รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดสิงห์บุรี

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 92 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 9,204 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มจักสานท่างาม
99 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ท่างาม อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110 โทรศัพท์มือถือ 09-6852-0962
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
ผลิตภัณฑ์จากหวาย
19/2559
ตะกร้าจักสานหวาย 172-11/19(สห) 28 ก.พ. 2565 27 ก.พ. 2568
2 กลุ่มจักสานบ้านปากคลองบางกระเพียง
21 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หัวไผ่ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000 โทรศัพท์มือถือ 08-4703-2159
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
ผลิตภัณฑ์จากหวาย
19/2559
ผลิตภัณฑ์จากหวาย 111-6/19(สห) 24 ก.พ. 2563 23 ก.พ. 2566
3 กลุ่มจักสานบ้านหัวไผ่พัฒนา 4.0
32 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หัวไผ่ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000 โทรศัพท์มือถือ 08-2238-7149
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
ผลิตภัณฑ์จากหวาย
19/2559
ผลิตภัณฑ์จากหวาย 163-9/19(สห) 3 ส.ค. 2564 2 ส.ค. 2567
4 กลุ่มผลิตภัณฑ์จากผ้าตำบลบางน้ำเชี่ยว
48 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บางน้ำเชี่ยว อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120 โทรศัพท์มือถือ 09-5498-3582
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 137-18/412(สห) 3 ก.ย. 2563 2 ก.ย. 2566
5 กลุ่มผลิตภัณฑ์จากผ้าตำบลบางน้ำเชี่ยว
48 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บางน้ำเชี่ยว อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120 โทรศัพท์มือถือ 09-5498-3582
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ประเภททำจากผ้าทอ แบบเสื้อ เส้นใยประดิษฐ์ 185-7/835(สห) 30 มิ.ย. 2565 29 มิ.ย. 2568
6 กลุ่มพรมเช็ดเท้าบ้านการ้อง
10 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ห้วยชัน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110 โทรศัพท์มือถือ 08-6791-7938
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 112-11/412(สห) 24 ก.พ. 2563 23 ก.พ. 2566
7 กลุ่มพรมเอนกประสงค์
- ม.5 ซ.- ถ.- ต.ชีน้ำร้าย อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110 โทรศัพท์มือถือ 08-0108-6398
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 174-21/412(สห) 28 ก.พ. 2565 27 ก.พ. 2568
8 กลุ่มแม่บ้านบางตาโฉม หมุ่ที่ 8
64 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ท่างาม อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110 โทรศัพท์มือถือ 08-9801-7540
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 144-9/20(สห) 10 มี.ค. 2564 9 มี.ค. 2567
9 กลุ่มแม่บ้านบางตาโฉม หมุ่ที่ 8
64 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ท่างาม อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110 โทรศัพท์มือถือ 08-9801-7540
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 154-5/196(สห) 16 เม.ย. 2564 15 เม.ย. 2567
10 กลุ่มลวดดัดลายประดับดอกไม้งานมงคล
37/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.หัวป่า อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120 โทรศัพท์มือถือ 08-9409-2654
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากกระดาษ
651/2560
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากกระดาษ 119-1/651(สห) 24 ก.พ. 2563 23 ก.พ. 2566
11 กลุ่มลวดดัดลายประดับดอกไม้งานมงคล
37/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.หัวป่า อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120 โทรศัพท์มือถือ 08-9409-2654
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
39/2559
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 191-3/39(สห) 30 มิ.ย. 2565 29 มิ.ย. 2568
12 กลุ่มลวดดัดลายประดับดอกไม้งานมงคล
37/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.หัวป่า อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120 โทรศัพท์มือถือ 08-9409-2654
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว 192-6/24(สห) 30 มิ.ย. 2565 29 มิ.ย. 2568
13 กลุ่มสิงห์ชวาบ้านทุ่งกลับน้อย
16/6 ม.7 ซ.- ถ.- ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130 โทรศัพท์มือถือ 08-1290-6048
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
39/2559
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 121-2/39(สห) 24 ก.พ. 2563 23 ก.พ. 2566
14 กลุ่มหัตถกรรมบ้านบางพระนอน
117/6 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ทับยา อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110 โทรศัพท์มือถือ 08-7054-4294
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์ 113-5/24(สห) 24 ก.พ. 2563 23 ก.พ. 2566
15 กลุ่มหัตถกรรมบ้านบางพระนอน
117/6 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ทับยา อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110 โทรศัพท์มือถือ 08-7054-4294
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 114-12/412(สห) 24 ก.พ. 2563 23 ก.พ. 2566
16 กลุ่มหัตถกรรมบ้านบางพระนอน
117/6 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ทับยา อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110 โทรศัพท์มือถือ 08-7054-4294
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 162-6/196(สห) 3 ส.ค. 2564 2 ส.ค. 2567
17 กลุ่มหัตถกรรมบ้านบางพระนอน
117/6 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ทับยา อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110 โทรศัพท์มือถือ 08-7054-4294
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ประเภททำจากผ้าทอ แบบเสื้อ เส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 199-8/835(สห) 30 มิ.ย. 2565 29 มิ.ย. 2568
18 กลุ่มหัตถกรรมบ้านบางพระนอน
117/6 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ทับยา อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110 โทรศัพท์มือถือ 08-7054-4294
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 198-22/412(สห) 30 มิ.ย. 2565 29 มิ.ย. 2568
19 กลุ่มหัตถกรรมบ้านบางพระนอน
117/6 ม.2 ซ.- ถ.- ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110 โทรศัพท์มือถือ 08-7054-4294
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
เสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย
836/2564
ประเภททำจากผ้าทอ แบบเสื้อ เส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 200-3/836(สห) 30 มิ.ย. 2565 29 มิ.ย. 2568
20 กลุ่มหัตถกรรมบ้านสมัคร หมู่ที่ 8 (ด้วยศาสตร์พระราชา)
91 ม.8 ซ.- ถ.- ต.บางกระบือ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000 โทรศัพท์มือถือ 09-5806-2039
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 186-11/20(สห) 30 มิ.ย. 2565 29 มิ.ย. 2568
21 กลุ่มหัตถกรรมบ้านสมัคร หมู่ที่ 8 (ด้วยศาสตร์พระราชา)
91 ม.8 ซ.- ถ.- ต.บางกระบือ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000 โทรศัพท์มือถือ 09-5806-2039
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
ไม้กวาดทางมะพร้าว
182/2561
ไม้กวาดทางมะพร้าว 187-6/182(สห) 30 มิ.ย. 2565 29 มิ.ย. 2568
22 กลุ่มอาชีพจักสานบ้านสวนมะปราง
- ม.5 ซ.- ถ.- ต.ชีน้ำร้าย อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110 โทรศัพท์มือถือ 08-3439-5988
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
ผลิตภัณฑ์จากหวาย
19/2559
ตะกร้าจักสานหวาย 173-12/19(สห) 28 ก.พ. 2565 27 ก.พ. 2568
23 กลุ่มอาชีพจักสานบ้านสวนมะปราง
- ม.5 ซ.- ถ.- ต.ชีน้ำร้าย อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110 โทรศัพท์มือถือ 08-3439-5988
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 134-6/40(สห) 3 ก.ย. 2563 2 ก.ย. 2566
24 กลุ่มอาชีพจักสานบ้านสวนมะปราง
- ม.5 ซ.- ถ.- ต.ชีน้ำร้าย อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110 โทรศัพท์มือถือ 08-3439-5988
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
ผลิตภัณฑ์จากทางมะพร้าว
351/2560
ที่รองแก้วทางมะพร้าว 135-1/351(สห) 3 ก.ย. 2563 2 ก.ย. 2566
25 กลุ่มอาชีพบ้านดงทอง
23/1 ม.11 ซ.- ถ.- ต.ทับยา อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110 โทรศัพท์มือถือ 08-9538-6548
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 177-10/9(สห) 28 ก.พ. 2565 27 ก.พ. 2568
26 กลุ่มอาชีพบ้านดงทอง
23/1 ม.11 ซ.- ถ.- ต.ทับยา อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110 โทรศัพท์มือถือ 08-9538-6548
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
ไม้กวาดทางมะพร้าว
182/2561
ไม้กวาดทางมะพร้าว 178-5/182(สห) 28 ก.พ. 2565 27 ก.พ. 2568
27 กลุ่มอาชีพสตรีโพธาภิวัฒน์
130 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บางกระบือ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000 โทรศัพท์มือถือ 08-4066-1604
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
ผลิตภัณฑ์จากหวาย
19/2559
ตะกร้าจักสานหวาย 171-10/19(สห) 28 ก.พ. 2565 27 ก.พ. 2568
28 นาง โกสุม พรโพธิ์
126/3 ม.3 ซ.- ถ.- ต.วิหารขาว อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี 16140 โทรศัพท์มือถือ 08-9085-5987
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
เปล
203/2546
เปล 164-2/203(สห) 3 ส.ค. 2564 2 ส.ค. 2567
29 นาง ทัศนา มากเลาะเลย์
598/22 ม.- ซ.- ถ.โพธิ์เก้าต้น ต.บางพุทรา อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000 โทรศัพท์มือถือ 08-3806-3703
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
ปาท่องโก๋
1144/2549
ปาท่องโก๋ 160-1/1144(สห) 16 เม.ย. 2564 15 เม.ย. 2567
30 นาง นิธินันท์ อุ่นประเสริฐ
102 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หัวป่า อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120 โทรศัพท์มือถือ 08-1780-4372
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
ผลิตภัณฑ์จากไหมพรม
615/2561
ผลิตภัณฑ์จากไหมพรม 120-1/615(สห) 24 ก.พ. 2563 23 ก.พ. 2566
31 นาง นิศรัต์ สระ
17/1 ม.9 ซ.- ถ.- ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150 โทรศัพท์มือถือ 08-5424-9176
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 145-6/417(สห) 10 มี.ค. 2564 9 มี.ค. 2567
32 นาง นิศรัต์ สระ
17/1 ม.9 ซ.- ถ.- ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150 โทรศัพท์มือถือ 08-5424-9176
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 146-19/412(สห) 10 มี.ค. 2564 9 มี.ค. 2567
33 นาง บุปผา ดาปัง
167/1 ม.6 ซ.- ถ.- ต.บ้านหม้อ อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120 โทรศัพท์มือถือ 09-9429-0891
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
คุกกี้
118/2555
คุกกี้เนยสดธัญพืช 180-1/118(สห) 30 มิ.ย. 2565 29 มิ.ย. 2568
34 นาง บุปผา ดาปัง
167/1 ม.6 ซ.- ถ.- ต.บ้านหม้อ อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120 โทรศัพท์มือถือ 09-9429-0891
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
คุกกี้
118/2555
คุกกี้ข้าวตอก 181-2/118(สห) 30 มิ.ย. 2565 29 มิ.ย. 2568
35 นาง ประทุม บุญย้าย
- ม.1 ซ.- ถ.- ต.บางมัญ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000 โทรศัพท์มือถือ 08-1852-0388
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 152-20/412(สห) 10 มี.ค. 2564 9 มี.ค. 2567
36 นาง เพ็ชรัตน์ ทองมี
30/2 ม.7 ซ.- ถ.- ต.โพธิ์ชัย อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110 โทรศัพท์มือถือ 08-0815-1918
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
ผลิตภัณฑ์กาบหมาก
942/2548
จานกาบหมาก 175-1/942(สห) 28 ก.พ. 2565 27 ก.พ. 2568
37 นาง ยุพา ชาตตระกูล
111 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บางมัญ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000 โทรศัพท์มือถือ 08-2591-0701
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 123-9/418(สห) 24 ก.พ. 2563 23 ก.พ. 2566
38 นาง ยุพา ชาตตระกูล
111 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บางมัญ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000 โทรศัพท์มือถือ 08-2591-0701
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 124-15/412(สห) 24 ก.พ. 2563 23 ก.พ. 2566
39 นาง สุรีพร อำนรรฆสรเดช
37/5 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านหม้อ อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120 โทรศัพท์มือถือ 08-3693-1427
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 148-10/418(สห) 10 มี.ค. 2564 9 มี.ค. 2567
40 นาง อนันต์ ปานดี
55/2 ม.3 ซ.- ถ.- ต.พิกุลทอง อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี 16140 โทรศัพท์มือถือ 08-6126-7050
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว 194-7/24(สห) 30 มิ.ย. 2565 29 มิ.ย. 2568
41 นางสาว ครสวรรค์ บุญสาย
99/1 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ไม้ดัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130 โทรศัพท์มือถือ 06-3667-4973
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 110-8/20(สห) 24 ก.พ. 2563 23 ก.พ. 2566
42 นางสาว ครสวรรค์ บุญสาย
99/1 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ไม้ดัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130 โทรศัพท์มือถือ 06-3667-4973
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
โมบาย
569/2547
โมบาย 140-1/569(สห) 3 ก.ย. 2563 2 ก.ย. 2566
43 นางสาว จินตนา มั่นคง
54/2 ม.10 ซ.- ถ.- ต.ไม้ดัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130 โทรศัพท์มือถือ 08-4914-8459
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
ผลิตภัณฑ์จากวัสดุปั้นสำเร็จรูป
422/2556
ผลิตภัณฑ์จากวัสดุปั้นสำเร็จรูป 158-2/422(สห) 16 เม.ย. 2564 15 เม.ย. 2567
44 นางสาว จินตนา มั่นคง
54/2 ม.10 ซ.- ถ.- ต.ไม้ดัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130 โทรศัพท์มือถือ 08-4914-8459
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
ผลิตภัณฑ์เรซิน
366/2547
ผลิตภัณฑ์เรซิน 166-2/366(สห) 3 ส.ค. 2564 2 ส.ค. 2567
45 นางสาว จุรีรัตน์ นวนคำ
28 ม.3 ซ.- ถ.- ต.หัวป่า อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120 โทรศัพท์มือถือ 08-1400-8382
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
39/2559
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 197-4/39(สห) 30 มิ.ย. 2565 29 มิ.ย. 2568
46 นางสาว แตงไทย สุขสันต์
91/2 ม.3 ซ.- ถ.- ต.พรหมบุรี อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16160 โทรศัพท์มือถือ 08-3041-4040
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 136-17/412(สห) 3 ก.ย. 2563 2 ก.ย. 2566
47 นางสาว น้ำทิพย์ พันแสนเฉลิมรัตน์
47 ม.5 ซ.- ถ.- ต.โพกรวม อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000 โทรศัพท์มือถือ 08-5048-7589
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
ผลิตภัณฑ์กรอบรูปวิทยาศาสตร์
438/2547
ผลิตภัณฑ์กรอบรูปวิทยาศาสตร์ 193-2/438(สห) 30 มิ.ย. 2565 29 มิ.ย. 2568
48 นางสาว นิภา ขุนทอง
130 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บ้านหม้อ อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120 โทรศัพท์มือถือ 08-6047-2244
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 133-16/412(สห) 3 ก.ย. 2563 2 ก.ย. 2566
49 นางสาว นิภา ขุนทอง
130 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บ้านหม้อ อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120 โทรศัพท์มือถือ 08-6047-2244
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 132-4/196(สห) 3 ก.ย. 2563 2 ก.ย. 2566
50 นางสาว มุกดา ท้าวจันทรา
20/8 ม.3 ซ.- ถ.- ต.สิงห์ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130 โทรศัพท์มือถือ 08-8993-1858
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 109-8/418(สห) 24 ก.พ. 2563 23 ก.พ. 2566
12

สืบค้นเมื่อ วันที่2 ธ.ค. 2565