ์เรซิน 240-3/366(สห) 14 มี.ค. 2567 13 มี.ค. 2570
48 นางสาว จินตนา มั่นคง
54/2 ม.10 ซ.- ถ.- ต.ไม้ดัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130 โทรศัพท์มือถือ 08-4914-8459
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
ผลิตภัณฑ์จากวัสดุปั้นสำเร็จรูป
422/2556
ผลิตภัณฑ์จากวัสดุปั้นสำเร็จรูป 241-4/422(สห) 14 มี.ค. 2567 13 มี.ค. 2570
49 นางสาว จุรีรัตน์ นวนคำ
28 ม.3 ซ.- ถ.- ต.หัวป่า อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120 โทรศัพท์มือถือ 08-1400-8382
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
39/2559
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 197-4/39(สห) 30 มิ.ย. 2565 29 มิ.ย. 2568
50 นางสาว น้ำทิพย์ พันแสนเฉลิมรัตน์
47 ม.5 ซ.- ถ.- ต.โพกรวม อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000 โทรศัพท์มือถือ 08-5048-7589
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
ผลิตภัณฑ์กรอบรูปวิทยาศาสตร์
438/2547
ผลิตภัณฑ์กรอบรูปวิทยาศาสตร์ 193-2/438(สห) 30 มิ.ย. 2565 29 มิ.ย. 2568
12

สืบค้นเมื่อ วันที่26 มิ.ย. 2567